Lägg ner Trafikverket – inrätta ett Banverk – börja om från början med ny ledning

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 juni 2015
- NewsVoice redaktion

Trafikverket - HK - Foto: Eniro

Trafikverket är en icke fungerande myndighet. Flera visselblåsare har rapporterat om vilken dålig anda och censur det finns på myndigheten och hur chefer beordrat dem om att bara berätta om positiva saker. På en träff med konsulterna nyligen för att berätta om framtidens planer handlade det istället för det om tre timmars förmaning att konsulterna inte fick framföra kritik. Kunskapen om järnväg är liten i ledningen. Där sitter bara vägfolk.

Text: Hans Sternlycke, ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet | Foto på Trafikverket: Eniro

Genom politikernas strypta anslag och Trafikverkets ineffektivitet har en enorm underhållsskuld byggts upp. Det fick extra fart för sju år sedan när dåvarande Banverkets generaldirektör Bo Bylund införde att felavhjälpande underhåll skulle ersätta det förebyggande, vars andel nu bara är tio procent av underhållet. Det blir mycket ståtid efter banan, så att man bara kan arbeta en femtedel av tiden. Enligt Per Corshammar skulle en välunderhållen bana med god avvägning mellan det förebyggande och felavhjälpande bara kosta 40 procent i underhåll mot idag.

Kritiken från Statens Revisionsverk om hur man sköter underhållsupphandlingen är svidande. Strategin mot totalentrepenader bygger mer på tro än vetande. Entrepenörerna har kunnat komma med stora tilläggsarbeten i efterhand. Kontrollsystemet mot oegentligheter är bristfälligt.

Uppföljningen av resultatet har varit minimalt och mest bestått av entreprenörens självvärdering. Några stordriftsfördelar har inte visat sig av de stora kontrakt Trafikverket gjort. Få anbud har kommit in. Små och utländska företag har utestängts genom ökande byråkrati och administrativa krav, och genom att internpraxis och koder varit okänt för dem. Trafikverket använder selektiva inbjudningar och avgiftsbelagda kvalificeringssystem. Gunnar Alexandersson bekräftar i sin delrapport att verket inte har någon koll på sina anläggningar.

Upphandlingen kostar mycket både för entreprenörerna och Trafikverket. Dess administration har växt med den. Lika många fler som tidigare arbetat på banan är nu sysselsatta med detta enligt SEKO. Som Revisionsverket visar ger den inte lägre kostnader utan skapar bristande konkurrens. Sverige har ett högre kostnadsläge än andra länder.

Exempelvis kostade det 16 miljoner per mil på Botniabanan med ERTMS, det nya europeiska signalsystemet ERTMS. Tre gånger mer än motsvarande i Kina.

Trafikverket köper varor och tjänster för 40 miljarder kronor om året, fyra procent av statens totala utgifter. Enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi kan förlusterna där på grund av ineffektiv upphandling uppgå till 20 procent.

I år läggs 6,5 miljarder kronor på järnvägsunderhåll. Det skulle behövt vara tre miljarder till. Kapacitetsbristen kostar samhället nio miljarder kronor om året i förseningskostnader, minskad handel och godstågens ”skogstid”, att de måste stå och vänta för att släppa fram andra tåg. Enligt Per Corshammar blir den samhällsekonomiska vinsten 2,2 miljarder kronor om året om 30 procent av lastbilstrafiken kunde överföras till järnväg.

Trafikverket använde trendframskrivning utan hänsyn till dagens tendenser i stället för målstyrning för att få igenom vägsatsningen i långtidsplanen för infrastruktur 2014-2025, med ökande koldioxidutsläpp och utan beredskap för sinande olja som följd. Det lågtrafikerade järnvägsnätet fick inget alls och är därmed dömda till nedläggning utan underhåll.

Trots underhållskatastrofen vill Trafikverket satsa en miljard om året på att införa ERTMS, istället för vårt svenska signalsystem ATC, som fungerar väl upp i 250 kilometer i timmen. Europa dröjer att införa det, ingen enhetlig version finns, det är instabilt, kapaciteten sjunker 10-12 procent med andra systemkrav, och kostnaderna blir höga för utrustning i loken för att emot signalerna där i stället för efter banan. Det rimliga vore att skjuta på ERTMS och lägga de pengarna på underhåll. Men inte för Trafikverket.

Politikerna är ansvariga för att skattepengar inte missbrukas och att verksamheten fungerar väl. De har inte tagit det ansvaret när de låtit Trafikverkets misskötsel och inkompetens pågå så länge. Spräng Trafikverket och inrätta ett Banverk och börja om från början med ny ledning.

Text: Hans Sternlycke, ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Trafikverket