TrafikverketHans Sternlycke: En krisplan för järnvägen

SVERIGETrafikverket har ambitionen att återställa decenniers underhållsskuld, men bara för banor i storstadsområdena och mellan dem, så som man redovisat i sitt förslag till infrastrukturplan
Järnvägen i Norrbotten. Foto: David Guble. Licens: CC BY 3.0, Wikimedia Commons

Storsatsa på järnvägen!

TEKNIKEn rad allvarliga urspårningar har ägt rum, hälften orsakade av bristande underhåll av banan. En femtedel till beror på hjulfel, dåligt underhåll av tågen. Om