Jens Jerndal (Enhet): Välstånd och välfärd – eller välmående och lycka?

publicerad 8 juli 2015
- Jens Jerndal
Jens Jerndal, 2014

Jens Jerndal och Stefan Löfven i Almedalen 29 juni 2015

Sverige har en av världens högsta levnadsstandarder. Vi är ett rikt land. Är det allt vi skall bekymra oss om? – Eller skall vi bli medvetna om att rikedom varken garanterar hälsa eller lycka? – Ett samhälle kan vara hur rikt som helst, mätt i pengar eller andra materiella mått, och ändå vara både sjukt och olyckligt.

Text: Jens Jerndal (Facebook), språkrör partiet ENHET

Hur står det egentligen till med Sverige och andra rika länder, när det kommer till välmående, lycka och sann hälsa? Schweiz är ännu rikare än Sverige mätt i pengar och materiell levnadsstandard. Och ändå – eller just därför? Ligger båda länderna högt i världsstatistiken i fråga om både självmord och dödsfall genom överdosering.

Vad beträffar självmordsfrekvens ligger Sverige på 15:e plats bland 34 europeiska länder. Danmark, som nyligen av någon utnämnts till ”världens lyckligaste land”, ligger trea efter Ungern och Finland i självmordsstatistiken.

I Sverige är det idag allt vanligare att folk mår psykiskt dåligt, inte minst barn och ungdom. Var har det gått snett? Mera pengar i budgeten hjälper inte. Det är tydligt att vi behöver reformera hela systemet, från värdegrunden upp. För närvarande tycks våra enda kriterier på framgång och välstånd vara ekonomisk tillväxt och produktionsökning, dvs vi sätter den objektiva, materiella sidan av tillvaron i centrum.

Den subjektiva, emotionella, andliga aspekten av tillvaron blir därmed satt på undantag och det leder till otrivsel, rädsla, stress och psykologiska problem för väldigt många människor. Av någon anledning tycks Sverige vara ett av de länder där flest människor blir ”utbrända” och ”går i väggen”.

Vad vi behöver göra är att ändra våra prioriteringar till att inrikta sig på människornas emotionella och psykologiska behov, inte på mer pengar och prylar. Och framförallt gäller det att reformera skolan, och ge familjerna större möjligheter och tid att umgås och sköta om varandra än som är möjligt när alla vuxna i en familj är heltidsanställda och saknar hjälp med hus och hem och barnavård.

Vi har dessutom en extremt hög ambitionsnivå när det gäller aktiviteter av olika slag. Varje barn skall ju köras till fotboll, till musikträning, till simning, till dans osv. Förutom hobbyverksamhet och sociala kontakter, skall man städa, handla, laga mat och diska på fritiden. Förutom att göra karriär i sitt yrke och konkurrera om poster och lönehöjningar. Det nuvarande systemet är konstruerat för att hålla folk så hårt sysselsatta att de varken får tid att tänka över sin situation eller ork att göra något åt den. Så blir de lättare att styra och kontrollera.

I ett tidigare skede av vår samhällsutveckling brukade de flesta familjer ha tillgång till far- och morföräldrar, och kanske till andra ogifta släktingar, som kunde ställa upp och bidra med sådant som gör livet lättare och tryggare för alla, i synnerhet för barnen. Så är det sällan idag. Idag är det datorspel och TV, alltför ofta fixerade vid grovt våld, som utgör barnens sällskap och referensramar.

Jämlikhet och feminism i all ära, men i kombination med våra höga krav på prestation och materiell standard har det lett till att framförallt barnen, men även de äldsta och familjemedlemmar med särskilda behov, får sitta emellan. Dygnet har bara 24 timmar, och människan har begränsad energi och begränsade psyko-emotionella resurser.

Nu när maskiner, datorer och robotar hela tiden producerar allt mer utan mänsklig medverkan, är det dags att låta alla människor få större frihet och makt över sina egna liv genom mer egentid utan att de för den skull behöver få lägre inkomst.

Hur det skall gå till? Genom en basinkomst som tillfaller alla utan krav på motprestation av något slag.

Låter det naivt? Utopiskt? Flummigt? Ja, vi har sedan sekler hjärntvättats av makteliten att tro på knapphetens Gud, att vi måste slita dygnet runt i vårt anletes svett för att få ihop till brödfödan, att vi måste konkurrera om Jordens alltför knappa tillgångar för att överhuvudtaget överleva.

Så är det inte. Den s.k. Arbetslinjen är förlegad och ohållbar i vår nuvarande utvecklingsfas och behöver omgående ersättas med en Existenslinje. De ekonomiska förutsättningarna finns.

Sanningen är att Jorden i sitt överflöd kan försörja många gånger de människor som nu bor på den, om vi bara samarbetar med den, behandlar den väl, och fördelar dess håvor på ett mer effektivt och jämlikt sätt. Och framför allt samarbetar fredligt och konstruktivt med varandra i stället för att konkurrera och slåss om existerande resurser.

Vi människor har andra behov än pengar och materiellt välstånd. Vi måste därför ändra vårt fokus och koncentrera oss på hur medborgarna mår och hur lyckliga de är, i stället för hur mycket pengar de har möjlighet att göra av med.

För den skull behöver vi inte glömma vår förmåga att med innovation och verklig förståelse för Naturens och Mänsklighetens villkor ytterligare förbättra levnadsvillkoren för alla Jordens invånare, utan att skada vare sig liv eller miljö.

Text: Jens Jerndal (Facebook), språkrör partiet ENHET

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack Jens! Jag kan andas igen när jag läser den här artikeln. Den är helt i linje med de förändringar som behövs.

 • Tre saker:
  1. Det talas alltid om att “vi/folket, oss/åt oss” ska samla oss mot makteliten. Vem tror på allvar att det ska fungera i vår verklighet. Säg att “vi” (som sagt, vilka det nu är) mot förmodan skulle lyckas samla oss och hitta ett styrelseskick (om det så skulle vara nationsvis eller världsvitt eller ske stegvis; bara här blir det svårt) – om några generationer är vi igång att förstöra för vandra igen! Vi har väl samma egenskaper då som nu, eller? Vem kan mena att “vi”, som lever då, skulle vara just de kärleksfulla individerna som fixar paradiset…..

  2. Vem tror verkligen att den s.k. “makteliten” ska kunna hålla sams om de någon gång skulle få till någon typ av ordning/”världsherravälde” över den tillrättalagda, lagom stora folkmängden på klotet? Nej, de är nog oerhört egocentriska narcissistiska, you name their properties, och kommer att vakta till döds över sina revirer. Det är klart att de har med sig sina egenskaper när de ska “regera”! Eller är det de som kommer att vara de kärleksfulla, jag bara undrar…..

  3. Det är inte lätt att se mellan dimmorna hur The Earth ska kunna bli Paradiset framöver med den uppgörelse mellan ont och gott som pågår här och som nu eskalerar sekundsnabbt.

  Visst, var och en agerar efter sin tankemodell. Det är där vi står, allesammans. HOPPET om ändring har “vi” alla. Och det hopp, som grundar sig på en empatisk och kärleksfull människomiljö, är det som “vi” vill överlämna till vår omgivning. Men – huruvida det, världsvid kärlek, kan inträffa på denna vackra, blå planet vi är inhysta på, det kan vi diskutera!

  Hälsar gör Rolf Aronsson

 • Jens skriver i en kommentar:

  “Den moderna tekniken kan också befria folken i utvecklingsländernas jordbrukssamhällen från fattigdom, okunnighet och sjukdomar”

  Jaså… teknik “befria” från sjukdomar?

  Från fattigdom?

  Från okunnighet?

  Du är så ute och cyklar med din Enhet, så jag är naturligtvis inte förvånad över någonting, eller att andra med samma “kaliber” kan hurra.

  Du arbetar för elitens/aliens våta dröm. Utifrån en materialistisk syn på livet så hamnar man 180 grader fel, och man blir bara en som bär ved till brasan.

  Då förstår man heller inte orsak och verkan, och kan tro på teknik och forskning, för folks levnadsvillkor och det allmänna tillståndet ska väl då bero på, och skyllas på dum konspirerande elit.

  Istället ska man förstå att eliten, övermakten, den är vi själva i olika liv, och det är vår egen skugga vi skapat för att vi avviker från vår natur Men du kanske tror att tex sjukdomar de är orättvisa och anfaller oss utifrån, kastar sig över oss som är offer… och lider brist på teknik… Aktivister som inget förstår kan lägga ned sin verksamhet.

  Den verkligt våta drömmen är medborgarlön. Socialdemokraterna säger att förskolan ska vara gratis från två års ålder. Så de skyr inga medel att grabba barnen direkt. Hur viktigt det är i agendan ser man på att de för ut att olika saker ska vara “gratis”. Det är istället vi själva som får betala sveket mot barnen och kommande släkten. Inget är gratis, utan kostnaden är oerhörd, det är en sådan förlust. Klart de vill äga oss för att förstöra oss. Mweborgalön… då blir vi direkt i deras ficka och plånbok, och inom fullständig kontroll, villkorning, tvång hit och dit på att genomgå deras värdegrundspektakel och annat, för att få dessa pengar vi själva ger genom dom via vårt arbete. Man kan inte bli mer enligt marxisternas/kommunisternas plan för att förstöra familjerna och människor, än genom medborgarlön. Sådana saker är helt livsfarliga för de som vill äga sig och de närmaste i livet. Medborgarlön ska det hete aför attdet låter positivt – men baksidan är vidrig

 • “Makten” som den parasit den är kommer aldrig att bli redo att släppa sin värd. Däremot kommer den tills slut även förstöra sin egen art då parasiter inte skyr något för att få sitt blod.
  Alla dessa “vi” är många som nu börjat se att det finns och behövs nya vägar och absolut genom andlighet, för att behålla vårt hem jorden!

  Jens skriver: “Sanningen är att Jorden i sitt överflöd kan försörja många gånger de människor som nu bor på den, om vi bara samarbetar med den, behandlar den väl, och fördelar dess håvor på ett mer effektivt och jämlikt sätt. Och framför allt samarbetar fredligt och konstruktivt med varandra i stället för att konkurrera och slåss om existerande resurser.”

  ABSOLUT! 100%!

  Fantastiskt bra artikel och så väldigt med “tiden” .. i alla fall för de seende!!!!

  Stella

 • Tack Eva, Ivan Björn, Plutten och Anders för Era kommentarer! – Ni har alla viktiga synpunkter på det artikeln handlar om. Jag håller med Eva: Finns bara viljan, så finner vi vägen. Blir vi bara tillräckligt medvetna och fria från den socialpolitiska indoktrination vi utsatts för under millennier från den styrande maktelitens sida, och dessutom har en klar målsättning, så kan vi idag med helhetssyn, långtidsperspektiv, solidaritet och generös samarbetsvilja åstadkomma praktiskt taget allt vi vill.

  Majoriteten av oss människor har hittills accepterat ett slags påtvingad skentillvaro, eller rentav slaveri, därför att vi varit omedvetna, vilseledda, rädda, söndrade, och utan tillräckliga resurser, i synnerhet i fråga om kunskap och kommunikation. Allt detta håller idag på att förpassas till den historiska minneskammaren. Men att inse att så är fallet, att våga tänka om, gå samman, och kasta av oss årtusendens psykologiska bojor, kräver både självständighet och mod. Och det är just detta som nu gror under betongen. Som vi alla vet, har gräset styrkan och makten att bryta genom gatans betongbeläggning, när tiden är rätt. Och vi skall minnas, både att de som styr världen idag bara är människor precis som vi själva, och att vi är dem oändligt överlägsna i antal.

  Birgitta – Jag ser ingen anledning att försöka stoppa eller hata den tekniska utvecklingen. Det är inget fel att åtnjuta materiellt välstånd, så länge vi har våra prioriteringar klara.

  Vad det ytterst handlar om är att göra den enskilda människan mindre beroende av de makthavande och deras pengar. Tekniken, och för den skull vetenskapen, är en god tjänare men en dålig härskare. Det är det vi alltid måste komma ihåg. Skyll inte på elden, om Du blir bränd. Skyll inte på havet, om Du drunknar. Skyll inte på pengarna, om Du blir fattig. Allt beror på hur vi själva väljer att använda elden, vattnet, energin, pengarna, tekniken och vetenskapen. Detsamma gäller maskinerna, datorerna och robotarna.

  Maskinerna, datorerna och robotarna är visserligen utan hjärta och hjärna och alltså kanske omänskliga, men de tjänar oss troget och utan krav. De hjälper oss att kunna göra så mycket mer av vår mänsklighet än som annars hade varit möjligt. Det är tack vare den utvecklingen som nu nästan alla människor får möjlighet att utveckla sina intellektuella, emotionella och andliga förutsättningar och ta hela mänskligheten till en högre nivå.

  Den moderna tekniken kan också befria folken i utvecklingsländernas jordbrukssamhällen från fattigdom, okunnighet och sjukdomar. Om vi dirigerar om de ofattbart stora resurser som idag används till vapenproduktion och krig, så kan Jordens alla materiella problem lösas på ett decennium. Så varför förenar vi oss inte, alla Jordens fredsälskande människor och kräver detta? –

  Det låter på Dig, Birgitta, som om Du missuppfattat var jag kommer från och vad jag vill. Naturligtvis vill den härskande makteliten inte att vi andra skall bli friare och självständigare. Det blir en hård kamp som vi kommer att vinna, tack vare att vi alla nu har tillgång till kunskap och snabba kommunikationer genom den nya teknologin, genom smarta mobiltelefoner och Internet.

  Och beträffande jordbruket håller jag – och Enhet – helt med Dig om att vi bör försöka bli så självförsörjande som möjligt med organiskt odlad giftfri mat, och att vi bör satsa på närsamhället samt på decentralisation av allt som går att decentralisera. Vi vill också se till att alla så småningom skall bli självförsörjande med ren energi som Naturen bjuder oss på, så att vi kan befria oss från allt vad ”fossila bränslen” heter.

 • Tänkvärt det du skriver Birgitta. Implantat som ger beteendeförändringar är inget jag vill ha.
  Jag tror däremot att vi kan få se en helt ny teknologi i framtiden som är bra för allt levande, och som ger oss mer frihet att leva värdigt utan maktelitens förtryck. Det finns säkert en bättre framtid trots allt…kanske vi inte ser den riktigt än…kanske något helt nytt är på gång som balanserar allt som kommit i obalans på denna jord.
  Hoppet om en bättre värld lever stark inom mig och en önskan att påverka på något bra sätt.
  Vågar vi drömma om en bättre framtid blir det möjligt!

 • “Nu när maskiner, datorer och robotar hela tiden producerar allt mer utan mänsklig medverkan, är det dags att låta alla människor få större frihet och makt över sina egna liv genom mer egentid utan att de för den skull behöver få lägre inkomst”.

  Citatet ovan kan ses som en form av marknadsföring och cementering av ett high-tech-samhälle. Behöver vi verkligen denna teknologiska utveckling för att bli fria och få egenmakt eller ingår argumentationen i en diskurs där makten säljer in och naturliggör sin människofientliga ideologi?

  Förväntas vi stå med armarna i kors och acceptera en degenerativ samhällsutveckling mot en basinkomst i gengäld för att vinna “större frihet och makt över våra egna liv”? Nej, det här är bara ett illusoriskt knep. Vi behöver inte teknologin eller basinkomst för att bli fria utan har redan allt vi behöver för att nå frihet och egenmakt. Makten och friheten nås genom att säga nej till all den skräpkultur och materialism som elitisterna skapar. ”Allas lika värde” ingår som en del av skräpet för att standardisera och legitimera endast vissa av våra medfödda olika egenskaper och förmågor.

  Elitisterna har verkat under lång tid för att förminska oss och det finns därför ingen anledning till att tro att de är intresserade av att vi återtar makten – tvärtom. De vill peta i allt vad vi gör och tänker med såväl mjuka som hårda metoder. Utvecklingen av bioteknologi, bl a “life sciences” innebär t ex implementering av olika invasiva tekniker och metoder för att åstadkomma beteendeförändringar. Tron på att en basinkomst skulle lösa våra demokratiska problem kan ses som en mjuk teknik för att vagga in oss i falska förhoppningar om en bättre framtid.

  Idag ligger stora delar av jordbruksmarken i träda. Det bästa vore om denna kunde börja brukas av intresserade som blir avställda från ett högteknologiskt arbetsliv. Det är hög tid att vi blir självförsörjande igen. Ett kollektivt arbete med, och kärlek till, jorden ger sann glädje, frihet och makt, vilket är en del av vår födslorätt.

 • Det kanske är steg för steg vi måste gå för att nå fram till ett nytt förhållningssätt, som med det ekonomiska tänkandet och det godtycke som i dag styr i samhället. Om vi någonsin kommer fram till ett samhälle utan förtryck och makthierarkier måste vi våga förändras i grunden och kanske lita på oss själva som de som kan förändra och förändras?Om det är en ny tid framför oss med ett annat ekonomiskt tänkande och handlande, är det kanske möjligt att fördela utan förtryck? Jag själv hoppas och tror på denna nya framtid, kanske bär den en ny syn på oss alla?Kanske vi redan är i förändringsprocessen?Vi kanske kan om vi vill?
  Kärlek är en stark kraft när den är sann, vi behöver öppna våra hjärtan. Folket är fler än makthavarna, det är sant och vi bör använda oss av den sanningen i kärlekens tjänst.
  Vilka andra partier bjuder in oss med dessa möjligheter?

 • Plutten: Auktoritet är nyckelordet.
  Lyssna på Larken Rose och läs hans “The most dangerous superstition.”

 • Hur det skall gå till? Genom en basinkomst som tillfaller alla utan krav på motprestation av något slag.
  Svar: VEM skall bestämma basinkomstens storlek? VEM skall bestämma varors pris?
  Utan att lösa dessa grundläggande problem, så kommer även Enhets förslag att misslyckas. Läs psykologi, statsvetenskap och ekonomi samt studera världen, så förstår du mekanismerna. Och varför Enhets idé aldrig kommer att funka.
  Det hjälper inte att hänvisa till andlighet så länge grunden är materiellt godtycke.
  Det förblir orättvist och en utmärkt plattform för makteliten att destabilisera inte bara Enhet utan hela det samhälle de vill bygga.

  VI MÅSTE BORT FRÅN ALLT EKONOMISKT TÄNKANDE OM VI SKALL BLI FRIA!

  Svårt? för vissa ja, men inte för andra. Utbilda dig och se klart!
  Eva tänker längre än Enhet någonsin kommer att göra.

 • Identitetslösa, kulturlösa, uppjagade, rädda, orkeslösa, sjuka människor, roade med billig kultur i tv är lätta att härska över.

  Medvetna, stolta, filosofierande, tänkande, medkännande människor kan man inte styra.

  Den bästa kontrollapparat är människorna själva för att i samvaro med varandra etiketterar de andra, har nedsättande kommentarer om andra, tycker att andra är konstiga, allt är andras fel, de uttrycker fördomar om andra o.s.v.

  Ovanstående artikel är helt underbart skrivet. Det att vi inte har kommit enda fram till det samhälle som beskrivs ovan beror på att vi är inte mogna och att makten har ingen intresse av det.

 • Så sant, fördela världens rikedomar för allas hälsa och värdighet, ge din medmänniska samma ära som du vet att alla delar. Öppna upp för kärlekens överflöd att flöda fritt och fördela jordens allas gåvor i sann gemenskap och lycksalighet.
  Vi är alla lika värdefulla och behöver fylla våra hjärtan med livsglädje, leka med våra barn och barnbarn och uppleva världens skönhet!
  Sann kärlek!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *