Lars Bern: Medicinsk forskning måste styras av allmänintresse och patienternas livskvalitet

publicerad 20 juli 2015
- Lars Bern
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,   NewsVoice.seJag har vid flera tillfällen skrivit om hur den medicinska forskningen i västvärlden hamnat i en katastrofal återvändsgränd. Resultatet är bl.a. en metabol pandemi som drar fram över hela världen och som redan drabbat över en fjärdedel av världens människor.

Text: Lars Bern | Lars Bern – Foto: NewsVoice.se

Sjukvården botar en allt mindre andel av de som blir sjuka. Man har istället valt att förlänga livstiden lite grann genom att trycka tillbaka sjukdomssymptomen med främst kemiska preparat. I hela världen skenar vårdkostnaderna p.g.a. alla kroniskt sjuka och kostnaderna kommer inom en nära framtid bli så stora att de hotar hela samhällsekonomin.

Den viktigaste orsaken till att läkarvetenskapen kört fast är att samhället abdikerat från sitt ansvar för den medicinska forskningen. Vi har haft en utveckling där tillverkarna av de kemiska preparaten har kommit att helt dominera forskningen såväl direkt som indirekt. Läkemedelsföretagen har tillåtits infiltrera våra universitetssjukhus på ett sätt som leder till att medicinska forskarkarriärer blir allt mer beroende av industriintressen framför människors hälsa och välbefinnande.

Industrin tjänar enorma belopp på icke botande kemiska preparat som bara döljer de metabola sjukdomssymptomen under patienternas hela resterande livstid. Exempel är preparat som håller ner blodtryck, blodsocker, kolesterol m.m. samt preparat som bromsar utveckling av cancertumörer och demens. Varje botad eller död patient blir ett intäktsbortfall för industrin. Det optimala är därför en delikat balansgång mellan att inte bota de sjuka och att hålla dem vid liv. Problemet med detta är att det dels är ett väldigt oekonomiskt sätt att bedriva sjukvård på och dels att livskvaliteten för de sjuka blir miserabel.

Det är hög tid för samhället att tänka om för att förhindra att de skenande sjukvårdskostnaderna totalt underminerar samhällsekonomin. Vi måste forma en forskningspolitik som inte bara styrs av industriintressen utan ser till allmänintresset och patienternas livskvalitet.

Läs fortsättningen av debattartikeln på Lars Berns blogg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Lars, tack för budskapet: ”Det är hög tid för samhället att tänka om för att förhindra att de skenande sjukvårdskostnaderna totalt underminerar samhällsekonomin.”, men har ordet eller begreppet ”samhället” INCITAMENT att förhindra skenande svenska vårdkostnader?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *