Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Strålning från surfplattor och mobiler får blodcellerna att klumpa ihop sig

publicerad 22 juli 2015
- Mona Nilsson

Blodceller flockning pga strålning

Blodceller klumpar ihop sig genom flockning redan efter några minuters exponering för strålning från trådlös teknik. Det visar flera av varandra oberoende analyser. Effekten, som i förlängningen kan orsaka huvudvärk, trötthet samt hjärt- och blodtrycksproblem, stämmer med teoretiska beräkningar som en professor i teoretisk fysik vid Linköpings Universitet redovisade redan år 2004. Det skriver Strålskyddsstiftelsen.

Text: Mona Nilsson | Återpubliceras med tillstånd av Strålskyddsstiftelsen

År 2004 väckte en artikel från Linköpings universitet internationell uppmärksamhet. Bo Sernelius, professor i teoretisk fysik, hade räknat fram att strålningen från vanliga mobiltelefoner (och annan trådlös teknik) kan bilda oanat starka krafter på cellnivå, upp till tio miljarder gånger starkare än normalt. Effekten leder till att röda blodceller klumpar ihop sig.

Svaga krafter blev 10 miljarder starkare

Vattenmolekyler inne i kroppens celler har poler med positiva och negativa laddningar vilka skapar attraktionskrafter mellan cellerna. Dessa laddningar är normalt extremt svaga.

När Bo Sernelius gjorde en teoretisk beräkning av vad som händer med två röda blodceller när de utsätts för mikrovågsstrålning från mobiltelefoner fann han att cellerna då via sina positive och negativa poler tenderar att klumpa ihop sig på rad, genom att de normalt mycket svaga laddningarna blir väldigt mycket kraftigare. Han fann att ökningen var hela tio miljarder jämfört med det normala.

Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften PCCP, Physical Chemistry Chemical Physics och väckte uppmärksamhet även internationellt, exempelvis i New Scientist. Effekten kan även exempelvis leda till att blodkärl drar ihop sig.

“Vi fann en enorm ökning av attraktionskrafterna. Effekterna kan förväntas uppstå även i andra vävnader“.

“Om effekten hade ökat med tio gånger hade det inte varit något uppseendeväckande. Men nu blev det tio upphöjt till tio. Det är en etta med 10 nollor bakom“, sa Bo Sernelius till Ny Teknik år 2004.

Frågan uppstår om mobilstrålning därmed kan orsaka blodpropp? Det kunde Bo Sernelius inte svara på år 2004 men han efterlyste sådan forskning.

Sker i verkligheten redan efter 45 sekunder

Det som Bo Sernelius teoretiskt räknade fram har därefter flera gånger visats ske i verkligheten. Analyser av blodprov tagna från människor före och efter exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik (mobiler, wifi, ”smarta elmätare” mm) men även fält från datorer visar att blodcellerna verkligen klumpar ihop sig. Och det sker redan efter mycket kort tids exponering.

I dokumentärfilmen Take back your power, som handlar om risker med trådlös teknik med fokus på riskerna med trådlösa elmätare, visas vad som ses i blodprov tagna från tre olika personer redan efter så kort tid som 45 sekunder till 2 minuter.

Läs hela artikeln på Strålskyddsstiftelsens hemsida


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq