TISA leder till en “Corporate Planet” – Wikileaks avslöjar innebörden i det största handelsavtalet i historien

publicerad 2 juli 2015
- av NewsVoice

Corporate Planet - Image. NASA

Wikileaks offentliggör hemligt innehåll i handelsavtalet TiSA, Trade in Service Agreement som sägs vara det största någonsin i historien och gäller USA, EU och 23 andra stater inklusive Turkiet, Mexiko, Kanada, Australien, Pakistan, Taiwan och Israel.

Text: NewsVoice, uppd. kl 11:17, 2 juli 2015 | Foto: NASA

Avtalet är en del av det strategiska ”T-treaty trinity”, som även innefattare Trans-Pacific Partnership TTP och Transatlantid Trand and Investment Partnership TTIP.

TISA kompletterar de två övriga globala handelsavtalen som gäller handel med varor och investeringar. TISA bedöms vara den största komponenten av dessa tre T-avtal.

Wikileaks publicerar även hela agendan för nästa veckas förhandlingar om TISA vilka kommer att fokusera på finansiella tjänster, telekommunikationer samt rörlighet av ”naturliga personer” (”movement of natural persons”)

WikiLeaks publicerar även en hemligt annex till TISA vars avsikt är att begränsa enskilda länders möjlighet att gynna lokala produkter och tjänster framför utländska multinationella företags.

”...University of Auckland law professor Jane Kelsey, stresses that the trade treaty aims to limit governments’ ability to regulate national services and gives unprecedented freedom to foreign corporations.”

”The treaty gives preference to multinational firms, giving more rights to big corporations, while limiting the influence of small local businesses.”

”This would change the way companies view their customers. “People are not viewed as citizens or members of their communities, they are ‘consumers”.

”Trade in services agreements treat services as marketable commodities, and deny or subordinate altogether their social, cultural, environmental, employment, and development functions”.

RT.com

Regeringar måste även ge upp sin rätt att välja lokala tjänsteproducenter inom exempelvis radio/tv, utbildning, elförsörjninng och renhållning.

Konsekvensen blir att folkvalda regeringar och mindre företag blir hjälplösa på en global marknad och i en värld som styrs av multinationella storföretag. Vi får en Corporate Planet, Jorden AB, där regeringar och medborgare är ekonomiska enheter.

Läs hela Wikileaks pressmeddelande med länkar till offentliggjorda document

Wikileaks analys av TISA.

Text: NewsVoice