Illusionisten James Randi lyfts upp av SVT public service

publicerad 8 augusti 2015
- Börje Peratt

James Randi

Den 4 aug 2015 visade SVT K-special ett ”porträtt” av James Randi, en av världens mest ökända debunkers som jag tidigare skrivit om; James Randi – avslöjad, skriver Börje Peratt.

“Trots att han gjort sig känd som utbrytarkung levde han således i sin homosexuella garderob nästan hela sitt liv. Det angår inte mig på minsta sätt men K-specials påannons tar upp dessa sakernas tillstånd som en slags förmildrande omständighet och för att kanske väcka sympati för en åldrande man.

Vad man glömde i presentationen är häxjakten, det propagandistiska upplägget med skönmålningen av Randis karaktär och i sammanhanget en grotesk förmedlingen av ett förakt för Uri Geller, en person som den besatta Randi anser vara omoralisk därför att Geller påstår sig vara något som Randi inte accepterar. Av denna anledning har Randi förföljt Geller i årtionden.”

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: james randi
Stöd NewsVoice 2024
 • Vad har ens sexualitet med det hela att göra? Det var den mest fåniga artikel jag läst i hela mitt liv – och jag har, dessvärre blivit lurad till att läsa en del wannabe PK-Woke artiklar i mitt liv! Blir lite trött på all medelklass whataboutism och virtue-signalling.

 • Du vill jämställa vetenskapen med ideer som saknar empirisk bevisning, eller resultatet av fria fantasier om jag ska uttrycka det drastiskt. Du och många med dig är en intressant kundkrets för förlagen som ger ut böcker och annat som spinner på utomvetenskapligt stoff.

  Jag börjar nu tröttna lite på det här. Men tycker det har varit en givande diskussion.
  Jag har aldrig försökt “jämställa” vetenskapen med ideer som saknar empirisk bevisning, eller resultatet av fria fantasier.
  Du får gärna precisera dig här.

  Jag har haft en otrolig massa diskussioner på olika forum, om just sådana här ämnen, och har upptäckt en slående likhet med folk som tycker sig vara strikt vetenskapliga, och folk som är strikt religiösa. Det är precis samma slags folk. Än om de anser sig vara varandras diametrala motsatser.

  Jag påstår inte att DU tillhör nån av dessa kategorier, för du ha faktiskt en del sans. Dock har du sjå med att försöka definiera mig, få in mig in nån kategori, som jag upplever det, och det är med nöd och näppe du kan låta bli att låta direkt otrevlig. Ska det vara nån mening med diskussionen, så håll fokus på det som är väsentligt, anser jag.

  Roligare är det att diskutera de böcker du tar upp, och som jag naturligtvis frossar i ( 🙂 )
  På 80-talet skrevs t. ex. en serie böcker om den nya fysiken, av bl. a Fritjof Capra, Gary Zukav och nån till (Paul Davies?). När jag läste dem då begrep jag inte mycket, men nu är dom intressanta.

  Kolla gärna upp ett blogginlägg jag skrev för ett tag sedan
  http://perraj.com/2013/03/26/systemfel-eller-fel-system/

  • Läste också de författare du nämner på den tiden. Det du säger om religiösa och vetenskapsmän innebär nog mest att du uppfattar dem som rigida. Jag uppfattar dig som alltför svepande och därför pretentiös på ett sätt som är minst lika irriterande.
   Men jag håller med om att många akademiker är oerhört snäva speciellt när det handlar om politiskt och maktmässigt betydelsefulla ämnen. Eftersom angloamerikanerna utnyttjat det mesta inom den akademiska världen för maktsyften finns det inte mycket som är obesudlat. Emellertid gäller att naturvetenskapen ju måste vara sann för att vara till nytta för krig och tekniskt avancerat spioneri. Därför finns en sund kärna i den högteknologiskt inriktade vetenskapen. Den kärnan innebär att det går att angripa rätt mycket av det parapsykologiska med empiriska metoder och du vill inte gå med på det. Vi kommer nog inte längre nu. Vi får enas om att vi är oeniga.

 • Peter G
  Nej, jag driver inte med nån, inte min stil. Men blir lite rädd när jag ser hur lätt man kan missuppfattas. Och det är nog lätt hänt, när man skriver på forum så här.

  Vi har lite olika view på det. Du är mera rationell, vill lösa saker med nuvarande metoder…

  Vad jag försöker framhålla är att det pågår ett krig i det tysta ang. världsåskådningar. Det kriget liknar det som tog sig mera fysiska uttryck under medeltiden, mellan den gryende vetenskapen och katolikerna. Inget fysiskt våld (än), men i övrigt följer det samma regler som ett krig, där det första offret är sanningen.

  Debatten mellan religion och vetenskap är alltså en konflikt, där det råder svart-vitt tänkande. Bägge sidor är rejält upphettade, och en människas världsuppfattning är en djupt personlig sak, som denne inte rubbar på i första taget, även om det presenteras vetenskapliga bevis som säger att den borde rubbas på. Men högre upp i hierarkin är det också en fråga om makt.

  De allra flesta av oss är i första hand subjektiva, i andra hand objektiva. Mera tillspetsat är de flesta “objektiva inom en ram av subjektivitet”, men den ramen vägrar man typiskt att se, hos sig själv. Den är lättare att se hos andra.

  Men det kommer en punkt där man måste se den ramen, förkasta den, kanske krisa ihop ett tag och komma igen, för att skapa sig en vidare ram, och ta sin objektivitet – och vetenskapen – till en högre nivå.
  Jag tror att vi nått en sådan punkt nu. Därför är jag så skeptisk mot stollar som Randi, som jag tror försvarar det rådande paradigmet. Vetenskapen har sin version av bakåtsträvande religiös fundamentalism, och det är den vetenskapliga materialismen.

  Så man ska:
  1: Inte låta sig dras in i, och välja en sida i konflikten, det leder ingenstans. Se hellre att bägge sidor har fel.

  2: Vara medveten om att konflikten existerar, och att det därför är lite mening att förvänta sig att vetenskapen erkänner t ex. paranormala fenomen, så fort man hittar ett bevis. Vill man hitta såna bevis får man söka på egen hand, och på eget ansvar, och inte lyssna alltför mycket på andra. Men då blir det ett bevis för dig.
  Jag kände en person på 80-talet som gick i terapi, som plötsligt mindes saker från ett tidigare liv. Hon åkte ner till Frankrike och fann sin egen gravsten. Hur bevisar hon det? Det är tji. Men för henne är det verkligen bevis. Och vill man ha bevis får man nog typ göra som hon gjorde.

  Beträffande det du säger ang. tankeläsningsexperientet: håller med dig helt om giltigheten i det men tror inte Randi skulle öppna sig för det, just mot bakgrund av det jag sa. Randi kan f.ö. säkert ha en förtjänst i att få bort alla bluffmakare, men jag tror risken är stor att man slänger ut babyn med badvattnet :-\

  • Hon som gick i terapi kan därigenom ha väckt ett latent minne utan att vara medveten om den kopplingen. Eller omedvetet kopplat ihop redan kända pusselbitar. Allt man gör kan framkalla omsorteringar i minnets bibliotek.
   Man ser med sitt perifera seende mycket mer än vad som kommer till medveten nivå.
   Vi slipper uppfatta bruset av alla inre terabytes och märker bara en liten krusning på ytan.

   Du vill jämställa vetenskapen med ideer som saknar empirisk bevisning, eller resultatet av fria fantasier om jag ska uttrycka det drastiskt. Du och många med dig är en intressant kundkrets för förlagen som ger ut böcker och annat som spinner på utomvetenskapligt stoff.
   Det ligger rätt nära religionen och fyller ett liknande syfte. Det inger hopp oavsett vad fakta är. Vetenskapen reducerar bort allt sånt. Vetenskapen inger inget hopp i den bemärkelsen. Det är ingen slump att naturvetenskapen har mycket med krig att göra. Kriegen= att taga.
   Naturvetenskapen ger därför makt att taga. Från naturen och från andra folk.

   Det finns en sund kärna i den etablerade vetenskapen. Den omges av lager där det förekommer både låg kvalitet och osunda bindningar. Det finns VoF som inte ens har någon djup kunskap i det de söker försvara eller kritisera. Men det betyder inte att deras belackare heller har rätt varje gång som VoF har fel. Livet är komplicerat.

 • Gunilla Bengtsson, mitt tips är att det var några som faktiskt varit på plats, istället för några som inte varit det utan ansett att det var viktigt att just inte ha varit på plats, och att ingen annan heller borde vara det, och som därför suttit hemma på kammaren och plitat ihop en wikipediasida om att det minsann inte var något att forska om.

 • Det är dags att stänga av denna efterdebatt. Om någon ill besvara Gunilla Bengtssons frågor är det fritt fram, men artikeln handlar inte om dessa frågor, utan om tex detta:

  “Vad man glömde i presentationen är häxjakten, det propagandistiska upplägget med skönmålningen av Randis karaktär och i sammanhanget en grotesk förmedlingen av ett förakt för Uri Geller, en person som den besatta Randi anser vara omoralisk därför att Geller påstår sig vara något som Randi inte accepterar. Av denna anledning har Randi förföljt Geller i årtionden.” / Börje Peratt

  Resten av artikeln finns här

  • Det spelar roll vem som har rätt av Randi och dem som tror på Uri. Om Uri var dels en illusionist mha gallium för skedböjning och det pågick ett fusk som gav falsk bekräftelse av fjärrsyn oavsett om Uri själv visste om fusket då är Randi visserligen glädjedödare men välförtjänt av den positiva bilden.
   Irritationen mot Randi handlar om att folk inte i första hand längtar efter bevis utan vill få tro på superkrafter. Rör inte min illusionist tycks de vilja få sagt.

 • En; Allmänt kallad: LegeNet

  Du hävdar att det är vanligt att pyramider sänder ut radiovågor samt ultraljud med effekter på 10 Kwh.

  Förlåt men vilka fysiker och elektroingenjörer har fastställt detta ?
  Vilken sorts generator skapar dessa fenomen, hur energiförsörjs de ?

  Om det fanns någon som helst sanning i detta så hade väl dessa utnyttjats som energikällor för länge sedan.

  Tycker det påminner en hel del om rakbladen mm som skulle bli slipade om man placerade dem i pyramider.
  Något som jag faktiskt vet prövades praktiskt av några bekanta för tjugo år sedan.
  Behöver jag säga att resultat uteblev…………..

 • Det är alltså inte jag som säger att det är ovetenskapligt att genomföra testet, utan jag menar att det anses ovetenskapligt av det rådande paradigmet (och sådana som Randi, och i synnerhet VoF). Jag skulle kanske ha använt citationstecken eller nåt för att förtydliga detta.

  • Perra J
   Jag trodde faktiskt du drev med mig. Ok men jag tror inte att de anser att ett test genomfört på ett hederligt sätt är ovetenskapligt utan de ifrågasätter om det finns en sån avsikt i en del fall där syftet är att skapa sensation. Resultatet av testet kan ju bli negativt dvs man motbevisar tex att tankeläsning lyckas. Det är ju vad Randi vill uppnå med ‘debunking’
   Ett riktigt test är tålamodskrävande och har inte samma underhållningsvärde.
   Antag tex att tankeläsning lyckas 1 gång av 100 i ngt sammanhang. För att bevisa det med statistisk signifikans krävs då minst 40000 tester. De flesta försökspersoner skulle inte orka koncentrera sig väldigt länge så antagligen fick man dela upp det i små portioner.
   Antag att det lyckas 1 gång på 1000. Då krävs minst 4 miljoner test
   För att utreda om tankeläsning (utan fusk eller andra informationsvägar än de parapsykologiska) krävs dels ett noga utvalt testmaterial och dels enormt mycket tålamod.
   Det är vetenskapligt och jag tror inte Randi skulle förneka det.
   Jag tror inte att det motbevisats att tankeläsning fungerar tex 1 gång av 1000 det är därför jag tar ett sånt exempel. Men jag tror inte det finns tillförlitligt utförda bevis för att tankeläsning lyckas väldigt ofta tex i 50% av försöken. I vardagslivet kan folk mha ledtrådar gissa rätt bra men det är en annan sak.

 • Peter G
  Du ger uttryck för en existentiell längtan i det du säger
  Det är möjligt. I första hand är jag bara ute efter vad som är sant! 🙂
  Jag är helt på din sida att det borde gå att genomföra det test som du föreslår här, tillämpa statistisk analys för att komma fram till om resultatet är bättre än slumpen!!

  Men det är inte vetenskapligt, eftersom ingenting som en människa säger är vetenskapligt. Det finns inga mätvärden, inga matematiska slutledningar, ingenting. “Givarna” i det experiment som du föreslår, är mänskliga subjektiva varelsers utsago, och det är inte vetenskapligt acceptabelt.
  Det är detta som t.ex. gör det möjligt att helt avvisa homeopati. Homeopati har inga vetenskapliga förutsättningar att fungera, så därför kan det inte fungera. Och då kör man över hundratusentals människors vittnesmål om att de blivit hjälpta av homeopati. Som jag sa tidigare, tvingar man alltså det som ska bevisas in i en bevismodell som inte är kompatibel med det som ska bevisas.
  Själva grundvalen varpå empirisk vetenskap vilar, är doktrinen att det existerar en objektiv verklighet, som är separerad från oss själva. Därför görs det experiment du föreslår utanför den objektiva verkligheten.

  Kvantfysiken har emellertid slagit hål på den doktrinen. Men det kommer nog att ta några år till innan paradigmskiftet går igenom. Låt oss hoppas att det blir med minsta möjliga blodsutgjutelse.

  • Perra J
   Nej du är inte ute efter sanning och du säger emot dig själv på ett sätt som får mig att undra om du driver med läsarna av dina kommentarer.
   Det är synnerligen vetenskapligt att genomföra det testet som du först försvarar men sen påstår inte vara vetenskapligt. Och det är vetenskapligt just på det sätt som också passar väl ihop med det kvantmekaniska paradigmet.
   Jo det som en människa säger är objektivt mätbart och därför vetenskapligt när det är människans subjektiva utsaga som definitionsmässigt är det som mäts.
   Den yttre verkligheten behöver inte definieras entydigt i detta fall.
   När du sen övergår till att diskutera homeopati~utspädningsmagi finns likaså objektiva mätmetoder i samma utsträckning som annan vedertagen medicinsk forskning. Om forskare är hederliga vill säga vilket är en förutsättning i denna betraktelse. Dubbelblind test, kontrollgrupp och tillräckligt stort statistiskt material. Det sistnämnda är ofta otillräckligt uppfyllt.
   Homeopati i andra avseenden än det som rör extrem utspädning ignorerar jag här eftersom jag inte ägnat det uppmärksamhet.

 • Peter Grafström
  Empirisk vetenskap är grunden.
  Du har rätt. Om man håller sig till den domän som tillfaller det som empirisk vetenskap klarar av, vilket jag befarar är den vetenskap som har sin grund hos Newton och Locke. Du får gärna rätta mig här om jag har fel. Detta är vetenskap som baseras på experiment, observation, datainsamling etc, och fungerar perfekt på materiella ting, synliga fysiska objekt, orsak/verkan.

  Hur tillämpar du ett sådant förfarande på ett område såsom tankeläsning? Vad mäter du? Du kommer alltid att kunna invända mot det som demonstreras! Du kan aldrig veta att de inblandade inte är i maskopi, och även om ni vet att så inte är fallet inom er grupp, så kan andra inte veta det.

  När vi kommer in på det som kallas den Nya Fysiken, med kvantmekanik, behövs en ny förklaringsmodell, och en ny bevismodell. Fråga inte mig hur den ska se ut. Men jag tenderar tro att vad som är Bevis, i framtiden mera ska handla om din direkta upplevelse, än något som kan mätas. Att uppleva verkligheten i stället för att lita på beskrivningar av den.

  Se på en sådan som Eben Alexander (amerikansk neuroscientist som fick en NDU, och skrev en bok). Hur i hela friden skulle han kunna bevisa sin upplevelse genom en empirisk process?
  Likväl tvingas hans upplevelse in i denna modell – och allt är naturligtvis “hopplöst ovetenskapligt”. Och man skapar mera momentum genom att söka reda på tvivelaktigheter i Ebens förflutna, för att undergräva hans trovärdighet
  (och hur “vetenskaplig” är då denna hantering?).

  Det här sker hela tiden, och den stora arrogansen i det är att det som inte kan förklaras geonom em empirisk metod, är nonsens. Det är så Randi gör också. Man borde erkänna att man inte har en fungerande förklarings/bevismodell, istället för att hävda sin makt, och sin “rätt” att diktera vad som är Verklighet.

  Men det är just det som är det grundläggande felet: Att vi måste ha en elit som definerar verkligheten åt oss, för det leder till att vi aldrig, egentligen, kan veta nånting. Kan vi veta något inom oss själva?

  • Perra J
   Du ger uttryck för en existentiell längtan i det du säger. Och du söker inte primärt svar på det som går att utreda. Men en del saker går att testa. Ta tex en serie kort med en grön och en röd sida. Låt en kandidat till tankeläsare försöka ana vad assistenten ser för färg i en slumpmässigt blandad sekvens av kort. Har han en viss förmåga kommer det statistiskt att bli ett bättre resultat än slumpen.
   En invändning kan vara att det är för tråkigt med ett så monotont innehåll. Precis som att vanlig kognition underlättas av ett intressantare innehåll kunde det tänkas vara lättare att tankeläsa ett omväxlande material. Då kan man i stället lägga ner mer omsorg på testmaterialet så att det är mycket mer intressant. Det kräver då mer arbete för planeraren eftersom man vill eliminera tvetydiga bedömningar av om tankeläsningen lyckats eller ej. I det enklaste fallet väljer man ngn enkel egenskap tex färg och ser till att den varierar på lämpligt sätt över materialet. Men med tankemöda kan man utarbeta ett mer sofistikerat material.
   Att människor har inre upplevelser är svårare att studera empiriskt. Neurocybernetisk teknologi berör detta i viss mån men har begränsningar.
   Vetenskapen försöker reducera antalet problem som behöver förklaras och då och då kvarstår något som inte går att eliminera utan blir erkänt som något distinkt nytt.
   Onda andar har eliminerats men bakterier har erkänd existens.

 • Ang. “vetenskaplighet”.

  De äldsta och största pyramiderna på jorden, daterade till 29 200 år gamla, den högsta av de tre är 220 meter hög, den näst högsta är 190 meter hög, båda högre än den största i Egypten, som “bara” är 147 meter hög.  Dessutom en tredje pyramid, där dessa tre formar en nästan perfekt liksidig triangel, samt är mycket mer perfekt orienterade mot nordpolen än de i Egypten.  Totalt fem pyramider.  200 interdisciplinära forskare har ägnat 400 000 mantimmar på arkeologiska utgrävningar av labyrinterna med enorma tunnlar o.s.v..  Fysiker och elektroingenjörer har undersökt den elektromagnetiska energistrålen från toppen av den största pyramiden, 4.5 meter i radie, 28 kHz i frekvens och 3,9 V i amplitud.  Tydligen är strålen kontinuerlig och starkare högre upp ovanför pyramiden.  Dessutom en ultraljudsstråle med 10 meters radie och med en beräknad effekt av mer än 10 kW, ett fenomen som i.o.f.s. förekommer vid en del andra pyramider.

  Men vad säger ett gäng “professional archaeologists from all parts of Europe” i ett uttalande på Wikipedia?  De protesterar kraftfullt mot “att slösa pengar på denna forskning”, o.s.v..  Vad ska man säga…

  Länk:  http://www.maltanow.com.mt/?p=3708

  Jag kommer osökt att tänka på:  “Bonald thought a devotion to science and the study of material things led to a decline of the mind and reason”  (Study Press @Study_Press Aug 12 )

  • Lege
   Jag tror inte att såna signaler som du beskriver har annat ursprung än modern teknologi och det är kanske underrättelsetjänster/militärer som håller på med något.
   28kHz kan användas för kommunikation med ubåtar om de håller sig nära under ytan.
   För att få lång räckvidd behövs många sändare utspridda. Det kan vara för att hemlighålla det syftet som man sprider desinfo. Såvida inte pyramiderna är dolda militära installationer.
   Ultraljud kan också användas för undervattenstillämpningar som du vet.

  • Lege
   Det stod dessutom 9.33 Hz
   Den frekvensen är optimal för ubåtskommunikation på ett djup av 135m under havsytan.
   Det kan naturligtvis vara helt annat syfte tex att underblåsa myter men varför krångla med långvågssändare bara för det.
   I Usa finns sen 80-talet en massa antennmaster med ledningar som bildar en sorts kjol runtom. Kanske är pyramidformen du tog upp ett sätt att dölja såna utgående delar av en gömd antenn.
   HAARP har bla uppgift att sända till ubåtar genom att HAARP kan inducera ELF i jonosfären så att en stor del av himlen fungerar som radiator. Men det finns ett problem med sk EMP som kan förstöra elektronik. Kanske har de någon variant nedgrävd som tål EMP bättre.
   Vad skall de göra av alla sina militära hemligheter om det blir fred på jorden? Hitta på nya turistmål mha myter kanske?

 • I onådens århundrade så får man se vilka som blev kvar, och vilka som följde med i tillintetgörandets upplösning – programmet som löper därute. Man kan kalla dom för de hjärntvättade. Gunilla-mannen är en sådan person. Ett beteende som är enligt programmet, att lägga in några ord som är väldigt verksamma för att breda ut lögnen vidare. Som “homofoba/fobi”.

  Scouterna, ja hade jag bott där så hade jag tagit eventuella söner i scouterna ut därifrån så fort det bara gick. Rädda barnen från giftet: In an interview with WND, Dr. Brown said that he “believes if the Boy Scouts accept openly homosexual leaders, they will cease to be a positive moral force in the lives of American boys.”http://www.gopusa.com/commentary/2015/05/26/would-you-let-your-son-go-camping-in-the-new-boy-scouts/

  Så skriver du “kär i”. Lägg av. Jag vet inte om du tror på dina tankar och vad du skriver, eller om du helt enkelt tror att de som läser vad du skriver är helt korkade?

  Randi kunde vara farfar till den där. Man kan bli förbannad för mindre.

  Du skriver inget som fördömer sådant som ur många aspekter är helt groteskt. Hur kan man bli sådan “Gunilla”, att man är på newsvoice och skriver sådant?

  Obama är också bajspackare och “gift” med en transvestit, Michael, de har två adopterade flickor (rövade). Obama kom nog in för att helt sänka skutan. För ett tag sedan såg han till att Vita Huset dränktes av lampors sken i regnbågsfärgerna. Samtidigt får tappra tjejer kämpa mot bröderna Williams i tennis. En hel del av det sjuka kring illuminaternas verksamhet, och transhumanismen, är att lansera ut “artister” som i folks ögon är kvinnor, men som faktiskt är män. Stora bedrägerier pågår då, och Randi är i det.

  Men fint är det, enligt Gunilla – typ som vi så ofta ser: “det är ändå kärlek”… låter ord fungera för att människor ska känna sig stämplade – om de har kvar frisk förståelse om sjukt respektive friskt i livet.

  Vita Huset som badar i det groteska:http://cdn3.freedomoutpost.com/wp-content/uploads/2015/06/CId_RnCXAAALTZv.jpg

  Det var ett säkert err stort steg, jag undrar hur många som inser vidden av det som alienagendan där uppnådde?”

  “Gunilla” sprid inte nonsens, som att kasta ordet fobi i ansiktet på andra. Här är den länk som jag skrev i mitt förra inlägg att jag inte hittade. Just denna text är om att det är inte “fobi”, utan motvilja

 • Apropå Randi specifikt så är det intressant att så många är så uttalat Homofoba ännu i nådens år 2015.
  Egentligen var det väl inte riktigt om detta filmen handlade?
  Att USA är fruktansvärt bögrädda är ju inte direkt nytt och hur detta kunnat krossa en persons liv finns det gott om vittnesmål.
  Scouterna tillät bögar för några månader sedan, arme och flotta för några år sedan osv.
  Att i ett sådant samhälle hålla tyst om sin läggning förvånar väl ingen.

  Temat i filmen var väl att Randi varit med och fuskat med immigrationsuppgifterna efter att han blivit kär i en viss man?
  Randi som alltid hyllat sanningen fuskade !!!
  Kan hans belackare nu få det till att allt annat han sagt också är fel så JIPPI !

  Vad gäller Randis miljon dollar så är det ju den “tävlande” som skall tala om vad som skall utföras och hur det skall bevisas att man lyckats.
  När detta är klart så skall ett kontrakt skrivas med Randi där båda parter är överens om vad som gäller för det specifika försöket.
  Sedan kan vem som helst vara jury.

 • Tack för de underhållande filmerna! Att “trolla bort” sig i Kinesiska muren är ju inte speciellt nytt, både flygplan och lejon mm har “försvunnit” på samma sätt. Märkligt nog behövs det alltid apparater och assistenter i mängd för att detta skall fungera.
  Underhållande och kul men absolut inget magiskt eller övernaturligt. Samtliga (?) på listan kan utföra detta på samma sätt efter 10 minuters repetition.
  Truxa har nämnts, att de skulle fuskat med radio etc. Sanningen var att de var extremt disciplinerade och samsynkroniserade på ett sätt som verkar närmast omöjligt för de flesta.
  Båda började på signal, ( hostning ett visst ord el dito ) räkna alternativt rabbla alfabetet och vid en viss siffra / bokstav kunde man signalera stopp. Ex.v när de gick omkring i en publik och bad folk visa vad de hade i fickorna medans den andra satt med förbundna ögon på scen och talade om vad som visades upp. Stoppar man vid P så kan det sannolikt betyda plånbok, i en plånbok finns S vilket nog är en sedel eller V ett visitkort osv osv.
  Under hela tiden som de talade högt så räknade de samtidigt tyst i perfekt synk.
  På detta vis kunde man utföra sina “telepatiska” konster, roande och oerhörts skickligt men absolut inte magi.
  P.s. I filmen sägs att Kinesiska muren syns från månen, det är INTE sant D.s.

  • Gunilla Bengtsson
   Du är naiv beträffande Truxa. De avslöjar inte sina knep.
   Assistenten tittade på ett smycke och rätt snart kunde Truxa berätta vad där stod. Det fanns inte en chans att Truxa hade den precisionen och samtidigt snabbheten som skulle krävas.
   Vore det en enda bokstav skulle det vara svårt nog. Synk och disciplin men dessutom krävs ju fart!
   Radiosändare speciellt sån som spioner och hemliga poliser kan få tillgång till hade de dubbel anledning att inte avslöja. Det fanns säkert ett bindande löfte.

 • Peter Grafström! Förstår du inte argumenten? Om vetenskapen inte kommit fram till verkligheten, måste då allmänheten vänta på vetenskapen. Är det så svårt förstå den frågan?

  • Ruben
   Jo jag förstår argumenten men det är du som inte lyssnar. Man behöver inga teorier eller erkännande för teorier av etablissemanget för att göra experiment som bevisar att något fungerar. Lyckas man bevisa att tex tankeläsning (utan tekniskt fusk) fungerar så är etablissemanget tvungna att släppa fram det. Empirisk bevisning väger tungt. Avancerade teorier däremot kan mycket väl ratas. Men för att det skall godkännas måste det vara starkare signifikans än slumpen och dels måste det gå att upprepa framgångsrikt av andra.
   Det finns exempel på att märkliga samband mellan viljan och kvantfenomen tycks vara kopplade på ett mystiskt sätt och som har släppts fram till publicering i en prestigefylld fysiktidskrift. Sen är det inte säkert att det stod sig. Jag vet inte men etablissemanget var tvungna att ta det på allvar eftersom det var statistiskt signifikant.

 • Och vad är svaret? Om vetenskapen inte hunnit fram till verkligheten, måste allmänheten vänta tills vetenskapen hunnit dit?

  • Ruben
   Förstår du inte argumentet att man behöver visa att det som man hävdar är verkligt överträffar slumpen?
   Det behövs överhuvudtaget ingen sofistikerad teori, det är ngt som kan tillkomma senare. Man behöver inte förstå varför det fungerar bara visa att det gör det.
   Empirisk vetenskap är grunden. Det handlar inte om att få ny teori att jämställas med tidigare etablerad vilket är vad du är ute efter.

 • Peter Grafström! Jag tycker du är den som vill övertala, varför? Jo du är den ende som gjort personliga värderingar av de som kommenterar. Som man mäter får man svar och leta under gatlyktans sken är den vanliga vägen att hitta exakt vad man söker. Hur kan man med vetenskapliga grundargument avfärda ett ämne, som inte är speciellt utforskat? Din skeptisism påminner om motståndarna till Semmelweis upptäckt för att undvika barnsängsfeber på sin tid. Det tog ca: 3 decennier innan det blev accepterat inom vetenskapen och är en väldigt generande och signifikant händelse för vetenskapens etablissemang och ( vidskepliga ) tro.

  • Semmelveiss upptäckt uppfyllde kriteriet på statistisk signifikans dvs det jag pekar på som den vetenskapliga grunden. Om vi låter lampans sken motsvara det kravet och sen rör oss utanför får vi alltså undersökningar utan statistisk signifikans. Det godtar jag inte som ett acceptabelt förhållningssätt. Det du talar om är olika teorier om ännu okända fenomen. Det är helt ok men för att vara vetenskap kommer vi tillbaka till den statistiska signifikansen. Vi måste kräva att teorin lyckas bättre än slumpen. I vissa fall är det praktiskt komplicerat och kan kräva stora ekonomiska satsningar. I andra fall kan det vara viljan att anstränga sig som saknas. Så är det nog med många som gisslar vetenskapen. Det krävs stor uthållighet även när man inte längre tycker att det var lika spännande som när man i en inspirerad stund tänkte ut någon djärv ide. Det kan ta 30 år från ide till att målet är nått.

 • Peter Grafström, det intressanta är naturligtvis att beroende på hur man mäter, får man svar.  När man läser rapporten jag refererade till inses att det är i inbördes relation det handlar om konstanta förhållanden, dvs “konstanterna” är inte absolut konstanta utan relativt varandra konstanta.  För beroende på var man sätter referensen, får man olika svar på rubbet av frågorna.  En så att säga “intern” referens ger en “platt linje”, medan en referens jmf. jordrotation ger en kurva.  Kan bero på olika saker.  Kanske jorden växer?  Något är det.  Här en graf från rapporten:  Fig 3.

  — LegeNet Holistisk detektivbyrå

  • Lege
   Det är mindre än 0,3% sen 1740. Det är en för liten förändring för att man genast skall kunna utesluta att den är verklig. Men nog är det lite märkligt om det skulle finnas en asymptot nära nuvarande värde om det vore objektiva förändringar. De gamla felgränserna var nog för optimistiska.

 • Jaha, var det så du menade? VERSALER för att betona saker och ting. Jag brukar mestadels (när jag orkar) åstadkomma detta medelst kursivering, vilket ser mindre brutalt ut. Skulle detta också vara övertalningsargument enligt dig?

  Det är annars otroligt intressant, det här med bevis. Om det är som det sägs vara inom kvantfysiken, där en partikel uppträder på olika sätt beroende på vad observatören förväntar sig, hur ska man då kunna bevisa nånting?
  Jag menar, hur ska jag kunna bevisa att jag tänker på något?
  Är det så att klassisk empirisk bevismetodologi (om det existerar ett sådant ord), upphör att vara tillämpbar över en viss nivå?
  Hela det materiella universum vi upplever, utspelar sig inom ett frekvensspektrum. Om man följer frekvensaxeln uppåt, stöter man på parallella universum då? Instrument som tillverkas här, kan inte mäta detta. Men hur är det med vårt medvetande?

  Vad som också är intressant är att vi i Västvärlden sitter fast i en sedan generationer nedärvd konflit mellan religion och vetenskap, eftersom katolska kyrkan härjat här i 2000 år.
  Det tror jag inte är bra för vetenskapen. I österlandet är man mera fri från detta ok.

  • Perra J
   Du använder där versaler på ÄR vilket är extra tydligt övertalningsargument men jag ser även helheten i dina betraktelser som mer vädjande.
   Inuti hjärnan kanske kvantprocesser som du säger faktiskt förgrenar universum beroende på förväntningar.
   Om man går uppåt i frekvens kommer man till allt färre möjliga kvanttillstånd och sen finns inget sätt att öka. Tiden finns nog inte i hur små steg som helst. Det minsta steget motsvarar den högsta frekvensen. Det är lite analogt med samplingsfrekvens i en digital ljudinspelning. Den kan inte återge högre ljudfrekvenser än ungefär halva samplingsfrekvensen.
   Om universum är en datasimulering stöter man till slut på vad universum har för teknisk uppbyggnad. Man urskiljer MATRIX. Men det gör en bara sorgsen tror jag.

 • Peter Grafström 2015-08-13 00:08:  “Jag har sett Sheldrakes tal där han påstår att ljushastigheten inte alls är konstant“.

  Det här med varierande ljushastighet ‘bråkade’ jag med Paul Schlyter om hösten 1988 på BBS’erna (föregångare till www diskussionsforum byggt med telefonmodem) CT och Allans Kakburk.  Jag hade då läst SRI International: INVITED RESEARCH REPORT: August 1987; “THE ATOMIC CONSTANTS, LIGHT, AND TIME” by Trevor G. Norman and Barry Setterfield.  En 90 sidor lång forskningsrapport.  Det här var ju innan det fanns massor av webbsiter där man kunde läsa om icke mainstream forskning, så det gjorde en del intryck på mig, även om jag har för mig att jag faktiskt själv sedan fann något eller några fel i deriveringen mellan olika ekvationer i dokumentet, vilket, om jag därvid själv gjorde rätt, är lite anmärkningsvärt med tanke på att Trevor G. Norman verkade vid School of Mathematical Sciences, Flinders University, South Australia.

  Dock spelar dessa deriveringsfel ingen roll för de data som hävdas, så vad mig anbelangar är dokumentet fortfarande av intresse, även om det förhoppningsvis i dag finns mycket mer stringenta dokument i ämnet.  Jag har för mig att jag har två original och en egenkopierad kopia av detta dokument på snickarbo-vinden, så om någon är intresserad och villig att betala porto…  Eller klicka http://setterfield.org/report/report.html, som jag nu hittade.

  I olika kommentarer i ovannämnda BBS:er såsom exempelvis i meddelande (3204) 88-11-19 17.56 på Allans Kakburk under ärenderaden “The Atomic Constants, Light, and Time” (kanske det går att återfinna i något Internetarkiv), har jag gjort vissa citat, såsom ur Abstract:

  The behaviour of the atomic constants  and  the velocity of light,  c,  indicate that atomic phenomena, though constant when measured in atomic time, are subject to variation in dynamical time.

  A systematic, non-linear decay trend is revealed by 163 measurements of c in dynamical time by 16 methods over 300 years.  Confirmatory trends also appear in 475 measurements of 11 other atomic quantities by 25 methods in dynamical time.

  DEFINITION:
  A dynamical second is defined as  1 / 31 556 925.9747  of the earth’s orbital period and was standard until 1967.  Atomic time is defined in terms of one revolution of an electron in the ground state orbit of a hydrogen atom.  The atomic standard by the caesium clock is accurate to limits of +- 8 * 10 ^ -14.

  • Lege
   SRI , där var Harold Puthoff. Han lär ha världsrekord i felräkning. Det tidigare världsrekordet i felräkning innehades för länge sen av Wien och var ngt i stil med 10 upphöjt till 40 ggr fel.
   Det kan ju ha varit felskrivningar men jag vet inga detaljer om det.
   Vad jag vet är att etablerade forskare skulle bli berömda om de kunde bevisa variationer i c.
   Det finns ju oerhört skarpa spektrallinjer tex såna förknippade med den sk mössbauer-effekten. Jag tror det begränsar möjliga LOKALA variationer i ljusets hastighet till typ en del på 10 upphöjt till 16. Om ljusets hastighet varierar enbart med tiden kan inte jag på rak arm ange någon liknande begränsning. Men eftersom finstrukturkonstanten inte tycks ha förändrats så måste även andra naturkonstanter ha förändrats. Det behövs mer empirik innan man vågar lita på det. Nyligen trodde en del partikelfysiker pga mätfel att de lyckats överskrida c med rätt mycket men tog tillbaka det sen.
   Freeman J Dyson och Weissäcker visade för länge sen att fakta pekar på att om naturkonstanterna vore mer än % annorlunda än nu skulle förutsättningarna för liv i universum ha varit mycket mindre.
   Den antropiska principen: att det är så därför att vi finns och kan observera det, åberopades av några akademiker som av någon anledning inte har fått så värst mycket erkännande för den i mitt tycke klarsynta observationen.
   Att Sheldrake tar upp detta med varierande c stärker knappast hans egna teser. Jag tror inte att hans ideer strider mot någon naturlag men det är rätt sensationellt om det ligger något i det och det är den ansträngande delen han har kvar att försöka formulera problemet så att det går att angripa empiriskt. Evolutionsteorin har bättre stöd men även den saknar slutgiltigt empirisk bevisning eftersom det är väldigt svårt att komma på hur ett avgörande bevis skulle se ut.

 • Peter G
  Övertalningsargument? Hur tänker du nu?
  Nåja, du spelar åtminstone inte ut konspirationsteorikortet.
  Vad jag “försöker med” är möjligen att se en helhet där andra konstant envisas med att fästa uppmärksamheten på detaljer. Ibland är det nödvändigt att se skogen där andra ser bara trän. Det betyder inte att jag förnekar att det är skillnad på granar och tallar, det är bara det att det finns andra aspekter, där denna skillnad är irrelevant, hur intelligenta synpunkter man än drar fram ang skillnaden mellan granar och tallar, och hur viktigt det än kan låta. Det här kallas med ett annat ord att fragmentera, och det är en svaghet i det mänskliga egot. Jag tror LegeNet är inne på det också.

  • Perra J
   Titta på din kommentar som jag hävdar använder övertalningsargument och sök upp de ord som uttrycks med stora bokstäver. Det är väl om något övertalningsargument, medge det!?
   Du vill bredda och se helheter. Det vill jag också men det krävs bevis i slutänden. Och du befinner dig i bästa fall i inledningsfasen. Brainstorming inget mer. Och logisk analys map statistisk signifikans är inte beroende av vilka teorier man tror är underliggande.
   Man kan föreställa sig något väldigt djupt som underminerar även detta men då är det svårt att komma vidare. Det påminner mig om Goedels teorem och annat som har med oändlighetsteorier att göra.

 • Yngve, 2015-08-12 12:13, har naturligtvis rätt här, det är teoretiskt omöjligt att inom ett begränsande ramverk bevisa det som inte kan detekteras inom detsamma begränsade ramverk.  Lika omöjligt som att hitta en borttappad nyckel under gatlyktan, när den tappats någon helt annanstans.

  Perra J, 2015-08-12 09:44, har naturligtvis rätt ang. hur hierarkiska maktstrukturer, såsom de vetenskapliga d:o, fungerar.  Vilket förklarar varför de flesta ändå föredrar att så att säga leta under gatlyktan.

 • Vetenskap kan väl bara “gå med på” det som begränsas av deras eget ramverk. Hur ska de kunna “be-visa” något som visa-s UTANFÖR deras ramverk med “instrument” som är INOM detta ramverks fuskbygge?

  Barnsligt att fortsätta att tala om forskning och undersökning för att bevisa saker och ting.

  Rupert Sheldrakes “förbjudna” tal på TED kan man ju lyssna på, där han tar upp om tio dogmas som vetenskap kretsar kring.

  http://www.sheldrake.org/reactions/tedx-whitechapel-the-banned-talk

  James Randi – a Conjurer Attempts to Debunk Research on Animals
  http://www.sheldrake.org/reactions/james-randi-a-conjurer-attempts-to-debunk-research-on-animals

  The only time the “great” Randi has ever been balanced on the British media was when the Nobel Laureate for physics, Josephson, linked the so-called paranormal with subatomic physics in a blaze of publicity in October 2001. Josephson was invited on BBC Radio 4. The Producer thought he would be very clever and stuck Randi up against this great scientist. Until that moment Randi had only come up against soft tarkets like mediums who did not know hay from a bulls foot about subatomic physics. Needless to say Josephson totally destroyed Randi in debate. All Randi could do was to call him a “scoundrel”on the air! Game, set, match and championship to the scientist. But hardly any person heard this on morning radio.
  http://www.rense.com/general32/randi.htm

  • Min tidigare kommentar var riktad till Perra J inte till Yngve som står just ovanför.
   Yngve
   Vetenskapens ramverk som du vill förringa innefattar något så fundamentalt som statistisk signifikans dvs vilket övertag ideernas upphovsman har med sin bevisning relativt slumpen. Har han inget övertag kan man inte räkna det som vetenskap på något meningsfyllt sätt.
   Det kräver inget annat ramverk än ren logik så det står sig med och utan sofistikerade och detaljerade teorier.
   Givetvis kan man tänka sig att det finns okända faktorer som stör tex fjärrsyn. Men om det skall vara meningsfyllt måste den som förfäktar detta kunna framskapa förhållanden där det fungerar. Det behöver inte vara perfekt men ändå pålitligt i någon grad.
   Josephsson har inga som helst bevis för ngt paranormalt i relation till kvantfenomen i hjärnan. Att hjärnan bygger på intressanta fenomen innebär inte att fjärrsyn etc är möjligt.
   Det är en helt annan sak att hjärnan och fenomenet liv kanske inte går att förstå reduktionistiskt. Kvantmekanik är inte reduktionistiskt utan icke lokaliserbart holistiskt i en ofta rätt avgränsad teknisk bemärkelse. Penrose har ju haft intressanta funderingar kring hjärnans funktion som känsligt beroende av subtila fysikaliska fenomen. Men fjärrsyn och annat paranormalt måste bevisas empiriskt med statistisk signifikans. Det finns inga teoretiska resonemang som kan ersätta det. Hur vältalig en professor i teoretisk fysik än är och det vet Brian.
   Jag har inget emot Sheldrakes spekulationer. Det behövs människor med fantasi. Men här finns heller inga otvetydiga bevis. Och bevisbördan ankommer på den som för fram en teori.
   Jag har sett Sheldrakes tal där han påstår att ljushastigheten inte alls är konstant som ju är en viktig fysikprincip. Typiskt är att han inte angav några kvantitativa data. Ljushastigheten har ju definierats om lite. Den har säkert mätts fel ibland. Men han citerade ett samtal på en vetenskapsakademi som gav honom den vinken. Inte särskilt trovärdigt utan närmare detaljer. Nej inget fel att han spekulerar som sagt men det är bevisningen som hittills fallerar för såna entusiaster. De får jobba vidare så kanske de kommer på något av intresse till slut.

 • Vad jag menar med konsekvenser är i första hand sådana som människans strukturer skapat underlag för.
  Skulle Randi själv plötsligt medge att något “övernaturligt” skett, skulle han sannolikt bli mördad. Saken skulle tystas ner, och någon annan – ännu mera rabiat än Randi – skulle ta över i hans ställe.
  Det ÄR inte så, att mänskligheten hittills inte har lyckats bevisa oförklarliga fenomen, bara för att James Randi hittills inte har sagt något! Det är inte så det fungerar.
  Det ÄR inte så, att när någon finner svaren på någon av de STORA FRÅGORNA, som t ex “vad händer efter döden?”, att det automatiskt kungörs i Main Stream Media: “Tadaaa! Gott folk! Nu vet vi äntligen….!”

  Det ÄR inte så det fungerar.

  Vetenskapen har byggt upp hierarkiska maktstrukturer liknande de som katolska kyrkan gjorde på sin tid. Vetenskapen är dessutom mestadels betalad av de stora industrierna, som har sina vinstintressen. Om Randi bara skulle knysta något som går emot dessa, skulle allmänhetens intresse för t ex alternativ vård, homeopati etc, stegras.

  • Du försöker med övertalningsargument. Det är redan kungjort att åldrandet påverkas av teleomerer och att om man reparerar dem kan man förlänga livet. Att genomföra det för alla kroppens organ är nödvändigt för att det skall ge full effekt. Dvs alla celler måste behandlas. För den som följer med är sanningen redan ute. Det är en nog så dramatisk kunskap.
   Förvisso försöker en del ur etablissemanget tona ner det och berättar att åldrandet fortsätter i många organ men då döljer de att reparationen inte har utförts över hela systemet.
   Jag inser att detta är ett svårt dilemma och klandrar dem inte för att de säger så men fakta är som sagt redan ute.
   Om det verkligen vore möjligt att kommunicera med de döda skulle rättsväsendet säkra den möjligheten att klara upp brott var så säker och en del rika förbrytare skulle försöka motarbeta det. I nuläget är kommunikation med de döda även om det är ren bluff så uppskattat att om det vore möjligt på riktigt skulle det vara omöjligt att hemlighålla.

 • Perra J
  Visst skulle det få stora konsekvenser om det gick att bevisa nya praktiskt användbara naturfenomen som man tidigare inte trott fanns. Det skulle vara ett dramatiskt tekniskt genombrott som tids nog skulle utvidga vetenskapens domäner. Och Randi och många andra anser/inser att risken är mikroskopisk. Men det är upp till entusiasterna att lära sig vetenskaplig metodik så de kan övertrumfa skeptikerna. Annars får de själva sätta upp ett pris som belönar ngt annat.
  Pris för största möjliga hänförelse tex.

 • @Peter Grafström (och andra)
  Ursäkta sent svar. Jag är inte insatt i vem som kan vara förtjänt av Randis belöning och det var inte heller min avsikt att ge något sådant exempel. Min poäng var att det troligen aldrig är meningen att belöningen ska utbetalas, och det säger jag utifrån en insikt i hur makt fungerar och hur människor fungerar som vill befästa rådande strukturer. Det finns en oerhört stark och kraftull materialistisk rörelse i världen, som vill hamra in budskapet att vi är materiella varelser, produkter av vår omgivning, och hjälplöst underkastade den materiella vetenskapen. Jag tror vi går mot en framtid liknande den som William Gibson skildrar i sina böcker.
  Skulle Randi plötsligt betala ut de $1000000, så skulle det få enorma konsekvenser.

  Beträffande videorna med David C här, jag är okunnig, men är det säkerställt att det inte är själva videon som är tricket, och att de verkligen skildrar händelser som ägt rum i verkligheten?
  Denna video lär vara ett exempel på detta (dvs det gick inte till så här. I annat fall lär farbror Randi ha att bita i 😉 ):
  https://www.youtube.com/watch?v=i5gK2MxGR0M

 • [Fake comment-varning. Läs mer om trollet Sylthammar/ red]

  hehe… Peter, nu är du allt desperat… och trängd i det “vetenskapliga snåret”. Det var i en plomb… 😉

  The DIA Documents – USSR, April 1975
  http://psychotronicgenerators.com/the-dia-documents-ussr-april-1975/

  Peter, det är inte så enkelt att man bara kan säga att det var “utklädda amerikaner…”

  Var börjar något och övergår i annat? Vem styr US- and aliens? Vi är inte överst i “näringskedjan”.

  Aliens… det är ursprungsbefolkningen på jorden.

  Man skrev “avtal” med aliens, det första 1933, och sedan vidare i olika steg. Reagan skrev vad någon uppgav under olika papper, också.

  Det med implantat och bortrövanden är i botten inte en amerikansk militär operation, utan det är som det kan föreställa sig i det yttre – då aliens rules the game. Bakom är det aliens. Den dator du sitter vid är en alien utbytessak, som också tjänar deras agenda.

  Ofta “tvingas” de som gör uppträdanden, som Truxa-paret, ge förklaringar som just syftar till att vi ska se på det som duktigt trolleri, och speciell teknik… osv – för som jag skrev, det är inte tillåtet att spräcka den illusion som vi lever inom, huir som helst.

  Har inte sett på videon jag gav länk till med R Nilson på länge, men var det inte något på slutet att den där chi-svartmagikern ångrade sig djupt och sa att han hade gjort fel?

  De dåliga krafterna bakom Chriss Angel och Dynamo och andra respekterar inte “lagen”, utan sysslar med att göra folk förvirrade, med sådant som inte följer det normala livet, och det sker en utspädning av “den form” som vårt mänskliga liv gestaltar sig inom – för allt detta är inom aliens agenda, där de tror sig klara sig vidare i det som pågår i kosmos, därute, som förbryllar “vetenskapsmullorna”. Här är innerst, lägst, och saker och ting ramlar ned hit, och andra flyr hit, till detta tidsrum samsara, och aliens tror sig ha hittat ett kryphål, genom att söka ta över människans kropp.

  Här är Nina Kulagina, som gjorde amerikanarna så i gasen:
  https://www.youtube.com/watch?v=4jgMzcRxxEE

  I färg på ryska:
  https://www.youtube.com/watch?v=LGVMWQA5XPA

  • Jag fick en som det verkar förhandsvisning av en av Yngves kommentar. Så när jag skriver detta syns den ännu inte ovanför. Han påstår att det var en plomb Truxa & ass använde. Det låter faktiskt vettigt. För det möjliggör ju att viska lågmält. Sen tycker jag Yngve verkar vara ute efter att driva med oss med kategoriska påståenden om aliens etc.
   Det kanske är jag som lockar fram trollsinnena. På naturalnews hindrades många av mina kommentarer utan att moderatorn visste något. Tror att han var ärlig. Då måste det ha varit Usas cyberagenter som censurerade. Antingen är det allmänheten de skyddar eller så var det den unge hjärnforskaren som jag debatterade med som de vill isolera från olämplig info.

 • Jag trodde de flesta var överens om att Truxa använde trick. men de gjorde de skickligt och underhållande. När frun satt med ögonbindel och gissade använde de inlärd kod i språket har jag läst om, hur ordföljden var osv. Men jag vet inte om det bara var ett försök till förklaring.
  För övrigt har jag sett Dynamo i flera program och är förbluffad över mycket. Att han använder hittills okända krafter har nog slagit mej ibland, men det är svårt veta. Har han utmanat Randi? Det skulle jag vilja se någon gång.

  • De som får tillgång till spionelektronik som inte är tillåten för allmänheten måste lova att inte röja hemligheten. Hon hade kanske nånting inbyggt i sina örhängen.

  • Existensen av nyttiga kropps och psyke-övningar bevisar inte existensen av ngt utöver etablerad vetenskap. Det kan vara meningsfyllt med en begreppsapparat utöver erkänd vetenskap precis som man har facktermer inom olika specialområden. Typ på det tredje och fjärde hålet slog hon två örnar(eagles). Men andar som underlättar tankeöverföring tror jag inte på. När folk tror sig vara i kontakt med utomjordingar söker jag andra förklaringar speciellt eftersom jag vet att Usas militär höll på och bortförde folk som de experimenterade med och samtidigt delvis klädde ut sig till utomjordingar. Militärer i vanliga uniformer bredvid konstiga figurer med masker.

 • [Fake comment-varning. Läs mer om trollet Sylthammar/ red]

  När man säger “övernaturliga” förklaringar, så ställer man sig i den lilla box som är inom de där 10% Copperfield nämnde.

  Men egentligen är det ju mänskligheten som har hamnat “under”… det vi egentligen är – och då pekar man på sådant man förlorat som något “övernaturligt”. Inte för inte så säger man i historien att denna plats är ett fängelse eller en karantän. Det är det där att avvika från sin/kosmos natur, så man har hamnat här. Då återspeglas det också genom att hjärnan nästan är avstängd. Människan är alltså “undernaturlig”, och säger då om det som egentligen tillhör oss, att det är “övernaturligt”.

  Meningen med livet är det som var religionernas syfte, eller kultiveringsvägars syfte, att återfå de man förlorat i “fallet”. Det kallas ju också att “upplysas”.

  Visst är det utomjordingar, eller inomjordingar/aliens, eller kalla det demoniska krafter, eller djinns, de kan göra vad de vill med människor, och det är de som verkar, oftast, i de där magiska föreställningarna vi kan se. Undrar hur många som har egen förmåga. De som säger att de har “tredje ögat öppet”, eller är clairvoyanta har det som regel inte alls genom “egen förmåga”, utan det är dessa besättande krafter som “speglar” in saker och ting, eller ord, i personens hjärna. Men den tror att det är han/hon själv.

  Truxa fuskade inte med “liten radiosändare”. Han gjorde de saker man såg utan att det var “trick”. Som tex då de band för hans ögon ordentligt, och han fick sedan köra runt som chaufför på Uddevallas gator.

  Dynamo är en typisk som “andra krafter” använder sig av.

  Här går han på Themsens vatten:
  https://www.youtube.com/watch?v=3WyoenjZAZw

  Randi skulle bygga upp något på botten och säga hur det gick till…

  • Yngve
   Halmfigurargument är vanligt förekommande i fria debatter. Dvs man tillskriver motståndaren en tydligt angiven uppfattning som motståndaren aldrig nämnt.
   Truxa använde radiosändare för att kommunicera med assistenten när assistenten gick runt i publiken och tittade efter på inskriptioner i smycken som Truxa själv omöjligen kunde se på det avståndet. Sån spionelektronik säljs till regeringsagenter och inte vanligt folk.
   Jag inser att du faktiskt tror på övernaturliga fenomen. Vi får enas om att vi är oeniga.

 • Idag gör tusentals personer magi på gatan, öppet, och gör sådant som Peter “lill-randi” Grafström onödigt blandar bort genom ord som mkultra och annat.

  Jag visar en video högre upp i tråden. Sådant är vad folk har bakom ryggen, oftast.

  Peter, du ska inte tro att fysikens lagar har betydelse i detta… det är bara fysik.

  Normalt vill de där kända magikerna ge lite utrymme kvar så vi kan säga att det var “trick”… tex: “han hade en spegel”… eller som Grafström… “…Han använde troligen gallium…”.

  alltså så att mänsklighetens illusion inte spräcks, så ger de utrymme till att hävda att genom si eller så gjorde de tricket…

  David Copperfield har också alltid sagt att det är trick, att de är duktiga trollkonstnärer. Men till sist sa han som det var, och avslöjade:

  “It wasn’t a trick,” he told the Bild am Sonntag newspaper. “It was more an experiment and mental exercise. We only use about 10% of our brain capacity.”
  http://www.theguardian.com/world/2001/oct/15/johnhooper

  Vad hade David C här Peter? Är det smör och Kryptonit?

  https://www.youtube.com/watch?v=TLbueGwmcOo

  • Yngve
   Jag håller med om att vanligen räcker det med konventionella förklaringar om än svårgenomskådade. Och då är vi överens antar jag(?) om att Randi gjorde nytta.
   Men du ser av många kommentarer att folk ogillar debunkingen som Randi höll på med och en del kommentarer annars här på Newsvoce andas av att man tror att den etablerade naturvetenskapen har fel, det finns sas ‘äkta’ övernaturliga fenomen. Eftersom de bara kritiserar Randis skepsis men inte anger vilka motbevis de tror på försöker jag vara generell.
   Dvs antag att de känner till något fall ungefär som Jonathan Edwards konster men till skillnad från i hans fall finns det någon ytterligare omständighet som gör att fusk i form av förhandsinfo kan uteslutas. Då pekar det på ngn typ av radiokontakt om man söker en naturlig förklaring. Om inte heller det går att upptäcka då finns det fortfarande en möjlighet att personen kan var ‘chippad’ utan att han själv vet. Eftersom Uri Gellers period sammanföll precis med CIAs just mognade cybernetiska teknologi och det berättas en del konstigheter just kring hans samröre med CIA så ville jag lägga till den möjligheten för säkerhets skull. Det var ett ‘hett’ område och Usas myndigheter använde sånt mot straffade människor. Han pratade själv om att vara styrd av utomjordingar. Nya ufo-kulter understöddes av eliterna bla genom att de bluffade om att ufos siktats vid massor av militärbaser. Det kulminerade visst 1975. Us/Uks agenter fick vid just den tiden instruktioner om att inte längre kännas vid existensen av diverse cybernetiska prylar implantat chippar kalla det vad du vill.
   Med det ville jag ha sagt att det vid den tiden fanns extra stora möjligheter till att verkligheten överträffar dikten utan att övernaturliga förklaringar behöver tillgripas.

 • James Randi tog ej hänsyn till eventuella konstigheter av det slag som skissades ovan.
  Eftersom Uri kan ha fått avancerad hjälp i en del fall kan han själv ha trott på sin förmåga vilket i så fall bör ha försvårat för hans hemliga hjälpare. Ty Uri väntade sig i så fall inte att det fanns några tekniska komplikationer som gjorde att hans resultat varierade i kvalitet.
  Det är brister i kvaliteten som öppnar blottor för Randi att angripa. Och det är däri nyttan ligger om det nu var så som jag misstänker. Om det inte var så blir det i st ett mer traditionellt resonemang om parapsykologi, där man antar att de parapsykologiskt begåvade inte har förmågan på ett upprepningsbart sätt och det handlar då om att försöka bevisa/ motbevisa huruvida förmågan är signifikant bättre än slumpen.
  Det finns gamla historier om medier som tillskrivs övernaturliga förmågor. Kan allt bortförklaras som orepresentativt urval, som humbug etc ? Ingen säker kunskap finns och Randi är så säker på att det är bara humbug att han vågade riskera mycket pengar. Det är konsekvent och förtjänar respekt.

 • Det finns ingen anledning att förlöjliga försök att studera okända fenomen. Men man bör vara mycket mer misstänksam mot fusk och Randis skepsis behövs.
  En sund skepsis ska vi ha, och den är nödvändig. Men det ska vara ärlig, obunden och omutbar skepsis.
  Jag tvivlar dessvärre på Randi i det fallet. Det är helt enkelt inte meningen att någon någonsin ska kvittera ut de $1000000, utan han kommer ALLTID att säga “inte tillräckliga bevis”, och ingen kan göra något åt det. Och det sägs ju i artiken också.
  Visst, jag kan ha fel, men bedömer det ungefär lika sannolikt som att Richard Dawkins konverterar till Islam, eller nåt.

  • Perra J
   Vilka exempel är det du hävdar uppfyller kraven för Randis belöning?
   Vilka fall är det Randi inte vågat låta utmana honom och vad är de bevis du hittar för deras förmåga?
   Jag anser att Jonathan Edwards hade stor signifikans, men det hade Truxa också och han fuskade tillsammans med sin assistent genom en liten radiosändare+ antagligen bra träning av asistenten i att buktala= viska utan att röra på läpparna gissar jag.

 • Anders,
  Mycket intressant video med Larken Rose, om kollektivism, och jag håller med. Och vad som är så farligt, och som ligger bakom den romatiserade “socialistska illusionen” av sant broderskap där allt fördelas rättvist och det är lika för alla. Det är inte sant, eftersom kollektivism enbart gynnar Staten, och som mycket riktigt styr med järnhand.

  Hillary Clintons citat ger mig kalla kårar. Om man ska negligera individen och i stället se till det bästa för samhället, stöter man på en motsägelse, eftersom samhället – “kollektivet” – måste vara summan av alla individer, eller hur??. Men ingen individ är per definition viktig, så vad Clinton egentligen menar är Staten, inte samhället.

  För att återkoppla till ämnet – Randi – så tror jag att kollektivism har gjort entré in på vetenskapens område, vilket ytterst betyder att ALLT som inte kan bevisas inför en grupp åskådare vid ett laborationsbord, är bogus.
  Det här låter till en början kanske sunt och riktigt, men leder till en del horribla konsekvenser. Hela den här andan av “förnuft” som Randi och andra materialister, och VoF, ilsket propagerar för, ser jag som ett utryck för just kollektivism, och det har väldigt lite med sann vetenskap att göra.
  Vem har sagt att vetenskapen är “förnuftig”? Det är alltså ett subjektivt filter som läggs ovanpå vetenskapen.
  Återkommer till Passio. Jag har sett någon långkörare med honom för ett par år sen och har ett hum om var han står.

 • Det finns en hel del som är minst sagt märkligt kring Uri Geller. Jag respekterar honom hursomhelst för att han till sist avfärdade de “de nio” som han åt Dr. Andrija Puharich &Co. kanaliserade, med att “I think somebody is playing games with us. Perhaps they are a civilization of clowns. Or maybe one of their clowns escaped and he is playing jokes with us.” Fast den omedelbara fortsättningen av detta citat har istället udden mot dig och mig: “And now I am coming to the main point. The things that happen like a fork bending—that has no connection with anything. They don’t live in time. And who knows where they come from? They appeared on earth thousands of years ago. So they are not here to take us over. They are here to teach us something in our stupid and idiotic way which is why they appear to be clowns and idiotic. They are performing for us at our level.” (Andrija Puharich, “Uri: The Original and Authorized Biography of Uri Geller; The Man Who Baffles The Scientists“, pp. 173-174, Lab Nine, Ltd. 1974 edition.)

  Dr. Andrija Puharich citerar på sidan 246 i samma bok ur en sådan kanalisering: “We first interfered with the human race twenty thousand years ago. We came on a planned mission from our solar galaxy, and our first landing place on earth was at a place you were at in Israel, at the Oak of Mamre in Hebron where Abraham met us. That is the origin of the legend of the ladder to the gods, because they saw us come out of our craft on a ladder device. However, we found traces of the presence of other visitors from other spaces who had been on earth millions of years earlier. But we found man in much the same animal condition that you see him in today.” (Ibid., p. 246.)

  Peter Grafström skriver 2015-08-09 13:29 att Uri Geller kanske inte enbart var en charlatan utan kan även i någon mån själv ha varit föremål för andras manipulationer. Enligt hans Authorized Biography ansåg han själv att han var utsatt för andras manipulationer. Dvs från dessa “a civilization of clowns“.

  — LegeNet Holistisk detektivbyrå

  • LegeNet
   De som manipulerade Uri var CIA och det anade han nog(?) för han hade en del samröre med dem.
   1974 startades en ufokult under ledningen av ‘Rael’
   Ufohysterin kulminerade kanske i november 1975 då rykten spreds att Usas militärbaser överallt fick ufo-besök.
   Sånt elitstyrt manipulerande pågick alltså parallellt med Uris internationella kändisskap.
   CIA intresserade sig för forskning för att försöka påvisa och utnyttja parapsykologi. Bla remote viewing. Men samtidigt hade de vid just denna tid tillgång till avancerad cybernetisk teknologi som var en vidareutveckling av tidigare öppet bedriven hjärnforskning. Och givetvis fanns enklare varianter av spionelektronik också. Richard Helms fd Cia chef förstörde den delen av arkiven fram till 1973 som behandlade fortsättningen av MKULTRA med avancerad elektronik. Det tidigare skedet av MKULTRA med andra metoder fungerade ju inte helt tillfredsställande brukar det heta. Men de senare elektroniska metoderna fungerade och därför förstördes eller gömdes arkiven. Låt oss här kalla det MKUKTRA+
   Annat som pågick parallellt i Kalifornien var det av guvernören Reagan godkända cybernetiska övervakningssystem som inrättades i vissa stadsmiljöer där utbredda nätverk av radiomaster användes för att spåra rörelser hos straffade individer. Det var dels som elektronisk boja men det förekom även monitorering av individens hjärna medelst inopererade elektroder tex om personen var aggressiv. Och även korrigerande åtgärder. Tex att hjärnelektroder stimulerades som bestraffning. Detta fanns öppet reglerat i amerikanska delstaters lagböcker 1973.
   Dessa detaljer angående nu förtigna förhållanden visar hur aktivt eliterna använde sig av cybernetik när Uri blev världskänd.
   Och enligt min uppfattning förstärker eliterna ufo-myter för att kunna skylla sina egna hemliga MKULTRA+ experiment på utomjordingar
   Även andra än CIA höll på med att försöka påvisa remote viewing bla mha Uri.
   I psykets räckvidd sv övers 1980 beskriver Targ och Puthoff sina experiment som ju kritiserades hårt av etablissemanget. Och med tanke på alla möjligheter att fuska vid den aktuella tiden skulle man behöva bättre bevis än deras. Det finns ingen anledning att förlöjliga försök att studera okända fenomen. Men man bör vara mycket mer misstänksam mot fusk och Randis skepsis behövs.

 • Anders, jag vill tacka dig för den utmärkta länken “The Murdering of the Individual by Greg Calise“. Som han så träffande beskriver, “collectivism is being pushed on all of us in every way possible. From the religions, society, governments, the media, new age teachings, environmentalists, and practically everywhere you look.” Medan “Individuality is not just marginalized, but demonized in this new paradigm. In fact, the common message is that it is individualism that has caused all of the problems in the world.

  “Elegant”, på detta sätt kan de som avser styra och kontrollera andra människor göra sig av med de enda som kanske förmår genomskåda bedrägeriet. Fast det går visst inte så bra för dem. Men det är tanken som räknas, sägs det ju. 🙂

 • Uffe tycker det är “Fantastiskt”???

  Se på Randi, ett spöke, och en ond företeelse.Tydligen inte många som är kvar i den “vakenhet” som rådde fram till sextiotalet. Sov vidare.

  Nu postar folk lögner hej vilt, så det har upprepats tillräckligt så Uffe tror kanske på vad han skriver, och tror att andra har neddummats och är med på noterna.

  Hade Randi blivit klokare med åren så hade han släppt sina demoner som styr honom, men de fick i steg två ut tomtespöket ur garderoben. Det är tragiskt.Uffe tror kanske också att andra bara köper dessa förledande ord som “älskar”… “det är ändå kärlek…

  “Du Uffe missanvänder viktiga ord för att ge kraft åt den dåliga och människofientliga agendan.

  Den dag det är som den i de tankar du har, som inte är dina egna sanna tankar – “en vacker dag”  – det finns inget vackert med att en civilisation vänder sanningen ryggen och frivilligt låter sig gå under genom det.

  Du är en tok Uffe, och det du söker normalisering för är sådant som alla alltid förr innan de blev helruttna och som en följd försvann ut ur historien, visste var lögn och något förbjudet, avskyvärt och emot naturen. Jag såg någon länk på newsvoice till en blogg som på ett bra sätt debunkar det du skriver, men hittar det inte nu.

 • ”Trots att han gjort sig känd som utbrytarkung levde han således i sin homosexuella garderob nästan hela sitt liv. ”

  Mm, fantastiskt att en person i den åldern numera kan “komma ut”, och med endast ett fåtal som försöker använda det mot honom.
  En vacker dag kanske det där med att få vara med den man älskar är självklart för alla.

 • “Men den resten är inte fenomen som bryter mot etablerade naturlagar utan snarare listiga knep av människor, både sånt som Randi genomskådar och annat.”

  Vilka fenomen som än observeras, så är det osannolikt att de bryter mot någon naturlag. Det är bara det att alla naturlagar inte är kända. Det sista kan dock vara nog så enerverande.

  • Försök inte Anders, ingenting som Uri Geller höll på med bryter mot kända naturlagar. Det är inte naturlagarna vi inte känner utan de smarta knep, ibland med hjälp av teknologi, ibland utan, som vi inte genomskådar.

 • Randi gjorde stor nytta genom att avslöja allt det humbug som förekommer. Men han har tex inte vågat sig på mer avancerat humbug som möjliggörs av avancerad teknologi.
  Uri Geller var därför kanske inte enbart en scharlatan utan kan även i ngn mån själv ha varit föremål för andras manipulationer.
  Hade Uri Geller varit helt i maskopi med tekniskt avancerad uppbackning skulle han kunnat fejka tankeöverföring med statistisk signifikans. Att det varierade kvalitetsmässigt kan tyda på att han blev manipulerad men inte fick full assistans. För en del sessioner jag läste om verkade det lite för bra för att vara ren slump. Det kan ju ha varit vanligt bedrägeri också.
  Han använde troligen gallium för att böja skedar eller om det finns andra substanser med liknande verkan. Men sånt avslöjade antagligen Randi.(?)
  Verkligheten överträffar dikten men inte naturlagarna. Minns A C Doyle’s om att när man eliminerat det omöjliga … ja ni vet resten. Men den resten är inte fenomen som bryter mot etablerade naturlagar utan snarare listiga knep av människor, både sånt som Randi genomskådar och annat.
  De som avskyr Randi här hoppas kanske på fel i naturvetenskapen beträffande parapsykologi etc.

 • Tack @anders, dessa tre musketörer är en bra förebild att lyssna till för den som vill förstå samtiden så att man kan bygga på den mångfacetterade historia som vi alla är del av. Den fjärde musketören och lösningen är det bara vi själva som kan konstruera, ibland med hjälp av illusionister som Randi, eller för den delen Uri Geller. Stagnation leder till undergång, en bottenlös rädsla för frihet skapar ett tvång att allt måste organiseras ännu mera och bättre. En överorganisering som gör att allt cementeras i konformistisk tillrättalagd historia istället för nyskapande. Slaven frågar om det är lagligt, en fri människa frågar om det är rätt. Ett kort citat från Jon Rappoport;
  The human race is obsessed by the question: what exists? It appears to be a far easier question than: what do you want to create? This comparison explains why civilizations decline.
  Det är också detta som ett paradigmskifte handlar om.

 • Perra J:
  “Min poäng är att vi alla ytterst förlitar oss (blint, till slut) på en auktoritet utanför oss själva,
  utan att själva veta något alls. ”
  Och det är här Larken Rose har en poäng.
  https://www.youtube.com/watch?v=k1XxMuFfdRo
  What’s So Bad About Nazis?

  Och Mark Passio.
  De tre musketörerna Rose, Passio och Tsarion ger, i mina ögon, en hyfsad bild av läget om man lyssnar på alla tre och lägger pusslet med egna erfarenheter.
  https://www.youtube.com/watch?v=CkP_buOYLyw
  Mark Passio The Tree Of All Evil Willful Ignorance & Self Loathing Documentary

 • Betr. Perras Js:
  — “.. Vem som helst, som bara besitter något slags djärv hänsynslöshet, och någon form av karisma, och en god uttrycksförmåga, kan erhålla makt genom att åberopa vetenskapen till stöd..”

  Slug kan man vara utan att ha förstått ämnet. Många har kommit långt med slughet som ‘talang’ – däribland denne gräslige karl.

 • Ska se den här 9-timmarsdokumentären anders länkade till (tack för tips!).

  Min poäng är att vi alla ytterst förlitar oss (blint, till slut) på en auktoritet utanför oss själva,
  utan att själva veta något alls.

  Även ateister och materialister gör så (någon som invänder? Jag tar gärna en debatt)

  Vad jag vill komma åt är att vi (alla) gärna vill lita på en makt utanför oss.

  På den här punkten är vi gärna blinda, vilket öppnar vägen för sådana som Randi.

  Vi behöver se inom oss själva, och göra upp med vår syn på yttre auktoritet, innan vi kan ta såväl vetenskap som andlighet till högre nivåer. Det subjektiva och det objektiva måste alltid vara i balans, och den “nuvarande nivån av medvetande” är aldrig den slutliga och den definitiva.

 • Allt detta är en del av slutfasen för denna epok. Gillar man inte Randi et al, gå därifrån, de betyder ändå inget i det stora hela.

 • Såg lite av dokumentären.

  Hur stor är chansen att få in 2 st debunkers som samarbetar med Randi att komma in på en parapsykologisk undersökning, när det var (över?) 300 st sökande?
  Inte helt säker men jag fick den bilden att det också endast fanns 2 platser. Rätta mig gärna här.

 • James Randi är intressant. Inte så mycker för det han förtjänar, men för att det är möjligt att göra som han har gjort. Han har skaffat sig ett namn och en ryktbarhet på något som bygger på luft.

  Tänk dig en vanlig person som med en smula list tar över kungatronen i ett land. Det blir vissa protester, men i den stund han satte sig på tronen åtnjuter han dessvärre den makt en kung har, och kan med en enkel gest låta avrätta meningsmotståndare. “Kungen” backas dessutom upp av vissa politiska fraktioner i landet och stöds av media.
  Så en dag säger kungen, möjligen ur något slags perverterat samvete:

  “Ok, om någon kan ge mig en orsak till att jag inte borde vara kung, ska jag genast abdikera!”. Och det här bevakas av media och får stor uppmärksamhet.

  Kungen själv är alltså den som ytterst avgör om hans existens som kung borde upphöra. Och han hävdar hela tiden “bevisen är inte tillräckliga”.
  Och eftersom media skapar ett konsensus, tror folket alltmer på att kungen verkligen förtjänar sin plats, och kungen själv får alltmer kurage.

  Vetenskapen kan “hi-jackas” på samma sätt. Vem som helst, som bara besitter något slags djärv hänsynslöshet, och någon form av karisma, och en god uttrycksförmåga, kan erhålla makt genom att åberopa vetenskapen till stöd för deras egen maktsträvan, alltså utan att själva vara vetenskapligt utbildade eller ens vetenskapligt orienterade. Och de kan göra som “kungen” i mitt exempel. Och detta görs också…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *