Lars Bern varnades av politiker för att ha flippat och lånat ut sitt namn

publicerad 12 augusti 2015
- Lars Bern
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

Yvonne Sandberg-Fries - Foto:  EuropaparlamentetLars Bern citerar i en debattartikel grindvakten och fd socialdemokraten Yvonne Sandberg-Fries [numera MP] som nyligen varnade Bern för att han “flippat ur” och lånat ut sitt namn till: “vilka extrema uppfattningar som helst”. Bern svarar med att varna för att åsiktskorridorerna genererar extrem journalistik. 

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 22:53, 12 aug 2015 | Yvonne Sandberg-Fries – Foto:  Europaparlamentet

Eftersom Bern ibland återpbliceras helt eller delvis på NewsVoice kan det tänkas att Sandberg-Fries menar att ett exempel på låntagare är just NewsVoice. Vi på NewsVoice hoppas dock att Bern fortsätter att “låna ut” sitt namn och hans debattsvar till Fries visar inte heller några tecken på låta sig bevekas av socialdemokraten. När Bern ber Fries om exempel på att han torgför påstådda extrema åsikter får han inget svar.

Bern skriver:

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,   NewsVoice.se“Hennes påhopp är ytterst intressant ur ett principiellt perspektiv. Hon anser att det är att flippa ur och låna sig till extrema uppfattningar när jag bl.a. återger Merits berättelse [om en EU-migrant stal kläder från Stadsmissionen]. I den efterföljande diskussionen bad jag henne [Yvonne Sandberg-Fries] ange något exempel på någon extrem uppfattning som jag skulle ha gett uttryck för, så att vi kunde föra en diskussion i sak i.s.f. att bara kasta ad hominem. Jag fick inte ett enda exempel.”

Lars Bern fortsätter sin debattartikel med att beskriva vad som egentligen borde identifieras som extremism.

ArcanumSkolan 2024

“Min uppfattning är att värderingar och åsikter i olika samhällsfrågor hos allmänheten givetvis följer någon sorts normalfördelning. Spektret mellan höger till vänster i politiska värderingar är ett sådant exempel…” … “Extremister är i mina ögon de som ligger åsiktsmässigt längst ut från normalfördelningens mitt.”

“Den som i likhet med mig vågar framföra de värderingar och åsikter som väl avspeglar stora flertalet svenska medborgares, den blir stigmatiserad som extremist. Och det är inte bara Yvonne Sandberg-Fries som gör sig skyldig till detta, hon är i gott sällskap av hela Public Service och en stor majoritet av journalistkåren i landet.”

Det är väldigt lätt att bli anklagad för extremism i Sverige. Åsiktskorridorerna är trånga och taket är lågt.

Läs hela Lars Berns debattartikel

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Lars Bern

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *