Amerikansk statsterrorism en helig ko som får beta fritt – Jens Jerndal

publicerad 18 september 2015
- Jens Jerndal
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

DEBATT. Enligt Expressen har ryska utrikesministeriet sagt att ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap kommer att få “militärpolitiska och utrikespolitiska följder”. Ja, men självfallet skulle det få militärpolitiska och utrikespolitiska följder! – Det är ju bara ett konstaterande av faktum. Om inte, varför skulle man överhuvud bry sig om att gå med i NATO?

Text: Jens Jerndal (Facebook| Läs fler artiklar av Jens Jerndal

“Svenska regeringen rasande”

Men detta torra konstaterande från rysk sida har – fortfarande enligt Expressen – gjort svenska regeringen rasande. Den väljer att uppfatta det som ett ryskt hot, och försvarsminister Peter Hultqvist skall ha sagt att detta är “en oacceptabel handling”.

Vidare har utrikesminister Margot Wallström kallat ryske ambassadören till UD “för att förklara sig”, en åtgärd som i mellanstatliga diplomatiska relationer uppfattas som aggressivt och näst intill fientligt.

Se artikeln: Wallström ryter till mot Vladimir Putin

Brott mot folkrätten

Alltjämt enligt Expressen skall Margot Wallström ha sagt att “ett land som bryter mot folkrätten och undergräver den europeiska säkerhetsordningen måste inse att detta får konsekvenser.”

Förlåt, men några ödmjuka frågor:

 • Har NATO eller USA då aldrig brutit mot folkrätten eller undergrävt den europeiska säkerhetsordningen?
 • Hur var det med det forna Jugoslavien?
 • Irak och Libyen?

…bara tre ödelagda länder med miljontals oskyldiga dödsoffer.

Ukraina – 96% av befolkningen röstade för att få tillhöra Ryssland

Är det förresten i enlighet med folkrätten att spendera 5 miljarder dollars i det avlägsna självständiga Ukraina för att genomdriva en statskupp mot en demokratiskt vald regering, för att genom en fascistisk marionett få makten att beröva Ryssland tillgång till sin enda hamn och militärbas vid Svarta Havet?

Och vad beträffar beskyllningarna mot Ryssland för att ha annekterat Krim med militärt våld, så skedde det utan blodsutgjutelse och i samband med en folkomröstning på Krim där 96% av befolkningen röstade för att tillhöra Ryssland. Brukar inte svenska regeringen ställa sig bakom principen om folkens självbestämmanderätt?

Joint operations in the Pacific - U.S. Navy photo/Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz

Joint operations in the Pacific – U.S. Navy photo – Chief photographer: Mate Todd P. Cichonowicz, se originalfoto

I jämförelse med USA:s kontinuerliga statsterrorism och krigsbrott över stora delar av världen sedan många decennier framstår dagens Ryssland som en fredsängel som har valt bort militärt maktsspråk för diplomati och humanitär hjälp.

Att man inför den ständigt upptrappade provokationen från USA:s sida känner sig nödgad att stärka sitt försvar, utmålas nu av västvärldens propagandaapparat som aggression.

USA:s “försvars”-utgifter har under många år motsvarat summan av alla andra länders försvarsutgifter tillsammans. Inklusive Rysslands. Och USA:s militärbaser i bortemot hundratalet olika länder runtom planeten, uppskattas till mer än 700 – man har tappat räkningen, eftersom många är hemliga eller etiketterade som forskningsstationer e.d.

russia_wants_war_look_how_closely_they_put_country_to_our_military_bases

Hur är det med USA:s baser för kärnspetsmissiler som de helt oprovocerat byggt upp runtom Ryssland ända inpå dess gränser? – I direkt strid med avtal i samband med “kalla krigets” slut. Som Kreaprenörs medlemsblad tolkade situationen: Se bara hur Ryssland har lagt hela sitt land alldeles intill amerikanska militärbaser!

Vad beträffar “säkerheten” är det enda landet som på allvar kan hota säkerheten i Europa, just USA genom sin NATO-politik. USA som gör allt för att inte bara uppnå “total domination” av hela planeten, utan också hålla sitt krigsmaskineri och sin vapenindustri på permanent högvarv. Det är USA som hetsar till oprovocerade krig och som angriper och förstör land efter land på de lösaste grunder. Det verkar nu som om man bestämt sig för att provocera fram ett 3:e världskrig.

Det var endast tack vare Rysslands och Kinas opposition som Syrien undgick att, liksom Irak, Afghanistan och Libyen jämnas med marken av amerikanska bomber. Så när de inte lyckades få FN:s sanktion för bombangrepp, organiserade de ISIS för att göra slut på Syrien markvägen. Med miljontals utblottade flyktingar som ett av resultaten. Som Europa nu får ta hand om.

Att mot den bakgrunden tala om “rysk agression” och brott mot folkrätten, och att söka tillflykt i samarbete med ett USA-kontrollerat NATO, överträffar Orwells 1984.

Jag citerar:

“Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.”

Översatt till svenska:

“Politiskt språk är avsett att få lögner att låta sanningsenliga och mord respektabla, och att få ren vind att framstå som solid”.

Vidare:

”War is peace – Freedom is slavery – Ignorance is strength”.

På svenska:

“Krig är fred – Frihet är slaveri – Okunnighet är styrka”.

Jag har aldrig varit ryssvänlig. Jag gjorde militärtjänsten i tolkskolan och på FRA för 50 år sedan under “kalla kriget”, där vi utgick från att Ryssland, dvs. Sovjetunionen, var vår enda potentiella fiende, och vi tränades att signalspana på ryska och hålla förhör med ryska krigsfångar, men tiderna har förändrats och jag är framförallt vän av sanning och rättvisa. Och här kommer ytterligare ett Orwell-citat väl till pass:

“In a time of universal deceit – telling the truth is a revolutionary act”.

“I tider av allmänt bedrägeri blir det en revolutionär handling att säga sanningen”.

Och följaktligen har jag som sanningssägare blivit en pacifistisk revolutionär.

Sanningen är att ryssarna inte har någon som helst anledning att angripa och ockupera Sverige, om de inte bli direkt provocerade till det, t.ex. genom fientliga (NATO-)installationer på svenskt territorium under ett krig.

Tanken att Ryssland skulle ta initiativet att angripa och ockupera andra länder, för att inte tala om att angripa USA, är en helt befängd tanke. Det är den amerikanska krigshetsarmentaliteten som nu projiceras på Ryssland. Ryssarna har absolut inte råd att börja ett krig mot USA, som är militärt långt överlägset, och om de skulle börja ett angreppskrig mot vilket europeiskt land som helst, oavsett om det är medlem av NATO eller ej, så skulle USA helt klart inte förbli en passiv iakttagare utan ingripa direkt.

Om vi samarbetar med USA – antingen som medlem i NATO eller mer informellt – ja då utgör vi både en naturlig krigsskådeplats och ett naturligt angrepps- och ockupationsobjekt för Ryssland, ifall USA:s krigshets leder till ett krig mellan NATO och Ryssland. Och Ukraina-krisen kan mycket väl leda till just det.

Vems intressen främjar vi alltså, om vi går med i NATO?

Ja, i varje fall inte Sveriges. Vi skulle bara bli ytterligare en ”proxy” eller bulvan för USA:s krig enligt ett ofta använt mönster. Någon i främsta stridslinjen utsedd att ta emot de värsta stötarna och föra kriget för USA:s räkning. Långt från det egna hemlandet.

Läs även: Jens Jerndal (Enhet): NATO-medlemskap ingen trygghet för Sverige – Finns ett större hot än Ryssland

Text: Jens Jerndal (Facebook| Läs fler artiklar av Jens Jerndal

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Till skillnad från Jens så tycker jag inte att det är fientligt att begära ett möte med den ryske ambassadören för att be om ett förtydligande. Nog tycker jag att det är bättre att den svenska regeringen frågar Ryssland om vad de menar, istället för att tolkar en massa saker som kanske inte ens stämmer. God kommunikation mellan stater och länder förutsätter att man pratar med varandra, att man för en dialog. Så istället för att vara kritisk till att denna dialog förs så tycker jag att vi ska vara positiva till det. Jag ser ingen evidens för att den svenska regeringen skulle vara “rosenrasande” . Jens hårda och aggressiva skuldbeläggande retorik förvånar mig, är det verkligen förenligt med det parti och “non-violent-communication” som han företräder? Jag tycker han bryter mot Enhets vision om kommunikation.

  Den svenska regeringen har inget intresse av att gå med i Nato, det har framförts flera gånger. Det är Sveriges högerpartier som har intresse av att vara med i Nato, inte Mp, S och V som är för alliansfrihet och neutralitet.

  Visst har USA brutit mot folkrätten utrikespolitiskt, vilket också Ryssland har gjort genom sin historia. Gällande Krim så kan det diskuteras om det var ett ärligt val, det finns många indikationer på att det förekom valfusk och att motståndare till Ryssland har förtrycks och jagats. Rysk-kritiska medier i Krim har inte fått förnyat sändningstillstånd utan har stängts ner. Det visar en begränsning av yttrandefriheten.

  Min personliga åsikt är att valet var riggat, Ryssland har arbetat i många år för att få tillbaks Krim. Vi vet även att Ryssland stödjer pro-ryska rebeller i Ukraina – så det pågår ett inbördeskrig i Ukraina där Ryssland tydligt medverkar.

  Dessutom stödjer Ryssland högerextremism och nazism i Europa genom lån och bidrag, även i Sverige.

 • @ Monika Danielsson
  NATO-övningen kallades Brave Warrior och dundrade genom Tjeckien först.
  Vanliga medborgare upplevde det som en aggressiv invasion.

 • Ungern är medlem i NATO. Jag har inte hört om det här från min mor som bor där, så ungersk media är troligen tyst om det. Men jag ska fråga henne om hon vet något. Det kanske är en militär övning – eller hemlig operation. Samma kan faktiskt hända i Sverige. Speciellt om vår regering tappar huvet helt och går med i NATO. (För då har Putin en orsak att slå mot Sverige, annars har han inte.)

 • Sammanfattning av Honigmanns artikel: (Lokala ögonvittnen)

  20 sept: Södra Ungern har invaderats av amerikanska trupper. Stora truppförflyttningar på gator och järnväg. Fordonen är täckta, gömd last. Framfarten är hänsynslös.
  Tågen far med hög hastighet genom tågstationerna och får företräde framför ordinarie tåg. Panzar, lastbilar, haubitsar och stora containers, förmodligen även vapen och ammunition.

  Tyskspråkig MSM påstår att det är NATO övning som kallas Brave Soldier!

 • Dags att slakta den “heliga kon”. Noam Chomsky är också mycket kritisk rörande amerikansk statsterrorism som slaktar nationer och människor i rasande fart. De ger sig inte förrän de stångat oss alla i stycken. Är det konstigt att ordet “globalisering” ger en blodsmak i munnen?.Alla militära och politiska interventioner som görs i namn av “security” handlar inte om att skydda befolkningen utan att skydda eliten från befolkningen då denna är statens fiender.

  Självklart ska vi ha så lite som möjligt med terroristerna att göra. Istället för att skriva på ett frihandelsavtal med USA borde vi bojkotta amerikanska produkter.

  Noam Chomsky: US terrorism https://www.youtube.com/watch?v=272vNvH0-jc

  Danne frågar sig varför vi ger en massa miljoner till Ukraina. Svaret är enkelt. “Vi” ger 220 miljoner per år främst för att stödja en EU-anpassning så att de regleras av EU:s lagar och bl a för att “stödja den demokratiska utvecklingen i landet”. Man vill tydligen att Ukraina, liksom Sverige, ska utgöra en lydstat under USA.

  “Ukraina utgör en växande marknad för svenskt näringsliv. Omkring 150 svenska företag är aktiva i Ukraina och Sverige tillhör de tio största investerarna i landet.”

  http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Ukraina/Sverige-och-Ukraina/

 • Peter Grafström – Det går iaf att se vilka medier och myndigheter som besöker Newsvoice. Dom länkarna finns längst ner på förstasidan. Riksdagen.se finns ju med där iaf.

 • kraftfullt inlägg av Jens.
  Det vore intressant att veta i vilken utsträckning som svenska politiker läser Newsvoice och andra altmedier. De lär nog inte ge det tillkänna officiellt. FRA vet kanske….

 • Glömde att skriva att Sverige tjänar en hacka av de vapen som dem säljer inte minst till Saudi. Konflikten Jemen -Saudi handlar inte heller om terror eller rebeller, det handlar om Olja som ligger i stora mängder i gränsområden mellan Saudi och Jemen. Den som har mycket vill ha mer.

 • De flesta som läser News Voice verkar veta vad som föregår. Det är mer oroväckande att det finns starka krafter i regeringen i Sverige som understödjer denna Statsterroism och då undrar jag ennu mer, vilket utpressningsmedel uza använder eller är det bara compliance av ren feghet, för man tror att övermakten är så stark att man har inget att sätta emot och då är det bättre att följa med, vilket är vanlig i diktaturer.
  Sanningen är, att en diktator är bara så stark som folket gör honom till det. Men man vill väl inte faller i onåd och blir hetsat som Putin som har både visat civilcurage och mod precis som Jerndal som klarar att kallar en spade för en spade. Skulle det finnas flera av den sorten vänder riktningen.

 • Bra att Jerndal använder ordet “Statsterrorism”. Det ordet borde fler förstå innebörden av. Statsmakter kan faktiskt också utöva terrorism. Exempelvis genom att stödja eller etablera radikala millitanta fraktioner i mål-länder, D.v.s. “terror by proxy”. Exempel när USA gjort och gör detta finns det gott om.

  Önskar också att fler kunde förstå det..

 • Ja, vems ärenden går Margot idag igentligen? Hon kanske borde spinna vidare på Saudierna istället. Man kan ju säga att hon hade bra framförhållning (eller tur?) då Saudi idag bombar Yemen med kluster-bomber, vilket bryter mot krigslagar. Undrar om hon kan svara på varför vi fortsätter att ge Ukraina en massa miljoner när dom nyligen bestämt sig för att kasta ut västerlänska journalister. Kanske är det så att dom vill kunna kan härja fritt?

  Man undrar ju hur dom tänker på UD idag. Det måste ju existera en hel del kognetiv dissonans i dom korridorerna. Närmandet till NATO är skrämmande för oss som vet vad dom faktiskt pysslar med. Såg i SVD idag att V krävt extramöte för att gå igenom “smyganslutningen” till NATO.

  SVD:
  “V kräver extramöte om Nato i försvarsutskottet”

  “Efter SvD:s avslöjande – nu kommer kritik från flera håll om att regeringen tar ytterligare steg mot Nato. – Helt barockt, säger Vänsterpartiets Stig Henriksson som nu kallar försvarsutskottet till ett extra sammanträde.”

  http://www.svd.se/regeringens-nya-steg-mot-nato-far-kritik/om/svenska-natodebatten

 • Det “militärindustriella komplexet” tjänar på kapprustningen, alla andra förlorar, speciellt stort förlorar folket då krig brakar lös och det är då de militärindustriella komplexen, överallt, där de ägs av fåtalet privatpersoner, tjänar storkovan.

  Det “militärindustriella komplexet” är därför alla folks största fiende. Folket själv är dessutom sina egna största fiender som röstar på de politiker som de facto startar krig, ex. Afghanistankriget, där alla utom SD och V stödde det militärindustriella komplexets krav på att skicka trupper och materiel till ett invasionskrig som ingen vettig människa med insikt kunde stödja.

  Svenska Afghanistankommitén var under krigsåren tvungna att dra sig ur och nu är talibanerna starkare än någonsin förr. Detta är resultatet av din röst på S, MP och Alliansen. Mord och ond bråd död, samt ökande extremism. Rösta rätt nästa val!

 • Tack Jens, för ditt raka ärliga språk. Du har filosoferat dig fri från förut fattade meningar. Fortsätt! Du behövs i en tid när sanningen inte är lönsam, och gammelmedia tappat gadden!

  Tack även NewsVoice för era väl underbyggda texter med sina klara, lärorika referenser och externa länkar…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *