De manliga psykopaterna bakom det kalla kriget

publicerad 22 september 2015
- av Kersti Wistrand
Businessman cartoon - Crestock.com

Kersti WistrandBusinessman cartoon - Crestock.comDet är männens krig. Manliga psykopatiska ledares beslut. Manlig narcissism, fåfänga, omnipotens och tävlan. Fartblindhet, grymhet, brist på empati och omognad. Revir som skall hävdas och försvaras, gärna utökas med affärsintressen som bakgrund. Styrkemätning och triumfer. Kersti Wistrand reflekterar över drivkrafterna bakom det kalla kriget.

Text: Kersti Wistrand, psykolog och adjunkt i bl a religion och historia

1980 kom psykoanalytikern Alice Millers bok ”Det självutplånade barnet” ut. Hon förde fram freudianska tankar om det kränkta barnet med emotionellt oförstående föräldrar. Ett barn som blivit utsatt för förnedring och förödmjukelse och upplever sig stukat. Miller analyserade Hitlers bakgrund och framhöll hans fars grymhet med daglig prygel. Hitlers storhetsvansinne och totala brist på empati förklarades med direkt anspelning på hans barndomsupplevelser.

Miller förklarade Hitlers ledarskap och förföljelse av judar med att den extrema form av grymhet han blev utsatt för som barn gjorde att han själv kände sig tvingad till grymhet. Han projicerade sitt barndoms trauma på sin omvärld och fann juden som lämpligt objekt. Alice Miller ansåg att juden i själva verket representerade en omedveten och bortglömd del av honom själv, den del av av honom som systematiskt utsatts för kränkande våld. Juden i omvärlden blev därför lika rättslös som den lille Adolf varit i förhållande till sin mäktige och despotiske far.

Författaren Timothy Ryback har i sin bok: “Böckerna som formade Hitler” undersökt Hitlers bibliotek och har en teori om att Hitler inte tyckts ha lärt sig något nytt genom sin läsning. Han omgav sig med böcker som gav bekräftelse på hans redan färdigformulerade idéer [1]. Hitler har med sin personlighet klassats som en psykopat. Vad är då en psykopat och har alla psykopater en trasslig barndom? [2]

Vad är en psykopat?

Själva termen psykopat användes för första gången av den tyske läkaren Richard van Krafft-Ebing 1875. I en bok utgiven 1913 av den tyske filosofen Karl Jaspers kom psykopatologi att bli liktydigt med en psykologisk beskrivning och analys av de reaktionsmönster, upplevelser och beteenden som är karaktäristiska för olika psykiska störningar. Idag räknas psykopatologin som en del av psykiatrin respektive den kliniska psykologin, när det gäller vetenskapen om störningarnas och sjukdomens natur. Olika synsätt på människans natur ger något olika teoretiska referensramar och beskrivningar av psykopaten. Man kan finna beskrivningar ur medicinskt biologiska, psykobiologiska, behavioristiska, psykoanalytiska/psykodynamiska samt kognitiva synvinklar och tolkningar av de psykiska störningarnas natur och förklaringar till deras uppkomst. [3]

I den psykoanalytiska/psykodynamiska tolkningsmodellen ser man orsaker i barndomens trauman. Det kan ofta stämma då man betraktar kriminella psykopater som hamnat i fängsligt förvar, t.ex. seriemördare och sol-och-vårare. Men det finns även en annan typ av psykopater, vilket flera stora undersökningar visar, bl.a. utförda i Florida. I dessa har man funnit att uppemot 4% av befolkning har mer eller mindre psykopatiska drag och det är fel att säga att det uteslutande är resultatet av dåliga hemförhållanden. Psykopaten återfinns i alla samhällsklasser och i till synes helt normala hem.

Den psykopatiska personligheten

Psykopaten utmärks av en total oförmåga till empati, känslomässig inlevelse. Vanliga människor kan begå felhandlingar, men inser det och ångrar det. Psykopaten, däremot, har inget samvete och gör alltid rätt. Till skillnad från oss andra personer arbetar han metodiskt och planerat när han har satt sitt mål och bryr sig inte om att han skadar andra människor. [4]

I denna artikel kommer jag nu att fokusera på en speciell grupp psykopater, nämligen den med en extremt hög IQ kopplad till narcissistiska drag att i allt framhäva sig själv och vars strävan till omnipotent maktfullkomlighet kan bli ödesdiger för hela samhället. Ett sådant exempel är Hitler i alla högsta grad, men vi återfinner personlighetstypen också i andra sammanhang än det politiska. Psykopaterna kan vara de främsta inom oetisk vetenskap, regeringar, media, bolag och styrelser, finansiell terrorism och ekonomisk brottslighet.

De är övervägande män och till synes helt normala personer och fullt fungerande, men de har ett kaotiskt inre och döljer sig bakom en mask. De är helt oförmögna att begripa sig på känslor och ser ingenting fel med sitt beteende.

Eftersom den hyperintelligente psykopaten inte har tillgång till känslolivet iakttar han hur folk reagerar genom att studera dem noggrant utifrån, lär sig kroppsspråk och ansiktsuttryck, blir besatt att veta alla data om oss: ”Hur tänker de andra? Hur uppför de sig?” De ser oss inte som hela människor utan dissekerar oss och placerar in oss i olika kategorier efter religion, ras, kön etc.

De betraktar oss som en speciell art på vår planet och infogar alla dessa fakta de upptäcker i ett större system med psykopatisk kontroll. De stora amerikanska databaser som lagrar information om oss, var vi bor, rör oss, köper, skriver på nätet och i Facebook, vilket Wikileaks, Bradley Manning och Edward Snowden avslöjat en del om, kan vara ett exempel i mängden.

De unga ”yuppie-männen” som under 80-talet tvingade över dina pensionspengar i aktiefonder ett annat. Storbankerna som lockar över oss till att använda visakort allt mer och frångå sedlar, kan vara ytterligare ett annat exempel på hur psykopatiska bankdirektörer agerat och bestämt för att ha kontroll över medborgarna i ett land, vilket kan vara ett led i ett senare manipulerande med bankens kapital och därmed staten.

I sin kommunikation är den intelligente psykopaten manipulerande. Han har lärt sig att spegla dig i ditt kroppsspråk i ditt ordval. Han vet hur du reagerar, men han kan inte känna känslor. Du känner dig charmad och han vet hur han ska få dig dit han vill.

Psykopaten har lätt att fånga upp den person som blir hans bästa byte: den goda, generösa, personen som bryr sig, tycker synd om och ställer upp. Psykopaten spelar på dennes känslor och knyter denna person till sig. Han kan lova och lova i det oändliga utan att något av alla detta han lovat någonsin ger utfall. Psykopaten har inga känslor för andra och därmed inga samvetskval utan fungerar i banor som ”gör jag det, händer detta”.

Psykopaten använder gärna ett ordsvall, kan vara mycket verbal och imponera med ändlösa monologer, som smickrar och lindar in, men den tilltalade förstår föga av det sagda. Ju mer förvirrad du blir ju lättare har han att manipulera dig. Du kan t.o.m. tro att de idéer du fått kommer från dig själv. Han får oss att tro att vi inte förstår oss själva och gå med på: ”Åh, detta kommer att hända!”

Psykopaten betraktar dig som en robot, han studerar det mänskliga beteendet och försöker få dig dit han vill. Han roar sig på din bekostnad som lekte han med en leksak. Och han triumferar när han får dig dit han vill. Eller översatt i större skala: han kan också stå bakom krig eller maktkamp, men vill inte utföra det smutsiga jobbet att själva var soldat i tjänst. Nej, han är hjärnan bakom verket, som står och ser på och triumferar. Han har inga som helst känslor att se miljontals människor dödas utan betraktar dem som schackpjäser. Vad är nästa drag i det kalla kriget? Psykopaten har ett kaos inom sig som de projicerar på omvärlden.

Psykopaten söker omväxling. Han kan inte uppleva känslor av att var nöjd och njuta av det han har. Han kan ha miljarder på banken, men letar hela tiden efter något nytt att göra. Han kan uppfinna det ena explosiva vapnet efter det andra och aldrig vara nöjd. Han köper stora företag och sätter dem i konkurs på flit. 80- åriga statsmän far runt världen och talar om krig och slutar aldrig. Han ingår äktenskap, men bryter snabbt upp går vidare. Han tycks ofta ha en hög halt av testosteron och jag tänker härvidlag bl.a. på Italiens f.d. utrikesminister, finansmannen Silvio Berlusconi.

Psykopaten anser att han vet allt. Han har samlat data och kategoriserat. Han förlitar sig på vetenskapen i dess experimentella eller kliniska form, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förnuftet och logiken gäller, humanism och känslor finns det ingen förståelse för. Världen är mekanisk. Han vet bäst. Genmanipulation av växter, djur och människor är helt okej. Muséer med döda uppstoppade människor i avancerade kroppsliga positioner känns helt okej.

Psykopaten känner sig stor och omnipotent, allsmäktig och njuter av att behandla tillvaron som ett schackbräde där du ingår som en pjäs. De gillar när du protesterar och utmanar deras drag, för då har du accepterat leken och psykopaten försöker övertrumfa dig.

Allra enklast att manipulera är stora folkmassor. En masspsykos där människor påverkar varandra kan lätt sättas igång. ”Ett givet datum kraschar den och den valutan” och folk skyndar i sin rädsla att följa alla goda råd och bidra till ett ekonomiskt fall. Psykopaten iakttar spelet han satt igång och tycker det är intressant att se hur lättmanipulerade människor är.

Psykopaten kan genom media se till att använda repetitiva fraser och snabbt förbifladdrande bilder, som endast det undermedvetna uppfattar; allt för att få oss köpa deras produkter eller programmeras för deras önskemål.

När du lär dig vad en psykopat är och hur han fungerar, kan du börja iaktta honom och försöka börja tänka självständigt. Då inser han att du inte längre är en pjäs på hans schackbord, som går att manipulera. Den kriminelle psykopaten kan då mörda när han känner en gräns och hans självbild får sig en törn, men den hyperintelligente har andra utvägar och arbetar dessutom ibland i team med likasinnade ”schackspelare och lekkamrater”, ibland i exklusiva herrklubbar.

I videon ”The Forecaster”, som nyligen sändes i TV1, presenteras den amerikanske finansrådgivaren Martin Armstrong, som är känd för sina skarpa analyser av kopplingar mellan länders utlandsskulder, ekonomiska kriser och krig. Martin Armstrong visar hur regeringar ägnar sig åt gigantiska pyramidspel baserade på skulder till utlandet.

Armstrong berättar bl.a. om multimiljardären Edmond J. Safra, som arbetat sig upp och byggt sig ett bankimperium, Republic. I dennes ”herrklubb” smiddes stora planer att ta över Ryssland och dess naturrikedomar av olja och guld. Safras män mutade folk inom IMF, som lånade ut pengar till Ryssland. Jeltsin lurades att sätta över 7 miljarder dollar till en bank i Genéve.

Senare hotade Safra Jeltsin att offentliggöra det hela som en stöld om inte Jeltsin  avgick och lät bli att ställa upp i valet 2 000 (inte undra på att Jeltsin började uppträda berusad offentligt!) Den relativt okände nuvarande ledaren i Ryssland tog över för att lösa situationen. I samma stund omkom Safra under underliga omständigheter. Dess för innan hade Ryssland gått i bankrutt och Rebublic förlorat alla sina obligationer där.

Manliga psykopater bakom atom- och vätebomben

Adolf Hitler är redan nämnd som psykopat. Josef Stalin visar upp flera liknande drag. Jag har tidigare skrivit fyra artiklar för Humanism och kunskap: “Maktspelet kring atombomben” samt “Maktkampen kring kärnvapen I-III”, där jag lyfter fram amerikanska vetenskapsmän, politiker och affärsmän bakom världens första atom- och vätebomber. Hos flera av dem tycker jag mig skymta psykopatiska personligheter och har i artiklarna försökt ta fram dessa sidor hos dem utan att nämna termen psykopat. Män som affärsmannen och amiralen Lewis L. Strauss och vätebombens fader, kärnfysikern Edward Teller kan sannolikt räknas in i skaran.

Albert Einstein berättade tidigt för den amerikanska regeringen att tyskarna försökte framställa en atombomb och att det gällde att amerikanarna kom före, så att inte Hitler skulle åstadkomma ett än värre skeenden. 1942 bildades därför det topphemliga Manhattanprojektet med syfte att framställa en atombomb. Projektet leddes av Leslie Groves och J. Robert Oppenheimer, professor i teoretisk fysik, som ibland även kallats ”atombombens fader”. President Roosewelt dör i maj 1945 och president Truman tillträder. Denne är till en början helt ovetande om atombombsprojektet, som hamnar i militärens händer.

Japanske kejsaren hade gjort fredstrevare, men militärerna ville testa bomben, som kostat så mycket pengar att framställa. Under jubel och applåder fälls de båda bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Hundratusentals människor sätter livet till eller strålskadas allvarligt, men amerikanska folket får inget veta av myndigheterna, som istället isolerar de båda japanska städerna och börjar bedriva medicinska undersökningar på de strålskadade.

I både USA och Japan har civilbefolkningarna förts bakom ljuset av sina makthavare och har förvandlats till brickor i spelet mellan stormakternas ledare, militärmakter och stora ekonomiska intressen. Flera av dessa män bakom bomberna uppvisar stora brister på empati, men desto mer tillgång till dold tävlingslusta att vara bäst samt girighet.

Lewis L. Strauss - Wikimedia CommonsFå personer har haft ett sådant inflytande på utvecklingen av amerikanska kärnvapen som Lewis L Strauss (1896-1974). Han kom enligt de flesta analytiker att spela den mest väsentliga rollen av alla i skapandet av USA:s kärnvapenpolitik. Strauss var en affärsman som investerade i Kodacrom och strålningsutrustning vid cancerbehandling och gjorde sig en förmögenhet på detta.

Lewis L Strauss – foto: Wikimedia Comm0ns

Han tycks ha haft en stor förmåga att charma och övertala och blir snabbt rådgivare till den nytillsatte och oerfarne president Truman och förmår denne att följa hans råd med ytterligare kärnvapensprängningar istället för att rusta ned och får titeln amiral utan att någonsin befinna sig i krig. De två männen bakom Manhattanprojektet ”puttas ur leken” genom Strauss omsorg.

Lewis L Strauss utser istället en lämplig ”underdog” som ledare för projektet “Operation Crossroad”, vice amiralen Blandy, även han med stora empatistörningar och leklynne inför de som han tycker sexistiskt laddade bomberna. Av kritiker kallas han ”atomic playboy”. Inte långt efteråt festas det med en tårta uppbyggd som en bomb.

Läs mer: “Maktspelet kring kärnvapen – I”

En annan personlighet med starkt psykopatiska drag är kärnfysikern Edward Teller, som hade oerhört svårt att samarbeta med sin närmaste omgivning. Han beskrivs som ett geni och en idéspruta med tio stora idéer per dag och uppfinner, åtminstone teoretiskt, det ena grymma kärnvapnet efter det andra. Han blir också ”Vätebombens fader”.

Läs mer: “Maktkampen kring kärnvapen II

Edward Teller är också affärsman, även om det oftast inte framhålls, och det ligger i hans intresse att tjäna stora pengar och han drar sig inte för osanningar i sin jakt efter förmögenhet (5). Förmögenheten i egen ficka smäller högre än människoliv. Han stöds av affärsmannen Lewis L. Strauss.

Genom den amerikanska vätebomben startas en maktkamp mellan USA och Sovjet som kommer att vara i decennier. 1961 avfyrades den första ryska vätebomben över ön Novaja Zemla.

Läs mer: “Maktspelet kring kärnvapen III”

Text: Kersti Wistrand

Referenser

[1] Guardian: “Hitler’s Private Library by Timothy W Ryback”

[2] Världens Historia: “Korpral Hitler var en hysterisk psykopat”

[3] Psykologiguiden: psykopatologi

[4] Thomas Sheridan: “Financial Terrorism Exposed” (video)

[5] Wikipedia: “Strategic Defense Initiative”


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: psykopat
 • Martin skrev:

  “Vetenskapen har kanske funnit en väg bort från eländet. Man läser av hjärnans aktivitet då man visar upp olika bilder. Kan man koppla detta till lagar som gör att politiker och företagsledare inte får vara psykopater skulle sannolikt världen strax se mycket bättre ut.”

  Ingenting förvånar en vad gäller dig…

  Vetenskap kan med ett annat ord skivas “psykopati”.

  Tror du att “vetenskap” är andra än dårars vapen mot mänskligheten?

  Det är så tokigt… att “vetenskap” ska finna någonting. Vetenskap finns bland annat för att att få folk bort från “Vägen”, den döljer sanningen.

  Du bör vända på ditt tänk 180 grader.

  Du tror att det är den gode storebror som tar hand om oss, och som nu kan ta fram ett “program” som är till för att skydda folket.

  Efter det programmet följer naturligtvis resten, som kommer att stuka ned alla människor till icke-mänsklig nivå. Värdegrundade och lallande – HELT ägda av dåliga krafter.

  Jag anser att dina inlägg ibland är är av sådan kaliber att det borde rendera utvisning in i hörnet, där är det i alla fall 90 grader, vilket är en bit på vägen i rehabilitering.

  [TEXT BORTTAGEN, PERSONANGREPP – MODERATOR]

 • Tack, goa Kersti ! För din visdom och ödmjukhet, storheten att inte mina inlägg alldeles personligt, och för modet att fatta pennan avseende ett så svårt ämne!

  Och tack vare dessa dina tolkningars skarpsyn strax här ovan, så känner jag att vi förstår varandra utomordentligt väl. Vi delar ju som det verkar en kärna av värderingar.

  Alla ni skribenter på Humanism & Kunskap är såvitt jag begriper begåvade inte bara med genuin akademisk utan kanske framförallt empatisk förmåga. Kombinationen samlar den synergiska magi som bara Riktiga Människor kan manifestera 😀

  Vågar påstå att vi är många som uppskattar ert engagemang bortom vad ord kan uttrycka.

 • Avenir,

  Jag gick för en stund sedan in på min artikel i Newsvoice och såg att där tillkommit en mängd kommentarer, där ibland flera från dig. Jag ser din vånda, upprördhet och patos för rättvisa. Du är en unik och viktig person. Det är fina egenskaper att vilja ha jämlikhet. Krig är fruktansvärda och berör alla: män, fäder, kvinnor, mödrar söner, systrar och bröder. Alla blir vi lidande. Och jag säger detta som en äldre kvinna med en hel del livserfarenhet.

  Jag ser det som så att båda könen, alltså såväl man som kvinna, har en manlig respektive kvinnlig del inom sig, en animus och en anima, om man så vill kalla det med Jungs termer. Ett annat sätt att uttrycka det är att tala symboliskt om hjärna och hjärta – intellekt och villkorslös kärlek/empati, ett betraktelsesätt som omfattades av en del indianstammar liksom de gamla egyptierna. Sociopaterna (de intelligenta psykopaterna) är inte i balans i sitt inre, avskurna som de är till sitt inre ”hjärta”. Indianerna talade om en framtid då ”hjärtat” och ”hjärnan” ska mötas inom varje människa. Jag vill tro att det är ett steg i den mänskliga evolutionen. För mig är alla människor lika värda, man som kvinna. Vi kompletterar varandra och kan stödja varandra i utvecklingen. Ellen Key, en mer eller mindre bortglömd feminist, har uttryckt tankar i denna riktning, även om jag inte stöder henne fullt ut i övrigt.

  Du kanske inte får in de artiklar jag refererat till på din läsplatta, men här nedan är ett utdrag ur ”Maktspelet kring kärnvapen III” (http://humanismkunskap.org/2015/09/06/maktspelet-kring-karnvapen-iii/). För säkerhets skull varnar jag för de ditsatta ”småänglarna”, som smaklöst satts in i slutet av videofilmen, när man klickar in youtubelänken.
  Med detta inlägg avslutar jag min medverkan i detta och tackar för mig.

  (Utdrag ur artikeln Maktspelet till kärnvapnen III):

  “Det står en soldat vid Volgastrand:
  https://www.youtube.com/watch?v=Bgou1zAH_w4&feature=youtu.be

  Sovjet var som vi sett tidigare (LÄNK till artikeln II) starkt försvagat efter andra världskrigets slut och dess ledare framställde landet mycket starkare än det i själva verket var. Med 20 miljoner ryssar dödade var även Sovjet ett krigstrött land. Soldater i vilket land det vara månde, har aldrig haft någonting att säga till om i något krig utan måste alltid lyda order och ställa upp för att försvara sitt fosterland. Här ovan är en sång, Volgasången, som jag i detta fall tillägnar en sådan rysk soldat, hämtad ur Franz Lehárs operett ”Der Zarewitsch”:

  ”Ensam, ensam igen., ensam som alltid. Det står en soldat vid Volga strand / – Han vaktar hem och fosterland…… / I sin nöd sjunger han – / Har du däruppe alldeles glömt?/ – Om kärlek har jag så ofta drömt./ Du har så många små änglar hos dig/ skicka ner en av dem till mig.”

 • “natureblogg menar att majoriteten av de som ”blir publicerade” på newsvoice är män, och det kan jag inte uttala mig om då jag är ganska ny här.”

  Jag har inte räknat eller hållit koll alls. Om det är så som natureblogg skriver, att det är fler män än kvinnor som skriver här, så kan man se det så här:
  Ett antal debattörer utomlands inom ramen för alternativa synsätt anger andelen kvinnor i förhållande till män till mellan 1 på 10 till 1 på 20. Det är inte ett uns feminism i detta. Bara siffror.
  En hypotes till detta är att dagens system riktar sig i huvudsak till kvinnor i form av reklam, ideer, tidningar, ideal osv. Då kvinnor även har en viss fördel i sociala frågor tex. vårdnad osv och bidrag som går till vårdnadshavaren så spekuleras det i att fler kvinnor än män ser systemet som en fördel mer än en nackdel. Systemet vill vinna kvinnorna, för männen följer kvinnorna. Detta baserat på psykologi och inte på ideologi. Staten representerar antingen försörjaren eller beskyddaren, och männen hamnar sämre till än staten för den titeln.

  Notera att även män anammar detta synsätt men att det har fler nackdelar för männen, i det korta förloppet, än för kvinnorna. Återigen, detta har inget med feminism eller könsroller att göra. Det är den grundläggande dynamiken i de formativa åren som avgör. Antingen har människan känslan av att de behöver en beskyddare eller en försörjare. Det krävs en heldags-föreläsning för att göra ämnet full rätt.

 • natureblogg menar att majoriteten av de som “blir publicerade” på newsvoice är män, och det kan jag inte uttala mig om då jag är ganska ny här. Det aktualiserar isf en av två möjliga och (huvudsakliga) genus-frågor; antingen har publicisten sexistiska preferenser avseende skribenter, alternativt så är det flera män som faktiskt skriver och skickar in material till artiklar.

  Om det första vore sant så må det bemötas, men är det sannolikt på en sajt i sin helhet ägnad emancipation? Om det andra vore sant, är det då ett problem – eller kan det motsvara genuina skillnader i intressen mellan de män respektive kvinnor som kommer i kkt med newsvoice?

  Om det skulle visa sig att majoriteten av barnmorskor faktiskt är kvinnor, är det också ett problem som tarvar gräddfilning och inkvotering av män för exakt numerär ”jämlikhet”, i ett flagrant kvinnodominerat yrket med matriarkaliska förtecken? Eller, är det mera av en naturlig fördelning som svarar mot kvinnors respektive mäns preferenser och förkroppsliga naturer? Var går gränserna mellan ”jämlikhet” och ”jämställdhet” i relation till fria individuella val? Om kvinnor o män gillar lite olika, ska vi avla bort dessa skillnader?

  Tror vi bör vara noga med att inte betrakta eller omtala psykopati som en psykisk sjukdom, vilket det ju per psykiatrisk definition inte alls är, eftersom de flesta av dem i den kausala verklighetsuppfattningen och i systematisk mening är formidabelt fungerande individer.

  Problemet svarar snarare mot våra fundamentala uppfattningar om vad etik och moral. Själv anser jag att psykopater springer ur biologiskt betingade predispositioner som för en liten andel motsvarar empatibrist och för resten av oss motsvarar tendenser att följa den första gruppen, som sammantaget och med socialt spelteoretisk säkerhet med tiden korrumperar alla organisationer och alla samhällen att förfalla till patokrati – psykopatvälde – vilket ofrånkomligen får konsekvenser av både direkt ondska och indirekt social ondska.

 • En analogi vore exempelvis att beskylla alla judar för samma företeelser, eftersom många av vetenskapsmännen bakom atombomben var av judisk börd. Även den statistiska aritmetiken är ju i strikt mening “sann”, så legitimerar det då en dom över alla med samma medfödda egenskap – i det här fallet primärt etnicitet?!

  Eller har någon gått överbord med generaliseringarna? Drabbar det några oskyldiga? Är det kontraproduktivt ett universellt mänskligt emancipatoriskt syfte? Och liknar det i själva verket något annat syfte? Bilda er egen uppfattning, men tänk noga igenom den.

 • Hållningar som blivit normaliserade och individen internaliserat tenderar vara osynliga. I den mån de förblir ”osynliga” ter de sig för den socialiserade kulturbäraren som naturliga och som sunt förnuft. Som vatten för fisken i det att de tas för självklarheter eller sanningar. De blir nästan aldrig ifrågasatta. Just därför är de exceptionellt svåra att bemöta eftersom det inte verkar finnas något att kritisera till att börja med. Icke desto mindre.

  I den mån det anses vara sunt förnuft att skuldbelägga alla män för så extrema brott som artikeln behandlar – så måste en beskrivning av Sverige inbegripa, att det nu är ett mansfientligt samhälle. En naturaliserad ”sanning” för många feminister är att alla män är känslolösa förövare som de anser sig rätteligen kunna angripa, en samlad kulturens hållning av idag som legitimerar allsköns former av symboliskt våld mot män. Vilket är vad som händer idag, mansförtryck på bred front. Men det är delvis en annan diskussion.

  Missade inte det natureblogg skrev om två typer av feminister. Min erfarenhet är tyvärr att de allra flesta ”feminister” är fundamentalt felinformerade och programmerade med ”kvinnors utsatthet” och ”mäns våld mot kvinnor” (sammantaget en grov vrångbild) och helt oförmögna att vända på situationen ens för ett ögonblick – men märk väl att jag känner ju inte alls till författarens hållning mer än till artikelns ifråga innehåll. Vilket innehåll för sakens skull i ingressen, med all önskvärd tydlighet och som jag exemplifierat ovan, är, sexistisk.

 • natureblogg:
  “anders,sänd in en feminismanalys till Torbjörn och se om han vill publicera den?”

  Var det inte psykopati vi avhandlade i artikeln?
  Kan vi hålla oss till ämnet. Feminism har inte med grundorsaken att göra. Det är ett symptom. Det saken gäller är att båda könen måste hållas ansvariga för sitt handlande.

  Jag tyckte att jag var tydlig när jag skrev i klartext att det vi debatterar inte har med feminism att göra. Men skriv gärna en själv, om det känns behövligt.

 • Om man vill förstå sig på vad verklig psykopati handlar om så kan man lyssna på en f.d. officershustru som berättar allt om vad den högsta militära ledningen i USA sysslar med. Trots att hon är hotad till livet och ruinerad av makteliten har hon modigt tagit sig an uppgiften att avslöja de grymheter som pågår inom militärkåren “over there” och som påverkar och skadar hela världen. Orkar man lyssna på Kay Griggs så kommer man att förstå vad psykopater är i stånd till. De är fullkomligt samvetslösa och de ligger bakom allt som händer i världen idag.
  The Kay Griggs Interviews http://youtu.be/WpbloZWO8oA

 • Sedan vidhåller jag att den absoluta majoriteten av artikelförfattarna som blir publicerade på Newsvoice är män och då nås väl bara halva befolkningen? Om det publiceras en intressant och sann artikel av en kvinna och´allt bara slutar med feminismtjafs så kan ju vi män fundera på hur kan ändra på det i så fall? Ämnet var i detta fall psykiskt sjuka makthavare. Mycket viktig att detta belyses för att det är SANT. Fastnar man i feminismtjafset går debatten bort.

  Psykiskt sjuka människor skall inte ha makt. Det blir farligt för alla då. Mycket, mycket farligt. Det är väl detta debatten borde handla om!

 • natureblogg:
  Men det verkar som om det är tabu att diskutera kvinnor och deras delaktighet i det som utspelar sig i världen. Kvinnan är sedan urminnes tider bäraren av moralen i samhället och den som i huvudsak överför denna moral till barnen.

  Vad säger det om kvinnan själv, när barnen inte drar sig för att i vuxen ålder demonstrera sin moral genom att manifestera densamma i kallt krig, massförstörelsevapen mm.

  Ämnet har för övrigt inget med feminism att göra. Avenir förklarar detta bra.
  Sedan kan man fundera på om inte Thomas Sheridan har en poäng i att det finns två sorters psykopater: de som föds utan emotionell koppling, och de som tränas till att bortse och frånkoppla sina emotionella inre processer.

  De första är vad de är, kan inte botas. Grupp nummer två, proto-psykopaterna, kan med tålamod och träning eventuellt komma ur konditioneringen och börja agera holarkiskt, och inte hierakiskt. (holarkiskt betyder ungefär: att se helheten, att beakta helheten).

  Hierarki skulle kunna vara ett psykopatiskt uttryck, som delar in människor i små enheter som inte ser helheten, och då bara tar hänsyn till den lilla del de ser, och tillhör. Företag skulle ur den filosofiska synpunkten vara psykopatiska, om man nu vill använda den terminologin. De är grundade för egen vinning på bekostnad av andra, har i de flesta fall endast ekonomiska mål, och med de senaste turerna i fusket med avgaser och utsläpp inom bland annat Volkswagen, ser det ut som att vinst är allt. Och moral och teknik anpassas för att tillgodose de ekonomiska målen.

  Sett i det perspektivet kan man undra om det inte är så att det är psykopatiska inslag i det mesta vi gör, och vad vi ser som nödvändigt och bra. Och det är både kvinnors och mäns ansvar att hantera detta.

 • Avenir Bra att du skriver att ” ger intryck av …” får du har du fått fel intryck. Artikelförfattaren tog upp männen bakom massförstörelsevapnen, kapprustningen och det kalla kriget. Inget annat. Och som jag skrev, men som du missade: “finns det, enligt mig, två sorters feminister: den första som aldrig vill att någon människa mer skall diskrimineras på grunda av sitt biologiska kön samt den andra sorten som aldrig mer vill att kvinnor skall diskrimineras på grund av sitt biologiska kön” även om jag tror att första gruppen är försvinnande liten inom feminismen.

 • Det var en bra artikel Kersti om psykopater.

  Psykopater uppfattar sig själv som grandiosa hjältar i alla situationer. De anser sig vara intelligentare än andra och ser ner på sina medmänniskor som lätta att charma och manipulera, vilket de för det mesta lyckas med. De saknar all förmåga till medlidande för sina offer, som de tagit makten över. De är helt känslokalla, saknar samvete och kan inte känna någon som helst medkänsla. En tredjedel i chefs-, militär-, eller andra maktpositioner har visat sig tillhöra den kategorin. Majoriteten är män.

  Ur ett ett-livsperspektiv kan man kanske anamma Millers förklaring på “taskig” och svår barndom, men det finns väldigt många psykopater som har fått en god och human uppväxt som t.ex. Arklöf, som det länkades till ovan.
  Om man tror på någon rättvisa i detta universum så finns det bara en förklaring till varför en del människor har mer empati än andra och det är ett fler-livs-perspektiv. Och det enda som kan bota en psykopat i det långa loppet är att han får smaka på sin egen beska medicin. Men till det krävs kanske flera liv av lidanden. Psykopaten har alltså ur ett fler-livs-perspektiv kommit till sin nuvarande utvecklingsgrad alldeles själv och man kan inte lägga skulden för hans beteende hos någon syndabock som t.ex. föräldrar eller samhället. Jag tror det är viktigt att man börjar lägga “skulden” dit där den hör hemma om man vill förstå meningen med denna jordtillvaro och sluta tro på slumpen. Det finns inget som sker av slump, det har även den moderna vetenskapen kommit fram till. Vi är alla ansvariga för vårt eget beteende. Och vi kan alla förbättra oss i vårt beteende mot vår omgivning, så även psykopater. Men de värsta får vi ju ha under säker uppsikt i humana inrättningar där de kan få utvecklas i sin takt.

 • Natureblogg, det du säger ger intryck av att du kan ha internaliserat väsentliga delar av propagandan och lögnerna. “..lägg ner feministjakten…”, säger du. Men, hur är det med jakten på alla helt oskyldiga, empatiska, goda beskyddande män som genom hela historien lagt sina liv i försvar av kvinnor och barn – är det ok att kollektivt bestraffa alla och belägga gossebarn med arvsskuld som följd av kön? Kvinnor är INTE förtryckta här i Sverige idag, och har betänkligt mycket mera makt än de vill erkänna. Det bor mycket falskhet, förljugenhet och maktlystnad i ”kvinnorörelsen”, och inte minst en hel del psykopati!

  “Det är männens krig… Manlig narcissism, fåfänga, omnipotens och tävlan. Fartblindhet, grymhet, brist på empati och omognad.” Osv…

  NEJ, det är det inte alls!

  Det är psykopaternas krig…. Empatiskt handikappade individers fåfänga, omnipotens och tävlan. Fartblindhet, grymhet, brist på empati och omognad.” Osv…

  Renodlad dekontextualiserad fokus på genus leder bara till förvrängningar av förståelser av mänskliga förhållanden. På så vis har kvinnor blivit inbillade att de är ”maktlösa” och ”förtryckta”. Inget kunde vara längre från sanningen.

  Kvinnor har alltid haft mera makt än män i de dimensioner av livet som ligger djupast av alla mänskliga och existentiella drivkrafter – kärlek och relationer.

  De förnekar ofta sin makt i det sociala och kärlekslivet, vilket tvivelsutan mångdubblar den. Istället sublimeras kvinnors makt. Män tenderar att inte orka se den fullt ut; kvinnors känslomässiga våld är ofta en plåga för män livet igenom.

  Tjejers kroppsliga makt över män är fullständigt oproblematiserad, o “existerar” öht inte i diskurs, medan mäns medfödda fysiska överlägsenhet problematiseras och skuldbeläggs i all oändlighet.

  Kärlek o relationer är målet för alla friska människors liv (ni vet vilka undantagna…). Så, vilken makt är då viktigast; materiella och dito värden – eller makten över känslorna?

  Försök er på en vild gissning…

 • Tycker artikelförfattaren är något viktigt på spåren genom att lägga en diagnostisering över kalla krigets maktmän och dess psykopatiska drag. Dessutom välkomnar jag att fler kvinnor publicerar på newsvoice. Är dem dessutom psykodynamiskt orienterade med akademiska poäng går i vart fall jag igång! Detta då det nästan uteslutande är män som publicister här, och det därför lite unken och inpyrt till slut. Angående genus och feminismen finns det, enligt mig, två sorters feminister: den första som aldrig vill att någon människa mer skall diskrimineras på grunda av sitt biologiska kön samt den andra sorten som aldrig mer vill att kvinnor skall diskrimineras på grund av sitt biologiska kön. Tror att Kerstin tillhör den första sorten – så lägg mer feministjakten för en stund och fokusera på sakfrågorna istället. .

 • Viveca:
  “Mänskligheten har redan haft en massa bra metoder för att kanalisera / sublimera pojkars jakt-, försvars- och parningsinstinkter.”

  Vi kanske skulle analysera kvinnor med samma utgångspunkt eftersom de grundläggande behoven är desamma. Skydd, mat, försvar.

  Maslow hade kanske inte alla korten med i kortleken när han gjorde sin modell, men basen finns där. Det är de drivande, psykologiska krafterna som saknas. Och det är de UNDERMEDVETNA aspekterna som är nyckeln i det här fallet. De som är grunden till hur vi agerar.

  Tanke känsla och agerande måste vara i harmoni för att människan inte skall bli splittrad och utveckla olika symptom på detta. Att på ytan ha ett värdesystem, men agera efter ett annat, kommer till slut att resultera i ohälsa.

  Dagens paroll att ta hand om sig själv först, i alla lägen, står i kontrast till kraven på ekologi, begränsningarna i tillgångar på ett globalt plan, tanken att ställa krav på alla andra genom politik och olika organisationer står i kontrast till benägenheten att först ändra sina egna beteenden. Människan vill lösa problem genom att ändra på andra och inte sig själv.

 • @ Kersti Uppskattar ditt engagemang! Men inte ok att smeta vinkla det till ett manligt problem. Sätt det istället i en mänsklig kontext. Annars “miss”-as chansen till halva befolkningens ansvarstagande för sina roller i det hela, samtidigt som du spär på kulturens carte blanche till tjejer att förskjuta ansvar skuldbelägga män. Betänk att:

  ” och med att kvinnan är det svagare könet (annars skulle vi ju leva i ett matriarkat) är kvinnans driv att försöka kontrollera mannen, som en kompensation för svaghet vars mål är att uppnå säkerhet – det man kontrollerar är man inte rädd för.” (natureblogg)

  I en pleistocene kontext ÄR kvinnan det svagare könet (i andra kontexter, andra förutsättningar), saknar förmågor till självförsvar och generell överlevnad (bär och rötter räcker inte energimässigt för utveckling av hjärnan) . Rimligen har då den evolutionära urvalet obönhörligt gynnat kvinnor som tytt sig o sitt till män för att öht ha en chans. Beroendet är förstås ömsesidigt, men märk väl att rollerna är inte desamma.

  I artikelns kontext. Att män skapade atombomen kan ha sin förklaring i kulturen, men även per det faktum att det finns flera högintelligenta män än kvinnor – i båda extremerna på normalfördelning av IQ finns flera manliga idioter respektive genier. Mäns dominans i vetenskapliga sammanhang är så i måtto naturliga.

  Att skylla allt på män och göra genus där det inte hör hemma, liknar faktiskt mest “penisavund” i gammal Freudiansk o förenklad mening. Båda könen är beroende av varandra och känner inte sällan djup frustration över det. När män gör det kallas det “kvinnohat”, när kvinnor uttrycker sin frustration är det i vår kultur helt legitimt.

  På det här sättet för du globalispsykopaternas kamp ÅT dem; när mäns försvarsvilja är “borta” – dör du också, bokstavligt – fall inte i feministfällan (lockelser av personlig makt) !

 • Viveca Lammers 
  ”Om kvinnor i hundratusentals år mest har skött hem, barn och mat och männen mest ägnat sig åt jakt och fiske tillsammans med försvar mot inkräktare så är det väl inte så konstigt om det är mest hos män som det utvecklats en brist på empati.”

  Människor har alltid bott i kolonier. Är det inte i det sociala samspelet som tycke uppstår – inte väljer väl en kvinna den man som bär hem den största fisken? Vad andra kvinnor och män anser (sociala status) är väl också av yttersta vikt!

  Antar att det är skillnad på hur män respektive kvinnor väljer sina partners. Men visst har du rätt i att biopsykologin spelar stor roll i början av en kontakt. I samma ögonblick som en man och kvinna möts är informationen 0 – men efter 5 sekunder har den dubblerats hundrafaldigt. Så småningom planar informationskurvan ut . Det är först då man väljer eller välja bort en potentiell partner. Detta med kroppsideal, som är så populärt att klanka ner på, innehåller information om oss människor som det vore dumt att inte försöka förstå. Vad är det en man ser hos en kvinna – det första han ser (i högfertil ålder kanske ska tilläggas). Ett vackert ansikte. Vacker hud, vackra ögon, röst, hår osv. vilket indikerar frånvaro av bland annat sjukdom. Vidare breda höfter (lätt att föda ut barn) stora bröst (förmågan att ge barnet di). Jag ger dig rätt i att de första 5 sekunderna är av vikt men sedan avgör väl de sociala förmågorna resten?

  “Motsvarande hos kvinnor borde väl då vara att det här utvecklas en överkänslighet mot intryck, typ klärvoajans och reaktioner på ”det osynliga”. Överempati.”

  Intressant sätt att se klärvoajans som Överempati! Kruxet är väl bara i den branschen är väl män överrepresenterade?

  “Ja, jo…kvinnor börjar också att fajtas i grupper, men det tycks gärna vara om det finns en intressant alfa-man i centrum, en som de vill bli uppmärksammade av. Ex. i en religiös sekt.”

  Håller inte med. I och med att kvinnan är det svagare könet (annars skulle vi ju leva i ett matriarkat) är kvinnans driv att försöka kontrollera mannen, som en kompensation för svaghet vars mål är att uppnå säkerhet – det man kontrollerar är man inte rädd för.

  Avenir
  ”Mitt liv – o det säger jag inte för att imponera eller leka Jesus, men är oemotståndligt nyfiken på om andra kan identifiera sig med följande – har varit o är en STÄNDIG kamp mot detta lögnens folk, de falskas härjningar, o all den social manipulatin det innebär. Så pass att det är nästintill ofattbart och nästan övermäktigt. ”De” har stulit oändliga sociala möjligheter för mig, för att inte tala om tron på mänskligheten och livslust etc. Är det flera än Ulf (?) och jag själv som känner igen sig månntro”?

  Visst! Känner igen mig. Men för vart nederlag har också kunskapen vuxit. Har hela mitt liv försökt förstå makten kärna – dess drive men har hitintills gått bet, då jag tror att en empatifull person aldrig kan förstå en empatilös. Men har skaffat mig kännedom om psykopaters egenskaper. Viljan och driven att skaffa sig makt över andra människor är för mig så främmande att jag inte KAN förstå det – kanske för att den är just omänsklig? Var människa har en egenmakt däremot. Den egenmakten kan ingen ta ifrån dig – vad de än gör med dig! Dödar dem dig har du fortfarande inte förlorat din egenmakt.

 • Kloka ord, natureblogg!

  Det är detta jag arbetar och skriver för. För att bygga upp något nytt måste man kartlägga gamla strukturer, få kunskap för att kunna ta avstånd och försöka vända utvecklingen till en ljusare framtid. Det sker faktiskt mycket av detta inom oss och runt omkring oss i dessa tider. Jag är med i föreningen Humanism och kunskap, http://humanismkunskap.org/ där jag skriver artiklar som siktar just mot hopp, ljus och styrka. Jag har sedan slutet av 70-talet forskat i upplevelser i dödens närhet och vid förlossningar och har funnit en enorm styrka i de upplevelser dessa personer förmedlat. Jag har forskat i Ryssland och framträtt vid internationella konferenser. Tyvärr kan man inte läsa mina artiklar på läsplatta utan endast på datorn på gammaldags vis, men jag ska höra med redaktören för denna nättidning om han vill återpublicera något av vad jag skrivit tidigare.

  • Kartlägga gamla strukturer.

   Ja, men olika personer kartlägger ju samma företeelse på olika sätt.
   Den ene kartlägger politiska strukturer medan andra kartlägger biologiska, genetiska, astrologiska, fysiska, kemiska, religiösa, psykologiska… varefter alla lägger fram olika resultat och olika teorier, som sedan ska diskuteras av nya personer, som doktorerar på jämförelser mellan dem och sedan kommer ytterligare nya forskare, som skriver avhandlingar om utvärderingar av jämförelser och allt blir grund till ändlösa akademiska diskussioner där alla vill visa sig duktiga med nya infallsvinklar och till sist har det blivit omodernt och förvandlats till idéhistoria eller bara glömts bort.

   Mänskligheten har redan haft en massa bra metoder för att kanalisera / sublimera pojkars jakt-, försvars- och parningsinstinkter.

 • Jag ser inget ljus tunneln. Den psykopatiska tidsåldern som vi är inne i accelererar allt fortare nu. För dem bara den kontroll de önskar över oss gör de processen kort med oss; just på de sätt som en psykopat krossar sina offer. Det är där tron kommer in. Utan tro inget hopp. Utan hopp ingen tro. Jag TROR att psykopatiska drag är just omänskliga drag. Något utanför oss. Snackat om att vi alla har mörka (psykopatiska) drag) eller delar av oss är just snack. Kontrollsystemet, som skapats av just psykopater, vill få oss att göra en U-sväng i våra resonemang och upptäckter om dem. I en miljö som är tillåtande och kärleksfull blomstrar människors kärlek – men inte för psykopater. I en psykopats själ pågår ständigt flera krig. Deras inre konfliktfyllda känsloliv manifesterar dem utanför sig själva – hos oss. Det skapar ett tillstånd i befolkningen av ständigt rädsla för olika hot – inte så väl som yttre. Jag TROR att vi kan vända på skutan. Det krävs kunskap och blick att upptäcka dem i tid. Marginalisera dem. Avslöja dem.

 • Konsten att undvika att bli utsatt för angrepp av psykopater kan vara svår. Det hänger ihop med att dessa personer ofta är mycket socialt begåvade, trevliga, hjälpsamma, givmilda och tillmötesgående, med ett ord, inställsamma. Dessa goda egenskaper är tyvärr de markörer man bör ge akt på. Personligen är jag ständigt på vakt. Genom att begrunda egna erfarenheter har jag snickrat ihop några käpphästar ämnade att få varningsklockorna att ringa när det börjar bli fara på färde. Detta är lite trist, för det handlar som sagt ofta om goda egenskaper som har blivit falskflaggade.
  Mina varningssignaler är:
  Först: Hur träffade man personen? Om denne tog kontakten först så ökar chansen att man är en måltavla.
  Därefter: Att man plötsligt känner att detta var ju en mycket trevlig människa man gärna skulle vilja umgås mera med.
  Under tiden: Personen vill bjuda på notan, kommer med presenter och kanske erbjudanden om deltagande i olika projekt.
  Speciellt: Lika glorifierande som osannolika historier för att imponera.
  Med tiden: Mycket snack liten verkstad, skiftande besked, motsägningar, priset du får betala börjar skönjas.
  Slutligen: En härva av lögner uppenbarar sig, skador sker till höger och vänster, man kan då se tillbaka på checklistan och förstå vad som hände.

  Apatherna, copycat psykopaterna, som mimickar den äkta versionen, är aldrig lika kreativa och skickliga men dom ställer till stor oreda eftersom dom är så talrika.

  Det skulle mycket väl kunna vara så som Redhawk påpekar, att syftet med psykopaterna i mänsklighetens utveckling är att trimma majoritetens medvetande om vad som är bra och dåligt i.e. moral, och att ett ställningskrig eller jämviktsläge, råder där tilltagande psykopati motverkas av ökat antal emphater.
  Annars borde kvinnors urval av partners leda till att majoriteten förr eller senare var gravt empatistörd. Svårt att föreställa sig en värld där alla är psykopater då det ytterst handlar om ett parasitsystem, där utifall gästen utrotar värden så kommer även gästen att duka under.

 • Människor ska vara systrar och bröder. När vi ska vara gudar inför/på varandra och bestämma över andra blir vi inget annat än diktatorer. Man behöver inte vara renodlad psykopat för det. Enligt mina studier oxå rätt jämt fördelat mellan parterna med det väljs olika metoder beroende på tid och mnniska..

 • Vill också passa på att säga tack till allihopa – uppskattade den här spännande diskursen med matnyttiga möjligheter till obekanta perspektivtaganden. För övrigt anser iaf jag, att psykopati bör oskadliggöras. Vi behöver inte dem, de får oss bara att tro det. Däremot behöver de sannolikt sin flock naiva för att uppleva tillräcklig mening i tillvaron.

 • @ Ulf – Instämmer i allt. Dina resonemang är i linje med exempelvis “The Empathy Trap” – Mäkta intressant om psykopatins sociala funktioner o dynamiker, beskrivet i termer av Triaden: Psykopater – Apather(medlöpare, medhjälpare, passiva åskådare, psykofanter) – och inte minst Empater. Eftersom Empater utgör det enda verkliga hotet mot Psykopaters makt, är de – förutom konkurrenter till makten (andra psykopatiska) – “stående” måltavlor. Alltså; att vara “god”, ha hög moral et cetera, är att ha en för “lögnens folk” + entourage tvingande pricktavla per sin personlighet.
  Eller som författarna sammanfattar “The world of the empath is not for the faint-hearted. In the context we are discussing, empaths often find themselves up against not only the sociopath but often a flock of apaths as well. Apaths are afforded pole position in the sociopath’s intrigues”. “Utslagna” i dagens samhälle är sannolikt i övervägande grad ganska högt empatiskt förmögna… Det ligger en oerhörd grymhet och i det du beskriver Ulf. Man måste noga dels ha upplevt det, vilket alla har – men framför allt ha förstått vad som hände.
  Mitt liv – o det säger jag inte för att imponera eller leka Jesus, men är oemotståndligt nyfiken på om andra kan identifiera sig med följande – har varit o är en STÄNDIG kamp mot detta lögnens folk, de falskas härjningar, o all den social manipulatin det innebär. Så pass att det är nästintill ofattbart och nästan övermäktigt. “De” har stulit oändliga sociala möjligheter för mig, för att inte tala om tron på mänskligheten och livslust etc. Är det flera än Ulf (?) och jag själv som känner igen sig månntro?
  Idag bär jag min personlighet som en badge of honor, så gott det nu går mellan attackerna, och så länge jag orkar. Jag har inte valt min empatiska och sanningslidliga läggning, den kom med mitt nervsystems sensitivitet, enligt forskning om “sensory-processing sensitivity”.
  Det som står på spel är mänsklighetens vara eller icke vara, i meningen mänsklighetens mänsklighet. En kamp med metafysiska dimensioner, om man så vill.

 • Det är viktigt att betona att den psykotiske personen genom att undertrycka och nedvärdera andra personer, -även får dem att uppträda psykotiskt och asocialt. Säkerligen är den större delen av de som befinner sig på våra mentalsjukhus offer från de verkliga psykopaterna.
  Den verkligt farliga psykopaten kan agera diskret medan dennes offer drar till sig uppmärksamhet genom vredesutbrott och genom att ställa till med besvär på grund av undertryckandet.
  Den verkligt psykotiska personen är livrädd för att någon ska blomstra och lyckas i livet.
  Han kan låtsas uppträda socialt och hjälpsamt för att vid första bästa tillfälle “sätta dolken i ryggen på dig”.
  På den globala politiska arenan ser vi tyvärr alltför många sådana personlighetstyper, som
  så vackert talar om demokrati, fred och hållbarhet, -fast det egentliga motivet är destruktivitet
  och död.

 • “Makt utgör inte afrodisiakum för män i lika hög grad som för kvinnor, därför är i synnerhet kvinnors medvetenhet en viktig aspekt. ”

  Vad du egentligen antyder är att mäns makt bara är en Proxy för att locka en viss kvinnotyp, som via sina val har den verkliga makten över de män de ansluter sig till.
  Michael antyder precis denna koppling och detalj i intervjun nedan ca 1:23:00 och några minuter framåt.
  Se: NEW Michael Tsarion Female Illuminati Interview – Truth Warrior May 2015

  Intervjun har i sin helhet mer exotiska inslag än vad som avhandlats i övrigt här, men är intressant i just den detaljen som du framhåller.

 • …här kommer resten av mitt senaste inlägg ovan som kapades efter 300 ord (max antal ord tydligen):

  Lägg därtill att “the cognitive unconscious” (googla; att minst 95% av mänsklig kognition och tänkande, banal såväl som den mest avancerade sker utom räckhåll o insyn för medvetandet – som bara är toppen ett isberg. Obs att det här “omedvetna” avser helt andra fenomen än Freud menade) tillser att människor förblir omedvetna om sina fördomar och predispositioner. Vilka ingen socialisation i världen kan “avhjälpa”, då de är konstanta genom livet, vi kan bara kompensera för exempelvis “vi och dom”.

  @ anders
  Eller hur! Materiella o symboliska tillgångar är det som ger män tillgång till livmödrar. Om någon kvalité överväger avseende kvinnors val av män är det förmågan att få sin vilja fram, moral nästintill obeaktat. Empatiskadors överrepresentation i alla makthierarkier är möjligen väl känt. Att dominera andra, alltså – på ett eller annat vis. Ingenting stoppar en psykopat, utom döden eller den sociala omgivningens ouppmärksamhet i viss mån – att strypa flödet av “narcissistic supply”. Men tyvärr är vi predisponerade att gilla och älska psykopater – överlevnadsvärde på savannen i Afrika på pleistoscena perioden… Makt utgör inte afrodisiakum för män i lika hög grad som för kvinnor, därför är i synnerhet kvinnors medvetenhet en viktig aspekt.

  @ natureblogg
  Såvitt jag vet är genetisk predisponering till psykopati mer än tillräckligt påvisad, det råder ingen tvekan om det hereditäras roll. I övrigt är det som alltid; dikotomin natur-kultur är falsk såtillvida att den naturliga relationen aldrig är relativ – natur o kultur påverkar alltid båda parallellt o till 100% vardera.

  Vi får aldrig glömma att människan överlevde i symbios med varandra – könen – samt i grupp. Evolutionens obönhörliga krav har format oss som art. Det är på tiden att vi vågar skärskåda oss själva.

  Våra problem är minst sagt komplicerade. Men det finns hopp – fMRI kan identifiera empatiskador=test är möjliga för makthavare (som för ex.vis piloter etc) samt att psykopati definitivt har starka genetiska komponenter och determinanter. Eskimåer sägs ha knuffat de värst moraliskt vansinniga över iskanten. Idag inte bara förstår jag dem, jag ser det som en förebild. Och jaa, jag är fullt medveten om hur det låter. Glöm inte att empatiskt förmögna människors största sårbarhet i mötet med psykopaten – är just EMPATIN. Vi måste göra undantag.

  Idag kan vi som sagt identifiera psykopater med funktionell magnetröntgen (går sannolikt inte att lura, som med klassisk polygraf/lögndetektor – som i själva verket var en samvetsdetektor… lättlurad för psykopater alltså), och således faktiskt välja att fasa ut dem ur genpoolen. Nu börjar det förstås låta “otäckt” eller etiskt vidrigt – men alternativet är kontraintuitivt nog – MYCKET, MYCKET VÄRRE.

 • För att kastar in ytterligare en punkt i diskussion, sägs det att rovdjur har ögonen rakt i ansikte och gräsätare vid sidan av. Människan skulle därför klassas som rovdjur. Psykopater väljer sina offer, som tidigare beskriven, detta gör rovdjuren också.
  Biologisk har kvinnor vald de men som har kunnat försvara dem och barnen och kunnat komma hem med byte, detta hänger möjligen kvar, man kan också vara en följd av den sociala uppfostran, då kvinnor innan de blev också heltidsarbetande var beroende på mannens ekonomi. I det moderna samhället jobbar kvinnor som män och barnen lämnas ensam, vilket absolut inte gagna den emotionella utvecklingen. Att vi nu genom DMS kan få psykiatriska diagnoser för alla normala känslotillstånd beror säkert på Läkemedelsindustrin och deras “psykopatiska önska” att tjänar pengar.
  Det blev beskriven i kommentarer att psykopater ( män och kvinnor) är egentligen människor som i botten är mycket osäkert, men har lärt sig att överleva genom att dominera andra människor.
  Jag ser det som en överlevnads instinkt som möjligen har skapats tidigt i barndomen när barnet var värnlös och i alla högsta grad beroende på sin omgivning. Även den empatiska drag hos människan kan sannolikt kultiveras hos barn, när de vill hjälpa en förälder som är dålig och lider. Hjärna värka ju har möjlighet att vara plastisk och formas på det sättet som garanterar största chans att överleva. Detta accepterar man numera hos vuxna hjärnskadepatienter som genom träning kan återfå sina bortfalla funktioner.
  När man har i mycket tidigt ålder varit utsatt för kärlekslös och inte kontrollerbar omgivning, väljer hjärnan en strategi som garantera överlevnad. Denna strategi blir omedveten. Då vi människor i de senare decennier har premierat människor som framgångsrik som har haft känslokalla drag i stället för ledare som har visat medkänsla,som de flesta anser som svag, har vi nu den värld vi måste leva i.Vi måste titta på oss själva om vi själv känner oss svag vill vi har en stark ledare, istället för att vara stark själv.
  Man nämnde att i historien har Psykopater redan funnits, men det fanns tidigare i större utsträckning riktiga ” kajsare”.
  Möjligen har kommentatorer rätt att religionen har gjort sitt, för alla religioner predikar kärlek till den nästa och hur såg det ut genom tiderna, inkvisition, utrotande av indianer, alla religionskrig?
  Kanske har mänskligheten fått psykopater som en balans för att lära oss att vara på vår vakt och inte låta det onda segrar över det goda pga bekvämlighet.

 • “Men, säg hypotetiskt, att testet visade att 90% av våra politiker var egoistiska och narcissistiska munväder som mer eller mindre saknade empati. Dom skulle naturligtvis få lämna sina poster och en ny kader skulle få tillträde. Skulle dom vara bättre eller sämre? Efter en tid klarar förmodligen många psykopater att fejka testet, varpå metoderna för upptäckt måste förfinas och där ytterligare upptrappning kan skönjas.”

  Det kan ju finnas en anledning till att det finns media-träning och annat.
  Behovet av en bredare kunskap om ämnet, och tidig träning av barn att inte tränga undan sin inbyggda “bull-shit-meter” skulle göra att färre kommer undan med olika saker.

  Man skulle kunna dra det så långt som att se tex. Jultomten är en tidig träning för barn att gå med på saker de vet inte är verkliga. Go-along-to-get-along.

  En primitiv form av social träning att acceptera saker som inte har koppling till verkligheten.
  Ett belöningssystem som bejakar den sociala konformiteten. Och det barn som ifrågasätter utsätts för olika former av social press och i värsta fall, blir utan belöning (julklapp) om de vägrar delta i skådespelet.

 • @ ruben

  Vill inte att någon ska missförstå mina inlägg som avsåg de att blott vända på pajkastningen för att blint hitta fel på andra grupper, enligt kön eller andra variabler.

  Min tanke är – och den är vetenskapligt underbyggd med rön som det vardagliga medvetandet inte alls inbegriper och innefattar, upplever jag – att den sociobiologiska verklighet (framförallt evolutionärpsykologiska, men även kognitiva perspektiv) som alltid underbygger mänskliga samhällen, inte må förnekas då det redan kostat oss så mkt lidande.

  Biologiskt liv har sitt pris, och evolution är – tyvärr – blind för “moral” / etik. Hur mkt vi än önskar att vi vore “goda” eller att vi föddes som Tabula Rasa, så ser verkligheten ut på ett helt annat vis. Människan är ett intelligent både flockdjurp och rovdjur, bland annnat. C.G. Jung sammanfattar väl, även om han nog inte slöt sig till vad vi vet mera om idag – att det är vår biologi som i mångt o mycket bjuder oss till social ondska:

  https://www.youtube.com/watch?v=VNKvbT_3b0s

  Vi bör som jag ser det för det första ta igen den enorma kunskapslucka som den biofobi som präglat ideologiska utbildningspolitiska hänsyn sedan andra världskriget. Av naturliga skäl, sas, så föll pendeln så långt från rasrenhet etc som möjligt. Men. Biologi i meningen “den mänskliga naturen” – dvs våra evolutionära predispositioner (obs, ingen som helst determinism, det är det ingen som hävdar – däremot att BÅDE kultur och natur påverkar till 100% vardera, och inte BARA kultur) har förtigits av ideologiska “moraliska” skäl. Men den som inte känner sin skugga kan inte heller någonsin ta ansvar för den. Hur många av oss känner till att vi är flockdjur, exempelvis. Och se exempelvis här – lägg särskilt märke till andra halvan av filmen. Sen följer en artikel. Forskarlaget huserar på Yale university, och kallar sin verksamhet för “Baby Lab” ( http://www.yale.edu/infantlab/Welcome.html ).

  Här kommer filmen (lättsmält koncentrat av forskarlagets resultat) o en av dito artiklar;

  https://www.youtube.com/watch?v=QLYRDsJADgg
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22668879

  [MAX ca 300 ord per kommentar – kommentaren är kapad – nu 313 ord – moderator]

 • “Såg att en av gisslan i Norrmalmstorgs-dramat nu skrivit en bok. Hon är väldigt förvånad och besviken att de satte en psykologisk sjukdomsbild på reaktionen ( Stockholmssyndromet ). Det var enligt henne en mänskligt ren och skär överlevnads-reaktion, som jag absolut kan förstå. Såna reaktioner behöver inte problematiseras tycker jag.”

  Det är de rent mänskliga reaktionerna som utnyttjas, och det faktum att de flesta människor är fullständigt omedvetna är det som är problemet. Om reaktionerna var kända för den vanliga människan skulle det inte vara lika lätt som idag att styra ett samhälle, en grupp eller en nation med de medel som används idag.

  Det är den förståelsen, att ärligt erkänna att dessa processer pågår i människor, inte blunda för att det finns både mörka och ljusa sidor av dessa inre skeenden, som gör att vi kan komma vidare. Det är just detta, att dessa reaktioner problematiseras (ex. kalla något för Stockholmsyndromet, och sätta en sjukdomsetikett på den) som gör att människor inte letar vidare inom sig själva. Kvinnan distanserar sig från sina egna reaktioner när dessa kallas för något som inte känns bekvämt, och det är just detta som ÄR problemet. I just det fallet känns det ganska uppenbart.

  Med olika metoder övertalas människor att inte undersöka det som de upplever. medvetet eller undermedvetet.

 • Förutom att psykopater även “kan” vara benigna så har deras destruktiva egenskaper varit en motor i människans daning och förfall. Eftersom problemet är så omfattande borde samhällets alla ledande positioner besättas med personer som blivit utvärderade av The Hare Checklist eller än hellre en checklista som utvecklats speciellt för chefer inom offentligheten, inkluderat politiker.

  Nu har ju inte svenska politiker så mycket att säga till om längre, så det spelar kanske inte så stor roll. Men, säg hypotetiskt, att testet visade att 90% av våra politiker var egoistiska och narcissistiska munväder som mer eller mindre saknade empati. Dom skulle naturligtvis få lämna sina poster och en ny kader skulle få tillträde. Skulle dom vara bättre eller sämre? Efter en tid klarar förmodligen många psykopater att fejka testet, varpå metoderna för upptäckt måste förfinas och där ytterligare upptrappning kan skönjas.

  Problemet är emellertid att detta test är det sista makthavarna kommer besluta om. Man vet att hela gänget skulle åka dit och skyr hela iden som pesten.

  @Avenir
  Mycket intressant det du belyser att kvinnor dras till psykopater under fertila perioder och att minst 10% av alla faderskap inte är genetiska. Drivkraften bakom kvinnans reproduktion tycks kunna anrika psykopatiska egenskaper i populationen och inte ett knyst om detta i genustramset. Synd att ett par länkar ledde till betalsajter.

 • Natureblogg:
  “Avenir, anta att alla kvinnor väljer då bort män med psykopatiska drag som fäder, vad hjälper det om vi inte vet vad som skapar dem? Ärligt är det ju inte i vart fall”

  Det är väl i alla fall bättre för kvinnan och barnet?

  Vare sig det är genetiskt eller socialt betingat så har vi gett barnen en bättre chans.
  Om det är genetiskt så överförs inte genen, och om det är ett inlärt beteende så är exponeringen mot barnet mindre.
  Och det är ju renhårigare mot de män som inte har psykopatiska drag.

  Hur man gör om det är kvinnan som har de psykopatiska dragen, ja, då är det upp till mannen att bedöma. Det som är viktigt i nulägeet är att höja medvetenheten och debattera.

 • Om kvinnor i hundratusentals år mest har skött hem, barn och mat och männen mest ägnat sig åt jakt och fiske tillsammans med försvar mot inkräktare så är det väl inte så konstigt om det är mest hos män som det utvecklats en brist på empati.

  Motsvarande hos kvinnor borde väl då vara att det här utvecklas en överkänslighet mot intryck, typ klärvoajans och reaktioner på “det osynliga”. Överempati.
  Antar att gener och kromosomer kan “överutvecklas” åt ett visst håll. Se bara på aveln av trubbnosiga hundar. Det kan ha varit vissa kulturer, som har överutvecklat vissa egenskaper och sedan har det spritt sig.

  Enligt naturen är det nog inget fel för naturen räknar inte med att det finns missiler, bomber och kärnvapen. Tekniken tillhör inte den biologiska världen och i en naturlig natur skulle psykopatiska män inte kunna klara av att spränga hela länder.

  Biologiskt sett (utan vapen) är mannen rätt så ofarlig med sina trubbiga tänder och mjuka naglar, så rent biologiskt gör det inget om han är aggressiv och okänslig. Det leder väl bara till att han avlar ännu fler barn.

  Hos vargarna är det alfahannen (den starkaste) som gör valpar.
  Men eftersom vargen är farlig (vassa tänder) så har den ett inbyggt försvar mot onödig skadegörelse. Den kan inte bita den varg som lagt sig på rygg. Den har en hel del rituellt beteende, som ett språk.

  Om man inte kan ha flera dominanta vargar i samma inhägnad så kanske man inte heller kan ha flera dominanta män i samma inhägnad och med teknikens hjälp har hela världen blivit samma inhägnad.
  De börjar automatiskt att fajtas när de upptäcker varandra.

  Ja, jo…kvinnor börjar också att fajtas i grupper, men det tycks gärna vara om det finns en intressant alfa-man i centrum, en som de vill bli uppmärksammade av. Ex. i en religiös sekt.

  C G Jung besökte byar i Afrika och beskrev bybornas ceremoniella ritualer, som höll ordning på deras starka impulser, tvingade in deras instinkter i fasta ramar.

  Tänk om några tekniker hade försett Djingis Khan med kraftiga bomber.

  https://www.youtube.com/watch?v=QgYYUZGNSO8&list=PL3E0AED6A18437714

  Om man går ifrån de biologiska idéerna och tar de religiösa i stället så finns ju den idén att det finns onda och goda och det tyder ju på att det hela tiden finns en grupp med farliga, okänsliga människor, dvs det vi kallar psykopater.
  Det är inte bara i Bibeln – det finns i indiska Veda också där man ofta översatt det med demoner.

 • Det går knappt att debattera ämnet? Under mina över 60 år i livet har jag mött och sett eller hört ungefär lika många män, som kvinnor med vad jag uppfattat eller misstänkt haft psykopatiska eller onormalt känslokalla drag. De manipulerar maniskt omgivningen utan ånger-känsla och förgiftar så småningom alla med tvivel mot varandra. Alkoholister kan visa de dragen och kanske vissa också blir alkoholister pga. det? Men patriarkat-kulturen blomstrade för fullt upp till 1970-tal och möjligen något decennie till. Så det blev helt naturligt oftast män, som lyftes fram och hamnade i inflytelserika ställningar, åtminstone före 1970-talet. Att de sedan även drog till sig kvinnor med liknande drag som hjälpte till, ändrar väl inte saken i artikeln? I dag finns ju antidepressiva piller, där effekten liknar psykopati. Det viktiga är väl att kunna påvisa vad psykopati är vare sig det är kvinnor eller män och hur samhället skall få bukt på dessa förstörande krafter, som tycks dra sönder allt. Jag är kritisk mot propaganda åt det ena eller andra hållet i det fallet. Tänk om det är ett psykopatiskt drag att distansera sig från det, genom att spegla det mot andra? Då sitter jag själv i samma sits? Såg att en av gisslan i Norrmalmstorgs-dramat nu skrivit en bok. Hon är väldigt förvånad och besviken att de satte en psykologisk sjukdomsbild på reaktionen ( Stockholmssyndromet ). Det var enligt henne en mänskligt ren och skär överlevnads-reaktion, som jag absolut kan förstå. Såna reaktioner behöver inte problematiseras tycker jag. Jag ser inte artikeln, som enögd feministisk propaganda. Artikeln skulle behöva bli en större bok om det skall fördjupas i alla aspekter och utvärdera Hitlers mor, mormor och farmor t.ex.

 • Avenir:
  Jag måste blanda in ytterligare en aspekt på detta.
  Sök “What we need to know about the dark occultists and Satanists running our institutions” för en annan vinkel av de filosofiska aspekterna bakom psykologin i samhället i stort.

  Detta kan med lite konceptuellt tänkande kopplas till varför de flesta, för att inte säga alla, kvinnor vid den första kontakten, och efter att de första hälsningsfraserna avhandlats, alltid ställer frågan “vad jobbar du med?”. Den djupare filosofiska meningen i detta är att prioriteringen är pengar, jobb, och de saker som kommer med detta. Jag har aldrig mött en kvinna som diskuterar vad som är rätt och vad som är fel, för att värdera en man vid en första ytlig kontakt.

 • På förekommen anledning ett sammanfattande förtydligande;

  Den kanske starkast drivande faktorn bakom det omätliga mänskliga lidande som ofrånkomligen följer i bakvattnet på de socialt spelteoretiska missförhållanden som råder kring empatiskador / psykopati / moraliskt vansinne – är;

  … KVINNORS MAKT ATT VÄLJA MÄN !

  Och hur den närmast totala brist på självförståelse som råder kring detta omöjliggör ansvarstagande.

 • “Intressanta tankar, Avenir! Jag skriver dock om psykopater/sociopater bakom det kalla kriget och där är det inga kvinnor som skymtar fram och driver på vad jag kunnat se.”

  Goddag yxskaft!?

  Jo, precis. “Tankarna” beskrev just det faktum att det är KVINNOR som driver på aveln av psykopater genom att hela tiden föredra just precis dessa män, och att ständigt erbjuda sex och social stödet till empatiskadade män. Det har skett kontinuerligt och genom hela världshistorien, och hänger samman med biologi och evolutionära mänskliga predispositioner. Men det tarvar en hel diskussion som förtjänar sin egen uppmärksamhet.

  Poängen är att poängen inte alls gick fram hos artikelförfattaren. Om man väljer att sätta genusperspektiv på ett ämne så får man bära HELA ansvaret och se BÅDA könens roller, annars tillhör man de reflexmässigt och eventuellt omedvetet eller obegåvat hycklande feminister som socialiserats som kulturbärare av total förnekelse och lögn inför det egna könets olika former av våld. Kvinnor är lika våldsamma som män (jaa, det finns forskning på det), det är bara det att våldet tar andra uttryck än fysiska. Samt att andra former av våld än just den fysiska, är oändligt mkt svårare att leda i bevis, att påvisa och därmed medvetandegöra och för upp till diskursnivå. Följaktligen är icke-fysiska former av våld också betydligt mycket värre att utsättas för ur socialt perspektiv; blir man öht trodd som offer – och vilket utrymme har inte förövare för manipulation och deniability?!

  Har kvinnor åtnjutit inbillningen av den egna oskulden tillräckligt länge för att den tagit sig former av “sanning”?

  Vilket kön är förresten mest makthungrigt – det kön som tvingas sträva efter makt och status för att inte väljas bort som fortplantningspartner, eller det kön som utan yttre sociala krav alldeles självständigt väljer de mest våldsamma och dominanta individerna att avla på!? Är det öht meningsfullt att ta endera ur sitt sammanhang för att skuldbelägga? Hur ansvarigt eller vetenskapligt begåvat eller hederligt är egentligen det? Inte sällan ligger det kvinnlig manipulation och kvinnliga maktspel bakom mäns våld mot andra män.

  Denna totala dekontextualisering av mäns beteenden är fullständigt vetenskapsvidrig och alldeles oansvarig, och inte alls sällan akademiskt ohederlig – att framföra.

  Den här typen av oansvarigt och ohederligt kvinnligt intagande av oskuldsfull offerroll inger inte förtroende.

  Angående könsfördelningen av empatiskador. Som på alla andra områden är kvinnors våld inte bara tabubelagt, nedtystat och förtiget – det är förmodligen också betydligt svårare att få korn på, eftersom det inte sällan tar sig icke-fysiska uttryck. Därför ter det sig inte orimligt att anta, att det vandrar ett mörkertal av “moraliskt vansinniga” individer av honkön på våra gator.

  PS. ber om ursäkt för min stavning i föregående inlägg; det skrevs sittande på tok för långt från monitorn.

 • Anders. Det är tänkvärt var Michael Tsarion och David Icke påstår. Det som i folkmun kallas för unhummen = en omänskligt behandling, kanske äga sin riktighet – att det är just omänskligt. Varför skulle annars detta talesätt finnas på så många språk?

 • Hej Kerstin! Skulle man inte kunna sammanfatta det så här: Psykopaten (antisocial personlighetsstörning) finner man i toppen samt i botten på samhället; och är de i toppen kallar vi dem för Sociopater istället?

  The Hare Checklist har kritiserats just för att hans studier begränsat sig till fängelser. Hur överrepresenterade är det inte i affärslivet? Såg en dokumentär att en visst multinationell affärsbank använder just The Hare Checklist vid anställningsintervjuerna som urvalskriterium FÖR anställning! Vet ej om det är sant? Bra att du har lämnat svensk psykiatri och ägnar dig åt ”förändrade medvetandetillstånd” istället!

  Slutligen några ord om diagnoser. DSM V (Diagnosmanualen nr: 5) innehåller upp till nästan 500 olika diagnoser. Vi säger 500 för enkelheten skull. Vissa av diagnoserna är populära, säg under nått decennium eller så (max) för att sedan falla i glömska. Ta borderline (instabil emotionell personlighetsstörning) som ett exempel. Borderline var en synnerligen populär diagnos på 80-talet. För att uppfylla diagnosen krävs att du kvalar in med 5 symtom/kriterier av 10 möjliga. Säg då att jag har symtom/kriterier 1-5 och du Kerstin har från 5-10. Då är det bara 1/10 som matchar oss emellan och trots att 90% är differens, så kallas det för evidens? Men vi får samma diagnos och samma behandling trots ett 90% span är differens. Tro därför inte att det är på annat sätt ställt med de övriga 499 diagnoserna. Ta en ramdom grupp människor i Sverige, säg 100 stycken vuxna eller alla som läser denna sait regelbundet. Jag skulle kunna få dem på minst 20 diagnoser per person (diagnoser som samtliga berör alla våra sex grundläggande emotioner) och då har jag bara använt 5% av alla 500 möjliga. Alla människor kan alltså bli diagnostiserade för multipla diagnoser. Alla. Den psykiatriska dialektiken fungerar så. Man talar aldrig klarspråk, men mellan raderna jämför man med den ”rationella människan”. Den här ”rationella människan” finns så klart inte; för den människan skulle då inte ha 5 av 10 möjliga symtom/kriterier av någon av alla 500 diagnoserna.

 • Ruben:
  Studera förläsningen med michael tsarion war on consiusness, och de olika teorierna från mark passio på ämnet psychopathy. Och använd ditt eget huvud för att bedöma vad som är rätt och fel. De gör flera antagande om ursprunget som man kan behöva värdera, men sakinnehållet i övrigt kan vara värt att studera.

 • Intressant ämne och kommentarer. Som sagt, artikeln tar inte upp hela problemet, men det var en koppling nu till historiska viktiga händelser och de är män, så uppfattade jag det. Det finns en intressant fråga om psykopati kan vara biologisk, jag vet förstås inte. Det finns ett naturfolk, jag sett dokumentär och som var ett matriarkat. Dvs. kvinnorna har högst status och är också ledarna inom det samhället och männen hade sämst ställt i status och det materiella. Men det kan i och för sig vara en genetisk mutering hos kvinnorna och männen i de vanliga patriarkaten eller hos det naturfolket, som är tvärtom? Sedan stöttas ju ett socialt system väldigt massivt från alla övriga. Är man väl född in i ett socialt mönster, vill man ofta försvara det antar jag? Kan det vara så att de flesta är psykopatiska mer eller mindre? Är det så att det är en biologisk egenskap som behövs till viss del? En stor defekt är det om det övertar all handling och bör vara prioriterat att det inte utvecklas. Ligger defekten i det biologiska eller i den sociala uppfostran, eller är det en kombination? Går det att bota? Vissa dör av brustet hjärta i sorg, är de för empatiska eller är det något annat?
  Man har olika stora egon, anses det. Har det med det att göra? Som flesta vuxna vet, måste man uppfostra barn att inte uppträda grymt ibland. Barns handlingar mot varandra kan utifrån ibland uppfattas som enormt grymt och psykopatiskt. Men de flesta lär sig så småningom. Har det med det att göra, att man är född med de egenskaperna och därför måste uppfostras med empatiska värderingar för att bli vuxen? Kommer att tänka på boken “flugornas herre” där ett gäng pojkar blir strandsatta på en öde ö och rädslan för var och en växer tillsammans med rivaliteten. Ungefär som en kompakt brutalare karikatyr av vanliga samhället.

 • Tack för alla synpunkter kring min artikel! Tack särskilt till ”natureblogg” för dina tankar!

  Själva termen psykopat är en äldre beteckning, som används till vardags och av allmänheten fram för allt. På 60-70- talet infördes nya beteckningar inom psykiatrin-psykologin. Idag används termen DSM, antisocial personlighetsstörning. http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=psykopati Psykopattermen beskriver karaktärsdragen och är ingen diagnos, vilket DSM är. Ulf: jag har hört siffror på att ca 3 % av männen och mindre än 1 % av kvinnorna har diagnosen. Hos fängelsekunder sägs 50% ha diagnosen.

  Kriminalpsykologen Robert Hare utarbetade bedömningsformuläret The Hare Checklist, där strukturerade djupintervjuer ingår. Psykoterapeuten Sigvard Lingh, som skrivit boken Psykopater och sociopater, berättar att en checklista av misstag kom ut till allmänheten och spreds likt agnar för vinden och ställer till besvär än idag, där allmänheten förhastat och felaktigt dömer medmänniskor. Han menar att det krävs tre års utbildning utöver psykologexamen för att kunna göra bedömningar kring DSM och kunna behandla. Inte ens jag själv har denna vidareutbildning utan är specialiserad på förändrade medvetandetillstånd.

  Vad är bakgrunden till psykopatens läggning, kan man fråga sig. Ingen vet med bestämdhet, men möjligen ett samspel mellan arv och miljö. Under 80-90-talet införde man magnetröntgen och datortomografi på kriminella psykopater och fann då ofta ett förtunnat skikt hjärnsubstans i amygdala (område för empati) och vid frontalloberna (säte för socialt samspel). En annan medicinsk hypotes tar upp fel i samspelet mellan hormoner. En psykologisk förklaring är att man i barndomen inte har fått spegling av föräldrarna utan blivit ömsom bemött med aggressivitet, hot, känslokyla och normalt bemötande och därför lärt sig att endast förlita sig på sig själv och inte på andra, känna in atmosfären i rummet först och anpassa sig och ta ensamkontroll över tillvaron. Hitler skulle vara ett exempel på detta. Hans far ville, så vitt jag minns ha en dotter, och bestraffade sin fru, så jag tror nog Alice Miller ansåg att hans uppväxt skilde sig från andra barns. Hon nämnde f.ö. aldrig ordet psykopat utan skrev om narcissism.

  Så finns där termen sociopat. Sociopaten är inte kriminell i den bemärkelsen att han slår sin fru, vilket psykopaten kan göra. Sociopaten känner sin omnipotens genom att skapa en så stor makt som möjligt på politiskt eller ekonomiskt plan, ibland genom bedrägerier. Drivkraften är hela tiden den egna vinningen på andras bekostnad. Lättast att få egen kontroll är att inta chefspostioner; chef för företag, bank, läkemedelsindustri, politiskt parti etc. Sociopaten har därmed i allmänhet högre intelligens än psykopaten.

  Julian, du tar upp en speciell grupp bankdirektörer. Jag har själv haft tankar över hur ett trauma med förföljelser av en hel folkgrupp under snart ett par tusen år, kan ha satt för sår i folksjälen.

  Kanske borde min artikel snarare hetat ”Den sociopatiske mannen bakom det kalla kriget”. Men även här är det diskussion om begreppet sociopat: Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Sociopati

  Psykoterapeuten Sigvard Lingh har skrivit en mycket djupgående bok, Psykopater och sociopater, http://psykopat.info/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=28 I videon https://www.youtube.com/watch?v=F86AQ7yDLX8 tar han upp bl.a. nutida ekonomisk brottslighet och kallar dess utövare sociopater.

  Tack också för synpunkter om medberoende. Upptäcker man att man har ingått äktenskap med en psykopat, bör man dra sig ur så fort som möjligt. Intressanta tankar, Avenir! Jag skriver dock om psykopater/sociopater bakom det kalla kriget och där är det inga kvinnor som skymtar fram och driver på vad jag kunnat se. Birgitta: har funderat lite grann över ”Eliten” som har förkommit en hel del i media, framför allt youtube. ”Eliten”, en grupp förmögna amerikanska affärsmän, använder en viss pastor (som inte begripit bättre) som sin ”schackpjäs” och låter denna pjäs sprida deras skrämselpropaganda om en apokalyptisk vision, som de själva tycks ha som handlingsplan: världsekonomin ska kollapsa inom en snar framtid mm. De klappar förtjust händerna i det fördolda över fröna de sått och hans goda arbete. Där anser jag att man blir medberoende genom att köpa dessa videor och sprida budskapet.

 • Avenir, intressanta tankar. Kanske kommer dagen då kvinnor förstår att psykopati är en styrka som de vill “ympa in” i kvinnligheten för att sedan abortera bort alla pojkfoster och på så sätt i längden få kvinnor starkare än männen? Det finns ju många djurarter där detta just hänt: Den fläckiga hyenan och hos myror och bin. Vidare hos bläckfisken, spindlar samt hos ceratioid fisken.

  Men du tar upp en annan sak som är tänkvärt: Psykopatin hyllas och utgör en en absolut majoritet i dagen kulturutbud i bland annat Neflix och HBOs alla maktserier. Där ärar vi psykopatens handlingskraft; samtidigt som alla vet att en psykopat alltid förstör sin omgivning och skadar alla hen kommer i närheten av. Motstridigt.

 • Avenir:
  Lyssna på WOEIH med Mark Passio podcast 184, 185, 186. Handlar i de avsnitten om hur kvinnor manipuleras in i märkliga föreställningar rörande feminism.

 • Psykopati är mänsklighetens mest akuta och största problem för närvarande, inte tu tal om den saken. All information i ämnet är därmet högt prioriterad! Så långt gott o väl. Men, och det här är ett stort MEN. Artikeln beskriver bara halva sanningen. Det är ändå intressant att en kvinnlig psykolog är så totalt befriad från insikt om sina egna, samt kvinnors i allmänhet, projektioner. Feminismen och kulturern främjar tyvärr alldeles hejdlös kvinnlig projektion på män.

  Det är emellertid hög tid att kvinnor utvecklar självföståelse och mod att våga möta sina EGNA skuggor, sina egna mörka sidor. Här får ni faktiskt chansen! Varför inte börja med att titta sig själv i spegeln och ställa sig frågan – vilken roll spelar vi tjejer i allt detta?! Förutom att psykopati är ett mänskligt snarare än manligt problem, häng med på lite övrig information kring ämnet – Bland annat så här säger forskning;

  Kvinnor – dvs många mäns största mål med livet – väljer alltid män med MAKT, STATUS, POSITION och SYMBOLISKA TILLGÅNGAR OCH KAPITALframför med med mindre eller utan dito – för att öht vara intressanta som partner (fortplantning), MÅSTE män hävda sig och tävla, inte sällan på liv och (social) död, med varandra. En man UTAN eller med liten status och utan olika TILLGÅNGAR eller position, är i kvinnors ögon ingenting annat än ointressant och blir inte sällan sedd som patetisk. Många visar sitt förakt både tydligt och aktivt, med skambeläggningar av allehanda slag.

  Här kommer emellertid självaste poängen – Kvinnor tenderar med all önskvärd tydlighet att föredra att AVLA PÅ mer eller mindre empatiskadade män – dvs maligna narcissister, sociopater, psykopater, mördare – framför mera empatiskt förmögna män. Läs den sista meningen en gång till. Och, jaa – det är alldeles sant (se referenser nedan).

  Inte nog med det. Kvinnors sexuella partnerpreferenser under ovulationscykeln olika faser, beskriver detta mkt tydligt. Ägglossning = föredrar avel med empatiskadade män (psykopater, etc). Däremellan i tid = föredrar empatiska män.

  SÅ, tjejer – “ta som en kvinna”, om ni klarar det – men, det är precis lika mkt ERT FEL! Det får vara slut på det här utomordentligt fega, falska tramset i meningen att allt ont skulle bero på män. Vi är alla skyldiga – och det, säkert till mångas förvåning, faktiskt vår biologi som är en stor och tragisk del av problemen.

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17201549
  http://www.independent.co.uk/news/science/why-women-really-do-love-selfobsessed-psychopaths-850007.html (Den som vill hittar säkert själva studien som tidningsartikeln bygger på – om det skulle intressera. Generellt tenderar kvinnor att med stor emfas förneka just precis detta, forskning till trots. evolutionärt betingad “self-deception”?!)

  Efter psykopataveln – Ljugs det ofta om faderskapet för den mera ansvarsfulle mannen, och det var sannolikt än värre statistiskt sett före faderskapstesternas tid. Den empatiske och ofta bättre manliga förebilden förleds också i linje med lögnerna att ta ansvar för barnet. Du läste rätt. Läs mera exempelvis här:

  http://www.canadiancrc.com/newspaper_articles/Globe_and_Mail_Moms_Little_secret_14DEC02.aspx

  Bjuder dessutom på en artikel om en annan aspekt som inte sällan avslöjar viss birst på kvinnlig självförståelse. Läs denna och ponera vad som är mest troligt med blick på forskningsresultatet: Matriarkat är eller Patriarkat?! Försök gärna att härbärgera och ackomodera informationen med egen självbild, istället för att projicera egenskaperna på alla män!

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15491274

  [VARNING – MAX 300 ORD/KOMMENTAR – MODRATOR]

 • “Nej, han är hjärnan bakom verket, som står och ser på och triumferar. Han har inga som helst känslor att se miljontals människor dödas utan betraktar dem som schackpjäser.”

  Jag tyckte att det ovannämnda citatet stämde perfekt på den störste psykopaten av dem alla nämligen familjen Rothschild

 • Hej Kersti! Är enig med dig i de flesta aspekter men vill ge dig lite intellektuellt motstånd för debattens skull – inte så intressant när alla tycke lika för att ingen tänkt efter.

  1.) ”Miller analyserade Hitlers bakgrund och framhöll hans fars grymhet med daglig prygel. Hitlers storhetsvansinne och totala brist på empati förklarades med direkt anspelning på hans barndomsupplevelser.”

  2.) ”grymhet han blev utsatt för som barn gjorde att han själv kände sig tvingad till grymhet.”

  Var han tvingade till grymhet eller kände hans sig tvingad till grymhet? En viss skillnad. För om det via någon sorts (okänd) automatik tvingar någon att behandla andra så som man själv har blivit behandlad så har vi ”bevis” för att Fru Miller har rätt, men så enkelt är det inte. Hitlers barndom var inte (för tiden) utmärkande eller på annat sätt avvikande utan utgjorde ett typiskt mönster i nationen – för alla barn. Många med liknade bakgrunder utvecklar aldrig den synnerliga grymhet Hitler visade prov på. De kausala sambanden är inte helt uppenbara för oss.

  Angående den psykoanalytiska tolkningsmodellen har det skrivit ytterst lite om psykopaten. Det närmaste man kan komma är ”moraliskt vansinne utan vansinne”. Orsaken (tror jag? …) var att flertalet av medlemmarna i den ursprungliga psykoanalytiska sällskapet själva var pedofiler samt psykopater. Där av att Freud övergav just sexuella kränkningar/övergrepp som en orsak till neuroser, utan i stället pekade på barns fantasier/drifter om sexualitet och då främst de vuxnas reaktioner över dessa som skadliga. Säger kanske en del om psykoanalysens bakgrund.

  Möter med psykopaten – vilket oftast blir en fajt.

  Sedan vad gäller psykopater så framhävs alltid samma mönster på ytan: charmig, verbal, snabbtänkt alltid smart (?) ångar sig aldrig, empati brist osv, osv. En tvättäkta psykopat behöver ju bara läsa på om detta och anpassa sitt beteende för att undslippa upptäckt tänker jag då. Nej, titta på djupet. Det finns andra bättre sätt att upptäcka dem.

  Känn med dina emotioner.

  En psykopat ser människan med emotioner som en svag människa. Och till viss del han han/hon ju rätt! En psykopat strävar alltid efter makt. Denna strävan är för dem oåterkallelig. En emotionell människa kan aldrig hävda sig mot en psykopat i kampen om makt. Där av har de rätt till så vida att emotionella människor är svaga. Det är just i bristen på emotionerna som de avslöjas. Är man själv en känslomänniska läser man av samt känner/ser direkt i deras ansikten att allt de gör är att spela och markera känslor. Bilden av ondska är ett ansikte utan emotionerna. Denna förmåga går att öva upp – att se/känna skillnaden. Har själv varit i åtskilliga konflikter med psykopater och vunnit alla fajter (nåja … Nån förlust kanske …) – för just deras dåliga självkänsla avslöjar dem. Är en psykopat duktig på något så överdriver dem alltid sin förmåga. Få därför alltid psykopaten att undervärdera dig. En psykopat känner sig alltid osäker och aldrig trygg. Trygg blir man med emotioner. I och med sin avsaknaden av emotioner, har de ett övertag – man kan aldrig tänka ont nog om en psykopat – där din fantasi tar slut, tar deras vid. Vidare saknar dem nästan alltid ÄKTA kreativitet. Dem kan inte skapa något – bara lära sig utantill och kasta om ”kunskapsblocken” beroende på egenheter. Här är en bra intervju med en tvättäkta sådan. Lägg märke till den totala avsaknaden av emotioner och den absoluta polerade ytan med inövade konstpauser i sitt tal. Den lunga rösten osv. osv. https://www.youtube.com/watch?v=gca1M2yx4KE (Spola fram till 3.18 för intervjun)

 • Intressant analys av det psykopatiska beteendet. Den lilla procent som psykopater utgör bland befolkningen tror jag däremot inte tar hänsyn till kön. Det är nog lika många kvinnor som män som har det beteendet. Att vi för det mesta har sett manliga tyranner och psykopater på den globala arenan beror naturligtvis på deras dominerande och framträdande
  roll inom politik och affärsverksamhet.

 • Bra artikel som sätter sökarljuset på psykopater som “samhällets stöttepelare” – inte konstigt att världen har så stora problem.

  Betr psykopaternas användning av media för programmering av läsarna så är det ju inte konstigt att man nu stigmatiserar de s k “nyhetsundvikarna”. De blir grus i den psykopatiska samhällsmodellens maskineri om inte alla deltar i det sjuka spelet.

  Exemplen som ges i artikeln rör avlidna som lidit av psykopati. De var nog mer fåtaliga förr. Patologin är på tillväxt inte minst pga av att utbildningsväsendet kidnappats av ledande psykopater. Av deras handlingar att döma verkar majoriteten av nu levande politiker (ingen nämnd och ingen glömd), militärer och affärsmän ha en djup personlighetsstörning som gjort att de rekryterats till ledande befattningar.

  Det är inte bara i USA och Japan som civilbefolkningarna förts bakom ljuset av sina makthavare utan detta är utbrett i alla nationer. Att vilseföra folket (skapa falskt medvetande), bl a genom löften om politiskt deltagande, var en av de grundläggande ideerna bakom nationsbildandet. Nationerna har nu spelat ut sin roll i byggande av den globala affärsvärlden. Nu ska vi tvingas spela med i deras nästa steg; en global stat med än mindre demokrati och än mer av olika sjukor.

  För att ta ner psykopaternas uppbyggda samhälle måste vi se över vår praxis och fundera på hur vi ska undvika att stödja sjuka föreställningar. Vi ska alltså se till att vi inte skapar något medberoende med psykopaterna och deras sneda föreställningar om världen, naturen och andra människor.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *