De manliga psykopaterna bakom det kalla kriget

59
684

Kersti WistrandBusinessman cartoon - Crestock.comDet är männens krig. Manliga psykopatiska ledares beslut. Manlig narcissism, fåfänga, omnipotens och tävlan. Fartblindhet, grymhet, brist på empati och omognad. Revir som skall hävdas och försvaras, gärna utökas med affärsintressen som bakgrund. Styrkemätning och triumfer. Kersti Wistrand reflekterar över drivkrafterna bakom det kalla kriget.

Text: Kersti Wistrand, psykolog och adjunkt i bl a religion och historia

1980 kom psykoanalytikern Alice Millers bok ”Det självutplånade barnet” ut. Hon förde fram freudianska tankar om det kränkta barnet med emotionellt oförstående föräldrar. Ett barn som blivit utsatt för förnedring och förödmjukelse och upplever sig stukat. Miller analyserade Hitlers bakgrund och framhöll hans fars grymhet med daglig prygel. Hitlers storhetsvansinne och totala brist på empati förklarades med direkt anspelning på hans barndomsupplevelser.

Miller förklarade Hitlers ledarskap och förföljelse av judar med att den extrema form av grymhet han blev utsatt för som barn gjorde att han själv kände sig tvingad till grymhet. Han projicerade sitt barndoms trauma på sin omvärld och fann juden som lämpligt objekt. Alice Miller ansåg att juden i själva verket representerade en omedveten och bortglömd del av honom själv, den del av av honom som systematiskt utsatts för kränkande våld. Juden i omvärlden blev därför lika rättslös som den lille Adolf varit i förhållande till sin mäktige och despotiske far.

Författaren Timothy Ryback har i sin bok: ”Böckerna som formade Hitler” undersökt Hitlers bibliotek och har en teori om att Hitler inte tyckts ha lärt sig något nytt genom sin läsning. Han omgav sig med böcker som gav bekräftelse på hans redan färdigformulerade idéer [1]. Hitler har med sin personlighet klassats som en psykopat. Vad är då en psykopat och har alla psykopater en trasslig barndom? [2]

Vad är en psykopat?

Själva termen psykopat användes för första gången av den tyske läkaren Richard van Krafft-Ebing 1875. I en bok utgiven 1913 av den tyske filosofen Karl Jaspers kom psykopatologi att bli liktydigt med en psykologisk beskrivning och analys av de reaktionsmönster, upplevelser och beteenden som är karaktäristiska för olika psykiska störningar. Idag räknas psykopatologin som en del av psykiatrin respektive den kliniska psykologin, när det gäller vetenskapen om störningarnas och sjukdomens natur. Olika synsätt på människans natur ger något olika teoretiska referensramar och beskrivningar av psykopaten. Man kan finna beskrivningar ur medicinskt biologiska, psykobiologiska, behavioristiska, psykoanalytiska/psykodynamiska samt kognitiva synvinklar och tolkningar av de psykiska störningarnas natur och förklaringar till deras uppkomst. [3]

I den psykoanalytiska/psykodynamiska tolkningsmodellen ser man orsaker i barndomens trauman. Det kan ofta stämma då man betraktar kriminella psykopater som hamnat i fängsligt förvar, t.ex. seriemördare och sol-och-vårare. Men det finns även en annan typ av psykopater, vilket flera stora undersökningar visar, bl.a. utförda i Florida. I dessa har man funnit att uppemot 4% av befolkning har mer eller mindre psykopatiska drag och det är fel att säga att det uteslutande är resultatet av dåliga hemförhållanden. Psykopaten återfinns i alla samhällsklasser och i till synes helt normala hem.

Den psykopatiska personligheten

Psykopaten utmärks av en total oförmåga till empati, känslomässig inlevelse. Vanliga människor kan begå felhandlingar, men inser det och ångrar det. Psykopaten, däremot, har inget samvete och gör alltid rätt. Till skillnad från oss andra personer arbetar han metodiskt och planerat när han har satt sitt mål och bryr sig inte om att han skadar andra människor. [4]

I denna artikel kommer jag nu att fokusera på en speciell grupp psykopater, nämligen den med en extremt hög IQ kopplad till narcissistiska drag att i allt framhäva sig själv och vars strävan till omnipotent maktfullkomlighet kan bli ödesdiger för hela samhället. Ett sådant exempel är Hitler i alla högsta grad, men vi återfinner personlighetstypen också i andra sammanhang än det politiska. Psykopaterna kan vara de främsta inom oetisk vetenskap, regeringar, media, bolag och styrelser, finansiell terrorism och ekonomisk brottslighet.

De är övervägande män och till synes helt normala personer och fullt fungerande, men de har ett kaotiskt inre och döljer sig bakom en mask. De är helt oförmögna att begripa sig på känslor och ser ingenting fel med sitt beteende.

Eftersom den hyperintelligente psykopaten inte har tillgång till känslolivet iakttar han hur folk reagerar genom att studera dem noggrant utifrån, lär sig kroppsspråk och ansiktsuttryck, blir besatt att veta alla data om oss: ”Hur tänker de andra? Hur uppför de sig?” De ser oss inte som hela människor utan dissekerar oss och placerar in oss i olika kategorier efter religion, ras, kön etc.

De betraktar oss som en speciell art på vår planet och infogar alla dessa fakta de upptäcker i ett större system med psykopatisk kontroll. De stora amerikanska databaser som lagrar information om oss, var vi bor, rör oss, köper, skriver på nätet och i Facebook, vilket Wikileaks, Bradley Manning och Edward Snowden avslöjat en del om, kan vara ett exempel i mängden.

De unga ”yuppie-männen” som under 80-talet tvingade över dina pensionspengar i aktiefonder ett annat. Storbankerna som lockar över oss till att använda visakort allt mer och frångå sedlar, kan vara ytterligare ett annat exempel på hur psykopatiska bankdirektörer agerat och bestämt för att ha kontroll över medborgarna i ett land, vilket kan vara ett led i ett senare manipulerande med bankens kapital och därmed staten.

I sin kommunikation är den intelligente psykopaten manipulerande. Han har lärt sig att spegla dig i ditt kroppsspråk i ditt ordval. Han vet hur du reagerar, men han kan inte känna känslor. Du känner dig charmad och han vet hur han ska få dig dit han vill.

Psykopaten har lätt att fånga upp den person som blir hans bästa byte: den goda, generösa, personen som bryr sig, tycker synd om och ställer upp. Psykopaten spelar på dennes känslor och knyter denna person till sig. Han kan lova och lova i det oändliga utan att något av alla detta han lovat någonsin ger utfall. Psykopaten har inga känslor för andra och därmed inga samvetskval utan fungerar i banor som ”gör jag det, händer detta”.

Psykopaten använder gärna ett ordsvall, kan vara mycket verbal och imponera med ändlösa monologer, som smickrar och lindar in, men den tilltalade förstår föga av det sagda. Ju mer förvirrad du blir ju lättare har han att manipulera dig. Du kan t.o.m. tro att de idéer du fått kommer från dig själv. Han får oss att tro att vi inte förstår oss själva och gå med på: ”Åh, detta kommer att hända!”

Psykopaten betraktar dig som en robot, han studerar det mänskliga beteendet och försöker få dig dit han vill. Han roar sig på din bekostnad som lekte han med en leksak. Och han triumferar när han får dig dit han vill. Eller översatt i större skala: han kan också stå bakom krig eller maktkamp, men vill inte utföra det smutsiga jobbet att själva var soldat i tjänst. Nej, han är hjärnan bakom verket, som står och ser på och triumferar. Han har inga som helst känslor att se miljontals människor dödas utan betraktar dem som schackpjäser. Vad är nästa drag i det kalla kriget? Psykopaten har ett kaos inom sig som de projicerar på omvärlden.

Psykopaten söker omväxling. Han kan inte uppleva känslor av att var nöjd och njuta av det han har. Han kan ha miljarder på banken, men letar hela tiden efter något nytt att göra. Han kan uppfinna det ena explosiva vapnet efter det andra och aldrig vara nöjd. Han köper stora företag och sätter dem i konkurs på flit. 80- åriga statsmän far runt världen och talar om krig och slutar aldrig. Han ingår äktenskap, men bryter snabbt upp går vidare. Han tycks ofta ha en hög halt av testosteron och jag tänker härvidlag bl.a. på Italiens f.d. utrikesminister, finansmannen Silvio Berlusconi.

Psykopaten anser att han vet allt. Han har samlat data och kategoriserat. Han förlitar sig på vetenskapen i dess experimentella eller kliniska form, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förnuftet och logiken gäller, humanism och känslor finns det ingen förståelse för. Världen är mekanisk. Han vet bäst. Genmanipulation av växter, djur och människor är helt okej. Muséer med döda uppstoppade människor i avancerade kroppsliga positioner känns helt okej.

Psykopaten känner sig stor och omnipotent, allsmäktig och njuter av att behandla tillvaron som ett schackbräde där du ingår som en pjäs. De gillar när du protesterar och utmanar deras drag, för då har du accepterat leken och psykopaten försöker övertrumfa dig.

Allra enklast att manipulera är stora folkmassor. En masspsykos där människor påverkar varandra kan lätt sättas igång. ”Ett givet datum kraschar den och den valutan” och folk skyndar i sin rädsla att följa alla goda råd och bidra till ett ekonomiskt fall. Psykopaten iakttar spelet han satt igång och tycker det är intressant att se hur lättmanipulerade människor är.

Psykopaten kan genom media se till att använda repetitiva fraser och snabbt förbifladdrande bilder, som endast det undermedvetna uppfattar; allt för att få oss köpa deras produkter eller programmeras för deras önskemål.

När du lär dig vad en psykopat är och hur han fungerar, kan du börja iaktta honom och försöka börja tänka självständigt. Då inser han att du inte längre är en pjäs på hans schackbord, som går att manipulera. Den kriminelle psykopaten kan då mörda när han känner en gräns och hans självbild får sig en törn, men den hyperintelligente har andra utvägar och arbetar dessutom ibland i team med likasinnade ”schackspelare och lekkamrater”, ibland i exklusiva herrklubbar.

I videon ”The Forecaster”, som nyligen sändes i TV1, presenteras den amerikanske finansrådgivaren Martin Armstrong, som är känd för sina skarpa analyser av kopplingar mellan länders utlandsskulder, ekonomiska kriser och krig. Martin Armstrong visar hur regeringar ägnar sig åt gigantiska pyramidspel baserade på skulder till utlandet.

Armstrong berättar bl.a. om multimiljardären Edmond J. Safra, som arbetat sig upp och byggt sig ett bankimperium, Republic. I dennes ”herrklubb” smiddes stora planer att ta över Ryssland och dess naturrikedomar av olja och guld. Safras män mutade folk inom IMF, som lånade ut pengar till Ryssland. Jeltsin lurades att sätta över 7 miljarder dollar till en bank i Genéve.

Senare hotade Safra Jeltsin att offentliggöra det hela som en stöld om inte Jeltsin  avgick och lät bli att ställa upp i valet 2 000 (inte undra på att Jeltsin började uppträda berusad offentligt!) Den relativt okände nuvarande ledaren i Ryssland tog över för att lösa situationen. I samma stund omkom Safra under underliga omständigheter. Dess för innan hade Ryssland gått i bankrutt och Rebublic förlorat alla sina obligationer där.

Manliga psykopater bakom atom- och vätebomben

Adolf Hitler är redan nämnd som psykopat. Josef Stalin visar upp flera liknande drag. Jag har tidigare skrivit fyra artiklar för Humanism och kunskap: ”Maktspelet kring atombomben” samt ”Maktkampen kring kärnvapen I-III”, där jag lyfter fram amerikanska vetenskapsmän, politiker och affärsmän bakom världens första atom- och vätebomber. Hos flera av dem tycker jag mig skymta psykopatiska personligheter och har i artiklarna försökt ta fram dessa sidor hos dem utan att nämna termen psykopat. Män som affärsmannen och amiralen Lewis L. Strauss och vätebombens fader, kärnfysikern Edward Teller kan sannolikt räknas in i skaran.

Albert Einstein berättade tidigt för den amerikanska regeringen att tyskarna försökte framställa en atombomb och att det gällde att amerikanarna kom före, så att inte Hitler skulle åstadkomma ett än värre skeenden. 1942 bildades därför det topphemliga Manhattanprojektet med syfte att framställa en atombomb. Projektet leddes av Leslie Groves och J. Robert Oppenheimer, professor i teoretisk fysik, som ibland även kallats ”atombombens fader”. President Roosewelt dör i maj 1945 och president Truman tillträder. Denne är till en början helt ovetande om atombombsprojektet, som hamnar i militärens händer.

Japanske kejsaren hade gjort fredstrevare, men militärerna ville testa bomben, som kostat så mycket pengar att framställa. Under jubel och applåder fälls de båda bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Hundratusentals människor sätter livet till eller strålskadas allvarligt, men amerikanska folket får inget veta av myndigheterna, som istället isolerar de båda japanska städerna och börjar bedriva medicinska undersökningar på de strålskadade.

I både USA och Japan har civilbefolkningarna förts bakom ljuset av sina makthavare och har förvandlats till brickor i spelet mellan stormakternas ledare, militärmakter och stora ekonomiska intressen. Flera av dessa män bakom bomberna uppvisar stora brister på empati, men desto mer tillgång till dold tävlingslusta att vara bäst samt girighet.

Lewis L. Strauss - Wikimedia CommonsFå personer har haft ett sådant inflytande på utvecklingen av amerikanska kärnvapen som Lewis L Strauss (1896-1974). Han kom enligt de flesta analytiker att spela den mest väsentliga rollen av alla i skapandet av USA:s kärnvapenpolitik. Strauss var en affärsman som investerade i Kodacrom och strålningsutrustning vid cancerbehandling och gjorde sig en förmögenhet på detta.

Lewis L Strauss – foto: Wikimedia Comm0ns

Han tycks ha haft en stor förmåga att charma och övertala och blir snabbt rådgivare till den nytillsatte och oerfarne president Truman och förmår denne att följa hans råd med ytterligare kärnvapensprängningar istället för att rusta ned och får titeln amiral utan att någonsin befinna sig i krig. De två männen bakom Manhattanprojektet ”puttas ur leken” genom Strauss omsorg.

Lewis L Strauss utser istället en lämplig ”underdog” som ledare för projektet ”Operation Crossroad”, vice amiralen Blandy, även han med stora empatistörningar och leklynne inför de som han tycker sexistiskt laddade bomberna. Av kritiker kallas han ”atomic playboy”. Inte långt efteråt festas det med en tårta uppbyggd som en bomb.

Läs mer: ”Maktspelet kring kärnvapen – I”

En annan personlighet med starkt psykopatiska drag är kärnfysikern Edward Teller, som hade oerhört svårt att samarbeta med sin närmaste omgivning. Han beskrivs som ett geni och en idéspruta med tio stora idéer per dag och uppfinner, åtminstone teoretiskt, det ena grymma kärnvapnet efter det andra. Han blir också ”Vätebombens fader”.

Läs mer: ”Maktkampen kring kärnvapen II

Edward Teller är också affärsman, även om det oftast inte framhålls, och det ligger i hans intresse att tjäna stora pengar och han drar sig inte för osanningar i sin jakt efter förmögenhet (5). Förmögenheten i egen ficka smäller högre än människoliv. Han stöds av affärsmannen Lewis L. Strauss.

Genom den amerikanska vätebomben startas en maktkamp mellan USA och Sovjet som kommer att vara i decennier. 1961 avfyrades den första ryska vätebomben över ön Novaja Zemla.

Läs mer: ”Maktspelet kring kärnvapen III”

Text: Kersti Wistrand

Referenser

[1] Guardian: ”Hitler’s Private Library by Timothy W Ryback”

[2] Världens Historia: ”Korpral Hitler var en hysterisk psykopat”

[3] Psykologiguiden: psykopatologi

[4] Thomas Sheridan: ”Financial Terrorism Exposed” (video)

[5] Wikipedia: ”Strategic Defense Initiative”

 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

59 KOMMENTARER

 1. Hållningar som blivit normaliserade och individen internaliserat tenderar vara osynliga. I den mån de förblir ”osynliga” ter de sig för den socialiserade kulturbäraren som naturliga och som sunt förnuft. Som vatten för fisken i det att de tas för självklarheter eller sanningar. De blir nästan aldrig ifrågasatta. Just därför är de exceptionellt svåra att bemöta eftersom det inte verkar finnas något att kritisera till att börja med. Icke desto mindre.

  I den mån det anses vara sunt förnuft att skuldbelägga alla män för så extrema brott som artikeln behandlar – så måste en beskrivning av Sverige inbegripa, att det nu är ett mansfientligt samhälle. En naturaliserad ”sanning” för många feminister är att alla män är känslolösa förövare som de anser sig rätteligen kunna angripa, en samlad kulturens hållning av idag som legitimerar allsköns former av symboliskt våld mot män. Vilket är vad som händer idag, mansförtryck på bred front. Men det är delvis en annan diskussion.

  Missade inte det natureblogg skrev om två typer av feminister. Min erfarenhet är tyvärr att de allra flesta ”feminister” är fundamentalt felinformerade och programmerade med ”kvinnors utsatthet” och ”mäns våld mot kvinnor” (sammantaget en grov vrångbild) och helt oförmögna att vända på situationen ens för ett ögonblick – men märk väl att jag känner ju inte alls till författarens hållning mer än till artikelns ifråga innehåll. Vilket innehåll för sakens skull i ingressen, med all önskvärd tydlighet och som jag exemplifierat ovan, är, sexistisk.

 2. En analogi vore exempelvis att beskylla alla judar för samma företeelser, eftersom många av vetenskapsmännen bakom atombomben var av judisk börd. Även den statistiska aritmetiken är ju i strikt mening ”sann”, så legitimerar det då en dom över alla med samma medfödda egenskap – i det här fallet primärt etnicitet?!

  Eller har någon gått överbord med generaliseringarna? Drabbar det några oskyldiga? Är det kontraproduktivt ett universellt mänskligt emancipatoriskt syfte? Och liknar det i själva verket något annat syfte? Bilda er egen uppfattning, men tänk noga igenom den.

 3. natureblogg menar att majoriteten av de som ”blir publicerade” på newsvoice är män, och det kan jag inte uttala mig om då jag är ganska ny här. Det aktualiserar isf en av två möjliga och (huvudsakliga) genus-frågor; antingen har publicisten sexistiska preferenser avseende skribenter, alternativt så är det flera män som faktiskt skriver och skickar in material till artiklar.

  Om det första vore sant så må det bemötas, men är det sannolikt på en sajt i sin helhet ägnad emancipation? Om det andra vore sant, är det då ett problem – eller kan det motsvara genuina skillnader i intressen mellan de män respektive kvinnor som kommer i kkt med newsvoice?

  Om det skulle visa sig att majoriteten av barnmorskor faktiskt är kvinnor, är det också ett problem som tarvar gräddfilning och inkvotering av män för exakt numerär ”jämlikhet”, i ett flagrant kvinnodominerat yrket med matriarkaliska förtecken? Eller, är det mera av en naturlig fördelning som svarar mot kvinnors respektive mäns preferenser och förkroppsliga naturer? Var går gränserna mellan ”jämlikhet” och ”jämställdhet” i relation till fria individuella val? Om kvinnor o män gillar lite olika, ska vi avla bort dessa skillnader?

  Tror vi bör vara noga med att inte betrakta eller omtala psykopati som en psykisk sjukdom, vilket det ju per psykiatrisk definition inte alls är, eftersom de flesta av dem i den kausala verklighetsuppfattningen och i systematisk mening är formidabelt fungerande individer.

  Problemet svarar snarare mot våra fundamentala uppfattningar om vad etik och moral. Själv anser jag att psykopater springer ur biologiskt betingade predispositioner som för en liten andel motsvarar empatibrist och för resten av oss motsvarar tendenser att följa den första gruppen, som sammantaget och med socialt spelteoretisk säkerhet med tiden korrumperar alla organisationer och alla samhällen att förfalla till patokrati – psykopatvälde – vilket ofrånkomligen får konsekvenser av både direkt ondska och indirekt social ondska.

 4. ”natureblogg menar att majoriteten av de som ”blir publicerade” på newsvoice är män, och det kan jag inte uttala mig om då jag är ganska ny här.”

  Jag har inte räknat eller hållit koll alls. Om det är så som natureblogg skriver, att det är fler män än kvinnor som skriver här, så kan man se det så här:
  Ett antal debattörer utomlands inom ramen för alternativa synsätt anger andelen kvinnor i förhållande till män till mellan 1 på 10 till 1 på 20. Det är inte ett uns feminism i detta. Bara siffror.
  En hypotes till detta är att dagens system riktar sig i huvudsak till kvinnor i form av reklam, ideer, tidningar, ideal osv. Då kvinnor även har en viss fördel i sociala frågor tex. vårdnad osv och bidrag som går till vårdnadshavaren så spekuleras det i att fler kvinnor än män ser systemet som en fördel mer än en nackdel. Systemet vill vinna kvinnorna, för männen följer kvinnorna. Detta baserat på psykologi och inte på ideologi. Staten representerar antingen försörjaren eller beskyddaren, och männen hamnar sämre till än staten för den titeln.

  Notera att även män anammar detta synsätt men att det har fler nackdelar för männen, i det korta förloppet, än för kvinnorna. Återigen, detta har inget med feminism eller könsroller att göra. Det är den grundläggande dynamiken i de formativa åren som avgör. Antingen har människan känslan av att de behöver en beskyddare eller en försörjare. Det krävs en heldags-föreläsning för att göra ämnet full rätt.

 5. Avenir,

  Jag gick för en stund sedan in på min artikel i Newsvoice och såg att där tillkommit en mängd kommentarer, där ibland flera från dig. Jag ser din vånda, upprördhet och patos för rättvisa. Du är en unik och viktig person. Det är fina egenskaper att vilja ha jämlikhet. Krig är fruktansvärda och berör alla: män, fäder, kvinnor, mödrar söner, systrar och bröder. Alla blir vi lidande. Och jag säger detta som en äldre kvinna med en hel del livserfarenhet.

  Jag ser det som så att båda könen, alltså såväl man som kvinna, har en manlig respektive kvinnlig del inom sig, en animus och en anima, om man så vill kalla det med Jungs termer. Ett annat sätt att uttrycka det är att tala symboliskt om hjärna och hjärta – intellekt och villkorslös kärlek/empati, ett betraktelsesätt som omfattades av en del indianstammar liksom de gamla egyptierna. Sociopaterna (de intelligenta psykopaterna) är inte i balans i sitt inre, avskurna som de är till sitt inre ”hjärta”. Indianerna talade om en framtid då ”hjärtat” och ”hjärnan” ska mötas inom varje människa. Jag vill tro att det är ett steg i den mänskliga evolutionen. För mig är alla människor lika värda, man som kvinna. Vi kompletterar varandra och kan stödja varandra i utvecklingen. Ellen Key, en mer eller mindre bortglömd feminist, har uttryckt tankar i denna riktning, även om jag inte stöder henne fullt ut i övrigt.

  Du kanske inte får in de artiklar jag refererat till på din läsplatta, men här nedan är ett utdrag ur ”Maktspelet kring kärnvapen III” (http://humanismkunskap.org/2015/09/06/maktspelet-kring-karnvapen-iii/). För säkerhets skull varnar jag för de ditsatta ”småänglarna”, som smaklöst satts in i slutet av videofilmen, när man klickar in youtubelänken.
  Med detta inlägg avslutar jag min medverkan i detta och tackar för mig.

  (Utdrag ur artikeln Maktspelet till kärnvapnen III):

  ”Det står en soldat vid Volgastrand:
  https://www.youtube.com/watch?v=Bgou1zAH_w4&feature=youtu.be

  Sovjet var som vi sett tidigare (LÄNK till artikeln II) starkt försvagat efter andra världskrigets slut och dess ledare framställde landet mycket starkare än det i själva verket var. Med 20 miljoner ryssar dödade var även Sovjet ett krigstrött land. Soldater i vilket land det vara månde, har aldrig haft någonting att säga till om i något krig utan måste alltid lyda order och ställa upp för att försvara sitt fosterland. Här ovan är en sång, Volgasången, som jag i detta fall tillägnar en sådan rysk soldat, hämtad ur Franz Lehárs operett ”Der Zarewitsch”:

  ”Ensam, ensam igen., ensam som alltid. Det står en soldat vid Volga strand / – Han vaktar hem och fosterland…… / I sin nöd sjunger han – / Har du däruppe alldeles glömt?/ – Om kärlek har jag så ofta drömt./ Du har så många små änglar hos dig/ skicka ner en av dem till mig.”

 6. Tack, goa Kersti ! För din visdom och ödmjukhet, storheten att inte mina inlägg alldeles personligt, och för modet att fatta pennan avseende ett så svårt ämne!

  Och tack vare dessa dina tolkningars skarpsyn strax här ovan, så känner jag att vi förstår varandra utomordentligt väl. Vi delar ju som det verkar en kärna av värderingar.

  Alla ni skribenter på Humanism & Kunskap är såvitt jag begriper begåvade inte bara med genuin akademisk utan kanske framförallt empatisk förmåga. Kombinationen samlar den synergiska magi som bara Riktiga Människor kan manifestera 😀

  Vågar påstå att vi är många som uppskattar ert engagemang bortom vad ord kan uttrycka.

 7. Martin skrev:

  ”Vetenskapen har kanske funnit en väg bort från eländet. Man läser av hjärnans aktivitet då man visar upp olika bilder. Kan man koppla detta till lagar som gör att politiker och företagsledare inte får vara psykopater skulle sannolikt världen strax se mycket bättre ut.”

  Ingenting förvånar en vad gäller dig…

  Vetenskap kan med ett annat ord skivas ”psykopati”.

  Tror du att ”vetenskap” är andra än dårars vapen mot mänskligheten?

  Det är så tokigt… att ”vetenskap” ska finna någonting. Vetenskap finns bland annat för att att få folk bort från ”Vägen”, den döljer sanningen.

  Du bör vända på ditt tänk 180 grader.

  Du tror att det är den gode storebror som tar hand om oss, och som nu kan ta fram ett ”program” som är till för att skydda folket.

  Efter det programmet följer naturligtvis resten, som kommer att stuka ned alla människor till icke-mänsklig nivå. Värdegrundade och lallande – HELT ägda av dåliga krafter.

  Jag anser att dina inlägg ibland är är av sådan kaliber att det borde rendera utvisning in i hörnet, där är det i alla fall 90 grader, vilket är en bit på vägen i rehabilitering.

  [TEXT BORTTAGEN, PERSONANGREPP – MODERATOR]

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här