psykopat

Businessman cartoon - Crestock.com

De manliga psykopaterna bakom det kalla kriget

KRIG & FREDDet är männens krig. Manliga psykopatiska ledares beslut. Manlig narcissism, fåfänga, omnipotens och tävlan. Fartblindhet, grymhet, brist på empati och omognad. Revir som skall hävdas


Psykopati och det fria valet. Avsnitt 1

utkast1999 skrev jag en artikelserie om psykopati. Det var innan internets explosion. Idag är denna hitintills opublicerade artikelserie mer aktuell än någonsin.  Jag väljer nu