Lars Bern: Ökad koldioxid i atmosfären kan skydda jorden från ett kallnande klimat

publicerad 8 september 2015
- Lars Bern

Lars Bern skriver på sin blogg om klimathysterin:

“Sedan ställer jag mig frågan; från vad skall klotet räddas? Den globala temperaturen har enligt de mest trovärdiga mätningarna med satelliter varit konstant i 19 år och det finns tecken som tyder på att jorden kan vara på väg in i en kallare fas.

Då behöver jorden snarare räddas från ett kallare klimat, så en viss uppvärmning från en stigande koldioxidhalt kan ironiskt nog vara det som räddar klotet!

Den hittills tydligaste globala effekten av att koldioxidhalten stigit med 0, 01 procentenheter sedan kriget, är att det blivit 0,8 grader C varmare och att växtligheten på jorden ökat markant.

Det senare är en viktig orsak till att vi kunnat notera rekordskördar varje år de senaste decennierna. Den ökande växtligheten är även mycket gynnsamt för allt annat liv och för den biologiska mångfalden. Inte en rad om detta i SvD.”

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Har läst att t.ex. vissa större “fossil-företag” ( de som lever på försäljning/användning av gas, olja osv ) har lobbat hårt för att motbevisa forskningens resultat om uppvärmnings effekten. Därför antar jag att den sidan av forskningen möter hårdare motstånd också eftersom de egentligen är jäviga. Det finns som sagt, delade meningar om hur hotfullt och akut det är och för egen del vet jag inte vilka man skall tro på. Kanske sanningen ligger någonstans mitt i mellan båda synsätten? Det finns väl också hopp om att det går mot mindre fossilförbränning pga. naturliga teknikframsteg. Vindkraft, solceller ökar och olika typer av eldrift för bl.a. bilar verkar bli allt bättre och tycks öka i försäljning. Eldrift av bilar har väl motarbetats hårt tidigare av oljejättarna, men jag tror de gett upp och accepterat utvecklingen?

  • Indien och Kina mfl har förlorat århundraden av ekonomisk utveckling pga imperialisterna, främst England och nu Usa som försöker bromsa dem med klimatargument. De har helt enkel rätt att ta för sig av billiga resurser nu även om det skulle bli en del problem med uppvärmning och åtföljande avsmältning. När det inte längre är något tvivel om vart utvecklingen går blir det lättare att enas. Fn är det fortfarande oklart.

 • I riktiga storstäder är koldioxiden som vi vet på en sådan nivå att många för andningsproblem, dels pga giftena men också för att atmosfären innehåller mindre syre. Syrehalten i atmosfären har varit stabil under miljontals år men det finns tecken att den håller på att minska i vissa områden och det är oerhört känsligt för levande system.
  Överhuvudtaget är det en konstig och och begränsad syn som gör att någon vill påstå att utsläpp av fossila gaser skulle vara bra för planets. Det miljöutsläpp som mänskligheten bidrar med har ju inte precis varit uppbyggligt för jorden.MVH Kerstin Unger Salen

 • Gregor:
  Som skogsägare sedan lång tid tillbaka kan jag med säkerhet säga att faunan ändras när det huggs. Från att ha varit en typ av vegetation under de stora träden kommer en helt annan när det kommer solljus ända till marken. Andra insekter dyker upp, och de träd som står kvar har ibland svårt att klara sig, pga blåst, solljus som de inte är vana vid, tidigare skuggade av andra träd, mm. Det vore enmärklig hypotes att dra slutsatsen att dessa träd mår dåligt pga koldioxid.

  Därmed inte sagt att koldioxid inte påverkar träd. Vad jag vet så lever de på denna gas och gör syre av den. Men det vore intressant att studera processen i sin helhet. Min erfarenhet säger att koldioxid kommer en bit ner i listan på saker som påverkar. Om vi tittar på det som är negativt, om det nu finns negativa effekter. På den positiva skalan kommer den högre upp eftersom träden behöver denna gas för fotosyntesen.

  Jag kan ju inte utesluta att det finns saker som inte stämmer med det som lärdes ut i skolan om fotosyntes, men empiriskt verkar den teorin stämma.

 • Tja, världens lungor har regnskogen kallats; givetvis har den kraftiga avverkning som fortsätter betydelse, inte bara i mängden kol som binds. Jag har inte sett någon kalkyl eller modell (men det finns säkerligen) men rimligen reflekterar sojaodling (eller savann) mindre än regnskog.

  Men det trista är ju att regnskogen kan dö inte bara av motorsågar men av klimatförändringar. (åtminstone i de skogsavsnitt som studerades) många stora träd med sina skyddande kronor dog; de var långt känsligare för förändringen – mer koldioxid, högre temperatur, längre torrperioder och träden klarade torkan sämre (och rötterna var inte så djupa) – det förändrade solmängd och temperatur på lägre vegetation. Bränder (som man klarade väl med rimlig frekvens) som kommer för ofta ger savann. Så var det i studerade områden och kan inte redan generaliseras men forskarna var oroliga.

  Så – med de förändringar som sker på land och i vatten (som blir allt surare, och redan små ändringar har på studerade korallrev såväl som i laboratorieexperiment med olika koldioxidhalter gjort att korallerna urkalkas. Och , med högre halt av försurande gaser så drabbas haven av de hastigt ökande vätejonerna.

  Vulkanutbrott? Tja, vi kan vad jag förstår varken påverka sannolikheten att träffas av en större komet eller när Yellowstone någon gång får ett stort utbrott. Det lär ju få en enorm påverkan, men det vi inte kan påverka och kanske knappt ens heller planera för är ju inte politiskt intressant. Det är bara det vi kan göra för att förändra som som har plats i en klimatdebatt.

  Även om vi skulle vara på väg mot en istid (och det finns ju åtminstone två olika långa periodiska system för det ) och oavsett om vi är på väg mot kallare tider eller inte – att istider kommer förr eller senare är givet och då blir våra ätteläggar klimatflyktingar – så är koldioxiden inte de raggsockar som räddar Bern och andra som fruktar kylan. Tvärtom. Och även om oron för att en snart avkortad golfström ska isa ner skandinavien har blivit mindre så är inte teorin om saltpumpen helt avskriven…

  Mer koldioxid – ingen bra ide.

 • Har regnskogarnas avlägsnande ( avhuggande ) något att göra med klimatförändringarna? Har det en liten påverkan, medel, eller betydande påverkan? Jag vet inte. Jag har hört eller läst att även ett enda vulkanutbrott kan ändra alla hypoteser eller är det förvillande information?

 • Nej den mesta regnskogen avverkas förstås (med koldioxidsläppande sågar), det har du rätt i. Men, tendensen mot att stora djungelträd dör av ganska små temperatur/koldioxidhöjningar som ger mindre nederbörd och längre torrperioder. Detta ger i nästa stadium kraftigare höjd temperatur för mindre/andra träd och buskar när solen når blängre ner är ju både en effekt av koldioxiden och i nästa skede binder mindre koldioxid. Forskarna hade i stället väntat att de stora träden var mycket tåliga. Förändringarnas fart förvånade.
  Man förutsåg savann (om nu inte plantagerna kommer, min notering)

  Men min poäng är att man inte ska ta lätt på den fossila energin. Det är inte bara så att koldioxiden kan ha fler, snabbare, mer omfattande påverkan på land och i hav (vilket experimenten och fältstudierna påvisar), vi får också ut oönskade andra ämnen i luft och vatten; kadmium, arsenik, kvicksilver (och nu vet vi att etylkvicksilver är lika skadligt som metylditon) aluminium, stoft (och nu kan vi mäta mindre partiklar än tidigare och även där har forskarna häpnat) och svaveldioxider (som i sig fäller ut aluminium) och det likaledes försurande kvävedioxiderna (som i sol även ger marknära ozon).

  Den fossila energin borde fasas ut, inte bara av klimatskäl utan även på grund av föroreningarna. Skulle vi bortse från metallerna så har vi de andra ämnenas ökning av vätejonerna som i sin tur har miljöeffekter, förstör ekosystem, fäller ut än mer aluminium och så vidare. Men än så länge är ju fossil energi inte på väg bort. Även om exempelvis inte Vattenfall bryter nya gruvor så görs det i andra delar av världen även om de fyndigheterna inte är fullt lika smutsiga. Fracking mm. Och givetvis olja där Shell-borrning i Antarktis innan koldioxiden kommer från förbrukningen metan släpps ut och oljeutsläpp säger inte ens Shell att man kan undvika.

 • Re Gregor:
  “Regnskogen fortsätter försvinna; soja odlingarna och oljepalmerna blir fler…”
  “Så – det är inte ”bara” korallreven som hotas av koldioxiden…”

  Det är väl inte koldioxiden som hugger ner skogen och skapar annorlunda biotoper med helt nya förutsättningar. Man skall nog fundera en extra runda på vad som är orsak och verkan, och vilket som är hönan och vilket som är ägget.

  • Martin
   Contrailsökningen pga de effektivare flygmotorerna maskerar troligen temperaturhöjningen.
   Geoengineering av det slaget behöver dras fram i ljuset för att få fason på debatten. Helt absurt hur båda lägren tiger ihjäl denna klimatmodifiering som vanligt folk ser med blotta ögonen. (Jag är inte för någon form av förbud tex mot flyg men mot döljande av viktig info)

 • Regnskogen fortsätter försvinna; soja odlingarna och oljepalmerna blir fler…
  Indonesiens skogar ser söndertuggade ut exempelvis….men även där skogen står har på vissa platser de stota träden börjat må sämre av koldioxidhalt/värmeökning trots att den är modest – därmed nås lägre vegetation av solen och högre relativ temperatur. Brandfrekvensen ökar och den normala återhämtningen och berikningen kommer inte – i stället får vi savann. Jag ska leta fram två källor jag har bland alla bokmärken…Det var trist, forskarna var överraskade över att regnskogen inte var mer tålig. Så – det är inte “bara” korallreven som hotas av koldioxiden…

 • Undrar hur stor verkan avhuggningen av regnskog har idag? De områdena är ju storproducenter att omvandla koldioxid till syre. Det var länge sedan man läste nåt om det nu, men på 1970-80 tal ansågs det vara stora volymer och kallades för svår skövling av jordens lungor.

 • Detta med att mer koldioxid (alltid) skulle ge mer växtlighet är också ett tveksamt påståenden. På samma sätt som man experimenterat med vattenlevande växter med olika koldioxid/surhet så har vissa växt sämre än förväntat i motsvarande experiment – det tyder inte på en så enkel matematik. Regnskogsforskare varnar också för ökande koldioxid (och även små temperaturhöjningar vilket har förvånat)…

  Vi ska definitivt inte fortsätta med den fossila energins utsläpp av koldioxid och metan (och aluminium, arsenik, svavel- och kvävedioxider, kvicksilver mm). Men Bern är väl glad, det fossila ökar…

 • Nej, koldioxid måste upp i väldigt höga koncentrationer innan den tränger undan så mycket syre att den blir farlig, annars hade du kvävts av din egen utandningsluft.  Men andas gärna ut på växterna, eller ‘prata med växterna’, för då växer de bättre.  De gillar ju CO2.

 • Lars Bern vill gärna att vi släpper ut mer koldioxid så att allt växer och frodas.Något mera kortsynt får man leta efter.
  Lars Bern har gått på Chalmers men har tydligen inte lärt sig att koldioxid är skadligt för hälsan. Koldioxid reducerar syrehalten i luften vilket har dramatiska effekter på vår hälsa. Framför allt cancer är relaterat till syrebrist.. Koldioxid är en giftig gas i höga koncentrationer .
  Är det verkligen önskvärt att rädda jorden och dess innevånare från att frysa genom att ösa ut mer koldioxid i atmosfären.?Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

 • Det är att ta mycket lätt på koldioxidens effekter
  Bortsett från klimateffekt så har den ökade koldioxidhalten gjort haven surare. Detta tillsammans med även moderat ökning av temperaturen håller bland annat på att slå ut korallrev, men det är bara en konsekvens.
  Därtill ger den fossila energin svavel- och kväveoxider, kvicksilver, kadmium, aluminium (och metan, men det tycker väl bara klodioxidivrarna är bra?)

  Oavsett allt annat bör vi utvinna mindre fossil energi, dessvärre tycks det inte bli så, inte på länge i alla fall.

 • Sven Lidnäs
  Både Klimatupplysningen, Uppsalainitiativet, Lennart Bengtsson och Lars Bern undviker att diskutera geoengineering. Liksom msm.
  Jag förmodar att det har att göra med att de anser bevisläget oklart. Men eftersom de undviker debatten existerar ett onaturligt vakum beträffande den aspekten.
  Uppsalainitiativet lär ut att det inte finns någon temperaturplatå med en korrekt statistisk behandling av data.
  De flesta som deltar på Klimatupplysningen och Lars Bern hävdar att den finns.
  Lennart B har väl inte varit lika uttalad.
  De som inte räds att ta geoengineering på allvar anser oftast att dess verkan är att kyla klimatet. Dvs de samstämmer kvalitativt med din kommentar. Men somliga misstänker att geoengineering används för att värma och dölja en naturligt orsakad pågående nedkylning.
  Förvirring råder därför så länge debatten inte förs av andra än amatörer.
  Edward Teller et al’s research från 1997 innehöll både alternativ för värmning och kylning men eftersom många ju hävdar att Aluminium ingår i det som släpps ut tyder det nog på aktiv kylning. Dvs man döljer en pågående global uppvärmning som du skriver.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *