Lars Bern: Teknikfobi bakom motståndet mot GMO men Monsantos agerande är oetiskt

publicerad 13 september 2015
- av Lars Bern
Lars Bern 10 feb 2015 | Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,  NewsVoice.seLars Bern varnar för att motståndet mot GMO är baserat på teknikfobi påeldat av miljörörelsens “nej till allt”. Det finns sannolikt enorma möjligheter med gentekniken för en meningsfull användning inom medicin, livsmedel och miljövård. Däremot kritiserar kraftigt Bern genteknikjätten Monsantos metoder. NewsVoice har klippt ut några stycken från Lars Berns artikel: “Hotar GMO vår hälsa?”. Läs hela artikeln på Berns blogg.

Text: Lars Bern

“Motståndet mot och de förmodade riskerna med GMO har utvecklats till en teknikfobi som jag tror ställer till mer skada än nytta. Självklart måste man iaktta stor försiktighet när man tillämpar en ny teknik på ett så viktigt område som människors föda. På samma sätt som modern kostforskning visar att det berömda Bolaugvetet (ej GMO) inte är helt hälsosamt, kommer givetvis spannmål och andra födoämnen baserade på GMO att uppvisa liknade brister.”

“Den här tekniken öppnar i praktiken oändliga möjligheter för den som behärskar den. Jag menar att problemen med olika kosteffekter snarare är att forskarna vet för lite om människans metabolism. Vi har faktiskt blivit sjuka av spannmål ända sedan det började ingå i vår kost för 10.000 år sedan. Om kunskapen kan ökas genom mer kostforskning så kanske genteknikerna kan hjälpa till att hitta lösningar som ger oss en betydligt hälsosammare kost.”

“Det är speciellt några faktorer som ligger bakom den fobi som idag sätter käppar i hjulen för GMO i Europa. Den första och kanske viktigaste faktorn är företaget Monsanto som kommit att dominera världsmarknaden för GMO-produkter till jordbruket.”

“Monsanto har nu visat sig vara allt annat än ett miljövänligt och etiskt företag. Deras påkostade TV-kampanjer med påståenden att bekämpningsmedlet RoundUp bröts ner till helt harmlösa restprodukter i naturen, visade sig falskt. Senare studier har visat att rester av den aktiva substansen glyfosat blir kvar i miljön och att dessa är cancerframkallande enligt WHO.”

“Användningen av Monsantos patenterade grödor har lett till att dessa spridits okontrollerat till intill liggande åkrar. När Monsanto hittat spår av sina patenterade grödor där, har man krävt även ägaren av den marken på ersättning för att ha använt dem. Detta har på sina håll drabbat oskyldiga och fattiga jordbrukare med stora kostnader. På detta sätt med dubbla patent försöker Monsanto att skaffa sig monopol på såväl utsäde som bekämpningsmedel. Agerandet har allvarligt skadat hela marknaden för utsäde och GMO-produkter.”

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Bra att vara konservativ när det gäller mat, bara äta det som funnits länge i naturen, dvs tusentals till miljontals år.

 • Betr
  Perras: “De bygger hela sin verksamhet på antagandet att organismer kan reduceras till gener.”
  och..
  Jens: “Att tro att man som människa – oavsett hur vetenskaplig – skall vara allvetande, är uttryck för ett högmod som bara kan leda till fall. Det är att tro att man vet bättre än Gud eller Naturen som har miljarder års oavbrutet experimenterande bakom sig.”
  och..
  Lars: “Gen- och nanoteknik kommer att förändra världen på gott och ont.” o’ “Makt över utvecklingen får den som leder den.”
  och..
  Didriks: “Att industrin försöker tvinga på människor sina produkter resulterar automatiskt i ett stort nej.”
  och..
  Anders: “Om inte branschen kan klara att reglera de företag med högst profil, hur ser det då ut i andra delar av branschen?”
  och..
  Rubens: “..eftersom man tycker att man måste utföra experiment och hålla resultat i hemlighet, så har det inte med mänsklig allmän utveckling att göra.”
  och ..slutligen
  Castoropollox: “GMO är ju förresten inget annat än den förlängda armen av usla odlingsmetoder och en konstant förstörelse av odlingslandskapet, miljön och grundvattnet till förmån för undermålig och ohållbar föda.. Matkvalitet och näringsinnehåll har fått vika för kvantitet och vattenfyllda produkter utan annat mål än att göra befolkningen sjuk så att andra cyniska intressenter kan profitera på vansinnet. — Att maximera vinsterna har bara lett oss djupare i gruvligt lång och mörk utveckling vars enda ljus och milstolpar är de ständiga krigen som fyrverkeri åt girighetens slutgiltiga sinnen..”

  Jag instämmer med mycket mer som sagts i kommentarerna ovan och även med Castoropollox senaste kommentar (20/9 kl 22.13).
  Eftersom det mesta redan är sagt, har jag nöjt mig med att kopiera lite från de många synpunkterna ..som verkligen stämmer överens med mina.
  Jag tycker det är otäckt att ‘en liten grupp människor’ redan har sådan makt över ‘gräsrötterna’ i världen – och jag vill verkligen inte att GMOs ska få fäste i EU!

 • Det konstaterades av vetenskapen själv i forskning för över trettio år sedan att generna var beroende av vitaminer och mineraler och att brist orsakar genetiska skador, så det enda läkemedelsindustrin har i sikte är nya gruvligare vinster och märkligare biverkningar att godkänna för dem som gör piratandet på ohälsan lagligt…..

  Lyckas man inget vidare med plantorna är nog försöket att lyckas med mänskligheten lika dömt att misslyckas men vara lönsamt.. Kommer vi överens om att det aldrig kommer att bo på ena annan planet, eller kunna fly vansinnet, så ska vi nog vårda och värna den vi har.

 • Med GMO är det helt klart som med kärnkraften. Man har inte en aning om vad man gett sig in i och kan svårligen backa ur vansinnet utan att förlora ansiktet. Så spelet är ju bara att byta ut några spelare under tiden vinsterna flödar in medan morgondagen är något man ideligen skjuter upp. Det finns fortfarande inget sätt att ta hand om avfall eller nedsmittat material på ett säkert sätt annat än att om ett okänt antal år kommer de mindre kloka lösningarna i dagen med förödande resultat.. GMO grödan kan ingen leva av och det var aldrig tanken heller. Leker man med skapelsen under GMO så leker man med säkerhet, framtid och utveckling som under kärnkraftens flyktiga skugga och effektiva dödskraft..

  GMO är ju förresten inget annat än den förlängda armen av usla odlingsmetoder och en konstant förstörelse av odlingslandskapet, miljön och grundvattnet till förmån för undermålig och ohållbar föda.. Matkvalitet och näringsinnehåll har fått vika för kvantitet och vattenfyllda produkter utan annat mål än att göra befolkningen sjuk så att andra cyniska intressenter kan profitera på vansinnet.

  Att maximera vinsterna har bara lett oss djupare i gruvligt lång och mörk utveckling vars enda ljus och milstolpar är de ständiga krigen som fyrverkeri åt girighetens slutgiltiga sinnen.. Ett krig mot mänskligheten är det ju..

  Moder jord har allt vi behöver medan das fatherlands företrädare har helt andra planer…

 • Det är inte Monsanto som är roten till allt ont inom GMO, utan Rockefeller Foundation. Alla som utbildar sig inom genteknik i vilket företag som helst går alltså i Rockefellers skola. Där bygger man allt på en vetenskaplig tes som inte håller, om man avser säkerheten för konsumenter och användare. Det är vansinne att reducera organismer till gener. Det finns en lång rad seriösa vetenskapsmän som hävdar detta, se t ex länk i första kommentaren. Sedan har vi Seralinis studie om mössen, som nämns här.

 • Att genmanipulera växter är som att spela chack mot naturen med ett chackbräde där antal rutor är minst 64 upphöjt till 5 ( drygt 68 miljarder rutor ) och motsvarande antal fler pjäser. Naturen har spelat varje dag i minst 4 miljarder år. Så det kanske tar människan minst 100 000 år innan de börjat förstå vad följderna blir om de gör ena eller andra draget på chackbrädet. Jag är för teknikutveckling, men inte experiment med levande organismers arvsanlag, där ingen har den blekaste aning eller kontroll på långtgående följder. Man kan först av allt redovisa hur många och vilka virussjukdomar, som skapats medvetet eller av misstag pga. gentekniska experiment. Det är min uppfattning att eftersom man tycker att man måste utföra experiment och hålla resultat i hemlighet, så har det inte med mänsklig allmän utveckling att göra. Evolutionen eller skapelsen fortgår på bästa sätt om den inte störs för mycket. Siffrorna är symboliska, men är förmodligen större än exemplet om man räknar in all påverkan. Och naturligtvis är inte naturens arvsanlag ett chackspel 🙂
  Det är min uppfattning om GMO.

 • “Didrick, nu gör du det fatala misstaget att sätta likhetstecken mellan Monsanto och några företag till och en teknikbransch som kommer att växa låååångt utanför dessa företag.”
  Jag skulle vilja säga att Didrick har rätt, då det borde vara självklart att se till att det finns ett fullgott forskningsunderlag, INNAN man låter något växa lååååångt utanför dessa företag.
  Om inte branschen kan klara att reglera de företag med högst profil, hur ser det då ut i andra delar av branschen?

  “Gen- och nanoteknik kommer att förändra världen på gott och ont.”
  Översatt till svenska: Det är enligt resonemanget alltså OK att medvetet tillfoga skada, då det i förväg är känt att det finns risker och effekter man inte har kontroll över.

  “Makt över utvecklingen får den som leder den.”
  Precis.

 • larsavbern, nu gör du det fatala misstaget att blanda ihop verkligheten med obevisade hypoteser. Verkligheten är att gentekniken är varken säker eller särskilt exakt. De byter t.ex. ut delar av bakterie-plasmider och så blir resultatet lite som ett lotteri där man inte vet vad man får ut. Verkligheten är att råttor som under sin livstid matas med genmanipulerad majs får cancertumörer stora som golfbollar. Verkligheten är att grisar som matats med genmanipulerade grödor får kraftigt inflammerade magsäckar. Verkligheten att fattiga bönder i t.ex. Indien blir så gott som livegna eftersom de p.g.a. att de gått över till GMO-odling tvingas köpa nytt dyrt utsäde varje år och många av dem har tagit livet av sig genom att dricka Rondup. Verkligheten är att den gentekniska-industrin kraftigt motsätter sig en GMO-märkning i t.ex. USA så att människor ska tvingas äta GMO. Att industrin försöker tvinga på människor sina produkter resulterar automatiskt i ett stort nej. I detta sammanhang väger dina teknofobiska hypoteser fjäderlätt. Monsanto är ju störst och leder således utvecklingen vilket resulterar i att ditt resonemang blir ett meningslöst cirkelresonemang.

  Men du är och har alltid varit en del utav etablissemanget och i detta sammanhang är ditt beteende helt naturligt. Din lilla kontrovers med cancerfonden var väl bara för att ge dig trovärdighet som “sanningssägare”. Du säger en del sanningar men sen använder du dig av din vetenskapliga auktoritet för att förneka andra som t.ex. chemtrails (om jag inte missminner mig) och som här när du slår på stora GMO-trumman. Jag brukade läsa din blogg men tog för ett tag sedan bort bokmärket. Till sist vill jag ändå tacka för tipset om resistenta kolhydrater, TACK Lars…

 • Didrick, nu gör du det fatala misstaget att sätta likhetstecken mellan Monsanto och några företag till och en teknikbransch som kommer att växa låååångt utanför dessa företag. Gen- och nanoteknik kommer att förändra världen på gott och ont. Att tro att man kan få kontroll över den utvecklingen genom nej till allt är inte lite naivt. Makt över utvecklingen får den som leder den.

 • larsavbern

  Eftersom den gentekniska-industrin vid upprepade tillfällen visat sig förfalska forskningsresultat är ingen längre intresserad av GMOs hypotetiska fördelar. Man ser till den aktuella verkligheten här och nu. Inte till någon fantasifulla framtidsscenarion.

  När kan man återigen lita på en ljugande industri och hur ska man veta om/när de ljuger igen? Förtroendekapital är lätt förbrukat och kommer ej åter.

 • Vissa fordon har sämre säkerhet än andra men det innebär inte att vi måste sluta använda fordon och sluta använda vår kreativitet för att utveckla nya och bättre. Det förhåller sig på samma sätt med produkter som tagits fram med genteknik. Den enda skillnaden är möjligen att gentekniken öppnar oerhört många fler möjligheter.

 • Lars Berns aningslösa uttalande visar att man bör passa sig för att överskrida sitt kompetensområde. Motståndet mot GMO grundar sig inte på teknikfobier utan på att GMO-produkterna skadar både människor och djur.

 • Det blir lite komiskt när dessa experter inom ett visst område plötslig är experter på allting. Tror Lars Bern bör sätta sig på skolbänken angående GMO eftersom han tycks vara lite okunnig på området.

 • Med all respekt för Lars Bern men han verkar inte ha förstådd att motstånd mot GMO baserar sig inte på Teknofobi, snarast att Genteknologi baserar sig på ett feltänk och är därför så farlig då man släpper loss något som man inte har kontroll över.
  Håller med Jens och rekommendera F.W. Engdahls seds of destruction.

 • Lars Bern: Jag ser flera luckor i Din vetenskapligt rationella attityd till GMO.
  Det första är att Du har alltför stor tilltro till vår materialistiska vänsterhjärnade vetenskaps tro på sin egen ofelbarhet och förmåga att förutse alla tänkbara(!) komplikationer. I synnerhet när beröm och miljoninkomster hägrar. Vi behöver bara gå ett sekel tillbaka i tiden – eller t.o.m några decennier – och jämföra vad de ledande vetenskapsmännen då hade för uppfattning i olika frågor med vad vi vet idag, för att få ett perspektiv på hur ofullkomlig all vetenskaplig kunskap är, och kommer att fortsätta vara. Att tro att man som människa – oavsett hur vetenskaplig – skall vara allvetande, är uttryck för ett högmod som bara kan leda till fall. Det är att tro att man vet bättre än Gud eller Naturen som har miljarder års oavbrutet experimenterande bakom sig.

  Det andra problemet är att Du bara diskuterar GMO-produkters hälsoeffekt på kort sikt på dem som äter dem. Om detta vore hela problemet, så vore det lätt hanterbart genom att helt enkelt sluta äta sådana produkter. Men detta är inte det allvarligaste problemet med GMO. Det är de långsiktiga effekterna som är den stora faran. Det räcker inte med risken att vi får cancer av att äta GMO, som de råttor fick som var med om en längre studie än de korta studier Monsanto själv genomfört. Monsanto har f.ö. gjort allt för att förhindra att sådana längre studier görs, och de har t.o.m. fått dem förbjudna av USA:s regering! Oberoende vetenskapsmän har genomfört strikt vetenskapliga sådana studier i Europa och fått djupt oroande resultat. Men de har då antingen omedelbart avskedats eller diskrediterats efter påtryckningar från Monsanto och USA:s regering.

  En ännu större fara är att GMO-mat gör konsumenterna sterila, vilket hände i andra eller tredje generationen hos de råttor som studerades under flera generationer. Och en mycket befogad misstanke är att detta är en fullt avsiktlig effekt av GMO-produkterna. Intressant nog, serveras ingen GMO-mat i Monsantos egna personalmatsalar, och Vita Huset har sin egen ekologiska odling fri från GMO.

  Kanske den allra största potentiella faran är vad som kan hända genom korsbefruktning när levande autonoma GMO-organismer släppts lösa i naturen. De som forskat fram GMO-varianter av olika grödor har ingen som helst aning om vad det långsiktiga resultatet kan bli av dessas interaktion med andra naturliga grödor eller andra levande väsen. Och har man väl släppt ut anden ur flaskan, finns ingen möjlighet att stoppa in den igen. Tragiskt nog har detta redan skett med bl.a. sojabönor och majs på hela den amerikanska kontinenten, och även i Indien. USA använde sin makt i Irak under ockupationen för att påtvinga landet GMO-grödor. Och nu försöker man göra samma sak i Afrika under den falska förevändningen att hjälpa dem avskaffa svält.

  Jag ser det som kritiskt viktigt att vi gör allt vi någonsin kan för att förhindra att även Europa förgiftas av GMO.

  Du använder liknelsen att folk protesterade mot järnvägarna för att de upplevdes som farliga. Men liknelsen skulle vara befogad endast om de nya järnvägarna haft förmågan att självständigt och okontrollerbart växa och föröka sig, så att hela landet, inklusive jordbruksland, städer och motorvägar till slut täcktes av slingrande och korsande järnvägsräls, som hindrade all bebyggelse och all annan transport. Det är något i den stilen vi riskerar genom att släppa loss GMO-organismer.

  Inte kan väl rädslan att hamna efter i den globala konkurrensen eller tjäna mindre pengar på kort sikt, motivera ett sådant blint risktagande, som skulle kunna sätta hela mänsklighetens existens på spel?

  Jag vill verkligen rekommendera F. William Engdahls briljanta och enormt viktiga bok HOTET MOT LIVET, eller i original med titeln SEEDS OF DESTRUCTION. Den borde verkligen ALLA läsa. Jag känner Engdahl personligen och anser honom 100% hederlig i det han gör, samt att det han skriver och säger är synnerligen väl dokumenterat. Han är en av mina paradigmskifteshjältar. Lyssna också gärna till intervjun med honom som Anders S. länkar till i en tidigare kommentar: https://youtu.be/lyLTRXeciIQ

 • Med all respekt för Lars Bern, men hans åsikter om GMO vilar på tvivelaktig grund.
  Det kan mycket väl vara så att Greenpece och andra organisationer har piskat upp en rädsla. Men det finns annat bakom också, som riskerar att glömmas om vi förleds tro att alltsammans bara handlar om någon överdriven rädsla för ny teknik!

  GMO har ett politiskt ursprung, och vilar i första hand på Rockefellerfamiljens visioner. Den “vetenskapliga” grunden till dagens genetik finns i 30-talets eugenik, som tillämpades av Tredje Riket, och IG Farben. Eugeniken har bara bytt namn, då det framkallade negativa reaktioner hos allmänheten.

  Den sk “genetiska revoultionen” drog igång redan på 80-talet, också på Rockefellers initiativ, och med de resurser de har, och med deras kontroll över mainstram media, är det lätt att ryckas med.

  Såväl Monsanto, som Golden Rice, kommer från Rockefeller Foundation. De har t o m instiftat en “egen” vetenskapsgren, molekylärbiologi, som i sin tur spinner vidare på genetiken

  De bygger hela sin verksamhet på antagandet att organismer kan reduceras till gener.

  Seriösa oberoende vetenskapsmän har dock funnit att detta är ett grovt felaktigt, och farligt, antagande. Det finns studier som visar att värdens arvsmassa påverkas av onaturliga korsningar av DNA. Man kan mutera en människas DNA med DNA från en spindel – men det leder till konsekvenser vi inte anat vidden av än. Rockefellers molekylärbiologi är ett fruktansvärt exempel på pseudovetenskap.

  http://www.i-sis.org.uk/GMmyths.php

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *