Övervakningsamhället – Svenska myndigheter avlyssnade privatsamtal och läste privata brev redan 1938

publicerad 12 september 2015
- Torbjörn Sassersson red.
Face Recognition NEC:s NeoFace

NECs NeoFace

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap höll i maj 2015 ett seminarium om integritet och övervakning. Professor Wilhelm Agrell från Lunds universitet berättar att det gamla Postverket 1938 öppnade privatpersoners post.

Text: NewsVoice | Bild: Ansiktsigenkänningsprogram (face recognition software) från Nec.com

Astrid Lindgren var då anställd på avdelningen Postkontroll som läste misstänkta personers brev. Kungliga Telegrafverket avlyssnade samtidigt privata samtal. Detta skedde 14 år innan den amerikanska avlyssningsmyndigheten NSA bildades 1952.

Inledande ord och bakgrund till seminariet – “Övervakning och integritet” 11 maj 2015 – Tom Andersson och Fia Ewald, MSB.

Demokratins skydd eller självändamål med Wilhelm Agrell professor i underrättelseanalys: En sammanfattande diskussion med kommentarer från Monica Kleja, reporter, Ny Teknik.

Contextual Integrity – Ett svenskt perspektiv på Contextual Integrity av Julia Branting, samhällsbyggnadschef i Burlövs kommun, med kommentarer från Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik (Teologiska högskolan Stockholm).

Övervakning och integritet: Kontrollandskapet och samhällsnormer i förändring med Markus Naarttijärvi (Umeå Univ),  Janne Flyghed (Sthlms Univ), Marcin de Kaminski (SIDA, Lunds Univ).

Kameraövervakningens effekter: Vad vet vi och vad vet vi inte? Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare i LUSAX-gruppen (Lunds Univ).

Övervakning i ett samhälls- och verksamhetsperspektiv: Samtal om övervakning i ett samhälls- och verksamhetsperspektiv – Petrus Bolin, koncernsäkerhetschef, Handelsbanken; samt Per Gustafson, säkerhetschef (Lunds Univ). Kommentarer från Greta Berg, expert, SKL Trygghet & Säkerhet.

Text: NewsVoice

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Kameror avlyssning mm. vem bryr sig?
  Ingen säkerhetsorganisation litar på den info som kommer denna vägen då den mycket väl kan vara planterad. Sådan info ses endast som en del av meta-data som möjligen kan användas mot okunniga så kallade vanliga människor. Detta i samband med någon demonstration eller upplopp eller aktivisttillställning.

  Nej dagens melodi är s.k. sociala medier där folk vräker ur sig vad som helst, ofta utan att förstå hur mycket de i själva verket avslöjar, koppla sedan detta till mobilernas gps-er så har Du ofta användbar data.
  Det är oftast inte vad folk säger som är det viktiga utan vilka de umgås med och var detta sker.

  Tänk om Hitler och Stalin haft facebook!
  Färdiga avrättningslistor !

  Snart kommer också Windows 10 som sparar och skickar uppgift om alla användares förehavanden till Microsoft utan att De märker det.

  Läs gärna GW Persons senaste om Bombmakarens hustru så får Du en del tips.

 • Övervakning och kontroll av människor har sin grund i ”det moderna projektet ” som föddes efter 1a världskriget i vä(r)stvärlden. Målet var att skapa en ny typ av människa; anpassad efter framtidens behov. Kartläggning av olika typer av människor blev en viktig del i projektet, vilket bottnar i rashygieniska tankegångar. Sterilisering infördes 1934 påhejad av makarna Myrdal. Steriliseringen löste dessvärre inte alla socialpolitiska problem då samhället bestod av fler problemgrupper.

  Alva Myrdal påtalar 1939 bl a vikten av att hålla koll på en “border line group, probably the most difficult to handle in any eugenic program. The hereditary capacities of this group are doubtful and thus do not indicate sterilization, but its social capacities are unfavorable to child rearing a new system of prophylactic social policy /…/ safeguarding the quality of the population in advance.”.

  Med tanke på den långvariga övervakning som ägt rum i landet är det troligt att den nämnda gruppen utgjordes av ”orätt tänkande individer”, vars tankemönster skilde sig från de mer ”samhälleligt korrekta”. Övervakning, grundad i eugenik, kan ses som en form av psykokirurgi där det gäller att sålla fram samhälleligt farliga grupper och avskilja dem från medverkan i genpolen för den nya världsordningen och deras krig mot “terrorismen” som snart inbegriper var och en.

  «We need a program of psychosurgery for political control of our society. The purpose is physical control of the mind. Everyone who deviates from the given norm can be surgically mutilated. The individual may think that the most important reality is his own existence, but this is only his personal point of view. Man does not have the right to develop his own mind. We must electronically control the brain. Someday armies and generals will be controlled by electric stimulation of the brain.»

  http://www.whenthenewsstops.org/2011/05/revealing-transhumanist-agenda-outside.html

  Alva Myrdal i Birth Control Review http://library.lifedynamics.com/Birth%20Control%20Review/1939-04%20April.pdf

 • När det gäller avlyssning och övervakning inbjöd Kvinnor för Fred, Duncan Campbell, expert på avlyssning i UK, till Sverige för ett par år sedan. Han tyckte att, eftersom Sverige tillsammans med Israel, ligger på tredje plats efter USA och UK, när det gäller avlyssning,så borde snart någon i Snowden´s anda ta upp detta och protestera. Han tycket att det var märkligt att radaranläggningarna i Lerkil söder om Göteborg och installationerna på Lovön utanför Sthlm, var så lite uppmärksammade. Agneta

 • Om övervakare skulle vara typ Astrid Lindgren, som man uppfattar som en slags beskyddare av allmänheten eller “vanligt folk” har jag inga problem med det. Problemet är att vi aldrig vet vilka de är och hur de använder eller tolkar informationen.
  När det gäller kameraövervakning på offentliga platser och vistas ute på gator och torg, så är jag offentlig hur jag än vänder och vrider på det. När jag åker buss, tåg, tunnelbana, taxi osv. För vanliga människor finns inget hot av kameraövervakning utan tvärtom en trygghet, som jag ser det. Men skulle sån övervakning hamna i fel händer, så kan den utnyttjas i brottsliga syften i värsta fall.
  Om vi tänker lite filosofiskt, så finns allt vi alla gjort av vikt redan inspelat i våra minnen och ingen kommer undan det någonsin, så kameraövervakning på offentliga platser känns inte speciellt kränkande för mej utan tvärtom ganska tryggt, om det nu inte hamnar i händerna på någon, som vill utnyttja det och ta reda på rutiner och beteende för att planera brott.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *