Övervakningsamhället – Svenska myndigheter avlyssnade privatsamtal och läste privata brev redan 1938

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 september 2015
- Torbjörn Sassersson
Face Recognition NEC:s NeoFace

NECs NeoFace

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap höll i maj 2015 ett seminarium om integritet och övervakning. Professor Wilhelm Agrell från Lunds universitet berättar att det gamla Postverket 1938 öppnade privatpersoners post.

Text: NewsVoice | Bild: Ansiktsigenkänningsprogram (face recognition software) från Nec.com

Astrid Lindgren var då anställd på avdelningen Postkontroll som läste misstänkta personers brev. Kungliga Telegrafverket avlyssnade samtidigt privata samtal. Detta skedde 14 år innan den amerikanska avlyssningsmyndigheten NSA bildades 1952.

Inledande ord och bakgrund till seminariet – “Övervakning och integritet” 11 maj 2015 – Tom Andersson och Fia Ewald, MSB.

Demokratins skydd eller självändamål med Wilhelm Agrell professor i underrättelseanalys: En sammanfattande diskussion med kommentarer från Monica Kleja, reporter, Ny Teknik.

Contextual Integrity – Ett svenskt perspektiv på Contextual Integrity av Julia Branting, samhällsbyggnadschef i Burlövs kommun, med kommentarer från Susanne Wigorts Yngvesson, docent i etik (Teologiska högskolan Stockholm).

Övervakning och integritet: Kontrollandskapet och samhällsnormer i förändring med Markus Naarttijärvi (Umeå Univ),  Janne Flyghed (Sthlms Univ), Marcin de Kaminski (SIDA, Lunds Univ).

Kameraövervakningens effekter: Vad vet vi och vad vet vi inte? Benjamin Weaver och Markus Lahtinen, forskare i LUSAX-gruppen (Lunds Univ).

Övervakning i ett samhälls- och verksamhetsperspektiv: Samtal om övervakning i ett samhälls- och verksamhetsperspektiv – Petrus Bolin, koncernsäkerhetschef, Handelsbanken; samt Per Gustafson, säkerhetschef (Lunds Univ). Kommentarer från Greta Berg, expert, SKL Trygghet & Säkerhet.

Text: NewsVoice

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq