Redaktören Jessika Svensk på DN.Åsikt inte så intresserad av debatt om demokrati

publicerad 1 september 2015
- av Torbjörn Sassersson red.

international-bill-of-digital-rightsINTRO. Minns du det omtalade uppropet mot övervakningssamhället i december 2013? 500 författare från hela världen protesterade och förde fram åsikten att staters insamling av personliga data är samma sak som stöld. Minns du även att NewsVoice uppmanade läsarna att testa gränsen för vad DN.Åsikt vill ta in för debattartiklar?

Samhällsdebattören Pål Bergström vet var gränsen går. Han skickade in en debattartikel om att Sverige inte längre är en demokrati, men redaktören på DN.Åsikt Jessika Svensk ville inte ha in den. Hennes motivering löd: "Tyvärr kommer det inte att publiceras på DN.Åsikt". När Pål Bergström via telefon och mail försökte få Jessika Svensk att precisera en bättre motivering får han inte svar, trots flera påstötningar.

NewsVoice publicerar nedan Pål Bergströms debattartikel.


 

Pål Bergström: "Sverige är inte en fullvärdig demokrati"

Pål BergströmDEBATT. I Sydsvenskan/HD den 19/8 uppmanar demokratiminister Alice Bah Kuhnke svenskar att stå upp för demokratin. Hon hävdar att klockan är tre minuter i tolv och att vi har varit för dåliga på att stå upp för demokratin.

Text: Pål Bergström

Sydsvenskan-Bah-Kuhnke-demokratiHennes uppmaning är välkommen. Problemet är att hon själv inte representerar en fullvärdig demokrati. Bristen på demokrati har satt djupa spår inom alla områden av samhället.

Före detta presidenten Jimmy Carter sa nyligen att USA inte är en demokrati utan en oligarki. En politisk studie "Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens" från 2014 bekräftar detta.

Forskaren Michael J. Glennon hävdar i sin bok "National Security and Double Government" att USA styrs av en dold regering och det spelar ingen roll hur amerikaner röstar. Det finns flera källor för att dra den slutsatsen.

Detta borde leda till djup eftertanke, diskussion och handling från svenska politiker och journalister inom mainstream media men tystnaden är öronbedövande och talande.

Sverige och de flesta andra länder i väst är i samma läge. Klockan är sannerligen någon minut i tolv. Om inget görs går vi sakta mot en totalitär fascistisk världsordning.

En sådan slutsats är fullt logisk med tanke på vad som hände 11 september med efterföljande agenda av krig, massövervakning och beskärande av mänskliga rättigheter.

Vi är i samma läge som det demokratiska Tyskland var i början på 30-talet. Det är nu vi kan stoppa det och välja en ljus framtid istället. Vid ett givet ögonblick kommer det vara för sent.

Självfallet behövs någon form av samhällssystem som fungerar men dagens gör det inte. Det är bara att se sig omkring och konstatera att något är allvarligt fel.

Upprop Demokrati (uppropdemokrati.eu) är ett initiativ som kräver ett antal saker som måste implementeras för att nå full demokrati.

  • Respekt för Grundlagen: Regering och Riksdag måste bejaka FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt svenska Grundlagen 1 kap 1 § och 2 §.
  • Medborgaravtal: Inför ett medborgaravtal med syfte att erhålla medborgares personliga medgivande för landets styre.
  • Transparens: Vi måste ha total transparens mellan medborgare och landets styre i syfte att kunna garantera att grundläggande rättigheter efterlevs.
  • Sanning i media: Mainstream media, Sveriges Television och Sveriges Radio i synnerhet, måste sluta med censur och informationsstyrning och agera som institutioner i demokratins tjänst.
  • Sökande efter klarhet: Stat och myndigheter ska kontinuerligt, fritt och oberoende söka efter sanningen och klarlägganden så länge det existerar rimligt och ärligt tvivel bland folket i en sakfråga.

Med full demokrati kan vi snabbt nå en värld som är hållbar med en mänsklighet som lever i fred, frihet och välmående.

Text: Pål BergströmUpprop Demokrati

Relaterat

NewsVoice: Upprop mot massövervakningen: ”Ett upprop för demokrati i en digital tid”

DN.Åsikt - Jessika Svensk

DN.Åsikt, snart kör vi!