Abby Martin explores the history of anti-communism in America and the origin of wars

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 oktober 2015
- NewsVoice redaktion

Abby Martin Empire Files 2015“The Empire (US) has a range of weapons to maintain its power: from it’s courts to it’s military. But it also has effective ideological weapons. Everyone in the United States knows that “socialist” or “communist” is considered a bad word. How did things get that way?”

Abby Martin explores the history of anti-communism in America, and the heavy repression of an idea that became an unofficial religion. Martin interviews Brian Becker, founder of the Party for Socialism and Liberation and Jared Ball, Professor of Communication Studies at Morgan State University.

Socialist Eugene Debs’ Anti-War Speech in 1918

Eugene V. Debs, 1897 (1855–1926)Wars throughout history have been waged for conquest and plunder. In the Middle Ages when the feudal lords who inhabited the castles whose towers may still be seen along the Rhine concluded to enlarge their domains, to increase their power, their prestige and their wealth they declared war upon one another. But they themselves did not go to war any more than the modern feudal lords, the barons of Wall Street go to war.

The feudal barons of the Middle Ages, the economic predecessors of the capitalists of our day, declared all wars. And their miserable serfs fought all the battles. The poor, ignorant serfs had been taught to revere their masters; to believe that when their masters declared war upon one another, it was their patriotic duty to fall upon one another and to cut one another’s throats for the profit and glory of the lords and barons who held them in contempt. And that is war in a nutshell.

The master class has always declared the wars; the subject class has always fought the battles. The master class has had all to gain and nothing to lose, while the subject class has had nothing to gain and all to lose—especially their lives.

They have always taught and trained you to believe it to be your patriotic duty to go to war and to have yourselves slaughtered at their command. But in all the history of the world you, the people, have never had a voice in declaring war, and strange as it certainly appears, no war by any nation in any age has ever been declared by the people.

And here let me emphasize the fact—and it cannot be repeated too often—that the working class who fight all the battles, the working class who make the supreme sacrifices, the working class who freely shed their blood and furnish the corpses, have never yet had a voice in either declaring war or making peace. It is the ruling class that invariably does both. They alone declare war and they alone make peace.

Yours not to reason why;
Yours but to do and die.
That is their motto and we object on the part of the awakening workers of this nation.

If war is right let it be declared by the people. You who have your lives to lose, you certainly above all others have the right to decide the momentous issue of war or peace. / Source

Eugene Victor Debs (1855-1926) was an American union leader, one of the founding members of the Industrial Workers of the World (IWW or the Wobblies), and five times the candidate of the Socialist Party of America for President of the United States.Through his presidential candidacies, as well as his work with labor movements, Debs eventually became one of the best-known socialists living in the United States. / Wikipedia


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ett utmärkt citat av debs. Har själv citerat Debs under rubriken citat demokrati här:

  Jag röstar hellre på något jag vill ha även om jag inte får det än att rösta på något jag inte vill ha och få det.”
  / Eugene V Debs

  …och noterar med ett tragikomiskt leende samtidigt att amerikanarna faktiskt tycks få ungefär vad de röstar på… …precis som svenskarna…

  …så det är inget fel på demokratin i sig självt, men på medvetandet hos de som röstar…

  …och hur höjer man sitt eget medvetande? – Kuckeliku!

 • Bra analys, Peter! Bankväldet måste störtas. Ocker är en dödssynd och banker sysslar inte med annat. Tilläggas kan att både liberalismen och socialismen kan ha varit beställningsverk från männen som gillar att verka men inte synas, i syfte att fortsätta söndra och härska, att Marx’ mentor var Theodor Herzl, sionismens grundare, att demoniseringen av tyskarna, som började i England och USA under första världskriget, orsakades av Tysklands överlägsenhet som industrination. Kvalitetsvaror av alla de slag var tyska då. Medan GM var i full färd med att avskaffa kollektivtrafiken i USA och införa planerad livslängd på sina bilar. De måste ju skrotas och det måste köpas nya om kapitalismen ska fungera. På grund av att girigheten satt i system styr de allra flesta mänskliga aktiviteter kan inga verkliga lösningar på problem accepteras. Varje sådan lösning skulle allvarligt skada företagens framtida vinster. Skulle krigen upphöra så skulle vapnen bli osäljbara. Skulle cancer och andra sjukdomar botas skulle läkemedelsindustrin klaga och gny i högan sky (det sker redan nu.) Skulle gifterna i maten, vattnet och luften tas bort skulle vi kanske rent av orka tänka själva och resa oss mot våra herrar.

  Men det allra värsta är att kapitalisten har flyttat in i huvudet på de flesta. Man tror att det är så här det ska vara. Och att man själv tillhör någon sorts medelklass (nytt namn på arbetare med jobb) med en hyfsad chans att flyta upp till eliten. L’Oreals “för det är du värd” och all annan reklam har lyckats införa narcissismen som allmän religion, och den är ovärderlig för ruljangsen.

  Det som är igång nu med TTP, TTIP osv. med folkvalda politiker som villigt undertecknar papper som de inte har läst och därmed gör sig själva irrelevanta och världens största korporationer närmast allsmäktiga är ännu ett exempel på hur dum man kan bli om man tror att man är något…

 • Socialister undviker att ta upp bankernas enorma privilegier. Om de inte tar itu med det och gör gemensam sak med dem som satt sig in i det blir socialisterna ofrivilligt redskap för finansoligarkin. Av titlarna att döma kanske Abby tar upp det som rör finansmakten men de flesta socialister gör inte det. Lägg märke till att David Rockefeller skrev en positiv avhandling vid Harvard om socialism 1935 och notera att George Soros kallat sig bolshevik.
  Socialister tenderar att bli otåliga och intoleranta inför nämnandet av kopplingen mellan kommunism och den, i huvudsak, angloamerikanska finansoligarkin.
  Denna oligarki övade inflytande över både Tsarryssland och Kina för att de skulle bli kommunistiska. Syftet var att förhindra dem att få en konkurrenskraftig ekonomi. Och samtidigt ökade möjligheterna till världsregering under oligarkin. Med traditionella nationalstater som eftersträvar självbestämmande försvåras planerna.
  På hemmaplan däremot var den genuina socialismen inte önskvärd så på de lägre nivåerna i makten pågick McCarthyismen. Kommunismen var ju till för att försvaga konkurrenterna inte för att ge befolkningen större inflytande på hemmaplan!
  Övertagande av penningskapande mm till demokratisk kontroll bör inte vara bara en detalj bland många andra. Numera finns dessutom liknande privata monopoltendenser kring maten.
  Ryssland försöker nu hitta nya vägar utan förutfattade meningar. Antagligen rör de sig, delvis pga sanktionerna, i riktning mot mer styrning av både marknad och företagsstruktur men inte med några ideologiska skygglappar utan enbart utilitaristiska och rationella utgångspunkter. England och Usa införde planekonomi för privata kartellers räkning redan under WWI och antagligen är Usa en sorts planekonomi för de rikas karteller. Inget är som det officiellt anges.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *