Dr Erik Enby: Örten Artemisia kan vara verksam mot cancer om tumören innehåller mikroorganismer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 20 oktober 2015
- NewsVoice redaktion
Dr Erik Enby är kritisk mot kortison

Erik EnbyDr Erik Enby som mikroskoperat blod från personer med kroniska sjukdomar har funnit sjukdomsframkallande mikroorganismer och parasiter. Denna observation vill Enby koppla till att extrakt från Sommarmalört (Artemisia annua), visat sig vara verksamt mot blodparasiten malaria. Sommarmalört har även visat sig framgångsrik vid behandling av cancer. Enby tror att det beror på att tumörer kan innehålla mikrobiologisk växt.

Text: dr Erik Enby | Läs mer om Erik Enby

Jag är säker på att det jag har observerat i kapillärblod handlar om olika former av sjukdomsframkallande parasitär växt. Varför skulle annars malörten också ha använts för att exempelvis hämma cancerväxt? Anledningen måste vara att – som jag har kunnat konstatera vid flera tillfällen – olika former av tumörsubstans innehåller mikrobiologisk växt av uppenbarligen olika slag, som naturligtvis kan vara av opportun parasitär art.

Professorerna Satoshi Ömura och William Campbell har tilldelats en del av årets nobelpris i fysiologi eller medicin för arbetet med att hämma växten av en parasit benämnd Wuchereria bancrofti som är orsak till lymfatisk filarios eller på svenska elefantsjuka med Ivervectin – ett derivat av den naturliga substansen Avervectin.

Parasitens livscykel äger rum i en mygga och i den individ som blir stucken av denna mygga. Man kan identifiera parasitens mikrofilarieformer mikroskopiskt i kapillärt taget blod, dvs den blandning av blod och vävnadsvätska som erhålls medelst ett blodprovsstick i fingret.

Artemisia annua- Wikimedia CommonsDen andra delen av priset tillföll professor Tu Youyou som identifierat den aktiva substans i örten malört som troligen varit orsaken till att denna ört använts för att kurera olika sjukdomstillstånd sedan tusentals år. Örten heter Artemisia annua på latin (Sommarmalört) och den aktiva substansen i örten har därför fått namnet Artemisinin [qinghaosu]. Derivat av den aktiva substansen i örten anses kunna döda malariaparasiten, som också kan påvisas mikroskopiskt i kapillärblod.

Gemensamt för pristagarna är att de har arbetat med olika former av sjukdomsframkallande parasitär växt i ett soma. Dessa parasitära växtformer har varit kända sedan länge och har alltså inte observerats för första gången av pristagarna.

Kapillärtaget blod från kroniskt sjuka har jag mikroskoperat i vanligt ljusfält och interferenskontrast sedan många år. All mikrobiologisk ”ohyra” som syns i ett sådant från kroniskt sjuka har jag fotograferat och gruppindelat i min privata patientverksamhet under de 38 år som jag har haft denna igång.

Jag vet ej säkert om de fynd i kapillärt taget blod från kroniskt sjuka, som jag dokumenterat i mina uppsatser på Enby.se, ännu är helt okända för det vetenskapliga samhället. Jag misstänker emellertid att det är frågan om nya observationer när det gäller “bollarna”, “svärmarna” och “flingorna” och olika former av märklig mikrobiologisk växt i olika typer av cancersubstans.

Allt måste ha bildats i somat, vilket innebär att det växt fram i detta. Det kan observeras i kapillärt taget blod då olika former av kronisk sjuklighet är på gång. Då växt med tiden utarmar en jordmån – som i detta fall är somat – kan man anta att dessa strukturer också är sjukdomsframkallande dvs orsakar olika sjukdomsbilder beroende på var i somat de växer och förstör vävnaderna.

Artemisinin-Tu-Youyou-SommarmalortNågot som skiljer mig från ovanstående nobelpristagare är att de arbetar med observationer, som redan är kända och vars betydelse för sjukdomsutveckling redan är accepterad. De har därför a priori kunnat inrikta sig på att leta fram substanser som inverkar negativt på mikrofilarierna vid elefantsjuka och plasmodierna vid malaria.

Jag har presenterat observationer av ännu med högsta sannolikhet okända växtprocesser i somat. Likheten mellan mina och deras arbeten som har belönats med årets nobelpris är att man kan se de olika växtprocesserna i ett kapillärblod. Det gäller då naturligtvis först att försöka göra klart för sig att det jag har observerat är sjukdomsframkallande. När man har övertygat sig om att det man observerat orsakar sjuklighet, vet man också att man skall inrikta sig på att eliminera det observerade för att dämpa den sjuklighet som det sannolikt antas framkalla.

Då är man i den situationen att man bör tänka på att utveckla en terapi som är i samklang med innehållet i de observationer man har gjort. Det har nobelpristagarna gjort, men i deras fall var observationerna alltså klara och kända som sjukdomsframkallande. I mitt fall är ännu bara observationerna gjorda men de gjordes alla för över 30 år sedan.

Nästa steg i arbetet hade kanske kunnat äga rum i Göteborg, så mycket mer som mitt projekt blev godkänt av Göteborgs Universitets Forskningsetiska Kommitté 1983. Det fick dock inte något stöd av sjukhuset jag arbetade på.

Jag är säker på att det jag har observerat i kapillärblod handlar om olika former av sjukdomsframkallande parasitär växt. Varför skulle annars malörten också ha använts för att exempelvis hämma cancerväxt? Anledningen måste vara att – som jag har kunnat konstatera vid flera tillfällen – olika former av tumörsubstans innehåller mikrobiologisk växt av uppenbarligen olika slag, som naturligtvis kan vara av opportun parasitär art.

Se även en video på vital cancersubstans, abstract 6 på Enby.se.

Text: dr Erik Enby

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq