I tysthet förgiftas vi allt mer – Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall

publicerad 5 oktober 2015
- Kerstin Unger-Salén
Fysiologi ekologi - Foto: Crestock
Fysiologi ekologi - Foto: Crestock
Fysiologi-ekologi – Foto: Crestock

Kerstin Unger-SalenDEBATT. Kommer du ihåg den banbrytande boken Silent Spring (Tyst vår) av Rachel Carson? Hon är en av de mest inflytelserika författare under det senaste århundradet. Boken gjorde oss medvetna om hur vetenskapliga framsteg även kan leda till miljöförstöring och försämrad hälsa. Ingen kunde väl ana hur rätt hon hade när hon förutspådde att ökade utsläpp och kemikalier skulle få katastrofala följder. Det skriver Kerstin Unger-Salén.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Idag kan vi konstatera att kemikalier i mat och miljö är ett av våra allvarligaste problem. 500 miljoner kemikalier anses finnas på jorden. 80 000 gifter har numera registrerats i miljön. Av dessa kemikalier har endast ett par hundratal testats (i USA) för säkerhet. Hur har det kunnat gå så här långt?

Jorden, vår hemvist och försörjare och människokroppen, vår livgivare, visar klara symtom att vi nått en bristningsgräns. Det gått för långt. Jordens motståndskraft har försämrats och immunförsvaret hos människorna försvagas allt mer.

ArcanumSkolan 2024

Cancer har antagit epidemiska proportioner vilket bl.a. har att göra med att vi utsätts för alltför många gifter. Det går inte längre att hålla takten att avgifta kroppen trots att den har effektiva utrensningssystem som under normala omständigheter kan göra jobbet.

Tarmarna där 70-80 % av vårt immunsystem sitter, skadas kontinuerligt av alla dessa främmande miljögifter. På tarmväggen finns livsviktiga goda bakterier som skapar en barriär mot skadliga invasioner såsom gifter, parasiter, osmält mat etc. Om detta bakterieskydd förstörs skadas tarmväggen och gifter ”läcker ut i systemet. Även immunförsvaret försämras och det är vårt bästa försvar som förebygger cancer och andra sjukdomar.

Kemikalier, syntetiska hormoner, främmande ämnen, gifter och tungmetaller förekommer i det mesta; alltifrån mat, läskedrycker, skönhetsmedel, hygienprodukter, tvättmedel, läkemedel, plaster, vacciner, cigaretter och konserver. Vi är invaderade av ohälsosamma ämnen och man kan undra hur det är möjligt att myndigheterna låtit detta ske. Det är helt galet.

Överbelastning av ackumulerade gifter får de vitala systemen att kollapsa

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är “Giftfri miljö”. Sverige kan bli ett föredöme vad gäller att ta itu med miljögifter. Målsättningen är ambitiös och lovvärd och kommer att kräva radikala grepp, politisk klarsynthet och vilja.

Här finns sannerligen mycket att göra, bla stödja samt kräva att myndigheter står upp mot stora multinationella företag som exempelvis Nestlé, Coca Cola, McDonalds, eller varför inte Monsanto som bär ett stort ansvar för att jorden gradvis förgiftas.

Det krävs att man utför systemiska undersökningar som tar reda på vilka gifter och kemikalier som redan ackumuleras i människokroppen och hur den s.k. cocktaileffekten skadar framför allt barn men även vuxna människor. Det kommer följaktligen också att krävas radikala förbud, att allmänheten verkligen blir informerad om alla de gifter som vi utsätts för dagligen, utan hänsynstagande till ekonomiska intressen hos storföretag. Myndigheterna måste ges befogenheter att kunna avkräva ansvar hos dem det berör. Hittills finns få tecken på att de är villiga eller kan stå upp mot ekonomiska påtryckningar med kommersiella intressen.

Barnakuten.nu vilseleder om ekologiskt producerad mat

Barnakuten.nu är producerad av två unga läkare. De uttalar sig om ekologisk mat för barn. Ekologisk mat kommer från ekologiska odlingar där man inte får använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel.

Barnakuten.nu är förvisso inte en myndighet, men de representerar typisk etablerad läkarinformation. De svarar på frågan om ekologisk mat är bättre för barn näringsmässigt och vad beträffar gifter. Utan några tveksamheter avfärdar de att ekologisk mat skulle ha några fördelar framför vanlig besprutad mat. De hänvisar till en forskningsrapport utan att uppge källan och konstaterar att ekologisk mat inte är mer näringsrik och dessutom är de kemikalier och ev. gifter den innehåller, inte farliga för barn, en tillrättalagd information som är en ren lögn vilket säger sig självt.

Besprutning av mat, samt kemikalier och främmande ämnen som tillsätts vid produktion av industriframställd mat, är klart sämre för vital hälsa, både vad gäller näring och gifter än vad ekologiska matprodukter är, speciellt för barn. Ekologisk mat är dyrare men ofta kan man kompensera detta genom att avstå från läsk, juicer och läskedrycker, godis och kex samt äta mindre kött, framför allt nitrithaltiga skinkor, korvar och industriframställd leverpastej. Alla gör så gott de kan men ju mer ekologiskt odlad mat vi äter desto bättre. Det gör också att den blir billigare på marknaden.

Man skulle kunna tänka sig lite mer ansvar från de läkare som står bakom bloggen Barnakuten.nu. Andra forskningsrapporter visar nämligen motsatsen till vad de påstår.

Framför allt en av de senaste som utförts av Prof. Carlo Leifert vid Newcastle University och som har publicerats i den väl respekterade vetenskapliga tidskriften “the British Journal of Nutrition”.

Prof. Carlo Leifert konkluderar i en studie att det finns vitt skilda och meningsfulla skillnader (statistiskt signifikanta) mellan konventionella frukter, grönsaker och spannmål. Speciellt innehåller ekologiska matprodukter fler antioxidanter som bidrar större hälsa men, även i andra avseenden. De innehåller lägre nivåer av giftiga metaller och pesticider.

Bekämpningsmedelsrester i maten kopplat till degenerativa sjukdomar

En annan omfattande sammanställning av forskningsstudier visar signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och ökad förekomst av barnleukemi och Parkinsons sjukdom.

På uppdrag av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) genomförde ett grekiskt forskarlag den hittills mest omfattande litteraturstudien, där man gick igenom över 600 vetenskapliga artiklar, mer än 20 olika sjukdomskategorier, och gjorde kopplingar mellan exponering för bekämpningsmedel och negativa effekter för den mänskliga hälsan. Det är epidemiologiska studier som har utförts mellan 2006–2012.

För två sjukdomar, barnleukemi och Parkinsons sjukdom kunde man dra slutsatsen att det finns signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och högre risk för sjukdomarna.

Speciellt såg man ett samband mellan en ökad förekomst av barnleukemi och exponering för bekämpningsmedel under graviditet och barndom.

Många barn (och även vuxna) har idag problem med fetma eller för mycket fett kring midjan. Vad många inte vet är att det som kroppen inte behöver av glukos för att skapa energi såsom kolhydrater, fruktos och socker, lagras som fett. Vissa kemikalier och syntetiska hormoner är s.k. obesogena, och förstör vanlig lipid metabolism vilket i sin tur kan leda till fetma. Gifter får kroppen att producera fett för att lagra dem så att de inte gör skada på annat håll. Hur tråkigt det än låter, fett runt midjan är ofta lagrade gifter.

Det tycks rimligt att vi börjar fråga oss själva varför autism, ADHD, depressioner, Alzheimers, Parkinsons och MS ökar. Incidens av Parkinsons över hela världen exempelvis, ansågs ligga på 4,1miljoner år 2005. 25 år senare förutspås den öka till 8,7 miljoner. Mer än en fördubbling enligt Parkinsons Disease Foundation. En ny forskningsstudie i “the Surgical Neurology International journal” bekräftar att demens utvecklas hos människor 10 år tidigare än vad de gjorde för 20 år sedan.

När barn utvecklas, speciellt deras hjärna, är de mer utsatta än någonsin för att nervceller kan skadas eller förstöras. De flesta gränser som fastställs för tillåtet innehåll av gifter eller kemikalier utgår från fullvuxna människor och inte från barn. Därför är barn mer utsatta och oskyddade.

Leukemi och hjärntumörer hos barn ökar ständigt sedan ett antal decennier. Cancer dödar fler barn än någon annan sjukdom. Enligt experter är exponering av kemikalier i fosterstadiet eller under uppväxttiden en klar anledning. Klor i lösningsmedel och framför allt bensen som klassats av IARC som cancerframkallande för människor, är vanligt förekommande i avgaser, plaster pesticider, gummi, blekningsmedel, tvättmedel, läkemedel och läskedrycker. Enligt en artikel I DN har man analyserat Fanta och Jaffa.

Analysen visar att Fanta och Jaffa innehåller 2,0 respektive 2,2 mikrogram bensen per liter. Sodium benzoate är E- ämnet 211. När sodium benzoate och askorbinsyra blandas och utsätt för viss värme skapas bensen. Enligt Livsmedelsverket får bensen inte förekomma i livsmedel men uppenbarligen har de inte förstått att olika kombinationer i livsmedelsprodukter just framkallar bensen. Kanske skulle det vara bra om de testade livsmedel som är i farozonen och redovisar resultaten för allmänheten.

Gränsvärdet för bensen i dricksvatten i Sverige och inom EU ligger på 1,0 mikrogran per liter jämfört med Fanta och Jaffa som ligger på 2,0 och 2,2 mikrogram.

Kroniska degenerativa sjukdomar kan stå för 75% av alla dödsfall i en nära framtid – Vi är inte hjälpta av hälsomyndigheterna

Det här är bara ett av en mängd exempel på hur vi och våra barn och barnbarn ovetandes får i oss kemikalier som bidrar till cancer och andra degenerativa sjukdomar.

Kroniska inflammationer i cellerna orsakas av ohälsosam mat och gifter och kemikalier som absorberas genom hud, lungor och i tarmar. Inflammation är en normal reaktion när kroppen försöker läka sig själv. Inflammation är en respons av immunförsvaret mot skadliga ämnen. Det är ett problem på cellnivå som hindrar cellerna för att regenerera sig själva. Inflammation anses bidra till de flesta degenerativa sjukdomarna.

Kolesterol är ett sätt för kroppen att försöka läka inflammationer. När vi tar kolesterolnedsättande läkemedel såsom statiner förvärrar vi inflammationsrisken snarare än sänka risken för hjärtsjukdomar.

Det är inte kolesterol som är grundproblemet utan snarare de ämnen som åstadkommer inflammation.

Allt detta bidrar till att framkalla hjärtsjukdomar, cancer, fetma, diabetes och neurodegenerativa sjukdomar. Förgiftningen sker i det tysta.

Tyvärr har vi blivit vilseförda av livsmedels industri men också av Livsmedelsverket och Läkemedelsverket, Folkhälsovårds myndighet och andra myndigheter.

År 2020 förväntas kroniska degenerativa sjukdomar stå för 75% av alla dödsfall i världen. Det är hög tid att regering och myndigheter tar ett radikalt grepp för att minska människors lidande.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Kanske ni måste börja inse att det är våra riktiga ledare här på Jorden som beställer dessa gifter i våran mat.
  Dom vill förgifta oss på alla sätt dom kan. Allt vi får i oss är fullt av gift. Se vad dom matar våra barn med via TV, musik, film, videospel, porr och allt annt. Varför tror ni maten skulle vara bättre?
  Naiva förhäxade dårar, Vakna upp.

 • Det blir tydligare, med ökad insikt måste vi ta ett större personligt ansvar när det gäller vårt kost intag eftersom myndigheterna inte hjälper oss här. Är övertygad om att 80 % av varorna i livsmedelsbutiken inte är förenlig med god hälsa. Aldrig processad mat, råvaror av eko, då är det inte mycket kvar

 • [DOLME AGERAR SOM ETT TROLL SOM SÖKER KONFLIKT PÅ NEWSVOICE – ALLTSÅ HAR SAMTLIGA KOMMENTARER AV DOLME RADERATS – MODERATOR]

 • Valet av liknelsen med Rachel Carsons “Tyst vår” var ett dåligt exempel eftersom hon inte alls fick rätt. Hon fick fel i de flesta av sina förutsägelser, men hennes bok fick stort genomslag och ledde till massiva förbud att använda DDT, som i sin tur orsakat miljontals onödiga dödsoffer i bl.a. malaria.
  Man bör allts tänka sig för ordentligt innan man larmar. Det innebär inte att inte artikelförfattaren kan ha rätt när det gäller hur v i förgiftar oss själva.

 • Inspirerad av en recension i 2000-Talets Vetenskap nr 1/2012 av medicinjournalisten Ingemar Ljungqvist köpte jag Ralf Sundbergs bok om forskningsfusket inom läkemedelsforskningen. I slutet av sin artikel skriver Ljungqvist:

  “En liten mäktig elit vill se din kropp sedan den blivit kroniskt sjuk som en välkommen marknad och vinstgenerator för deras läkemedel.”

  Det är ett citat som hängt med i bakhuvudet sen dess.

 • Kerstin har insikter och erfarenheter som hon delar med sig av, debatten behövs verkligen på detta “sjuka” område, för uppenbart är att svenska vårdsystemet icke alls utvecklats i takt med tiden. Men varför har det blivit så här?

  Skolmedicinen i Sverige är som synes i händerna på “den kriminella läkemedelsindustrin”, läs mer om det ämnet, nyss utkommet på svenska, citat;

  “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet

  Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården”

  Läs mer
  http://www.karnevalforlag.se/bocker/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet

  Kerstin skriver, citat;

  “Tyvärr har vi blivit vilseförda av livsmedels industri men också av Livsmedelsverket och Läkemedelsverket, Folkhälsovårds myndighet och andra myndigheter.”

  Uppenbart är att Sverige är ett som synes synnerligen korrupt land där politiker och myndighetsutövare icke alls är belagda med personligt ansvar, därav denna makt- och myndighetskorruption som uppenbart frodas i Sverige, och utvecklats starkt sedan 1975.

  Orsak och verkan

  Olle Lundin,professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet har avlämnat rapport om det, du läser mer om vad han delgett(läs det för det är av största vikt i helhetssammanhanget):

  ”Vill sätta tumskruvar på trotsiga politiker”

  http://www.sjukhuslakaren.se/vill-satta-tumskruvar-pa-trotsiga-politiker/

  Den makt- och myndighetskorruption som synes blommat ut i sin fulländliga form i Sverige, tack vare att ämbetsmanna/tjänstemanna ansvaret togs bort, är som synes synnerligen starkt etablerad i Sverige.

  Och detta har som synes mynnat ut i att ingen ansvarig(personligt ansvarig) går att finna inom de politiska leden eller inom myndighetsutövningen, och här är förmodligen ”pudelns kärna”.

  Vård Sverige har misslyckats, fler dör av sk mediciner än av sjukdomar

  Korruptionen inom Sverige är inget som skyddar liv och hälsa eller vår framtida livskvalité och som synes är viktigare med dessa starka ekonomiska incitamenten, som uppenbart tillåts härja fritt i Sverige, bl.a. då inom skolmedicinen, där sk mediciner som synes dödar fler än vad sjukdomar gör.

  Du kan läsa mera om Vård Sverige

  “Sjukvården behöver en haverikommission”
  http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/

  Sveriges regering och Sveriges riksdag har att taga ansvar, men hur ska det gå till när dessa sammantaget själva tidigare genom Sveriges riksdag beslutat om att ta bort det personliga ansvaret(tjänstemanna och ämbetsmanna ansvaret togs bort 1975)?

  Kan det skönjas att dessa ovan omnämnda i maktens korridorer inte alls vill återställa ordningen från före 1975?

  Är dessa rent av partiska gentemot sina “kompisar” och därmed då värnar mer sig själva än svenska folkets folkhälsa? Ingår dessa sammantaget i det maktkorrupta Sverige är en befogad fråga?

  Vart tog demokrati och rättssäkerhet vägen i Sverige?
  Är en folkomröstning om återinförande av ämbetsmanna/tjänstemanna ansvaret, det personliga ansvaret som fanns innan 1975 i Sverige, det enda rättssäkra och demokratiska i en rättsstat?

  Ulf Bittner
  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *