I tysthet förgiftas vi allt mer – Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

publicerad 26 oktober 2015
- Kerstin Unger-Salén
Fysiologi ekologi - Foto: Crestock
Fysiologi och ekologi....

Kerstin Unger-SalenHur mycket ska till för att bromsa denna livsfarliga utveckling? Jordens och vår egen hälsa är hotad av en petrokemisk storindustri och en livsmedelsindustri som tillåts sälja livsmedel som inte ens borde få kallas mat. Jag vill tipsa dig om vad du kan göra rent praktiskt för att förändra samhället och skydda din hälsa.

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Hur har man kunnat låta det gå så här långt? Enligt bestämmelser i EU har man lagt ansvaret på företagen. Det är tillverkare och importörer ska bedöma riskerna med vad man vill sälja!

Så här säger EU:s organ Reach:

”Tillverkare och importörer ska bedöma riskerna med de ämnen de sätter ut på marknaden samt vilka åtgärder som behövs för en säker hantering.”

Häri ligger problemet. Ingen direkt säkerhets- utvärdering görs av myndigheterna när ett nytt ämne, kemikalie eller giftig produkt introduceras på marknaden utan bara av tillverkare och importörer.

Jag tycker det är ganska så uppenbart att ett sådant regelsystem inte fungerar. Annars skulle det inte se ut som det gör idag. Inte förrän man börjar få in en mängd klagomål och vetenskapliga rapporter som sker i efterhand när människor redan blivit utsatta, börjar myndigheter att göra egna utredningar.

Oftast är det för sent, många har blivit utsatta för stora hälsorisker och det är dessutom svårt att få ämnet avlägsnat från marknaden. Precis såsom riksdagen uttalar sig om kvicksilver och bromerande flamskyddsmedel. Det känner till de skadliga effekterna. Likväl ska de fasas ut, men utan att ange datum eller ge direkta löften.

I Sverige och i andra länder tillåter man besprutning av matväxter ett antal gånger innan skörd och även efter att växterna skördats. Såvida vi inte äter ekologiskt får vi i oss dessa kemikalier varje dag.

Besprutad mat bidrar till långsam förgiftning. Att få i sig näringsrika grönsaker och frukter är idag riskfyllt eftersom de oftast inte är lokalt odlade utan har importerats långt bortifrån och besprutats bortom vår kontroll.

Vetenskapen missbrukas

Lancet-Richard-Horton-pseudovetenskapDe flesta utgår från att vetenskapen står till vår tjänst med att skapa en bättre framtid. Många litar okritiskt på forskningen och stödjer sig på den för att fatta beslut. Forskning och vetenskap har en positiv klang som visar att utvecklingen går framåt, men trots att vi kan glädjas åt många fantastiska innovationer, står vår värld inför gigantiska problem som skapats av just den vetenskap som skulle hjälpa oss att vara hälsosamma, trygga och produktiva.

Vetenskapen har inte alltid goda intentioner och har delvis ”kapats” av själviska vinstmål istället för att stå till allmänhetens tjänst. När vetenskapen inte understödjer ett företags ekonomiska vinst, sveps den ofta under mattan även om resultatet blir att människor dör och vår jord förgiftas till den grad att det inte längre går att reparera skadorna.

Många företag saknar moral och etik och därför blir det myndigheternas uppgift att stå upp och försvara jordens och människornas rättigheter. För ett sådant ändamål krävs ett politiskt mandat som verkligen stöder dem och ser till att de agerar med integritet samt är fria från ekonomiska intressen.

Termen ”Ecoside” bör kriminaliseras och skrivas in i FN stadgarna

Än finns ingen försvarande part vars uppgift är att tillgodose jordens rättmätiga intressen, men förslag är på väg. Polly Higgins är en person som startat en rörelse och hon föreslår att ”Ecoside” (medveten och vidsträckt förstörelse samt skada av ekosystem) kriminaliseras och skrivs in i FN stadgarna, precis som vi har stadgar om folkmord (genocide) och mänskliga rättigheter. Det är dags att jorden får sin egen försvarsadvokat.

Varför utövar vi inte kontroll över de som ska ge oss riktlinjer och leda oss?

Ett av de organ som skulle kunna kontrollera myndigheter och läkemedelsindustrin är media. Det tiger dock vanligtvis. Antagligen för att tidningarna blivit beroende av tunga annonsörer såsom Läkemedels- och livsmedelsindustrin. Deras annonser betyder mycket för tidningarnas ekonomi. Media, eller rättare sagt den etablerade media har förlorat sin roll som kritiskt granskande och kontrollerande organ. Det är förståeligt att man inte vill såga av den gren man sitter på.

Andra som skulle kunna utöva kontroll är Cancer- och Barncancerfonden, men av någon anledning väljer de att uttala sig oerhört vagt om gifter och dess konsekvenser. De avstår från att informera om vilka gifter och kemikalier som är direkt cancerframkallande eller anses bidra till utveckling av cancer. Det är för mig obegripligt varför dessa cancerorganisationer inte driver kampanjer för att eliminera gifter och andra cancerframkallande ämnen som finns överallt.

Varför deltar de inte aktivt i att förebygga cancer? De ger endast pengar till forskning som inriktad på vad man ska göra när man redan fått cancer men människor vill slippa drabbas av denna hemska sjukdom.

Enligt WHO (Världshälsoorganisation) skulle minst en tredjedel av alla cancerincidenser kunna undvikas om man förebyggde cancer. Miljöutsläpp och gifter står som sagt för en väsentlig del av dessa incidenser. Än så länge finns ingen plan hur man i Sverige vill förebygga cancer eller andra degenerativa sjukdomar. Man kan undra om det kommer det ingå i Kemikalieinspektionens handlingsplan att göra en utförlig lista om alla de främmande ämnen och gifter som tillsammans och var och en för sig bidrar till att öka risken för cancer. Kommer man begära förbud?

Vad du kan göra

Många ger kanske upp efter denna nedslående läsning men det finns faktiskt en hel del vi kan göra själva för att minska antalet gifter och avgifta kroppens olika system.

Aktivism

Först och främst kan vi bli medvetna och vara kritiska även vad gäller läkemedelsprodukter. Läs och se vad officiella myndigheter verkligen säger och jämför fakta.

Granska allt som står på förpackningar av mat och drycker som du köper, så även rengörings och skönhetsmedel och solskyddsprodukter. Undvik det som innehåller osäkra ämnen. Ta reda på vad de olika E- ämnena står för och vilka vardagsprodukter som innehåller kemikalier och gifter.

Avstå helst från industriframställd mat och konserverad mat vilket även gäller mjölkbaserade produkter, korvar, skinka leverpastej och färdiggjorda juicer. Som välinformerade konsumenter kan vi sedan välja rena, lokalframställda, färska och oförställda livsmedel samt välja bort produkter som inte gör kroppen någon nytta eller är direkt skadliga. Våra konsumtionsval påverkar så småningom de som säljer livsmedlen. Dålig efterfrågan av en viss produkt gör att den så småningom lyfts bort från hyllorna.

Bli aktivist och skriv till din riksdagsledamot och utöva dina demokratiska rättigheter
På det personliga planet handlar det om att avgifta kroppen regelbundet, och göra bra val som prioriterar färska grönsaker och frukter, nötter och frön samt groddar (helst ekologiska). Köp högvärdiga kosttillskott såsom phytoplankton, spirulina och klorella som hjälper till med avgiftning precis som anti-oxidanter (C och E vitamin, Astanxthin, Ubikinol etc).

Skydda din kropp

Tarmarna är tillsammans med hjärta lungor och lever våra viktigaste organ. Bra tarmhälsa är också bra för hjärnan och för ett stärkt immunförsvar. För att rensa tarmarna och hålla dem i optimalt skick (viktigt för gott näringsupptag och för immunförsvaret som till stor del finns i tarmarna) lägg till psylliumskal (gärna Bulk) och organiskt sulfur, MSM samt probiotika regelbundet.

Gör gärna en tarmsköljning speciellt innan en detox/avgiftning och gör en kort fasta då och då. Hemmagjorda grönsaksjuicer och buljong gjord på ekologiska matvaror under fastan är bra och fördelaktigt.

Avstå från industriellt framställda matvaror och håll dig till färska naturliga helst ekologiska färskvaror. Gör gärna en bär/äpple och grönsaksjuice varje morgon gjord på ekologiska produkter) efter att först ha druckit ett glas ljummet vatten med en pressad citron i. Vänta med frukost till en halvtimma senare. Drick enbart ekologiskt kaffe och helst bara en kopp om dagen. Drick gärna ekologiskt grönt té.
Rök inte

Bli en aktiv konsument och kontakta Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket och sätt press på dem. Målet för regeringens förslag om en giftfri miljö innebär att det till år 2020 ”ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier, enligt regeringsförslaget. Vi få se hur det går. Det brådskar.

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq