Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

I tysthet förgiftas vi allt mer – Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA

publicerad 19 oktober 2015
- Kerstin Unger-Salén
Fysiologi ekologi - Foto: Crestock
Fysiologi ekologi - Foto: Crestock
Fysiologi-ekologi – Foto: Crestock

Kerstin Unger-SalenDEBATT. Många inser säkert inte hur mycket strålning vi får när vi är uppkopplade trådlöst på internet. De flesta av oss är så avhängiga av internet och mobiler att vi helt enkelt inte vill se sanningen i vitögat, men för våra små barns skull måste vi uppträda mer ansvarsfullt.

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Enligt Strålskyddsstiftelsen ger surfplattor (iPad mfl) höga nivåer av mikrovågsstrålning som är skadlig.

  • En Ipad3 avger 0,5-0,8 W/kg vid uppkoppling mot wifi resp. UMTS/3G.
  • En Iphone5 avger 0,1-0,6 W/kg vid uppkoppling mot wifi resp. UMTS/3G

Dessa nivåer är betydligt högre än de nivåer som forskningen visat orsakar DNA-skada i celler: 0,05 W/kg för 3G/UMTS.

Det andra stora problemet som i synnerhet gäller läsplattor eller surfplattor, men även bärbara datorer, är att datorns design gör att den automatiskt kommer närmare kroppen. Många sätter datorn i knät under arbete. Om ett barn använder läsplatta kommer läsplattan mycket nära kroppen och ansiktet.

  • Barn absorberar mer strålning i hjärnan och strålningen tränger djupare in i huvudet jämfört med en vuxen.
  • Barns nervsystem är dessutom under utveckling och är därför känsligare för strålningens negativa effekter.

Detta är något alla bör vara medvetna om, men framför allt föräldrar och skolor vars barn/elever surfar på nätet ett antal timmar varje dag. Det är bättre att de sitter framför en dator som inte är uppkopplad via Wifi.
Omfattande forskning visar att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa fält från kraftledningar och transformatorer m.m. är en hälsorisk.

Strålningen ökar förekomsten av olika ohälsosymptom som sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, koncentrations- och minnesstörningar, hjärtpåverkan, hudutslag m.m. På sikt ökar risken för cancer och degenerativa sjukdomar.

Såväl den högfrekventa mikrovågsstrålningen från trådlös teknik som lågfrekventa magnetfält är klassade som ”möjligen cancerframkallande för människan, klass 2B, av Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC mot bakgrund av undersökningar som visar förhöjd risk för cancer.

Rapporter som bevisar risker med trådlös teknik

BioInitiative Group presenterar rapporter år 2007 och 2012. I 2012 års rapport omfattar 1800 undersökningar som publicerats mellan år 2007 och 2012. En uppdatering kom våren 2014.

Slutsatserna som dras är bland annat:

  • Effekter är fastställda även vid låg exponering och kan yttra sig i form av sömnsvårigheter, huvudvärk mm.
  • Upprepade undersökningar visar risk för cancer och påverkan på hormonsystemet.
  • Barn och foster är särskilt känsliga. Då foster exponeras kan hjärnan ta permanent skada.
  • Påverkan har setts på celler i form av bland annat DNA-skador och oxidativ stress, skadade spermier.
  • Ökad risk för Alzhemiers. 9 av totalt 12 undersökningar har visat förhöjd risk.
  • Kombinerad exponering för kemikalier ökar skadeeffekten

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq