Jake Kayzer: Sverige eskalerar infokriget och lögnerna mot Ryssland

publicerad 29 oktober 2015
- av NewsVoice

Listan över påståenden om Ryssland som spridits i västmedia sedan ett par år tillbaka är lång. De exemplen som jag tar upp nedan är bara ett axplock av allt man kan hitta. Lögner och halvsanningar varvas med artiklar som helt saknar nyhetsvärde, men även en artikel om Putins dyra träningskläder göder bilden av den rike, hänsynslöse och korrupte diktatorn i Kreml. Den fiktiva hotbilden skall förankras hos folket. Bilden av det expanderande och hotfulla Ryssland måste bli allmänt vedertagen av den stora massan av invånarna i de skendemokratiska länderna i väst som har utropat sig själva till “världssamfund”.

Text: Jake Kayzer, Anti-Euromaidan Sweden (AEMS)

Lista

 • Ryssland har annekterat Krim;
 • Ryssland har skickat reguljära förband till östra Ukraina;
 • Ryssland eller proryska rebeller sköt ned MH17 med rysktillverkad missil;
 • Ryska stridsflygplan har agerat hotfullt mot Sverige;
 • Det är endast Ryssland som kan misstänkas för att kränka svenska vatten;
 • I Ryssland är all media kontrollerad av staten;
 • Ryssland bombar nästan bara ”moderata rebeller” i Syrien;
 • I en förort till Sankt Petersburg sitter Putins trollfabrik och ljuger på webben.

Krim har förenats med Ryssland efter en folkomröstning. Inget förvånande då folket på Krim mer än en gång visat att man inte vill lyda under Kiev. De påstådda reguljära ryska förband som sägs operera i Donbass är av en särskild sort. Den som inte fastnar på bild. Den som inga satelliter i världen kan fånga upp. Den sort som bara vissa har förmågan att se.

MH17 blev förvisso nedskjutet av en missil. Tillverkad av Sovjetunionen och det förefaller konstigt att man i första hand anklagar den sida i konflikten som varken har vapensystem, missil eller stridsspets. Man påstår att en tredje part har smugglat in allt detta till dem. Man vill inte rikta någon misstanke mot den sida som har både vapensystem, missil och stridsspets i sin arsenal.

Ryska stridsflygplan agerar enligt försvarsmakten inte särskilt hotfullt mot Sverige. Man har kränkt svenskt luftrum avsevärt mycket mindre än NATO och framför allt USA. Ryssland har så vitt man vet kränkt svenskt farvatten en gång i och med U 137 men i övrigt pekar alla bevis på att det är NATO som kränkt svenska vatten. Därför är det mer logiskt att misstänka NATO om det sker igen.

I Ryssland är inte all media kontrollerad av staten och det finns media i Ryssland som kritiserar staten. Ryssland bombar legitima mål i Syrien i kampen mot terrorismen, vilket dessutom sker enligt internationell lag – till skillnad från de som anklagar Ryssland, som själva bryter mot dessa lagar då de kränker syriskt luftrum dagligen och dessutom bombar landet.

I Storbritannien har man bildat en hel brigad med syfte att sprida lögner på internet. Sagan om de ryska trollen i Sankt Petersburg framstår som pinsam i jämförelse. Detta är som sagt bara en del av alla de lögner som sprids om Ryssland. Men det är inte tillräckligt.

Västländerna känner att man måste höja nivån och därför förbereder sig nu Sverige, EU och NATO för att rusta upp inför ett informationskrig. I verkligheten betyder det att lögnerna och halvsanningarna kommer att bli långt många fler och långt mycket värre i framtiden. Det är värt att tänka på när man under det kommande året med stor sannolikhet får läsa och höra kopiösa mängder av propaganda om landet som just nu står på Washingtons agenda som fiende nummer ett. Ryssland skall knäckas och man skall ha sitt folk i ryggen när man gör det.

För Sverige står ett värdlandsavtal med NATO på spel och om en del får som de vill går vi också med i alliansen. För att Sverige skall kunna bli medlem i alliansen krävs med stor sannolikhet folkets stöd. Som det är nu är det inte tillräckligt stort. Genom att bedriva informationskrig, eller rättare sagt genom att ljuga för sin befolkning hoppas politiker och lydig media på att kunna få en tillräckligt stor opinion för att landet skall införlivas i NATO. Det ligger absolut inte i det svenska folkets intresse att vara en del i det maskineri som NATO är. Varför skulle det vara intressant för det svenska folket att vara en del av något som i varenda konflikt de deltagit i har begått grova krigsbrott?

Ryssland är aggressivt och vill expandera påstås det ofta. Men sanningen är något helt annat. Ryssland har inte expanderat särskilt mycket sedan Sovjetunionens sönderfall. Man har inte heller satt sin krigsmakt på världsturné och bombat sönder länder till ruiner. Man har inte heller mördat miljoner oskyldiga i en strävan efter att kontrollera olja och andra resurser. Man har inte störtat legitima ledare för att installera lydiga marionetter och man har inte skapat, sponsrat, utrustat och tränat terrorister som sprider skräck var de än drar fram. Allt det där har andra stått för. Ostraffat dessutom och de fortsätter på samma sätt.

Om det är någon som vill expandera så är det NATO

Sverige och Finland vill man åt för att kontrollera Östersjön och kunna ha militärbaser längs den finsk-ryska gränsen bland annat. Är det verkligen så att Sverige och möjligen Finland skall bidra till ett sådant scenario? Det är mycket klokt att införskaffa sig ett visst mått av konsekvenstänkande innan man säger ja till något sådant. Tänk på det när vi nu i den närmaste framtiden med stor sannolikhet kommer att bombarderas med än mer kopiösa mängder propaganda om det i verkligheten fiktiva ryska hotet i syfte att befästa och öka russofobin.

Text: Jake Kayzer, Anti-Euromaidan Sweden (AEMS)

Anti-Euromaidan Sweden (AEMS) startade som en Facebook-grupp den 10 mars 2014, direkt efter den väststödda statskuppen i Kiev som hade ägt rum den 22 februari 2014. Den ursprungliga tanken var att dela med sig av sanningsenlig information om Ukrainakrisen till andra intresserade, information som annars inte kom fram i våra svenska massmedier.

Svenska mediers propaganda om Putin. Montage: NewsVoice
Svenska mediers propaganda om Putin. Montage: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag har redan skrivit till utrikesministern. Hennes sekreterare svarade med att hänvisa till Wallströms debatt i DN där hon lite kort konstaterade att det flyttades gränser i Jugoslavien krisen. Men se att Ryssland slog vakt om Chrusjtjovs gåva till Ukraina och sin flottbas med att införliva Krim igen det var värt att med lögner få folket att längta efter attt få slå Putin och Ryssland. Jag talade om för Wallström att jag har tappat tron på en framtid för våra efterlevande och förklarade att det är nog inte bara jag som blir deprimerad av dessa ständiga lögner. Ungdomarna får i tusental inga anställningar och får ständigt höra att Ryssland är ett gangsterland och Putin en omänsklig diktator. När det nu talas om de som flyr och som dräller in i Europa så talas det om att många dör i Medelhavet då smugglarna får härja fritt och detta får de göra med ledarna i EUs och USAs goda minne.
  Men att det nog blir miljontals människor och särskilt ungdomar som genom depression, skapad av denna lögnproganda för krig, kommer att dö eller ta livet av sig eller gå under i den flod av droger som de styrande ser mellan fingrarna att de finns inte minst i Afghanistan där odlingen har ökat under Natos demokratikrig.
  Jag skulle gärna se att det lagstiftades i Sverige mot att media inte får sprida lögner som det nu görs och det verkar ske i samförstånd med makten. Den tredje statsmakten media har upphört att fullgöra sitt uppdrag: Att granska granska etablissemanget.!
  Arne Bengtsson

 • Danne, min poäng är att alla som inte ställer upp på den av USA-styrde krigspropagandan mot Ryssland verkar Emil och likasinnade vilja stämpla som landsförrädare! Det är en förolämpning mot oss som var med på den tiden och visste hur nära vi verkligen var en väpnad konflikt med Sovjet i början av 80-talet. Vi som låg inkallade skulle ju vara de första som skulle stryka med i så fall. På den tiden var Sovjet (eller Ryssland då) aggressivt och expansivt till skillnad från i dag. I början av 80-alet var det psykologiska försvaret inte bolagiserat och propagandan var blygsam mot idag. Svenska politiker var försiktiga i sina uttalanden. Chefredaktörerna hetsade inte som nu.

 • natureblogg – Försöker förstå vad du skriver men finner det vara väldigt kryptiskt.

  Jag tror också att krigs- hat-propagandan är värre idag än under 80-talet.
  Men det kan nog andra uttala sig om bättre än mig.

  Har också varit soldat. Först som frivillig inom FBU sedan inom marinen på Gotland.

  Tycker inte att jag behöver bevisa något mer för Sverige. Tänker inte DÖ för Sverige om Sverige angriper eller ockuperar främmande mark. Jag tänker bara försvara, inte angripa, aldrig mer. Och krigshetsen och hat-propagandan går jag inte på, oavsett vilken jä*la tomte som leder landet eller viftar med flaggan.

 • Jag har också liknande erfarenheter som Agneta N. Mayne och natureblogg säger. Jag minns U137 väl. Jag kände även några äldre släktingar, som semestrade 1 vecka ( av nyfikenhet ) i Sovjet ( Moskva ) på 1960-talet ( då var jag barn ). Det krävdes inresevisum. De fick en personlig guide, som dagligen visade runt i museer och sevärdheter. Hon pratade perfekt Svenska utan brytning trots att hon aldrig varit utanför Sovjets gränser. Guiden hade alltid en “politruck” ( politisk kommissarie ) hängande efter sig, så hon inte skulle hitta på något otillåtet. De kände sig varmt välkommna och de dom träffade kände och visade stor nyfikenhet för sverige. Det var delvis genom ishockeyn för Tumba var då stor idol där också. Guiden markerade hur den officiella hållningen var med Stalin och Lenin genom att benämnda den ena utan “kamrat” titel, minns tyvärr inte vilken. Det fanns faktiskt en inbyggd rysskräck i Sverige ända in på 1960-talet minst. Antagligen var den rotad från långt tidigare, …finska kriget på Gustaf III:s tid är nog en bra gissning? Den krigspropaganda som pågår nu är nog större än någonsin och känns inte OK, som jag ser det.

 • Gunilla Bengtsson. Varför tar du inte kontakt med Jake Kayzer själv eftersom du verkar så intresserad av honom? Själv är jag inte särskilt intresserad av budbärarens CV utan mer av vad som skrivs. Bättre att redaktören ägnar sin tid åt att få fram andra perspektiv som kan fungera som motvikt till msm konstruerade nyheter.

 • Tack Danne, då förstår jag! Låt oss stanna ett tag vid Sveriges relation till Ryssland och detta med landsförräderi. Någon som mins U137-affären? 1981. Ett halvår senare ryckte jag in i det militära med stationering lite drygt 40 mil från den dåvarande baltiska/Sovetiska gränsen. Inte sedan Gustav III:s ryska krig (1788 – 1790) hade Sverige varit på gränsen till en storkonflikt med Ryssland. Det var som att köra ner en käpp i ett getingbo bland befälen. Att vara i en sådan miljö under ett heltår sätter sina spår. Det finns två saker att säga om detta: för det första, så är man inte beredd att dö för sitt land (som var militär måste vara) så vet man ingenting om det Emil pratar om. För det andra så var krigspropagandan inte ens i närheten mot vad de är i dag!

 • Liksom Agneta Norberg, var jag och mina syskon (ja, alla vi kände) livrädda för ‘den lede fi i öst’ på 50-talet.
  Numera är jag mer rädd för ‘storebror i väst’ och allt ‘sjukt’ som skapas där och sedan påtvingas resten av världen (GMOs, diverse farliga besprutningsgifter, medikamenter (ofta baserade på rena fuskstudier!), sjukdomsalstrande vaccin, förslavande handelsavtal ..etc etc!!) och speciellt involverandet i oroshärdar (skapandet rentutav) och alla militära baser ‘here, there and everywhere’ ..för att inte tala om den gräsliga snabb’maten’ (..örrk o’ tvi!) som sedan länge spridits som ogräs till praktiskt taget alla länder på jorden. Usch!!

 • Gunilla Bengtsson. NewsVoice tar in de artikelbidrag som vi får in, bara de inte strider mot några grundläggande redaktionella regler. Jag har inte varit i direkt kontakt [ännu] med Jake Kayzer utan jag beslutade att låta publicera artikeln på grund av att en annan skribent rekommenderar honom och jag tyckte texten var intressant.

  Det jag vet om Jake Kayzer är att han arbetat som soldat för Kanadas räkning i Afghanistan och då sett vad USA:s demokratisering går ut på i verkligheten…

  Jag antar att jag får återkomma med mer info om Jake. Han kanske kan berätta mer själv. Men dygnet har bara 24 timmar så jag får se när jag hinner med det.

 • Jag ställde följande fråga och önskemål tidigare.
  Finns det möjligen någon som kan svara, och kan redaktören ordna en presentation ?

  Efter en ny titt så hittar jag inga bildcredit någonstans, har Kayzer tagit alla bilder också?

  Hur finansieras allt detta och hur kan en ensam skribent skriva så mycket och dessutom redigera sidan?
  Kan inte redaktören be Hr Kayzer berätta om sig själv och sin bakgrund ?

 • Emil tror kanske på vad msm skriver. Och jag märker att han med sitt inlägg här vill göra alla som inte okritiskt tar till sig av dess bristande käll-information till något som kan liknas vid en lands-förrädare. Och vissa kanske tycker att kritik, research eller diskussion EJ bör finnas i msm:s kölvatten, sådana kan ju faktiskt existera, vad vet jag? Man kan ju undra vad det isåfall beror på? Men då blir det nog litet väl många gissningar och antaganden från min sida.

  Nyhetskanalen TeleSUR som finns i Venezuela har sedan en tid tillbaka en engelsk kanal, ungefär som RT. Dom kritiserar frekvent USA. Nu senast med den kritiker-rosade Emipire files serien av Abby Martin. Jag vill nu sia att denna kanal och detta land inom kort kommer att bli nästa hatobjekt för somliga. Detta eftersom den senaste episoden tar upp bakgrunden till den enorma flyktingkris vi nu upplever och vem som faktiskt bär ansvaret för den.

  Empire files: “The Censored Reality Of The Refugee Crisis”
  http://www.youtube.com/watch?v=xccLCZH0KVo

 • Kreml tackar, bockar och bugar inför denna oförblommerade hyllning. Det är intressant att se att femtekolonnare funnit en hemstad också på den svenska marknaden!!!

 • Stellan Persson: Ja, jag har inga andra svar på Aleksijevitj uttalande annat än att hon upplever det så. Har även svårt kolla upp det, men tror själv inte att Rysslands befolkning skiljer sig generellt från t.ex. svenska. Jag tror inte hon har någon avsikt att ljuga heller. Det finns en lång historia bakom också. Har läst boken “De som viskade” av Orlando Figes. Den handlar om tiden i Stalins Sovjet. Sammanfattningen på sista sidan börjar: “Det ryska språket har två ord för *den som viskar’ – ett för den som viskar av rädsla för att höras, ett annat för den som viskar bakom ryggen på folk och informerar myndigheterna. Orden har sitt ursprung i stalintidens språkbruk, då hela sovjetsamhället bestod av viskare av den ena eller andra sorten.”
  Det var starkt rotat att vara rädd för att bli “folkets fiende” under den tiden.
  Den boken berättar med dokument och intervjuer vanliga människors öden under den tiden. Författaren har också tagit hjälp av människorättsgruppen Memorial, för att hitta dokument, foton, brev osv. medan han var gästforskare i Moskva. Man kan vara öppen för vad människor berättar utan att dra slugiltiga domar åt ena eller andra hållet. Det har inte med folket att göra, utan hur eventuella regeringsskick väljer att styra sina befolkningar.

 • Detta är ju ett informationskrig och det är gott nog att det stannar där. Vad makten i bankirstugan försöker är att få igång ett riktigt krig i den fysiska verkligheten, det är där deras ekonomiska vinst finns. Nu ska man inte tro att det enbart stannar vid ordbajseri, snart blir antagligen någon false flag en realitet som ingen kan neka till från någon sida. Då gäller det att hålla i sin hatt för det blir full storm. Samt att låta de upprörda vifta sina flaggor tills de tröttnar.

 • Till Jake:

  Tack för en mycket bra artikel, Jake! Russofobin är en samhällssjukdom numera, konstgjord inplanterad i folks hjärnor av landets politiker och journalister. Ryssland har inget som helst intresse av vårt lilla Sverige.

  Svar till ruben:

  Aleksijevitj må ha skrivit helt ok böcker tidigare, men det var inte det artikeln på AEMS handlade om. Den handlade om hennes antiryska uttalande på senare tid. Hon har blivit en uttalad russofob, där hennes antiryska uttalanden hela tiden sammanfaller med vad USA och väst anser om Ryssland. Och nyligen gav hon sig också på sitt eget hemland, trots att Lukasjenko hade gratulerat henne till priset. Stefan Lindgren skriver lite om det här:

  http://www.nyhetsbanken.info/news/view.asp?ID=2361

  Om Ryssland säger Aleksijevitj följande:

  Hon beskrev också Ryssland som ett land där ”man inte längre kan tala om demokrati” och ”där ’liberal’ är ett fult ord.”

  ”Det handlar inte om Putin”, sade hon. ”Det handlar om kollektiva Putin. Han har ett enormt stöd, kanske 80 procent.”

  ”Nu förstår jag vad Hannah Arendt menade när hon talade om ’mörka tider’. Ryssland lever idag i mörka tider”, tillade hon, med hänvisning till den tyskfödda Arendts verk om totalitarism.

  Det finns andra mycket nedvärderande citat av henne om Ryssland och det ryska folket, som hon har fäll på sistone. Att blunda för dem och att stirra sig blind på hennes gamla meriter är likvärdigt med att stödja hennes rysshat.

 • Håller med Ulf Lagerström att det är mycket värdefull info. Det jag önskade vore att man kan ta all info från båda sidor och granska samma händelser under luppen och ur alla synvinklar. Kanhända man kommer fram till att någon sida ljuger lite mer och oftare. Dessutom vad är det som inte kommer fram, som kan anses vara mest allvarligt oavsett sida man står på? Jag är alliansfri och vill fortsätta vara det. Jag väljer det jag tror på oavsett väst eller öst. En artikel på hemsidan “Och årets nobelpris i litteratur går till… en russofob” om Nobelpristagaren i litteratur Svetlana Aleksijevitj håller jag inte med om. Hon skriver inte kritik om Rysslands folk, utan om det hon anser andra lidit av det ryska styret under andra världskriget bl.a. Det är inget ljug om man upplevt det själv. Så det är upp till var och en att försöka kontrollera, känna av var och hur orättvisor kan pågå och uppstå. Jag tycker ändå västpropagandan mot Ryssland blivit helt överdriven och orättvis för tillfället och uppskattar artikeln.

 • Jag gick in på Anti-Euromaidan Sweden,s hemsida och blev oerhört imponerad!
  Snygg tydlig lay-out, fina skarpa bilder och grafik.
  Hur finansieras allt detta och hur kan en ensam skribent skriva så mycket och dessutom redigera sidan?
  Kan inte redaktören be Hr Kayzer berätta om sig själv och sin bakgrund ?

 • Tack för artikeln Sverige eskalerar informationskriget…. Jag minns det förra kalla kriget som startade på 50-talet Jag var jätterädd för ryssen. Jag besökte Leningrad första gången när jag var 30 år. Då lärde jag mig om vilka ohyggliga lidanden Sovjetunionen hade utstått för att rädda oss alla från nazismens ohygglighet. Nu är vi tillbaka i ett nytt kallt krig, ännu värre än det förra. Jag är oerhört tacksam över att News Voice finns. Vid förra kalla kriget fanns ju nästan ingen information som kunde gå emot dessa lögner.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *