Glid ur samhällssystemet som kväver dig – Intervju med Sederholm och Bjuvgård om sin bok Kollision

publicerad 27 november 2015
- av NewsVoice

Intervju med Mats Sederholm och Linda Bjuvgård författarna till den nyutkomna boken “Kollision – I en önskad tid av förändring”. Intervjun berör flera av bokens hörnstenar. Politiken, media, myndigheterna, industrin och kontrollsamhället är tätt sammanflätat i ett system som övervakar, splittrar och tär på våra energier. Författarna vill visa en väg ut ur detta system till något bättre.

Boken tar uppföljande områden:

  • Den gamla världens normsystem.
  • Media som opinionsbildare
  • Människans föreställningsförmåga
  • Barnen och “omsorgen” som saknar anknytning.
  • En ny världskultur bortom demokratin
  • Proteströrelserna
  • Den nya aktivisten.
  • En ny samhällsordning
  • Människan som nyckel till framtiden

En lång version på 33 min av intervjun finns på bokens hemsida

Läs mer om Kollision i NewsVoice

Sederholm och Bjuvgård har tidigare kommit ut med böckerna “Robotfolket” och “Det enda rätta”.

Text: NewsVoice