Lars Bern: “Europa är i krig!” och “Vad har Obama och IS gemensamt?”

publicerad 16 november 2015
- av Lars Bern
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

“Europa är i krig!”

14 november 2015

Lars Bern,   feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson“Europa befinner sig i krig och Sverige är på väg att invaderas av hundratusentals unga vapenföra män uppfostrade av patriarkalt religiösa förtryckare. Av de flyktingar som nu väller in över gränserna är 82% sådana unga män. Det finns nästan inga likheter med flyktingströmmarna under Andra Världskriget. Situationen för Sverige är denna gång mer extraordinär än då. Skall landet överleva detta krig krävs extraordinära åtgärder. Under Andra Världskriget tillsattes en samlingsregering under en stark och karismatisk ledare. Detsamma är mer nödvändigt nu än det var då.”

“Statsminister Löfven uppvisar en osäker och osjälvständig ledarstil som är ytterst olycklig i dagens situation. Han är inte på långa vägar vuxen sitt uppdrag.”

“Det vi som svenska medborgare måste fordra av våra valda representanter, är att de nu tar sig samman och enas kring en person som har de nödvändiga förutsättningarna för att leda landet genom det här kriget. Vår generations Per-Albin om ni förstår vad jag menar. Det bör vara en person med gedigen erfarenhet och alltså ingen ung trettioåring, snarare någon över sjuttio. Här får man försöka komma över de svenska fördomarna mot oss äldre. Vederbörande bör ha en god bildning och stor erfarenhet av internationell politik i allmänhet och den muslimska världen i synnerhet.”

“Jag har idag funderat på om den ledare jag beskrivit finns? Det jag kommit fram till är att det gör han. Den jag tänker på är förra utrikesministern och biträdande generalsekreteraren i FN Jan Eliasson.”

Läs mer

“Vad har Obama och IS gemensamt?”

16 november 2015

President Barack Obama - Official White House-foto av Pete Souza - Wikimedia Commons“Sannolikt mer än ni tror. Båda använder t.ex. historiens mest beprövade metod för att utöva makt – nämligen rädsla.

Jag har i olika sammanhang skrivit om hur makthavare i alla tider levt efter devisen ju mer rädsla du skapar ju större blir bytet. Den devisen brukar tillskrivas skurken Lex Luthor i serien Stålmannen. Den måste dock vara mycket äldre. Speciellt har den i årtusenden tillämpats av de Abahamitiska religionerna. Prästerskapet inom såväl kristendomen, islam som judendomen har i alla tider skrämt människor med djävul och helvete i olika skepnader med vetskapen om att det är lättast att underkuva rädda människor.

Den terrorattack som Islamiska Staten (IS) iscensatte i Paris fredagen den trettonde hade som syfte att skapa rädsla bland Europas människor. Trots alla deklarationer om att man inte låter sig skrämmas, måste vi nog i ärlighetens namn konstatera att de lyckades med sitt uppsåt den här gången. Idag är alla människor i Europa räddare än vi var för några få dagar sedan.

IS har blivit en påtaglig maktfaktor i våra liv och vi sneglar nu misstänksamt mot alla unga män som väller in i Europa (82% av migranterna) från länder i Mellanöstern. Med sin skrämselkampanj med våldtäkter, halshuggningar och andra bestialiska avrättningar som de basunerat ut via YouTube, har IS breddat marken för den nu inledda fasen i kampanjen för att sätta respekt i naivt välmenande européer. Fortsättning lär följa och IS makt över våra liv kommer att öka i takt med att vår akilleshäl – de relativiserande vänsterelementen skuldbelägger oss själva istället för terroristerna.”

Läs mer