Replik: Per T Ohlsson på Sydsvenskan drömmer mardrömmar!

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 november 2015
- NewsVoice redaktion

Per Ola ThornellPer T Ohlsson sover. Men det verkar vara en mardröm han drömmer. Om att det han kallar stollerier, kufar och UFO´n letat sig in i svenska folkhemmet! Hu – vilken mardröm! Jag förstår honom – eftersom allt han representerat i alla år, allt han hyllat och lyft fram – håller på att falla samman. Det skriver Jai (Per Ola) Thornell i denna replik till Per T Ohlssons artikel: “Stollar, kufar och ufon” i Sydsvenskan den 8 november 2015.

Text: Jai (Per Ola) Thornell 

Per T Ohlsson om Stollar, kufar och ufonMitt framför ögonen på honom börjar människor att inse att vårt gamla sätt inte håller längre. Att den politiska makten, den ekonomiska makten, företagen, de religiösa samfunden och vetenskapen har fört oss in i en stor återvändsgränd! Hans förståelse för att människor letar nya lösningar och sanningar går honom helt förbi.

Bild från Sydsvenskan, Per T Ohlson är politisk krönikör och utrikeskorrespondent på Sydsvenska Dagbladet

Per T Ohlsons, hans mainstreamkompisar inom mediavärlden och deras ryggdunkande vänner i det rådande ”systemets” gemensamma världsbild rasar samman eftersom den inte gjort gott för mänskligheten och framtid. Det svider förstås. Desperat så kallar han folk för stollar istället för att göra sitt grundläggande arbete som journalist och undersöka fakta inom vetenskapen – en vetenskap som håller på att förändras! Per T Ohlsson verkar gilla VoF – Vetenskap och Folkbildning – en organisation som systematiskt kränker, förlöjligar och förföljer människor som ifrågasätter deras rådande världsbild.

Desperat slår han till höger och vänster genom att raljera i förhoppningen av att verka klok och insiktsfull. Han ser inte att han drar ner byxorna på sig själv och sina ryggdunkande vänner.

Som så många andra resonerar han förmodligen att människan är den mest högtstående varelsen och vetenskapen är dess bibel – och gud nåde den som ifrågasätter den bibeln. Han ser inte att människor inte bara lämnar Svenska Kyrkan utan också ifrågasätter de sanningar Per och hans polare trummat ut i alla år. Men han kan ju inte se, eftersom han sover. Och när man sover så kan hjärnan inte skilja på vad som är sant och inte sant.

Per T Ohlsson är inte intresserad av ditt och mitt bästa. Det passar inte hans agenda och behov. Att jordens resurser för detta året var slut i augusti bekymrar honom inte. Att människor blir sjuka av läkemedelsföretagens produkter bekymrar honom inte. Eller att myndigheterna litar på de forskare som betalats av läkemedelsindustrin. Han är heller inte bekymrad över den pågående lobbyverksamhet som sker när det gäller vår mat och där forskningen delvis finansieras av SNF (Swedish Nutrition Foundation) och vars medlemmar bl a heter Coca-Cola, Nestlé och Nordic Sugar.

Per T Ohlsson bekymrar sig inte för grundorsakerna till den massiva flyktingkatastrof som pågår just nu. Och inte minst, han bekymrar sig inte över att kalla andra för självutnämnda experter och näthatare, samtidigt som han utger sig för att vara expert på vad som är stolligt och i samma andetag förlöjliga och kränka andra via sin artikel på Sydsvenskans nättidning. Per T Ohlssons stora bekymmer är stollar, kufar och UFO´n…

Går det att bli arg på en människa som sover, pratar högt i sömnen och som viftar med armar och ben? Nej det går inte. Han får sova så länge som han behöver. Tids nog vaknar han och inser att verkligheten ser annorlunda ut.

När han vaknar så rekommenderar jag honom att titta på den kritik som riktats mot VoF´s demoskopundersökning, köpa hem Lynne McTaggarts bok ”Fältet” och sist men inte minst fundera på om Tage Erlander och Gunnar Hedlund ger tummen upp eller ner för hans artikel där de sitter i sin himmel…

Text: Jai (Per Ola) Thornell 

Relaterat

Anders Blanck: Inställning till vetenskap är inte en trivial fråga (Life Time, 6 nov 2015)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Självinsikten hos Per T är pinsamt liten. De självutnämnda experterna finns i massor på Msm. Här saknas i princip alltid trovärdiga källor, vilket blir tydligt när journalisterna konfronteras. De riktiga journalisterna idag finns på privata bloggar och små “alternativtidningar” och här saknas nästan aldrig källhänvisningar. För mig är tidningar som Newsvoice och diverse bloggar de riktiga nyhetsförmedlarna.

 • LegNet@: Du säger “Enligt det ‘rätta’ tänkandet är de med hjärtats föreställningsförmåga permanent irrationella och absolut farliga”. Inte konstigt då hjärtats röst leder oss till handlingar och tankar som inte direkt gynnar makten som satt egoismen i högsätet som det “högsta goda”.

  De verkar numera hellre förorda att vi bejakar underlivets föreställningsförmåga istället, dvs människans lägsta drifter, som en överordnad rationalitet. Rationella beslut grundas på att något känns “bra i brallan” hellre än att hjärtat värms.

  Att tänka med hjärtat är en naturlig, suverän, förmåga och vi mår väldigt bra av goda handlingar mot vår nästa.

  I Boken “Är svensken människa?” skriver författarna bl a att människan behöver underordna sig i förhållande till det gemensamma. Ett kontrakt har upprättats där “individen gör avkall på sin naturliga suveränitet” (sid 369). En människa som gör anspråk på att bejaka sin individualitet “i en djupare, kompromisslös mening betyder i det här perspektivet inget annat än att bryta det sociala kontraktet, att bli en brottsling.”

  Det är med andra ord ett kontraktsbrott att bejaka sin suveräna existens, vilket ses som ett motstånd mot systemet. Filosofen Bataille tog avstånd från den servila människan som ska inordna sig “i en värld av oordning, förstörelse, brott, lättja, erotik och gränslös och meningslös konsumtion.” Det är den här världen som Per T Ohlsson ser som normal och vill försvara.

  Alla som tar avsteg från den servila människosyn har således rätt att bli kastade glåpord efter. Frågan är när Per T Ohlsson tycker att det är PK att även benämna folk som avviker från servilt tänkande som brottslingar?

 • Borde inte vi inte skapa en alternativ diagnosmanual för makthavare och inflytelserika opinionsbilade? Per T Ohlsson bör kvala in med råga med diagnosen: “Mardrömsmytomanisyndrom”

 • Detta med ‘rättänkande’ är nu hur den gamla ordningen ens har skapats.  Det går enligt detta tänkandets rötter en utvald, som inte kan ha fel, på nitton fördömda som aldrig kan tänka rätt och därför måste styras till tanke, ord och handling, så de aldrig besvärar de icke-fördömda igen.  Andra menade dock att det är att gå för långt att tala om fördömda eller räddade, men att det ändå är en enorm disproportion mellan de permanent irrationella, de som är absolut farliga, och de människor som har ett sunt förnuft.  Enligt det ‘rätta’ tänkandet är de med hjärtats föreställningsförmåga permanent irrationella och absolut farliga.  (Se för referenser min lilla text “Det var en gång en foliehatt“.)

  Jag har nu rentav förstått att de med hjärtats föreställningsförmåga är de vars utrotande medeltids-mörkläggningen handlar om, och misstänker även att Sverige haft en avgörande del i denna operation, då har jag kommit den europeiska familjens största hemlighet mycket nära på spåren…  Norra halvklotets mäktigaste rike har helt suddats ut ur historien, en del av denna mörkläggning.  (Nej, ni vet inte vilket rike jag syftar på, för det är bortsuddat.  Såvida ni inte följer min lilla webbsida lege.net, eller min videokanal ‘neoiam‘.)

  För mig var det dock lite lustigt att det en gammal skollärare en gång bloggade om ang. mig, det är nu i SvD.  Det låter likadant, kufar och stolletänkande.

 • Till skillnad från de flesta kommentarer ovan är jag övertygad om att han är vakeneller i varje fall inte i sömnens värld.
  Ställ frågan “Vilken är målgruppen för artikeln?”
  följ upp med “Vem gagnar det?”
  Läs artikeln med öppna ögon och fundera ett slag över vilken information som den sovande
  svensken får till morgonkaffet.
  Kanske låter det så här ” Har ryssdjävlarna förfalskat brev som dom skickat i försvarsministerns namn, va fan nu får det va stopp!! och jag läser då fan inte nån konspiratoriskt smörja”

  Att artikeln tas upp här och kritiseras kan innebära att även vi deltar på hans och medias villkor.
  I vårt fall att alternativa media i allmänhet och News Voice i synnerhet hamnar i konspirationsteoretikernas garderob för de läsare som frälst sig till gammelmedia.
  Naturligtvis skall han inte få vara oemotsagd eller komma undan vet dock inte hur man skall komma åt det.
  Kanske bara med klargörande fakta.
  Jag vet inte… men en bra artikel som belyser “programmeringen”
  LeifB

 • Den etablerade svenska median befinner sig i en nedåtgående spiral där de p.g.a. av nedskärningar tvingas sparka journalister på löpande band. Arbetslösa journalister hamnar då ofrivilligt nära den verklighet alla andra lever i. Men då en olycka sällan kommer ensam har vi en bostadsbubbla som kan spricka precis när som helst. Som arbetslös journalist blir det lite svårt att upprätthålla den *Södermalmska-livsstilen* och när bostadsrätten sålts på exekutivauktion kommer många f.d. journalister själva att, lite yrvaket, sitta i något av våra mångkulturella förortsparadis, som de så ivrigt har propagerat för. Det kommer bli ett bryskt uppvaknande. Men det ligger onekligen en poetisk rättvisa i mitt lilla skadeglada inlägg.

  What goes around comes around, som de säger “over there”.

 • Bra och träffande artikel av Thornell. Per T Ohlsson har kanske drabbats av “Stockholmssyndromet” och uttrycker därför en renlärig kulturrasism ´a la VoF?

 • En mycket bra artikel. Jai Thornell skriver så träffande om att “rådande ”systemets” gemensamma världsbild rasar samman eftersom den inte gjort gott för mänskligheten och framtid.”

  Stackars Per T Ohlsson – inte lär hans nattsömn bli bättre när vi bara blir allt fler som ifrågasätter maktens “sanningar”. Vi tror inte längre på MSM, som maktens redskap, som ska trumma ut för-sant-tagna myter och irrationella föreställningar om världen.

  För några år sedan var jag också försatt i en zombielik dvala och tyckte att folk hade mycket konstiga föreställningar om än det ena och än det andra. Tack vare internet och möten med förnuftiga och vakna människor kunde jag kvickna till liv.

 • Ett solklart fall av Stockholmsyndromet!

  Han försvarar allt negativt skrivet i ovan artikel, med näbbar o klor! Stockholmsyndromet!!!
  O gör han det i sömnen så är det ju bara ännu värre, för honom!

  Att vakna upp från det tillståndet är som att bli påkörd av tåget, mitt i fejset!!… Jag tror han är rädd för det och gör som alla andra bekväma och okreativa individer, följer med strömmen och låtsas som inga problem finns!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *