F. William Engdahl: En gasledning genom Syrien – en orsak till att USA vill få bort Assad

publicerad 20 november 2015
- K. Reporter
William F. Engdahl

William F. Engdahl

Många undrar över logiken i USA:s regerings officiella ståndpunkt att man vill få en ny ledare för Syrien med argumentet att Assad är en diktator samtidigt som man inte säger något om grannen, diktaturen Saudiarabien, som varje vecka avrättar människor med halshuggning på offentlig plats. USA stödjer också Saudiarabien i det grymma kriget mot det fattiga Yemen.

Text: K. Reporter | Foto på William F. Engdahl – Williamengdahl.com

Kan det alltså vara något annat än det onda ögat mot Assad som gör att USA:s ledning vill få bort honom? Författaren och riskkonsulten F. William Engdahl pekar på att en bidragande orsak är gasledningar och oljetillgångar.

Historien upprepar sig alltså. Det är en grymt skådespel med ohyggliga konsekvenser i form av folkmord och folkfördrivelse samt brott mot mänskliga rättigheter.

Att få bort en ledare som inte gör som USA vill har en långvariga tradition inom USA:s utrikespolitik. Det beskrivs tydligt av den före detta ekonomiske ”hitmannen” John Perkins i den avslöjande boken ”Confessions of an Economic Hitman”. Om någon ledare står i vägen för USA:s storindustri (olja, enerig mm) måste denne plockas bort om man inte först lyckats snärja ledaren med ekonomiska styrmedel (korruption).

Metoderna kan vara organiserat uppror, stöd till rebell- eller terroristgrupper eller en arrangerad flygolycka där ledaren förolyckas. Misslyckas man även där är det tredje draget militär invasion, enligt John Perkins.

Engdahl å sin sida pekar på att naturgasledningar genom Syrien till Turkiet spelar en viktig roll i Washingtons krig mot Syriens Assad. Det hela har sitt ursprung i en plan utarbetad av Washingtons neokonservativa tankesmedjor och Bush/Cheney-administrationen för mer än ett decennium sedan för att åstadkomma regimskifte i Mellanöstern.

Det är enorma regionala naturgastillgångar i Qatar och i Iran, världens största gastillgångar, som alltså kan vara en viktig orsak till den fientliga inställningen till Assad, enligt Engdahl. Qatars regering är en av de största finansiärerna av ISIS i Syrien, enligt Engdahl. Qatars regering föreslog Assad år 2009 att underteckna ett avtal om en gasledning från Qatar som skulle gå genom hela Syrien fram till Turkiet för att nå den europeiska marknaden.

Gasledningen ses emellertid som en ovälkommen konkurrent till Rysslands ställning som ledande naturgasleverantör på den europeiska marknaden. Assad valde att inte skriva under. I stället inledde Assad förhandlingar år 2010 med Iran och Irak för en alternativ gasledning från de stora gasfälten i Iran, som skulle låta Iran nå den europeiska marknaden. De tre länderna undertecknade ett samförståndsavtal i juli 2012 – samtidigt som inbördeskriget i Syrien spreds till Damaskus och Aleppo.

Dessutom finns det olja i stora mängder på Golanhöjderna som bidrar till dramat där amerikanska oljebolag har intressen. Israel hävdar att det är deras. Det enda problemet är att det inte är det, menar Engdahl. Israel tog Golanhöjderna från Syrien under sexdagarskriget 1967.

Dick Cheney, James Woolsey, Bill Richardson, Jacob Lord Rothschild, Rupert Murdoch, Larry Summers och Michael Steinhart är medlemmar i en rådgivande kommitté till Genie Energy som är det amerikanska olje- och gasbolaget som för en månad sedan meddelade att man hittat stora oljetillgångar på Golanhöjderna.

“Genie Energy includes Iraq war architect, Dick Cheney, neo-con ex-CIA head James Woolsey, and Jacob Lord Rothschild, business partner of one of Vladimir Putin’s most bitter critics, Mikhail Khodorkovsky, bring the stakes of the Russian intervention on behalf of Syria’s Assad against ISIS, Al Qaeda and other CIA-backed “moderate” terrorists” to a new geopolitical dimension.

The US coup in Ukraine in 2014, and its financing and training of ISIS and other “moderate” terrorist gangs in Syria all have one prime target–Russia and her network of allies, a network, ironically, which Washington and Israeli policies are expanding almost by the hour.”

Lägg till det faktum att Ryssland under den senaste månaden gett sig in i kriget i Syrien, skaka runt lite och du har alla ingredienser för ett tredje världskrig, menar Engdahl”.

Läs hela F. William Engdahls artikel: Genies and Genocide : Syria, Israel, Russia and much oil

Text: K. Reporter

Frederick William Engdahl (1944-) is an American German historian, economic researcher, and freelance journalist. His first book was called “A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order”, and discusses the alleged roles of Zbigniew Brzezinski and George Ball in the 1979 overthrow of the Shah of Iran, which was meant to manipulate oil prices and to stop Soviet expansion. In 2007, he completed “Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation”.

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice