Bern: Migration utan integration orsaken till våldsutveckling

publicerad 25 december 2015
- av Lars Bern
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

NewsVoice publicerar citat från Lars Berns debattartikel. Bern inleder med att beskriva hur kolonialmakter historiskt tog över länder i Mellanöstern och Afrika. Gränserna drog med linjal som inte tog hänsyn till kulturskillnader. Idag har vi flytkingströmmar som orsakats av Västliga interventioner, vilka nu ger en våldsutveckling i Europa. I Tyskland har en våg av våld drabbat befolkningen, men myndigheterna försöker mörka utvecklingen, varnar Gatestone Institutet.

Text: Lars Bern

Konsekvenserna

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se"Här hittar vi en av förklaringarna till alla inbördeskrig och andra stridigheter i dessa områden under senare år. Orsaken är trivial, om man drar gränser med linjal skär dessa rakt igenom klanterritorier, etniskt sammanhållna områden och områden med olika religiös tro. I dessa forna kolonier – inom dessa konstlade gränser har ofta en etnisk grupp, en klan eller en religiös inriktning tagit all makt eller tilldelats den utifrån av någon kolonialmakt. Resultatet har blivit förtryck av andra grupper som råkat hamna på fel sida av linjalen."

Sverige

"Resultatet av den förda migrantpolitiken är att Sverige allt mer börjar likna en tryckkokare. Var fjärde väljare sympatiserar idag med ett parti som av etablissemanget ofta överdrivet betecknas som fascistiskt och t.o.m. nazistiskt. Var jag kommer och träffar människor, såväl infödda som tidigare invandrade, såväl högt utbildade som vanliga yrkesarbetare, såväl rika som fattiga, så diskuteras nästan bara frågan om hur katastrofal den svenska migrationspolitiken är."

Våldet

"Problemet är att etablissemangets ömkliga sätt att försöka utplåna det som hållit samman den svenska nationalstaten kommer att förvärra alla problem. Utanförskapsområdena stimuleras att ännu hårdare markera sina gruppers särart genom våldsamheter, brottslighet, våldtäkter riktade mot den undergivna gruppen infödda. Detta destruktiva beteende förstärks av att samma etablissemang samtidigt effektivt hindrar de invandrade nya grupperna att komma in på den vita arbetsmarknaden."

Lösningen

"Det finns bara en väg ut ur dagens situation och det är att sätta stopp för migrantinvasionen, tills vi har en fungerande politik för hur alla tillkommande skall integreras i ett samhälle som står upp för alla sina grundläggande värderingar och som inte känner skam över sin flagga. Om vi klarar det kan invandringen till landet bli en stor tillgång, om inte går vi mot en afrikanisering där olika etniska och religiösa grupper bekrigar varandra. Det tydligaste tecknet på att integrationen börjar bli framgångsrik är sjunkande arbetslöshet bland invandrade och därefter allt fler äktenskap och familjebildningar mellan infödda och invandrade. Det senare är det mycket lite av idag och invandrade flickor som försöker, faller ofta ner från någon balkong."

Läs den kompletta långa versionen av artikeln på Lars Berns blogg

Text: Lars Bern