Konspirationsteorier och realpolitik – Jens Jerndal reder ut

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 23 december 2015
- Jens Jerndal
John F. Kennedy - Foto: JFK Library
John F. Kennedy - Foto: JFK Library
John F. Kennedy – Foto: JFK Library

DEBATT. Vad beträffar det nu så populära tillmälet konspirationsteoretiker, så var det CIA som populariserade termen “conspiracy theory” mot dem som kritiserade Warren-kommissionens officiella konklusion att John F. Kennedy sköts av en ensam kommunistisk fanatiker vid namn Lee Harvey Oswald.

Text: Jens Jerndal

Med tiden har det blivit klarlagt genom många vittnesmål och oberoende forskning, att Kennedy mördades av CIA:s eget folk, och att han sköts från minst två olika håll samtidigt. Som bekant sköts Oswald därpå snabbt ihjäl i fängelset av en man vid namn Jack Ruby innan han kunde förhöras eller avge vittnesmål, och även Ruby dog strax därefter. Alltså kunde ingen av dem förklara sitt handlande eller protestera mot den officiella versionen av vad som hände.

Detta är kännetecknet – the hallmark – på en ”false flag event”, dvs ett terror- eller våldsdåd eller en krigshandling som utförs av en part och skylls på motparten eller någon annan än förövaren. Jämför hur förövarna av så gott som alla aktuella terroristdåd omedelbart dödats av polisen och aldrig kunnat förhöras eller utsättas för en rättegång.

Det är också helt uppenbart varför Kennedy mördades den 22 november 1963. En kort tid innan sin död höll han ett tal, där han tillkännagav sin avsikt att utmana Federal Reserve och börja låta den amerikanska staten trycka egna pengar. Det kunde det privatägda Federal Reserve inte svälja.

Vidare uttalade han sig på ett sätt som kunde uppfattas som en personlig krigsförklaring mot det militärindustriella komplexet, det som Eisenhower i sin tur varnade för i sitt avskedstal som president. Och som om detta inte var nog, hade Kennedy beslutat avsluta kriget i Vietnam, något krigsindustrin inte kunde tillåta.

Bland annat sade Kennedy två år innan han mördades:

“The very word “secrecy” is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions.”

Och längre fram i samma tal “The President and the Press”, The American Newspaper Publishers Association, April 27, 1961 (källa: jfklibrary.org):

“It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions–by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence–on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.”

Det var samma konspiration som Ike Eisenhower varnat för några år tidigare i sitt avskedstal som president (17 jan 1961). Den kallar sig själv för: “The New World Order” (NWO).

Eisenhower och Kennedy var med andra ord de ursprungliga ”konspirationsteoretikerna”

Det vara bara det att konspirationen var så mycket realitet att den kostade Kennedy livet. Och det kanske kan vara bra att veta att det är dessa verkliga konspiratörer och deras efterföljare som idag fortfarande styr världen med USA:s mäktiga bankväsende och militär som sina huvudsakliga maktmedel.

Som bekant fixade man året efter Kennedys död en s.k. “false flag incident” i Tonkin-bukten, där Vietnam anklagades för att ha angripit ett amerikanskt örlogsfartyg på internationellt vatten, vilket man använde som förevändning att trappa upp kriget i Vietnam och sända mer trupper och spraya Monsantos ohyggliga gift “Agent Orange” över civilbefolkningen i djungelbyarna.

Jag råkade vara tillförordnad chargé d´affaires och chef för svenska ambassaden i Pakistan när detta hände år 1964. Därför var det till mig som amerikanska ambassaden i Pakistan framförde meddelandet om incidenten i Tonkin-bukten för vidare befordran till svenska regeringen. Det föll givetvis inte någon in då, men det visade sig sedan att incidenten var fritt påhittad och i själva verket aldrig ägt rum. Men den tjänade som ursäkt för att mångfaldiga de amerikanska krigsansträngningarna i Vietnam.

Al Qaeda

Enligt den brittiske utrikesministern Robin Cook som bl.a. svarade för MI6, den brittiska motsvarigheten till CIA, var Al Qaeda inget annat än en av CIA skapad databas av legoterrorister, ursprungligen med uppgift att sabotera den sovjetiska ockupationen av Afghanistan.

Läs mer: What is the origin of the name al-Qaida?

Robin Cook dog under oklara omständigheter kort därefter på semester i Skottland. Al Qaeda var namnet på ett värdshus eller hotell i Peshawar i Pakistan, nära gränsen till Afghanistan, där dessa CIA-sponsrade våldsmän brukade träffas. Al Qaeda betyder “the base” eller ”databasen”.

Agenten Obama och ISIS

Enligt en källa som brukar vara trovärdig skall hela Barack Obamas familj ha varit CIA-agenter, även morföräldrarna och hans indonesiske styvfar, och hans biologiske fars studier i Hawaii finansierades av CIA i ett program som avsåg att säkerställa att de nya självständiga länderna i Afrika fick ledare som var vänligt inställda till USA.

Vad beträffar ISIS, så är det samma historia som med Al Qaeda. Dvs denna nya organisation som dykt upp från en dag till en annan, fullt organiserad och försedd med moderna vapen och massor av pengar, har organiserats av CIA med hjälp av bl.a. Saudiarabien för att skapa kaos i Mellanöstern, särskilt i Syrien, och föra ett ”proxy-krig” för USA:s och Israels räkning och ge dem en förevändning att träda in och bomba sönder Syrien för att kontrollera dess territorium och tillgångar som man gjort tidigare med Afghanistan, Irak och Libyen.

Det senaste (december 2015) är att både Obama och Frankrikes president Hollande bett Sverige om hjälp för att bomba sönder Syrien! Lögner, falskhet och bedrägeri med miljoner döda, lemlästade eller hemlösa är det tydliga namnet på supermaktens realpolitik.

Låt oss bara för Guds skull som svenskar med en tradition av fred, neutralitet och kamp för mänskliga rättigheter, ta avstånd från detta vansinne och hålla oss så långt borta som möjligt från alla USA:s krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten! Och det innebär givetvis även att vi omedelbart bör avbryta allt samarbete med NATO, som för Sveriges del inget annat är än en av Pentagon kontrollerad dödsfälla.

Text: Jens Jerndal


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det är intressant med den språkhistoriska förklaringen vi får av Jens Jerndal i denna artikel av ordet “konspirationsteoretiker“, eller hur?

  När mina vänner ibland halvt skämtsamt kallar mig konspirationteoretiker brukar jag fråga vad motsatsen till detta ord är är. Det är jättekul med responserna och det leder ibland till intressanta diskussioner.

  Vad är motsatsen till en konspirationsteoretiker?

  • Ännu ingen respons, så jag försöker med en “aptitretare”. Nyligen lanserade en kommentator här i Newsvoice ordet “konspirationsförnekare”.

   Det är toppen, tycker jag, för att avslöja CIA-ordet konspirationsteoretiker, men är det det ultimata ordet som negerar det?

 • Det är intressant med den språkhistoriska förklaringen vi får av Jens Jerndal i denna artikel av ordet “konspirationsteoretiker“, eller hur?

  När mina vänner ibland halvt skämtsamt kallar mig konspirationteoretiker brukar jag fråga vad motsatsen till detta ord är är. Det är jättekul med responserna och det leder ibland till intressanta diskussioner.

  Vad är motsatsen till en konspirationsteoretiker?

  • Ännu ingen respons, så jag försöker med en “aptitretare”. Nyligen lanserade en kommentator här i Newsvoice ordet “konspirationsförnekare”.

   Det är toppen, tycker jag, för att avslöja CIA-ordet konspirationsteoretiker, men är det det ultimata ordet som negerar det?

 • castorpollux: “att ta död på analfabetismen” är ett “fint” sätt att tala om att man avser att kolonisera människors medvetanden. Det handlar inte om en välgörande insats. Hitintills har inte detta lett till att fler fått det bra utan tvärtom lett till ökade klyftor.

  När analfabetismen utrotas utrotas samtidigt spontaniteten och ett vördnadsfullt sätt att förhålla sig till naturen och andra medmänniskor. Matematiken lär dem ett kalkulativt tänkande som inte gynnar ett hållbart samhälle. Genom fabricerad rationalitet kan de språkligt sett försvara utarmning av jordens resurser. John Dewey:s pedagogik underminerar värdet av egna livserfarenheter till förmån för naturvetenskap och teknik som är systemvärldens språk. Att ta död på analfabetismen är ett sätt att förebygga motstånd mot systemvärldens aggressiva planer på att lägga under sig de här människornas resurser i deras livsvärld.

  • @Birgitta.. ” är ett “fint” sätt att tala om att man avser att kolonisera människors medvetanden. Det handlar inte om en välgörande insats. Hitintills har inte detta lett till att fler fått det bra utan tvärtom lett till ökade klyftor. “.

   Nu var det ju så att i Indonesien var tydligen “koloniseringen” så allvarlig i sin tendens att bilda människor att man mördade dem innan det hann hända. Wechelmanns Dokumentär “Kvinnorna och Generalerna” tar fullständig loven av din logik Birgitta. Du har kloka intressanta aspekter men lagandan känns malplacerad.

   Kolonisera länder har många gjort och fått se skolorna förödas av andra intressen än mänskliga.. De skolor som bar fram Holländare, Britter, Spanjorer och andra härskare av denna världen och dåtidens hade onekligen den obändige Mats att gå långt, alldeles för långt..

   Att skänka människor bildning och möjligheter är att utjämna klyftorna.. Så länge det fungerar är inte skolning i sig av ondo..

   Att mission inte alltid fungerat som den borde är ingen intäkt alls för att “kolonisering” av sinnen pågår. Sådant lyckas SD och politiken betydligt bättre med utan goda avsikter.. Människor håller på att bli bindgalna utan religion.. Extrem patriotism/nationalism och religion som två spjut mot klokskapet, fredstanken, samhörigheten. Tja det funkar ju In The StateS.

   Det är kolonisering SD och Alliansen pysslar med nu, skolan har verkligen blivit något de önskar.. Det är inte taktiskt att oroa sig för fel saker..

  • ”att ta död på analfabetismen” “är ett ”fint” sätt att tala om att man avser att kolonisera människors medvetanden.”

   Inte alls. Det är bara mitt sätt att i en spegel av den dystra verkligheten som ironiserandet blir nödvändigt för att vrida argumenten ur händerna på dem som tydligen inte kan annat än skita ned allt.. och visst är det som redan påpekats bittert att den påstådde”frimuraren” Castro gjorde samhället och skolan friare, bättre och gedignare på bortaplan än hemma och det som en tjänst åt CIA?? Han måsta glömt alla frimurarnas främsta regel att bara tänka på gruppen, vinsterna och bröderna….. Medan murandet på en skola för hela folket gick bättre på Kuba än i “fädernelandet”.. Är det ett av världens största lyckosamma missförstånd?

   Ni vet ju hur det är med socialister de har ju inte aning om vad de vill, kan eller ska….

   Bara för att de verkligen ska lyckas dåligt måste man sabotera deras verksamhet också som CIA oförtrutet ägnade sig åt, som den guds erbarmligt tjocka tumme i ögat de tyckte sig vara.. Bomba ihjäl OS-deltagare och delegation, eftersom det ansågs skämma de egna idrottsmännen i USA att socialistländer hade bättre idrottsutövare.. https://en.wikipedia.org/wiki/Cubana_de_Aviaci%C3%B3n_Flight_455 Den stora demokratien har lika mycket problem med identiteten som Shitlers bländverk.. De måste väl bero på att skolan, bildningen och hela den storvulna härligheten är närmast genomruttet USEL..

   Influerade av kolonial bildning blev rättegången mot de inblandade i terrorattentatet mot flight 455 en fars.. Posada vägrades 2005 av USA utlämnas ut till Cuba/Venezuela med påståenden om risk för tortyr. Då hade Guantanamo varit igång i flera år med just terror som grundläggande skäl att bedriva tortyr.. Fast sådant ägnade sig blott de politiska föregångarna med USA goda minne verkligen åt, inte den nutida regimen.

   Risken för att skolan skulle drabbas “kolonialism” är väl inte större än att banksystemet på Island skulle hitta sina efterlängtade skurkar tillbaka.. Vi kan ju vara säkra på att de längtar dit så att inte Island också blir det där goda exemplet som inte kan eller får finnas..

   FIFA’n vad idrotten skämmer ut sig! Spela fotboll en månad efter dödsmisshandlingar och tortyr på fotbollsstadion i Pinochets Chile. Vilken skola kan den regimen gått i?

   Idrotten bojkottar i övrigt alltid när det passar deras skolning i kolonialism och världsherravälde…

   Tänk att USA lyckades hitta en shitlerlik existens till att spruta skolpengar på… Hade de otur? Har bildningen brister?

 • castorpollux: “att ta död på analfabetismen” är ett “fint” sätt att tala om att man avser att kolonisera människors medvetanden. Det handlar inte om en välgörande insats. Hitintills har inte detta lett till att fler fått det bra utan tvärtom lett till ökade klyftor.

  När analfabetismen utrotas utrotas samtidigt spontaniteten och ett vördnadsfullt sätt att förhålla sig till naturen och andra medmänniskor. Matematiken lär dem ett kalkulativt tänkande som inte gynnar ett hållbart samhälle. Genom fabricerad rationalitet kan de språkligt sett försvara utarmning av jordens resurser. John Dewey:s pedagogik underminerar värdet av egna livserfarenheter till förmån för naturvetenskap och teknik som är systemvärldens språk. Att ta död på analfabetismen är ett sätt att förebygga motstånd mot systemvärldens aggressiva planer på att lägga under sig de här människornas resurser i deras livsvärld.

  • @Birgitta.. ” är ett “fint” sätt att tala om att man avser att kolonisera människors medvetanden. Det handlar inte om en välgörande insats. Hitintills har inte detta lett till att fler fått det bra utan tvärtom lett till ökade klyftor. “.

   Nu var det ju så att i Indonesien var tydligen “koloniseringen” så allvarlig i sin tendens att bilda människor att man mördade dem innan det hann hända. Wechelmanns Dokumentär “Kvinnorna och Generalerna” tar fullständig loven av din logik Birgitta. Du har kloka intressanta aspekter men lagandan känns malplacerad.

   Kolonisera länder har många gjort och fått se skolorna förödas av andra intressen än mänskliga.. De skolor som bar fram Holländare, Britter, Spanjorer och andra härskare av denna världen och dåtidens hade onekligen den obändige Mats att gå långt, alldeles för långt..

   Att skänka människor bildning och möjligheter är att utjämna klyftorna.. Så länge det fungerar är inte skolning i sig av ondo..

   Att mission inte alltid fungerat som den borde är ingen intäkt alls för att “kolonisering” av sinnen pågår. Sådant lyckas SD och politiken betydligt bättre med utan goda avsikter.. Människor håller på att bli bindgalna utan religion.. Extrem patriotism/nationalism och religion som två spjut mot klokskapet, fredstanken, samhörigheten. Tja det funkar ju In The StateS.

   Det är kolonisering SD och Alliansen pysslar med nu, skolan har verkligen blivit något de önskar.. Det är inte taktiskt att oroa sig för fel saker..

  • “att ta död på analfabetismen” “är ett “fint” sätt att tala om att man avser att kolonisera människors medvetanden.”

   Inte alls. Det är bara mitt sätt att i en spegel av den dystra verkligheten som ironiserandet blir nödvändigt för att vrida argumenten ur händerna på dem som tydligen inte kan annat än skita ned allt.. och visst är det som redan påpekats bittert att den påstådde”frimuraren” Castro gjorde samhället och skolan friare, bättre och gedignare på bortaplan än hemma och det som en tjänst åt CIA?? Han måsta glömt alla frimurarnas främsta regel att bara tänka på gruppen, vinsterna och bröderna….. Medan murandet på en skola för hela folket gick bättre på Kuba än i “fädernelandet”.. Är det ett av världens största lyckosamma missförstånd?

   Ni vet ju hur det är med socialister de har ju inte aning om vad de vill, kan eller ska….

   Bara för att de verkligen ska lyckas dåligt måste man sabotera deras verksamhet också som CIA oförtrutet ägnade sig åt, som den guds erbarmligt tjocka tumme i ögat de tyckte sig vara.. Bomba ihjäl OS-deltagare och delegation, eftersom det ansågs skämma de egna idrottsmännen i USA att socialistländer hade bättre idrottsutövare.. https://en.wikipedia.org/wiki/Cubana_de_Aviaci%C3%B3n_Flight_455 Den stora demokratien har lika mycket problem med identiteten som Shitlers bländverk.. De måste väl bero på att skolan, bildningen och hela den storvulna härligheten är närmast genomruttet USEL..

   Influerade av kolonial bildning blev rättegången mot de inblandade i terrorattentatet mot flight 455 en fars.. Posada vägrades 2005 av USA utlämnas ut till Cuba/Venezuela med påståenden om risk för tortyr. Då hade Guantanamo varit igång i flera år med just terror som grundläggande skäl att bedriva tortyr.. Fast sådant ägnade sig blott de politiska föregångarna med USA goda minne verkligen åt, inte den nutida regimen.

   Risken för att skolan skulle drabbas “kolonialism” är väl inte större än att banksystemet på Island skulle hitta sina efterlängtade skurkar tillbaka.. Vi kan ju vara säkra på att de längtar dit så att inte Island också blir det där goda exemplet som inte kan eller får finnas..

   FIFA’n vad idrotten skämmer ut sig! Spela fotboll en månad efter dödsmisshandlingar och tortyr på fotbollsstadion i Pinochets Chile. Vilken skola kan den regimen gått i?

   Idrotten bojkottar i övrigt alltid när det passar deras skolning i kolonialism och världsherravälde…

   Tänk att USA lyckades hitta en shitlerlik existens till att spruta skolpengar på… Hade de otur? Har bildningen brister?

  • @Sture B.

   Inte ens alla Pingstvänner är lika. Inte alla sossar är lika. Inte alla moderater är lika (knapptryckarkompaniet). Inte ens kommunisterna är lika. Inte ens vänsterpartister är lika kommunister, hur gärna du än vill det. Om du nu helst vill tro att frimurare är likadana..

   Men otroligt många sd-anhängare är lika varandra.. och vi måtte väl frukta ett parti som så “väl” lyckas dra fram det sämsta i den konspiratoriska människan, särskilt som det gått så olyckligt i historien..Och i alla länder som störtat demokratier i fördärvet.

   En frimurare som låter befolkningen bada i fri skola, fri sjukvård, fri universitetsutbildning kan knappast vara ett barn av Amerikansk fascistisk filosofi.. Av alla de argument USA använt för sina smutsiga krig har de alltid låtit som dina personangrepp..

   Att ta död på analfabetismen måtte vara ett bittert instrument för en politisk förklädd kupp styrd av CIA och frimurare.. Att USA lyckats förstöra och segregera skolan i sitt hemland kan ju tyda på att de helst låter mats sitta kvar i skolbänken för att det är riskfritt…

   Det är som med de “amerikanska bombningarna” av isilmål i Syrien. USA kan inte ens visa att de gjort något utan försöker sno åt sig andras (ryska bombningar av isil-trupper) och uppträda i lånta fjädrar, som med tea-party attentatet..

   Ska de privatisera/catastroika Kuba också, är det väl där som här… Man måste lägga jordmånen för att få privatiseringen att se ut som förbättringar och en bättre fortsättning på det som var.. Då är den kirurgiska krisen ett välslipat instrument. Att fördumningen fungerar har SD på ett mästerligt men knappast avundsvärt sätt demonstrerat.

   Du borde kanske läsa vad du själv skriver först..

 • @astro.

  “Den nya världsordningen är kommunism. Vi lever under den – allt som har stats-tv… gör det.”

  Med kommentarer och slutsatser som den ovan undras om du ens vet vad korruption är eller humor…..

  Livet har knappast blivit annat än enformigt och fyrkantigt med “fri tv”. Lätt fånget har blivit oändligt mer lätt förgånget.

  • @Sture B.

   Inte ens alla Pingstvänner är lika. Inte alla sossar är lika. Inte alla moderater är lika (knapptryckarkompaniet). Inte ens kommunisterna är lika. Inte ens vänsterpartister är lika kommunister, hur gärna du än vill det. Om du nu helst vill tro att frimurare är likadana..

   Men otroligt många sd-anhängare är lika varandra.. och vi måtte väl frukta ett parti som så “väl” lyckas dra fram det sämsta i den konspiratoriska människan, särskilt som det gått så olyckligt i historien..Och i alla länder som störtat demokratier i fördärvet.

   En frimurare som låter befolkningen bada i fri skola, fri sjukvård, fri universitetsutbildning kan knappast vara ett barn av Amerikansk fascistisk filosofi.. Av alla de argument USA använt för sina smutsiga krig har de alltid låtit som dina personangrepp..

   Att ta död på analfabetismen måtte vara ett bittert instrument för en politisk förklädd kupp styrd av CIA och frimurare.. Att USA lyckats förstöra och segregera skolan i sitt hemland kan ju tyda på att de helst låter mats sitta kvar i skolbänken för att det är riskfritt…

   Det är som med de “amerikanska bombningarna” av isilmål i Syrien. USA kan inte ens visa att de gjort något utan försöker sno åt sig andras (ryska bombningar av isil-trupper) och uppträda i lånta fjädrar, som med tea-party attentatet..

   Ska de privatisera/catastroika Kuba också, är det väl där som här… Man måste lägga jordmånen för att få privatiseringen att se ut som förbättringar och en bättre fortsättning på det som var.. Då är den kirurgiska krisen ett välslipat instrument. Att fördumningen fungerar har SD på ett mästerligt men knappast avundsvärt sätt demonstrerat.

   Du borde kanske läsa vad du själv skriver först..

 • @astro.

  “Den nya världsordningen är kommunism. Vi lever under den – allt som har stats-tv… gör det.”

  Med kommentarer och slutsatser som den ovan undras om du ens vet vad korruption är eller humor…..

  Livet har knappast blivit annat än enformigt och fyrkantigt med “fri tv”. Lätt fånget har blivit oändligt mer lätt förgånget.

 • @johanna nilsson

  I Försvarsmakten i siffror står det under “Kontinuerligt tjänstgörande”.

  gruppbefäl, soldater och sjömän 5 570
  Officerare (heltid) 7 576
  Specialistofficerare (heltid) 1 575
  Hemvärnets avtalspersonal 21 204

  Kontinuerligt tjänstgörande med vapentillgång totalt: 35 925 st

  Tillkommer sedan “Tidvis tjänstgörande”.
  gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid) 3 462
  Reservofficerare (ungefärligt antal) 6 183
  Reservspecialistofficerare 165
  Antal rekryter och officersaspiranter 515

  Tidvis tjänstgörande med vapentillgång totalt: 10 325 st

  Kontinuerligt och Tidvis totalt: 46 250 st

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/

  Antal svenska poliser med vapentillgång: 20 051 st (för år 2014 och där ingår ett antal pappersvändare). https://sv.wikipedia.org/wiki/Polisen_i_Sverige

  Försvaret och Polisen totalt: 66 301 st

  Antal asylsökande för år 2015: 160 000 st
  http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

  Antal asylsökande män i varierande vapenför ålder: ca 110 000 st
  https://www.google.de/search?q=refugees+mostly+male&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=G82JVu2sK8nsUvjjg8gG

  Det är nästan så det går 2 st flyktingmän per svensk “försvarare” och det enda som fattas är väl bara ett antal långtradare med vapen, om man nu ändå ska vara konspiratorisk. Vilket tycks vara huvudsyftet med denna tråd.

 • @johanna nilsson

  I Försvarsmakten i siffror står det under “Kontinuerligt tjänstgörande”.

  gruppbefäl, soldater och sjömän 5 570
  Officerare (heltid) 7 576
  Specialistofficerare (heltid) 1 575
  Hemvärnets avtalspersonal 21 204

  Kontinuerligt tjänstgörande med vapentillgång totalt: 35 925 st

  Tillkommer sedan “Tidvis tjänstgörande”.
  gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid) 3 462
  Reservofficerare (ungefärligt antal) 6 183
  Reservspecialistofficerare 165
  Antal rekryter och officersaspiranter 515

  Tidvis tjänstgörande med vapentillgång totalt: 10 325 st

  Kontinuerligt och Tidvis totalt: 46 250 st

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/

  Antal svenska poliser med vapentillgång: 20 051 st (för år 2014 och där ingår ett antal pappersvändare). https://sv.wikipedia.org/wiki/Polisen_i_Sverige

  Försvaret och Polisen totalt: 66 301 st

  Antal asylsökande för år 2015: 160 000 st
  http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

  Antal asylsökande män i varierande vapenför ålder: ca 110 000 st
  https://www.google.de/search?q=refugees+mostly+male&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=G82JVu2sK8nsUvjjg8gG

  Det är nästan så det går 2 st flyktingmän per svensk “försvarare” och det enda som fattas är väl bara ett antal långtradare med vapen, om man nu ändå ska vara konspiratorisk. Vilket tycks vara huvudsyftet med denna tråd.

 • Det som är så intressant i detta är att 95% av svenskarna inkluderande dom som kommenterar här. – INTE klarar av att se att vi har en invasion av kriminella extremistiska element (som inte är flyktingar) och att detta är en del av den sk. kalergiplanen.

  På samma sätt som Svensk media aldrig ifrågasatt 11e september, kennedymordet, förintelsen , läkemedels effektivitet så är invandringen en del av samma agenda som sätts av samma människor.

  Det är totalt verklighetsfrånvarande att inte klara av att se att förändringarna i dom flesta Svenska storstäderna till det sämre är ett resultat av invandringsagendan. Nej det är inte rasisisktiskt att inte gilla att folk utnyttjar vårat “säkerhetssystem” för att dra fördelar som dom inte arbetat för eller är i behov av.

  Med ressonmanget som majoriteten av vänsterestablisemanget för så borde vi skicka våra herkulesplan i skytteltrafik eller varför inte bara överföra låt säga 15-20% av allt du tjänar(det är i realiteten denna siffran som kommer att agera jmf. Fredriks tal ” Vi kommer inte att ha råd med annat än invandringen “) direkt till bättre behövande i Asien / Afrika / Mellanöstern.

  Nej prata gärna om Kennedy , konspirationsteorier osv men vi har de facto en pågående invasion som är påhejat av dom två mediafamiljerna i Sverige(undrar varför……… )

  • @johanna nilsson.

   Det är trots allt Alliansens företrädare som förespråkar allt större mottagande, öppna dörrar och därmed skapat bittert stöd till sd. Att kalla dem vänstern är att deklarera sin egen extrema position långt till höger..

   Att Fredrik & Co vill krossa Svensk ekonomi, statlig, kommunal och landsting måste vara en hemlighet för johanna och kompani.

   Hade Sverige officiellt skrivit om 9/11 som ett “inside job” hade vår sits varit och blivit lik Malaysias med terror, försvunna plan osv.

   Mordet på Nils Horner ska inte ses som en olycklig slump. Det räcker alltså att som den arabiske bloggaren berätta hur det egentligen är för att hamna i olycka.

   Anklaga du den riktiga vänstern för att ta beslut om migration på human grund och lämna ansvaret för de ekonomiska problemen migrationsindustrin skapat där de hör hemma.. För humanism är målet flyktingen för de övriga blott medlet.

 • Det som är så intressant i detta är att 95% av svenskarna inkluderande dom som kommenterar här. – INTE klarar av att se att vi har en invasion av kriminella extremistiska element (som inte är flyktingar) och att detta är en del av den sk. kalergiplanen.

  På samma sätt som Svensk media aldrig ifrågasatt 11e september, kennedymordet, förintelsen , läkemedels effektivitet så är invandringen en del av samma agenda som sätts av samma människor.

  Det är totalt verklighetsfrånvarande att inte klara av att se att förändringarna i dom flesta Svenska storstäderna till det sämre är ett resultat av invandringsagendan. Nej det är inte rasisisktiskt att inte gilla att folk utnyttjar vårat “säkerhetssystem” för att dra fördelar som dom inte arbetat för eller är i behov av.

  Med ressonmanget som majoriteten av vänsterestablisemanget för så borde vi skicka våra herkulesplan i skytteltrafik eller varför inte bara överföra låt säga 15-20% av allt du tjänar(det är i realiteten denna siffran som kommer att agera jmf. Fredriks tal ” Vi kommer inte att ha råd med annat än invandringen “) direkt till bättre behövande i Asien / Afrika / Mellanöstern.

  Nej prata gärna om Kennedy , konspirationsteorier osv men vi har de facto en pågående invasion som är påhejat av dom två mediafamiljerna i Sverige(undrar varför……… )

  • @johanna nilsson.

   Det är trots allt Alliansens företrädare som förespråkar allt större mottagande, öppna dörrar och därmed skapat bittert stöd till sd. Att kalla dem vänstern är att deklarera sin egen extrema position långt till höger..

   Att Fredrik & Co vill krossa Svensk ekonomi, statlig, kommunal och landsting måste vara en hemlighet för johanna och kompani.

   Hade Sverige officiellt skrivit om 9/11 som ett “inside job” hade vår sits varit och blivit lik Malaysias med terror, försvunna plan osv.

   Mordet på Nils Horner ska inte ses som en olycklig slump. Det räcker alltså att som den arabiske bloggaren berätta hur det egentligen är för att hamna i olycka.

   Anklaga du den riktiga vänstern för att ta beslut om migration på human grund och lämna ansvaret för de ekonomiska problemen migrationsindustrin skapat där de hör hemma.. För humanism är målet flyktingen för de övriga blott medlet.

 • För den som önskar en metabetraktelse över debatten om socialismens ursprung här gör jag ett försök nu:
  @astro har i huvudsak rätt om en aspekt på socialismen i sin senaste kommentar men även castor om man torkar bort hans spottloskor och städar undan hans narcissistiska rallarsvingar där hans egna svagheter tillskrivs motståndarna. castor tillhör antagligen de genuina med hans betraktelsesätt okorrumperade socialisterna. Men när han påstår att de enda andra socialisterna är korrumperade har han fel. Finanseliten finansierade andra genuina revolutionärer, som tog ‘vad de kunde få’ , och erhöll betydande makt. Trotsky skulle man kunna kalla korrumperad, men det är möjligt att han från sin utgångspunkt var konsekvent. Frimurare spelade en helt avgörande roll men tigs ihjäl av merparten bland vänstern. Sett från rysk synvinkel var Trotsky en förrädare och han föraktade ryssar.
  astro tog upp Kuba och Castro. Jag frågade Juri Lina om historikern Jean Boyer. Lina hänvisade till den amerikanske ambassadören Earl E T Smith, så det var endast den källan.
  På följande länk finns en intervju där Smith berättar om hur Usas regeringsorgan och NYT orsakade Castros seger genom att bedriva starkt opinionsstöd för rebellerna och förhindra stöd till Battista. Det antyds att Usa försåg rebeller med vapen.
  http://www.latinamericanstudies.org/us-cuba/gardner-smith.htm
  Jag tror att Castro var genuin. I en tidigare kommentar citerar astro uppgifter från Lina om att Castro och Battista var i maskopi. Där är Lina’s källa inte tydligt angiven.
  @castorpollux
  Du har helt rätt i att BRITTERNA hade medhjälpare, det var lite förenklat uttryckt trotskisterna. Och dom var i full gång före Stalin också.
  Beträffande skolan – min kommentar försvann. Det du förespråkar från Usa finns redan i Sverige men det är ytterligare ett argument för att inte bromsa dem som är snabbare så att de därmed också kan hjälpa bättre. Och det tar oftast inte så mycket tid att hjälpa andra på traven i grundskolan.

  • @peterg.

   ” spottloskor och städar undan hans narcissistiska rallarsvingar där hans egna svagheter tillskrivs motståndarna”

   Lågskor är opraktiskt för att vandra i åsiktsträsk. På Jinge.se vågade du inte vara oförskämd när det påpekades hur lite trovärdighet dina påståenden om BRITTERNA ha..

   Så hur ligger det till nu Grafström. Var Stalin kommunist med blott läpparnas bekännelse och mördade människor på uppdrag av utländska krafter?

   https://newsvoice.se/2015/12/23/konspirationsteorier-och-realpolitik-jens-jerndal-reder-ut/#comment-153300

   “Sedan nämner Chrusjtjov att av de 139 medlemmar som invaldes i partiets centralkommitté blev 98 skjutna. Av 1 966 delegater med röst- och yttranderätt vid kongressen blev 1 108 arresterade för kontrarevolutionär verksamhet”

   Det ser ut som en “utländsk konspiration” i mina ögon. Att i efterdyningarna tillskriva kommunism ansvaret för Stalins mordvåg är att ta ut segern i förskott.

   Givetvis ska Jelstsin bombardemang av sitt eget parlament och privatiseringsvansinne (Catastroika) lära alla betraktare med öppna ögon att det finns ett pris. Alliansen och SD har onekligen lärt oss att fördumningen kan hålla intellektet stången..

   En osvikligt rå pärla i sammanhanget kan inte undgås. https://youtu.be/udUqnxs3Qa8 Fulländningen nås först i slutet.. Ursvensken vill inte ha förändring, man samlar sig som de “socialister” de är i politiska fållor och fångstfällor..

   • castropollux
    Du har inte fattat det där med ‘tit for tat’. Du har det narcissistiska draget att du känner till liknelsen om grandet och balken – men du tillämpar det inte på dig själv. Gjorde du det skulle vi kunna ha ett artigt utbyte för jag uppfattar ditt engagemang som äkta och jag respekterar ditt tidigare svar till johanna.
    Du vände det jag sade till sin motsats. Jag sa att jag skulle invända mindre om du höll en hövligare ton. Du svarade att jag får de invändningar jag förtjänar. Dvs du säger goddag yxskaft. Det är ju inte dina invändningar som jag vill tysta ner utan ditt fientliga uppträdande.
    Är du främmande för att det ligger något i det?

    Du fick sista ordet på jinge den gången du syftar på, ty Anders har inte släppt fram mina FEM(!) senaste svar till dig. Det förekom där inga personliga omdömen om dig utan enbart sakargument. Ämnet var väl för känsligt och jag respekterar Anders beslut. Det är hans blogg.
    Jag har där ofta tagit upp kritik om socialismen som han inte censurerat så jag klagar inte.
    Han har kritiserats av andra kommenterare ibland för att han släpper fram den sortens kritik.
    Det som var känsligt den här gången rörde andra världskriget och Sveriges roll tror jag.
    Även kritik mot Natovurmare blev därmed censurerad på köpet.
    Det vore bra om det framgick att en kommentar censurerats för ibland kan man ju undra om det är utomstående som ingriper men den gången tror jag inte det var så.

    • Jag kommer aldrig begripa “tit for tat”. Det vore ju bättre att du själv begrep att med personangrepp och generellt vänsterhat inte ser snyggt ut i text hur mycket applåder du än får..

     Det kan med logik som du anför alltså vara ett egentligt problem med att se vad själv håller på med..

     Ingen behöver vara hövlig inför det faktum att du svårligen kan tillerkänna vänstern, socialismen något gott, genuint och säkert. Din agenda skiner igenom dina fraser som inte annat ser ut som än murverk mot sanningen.

     Skriver du fem svar utan att Jinge/ Anders nappar kanske du ska läsa dina egna texter med förändrade ögon.. “Ämnet för känsligt” ser ut som att du undviker skärskåda dina egna argument.. Ett faktum jag återkommit till och nu får bekräftat vid källan..

     För att inga tvivel om min brist på korrekthet ska kunna spridas så kan ju alla kontrollera vad du anför på. http://jinge.se/mediekritik/internationella-storfinansen-hjalpte-hitler.htm

     Särskilt vad du skrev 2015 at 00:05 är ju vad du syftar på. Det ser ju ut som en petitess men kallar du Jinge.se “vänsterblogg” verkar behovet av en speciell kategorisering ligga dig i fatet särskilt som du låter “vänster” täcka det mesta av bristande argument. Om det är “tit for tat” att egentligen inte ha mer på fötterna är du kanske illa ute? Om du inte tror att det avslöjar nåt kategoriskt med vad du har för avsikter så har du fel även där..

     “Dessutom var Englands mål att inte bara krossa utan också förnedra Tyskland. Hitler var ett verktyg för det.”

     De sista raderna blir din konspiratoriska snara om din egna fot och hals. Att amerikanska vinstintressen var djupt insyltade i kriget o politiken i Europa och Tyskland vill de som jag skrev till svar onekligen både dölja och förneka medan beskyllningarna sticker ut som om betraktarna (allmänheten) av denna logik skulle ha brister i förståndet. Republikanska extrema är fullt sysselsatta med att radera ut all fakta som visar vad de kan kopplas till i historien.. Att sedan beskyllningarna mot BRITTERNA ser ut som ryckta ur sitt sammanhang och långsökta skulle iaf jag med min begränsade kunskap undvika slänga omkring mig.. Att du sätter alla offer i ett än värre och mörkare sammanhang kanske jag inte ens ska ta upp,,

     Med Wallenberg o Co är det f.ö. så att de värnar om “sitt” och kan då sitta ohotade precis som Kamprad konspiratoriskt bit för bit blott värnat om sitt..

     Att sedan girigheten inte kan leva med sina konturer eller egenskaper utan måste mörka och skapa fantastiska mentala bakverk för att slippa se sanningen är inget nytt. Om ingen köpte skulle marknaden för att sälja konspirationer dö ut..

 • För den som önskar en metabetraktelse över debatten om socialismens ursprung här gör jag ett försök nu:
  @astro har i huvudsak rätt om en aspekt på socialismen i sin senaste kommentar men även castor om man torkar bort hans spottloskor och städar undan hans narcissistiska rallarsvingar där hans egna svagheter tillskrivs motståndarna. castor tillhör antagligen de genuina med hans betraktelsesätt okorrumperade socialisterna. Men när han påstår att de enda andra socialisterna är korrumperade har han fel. Finanseliten finansierade andra genuina revolutionärer, som tog ‘vad de kunde få’ , och erhöll betydande makt. Trotsky skulle man kunna kalla korrumperad, men det är möjligt att han från sin utgångspunkt var konsekvent. Frimurare spelade en helt avgörande roll men tigs ihjäl av merparten bland vänstern. Sett från rysk synvinkel var Trotsky en förrädare och han föraktade ryssar.
  astro tog upp Kuba och Castro. Jag frågade Juri Lina om historikern Jean Boyer. Lina hänvisade till den amerikanske ambassadören Earl E T Smith, så det var endast den källan.
  På följande länk finns en intervju där Smith berättar om hur Usas regeringsorgan och NYT orsakade Castros seger genom att bedriva starkt opinionsstöd för rebellerna och förhindra stöd till Battista. Det antyds att Usa försåg rebeller med vapen.
  http://www.latinamericanstudies.org/us-cuba/gardner-smith.htm
  Jag tror att Castro var genuin. I en tidigare kommentar citerar astro uppgifter från Lina om att Castro och Battista var i maskopi. Där är Lina’s källa inte tydligt angiven.
  @castorpollux
  Du har helt rätt i att BRITTERNA hade medhjälpare, det var lite förenklat uttryckt trotskisterna. Och dom var i full gång före Stalin också.
  Beträffande skolan – min kommentar försvann. Det du förespråkar från Usa finns redan i Sverige men det är ytterligare ett argument för att inte bromsa dem som är snabbare så att de därmed också kan hjälpa bättre. Och det tar oftast inte så mycket tid att hjälpa andra på traven i grundskolan.

  • @peterg.

   ” spottloskor och städar undan hans narcissistiska rallarsvingar där hans egna svagheter tillskrivs motståndarna”

   Lågskor är opraktiskt för att vandra i åsiktsträsk. På Jinge.se vågade du inte vara oförskämd när det påpekades hur lite trovärdighet dina påståenden om BRITTERNA ha..

   Så hur ligger det till nu Grafström. Var Stalin kommunist med blott läpparnas bekännelse och mördade människor på uppdrag av utländska krafter?

   https://newsvoice.se/2015/12/23/konspirationsteorier-och-realpolitik-jens-jerndal-reder-ut/#comment-153300

   “Sedan nämner Chrusjtjov att av de 139 medlemmar som invaldes i partiets centralkommitté blev 98 skjutna. Av 1 966 delegater med röst- och yttranderätt vid kongressen blev 1 108 arresterade för kontrarevolutionär verksamhet”

   Det ser ut som en “utländsk konspiration” i mina ögon. Att i efterdyningarna tillskriva kommunism ansvaret för Stalins mordvåg är att ta ut segern i förskott.

   Givetvis ska Jelstsin bombardemang av sitt eget parlament och privatiseringsvansinne (Catastroika) lära alla betraktare med öppna ögon att det finns ett pris. Alliansen och SD har onekligen lärt oss att fördumningen kan hålla intellektet stången..

   En osvikligt rå pärla i sammanhanget kan inte undgås. https://youtu.be/udUqnxs3Qa8 Fulländningen nås först i slutet.. Ursvensken vill inte ha förändring, man samlar sig som de “socialister” de är i politiska fållor och fångstfällor..

   • castropollux
    Du har inte fattat det där med ‘tit for tat’. Du har det narcissistiska draget att du känner till liknelsen om grandet och balken – men du tillämpar det inte på dig själv. Gjorde du det skulle vi kunna ha ett artigt utbyte för jag uppfattar ditt engagemang som äkta och jag respekterar ditt tidigare svar till johanna.
    Du vände det jag sade till sin motsats. Jag sa att jag skulle invända mindre om du höll en hövligare ton. Du svarade att jag får de invändningar jag förtjänar. Dvs du säger goddag yxskaft. Det är ju inte dina invändningar som jag vill tysta ner utan ditt fientliga uppträdande.
    Är du främmande för att det ligger något i det?

    Du fick sista ordet på jinge den gången du syftar på, ty Anders har inte släppt fram mina FEM(!) senaste svar till dig. Det förekom där inga personliga omdömen om dig utan enbart sakargument. Ämnet var väl för känsligt och jag respekterar Anders beslut. Det är hans blogg.
    Jag har där ofta tagit upp kritik om socialismen som han inte censurerat så jag klagar inte.
    Han har kritiserats av andra kommenterare ibland för att han släpper fram den sortens kritik.
    Det som var känsligt den här gången rörde andra världskriget och Sveriges roll tror jag.
    Även kritik mot Natovurmare blev därmed censurerad på köpet.
    Det vore bra om det framgick att en kommentar censurerats för ibland kan man ju undra om det är utomstående som ingriper men den gången tror jag inte det var så.

    • Jag kommer aldrig begripa “tit for tat”. Det vore ju bättre att du själv begrep att med personangrepp och generellt vänsterhat inte ser snyggt ut i text hur mycket applåder du än får..

     Det kan med logik som du anför alltså vara ett egentligt problem med att se vad själv håller på med..

     Ingen behöver vara hövlig inför det faktum att du svårligen kan tillerkänna vänstern, socialismen något gott, genuint och säkert. Din agenda skiner igenom dina fraser som inte annat ser ut som än murverk mot sanningen.

     Skriver du fem svar utan att Jinge/ Anders nappar kanske du ska läsa dina egna texter med förändrade ögon.. “Ämnet för känsligt” ser ut som att du undviker skärskåda dina egna argument.. Ett faktum jag återkommit till och nu får bekräftat vid källan..

     För att inga tvivel om min brist på korrekthet ska kunna spridas så kan ju alla kontrollera vad du anför på. http://jinge.se/mediekritik/internationella-storfinansen-hjalpte-hitler.htm

     Särskilt vad du skrev 2015 at 00:05 är ju vad du syftar på. Det ser ju ut som en petitess men kallar du Jinge.se “vänsterblogg” verkar behovet av en speciell kategorisering ligga dig i fatet särskilt som du låter “vänster” täcka det mesta av bristande argument. Om det är “tit for tat” att egentligen inte ha mer på fötterna är du kanske illa ute? Om du inte tror att det avslöjar nåt kategoriskt med vad du har för avsikter så har du fel även där..

     “Dessutom var Englands mål att inte bara krossa utan också förnedra Tyskland. Hitler var ett verktyg för det.”

     De sista raderna blir din konspiratoriska snara om din egna fot och hals. Att amerikanska vinstintressen var djupt insyltade i kriget o politiken i Europa och Tyskland vill de som jag skrev till svar onekligen både dölja och förneka medan beskyllningarna sticker ut som om betraktarna (allmänheten) av denna logik skulle ha brister i förståndet. Republikanska extrema är fullt sysselsatta med att radera ut all fakta som visar vad de kan kopplas till i historien.. Att sedan beskyllningarna mot BRITTERNA ser ut som ryckta ur sitt sammanhang och långsökta skulle iaf jag med min begränsade kunskap undvika slänga omkring mig.. Att du sätter alla offer i ett än värre och mörkare sammanhang kanske jag inte ens ska ta upp,,

     Med Wallenberg o Co är det f.ö. så att de värnar om “sitt” och kan då sitta ohotade precis som Kamprad konspiratoriskt bit för bit blott värnat om sitt..

     Att sedan girigheten inte kan leva med sina konturer eller egenskaper utan måste mörka och skapa fantastiska mentala bakverk för att slippa se sanningen är inget nytt. Om ingen köpte skulle marknaden för att sälja konspirationer dö ut..

 • Castoropollux- det har allt med socialism att göra, eftersom socialismen skapades av kapitalet. När förstod du något senast?

  Som historikern och författaren Donald Sassoon beskriver “Socialismen skapades mitt i arbetarkampen av kapitalet, inte av arbetarna!” Kom ihåg att Socialismen skapades av Kapitalet! Donald Sassoon god vän med Huset Rothschild…

  Du vet inte vad kommunism är, castoropollux.

  Den nya världsordningen är kommunism. Vi lever under den – allt som har stats-tv… gör det.

  “Any ideology that further concentrates wealth and power in the hands of the “State” is Communism in another guise. These ideologies — socialism, liberalism, fascism, neo-conservatism, zionism and feminism — are fronts for “Communism”.

  Eliten har använt den s.k. Frankfurtskolans idéer sedan 60-talet för att med marxistiskt/Freudianska idéer undergräva den västerländska civilisationen, bla. med den s.k. 68-rörelsen och Hippieerans dekadenta och nihilistiska ideal.

  Gary Allen uttryckte sig ganska bra:

  “If one understands that socialism is not a share-the-wealth program, but is in reality a method to consolidate and control the wealth, then the seeming paradox of superrich men promoting socialism becomes no paradox at all. Instead it becomes the logical, even the perfect tool of power-seeking megalomaniacs. Communism, or more accurately, socialism, is not a movement of the downtrodden masses, but of the economic elite.”

  Kapitalismen och Kommunismen utgör två sidor av samma mynt. Ett dialektiskt missfoster med de verkliga makthavarna sittandes i mitten..och med castoropollux sittandes på ett moln och inte förstå någonting, och därför håller på med politiskt tänk och retorik som borde dött ut för länge sedan.

  Dr. Stanley Monteith:

  “The American people will never knowingly adopt Socialism. But under the name of ‘liberalism’ they will adopt every fragment of the Socialist program, until one day America will be a Socialist nation, without knowing how it happened.”

  Dom är alla socialister, det är bara ett falskspel, det med röda laget och blåa laget!

  Den verkliga och “äkta socialismen” är när alla ÄGS, men fåtts att tro att de själva äger sina liv och tankar. Det är då mäsnkligt liv är över – och nu går det snabbt.

  • @astro.

   När Tyskland för andra gången i historien förbjöd vänstern/socialismen för arr sedan själva skapa en anpassad “socialism” kan ju vara något som ser ut att stämma med din beskrivning ha skett. Att socialismen rent generellt skapats så som du påstår är inget annat än högerextrimistiskt önsketänkande.

 • Castoropollux- det har allt med socialism att göra, eftersom socialismen skapades av kapitalet. När förstod du något senast?

  Som historikern och författaren Donald Sassoon beskriver “Socialismen skapades mitt i arbetarkampen av kapitalet, inte av arbetarna!” Kom ihåg att Socialismen skapades av Kapitalet! Donald Sassoon god vän med Huset Rothschild…

  Du vet inte vad kommunism är, castoropollux.

  Den nya världsordningen är kommunism. Vi lever under den – allt som har stats-tv… gör det.

  “Any ideology that further concentrates wealth and power in the hands of the “State” is Communism in another guise. These ideologies — socialism, liberalism, fascism, neo-conservatism, zionism and feminism — are fronts for “Communism”.

  Eliten har använt den s.k. Frankfurtskolans idéer sedan 60-talet för att med marxistiskt/Freudianska idéer undergräva den västerländska civilisationen, bla. med den s.k. 68-rörelsen och Hippieerans dekadenta och nihilistiska ideal.

  Gary Allen uttryckte sig ganska bra:

  “If one understands that socialism is not a share-the-wealth program, but is in reality a method to consolidate and control the wealth, then the seeming paradox of superrich men promoting socialism becomes no paradox at all. Instead it becomes the logical, even the perfect tool of power-seeking megalomaniacs. Communism, or more accurately, socialism, is not a movement of the downtrodden masses, but of the economic elite.”

  Kapitalismen och Kommunismen utgör två sidor av samma mynt. Ett dialektiskt missfoster med de verkliga makthavarna sittandes i mitten..och med castoropollux sittandes på ett moln och inte förstå någonting, och därför håller på med politiskt tänk och retorik som borde dött ut för länge sedan.

  Dr. Stanley Monteith:

  “The American people will never knowingly adopt Socialism. But under the name of ‘liberalism’ they will adopt every fragment of the Socialist program, until one day America will be a Socialist nation, without knowing how it happened.”

  Dom är alla socialister, det är bara ett falskspel, det med röda laget och blåa laget!

  Den verkliga och “äkta socialismen” är när alla ÄGS, men fåtts att tro att de själva äger sina liv och tankar. Det är då mäsnkligt liv är över – och nu går det snabbt.

  • @astro.

   När Tyskland för andra gången i historien förbjöd vänstern/socialismen för arr sedan själva skapa en anpassad “socialism” kan ju vara något som ser ut att stämma med din beskrivning ha skett. Att socialismen rent generellt skapats så som du påstår är inget annat än högerextrimistiskt önsketänkande.

 • CastorPollux: Är inte så säker på att socialism är en käpp i hjulet på kapitalet eftersom kapitalet använder sig av “socialism” för att gynna sin egen etnicitet. Personligen sympatiserar jag med vissa, naturliga, socialistiska grundtankar.

  Det är dock en himmelsvid skillnad mellan vad man säger sig vilja göra och vad man gör. Jag är mycket intresserad av den senare delen som t ex då man använt sig av rashygien (numera life sciences) som tillämpad socialism eller vad “frihet”, “demokrati” och “jämlikhet” egentligen betyder – dvs dess motsats. Det är den äkta socialismen; bl a kollektivt ägande och folkligt inflytande, som står i konflikt med kapitalet. Kapitalets superytliga socialism som införs i samhällslivets alla områden kommer att leda till total förstörelse av ett mänskligt och solidariskt samhälle.

  När det gäller utbildning så kostar denna alltför mycket. Bildning genom utbildning är inte längre ekonomiskt försvarbart när den stora majoriteten av världens folk ska bli arbetslösa alternativt deltidsarbetande för en skål ris per dag alternativt uteliggare. Skolbarnen ska fördummas och bara lära sig att tänka “rationellt”, dvs okritiskt och vuxna är satta i “livslångt lärande” som konsumenter av löjlig och andefattig underhållning i tv och tidningsartiklar. “Utbildningen” här består i att de t ex ska lära sig allt om tv-/filmkändisar och kunna rabbla titlar och filmrepliker flytande så att de kan hålla igång ett samtal befriat från samhällskritiskt tänkande och görande.

  Charlotte Iserbyt är en utbildningsmässig “Snowdon”. Hon har skrivit den mycket tänkvärda boken “The Deliberate Dumbing Down of America”. Systemet med fördumning är satt i en global omloppsbana av hemliga sällskap och en elitistisk agenda (bl a av Rockefeller, vilket säger allt).

  http://www.newswithviews.com/iserbyt/iserbyt138.htm

  http://www.americandeception.com/

  • @Birgitta.

   Iserbyt har mycket att informera om och har jag inte läst boken har i flertalet videor berättat saker för mig och tittarna sällan hörda. Om du finner Iserbyt påstår att socialismen förstört skolan i USA får du gärna precisera var och hur. Det kan ju knappast vara dess grundläggande intresse i att gynna minskandet av analfabetism som på Kuba i Indonesien eller annorstädes och sedan förstöra sabotera sina grundtankar.. Det kan bara ligga i någon annans intresse att förstöra bildningens verktyg, mål och mening. Hade “socialismen” enligt din tolkning lyckats i USA måste ju resultatet på Kuba vara motsägelsefullt för där hade den verkligen chansen att förstöra för mänskligheten, men det gjorde man enklast i USA och det kan ju bara bero på att socialismen inte fick styra alls i USA.

   I Indonesien mördades de som skapade skola mot analfabetismen. Kvinnorna och Generalerna http://www.wechselmann.se/kvinnorna-och-generalerna/ Inte oväntat stöddes folkmordet av USA..

   “kapitalet använder sig av ”socialism” för att gynna sin egen etnicitet.”. Det kallas väl korruption och har inget med socialism att göra. Grafström gör samma kullerbytta med Debs eftersom han bara vill bekräfta sina egna teorier med “vad andra gjorde”. Därmed skulle Debs som socialist bara vara ett undantag i Grafströms gällande mening. Det passar ju utmärkt. Om forskningen på medicin försiggick på det sättet skulle vi vara illa ute..

   Alla använde sig av “rashygien”. Alla var “tysta” när lobotomin infördes, många är tysta när ECT praktiseras. Man applåderade arbetslöshet, fattigdom, politisk förföljelse, tortyr, mord och vansinniga privatiseringar när Friedman fick Nobelpriset.

   • castoropollux
    Denna artikel har bla temat konspirationer. Den aspekt av socialism jag berör är just den konspiratoriska. Dessförutom har jag ofta upprepat att många gräsrotssocialister (majoriteten) och även mer prominenta, är omedvetna om att socialismen kidnappats av frimurare mfl för finanselitens räkning. Det fråntar inte andra företrädare för socialism möjligheten att kunna göra uttalanden som du kan sympatisera med. Men när man inte inser eller vill kännas vid kopplingen mellan makteliten och socialismen kommer resultatet att bli som eliterna räknat ut och inte som majoriteten hoppas, om de nu överhuvudtaget har några realistiska planer.
    Du försvarar en variant av vänsterideologi och bekämpar inte bara ideologiska motståndare vilket givetvis är legitimt, utan även fakta som komplicerar bilden men likväl är viktigt för din egen möjlighet att finna lösningar. I den processen tenderar du att alltför lätt gå till personangrepp med förklenande uttryckssätt om andra. Du skulle ge ett starkare intryck om du avstod från efterslängar. Och du skulle få färre invändningar från mig.

    • @peterg.

     Vad gäller personangrepp är det svårt att kröna några vinnare av dig och Sture B. Jag kallar det dött lopp. Ni är lika dåliga förlorare bägge två. Jag försvarar ingen vänsterideologi. Jag försvarar sanningen, rättvisan, jämlikheten och folkets rätt visavi korruption och vinstintressen.. Då måste man stå bland folket. Du sågar all vänster på ett desperat, omisskänneligt och märkligt sätt. Med din logik är skogen full av troll och för säkerhets skulle är trollen enligt din logik fulla av skog..

     Om du letar efter makteliten och S hittar du säkert en koppling men inte i hela partiet och blott pga korruption. Det skulle givetvis uppstå en i samma stund som V hade fått någon makt men än har vi inte sett mycket av dess regeringsutövande, ändå är de kommunister i extremisternas ögon. Dit räknas givetvis krigshetsaren Björklund & Co…

     Vem än Stalin svälte så kan inte BRITTERNA ha lyckats med något av det, utan hjälp på andra sidan.. Situationskomiken blir brutal i den stund tex Kamprad lyckas utbyta varor, tjänster och vinster med gratisarbetet i fängelserna.. Det måste varit tufft att med mer eller mindre vapenmakt tvinga sig till den supporten av DDR.. Muren var uppenbarligen till blott för folket men inte för makten..

     Se vi nutidens skandaler med registreringen av fackföreningsanslutna i UK av svenska företag, av dess polis osv kan vi gott säga att generaliseringen av vänstern från maktmissbrukarnas sida alltid sett ut så här.. På vems sida står NI om inte folkets? Ni andas då samma luft..

     Vad gäller invändningar så får du ju dem efter förtjänst, missinfo, inte efter personliga vendettor..

 • CastorPollux: Är inte så säker på att socialism är en käpp i hjulet på kapitalet eftersom kapitalet använder sig av “socialism” för att gynna sin egen etnicitet. Personligen sympatiserar jag med vissa, naturliga, socialistiska grundtankar.

  Det är dock en himmelsvid skillnad mellan vad man säger sig vilja göra och vad man gör. Jag är mycket intresserad av den senare delen som t ex då man använt sig av rashygien (numera life sciences) som tillämpad socialism eller vad “frihet”, “demokrati” och “jämlikhet” egentligen betyder – dvs dess motsats. Det är den äkta socialismen; bl a kollektivt ägande och folkligt inflytande, som står i konflikt med kapitalet. Kapitalets superytliga socialism som införs i samhällslivets alla områden kommer att leda till total förstörelse av ett mänskligt och solidariskt samhälle.

  När det gäller utbildning så kostar denna alltför mycket. Bildning genom utbildning är inte längre ekonomiskt försvarbart när den stora majoriteten av världens folk ska bli arbetslösa alternativt deltidsarbetande för en skål ris per dag alternativt uteliggare. Skolbarnen ska fördummas och bara lära sig att tänka “rationellt”, dvs okritiskt och vuxna är satta i “livslångt lärande” som konsumenter av löjlig och andefattig underhållning i tv och tidningsartiklar. “Utbildningen” här består i att de t ex ska lära sig allt om tv-/filmkändisar och kunna rabbla titlar och filmrepliker flytande så att de kan hålla igång ett samtal befriat från samhällskritiskt tänkande och görande.

  Charlotte Iserbyt är en utbildningsmässig “Snowdon”. Hon har skrivit den mycket tänkvärda boken “The Deliberate Dumbing Down of America”. Systemet med fördumning är satt i en global omloppsbana av hemliga sällskap och en elitistisk agenda (bl a av Rockefeller, vilket säger allt).

  http://www.newswithviews.com/iserbyt/iserbyt138.htm

  http://www.americandeception.com/

  • @Birgitta.

   Iserbyt har mycket att informera om och har jag inte läst boken har i flertalet videor berättat saker för mig och tittarna sällan hörda. Om du finner Iserbyt påstår att socialismen förstört skolan i USA får du gärna precisera var och hur. Det kan ju knappast vara dess grundläggande intresse i att gynna minskandet av analfabetism som på Kuba i Indonesien eller annorstädes och sedan förstöra sabotera sina grundtankar.. Det kan bara ligga i någon annans intresse att förstöra bildningens verktyg, mål och mening. Hade “socialismen” enligt din tolkning lyckats i USA måste ju resultatet på Kuba vara motsägelsefullt för där hade den verkligen chansen att förstöra för mänskligheten, men det gjorde man enklast i USA och det kan ju bara bero på att socialismen inte fick styra alls i USA.

   I Indonesien mördades de som skapade skola mot analfabetismen. Kvinnorna och Generalerna http://www.wechselmann.se/kvinnorna-och-generalerna/ Inte oväntat stöddes folkmordet av USA..

   “kapitalet använder sig av “socialism” för att gynna sin egen etnicitet.”. Det kallas väl korruption och har inget med socialism att göra. Grafström gör samma kullerbytta med Debs eftersom han bara vill bekräfta sina egna teorier med “vad andra gjorde”. Därmed skulle Debs som socialist bara vara ett undantag i Grafströms gällande mening. Det passar ju utmärkt. Om forskningen på medicin försiggick på det sättet skulle vi vara illa ute..

   Alla använde sig av “rashygien”. Alla var “tysta” när lobotomin infördes, många är tysta när ECT praktiseras. Man applåderade arbetslöshet, fattigdom, politisk förföljelse, tortyr, mord och vansinniga privatiseringar när Friedman fick Nobelpriset.

   • castoropollux
    Denna artikel har bla temat konspirationer. Den aspekt av socialism jag berör är just den konspiratoriska. Dessförutom har jag ofta upprepat att många gräsrotssocialister (majoriteten) och även mer prominenta, är omedvetna om att socialismen kidnappats av frimurare mfl för finanselitens räkning. Det fråntar inte andra företrädare för socialism möjligheten att kunna göra uttalanden som du kan sympatisera med. Men när man inte inser eller vill kännas vid kopplingen mellan makteliten och socialismen kommer resultatet att bli som eliterna räknat ut och inte som majoriteten hoppas, om de nu överhuvudtaget har några realistiska planer.
    Du försvarar en variant av vänsterideologi och bekämpar inte bara ideologiska motståndare vilket givetvis är legitimt, utan även fakta som komplicerar bilden men likväl är viktigt för din egen möjlighet att finna lösningar. I den processen tenderar du att alltför lätt gå till personangrepp med förklenande uttryckssätt om andra. Du skulle ge ett starkare intryck om du avstod från efterslängar. Och du skulle få färre invändningar från mig.

    • @peterg.

     Vad gäller personangrepp är det svårt att kröna några vinnare av dig och Sture B. Jag kallar det dött lopp. Ni är lika dåliga förlorare bägge två. Jag försvarar ingen vänsterideologi. Jag försvarar sanningen, rättvisan, jämlikheten och folkets rätt visavi korruption och vinstintressen.. Då måste man stå bland folket. Du sågar all vänster på ett desperat, omisskänneligt och märkligt sätt. Med din logik är skogen full av troll och för säkerhets skulle är trollen enligt din logik fulla av skog..

     Om du letar efter makteliten och S hittar du säkert en koppling men inte i hela partiet och blott pga korruption. Det skulle givetvis uppstå en i samma stund som V hade fått någon makt men än har vi inte sett mycket av dess regeringsutövande, ändå är de kommunister i extremisternas ögon. Dit räknas givetvis krigshetsaren Björklund & Co…

     Vem än Stalin svälte så kan inte BRITTERNA ha lyckats med något av det, utan hjälp på andra sidan.. Situationskomiken blir brutal i den stund tex Kamprad lyckas utbyta varor, tjänster och vinster med gratisarbetet i fängelserna.. Det måste varit tufft att med mer eller mindre vapenmakt tvinga sig till den supporten av DDR.. Muren var uppenbarligen till blott för folket men inte för makten..

     Se vi nutidens skandaler med registreringen av fackföreningsanslutna i UK av svenska företag, av dess polis osv kan vi gott säga att generaliseringen av vänstern från maktmissbrukarnas sida alltid sett ut så här.. På vems sida står NI om inte folkets? Ni andas då samma luft..

     Vad gäller invändningar så får du ju dem efter förtjänst, missinfo, inte efter personliga vendettor..

 • PeterG – du talar som en stukad svensk som tror att man ska “skämmas” istället för att vara stolt. Jag har förr skrivit samma sak och talat om källan.

  Jag kan skämmas över vad Sverige blivit till, och att sådana ord som du sprider – som av dig kan anses som helt normala. Skäms också över vad man gör mot hederligt folk i detta land. Jag skäms över dig och din börda av programmerat skämstänk.

  Här kan man genom Jüri läsa, och inse hur vi lever i en diktatur, men det kallas för demokrati:

  “Ett samhälle som endast låtsas vara demokratiskt, och där lagarna inte gäller makteliten och där reglerna tillämpas godtyckligt har jag redan upplevt – i Sovjetunionen.”

  ÖPPET BREV TILL SVENSKA FILMINISTITUTETS VD ANNA SERNER

  ———-

  Yet one of Stalin’s lieutenants in Ukraine stated in 1933 that the famine was a great success. It showed the peasants “who is the master here. It cost millions of lives, but the collective farm system is here to stay.”..

  • astro
   Så jag är en stukad svensk för att du inte ville visa dina källor? Och trots att jag bad om det fick jag en försäkran om att allt är dokumenterat. Det hade gått snabbare att bara skriva hans namn. Jag tror många håller med om att det verkar som man döljer något då. Antingen skyddar man källan eller så känner man sig inte säker på att man har på fötter dvs SKÄMS.
   Juri Linnas bok Architects of Deception är beträffande Usas vapenleveranser till Kuba svagt underbyggd. Det står att en amerikansk historiker Jean Boyer påstår att Eisenhower stödde det men utan källhänvisning. Det betyder att Linna inte har ngn källtext han vill redovisa. Jag hittar det namnet på olika personer men ingen som passar in. Haitis president hette så.
   Linnas redogörelser för bolshevikrevolutionen baserar sig delvis på en trovärdig källa Oleg Platonov som haft tillgång till Grande Orient frimurarnas arkiv. Men det Linna påstår om Nicaragua är inte sensationellt. Carter ville tydligen inte att Somosa skulle vinna. Reagan och Bush vände på steken. Sandinisterna utnyttjade det så länge det gick.
   Usas Kuba-ambassadör intygade 1979 att Castro inte kunnat ta makten utan Usas hjälp. Linna citerar det och det är naturligtvis ett starkt argument. Men detaljerna som motiverade min fråga är alltså inte dokumenterade.
   Den Englandsorienterade delen av Usa kan jag tänka mig skulle ligga bakom. Frimurarna finns överallt men England var rotskottet i modern tid.

 • @Birgitta. Felpostat svar skulle vara till Birgitta och hamnar här rätt.

  Den luriga pedagogiken bestå nog i att lura mänskligheten i krig efter krig såväl som annat. Dessemellan gynnar man inte heller bildning eller kunskap och eftersom socialism är en ständig fiende och käpp i hjulet till kapitalismen, utsugningen, förtrycket, usla arbetsförhållanden, kolonialismen, kan man snart förstå vem som vill vad..

  Shitlers stora grabbar i bakgrunden kan knappast ha missförstått sina syften..

  I dagens läge är det vänstern som är huvudfienden medan SD och resten av den grå apokalyptiska hästen hyllar dumbing down on Sweden..

 • @CastorPollux Du säger “Eugene V. Debs tycker jag gjorde tydligt klart att Socialism var att tänka själv, bestämma själv och välja själv. istället för att låta andra bestämma…”

  Det här är ju precis den pedagogik som John Dewey förespråkade. Den luriga pedagogiken låtsas vara demokratisk dvs att man får bestämma själv. I verkligheten leds man in mot “rätt” tänkande genom olika manipulativa metoder. Dewey menade att vardagskunskap inte hade något värde utan att individen skulle ledas till rationellt tänkande som är naturvetenskaplig kunskap. Det lurar en socialdarwinistisk syn inom socialismen.

  Det sägs att på vissa håll att Eugene V Debs inte var frimurare. På andra håll diskuteras varför han signalerar med frimuraresymboler.

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica05.htm

  • Birgitta
   Och oavsett vad Debbs sa så utgör det inget skydd mot vad de andra gjorde.
   Lyndon Larouche skrev 1978 en översikt över den kamp om rätt tänkande som han anser har pågått sen årtusenden. Larouche och andra har tillsammans exemplifierat från antikens Grekland ditto Kina och senare bla Venedig och England. Det är mot bakgrund av det studiet som namnet Schillerinstitutet skall ses eftersom Schiller anses stå för en upplyftande livssyn. Medan det som det angloamerikanska står för är snöd vinning med sluga medel, där fördumningen just som du säger luras på de omisstänksamma. Miljarder människor drivs in i fållan och blir lättare att lura på avvägar så att de inte utgör ekonomisk konkurrens mot bedragarkulturen.
   @castoropollux
   Vänsterfolk har i hög grad lurats in på den ogynnsamma vägen och deras syn på utbildning i Sverige ger om och omigen bevis på det. Det är möjligt att det existerar avvikelser från det mönstret men det vanliga är att jämlikhetsideer ses som motargument mot individualistisk utveckling. 10 år sen sades det tex rent ut från höga skoltjänstemän eller rådgivare, minns inte vilket, att man inte får låta elever utveckla matematikkunskaper långt före de jämnåriga.
   Det finns i det specifika fallet antagligen psykologi-aspekter på det inte bara jämlikhetsmotiv, men det avspeglar hur man söker forma ett homogent kollektiv utan en tanke på att det samtidigt berövar samhället naturligt uppkommande mänsklig skaparkraft.
   I det fallet handlar det förstås hos oss i Sverige inte om samma som det jag beskrev tidigare, men det skapar grogrund för att dras med i globaliserarnas fördumningsprojekt.
   Det borde kunna existera en helt annan vänster, orädd för och bejakande av individualism.

   • @peter_g.

    “10 år sen sades det tex rent ut från höga skoltjänstemän eller rådgivare, minns inte vilket, att man inte får låta elever utveckla matematikkunskaper långt före de jämnåriga.”

    Är det så här man bygger motsättningar och kritik mot den svenska skolan, samhället och politiken?

    Nog finns det berättigad kritik mot de flesta läroplaner och den brist på arbetsro dessa ofta betydde för skolans arbete. Inte tänker väl jag tro eller ens acceptera att det var något vänster med dessa ständiga förändringar eller hur pappersarbetet växt över öronen… Det är svårt att tro att vänstern stod för receptet. Snarare är det så att den motsatta sidan på fler verksamhetsområden förvärrat, försvårat och krånglat till yrkesutövning för att underlätta privatiseringen.. Innan dess försökte väl skolverket bara rättfärdiga sig själva..

    Inte heller blir kritiken mot hämmad undervisning berättigad av att en undervisning blir krånglig med elever som befinner sig på olika nivå. Det är bara förvånansvärt opraktiskt. Inte kan det vara så svårt att tänka sig in i en lärares arbetssituation? Det finns inget som hindrat någon att läsa fritt hemma med hjälp av föräldrar om de vill utveckla underbarnet i sin takt. De som haft medel har då satt sina barn i privata skolor om de funnits och det har det ju. Föräldrar ska väl ta ansvar för sina barn? Att som nu försämra hela skolsystemet har ju inget med underbarnen att göra utan att man på fullt allvar segregerar samhället.

    • castropollux
     Jag tog upp exemplet matte därför att det lämpar sig för att läsas i olika takt iom att läroböcker finns som förklarar bra och ger material i olika svårighetsgrad motsv olika betyg och inget hindrar att man utnyttjar alla årskursers material. Nu lär detta ske så jag citerade ett tidigare exempel där man ville hålla tillbaka den individuella utvecklingen.
     Och det kan som sagt ha funnits psykologi-aspekter med, att man tror att det är skadligt för socialiseringen. Att olikheter är något negativt. Men samma människor som tycker så kan likväl plädera samtidigt för multikultur.
     Det du föreslog innebär att eleverna skulle sitta sysslolösa eller göra mer av samma. Så var det tidigare. Mycket onödigt tragglande istf att låta elever gå fortare fram. Min äldste som inte var ngn plugghäst eller mer än normalt begåvad undrade varför det gick i snigeltakt på de lägre nivåerna. Särskilt när han gick vidare högre upp och insåg hur mycket mer han hade kunnat lära sig långt tidigare.
     Och det handlar inte om underbarn utan om att det finns olika individuella behov.

   • @peterg.

    “Det finns i det specifika fallet antagligen psykologi-aspekter på det inte bara jämlikhetsmotiv, men det avspeglar hur man söker forma ett homogent kollektiv utan en tanke på att det samtidigt berövar samhället naturligt uppkommande mänsklig skaparkraft.”

    Så om alla ett år lär sig ett visst mått matte, fysik, kemi. språk, slöjd osv har hela skaparkraften gått förlorad? Det “kollektiva spöket” i dina formuleringar kan bara ses med en viss sorts glasögon och jag måste säga att de måtte vara väldigt tjockbottnade och speciella. Förmodligen är en stor del av eleverna redan unika varelser medan andra ovetandes inte är det. Att skolan skulle hämma dessa kan inte förstås utan annat än ett mörker perspektiv.

    Att segregeringen av skolan skulle lyckas med dessa argument och inte kunde framtvingas annat än med svältkurer mot hela den statliga och kommunala ekonomierna ger ju vid handen att du försvara liberalernas och Friedmans Tistlar.

    Att din egen skaparkraft vad gäller fysiken för evigt satt gränser du vägrar kännas vid handlar inte så mycket om skolan utan vad du tillät dig. Det kan knappast varit skolan som lärde lydnad utan vad som lärdes ut var anpassning till den rådande ordningen att allt liv skulle kopplas till “slaveri” beroende av konsumtion och brist på frihet, egna initiativ och självständighet..

    Att segregera skolan är väl om något et fördumningsprojekt väl underhållet i staterna och alla de länder de förstört bildningen i. Är du peterg för eller emot? En fantasiprodukt likt sture b?

    Några skaparkrafter framstår ni inte som. Inte med era personpåhopp utan snarare bekräftas gamla tongångar om förtryck och åtskillnad. Misstro mot folkliga uppror och krav på lika rätt..

    I skolor i USA som tar tillvara resurserna får de duktiga eleverna lära de som inte hinner med. Man minskar orättvisorna, åtskillnaden med det och det låter faktiskt mer skaparlik i skaparkraften. Det måste ju bero på att man inte siktar på att segregera samhället varken i det lilla eller stora.

    • castropollux
     Skaparkraft av den typen som genererar produktion och jobb uppkommer genom en minoritets kreativa insatser. Ju mer de hinner utvecklas i unga år desto mer är vunnet. Finns inget bra skäl att bromsa dem. Socialisering är också viktigt men det enda som står i vägen i det fallet är intolerans mot variation – jantelagen – och den går att påverka vill jag tro.
     Det du beskrev från Usa med att de som kommit längre lär de andra såg jag komma igång och tillämpas i ett av mina barns skolgång. Men för att det skall fungera bra bör man låta dem som kan utvecklas snabbare göra det! Så det du tar upp är ytterligare ett argument för mer individuell behandling. Vad jag förstår har detta nu förverkligats i Sverige. Men tidigare var det inte så.

 • Här är ett foto på Lenin-staty i Seattle. Den är utanför frimurarnästet.
  http://en.metapedia.org/m/images/9/94/Masonic_Statue_of_Lenin_in_Seattle%2C_US.png

  Han var medlem i Swiss lodge Art et Travail.
  Han skrev också sitt namn i Grand Orients gästbok i Paris.

  Batista och Castro var frimurare, och meningen med Batistas maktövertagande var enbart att bana vägen för Castro och kommunismen.

  Salvador Allende var frimurare.

  Frimureri och kommunism,är båda samverkande verktyg för den onämnbara ziongruppen.

  Hos dom gemensamt finns slagord som “framsteg”, “humanism”, “likavärde” och broderskap” (universellt)osv. När de destabiliserat och degenererat ett land tillräckligt genom liberalism mm, då tas de över av despoterna. Samtidigt förbjuds all annat logeverksamhet bland “murare”. På Kuba förbjöds allt frimureri av Castro, förutom Grande Orient, om han lyckade vet jag inte. Då har man inga “demokratiska socialister” eller fackföreningar mm. Så då faller tex socialdemokrati bort. Då har alla hamnat i det där att “alla kan tänka fritt”, “ha sina egna tankar”, som Castoropollux skulle kalla det – att tänka enligt Partiets hjärntvätt = att tänka fritt.

  Eller så finns olika murerier, och då skapar de massa organisationer som de kontrollerar folket via, som fackförbunden, osv osv, och Partiet har avdelningar, som här, Sjuklövern och sin media utöver sin SVT/SR-propagandabyrå (public “service”). Alla ledare för att omstörta samhällen har varit frimurare, som i Sverige.

 • PeterG – du talar som en stukad svensk som tror att man ska “skämmas” istället för att vara stolt. Jag har förr skrivit samma sak och talat om källan.

  Jag kan skämmas över vad Sverige blivit till, och att sådana ord som du sprider – som av dig kan anses som helt normala. Skäms också över vad man gör mot hederligt folk i detta land. Jag skäms över dig och din börda av programmerat skämstänk.

  Här kan man genom Jüri läsa, och inse hur vi lever i en diktatur, men det kallas för demokrati:

  “Ett samhälle som endast låtsas vara demokratiskt, och där lagarna inte gäller makteliten och där reglerna tillämpas godtyckligt har jag redan upplevt – i Sovjetunionen.”

  ÖPPET BREV TILL SVENSKA FILMINISTITUTETS VD ANNA SERNER

  ———-

  Yet one of Stalin’s lieutenants in Ukraine stated in 1933 that the famine was a great success. It showed the peasants “who is the master here. It cost millions of lives, but the collective farm system is here to stay.”..

  • astro
   Så jag är en stukad svensk för att du inte ville visa dina källor? Och trots att jag bad om det fick jag en försäkran om att allt är dokumenterat. Det hade gått snabbare att bara skriva hans namn. Jag tror många håller med om att det verkar som man döljer något då. Antingen skyddar man källan eller så känner man sig inte säker på att man har på fötter dvs SKÄMS.
   Juri Linnas bok Architects of Deception är beträffande Usas vapenleveranser till Kuba svagt underbyggd. Det står att en amerikansk historiker Jean Boyer påstår att Eisenhower stödde det men utan källhänvisning. Det betyder att Linna inte har ngn källtext han vill redovisa. Jag hittar det namnet på olika personer men ingen som passar in. Haitis president hette så.
   Linnas redogörelser för bolshevikrevolutionen baserar sig delvis på en trovärdig källa Oleg Platonov som haft tillgång till Grande Orient frimurarnas arkiv. Men det Linna påstår om Nicaragua är inte sensationellt. Carter ville tydligen inte att Somosa skulle vinna. Reagan och Bush vände på steken. Sandinisterna utnyttjade det så länge det gick.
   Usas Kuba-ambassadör intygade 1979 att Castro inte kunnat ta makten utan Usas hjälp. Linna citerar det och det är naturligtvis ett starkt argument. Men detaljerna som motiverade min fråga är alltså inte dokumenterade.
   Den Englandsorienterade delen av Usa kan jag tänka mig skulle ligga bakom. Frimurarna finns överallt men England var rotskottet i modern tid.

 • @Birgitta. Felpostat svar skulle vara till Birgitta och hamnar här rätt.

  Den luriga pedagogiken bestå nog i att lura mänskligheten i krig efter krig såväl som annat. Dessemellan gynnar man inte heller bildning eller kunskap och eftersom socialism är en ständig fiende och käpp i hjulet till kapitalismen, utsugningen, förtrycket, usla arbetsförhållanden, kolonialismen, kan man snart förstå vem som vill vad..

  Shitlers stora grabbar i bakgrunden kan knappast ha missförstått sina syften..

  I dagens läge är det vänstern som är huvudfienden medan SD och resten av den grå apokalyptiska hästen hyllar dumbing down on Sweden..

 • @CastorPollux Du säger “Eugene V. Debs tycker jag gjorde tydligt klart att Socialism var att tänka själv, bestämma själv och välja själv. istället för att låta andra bestämma…”

  Det här är ju precis den pedagogik som John Dewey förespråkade. Den luriga pedagogiken låtsas vara demokratisk dvs att man får bestämma själv. I verkligheten leds man in mot “rätt” tänkande genom olika manipulativa metoder. Dewey menade att vardagskunskap inte hade något värde utan att individen skulle ledas till rationellt tänkande som är naturvetenskaplig kunskap. Det lurar en socialdarwinistisk syn inom socialismen.

  Det sägs att på vissa håll att Eugene V Debs inte var frimurare. På andra håll diskuteras varför han signalerar med frimuraresymboler.

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica05.htm

  • Birgitta
   Och oavsett vad Debbs sa så utgör det inget skydd mot vad de andra gjorde.
   Lyndon Larouche skrev 1978 en översikt över den kamp om rätt tänkande som han anser har pågått sen årtusenden. Larouche och andra har tillsammans exemplifierat från antikens Grekland ditto Kina och senare bla Venedig och England. Det är mot bakgrund av det studiet som namnet Schillerinstitutet skall ses eftersom Schiller anses stå för en upplyftande livssyn. Medan det som det angloamerikanska står för är snöd vinning med sluga medel, där fördumningen just som du säger luras på de omisstänksamma. Miljarder människor drivs in i fållan och blir lättare att lura på avvägar så att de inte utgör ekonomisk konkurrens mot bedragarkulturen.
   @castoropollux
   Vänsterfolk har i hög grad lurats in på den ogynnsamma vägen och deras syn på utbildning i Sverige ger om och omigen bevis på det. Det är möjligt att det existerar avvikelser från det mönstret men det vanliga är att jämlikhetsideer ses som motargument mot individualistisk utveckling. 10 år sen sades det tex rent ut från höga skoltjänstemän eller rådgivare, minns inte vilket, att man inte får låta elever utveckla matematikkunskaper långt före de jämnåriga.
   Det finns i det specifika fallet antagligen psykologi-aspekter på det inte bara jämlikhetsmotiv, men det avspeglar hur man söker forma ett homogent kollektiv utan en tanke på att det samtidigt berövar samhället naturligt uppkommande mänsklig skaparkraft.
   I det fallet handlar det förstås hos oss i Sverige inte om samma som det jag beskrev tidigare, men det skapar grogrund för att dras med i globaliserarnas fördumningsprojekt.
   Det borde kunna existera en helt annan vänster, orädd för och bejakande av individualism.

   • @peter_g.

    “10 år sen sades det tex rent ut från höga skoltjänstemän eller rådgivare, minns inte vilket, att man inte får låta elever utveckla matematikkunskaper långt före de jämnåriga.”

    Är det så här man bygger motsättningar och kritik mot den svenska skolan, samhället och politiken?

    Nog finns det berättigad kritik mot de flesta läroplaner och den brist på arbetsro dessa ofta betydde för skolans arbete. Inte tänker väl jag tro eller ens acceptera att det var något vänster med dessa ständiga förändringar eller hur pappersarbetet växt över öronen… Det är svårt att tro att vänstern stod för receptet. Snarare är det så att den motsatta sidan på fler verksamhetsområden förvärrat, försvårat och krånglat till yrkesutövning för att underlätta privatiseringen.. Innan dess försökte väl skolverket bara rättfärdiga sig själva..

    Inte heller blir kritiken mot hämmad undervisning berättigad av att en undervisning blir krånglig med elever som befinner sig på olika nivå. Det är bara förvånansvärt opraktiskt. Inte kan det vara så svårt att tänka sig in i en lärares arbetssituation? Det finns inget som hindrat någon att läsa fritt hemma med hjälp av föräldrar om de vill utveckla underbarnet i sin takt. De som haft medel har då satt sina barn i privata skolor om de funnits och det har det ju. Föräldrar ska väl ta ansvar för sina barn? Att som nu försämra hela skolsystemet har ju inget med underbarnen att göra utan att man på fullt allvar segregerar samhället.

    • castropollux
     Jag tog upp exemplet matte därför att det lämpar sig för att läsas i olika takt iom att läroböcker finns som förklarar bra och ger material i olika svårighetsgrad motsv olika betyg och inget hindrar att man utnyttjar alla årskursers material. Nu lär detta ske så jag citerade ett tidigare exempel där man ville hålla tillbaka den individuella utvecklingen.
     Och det kan som sagt ha funnits psykologi-aspekter med, att man tror att det är skadligt för socialiseringen. Att olikheter är något negativt. Men samma människor som tycker så kan likväl plädera samtidigt för multikultur.
     Det du föreslog innebär att eleverna skulle sitta sysslolösa eller göra mer av samma. Så var det tidigare. Mycket onödigt tragglande istf att låta elever gå fortare fram. Min äldste som inte var ngn plugghäst eller mer än normalt begåvad undrade varför det gick i snigeltakt på de lägre nivåerna. Särskilt när han gick vidare högre upp och insåg hur mycket mer han hade kunnat lära sig långt tidigare.
     Och det handlar inte om underbarn utan om att det finns olika individuella behov.

   • @peterg.

    “Det finns i det specifika fallet antagligen psykologi-aspekter på det inte bara jämlikhetsmotiv, men det avspeglar hur man söker forma ett homogent kollektiv utan en tanke på att det samtidigt berövar samhället naturligt uppkommande mänsklig skaparkraft.”

    Så om alla ett år lär sig ett visst mått matte, fysik, kemi. språk, slöjd osv har hela skaparkraften gått förlorad? Det “kollektiva spöket” i dina formuleringar kan bara ses med en viss sorts glasögon och jag måste säga att de måtte vara väldigt tjockbottnade och speciella. Förmodligen är en stor del av eleverna redan unika varelser medan andra ovetandes inte är det. Att skolan skulle hämma dessa kan inte förstås utan annat än ett mörker perspektiv.

    Att segregeringen av skolan skulle lyckas med dessa argument och inte kunde framtvingas annat än med svältkurer mot hela den statliga och kommunala ekonomierna ger ju vid handen att du försvara liberalernas och Friedmans Tistlar.

    Att din egen skaparkraft vad gäller fysiken för evigt satt gränser du vägrar kännas vid handlar inte så mycket om skolan utan vad du tillät dig. Det kan knappast varit skolan som lärde lydnad utan vad som lärdes ut var anpassning till den rådande ordningen att allt liv skulle kopplas till “slaveri” beroende av konsumtion och brist på frihet, egna initiativ och självständighet..

    Att segregera skolan är väl om något et fördumningsprojekt väl underhållet i staterna och alla de länder de förstört bildningen i. Är du peterg för eller emot? En fantasiprodukt likt sture b?

    Några skaparkrafter framstår ni inte som. Inte med era personpåhopp utan snarare bekräftas gamla tongångar om förtryck och åtskillnad. Misstro mot folkliga uppror och krav på lika rätt..

    I skolor i USA som tar tillvara resurserna får de duktiga eleverna lära de som inte hinner med. Man minskar orättvisorna, åtskillnaden med det och det låter faktiskt mer skaparlik i skaparkraften. Det måste ju bero på att man inte siktar på att segregera samhället varken i det lilla eller stora.

    • castropollux
     Skaparkraft av den typen som genererar produktion och jobb uppkommer genom en minoritets kreativa insatser. Ju mer de hinner utvecklas i unga år desto mer är vunnet. Finns inget bra skäl att bromsa dem. Socialisering är också viktigt men det enda som står i vägen i det fallet är intolerans mot variation – jantelagen – och den går att påverka vill jag tro.
     Det du beskrev från Usa med att de som kommit längre lär de andra såg jag komma igång och tillämpas i ett av mina barns skolgång. Men för att det skall fungera bra bör man låta dem som kan utvecklas snabbare göra det! Så det du tar upp är ytterligare ett argument för mer individuell behandling. Vad jag förstår har detta nu förverkligats i Sverige. Men tidigare var det inte så.

 • Här är ett foto på Lenin-staty i Seattle. Den är utanför frimurarnästet.
  http://en.metapedia.org/m/images/9/94/Masonic_Statue_of_Lenin_in_Seattle%2C_US.png

  Han var medlem i Swiss lodge Art et Travail.
  Han skrev också sitt namn i Grand Orients gästbok i Paris.

  Batista och Castro var frimurare, och meningen med Batistas maktövertagande var enbart att bana vägen för Castro och kommunismen.

  Salvador Allende var frimurare.

  Frimureri och kommunism,är båda samverkande verktyg för den onämnbara ziongruppen.

  Hos dom gemensamt finns slagord som “framsteg”, “humanism”, “likavärde” och broderskap” (universellt)osv. När de destabiliserat och degenererat ett land tillräckligt genom liberalism mm, då tas de över av despoterna. Samtidigt förbjuds all annat logeverksamhet bland “murare”. På Kuba förbjöds allt frimureri av Castro, förutom Grande Orient, om han lyckade vet jag inte. Då har man inga “demokratiska socialister” eller fackföreningar mm. Så då faller tex socialdemokrati bort. Då har alla hamnat i det där att “alla kan tänka fritt”, “ha sina egna tankar”, som Castoropollux skulle kalla det – att tänka enligt Partiets hjärntvätt = att tänka fritt.

  Eller så finns olika murerier, och då skapar de massa organisationer som de kontrollerar folket via, som fackförbunden, osv osv, och Partiet har avdelningar, som här, Sjuklövern och sin media utöver sin SVT/SR-propagandabyrå (public “service”). Alla ledare för att omstörta samhällen har varit frimurare, som i Sverige.

 • @Sture B. Som ett brev på gmailposten.

  http://jinge.se/mediekritik/internationella-storfinansen-hjalpte-hitler.htm/comment-page-1#comment-260815

  Hur Stalin och Shitler kunde ingå en pakt med varann trots de kraftfulla politiska motsättningarna här måste väl få fler av din sort att undra? Jagade de trots allt samma människor ser det ju för mig, för dig och flera andra ut som om pengarna från kapitalet i USA och Tyskland med omnejd förräntade sig i gemensam politisk rensning. Blev någon besviken?

  Dessutom ser det ut som om Shitlers planer utan tvekan sammanfaller med kapitalets. Det var bara ett av de vanliga blodiga makabra krigen… Mer välplanerat och med sitt utdragna mål. Rustningen måste ju få sluka sin verklighet och ge begynnelsen på ny ände en färsk början..

  Var planen att lägga så mycket land, “nationer utan annan ledning
  än anpasslig (do or die)” under sig blir världskriget ingen gåta utan en huggsexa om ekonomiska tillgångar, naturresurser, livsmedelsproduktion och arbetskraft. De raka pennstrecken i efterbörden som om geografin var en tårta ser att ge mig rätt att njuta förståndets garnering. Sedan dess har flera folkslag förtryckts bara utifrån sin kraft att vilja vara självständiga.

  jag har också sett “Kanonerna på Navarone” men blev varken döv eller blind…

  Hur EU nu återbygger murar, tvingar folk och produktion till slavvillkor är en märklig vändning för en värld som skulle vara fri..

 • @StureB.

  Kommunisterna på Kuba måste konspirerat rejält mot dig eftersom de inte alls gjorde som nassarna i ett land du nämnt. Pol Pot utbildad i Frankrike måste tagit intryck av en skola du måtte saknat..

  Bombandet av Asien med Napalm, fosfor och klustervapen måste te sig spännande. Det var ju bara kommunister… Med tanke på all de superlativer du grävt fram ur dunkla hörn av medvetandet står det då klart vad lite du lärt..

  @Birgitta. Eugene V. Debs tycker jag gjorde tydligt klart att Socialism var att tänka själv, bestämma själv och välja själv. istället för att låta andra bestämma… Därför ansågs han vara ett krigshetsat folks fiende och sattes i fängelse.. https://www.youtube.com/watch?v=OQMZRPhX5gY

 • PeterG – allt finns dokumenterat.

  Castro deltog i minst två Hollywoodfilmer. Han och Mao var frimurare. Du ska bara gå efter agendan, och inte se på hur det på ytan ser ut och tro annat än att det är företeelser som är planerade, eller uppstår – och att det skulle innebära att agendan ligger fast.

  Det är så att man satte in Castro likväl som Mao. Bry dig inte om scharader och silad tvärinfo.

  Om inte kommunism skulle styra Kuba så hade det inte varit kommunism där, på USA:s bakgård.

  Det var som en film. Castro och Batista var samverkande i det. Det är inte bara så att agendan ser ut som att helt plötsligt är Castro vid makten, utan det har sin regi. I det ingick att Batista skulle bereda vägen för Castro. Det skulle bli lite upplösning och att ladda upp folket så att de själva ficks till att “kämpa för det”, få det att se ut som det var naturligt. EN film med flera skeenden i tiden – men resultatet var vad det gick ut på, och var det som vi sett.

  Castro hade 32 hus på Kuba och nästan 10000 livvakter.

  Castro var KBG-agent. Men inget av stödet kom från Sovjet, utan alla pengar, vapen och materiellt, skeppades från USA.

  Castro var tidigare inblandad i mord och omstörtande verksamhet på andra håll – övervakat och beskyddat av CIA.

  Allt och alla inom partiets skikt senare i Kuba var frumurare, inom Grande Orient.

  Frimurarna som hade amerikanska pass inom den amerikanska regimen kunde heta:
  Robert McNamara, Theodore C. Sorenson, Arthur M. Schlesinger, Jr,, Roy Rubottom, McGeorge Bundy, J. William Fulbright, Herbert Mattews och Roger Hilsman. Främst var det dock Eisenhower som var ansvarig för det.

  Du bör upphöra med felaktigt försvar av svält och folkmord:

  ”Till Michailov

  Politbyrån påpekar för Ukrainas Kommunistiska Partis centralkommitté att insamling av alla livsmedel, d v s 100 %, spelar en absolut avgörande roll för Sovjetryssland.. Man måste hitta de mest effektiva åtgärder som skall vidtas för att uppnå detta mål. Besked måste ges om alla beslut. Rapportera per telefon två gånger i månaden hur insamlingen och transporterna till Sovjetryssland pågår.”
  Lenin, den 9 november 1921

  • astro
   Det gällde alltså källorna till (anglo)amerikanernas faktiska stöd till Castros styrkor.
   Beträffande själva innehållet i din kommentar.
   Det handlade inte om interventionskriget utan om svälten i Ukraina 11 år senare.
   Lenin var då borta sen länge. Under interventionskrigetmed 20 invaderande västländer togs bilder som senare falskeligen presenterades som tagna under 30-talet.
   Och att många marxister och andra maktmänniskor var frimurare bestrider jag inte.
   Grande Orients arkiv beslagtogs av nazisterna och sen av Röda armen först långt senare återlämnades de. Så uppgifterna skulle kunna härröra från Oleg Platonov?
   Och du har kanske läst Juri Linnas texter? Varför vågar du inte säga det isf?

  • astro
   Jag fräschade upp mitt minne av Juri Linnas Architects of Deception som jag tror är din källa.
   Juri Linnas hat mot Sovjet och kommunismen blir till stöd åt dom som låg bakom och inte till hjälp för de drabbade länderna. Folk överför hatet till Ryssland nu. Men det finns inget skäl att underkänna Linnas text beträffande Kuba. Det är nog i stora drag riktigt som han skriver och det överenstämmer väl med grisbuktenfiaskot.
   (Jag har inte lusläst det men det verkar trovärdigt)
   Men Castro själv var nog liksom Lenin genuin i sin revolutionära vurm.

  • @astro

   ” I det ingick att Batista skulle bereda vägen för Castro.”

   Svårt för att inte säga omöjligt att sätta tilltro till sådana påståenden.. Tortyr, försvinnanden, utomrättsliga avrättningar syftar aldrig till att föra folk till en revolution. Dess arbete, syfte och mål är att förhindra en, skrämma folk till tystnad, lydnad och underkastelse.

   Med Castro tog analfabetismen slut på Kuba. Folk fick skola, sjukvård och utbildning gratis. Det skulle aldrig “oligarker” i USA tillåta eller acceptera. utbildning, framtidstro blev med tiden friare än i USA. Landet som genom CIA, sabotage, terror mot Kuba fortsatte grusa alla planer på att det goda exemplet skulle lyckas allt för väl..

   All bildning är av ondo för fascism och förtryckarkrafter. Den saken har väl förklarat sig själv. Logik som cirkusnummer bjuder på oanad akrobatik..

   Det är som med begreppet sverigevänner. Det förutsätter en kader av sverigefiender.. Man behöver inte vara skolad historiker för att känna igen takterna..

  • @astro. Vad lämnar i övrigt Castros påstådda band till “frimurare” för spår? Vad skall vi med påståenden om att USA men inte JFK försökte lönnmörda Castro ett otal gånger?

   JFK som genomskådade de militanta krigshetsarna och såg riskerna med att dessa skulle trycka på knappen? JFK som för allas säkerhet inrättade direkt kontakt med Castro för att undvika kärnvapenkrig? Allt detta spel lär oss iaf att presidentskapet må ha det beslutande ansvaret och skulden(?) men det är alla de andra odjuren som vill styra.. De ha ju givetvis den egentliga moraliska skulden och det universella ansvaret oavsett att presidenter har beslutet, eftersom de med genetisk envishet ljuger om de faktiska förhållandena..

   USA’s moblisering av Kärnvapen i Europa riktade mot Moskva långt innan Kubakrisen?

   Att man hetsade, eskalerade spänningarna syns knappast vara ett alltigenom kallt krig utan av överhettade hjärnor som kände sig säkra på att den som berättade hur det var snart skulle vara tyst.. För västs räkning rådde bara en sanning ett enda hot. Klockorna ringer nu med i samma klang.

   En ryss som säger sanningar?

   Ja det var ju “ryssar” som besköt sitt eget parlament, de nya demokratiska krafterna i Gorbatjovs anda och skrämde dem tillbaka i “kommuniststadiet”. Av Jeltsin och väst fick folket hejdlösa privatiseringar och Catastroika. http://www.infowarproductions.com/catastroika/files/catastroika_en.avi

   Avväpnade psykopater trivs inte i Väst eller Öst. De intressen som köper deras tjänster och delar upp världen i intresseområden kommer alltid ha vinstintresset som gemensam nämnare.. Alla deras handgångne män syftar bara till en sak. Skrämma tillbaka bildningen, kunskapen till en hanterbar nivå om än så med skräck hot och bestialiska mord. Ändamålet helgar tydligen medlen när blod ska frysa till IS. Knektarna har alltid gjort likadant.

  • Den luriga pedagogiken bestå nog i att lura mänskligheten i krig efter krig såväl som annat. Dessemellan gynnar man inte heller bildning eller kunskap och eftersom socialism är en ständig fiende och käpp i hjulet till kapitalismen, utsugningen, förtrycket, usla arbetsförhållanden, kolonialismen, kan man snart förstå vem som vill vad..

   Shitlers stora grabbar i bakgrunden kan knappast ha missförstått sina syften..

   I dagens läge är det vänstern som är huvudfienden medan SD och resten av den grå apokalyptiska hästen hyllar dumbing down on Sweden..

 • @Sture B. Som ett brev på gmailposten.

  http://jinge.se/mediekritik/internationella-storfinansen-hjalpte-hitler.htm/comment-page-1#comment-260815

  Hur Stalin och Shitler kunde ingå en pakt med varann trots de kraftfulla politiska motsättningarna här måste väl få fler av din sort att undra? Jagade de trots allt samma människor ser det ju för mig, för dig och flera andra ut som om pengarna från kapitalet i USA och Tyskland med omnejd förräntade sig i gemensam politisk rensning. Blev någon besviken?

  Dessutom ser det ut som om Shitlers planer utan tvekan sammanfaller med kapitalets. Det var bara ett av de vanliga blodiga makabra krigen… Mer välplanerat och med sitt utdragna mål. Rustningen måste ju få sluka sin verklighet och ge begynnelsen på ny ände en färsk början..

  Var planen att lägga så mycket land, “nationer utan annan ledning
  än anpasslig (do or die)” under sig blir världskriget ingen gåta utan en huggsexa om ekonomiska tillgångar, naturresurser, livsmedelsproduktion och arbetskraft. De raka pennstrecken i efterbörden som om geografin var en tårta ser att ge mig rätt att njuta förståndets garnering. Sedan dess har flera folkslag förtryckts bara utifrån sin kraft att vilja vara självständiga.

  jag har också sett “Kanonerna på Navarone” men blev varken döv eller blind…

  Hur EU nu återbygger murar, tvingar folk och produktion till slavvillkor är en märklig vändning för en värld som skulle vara fri..

 • @StureB.

  Kommunisterna på Kuba måste konspirerat rejält mot dig eftersom de inte alls gjorde som nassarna i ett land du nämnt. Pol Pot utbildad i Frankrike måste tagit intryck av en skola du måtte saknat..

  Bombandet av Asien med Napalm, fosfor och klustervapen måste te sig spännande. Det var ju bara kommunister… Med tanke på all de superlativer du grävt fram ur dunkla hörn av medvetandet står det då klart vad lite du lärt..

  @Birgitta. Eugene V. Debs tycker jag gjorde tydligt klart att Socialism var att tänka själv, bestämma själv och välja själv. istället för att låta andra bestämma… Därför ansågs han vara ett krigshetsat folks fiende och sattes i fängelse.. https://www.youtube.com/watch?v=OQMZRPhX5gY

 • Kjell Holmsten: Det är självklart och sunt att vara för folkets demokrati. Det är dock naivt att tro att “det är folket som beslutar om de stora frågorna”. Parlamentarism är mer ett skådespel än verklig demokrati. Samhälleliga institutioner skapades för att parera de oönskade beslut som det folkliga majoritetsstyret riskerade att fatta. Borgerskapet sitter över demokratin då de styr över institutioner som t ex juridik och utbildning.

  När det gäller utbildning har t ex John Deweys utbildningspedagik sedan 1942 varit rådande i svenska utbildningsplaner genom Alva Myrdal; den sociala ingenjörskonstens moder. John Dewey var frimurare och medlem i “League for industrical democracy”; Amerikas motsvarighet till Fabian Society. Han formulerade pragmatismen; ett postmodernistiskt synsätt om att det inte finns någon sanning utan att “truth” konstrueras allt efter samtidens behov och syften. Begreppet “sant” är lika med vad som är nyttigt för verksamheten. Läroplaner tonade t ex ned nationell historia och självförståelse för internationellt och kosmopolitiskt tänkande. Ett centralt inslag i Deweys pragmatism är konsensus där alla ska tycka lika – socialism. Detta har mycket lite med demokrati att göra.

  https://en.wikipedia.org/wiki/League_for_Industrial_Democracy
  http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:745733/FULLTEXT01.pdf

 • PeterG – allt finns dokumenterat.

  Castro deltog i minst två Hollywoodfilmer. Han och Mao var frimurare. Du ska bara gå efter agendan, och inte se på hur det på ytan ser ut och tro annat än att det är företeelser som är planerade, eller uppstår – och att det skulle innebära att agendan ligger fast.

  Det är så att man satte in Castro likväl som Mao. Bry dig inte om scharader och silad tvärinfo.

  Om inte kommunism skulle styra Kuba så hade det inte varit kommunism där, på USA:s bakgård.

  Det var som en film. Castro och Batista var samverkande i det. Det är inte bara så att agendan ser ut som att helt plötsligt är Castro vid makten, utan det har sin regi. I det ingick att Batista skulle bereda vägen för Castro. Det skulle bli lite upplösning och att ladda upp folket så att de själva ficks till att “kämpa för det”, få det att se ut som det var naturligt. EN film med flera skeenden i tiden – men resultatet var vad det gick ut på, och var det som vi sett.

  Castro hade 32 hus på Kuba och nästan 10000 livvakter.

  Castro var KBG-agent. Men inget av stödet kom från Sovjet, utan alla pengar, vapen och materiellt, skeppades från USA.

  Castro var tidigare inblandad i mord och omstörtande verksamhet på andra håll – övervakat och beskyddat av CIA.

  Allt och alla inom partiets skikt senare i Kuba var frumurare, inom Grande Orient.

  Frimurarna som hade amerikanska pass inom den amerikanska regimen kunde heta:
  Robert McNamara, Theodore C. Sorenson, Arthur M. Schlesinger, Jr,, Roy Rubottom, McGeorge Bundy, J. William Fulbright, Herbert Mattews och Roger Hilsman. Främst var det dock Eisenhower som var ansvarig för det.

  Du bör upphöra med felaktigt försvar av svält och folkmord:

  “Till Michailov

  Politbyrån påpekar för Ukrainas Kommunistiska Partis centralkommitté att insamling av alla livsmedel, d v s 100 %, spelar en absolut avgörande roll för Sovjetryssland.. Man måste hitta de mest effektiva åtgärder som skall vidtas för att uppnå detta mål. Besked måste ges om alla beslut. Rapportera per telefon två gånger i månaden hur insamlingen och transporterna till Sovjetryssland pågår.”
  Lenin, den 9 november 1921

  • astro
   Det gällde alltså källorna till (anglo)amerikanernas faktiska stöd till Castros styrkor.
   Beträffande själva innehållet i din kommentar.
   Det handlade inte om interventionskriget utan om svälten i Ukraina 11 år senare.
   Lenin var då borta sen länge. Under interventionskrigetmed 20 invaderande västländer togs bilder som senare falskeligen presenterades som tagna under 30-talet.
   Och att många marxister och andra maktmänniskor var frimurare bestrider jag inte.
   Grande Orients arkiv beslagtogs av nazisterna och sen av Röda armen först långt senare återlämnades de. Så uppgifterna skulle kunna härröra från Oleg Platonov?
   Och du har kanske läst Juri Linnas texter? Varför vågar du inte säga det isf?

  • astro
   Jag fräschade upp mitt minne av Juri Linnas Architects of Deception som jag tror är din källa.
   Juri Linnas hat mot Sovjet och kommunismen blir till stöd åt dom som låg bakom och inte till hjälp för de drabbade länderna. Folk överför hatet till Ryssland nu. Men det finns inget skäl att underkänna Linnas text beträffande Kuba. Det är nog i stora drag riktigt som han skriver och det överenstämmer väl med grisbuktenfiaskot.
   (Jag har inte lusläst det men det verkar trovärdigt)
   Men Castro själv var nog liksom Lenin genuin i sin revolutionära vurm.

  • @astro

   ” I det ingick att Batista skulle bereda vägen för Castro.”

   Svårt för att inte säga omöjligt att sätta tilltro till sådana påståenden.. Tortyr, försvinnanden, utomrättsliga avrättningar syftar aldrig till att föra folk till en revolution. Dess arbete, syfte och mål är att förhindra en, skrämma folk till tystnad, lydnad och underkastelse.

   Med Castro tog analfabetismen slut på Kuba. Folk fick skola, sjukvård och utbildning gratis. Det skulle aldrig “oligarker” i USA tillåta eller acceptera. utbildning, framtidstro blev med tiden friare än i USA. Landet som genom CIA, sabotage, terror mot Kuba fortsatte grusa alla planer på att det goda exemplet skulle lyckas allt för väl..

   All bildning är av ondo för fascism och förtryckarkrafter. Den saken har väl förklarat sig själv. Logik som cirkusnummer bjuder på oanad akrobatik..

   Det är som med begreppet sverigevänner. Det förutsätter en kader av sverigefiender.. Man behöver inte vara skolad historiker för att känna igen takterna..

  • @astro. Vad lämnar i övrigt Castros påstådda band till “frimurare” för spår? Vad skall vi med påståenden om att USA men inte JFK försökte lönnmörda Castro ett otal gånger?

   JFK som genomskådade de militanta krigshetsarna och såg riskerna med att dessa skulle trycka på knappen? JFK som för allas säkerhet inrättade direkt kontakt med Castro för att undvika kärnvapenkrig? Allt detta spel lär oss iaf att presidentskapet må ha det beslutande ansvaret och skulden(?) men det är alla de andra odjuren som vill styra.. De ha ju givetvis den egentliga moraliska skulden och det universella ansvaret oavsett att presidenter har beslutet, eftersom de med genetisk envishet ljuger om de faktiska förhållandena..

   USA’s moblisering av Kärnvapen i Europa riktade mot Moskva långt innan Kubakrisen?

   Att man hetsade, eskalerade spänningarna syns knappast vara ett alltigenom kallt krig utan av överhettade hjärnor som kände sig säkra på att den som berättade hur det var snart skulle vara tyst.. För västs räkning rådde bara en sanning ett enda hot. Klockorna ringer nu med i samma klang.

   En ryss som säger sanningar?

   Ja det var ju “ryssar” som besköt sitt eget parlament, de nya demokratiska krafterna i Gorbatjovs anda och skrämde dem tillbaka i “kommuniststadiet”. Av Jeltsin och väst fick folket hejdlösa privatiseringar och Catastroika. http://www.infowarproductions.com/catastroika/files/catastroika_en.avi

   Avväpnade psykopater trivs inte i Väst eller Öst. De intressen som köper deras tjänster och delar upp världen i intresseområden kommer alltid ha vinstintresset som gemensam nämnare.. Alla deras handgångne män syftar bara till en sak. Skrämma tillbaka bildningen, kunskapen till en hanterbar nivå om än så med skräck hot och bestialiska mord. Ändamålet helgar tydligen medlen när blod ska frysa till IS. Knektarna har alltid gjort likadant.

  • Den luriga pedagogiken bestå nog i att lura mänskligheten i krig efter krig såväl som annat. Dessemellan gynnar man inte heller bildning eller kunskap och eftersom socialism är en ständig fiende och käpp i hjulet till kapitalismen, utsugningen, förtrycket, usla arbetsförhållanden, kolonialismen, kan man snart förstå vem som vill vad..

   Shitlers stora grabbar i bakgrunden kan knappast ha missförstått sina syften..

   I dagens läge är det vänstern som är huvudfienden medan SD och resten av den grå apokalyptiska hästen hyllar dumbing down on Sweden..

 • @castro

  Jag länkade till ett av mina tidigare inlägg som du besvarat med ett i stort sätt identiskt inlägg som du precis skrev. Hitler och Stalin var en mening i mitt ursprungliga längre inlägg som du inte hade och fortfarande inte har kapacitet att förstå innebörden av. Istället fortsätter du återupprepa din enfaldiga partipropaganda i inlägg efter inlägg och du är verkligen bortom all sans och balans. Jag tippar på institutionella-internetprivilegier.

  Jag önskar att jag hade kunnat hjälpa dig, men du är verkligen en av de förlorade. Det är såna som du som är kvarnstenen kring mänsklighetens hals, då ni tynger ned alla oss andra. Du är ingenting mer än en enkel partipamflett. Fan vad tragiskt.

  • @Sture B.

   De sammanfattande slutorden står väl som en självvald eldsvåda i sinnen som anser att kommunister är likadana i vilken tid de än framträder. Konspirationen är så tydlig att barn kan förstå och alla andra betraktare med. Stalin och Shitler gjorde gemensam sak. Stalin var inte kommunist, Shitler var inte socialist.

   “Vid den tjugonde partikongressen 25 februari 1956 sade Nikita Chrusjtjov om moskvaprocesserna:

   Det blev klart att flera av partiets, sovjeternas och den ekonomiska sektorns aktivister som brännmärktes som fiender aldrig hade varit fiender, spioner eller sabotörer, bara ärliga kommunister.

   Sedan nämner Chrusjtjov att av de 139 medlemmar som invaldes i partiets centralkommitté blev 98 skjutna. Av 1 966 delegater med röst- och yttranderätt vid kongressen blev 1 108 arresterade för kontrarevolutionär verksamhet.”

   http://sv.rilpedia.org/wiki/Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna

   Den sammanfattande meningen från Wikipedia är fylligare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna

   Kommissionen har gått igenom ett mycket omfattande material från NKVDs arkiv liksom många andra dokument och därvid funnit en mängd falska anklagelseakter riktade mot kommunister, akter fyllda av lögnaktiga beskyllningar och himmelsskriande brott mot all socialistisk rättsuppfattning, akter vilka alla resulterade i att oskyldiga människor dömdes till undergång.

   Av denna utredning framgår, att många partiarbetare, anställda i sovjeterna och ekonomer som under åren 1937-1938 utsågs till “fiender” i själva verket aldrig var några fiender, spioner eller skadegörare, att de alltid hade varit hedervärda kommunister. En del av dem, vilka inte stod ut med den bestialiska tortyr de utsattes för, skrev på akter (dikterade av förhörsledarna och förfalskarna) där de anklagade sig själva för alla möjliga slags och ofta helt osannolika förbrytelser.

   — Nikita Chrusjtjov, Tal vid Sovjetunionens Kommunistiska Partis 20:e kongress

   Ett inflytelserikt verk om Moskvarättegångarna är Arthur Koestlers roman Natt klockan tolv på dagen (1940).
   ………………………………………….
   USA har haft många presidenter och flera av dem passar kategorin massmördare. Det har hela tiden varit min utgångspunkt. Flera av dem har förtryckt sitt folk och jagat dem av samma skäl. De som skriker kommunist i nutid är lika ovetande om sanningen som de alltid varit. Betraktare ser att manipulationen kan få vem som helst att tro och särskilt pöbeln att alla kommunister är som Stalin. Att sedan Sovjet i stort förtryckte sina sattelitländer och invaderade dem vid olika tillfällen skiljer sig inte från USA’s. Jag har inget försvar för dessa gärningar, men det visar väl vad militära krafter kan användas till. Det blir ju tydligt att de mest frihetsivrande i USA är likadana..

   Igår visades The Chock Doctrine som väl är en lämplig läxa i hur man förstör ett eller flera länders ekonomi. Att EU’s i mångt mycket liknar Friedmans om våldsamma privatiseringar och utbredd arbetslöshet och fattigdom är ingen slump.

   Nog visade förföljelsen av Ohly att dålig smak och hjärnspöken lever och frodas i sin bästa miljö… Konspirationen fungerar.

  • @Sture B.

   De sammanfattande slutorden står väl som en självvald eldsvåda i sinnen som anser att kommunister är likadana i vilken tid de än framträder. Konspirationen är så tydlig att barn kan förstå och alla andra betraktare med. Stalin och Shitler gjorde gemensam sak. Stalin var inte kommunist, Shitler var inte socialist.

   “Vid den tjugonde partikongressen 25 februari 1956 sade Nikita Chrusjtjov om moskvaprocesserna:

   Det blev klart att flera av partiets, sovjeternas och den ekonomiska sektorns aktivister som brännmärktes som fiender aldrig hade varit fiender, spioner eller sabotörer, bara ärliga kommunister.

   Sedan nämner Chrusjtjov att av de 139 medlemmar som invaldes i partiets centralkommitté blev 98 skjutna. Av 1 966 delegater med röst- och yttranderätt vid kongressen blev 1 108 arresterade för kontrarevolutionär verksamhet.”

   http://sv.rilpedia.org/wiki/Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna

 • Kjell Holmsten: Det är självklart och sunt att vara för folkets demokrati. Det är dock naivt att tro att “det är folket som beslutar om de stora frågorna”. Parlamentarism är mer ett skådespel än verklig demokrati. Samhälleliga institutioner skapades för att parera de oönskade beslut som det folkliga majoritetsstyret riskerade att fatta. Borgerskapet sitter över demokratin då de styr över institutioner som t ex juridik och utbildning.

  När det gäller utbildning har t ex John Deweys utbildningspedagik sedan 1942 varit rådande i svenska utbildningsplaner genom Alva Myrdal; den sociala ingenjörskonstens moder. John Dewey var frimurare och medlem i “League for industrical democracy”; Amerikas motsvarighet till Fabian Society. Han formulerade pragmatismen; ett postmodernistiskt synsätt om att det inte finns någon sanning utan att “truth” konstrueras allt efter samtidens behov och syften. Begreppet “sant” är lika med vad som är nyttigt för verksamheten. Läroplaner tonade t ex ned nationell historia och självförståelse för internationellt och kosmopolitiskt tänkande. Ett centralt inslag i Deweys pragmatism är konsensus där alla ska tycka lika – socialism. Detta har mycket lite med demokrati att göra.

  https://en.wikipedia.org/wiki/League_for_Industrial_Democracy
  http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:745733/FULLTEXT01.pdf

 • @castro

  Jag länkade till ett av mina tidigare inlägg som du besvarat med ett i stort sätt identiskt inlägg som du precis skrev. Hitler och Stalin var en mening i mitt ursprungliga längre inlägg som du inte hade och fortfarande inte har kapacitet att förstå innebörden av. Istället fortsätter du återupprepa din enfaldiga partipropaganda i inlägg efter inlägg och du är verkligen bortom all sans och balans. Jag tippar på institutionella-internetprivilegier.

  Jag önskar att jag hade kunnat hjälpa dig, men du är verkligen en av de förlorade. Det är såna som du som är kvarnstenen kring mänsklighetens hals, då ni tynger ned alla oss andra. Du är ingenting mer än en enkel partipamflett. Fan vad tragiskt.

  • @Sture B.

   De sammanfattande slutorden står väl som en självvald eldsvåda i sinnen som anser att kommunister är likadana i vilken tid de än framträder. Konspirationen är så tydlig att barn kan förstå och alla andra betraktare med. Stalin och Shitler gjorde gemensam sak. Stalin var inte kommunist, Shitler var inte socialist.

   “Vid den tjugonde partikongressen 25 februari 1956 sade Nikita Chrusjtjov om moskvaprocesserna:

   Det blev klart att flera av partiets, sovjeternas och den ekonomiska sektorns aktivister som brännmärktes som fiender aldrig hade varit fiender, spioner eller sabotörer, bara ärliga kommunister.

   Sedan nämner Chrusjtjov att av de 139 medlemmar som invaldes i partiets centralkommitté blev 98 skjutna. Av 1 966 delegater med röst- och yttranderätt vid kongressen blev 1 108 arresterade för kontrarevolutionär verksamhet.”

   http://sv.rilpedia.org/wiki/Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna

   Den sammanfattande meningen från Wikipedia är fylligare. https://sv.wikipedia.org/wiki/Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna

   Kommissionen har gått igenom ett mycket omfattande material från NKVDs arkiv liksom många andra dokument och därvid funnit en mängd falska anklagelseakter riktade mot kommunister, akter fyllda av lögnaktiga beskyllningar och himmelsskriande brott mot all socialistisk rättsuppfattning, akter vilka alla resulterade i att oskyldiga människor dömdes till undergång.

   Av denna utredning framgår, att många partiarbetare, anställda i sovjeterna och ekonomer som under åren 1937-1938 utsågs till “fiender” i själva verket aldrig var några fiender, spioner eller skadegörare, att de alltid hade varit hedervärda kommunister. En del av dem, vilka inte stod ut med den bestialiska tortyr de utsattes för, skrev på akter (dikterade av förhörsledarna och förfalskarna) där de anklagade sig själva för alla möjliga slags och ofta helt osannolika förbrytelser.

   — Nikita Chrusjtjov, Tal vid Sovjetunionens Kommunistiska Partis 20:e kongress

   Ett inflytelserikt verk om Moskvarättegångarna är Arthur Koestlers roman Natt klockan tolv på dagen (1940).
   ………………………………………….
   USA har haft många presidenter och flera av dem passar kategorin massmördare. Det har hela tiden varit min utgångspunkt. Flera av dem har förtryckt sitt folk och jagat dem av samma skäl. De som skriker kommunist i nutid är lika ovetande om sanningen som de alltid varit. Betraktare ser att manipulationen kan få vem som helst att tro och särskilt pöbeln att alla kommunister är som Stalin. Att sedan Sovjet i stort förtryckte sina sattelitländer och invaderade dem vid olika tillfällen skiljer sig inte från USA’s. Jag har inget försvar för dessa gärningar, men det visar väl vad militära krafter kan användas till. Det blir ju tydligt att de mest frihetsivrande i USA är likadana..

   Igår visades The Chock Doctrine som väl är en lämplig läxa i hur man förstör ett eller flera länders ekonomi. Att EU’s i mångt mycket liknar Friedmans om våldsamma privatiseringar och utbredd arbetslöshet och fattigdom är ingen slump.

   Nog visade förföljelsen av Ohly att dålig smak och hjärnspöken lever och frodas i sin bästa miljö… Konspirationen fungerar.

  • @Sture B.

   De sammanfattande slutorden står väl som en självvald eldsvåda i sinnen som anser att kommunister är likadana i vilken tid de än framträder. Konspirationen är så tydlig att barn kan förstå och alla andra betraktare med. Stalin och Shitler gjorde gemensam sak. Stalin var inte kommunist, Shitler var inte socialist.

   “Vid den tjugonde partikongressen 25 februari 1956 sade Nikita Chrusjtjov om moskvaprocesserna:

   Det blev klart att flera av partiets, sovjeternas och den ekonomiska sektorns aktivister som brännmärktes som fiender aldrig hade varit fiender, spioner eller sabotörer, bara ärliga kommunister.

   Sedan nämner Chrusjtjov att av de 139 medlemmar som invaldes i partiets centralkommitté blev 98 skjutna. Av 1 966 delegater med röst- och yttranderätt vid kongressen blev 1 108 arresterade för kontrarevolutionär verksamhet.”

   http://sv.rilpedia.org/wiki/Moskvar%C3%A4tteg%C3%A5ngarna

 • astro
  Vad har du för källor beträffande stöd till Castro från Usa?
  Jfk ställdes inför faktum beträffande grisbuktsinvasionens långt framskridna planer enligt Fletcher Prouty som hade bra insyn. Och godkände det men blev sen förbannad när det blev ett (avsiktligt) fiasko som Prouty beskriver det.
  På nätet finns påståenden om en amerikansk agent som fraktade vapen till Castro.
  Men när man kollade på den personen visade det sig att han i själva verket berättat att han hade fraktat vapen till Battista.
  Jag tror också att det fanns angloamerikanska krafter som ville sprida kommunismen för att hålla tillbaka utvecklingen i konkurrentländer och för etablerandet av new world order. men Britterna och deras anglofila medlöpare i Usa vore i mina ögon en mer trolig aktör bakom skapandet av en fiende på Cuba.
  Cia-chefen Dulles var en sån anglofil men jag minns just nu inte detaljerna beträffande varför flygstödet uteblev.
  Mao och de andra revolutionärerna manipulerades med vilseledande intryck av vad som låg bakom västs avancerade samhällen och trodde i början att de skulle kunna efterlikna det.
  De sattes nog inte in utan var i god tro. Britternas eliter var ju Marx beskyddare och det socialistiska Fabian society och dess påverkan och överinseende över alla varianter av socialism gjorde att socialistiska revolutionärer trodde på att britterna till en del verkligen var på deras sida. Det angloamerikanska etablissemanget använde sig efter WW! av den uttalade socialisten John Dewey och Bertrand Russel för att ympa Kina med bolshevism. Båda representerade flumfilosofi med syfte att sabotera avancerad utveckling, men den krets som även Mao tillhörde trodde att det de fick sig till livs var ngt konstruktivt.
  Maos motståndare på nationalistsidan fick inte efterfrågat stöd av Usa och i den meningen kanske man kunde vinkla det till att säga att Mao sattes in. Men kring det rådde det utan tvivel en maktkamp i USA. Britternas agerande visar senare att de stödde Kina mot Usa i Koreakriget men officiellt heter det att kommunistspioner förrådde väst. Det var bara det att de tilläts så stor frihet att ingen på allvar kan tro att det intrigerande England skulle ha missat det.

 • astro
  Vad har du för källor beträffande stöd till Castro från Usa?
  Jfk ställdes inför faktum beträffande grisbuktsinvasionens långt framskridna planer enligt Fletcher Prouty som hade bra insyn. Och godkände det men blev sen förbannad när det blev ett (avsiktligt) fiasko som Prouty beskriver det.
  På nätet finns påståenden om en amerikansk agent som fraktade vapen till Castro.
  Men när man kollade på den personen visade det sig att han i själva verket berättat att han hade fraktat vapen till Battista.
  Jag tror också att det fanns angloamerikanska krafter som ville sprida kommunismen för att hålla tillbaka utvecklingen i konkurrentländer och för etablerandet av new world order. men Britterna och deras anglofila medlöpare i Usa vore i mina ögon en mer trolig aktör bakom skapandet av en fiende på Cuba.
  Cia-chefen Dulles var en sån anglofil men jag minns just nu inte detaljerna beträffande varför flygstödet uteblev.
  Mao och de andra revolutionärerna manipulerades med vilseledande intryck av vad som låg bakom västs avancerade samhällen och trodde i början att de skulle kunna efterlikna det.
  De sattes nog inte in utan var i god tro. Britternas eliter var ju Marx beskyddare och det socialistiska Fabian society och dess påverkan och överinseende över alla varianter av socialism gjorde att socialistiska revolutionärer trodde på att britterna till en del verkligen var på deras sida. Det angloamerikanska etablissemanget använde sig efter WW! av den uttalade socialisten John Dewey och Bertrand Russel för att ympa Kina med bolshevism. Båda representerade flumfilosofi med syfte att sabotera avancerad utveckling, men den krets som även Mao tillhörde trodde att det de fick sig till livs var ngt konstruktivt.
  Maos motståndare på nationalistsidan fick inte efterfrågat stöd av Usa och i den meningen kanske man kunde vinkla det till att säga att Mao sattes in. Men kring det rådde det utan tvivel en maktkamp i USA. Britternas agerande visar senare att de stödde Kina mot Usa i Koreakriget men officiellt heter det att kommunistspioner förrådde väst. Det var bara det att de tilläts så stor frihet att ingen på allvar kan tro att det intrigerande England skulle ha missat det.

 • @castor

  Du skrev: “När du har fått som du velat och alla dina fiender inklusive jag är döda och du sitter där med ditt befriade land är det dags för mig att skratta… ”

  Jag har några frågor angående hur du tänkte när du skrev denna självmotsägelse. Om jag nu har dödat dig och sitter i mitt befriade land, hur kan du då skratta? Är detta bara något som sker enligt den Kristkommunistiska-läran eller är denna villfarelse generellt utbredd? Sen undrar jag även varför du tror att jag vill döda dig? Är du paranoid eller är det mer ett ålderssymptom som du bör testas för hos neurologen?

  Sen har du inget verkligt intresse av att nå någon sanning. Du anpassar inte dina teorier efter verkligheten utan du försöker anpassa verkligheten efter ditt ideologiska vänsterhandikapp. Men jag måste ändock ge dig rätt på en punkt angående min perception. Initialt misstog jag dig för att vara en intelligent människa, men du visade dig vara dess antites.

  I tråden om ‘”Engdahl” försökte jag nå dig på ett mer mänskligt plan och jag satte till och med dig som en lösning framför mig själv. Men istället för att möta mig på samma nivå började du spy ut dina partipolitiska idéer, som faktiskt inte ens är dina egna. Du är verkligen det där tomma kärlet fyllt av andras tankar och idéer och du saknar helt ett självständigt tänkande. Och detta är ingen spydighet från min sida, det är en objektiv sanning. Läs och begrunda, men du bör nog ha både läshjälp som medbegrundare.

  https://newsvoice.se/2015/11/20/william-f-engdahl-en-gasledning-genom-syrien-en-orsak-till-att-usa-vill-fa-bort-assad/#comment-150309

  Gå igenom hela tråden, men be även läshjälpen/medbegrundare om en förklaring av alla dina egna inlägg då de troligtvis är lika oförklarliga för dig själv som de är för alla andra. Men jag lovar att fortsättningsvis försöka ignorera dig då du verkligen är bortom all form av räddning. Önskar dig ändå en god bättring för jag känner faktiskt inget hat mot dig, det är mer ett utslag av en medmänsklig empati för de mindre bemedlade (och du vet vilket område jag syftar på).

  • @Sture B.. Rolig länk. Två förtryckare Stalin o Shitler, under falska premisser, till det yttre motpoler och du far fram med fullt förtroende för ditt sinne och påstår att namnet till trots är de en vänster och en höger och samma sak??? Hur mer fel kan du inte ha? Det är svårt att missa det djävulusiska i detaljerna eller hur”

   Det är gärningarna de ha gemensamt under olika program men de jagade intellektuella, de jagade “kommunister” fastän det tydligen är svårt för dig att skilja dem åt…. De sponsrades som sagt av samma intressen kapitalism, industri och finanskrisen kunde inte ackompanjera tillståndet av svältkur mot arbetarklassen bättre än vad den gjorde i Europa och USA..

   Att sedan svaret redan var givet gör lustifikation att be mig läsa hela tråden onödig. https://newsvoice.se/2015/11/20/william-f-engdahl-en-gasledning-genom-syrien-en-orsak-till-att-usa-vill-fa-bort-assad/#comment-150345

   Det är enkelt att se med road min åt en framtid en man med dina utsikter har framför sig och inte ens anar hur den ser ut.. Det bli både förskott och ränta..

   Jämför vi med “SD” är de inga svenska representanter och inga demokrater heller.. Ha röstat på finansens lieralisering i fyra år är inget att slå sig på bröstet för heller… Som konspiratoriskt parti, kraft och demagogi passar de “de fyras gäng” ypperligt enär den fyrbenta kroppen behöva en otäck svans..

   • castoropollux
    Stalin sponsrades inte. Lend lease kom till därför att angloamerika underskattade Sovjets militära förmåga speciellt efter det att Sovjet avsiktligt undvek att visa sin verkliga militära förmåga mot Finland. Detta självfallet inte menat som nedvärderande av Finlands duglighet. De var ju enormt underlägsna till sin numerär. Truman sade vid något tillfälle att vi balanserar tyskar och ryssars relativa styrka…(med lend lease förmodar jag att han menade men samtidigt hade de möjligheter att påverka kartellbröderna i nazityskland både med finansiering och varor)….så att de kan nötas ner båda två så mycket som möjligt.
    Tidigare sponsrades inte Stalin utan Usa, som ju var sponsor för revolutionen via Lenin och Trotsky, hade återbetalningskrav genom att få bygga fabriker och hade också offshoreindustrier där som gav vinsten oavkortat till väst och hade egna fabriksarbetare där på 20-talet. Det upphörde med Stalin. Sen under trettiotalet försökte angloamerikanerna avsiktligt framkalla svält genom att kräva betalning för maskiner med spannmål. Deras mellanhavanden var ingen sponsring utan ren affärsverksamhet. När industrialiseringen började gå bra sisådär 1936 satte angloamerikanernas medlöpare in terror i Sovjet dvs ingen sponsring utan rent sabotage. Trotsky-anhängarena låg bakom. Stalin svarade på terrorn med utrensningar som dödade dessa sabotörer och genom att åtminstone en nitisk funktionär verkar ha varit vansinnig skedde många övergrepp som Stalin har medansvar för genom att det var han som hade makt att utse underlydande och det var en allvarlig försummelse men antagligen ett misstag.
    Men Stalin verkade under en tid när Sovjet var verkligt hotat och agerandet skedde som respons på verkliga och inte påhittade yttre hot.
    Hitler var verkligen sponsrad och manipulerad. Men hans inställning att underkuva och flytta undan slaver är ren imperialism. Sovjets agerande mot grannländer skedde i självbevarelsedrift och Sovjet hade legitimitet genom att de i motsats till angloamerikanerna verkligen ansträngde sig för att undvika storkriget.

    • @peter g. ” Sen under trettiotalet försökte angloamerikanerna avsiktligt framkalla svält genom att kräva betalning för maskiner med spannmål. ”

     I övrigt står ju teorierna mer samlade och trovärdiga, men meningen citerad faller ur ramen. Stalin måste haft ett ont öga till just Ukraina var det väl för att utsätta just dem för denna behandling. Livsmedel producerades på fler ställen än så för att BRITTISKA intressen skulle “lyckas” med att framkalla svält.. om inte Stalin var på deras sida.. Då ser ju aktionen ut att ha det mål och den avsikt som logiskt passar.

     ang. svar till astro. Dulles sparkades från sin post på CIA av JFK men fick väl revansch genom att ingå i Warrenkommisionen..

     • castoropollux
      1) det var mycket mindre omfattande svält i Ukraina än väst påstår. ~5ggr mindre jmf med de siffror som en Ukrainsk ledare påstod.
      2)det var större svält i andra delar av Sovjet
      Så den stora paradox du förståeligt uppfattar fanns aldrig
      Men Ukraina var en kornbod genom den goda jordmånen. Och de maskiner som importerades från Britterna behövdes för att industrialisera inför det av Stalin förutsagda storkriget. Han förutsåg 1930 att de skulle bli anfallna 1940. Och de behövde snabbt frigöra arbetskraft till industrin genom rationalisering av jordbruket.
      Och kulakerna, troligen uppmuntrade utifrån, ställde till enorm skada. De uppträdde som terrorister mot skördar gårdar och kreatur. Sen kom de och ställde sig i matkön…
      Dessa kulaker hade uppmuntrats till större jordbruk långt före WW1 med tanken att liberal politik skulle leda till frivillig modernisering av jordbruket. Men i st för att rationalisera sänkte de lönerna. Detta ökade grogrunden för revolutionen. Men en slags borgerlig variant av kollektivisering ägde alltså rum före kommunismen och den varianten misslyckades.
      Moderniseringen under kommunismen med stora enheter var i grunden tekniskt motiverad. Det är inte rationellt att utbilda alla att bli mekaniker till traktorer och annat och ha reservdelar lätt tillgängliga utan det behövs större enheter för servicen.
      Jag försvarar inte hur allt sköttes men vill på detta vis tillföra detaljer som vanligtvis tigs ihjäl i väst.

 • @castor

  Du skrev: “När du har fått som du velat och alla dina fiender inklusive jag är döda och du sitter där med ditt befriade land är det dags för mig att skratta… ”

  Jag har några frågor angående hur du tänkte när du skrev denna självmotsägelse. Om jag nu har dödat dig och sitter i mitt befriade land, hur kan du då skratta? Är detta bara något som sker enligt den Kristkommunistiska-läran eller är denna villfarelse generellt utbredd? Sen undrar jag även varför du tror att jag vill döda dig? Är du paranoid eller är det mer ett ålderssymptom som du bör testas för hos neurologen?

  Sen har du inget verkligt intresse av att nå någon sanning. Du anpassar inte dina teorier efter verkligheten utan du försöker anpassa verkligheten efter ditt ideologiska vänsterhandikapp. Men jag måste ändock ge dig rätt på en punkt angående min perception. Initialt misstog jag dig för att vara en intelligent människa, men du visade dig vara dess antites.

  I tråden om ‘”Engdahl” försökte jag nå dig på ett mer mänskligt plan och jag satte till och med dig som en lösning framför mig själv. Men istället för att möta mig på samma nivå började du spy ut dina partipolitiska idéer, som faktiskt inte ens är dina egna. Du är verkligen det där tomma kärlet fyllt av andras tankar och idéer och du saknar helt ett självständigt tänkande. Och detta är ingen spydighet från min sida, det är en objektiv sanning. Läs och begrunda, men du bör nog ha både läshjälp som medbegrundare.

  https://newsvoice.se/2015/11/20/william-f-engdahl-en-gasledning-genom-syrien-en-orsak-till-att-usa-vill-fa-bort-assad/#comment-150309

  Gå igenom hela tråden, men be även läshjälpen/medbegrundare om en förklaring av alla dina egna inlägg då de troligtvis är lika oförklarliga för dig själv som de är för alla andra. Men jag lovar att fortsättningsvis försöka ignorera dig då du verkligen är bortom all form av räddning. Önskar dig ändå en god bättring för jag känner faktiskt inget hat mot dig, det är mer ett utslag av en medmänsklig empati för de mindre bemedlade (och du vet vilket område jag syftar på).

  • @Sture B.. Rolig länk. Två förtryckare Stalin o Shitler, under falska premisser, till det yttre motpoler och du far fram med fullt förtroende för ditt sinne och påstår att namnet till trots är de en vänster och en höger och samma sak??? Hur mer fel kan du inte ha? Det är svårt att missa det djävulusiska i detaljerna eller hur”

   Det är gärningarna de ha gemensamt under olika program men de jagade intellektuella, de jagade “kommunister” fastän det tydligen är svårt för dig att skilja dem åt…. De sponsrades som sagt av samma intressen kapitalism, industri och finanskrisen kunde inte ackompanjera tillståndet av svältkur mot arbetarklassen bättre än vad den gjorde i Europa och USA..

   Att sedan svaret redan var givet gör lustifikation att be mig läsa hela tråden onödig. https://newsvoice.se/2015/11/20/william-f-engdahl-en-gasledning-genom-syrien-en-orsak-till-att-usa-vill-fa-bort-assad/#comment-150345

   Det är enkelt att se med road min åt en framtid en man med dina utsikter har framför sig och inte ens anar hur den ser ut.. Det bli både förskott och ränta..

   Jämför vi med “SD” är de inga svenska representanter och inga demokrater heller.. Ha röstat på finansens lieralisering i fyra år är inget att slå sig på bröstet för heller… Som konspiratoriskt parti, kraft och demagogi passar de “de fyras gäng” ypperligt enär den fyrbenta kroppen behöva en otäck svans..

   • castoropollux
    Stalin sponsrades inte. Lend lease kom till därför att angloamerika underskattade Sovjets militära förmåga speciellt efter det att Sovjet avsiktligt undvek att visa sin verkliga militära förmåga mot Finland. Detta självfallet inte menat som nedvärderande av Finlands duglighet. De var ju enormt underlägsna till sin numerär. Truman sade vid något tillfälle att vi balanserar tyskar och ryssars relativa styrka…(med lend lease förmodar jag att han menade men samtidigt hade de möjligheter att påverka kartellbröderna i nazityskland både med finansiering och varor)….så att de kan nötas ner båda två så mycket som möjligt.
    Tidigare sponsrades inte Stalin utan Usa, som ju var sponsor för revolutionen via Lenin och Trotsky, hade återbetalningskrav genom att få bygga fabriker och hade också offshoreindustrier där som gav vinsten oavkortat till väst och hade egna fabriksarbetare där på 20-talet. Det upphörde med Stalin. Sen under trettiotalet försökte angloamerikanerna avsiktligt framkalla svält genom att kräva betalning för maskiner med spannmål. Deras mellanhavanden var ingen sponsring utan ren affärsverksamhet. När industrialiseringen började gå bra sisådär 1936 satte angloamerikanernas medlöpare in terror i Sovjet dvs ingen sponsring utan rent sabotage. Trotsky-anhängarena låg bakom. Stalin svarade på terrorn med utrensningar som dödade dessa sabotörer och genom att åtminstone en nitisk funktionär verkar ha varit vansinnig skedde många övergrepp som Stalin har medansvar för genom att det var han som hade makt att utse underlydande och det var en allvarlig försummelse men antagligen ett misstag.
    Men Stalin verkade under en tid när Sovjet var verkligt hotat och agerandet skedde som respons på verkliga och inte påhittade yttre hot.
    Hitler var verkligen sponsrad och manipulerad. Men hans inställning att underkuva och flytta undan slaver är ren imperialism. Sovjets agerande mot grannländer skedde i självbevarelsedrift och Sovjet hade legitimitet genom att de i motsats till angloamerikanerna verkligen ansträngde sig för att undvika storkriget.

    • @peter g. ” Sen under trettiotalet försökte angloamerikanerna avsiktligt framkalla svält genom att kräva betalning för maskiner med spannmål. ”

     I övrigt står ju teorierna mer samlade och trovärdiga, men meningen citerad faller ur ramen. Stalin måste haft ett ont öga till just Ukraina var det väl för att utsätta just dem för denna behandling. Livsmedel producerades på fler ställen än så för att BRITTISKA intressen skulle “lyckas” med att framkalla svält.. om inte Stalin var på deras sida.. Då ser ju aktionen ut att ha det mål och den avsikt som logiskt passar.

     ang. svar till astro. Dulles sparkades från sin post på CIA av JFK men fick väl revansch genom att ingå i Warrenkommisionen..

     • castoropollux
      1) det var mycket mindre omfattande svält i Ukraina än väst påstår. ~5ggr mindre jmf med de siffror som en Ukrainsk ledare påstod.
      2)det var större svält i andra delar av Sovjet
      Så den stora paradox du förståeligt uppfattar fanns aldrig
      Men Ukraina var en kornbod genom den goda jordmånen. Och de maskiner som importerades från Britterna behövdes för att industrialisera inför det av Stalin förutsagda storkriget. Han förutsåg 1930 att de skulle bli anfallna 1940. Och de behövde snabbt frigöra arbetskraft till industrin genom rationalisering av jordbruket.
      Och kulakerna, troligen uppmuntrade utifrån, ställde till enorm skada. De uppträdde som terrorister mot skördar gårdar och kreatur. Sen kom de och ställde sig i matkön…
      Dessa kulaker hade uppmuntrats till större jordbruk långt före WW1 med tanken att liberal politik skulle leda till frivillig modernisering av jordbruket. Men i st för att rationalisera sänkte de lönerna. Detta ökade grogrunden för revolutionen. Men en slags borgerlig variant av kollektivisering ägde alltså rum före kommunismen och den varianten misslyckades.
      Moderniseringen under kommunismen med stora enheter var i grunden tekniskt motiverad. Det är inte rationellt att utbilda alla att bli mekaniker till traktorer och annat och ha reservdelar lätt tillgängliga utan det behövs större enheter för servicen.
      Jag försvarar inte hur allt sköttes men vill på detta vis tillföra detaljer som vanligtvis tigs ihjäl i väst.

 • Retorik och konstiga etiketter ingår tydligen att sätta på allting, om man är så mentalt bortkollrad som castropollux är. År ut och år in fortsätter han att sprida helt utdaterat ordbajs. Hans höger-vänster-tänk är så fånigt så man inser att han lever i den gamla propagandans illusion.

  Castro sattes in av sådant som castropollux kallar kapitalistextrem… eller vad det nu allt kan vara. Han förstår inte alls spelet därute, och varför de som äger USA satte in castro i makten. Deras ambassadör då på Kuba var inte heller riktigt med på noterna, utan han skrev hem till departementet och undrade vad det rörde sig om “… Battista är ju vår man…”.

  Senare var inte heller JFK insyltad att ha vetskap, så han fick för sig att castro skulle störtas via grisbuktsinvasioen. Men ägarna till denna kommunistagenda (vilka väl castoropollux skulle benämna imperialister, högerextremister eller liknande…) stoppade det.

  Kuba fick inte bli en självständig nation, så de satte in kommunismspöket där för att shanghaja folket. De satte in Castro. Precis som man satte in Mao.

  Kennedy var inte insatt i det djupare agerandet, utan skulle invadera och störta castro.

  När de hade släppt ned soldater så kom inte nästa steg. De styrande bakom Kennedy, hann hejda hans ”grej” och det kom inget flyg. De sa sedan, ”javisst ja… vi glömde…”

  Men de krafterna drog istället fördel av det, och betalade Kuba enorma pengar, officiellt hette det att det var för att ”lösa ut” de tillfångatagna, men det var för att stödja regimen (sin egen skapelse).

  • @astro http://jinge.se/mediekritik/internationella-storfinansen-hjalpte-hitler.htm/comment-page-1

   De som äger USA gjorde med skolan som “de som äger USA” helst ville göra med den på hemmaplan. Battista fick bara friare händer att öppet skrämma ett helt folk, kidnappa och tortera som CIA alltid gjort… Att Castro gjorde slut på analfabetismen, införde fri skola, universitetsutbildning, fri sjukvård går tvärtemot “de som ägde USA”. Kuba blev alltså friare än vad US varit på länge..

   Dina personligt riktade kommentarer är alltså bara till för att gradera dina egna brister i retorik och ditt eget förstånd.. Någon annan nytta kan de inte ha.

 • @-peterg

  Enligt citat av dig ovan..

  “Han har ofta kritiserat Israel men vill inte instämma i att de har mkt makt över Usa. ”

  ISraels högerextrema behöver inte ha makt över USA. I stort sett hela den okristligt extrema högern står på ISraels sida. I vått, i torrt, i förtrycket, i folkmordet, den etniska rensningen. Det är väl därför Satanyahu lyckas se ut som han kört tjurhuvudet i väggen varenda gång han träffat en demokratisk president inklusive Obama.. ISrael är väl i stort fria att göra det extrema republikanska intressen vill och önskar göra på hemmaplan.. För dem består resten av världen av blott ickemänniskor. Ungefär som livets ord på ett lönsamt sätt lär ut i närmaste trakterna..

  • castoropollux
   Det är rika judiska Israelsupporters som mutar hela parlamentet. Politikerna måste skriva på att Jerusalem är huvudstad etc. Cynthia McKinney berättade.
   Jag misstänker att många amerikanska judar också ogillar de med Israel förknippade missförhållandena och att det bromsar för de onda. Annars skulle nog deras beteende/publicitet vara mindre förödande. En hel värld hatar Israel.
   De zionistiska kristna är lämpliga kandidater att välja och ingå i nätverk eftersom judarna själva är för få. Den historiska bakgrunden till den kristna zionismen går långt tillbaka till Cromwell och återkomsten av judarna till England och det är inte naivt religiös bakgrund utan snarare brittisk/angloamerikansk maktpolitik. I 1800-talets Usa tillkom märkliga förlopp kring detta som ger det intrycket.(En sak som kan vara relaterad är de uppblossande motsättningarna mella judar och europeer inkl Ryssland vid samma tid och det pekar på brittisk inblandning) Sponsringen är oklar för mig. Men de amerikanska frireligiösa rörelserna som spreds till Europa på 1800-talet ger mig intrycket att det under ytan handlade om att luckra upp Europa med splittring inom kristna led. Tex Jehova men även andra frireligiösa samfund. Detta gäller oavsett vad man tycker om religion och statskyrkan. Man skulle tex kunna tänka sig att i stf amerikanskt ursprung kunde en demokratisk arbetarrörelse eller en inhemsk populistisk rörelse ha framskapat alternativ till (eller inom) statskyrkan. Broderskapsrörelsen hade väl drag av det.

 • @StureB. Är det någon som skrattar åt dina inlägg? Det kan det ju mycket väl vara. Skadeglädje känns ju nästan ok om jag får tolka mina synintryck av dem som inte har mer än att det knappt täcker fötterna och huvudet får hålla tillgodo med resten.

  Du kan väl peka på de ställen där jag försvara massmord och maktmissbruk istället för att fegt lägga ut texten till ännu mer av din nackdel.. Om du vill sitta och skjuta dig i foten gång efter annan är ju ditt problem.

  En stor del av det växande svenska valträsket är naiva om de tror att SD kommer hjälpa dem in i en bättre värld.. Att fascismen alltid ställt till det och förvärrat alla problem verkar vara svårt att tränga in i helgjutna medvetanden..

  När du har fått som du velat och alla dina fiender inklusive jag är döda och du sitter där med ditt befriade land är det dags för mig att skratta…

  Av de länder du räknar upp levde de flesta folk i skräck utom på Kuba. Där tog revolutionen död på skräckväldet och analfabetismen tog också slut..Begynte gjorde 50 års olaglig blockad, straffavgifter, sabotage, terror i vanlig anda av USA… Du verkar dock för bombmattorna, napalmen och krigsförbrytelserna..

 • @Kjell Holmsten. Det är inget svårt att vara emot kapitalistisk elit-diktatur heller. Det är en stor del av de röstberättigade och några skrämmande miljoner amerikaner som sitter i fängelset, utan rösträtt. Om de någonsin får igen den…

  Är det folks fel att politiken sviker, bedrar, för bakom ljuset? Korruption, aningslöshet, hot, skrämsel och mord är de ingredienser även vår verklighet fått som en huvudlös present på ett fat..

  Tittar vi på Island så har de mig veterligt kvar sitt parlamentariska system och bara bankskurkarna försvann och de andra hamnade i fängelse så inrättade sig “verkligheten” efter en folkvilja som bl.a. ger dem en arbetslöshet på för inte så länge sedan ca 2 %.

  De har tackat nej till att vara en nato-bas osv osv.. Folket på Island har kanske därmed inte särskilt mycket invändningar mot den förda politiken..

  Är Islänningen naiv? Jag skulle ju tro att deras ryggrader känns spikraka av lättförståeliga skäl.. Frågan kan ju bli efter denna befrielse vad som kommer drabba dem som straff.. Nu utgöra ju de ett sådant där förfärligt gott exempel, att bestämmer man själv återställs ordningen, lugnet, framtidstron och tryggheten. Korruptionen kommer åla och kräla sig tillbaka även där.

 • Retorik och konstiga etiketter ingår tydligen att sätta på allting, om man är så mentalt bortkollrad som castropollux är. År ut och år in fortsätter han att sprida helt utdaterat ordbajs. Hans höger-vänster-tänk är så fånigt så man inser att han lever i den gamla propagandans illusion.

  Castro sattes in av sådant som castropollux kallar kapitalistextrem… eller vad det nu allt kan vara. Han förstår inte alls spelet därute, och varför de som äger USA satte in castro i makten. Deras ambassadör då på Kuba var inte heller riktigt med på noterna, utan han skrev hem till departementet och undrade vad det rörde sig om “… Battista är ju vår man…”.

  Senare var inte heller JFK insyltad att ha vetskap, så han fick för sig att castro skulle störtas via grisbuktsinvasioen. Men ägarna till denna kommunistagenda (vilka väl castoropollux skulle benämna imperialister, högerextremister eller liknande…) stoppade det.

  Kuba fick inte bli en självständig nation, så de satte in kommunismspöket där för att shanghaja folket. De satte in Castro. Precis som man satte in Mao.

  Kennedy var inte insatt i det djupare agerandet, utan skulle invadera och störta castro.

  När de hade släppt ned soldater så kom inte nästa steg. De styrande bakom Kennedy, hann hejda hans “grej” och det kom inget flyg. De sa sedan, “javisst ja… vi glömde…”

  Men de krafterna drog istället fördel av det, och betalade Kuba enorma pengar, officiellt hette det att det var för att “lösa ut” de tillfångatagna, men det var för att stödja regimen (sin egen skapelse).

  • @astro http://jinge.se/mediekritik/internationella-storfinansen-hjalpte-hitler.htm/comment-page-1

   De som äger USA gjorde med skolan som “de som äger USA” helst ville göra med den på hemmaplan. Battista fick bara friare händer att öppet skrämma ett helt folk, kidnappa och tortera som CIA alltid gjort… Att Castro gjorde slut på analfabetismen, införde fri skola, universitetsutbildning, fri sjukvård går tvärtemot “de som ägde USA”. Kuba blev alltså friare än vad US varit på länge..

   Dina personligt riktade kommentarer är alltså bara till för att gradera dina egna brister i retorik och ditt eget förstånd.. Någon annan nytta kan de inte ha.

 • @-peterg

  Enligt citat av dig ovan..

  “Han har ofta kritiserat Israel men vill inte instämma i att de har mkt makt över Usa. ”

  ISraels högerextrema behöver inte ha makt över USA. I stort sett hela den okristligt extrema högern står på ISraels sida. I vått, i torrt, i förtrycket, i folkmordet, den etniska rensningen. Det är väl därför Satanyahu lyckas se ut som han kört tjurhuvudet i väggen varenda gång han träffat en demokratisk president inklusive Obama.. ISrael är väl i stort fria att göra det extrema republikanska intressen vill och önskar göra på hemmaplan.. För dem består resten av världen av blott ickemänniskor. Ungefär som livets ord på ett lönsamt sätt lär ut i närmaste trakterna..

  • castoropollux
   Det är rika judiska Israelsupporters som mutar hela parlamentet. Politikerna måste skriva på att Jerusalem är huvudstad etc. Cynthia McKinney berättade.
   Jag misstänker att många amerikanska judar också ogillar de med Israel förknippade missförhållandena och att det bromsar för de onda. Annars skulle nog deras beteende/publicitet vara mindre förödande. En hel värld hatar Israel.
   De zionistiska kristna är lämpliga kandidater att välja och ingå i nätverk eftersom judarna själva är för få. Den historiska bakgrunden till den kristna zionismen går långt tillbaka till Cromwell och återkomsten av judarna till England och det är inte naivt religiös bakgrund utan snarare brittisk/angloamerikansk maktpolitik. I 1800-talets Usa tillkom märkliga förlopp kring detta som ger det intrycket.(En sak som kan vara relaterad är de uppblossande motsättningarna mella judar och europeer inkl Ryssland vid samma tid och det pekar på brittisk inblandning) Sponsringen är oklar för mig. Men de amerikanska frireligiösa rörelserna som spreds till Europa på 1800-talet ger mig intrycket att det under ytan handlade om att luckra upp Europa med splittring inom kristna led. Tex Jehova men även andra frireligiösa samfund. Detta gäller oavsett vad man tycker om religion och statskyrkan. Man skulle tex kunna tänka sig att i stf amerikanskt ursprung kunde en demokratisk arbetarrörelse eller en inhemsk populistisk rörelse ha framskapat alternativ till (eller inom) statskyrkan. Broderskapsrörelsen hade väl drag av det.

 • @StureB. Är det någon som skrattar åt dina inlägg? Det kan det ju mycket väl vara. Skadeglädje känns ju nästan ok om jag får tolka mina synintryck av dem som inte har mer än att det knappt täcker fötterna och huvudet får hålla tillgodo med resten.

  Du kan väl peka på de ställen där jag försvara massmord och maktmissbruk istället för att fegt lägga ut texten till ännu mer av din nackdel.. Om du vill sitta och skjuta dig i foten gång efter annan är ju ditt problem.

  En stor del av det växande svenska valträsket är naiva om de tror att SD kommer hjälpa dem in i en bättre värld.. Att fascismen alltid ställt till det och förvärrat alla problem verkar vara svårt att tränga in i helgjutna medvetanden..

  När du har fått som du velat och alla dina fiender inklusive jag är döda och du sitter där med ditt befriade land är det dags för mig att skratta…

  Av de länder du räknar upp levde de flesta folk i skräck utom på Kuba. Där tog revolutionen död på skräckväldet och analfabetismen tog också slut..Begynte gjorde 50 års olaglig blockad, straffavgifter, sabotage, terror i vanlig anda av USA… Du verkar dock för bombmattorna, napalmen och krigsförbrytelserna..

 • @Kjell Holmsten. Det är inget svårt att vara emot kapitalistisk elit-diktatur heller. Det är en stor del av de röstberättigade och några skrämmande miljoner amerikaner som sitter i fängelset, utan rösträtt. Om de någonsin får igen den…

  Är det folks fel att politiken sviker, bedrar, för bakom ljuset? Korruption, aningslöshet, hot, skrämsel och mord är de ingredienser även vår verklighet fått som en huvudlös present på ett fat..

  Tittar vi på Island så har de mig veterligt kvar sitt parlamentariska system och bara bankskurkarna försvann och de andra hamnade i fängelse så inrättade sig “verkligheten” efter en folkvilja som bl.a. ger dem en arbetslöshet på för inte så länge sedan ca 2 %.

  De har tackat nej till att vara en nato-bas osv osv.. Folket på Island har kanske därmed inte särskilt mycket invändningar mot den förda politiken..

  Är Islänningen naiv? Jag skulle ju tro att deras ryggrader känns spikraka av lättförståeliga skäl.. Frågan kan ju bli efter denna befrielse vad som kommer drabba dem som straff.. Nu utgöra ju de ett sådant där förfärligt gott exempel, att bestämmer man själv återställs ordningen, lugnet, framtidstron och tryggheten. Korruptionen kommer åla och kräla sig tillbaka även där.

 • Jag har bestämt mig? Jag är för “folkets demokrati” och inte kapitalistisk elit demokrati, inte kommunistisk elit diktatur osv. Svårare borde det inte vara, men vad är Folkets demokrati? Jo det är folket som beslutar om de stora frågorna. Är jag naiv nu.

 • @castoropollux

  Du får ursäkta min sena respons men din amatörpoetiska ord-kakafoni gav mig ett lätt migränanfall, alternativt även en dito hjärnblödning. Vet inte riktigt vad jag skall skriva? Inte för att jag saknar egna ord, utan jag har bara svårt för din smått obegripliga respons (om nu “respons” är den rätta definitionen av din textmassa).

  Men eftersom vi lever i den digitala tidsåldern funderar jag på om jag kommunicerar med någon form av dåligt kodad artificiell “intelligens”. Är du verkligen säker på att du är verklig? Eller har AI-forskningen lyckats skapa ett par kilobytes av en självmedveten programvara som p.g.a. hårdvarubegränsningar ändå inte kan uttrycka sig på en begriplig svenska, som för diskussionen vidare? Kan tänka mig att dina kreatörer, lite skämtsamt, kallar dig för “måndag hela veckan” eller någon annan intern forskarlustighet.

  Önskar dig en lyckad felsökning och en lika lyckad, som omfattande uppdatering.

 • Jag har bestämt mig? Jag är för “folkets demokrati” och inte kapitalistisk elit demokrati, inte kommunistisk elit diktatur osv. Svårare borde det inte vara, men vad är Folkets demokrati? Jo det är folket som beslutar om de stora frågorna. Är jag naiv nu.

 • @castoropollux

  Du får ursäkta min sena respons men din amatörpoetiska ord-kakafoni gav mig ett lätt migränanfall, alternativt även en dito hjärnblödning. Vet inte riktigt vad jag skall skriva? Inte för att jag saknar egna ord, utan jag har bara svårt för din smått obegripliga respons (om nu “respons” är den rätta definitionen av din textmassa).

  Men eftersom vi lever i den digitala tidsåldern funderar jag på om jag kommunicerar med någon form av dåligt kodad artificiell “intelligens”. Är du verkligen säker på att du är verklig? Eller har AI-forskningen lyckats skapa ett par kilobytes av en självmedveten programvara som p.g.a. hårdvarubegränsningar ändå inte kan uttrycka sig på en begriplig svenska, som för diskussionen vidare? Kan tänka mig att dina kreatörer, lite skämtsamt, kallar dig för “måndag hela veckan” eller någon annan intern forskarlustighet.

  Önskar dig en lyckad felsökning och en lika lyckad, som omfattande uppdatering.

 • @Sture B. Dina halmbränder och flammande bål kan imponera på en dyster skara beundrare. Oförmågan att inte kunna skilja på sak och person ska du nog inte upprepa i inlägg efter inlägg. Kan du inte se någon skillnad i de uppradade ländernas politik och behandling av sina medborgare, har du återigen preciserat och presenterat dig själv som den politiska blindbock du försöker göra mig till.

  Jag har ju aldrig någonstans försvarat någon mördaridelogi och anser väl att du med ditt påstående bekräftar allt man kunde ana hur politiska diktat i trånga mörka kostymer förvandlas till trovärdighet med inget annat än dårens upprepning. Fascismen kommer alltid ha nytta av sådan som du… Jag kunde ju lika gärna varit jude, grek eller kristen. För dig, dina konklusioner, att ge brasan, den inre branden av grumligt hat något syre ter sig bara mer och mer skrämmande..

  Mitt råd är blott. Skaffa dig en genuin övertygelse istället för att försöka dölja din bitterhet och besvikelser.. Du ropar ju ut på taken hur besynnerligt både huskroppen ter sig och hur landet ligger.

  Att den amerikanska mördarideologin stöttat, sponsrat, uppmuntrat Nazism, Stalin kan du onekligen inte omfatta.. Jag kommer aldrig sluta stå på folks sida och har nog sällan svikit dessa ideal.

  Du har fått många större paket att försöka vidga dina vyer med sedan en månad eller så men vägrar tydligen öppna. Rädd för innehållet?

  God Jul? Jag sträcker mig längre än så…

 • @Sture B. Dina halmbränder och flammande bål kan imponera på en dyster skara beundrare. Oförmågan att inte kunna skilja på sak och person ska du nog inte upprepa i inlägg efter inlägg. Kan du inte se någon skillnad i de uppradade ländernas politik och behandling av sina medborgare, har du återigen preciserat och presenterat dig själv som den politiska blindbock du försöker göra mig till.

  Jag har ju aldrig någonstans försvarat någon mördaridelogi och anser väl att du med ditt påstående bekräftar allt man kunde ana hur politiska diktat i trånga mörka kostymer förvandlas till trovärdighet med inget annat än dårens upprepning. Fascismen kommer alltid ha nytta av sådan som du… Jag kunde ju lika gärna varit jude, grek eller kristen. För dig, dina konklusioner, att ge brasan, den inre branden av grumligt hat något syre ter sig bara mer och mer skrämmande..

  Mitt råd är blott. Skaffa dig en genuin övertygelse istället för att försöka dölja din bitterhet och besvikelser.. Du ropar ju ut på taken hur besynnerligt både huskroppen ter sig och hur landet ligger.

  Att den amerikanska mördarideologin stöttat, sponsrat, uppmuntrat Nazism, Stalin kan du onekligen inte omfatta.. Jag kommer aldrig sluta stå på folks sida och har nog sällan svikit dessa ideal.

  Du har fått många större paket att försöka vidga dina vyer med sedan en månad eller så men vägrar tydligen öppna. Rädd för innehållet?

  God Jul? Jag sträcker mig längre än så…

 • @castorpollux

  Du har rätt i alla dina vänsterorienterade inlägg. Vänstern är lösningen på precis alla våra problem och troligtvis även den verkliga meningen med livet själv. Om vi har tur kan hela världen förvandlas till en global idyll-syntes av Stalins Sovjetunionen, Honeckers Östtyskland, Castros Kuba, Pol Pots Kambodja och alla de andra länder där detta underbara icke-folkvalda styrelseskick välsignat de saliga medborgarna.

  Vänstern har bara motståndare och inga direkta fiender eftersom vänstern är mänsklighetens fiende, en av många. Att konstant hålla på att försvara denna mördarideologi är minst lika illa som att vara en ivrig förespråkare för Nationalsocialism. Kommunism eller Nazism är bara olika sidor av ett ock samma mynt. Du är lättversionen av den blodröda sidan av det myntet och du är inte ett dugg bättre än dem du hatar, i inlägg efter inlägg.

  Jag kan stundtals (läs rätt ofta) tycka att P.G. är en oerhört arrogant debattör, men många gånger uppvisar han trots allt ett flexibelt sinne, där han faktiskt kan ändra åsikt. Men din värld castor är varken svart eller vit utan den är konstant kommuniströd, vilket gör dig till en rigid kommunistfundamentalist. Och jag vet att jag initialt tänkt avfärda dig permanent, men då det är kring jul vill jag ändå skänka dig något.

  Men ni båda, castor och P.G, borde av tomten önskat er varsitt par boxhandskar för att mötas upp i verkligheten a.w.f.k. så skulle Torbjörn ha kunnat filma denna lite mer handgripliga debatt och lagt upp den på sajten som ett videoreportage. Vilket jag tror skulle ha roat och förnöjt fler NewsVoice-läsare än jag själv.

  För övrigt vill jag önska er, och alla andra en senkommen God Jul och ett tidigt Gott Nytt år.

 • @peterg. “som alla vänsterfolk vurmar för.” Den snart sagt ständiga knorren på “fakta” du gärna släpar kring visar väl på din egen inneboende och ständigt närvarande aggressivitet. Dina personangrepp visar att fysiken trots vad du hävdar inga gränser har..

  Det är hur enkelt som helst att läsa sig till i dokumenten att JFK bestämde sig för att dra tillbaka det militära stödet. Det begynte innan mordet och ska ju givetvis kopplas till varför denne ansågs hindra den utveckling det militärindustriella komplexet ständigt försåg näringslivet med. Att Sydvietnams egen diktator såg ut att förbruka förtroendet på alldeles egen hand

  Att LBJ var en dröm för detta komplex säger väl alla
  senare siffror, statistik och fakta.. Där skönjes inget missnöje med framtoningen?

  Det är väl inte mer än två veckor sedan du sågade Chomsky. Assange hamnade på stupstocken och när du kallar mig aggressiv måste jag ju verkligen fråga hur det står till.

  “Det som sägs om att han tänkte trappa ner Vietnamkriget bekräftas inte av Daniel Ellsbergs Pentagon papers som alla vänsterfolk vurmar för. ” Detta påstående kan du ju inte hämtat utifrån information ur pentagon papers. Var har du fått det ifrån?? JFK såg ju inte bara vad som skedde i Vietnam utan också hur administrationen förts bakom ljuset om de faktiska förhållandena om Kuba osv.. Nog utgjorde CIA den verkliga fienden i systemet och är ju inte det enda encelliga djuret det samhället dras med.

  Att det betydde hotande nedtrappningar och hemska tanke, en FRED värd namnet var givetvis det värsta som kunde hända.. Att mörda Robert Kennedy efter det och sopa undan och eliminera alla presidentkandidater som andades medvetenhet, folklig samhörighet osv måste ju setts som ett hedersuppdrag vilket ju olika kostymer enkelt fann sig i.

  Om Chomsky säger att JFK inte gjorde skillnad är det nog inte för att kritisera JFK, utan hur det såg ut för Vietnameserna… Även du borde ju inse att någonstans under resans gång ändrade JFK sig… Landet som såg till att skaffa undan Joe Hill måste ju lida av några vänsterkomplex. Tycker du inte det Grafström? Känner du inte igen symptomen?

  Om något kunde hedra dina inlägg i fortsättningen så är det väl frånvaron av den där ständiga gifttaggen.. Vad har ändå “vänstern” gjort dig för ont då?

  • castropollux
   Det gällde inte hur dokumenten ser ut nu utan på 70-talet. Eftersom det finns folk som påpekat att den versionen tvättats kan de givetvis ha gjort den tillgänglig senare utan att det behöver vara ngt skumt, men det är skumt om de inte berättar vad som ändrats om de nu gjort det. Men det som åsyftades var ett presidentdekret med specifikt angivna hemtaganden som har starkare juridisk verkan. Inte bara allmänna uttalanden. Chomsky har jag sett förneka att jfk avsåg att trappa ner Vietnamkriget. Fletcher Prouty som hade full insyn över Ellsbergs dokument innan han gick ut med dem har påpekat att väsentlig info var eliminerad som ändrade synen på Vietnam. Men under lång tid har just Chomsky gjort vad han kunnat för att bagatellisera de föreslagna motiven bakom mordet och förnekar att det var en konspiration mot Kennedy och bla det anser många är bevis på att han är en grindvakt. Han anser inte att något med Kennedy var bättre än senare presidenter. Och tar adrig upp de saker som betonats här i artikeln och kommentarerna.
   Jag har inte så starka uppfattningar om jfk och har tidigare trott på Chomsky men med tiden har fler exempel kommit där han åter tycks agera grindvakt och det har faktiskt också fått mig att omvärdera jfk. Mot den bakgrunden skall min kritik mot vänstern ses. Men även på senare år har det förekommer fler fall där de agerar till hjälp för oligarkin. Förmodligen av okunnighet.
   Jag litar på de amerikanska altmediajournalister som påvisat både Ellsberg och Assange som limited hangout. Ellsberg hjälpte Cia att dölja dess avgörande roll. Snowden måste ha haft inflytelserika hjälpare så även han går någons ärenden. Men i det fallet finns det skäl att tro att det avspeglar olika läger och inte primärt vilseledning även om många tycker att de borde publicera avslöjanden om 9/11.
   Vänsterfolk ignorerar det ovannämnda om Ellsberg mfl och vill ha renhjärtade hjältar att hylla. Det gör att de blir utnyttjade av sina naturliga meningsmotståndare.
   Min ‘tagg’ om du kallar den så är avsedd att stärka dem som låter sig varnas.
   Det avspeglar en konstruktivt motiverad otålighet. Okunniga revolutionärer finns det för många av. I ‘franska’ revolutionen mördades på britternas uppdrag medlemmar av den franska vetenskapsakademin med stridsropet ‘revolutionen behöver ingen vetenskap!’
   Vänsterfolk vill inte veta utan behålla den naiva romantiska bilden om folkets stormning av bastiljen. Och sen att’ revolutionen äter sina barn’. Men allt var manipulerat utifrån från början till slut.

   • @peterg.

    Du måste väl ändå tillstå att Chomsky pga sin position inte kan uttala sig annat än försiktigt om tex 9/11 och givetvis om konspirationerna mot WTC och de nämnda ledarna.. Så fritt är alltså inte staterna att vem som helst utan risk kan säga vad som helst. Murarna står där fastän osynliga. Mord har varit den osmakliga ultimata lösningen som hotet sedan urminnet klockades som en del av utvecklingen..

    Efter morden på JFK, MLK, Malcom X och RFK som ju med biblisk kraft drabbade, ett tillstånd i staterna, som lika strategiskt beskrivs i skriften. “Slå en stark ledare och du tämjer ett folk”. Vi fick senare samma behandling här med morden på Bernt Carlsson och främst Palme.

    Att dessa personers karisma och genuina samlande mänskliga kraft hotade ett etablissemang med en allt annat än hälsosam agenda står utan tvivel. Efterdyningarna av detta trauma, den skräck som genomsyrar verkligheten, den medial, den politiska, se vi ju själva facit av i vårt eget samhälle. Den nya tiden är inte alls ny, demokratin får en gammal kostym, en avlagd trång dress.. Där folkets skräck och rädsla för hot blir en sjukdom man bara med samma medicin hela tiden underhåller och gör kronisk. Att terrorn kryper in i vår verklighet är inte den enskilde individens fel eller ens orsak. Huvudsaken är ju att vi tror på den..

    Att få behålla sitt liv, sin existens, sin försörjning och position tror jag Chomsky värnar om precis som vi andra. För Ellsbergs räkning, vilket ju Chomsky alls inte anmärker på så är ju regimens militära, politiska inblandning synd och skam i Vietnamkriget en sak. Medan det amerikanska näringslivets blir en helt annan.. Där kanske både Chomsky och Ellsberg kände ett större hot och risker med att avslöja.

    Det stå ju dock klart att JFK började ett arbete med att dra tillbaka stödet från Vietnams allt smutsigare diktator kostade mer än vad vad hederligt arbete räknar med.. Medan LBJ gjorde allt för att rätta till misstagen, begränsningarna JFK åsamkat de rullande hjulen..

    • castoropollux
     Jo vi har nog samsyn om det du säger. Men frågan är varför Chomsky har gått ut så starkt.
     Han har ofta kritiserat Israel men vill inte instämma i att de har mkt makt över Usa. Jag har trott på honom tidigare. Men det blir allt svårare och det verkar troligt att han ingår i ett nätverk som prioriterar beskyddet av den maktställningen.
     Konsekvenserna om stödet till Israel upphör tros av många innebära emigration av Israeler till väst (och öst). Det kan vara en svår balansgång för honom.

  • castoropollux
   I följande länk finns mer info om Pentagon papers och etablissemangets slutsatser.
   Olika versioner har tydligen publicerats och de flesta Vietnam-historiker har enligt artikeln ansett att Kennedy inte ämnade lämna Vietnam trots att så var fallet.
   http://bostonreview.net/us/galbraith-exit-strategy-vietnam
   Kritiker av Ellsberg säger att hans ‘doctored’ documents omedelbart publicerades av hela msm och menar att det aldrig sker mot eliternas vilja.
   Det var antagligen inte Ellsberg som själv editerade, men jag känner inte till att han kommenterat det heller.
   Jag påstod att Chomsky inte trodde på konspiration bakom mordet. Men en som träffade honom påstod att han visade viss tilltro till det inledningsvis men sen hävdade han utåt ändå att det inte var viktigt.
   Ibland har det föresvävat mig att det handlar om hotbilder som gjort att han spelar dum för att allt annat var för farligt. Det dog många vittnen efter jfk-mordet.
   Det kanske är analogt med ändringarna i Ellsberg’s dokument.
   @Sture B
   Tit for tat – Hård mot dom hårda. Har du känt av det har du nog själv gjort en ‘tat’ 🙂

 • @castorpollux

  Du har rätt i alla dina vänsterorienterade inlägg. Vänstern är lösningen på precis alla våra problem och troligtvis även den verkliga meningen med livet själv. Om vi har tur kan hela världen förvandlas till en global idyll-syntes av Stalins Sovjetunionen, Honeckers Östtyskland, Castros Kuba, Pol Pots Kambodja och alla de andra länder där detta underbara icke-folkvalda styrelseskick välsignat de saliga medborgarna.

  Vänstern har bara motståndare och inga direkta fiender eftersom vänstern är mänsklighetens fiende, en av många. Att konstant hålla på att försvara denna mördarideologi är minst lika illa som att vara en ivrig förespråkare för Nationalsocialism. Kommunism eller Nazism är bara olika sidor av ett ock samma mynt. Du är lättversionen av den blodröda sidan av det myntet och du är inte ett dugg bättre än dem du hatar, i inlägg efter inlägg.

  Jag kan stundtals (läs rätt ofta) tycka att P.G. är en oerhört arrogant debattör, men många gånger uppvisar han trots allt ett flexibelt sinne, där han faktiskt kan ändra åsikt. Men din värld castor är varken svart eller vit utan den är konstant kommuniströd, vilket gör dig till en rigid kommunistfundamentalist. Och jag vet att jag initialt tänkt avfärda dig permanent, men då det är kring jul vill jag ändå skänka dig något.

  Men ni båda, castor och P.G, borde av tomten önskat er varsitt par boxhandskar för att mötas upp i verkligheten a.w.f.k. så skulle Torbjörn ha kunnat filma denna lite mer handgripliga debatt och lagt upp den på sajten som ett videoreportage. Vilket jag tror skulle ha roat och förnöjt fler NewsVoice-läsare än jag själv.

  För övrigt vill jag önska er, och alla andra en senkommen God Jul och ett tidigt Gott Nytt år.

 • @peterg. “som alla vänsterfolk vurmar för.” Den snart sagt ständiga knorren på “fakta” du gärna släpar kring visar väl på din egen inneboende och ständigt närvarande aggressivitet. Dina personangrepp visar att fysiken trots vad du hävdar inga gränser har..

  Det är hur enkelt som helst att läsa sig till i dokumenten att JFK bestämde sig för att dra tillbaka det militära stödet. Det begynte innan mordet och ska ju givetvis kopplas till varför denne ansågs hindra den utveckling det militärindustriella komplexet ständigt försåg näringslivet med. Att Sydvietnams egen diktator såg ut att förbruka förtroendet på alldeles egen hand

  Att LBJ var en dröm för detta komplex säger väl alla
  senare siffror, statistik och fakta.. Där skönjes inget missnöje med framtoningen?

  Det är väl inte mer än två veckor sedan du sågade Chomsky. Assange hamnade på stupstocken och när du kallar mig aggressiv måste jag ju verkligen fråga hur det står till.

  “Det som sägs om att han tänkte trappa ner Vietnamkriget bekräftas inte av Daniel Ellsbergs Pentagon papers som alla vänsterfolk vurmar för. ” Detta påstående kan du ju inte hämtat utifrån information ur pentagon papers. Var har du fått det ifrån?? JFK såg ju inte bara vad som skedde i Vietnam utan också hur administrationen förts bakom ljuset om de faktiska förhållandena om Kuba osv.. Nog utgjorde CIA den verkliga fienden i systemet och är ju inte det enda encelliga djuret det samhället dras med.

  Att det betydde hotande nedtrappningar och hemska tanke, en FRED värd namnet var givetvis det värsta som kunde hända.. Att mörda Robert Kennedy efter det och sopa undan och eliminera alla presidentkandidater som andades medvetenhet, folklig samhörighet osv måste ju setts som ett hedersuppdrag vilket ju olika kostymer enkelt fann sig i.

  Om Chomsky säger att JFK inte gjorde skillnad är det nog inte för att kritisera JFK, utan hur det såg ut för Vietnameserna… Även du borde ju inse att någonstans under resans gång ändrade JFK sig… Landet som såg till att skaffa undan Joe Hill måste ju lida av några vänsterkomplex. Tycker du inte det Grafström? Känner du inte igen symptomen?

  Om något kunde hedra dina inlägg i fortsättningen så är det väl frånvaron av den där ständiga gifttaggen.. Vad har ändå “vänstern” gjort dig för ont då?

  • castropollux
   Det gällde inte hur dokumenten ser ut nu utan på 70-talet. Eftersom det finns folk som påpekat att den versionen tvättats kan de givetvis ha gjort den tillgänglig senare utan att det behöver vara ngt skumt, men det är skumt om de inte berättar vad som ändrats om de nu gjort det. Men det som åsyftades var ett presidentdekret med specifikt angivna hemtaganden som har starkare juridisk verkan. Inte bara allmänna uttalanden. Chomsky har jag sett förneka att jfk avsåg att trappa ner Vietnamkriget. Fletcher Prouty som hade full insyn över Ellsbergs dokument innan han gick ut med dem har påpekat att väsentlig info var eliminerad som ändrade synen på Vietnam. Men under lång tid har just Chomsky gjort vad han kunnat för att bagatellisera de föreslagna motiven bakom mordet och förnekar att det var en konspiration mot Kennedy och bla det anser många är bevis på att han är en grindvakt. Han anser inte att något med Kennedy var bättre än senare presidenter. Och tar adrig upp de saker som betonats här i artikeln och kommentarerna.
   Jag har inte så starka uppfattningar om jfk och har tidigare trott på Chomsky men med tiden har fler exempel kommit där han åter tycks agera grindvakt och det har faktiskt också fått mig att omvärdera jfk. Mot den bakgrunden skall min kritik mot vänstern ses. Men även på senare år har det förekommer fler fall där de agerar till hjälp för oligarkin. Förmodligen av okunnighet.
   Jag litar på de amerikanska altmediajournalister som påvisat både Ellsberg och Assange som limited hangout. Ellsberg hjälpte Cia att dölja dess avgörande roll. Snowden måste ha haft inflytelserika hjälpare så även han går någons ärenden. Men i det fallet finns det skäl att tro att det avspeglar olika läger och inte primärt vilseledning även om många tycker att de borde publicera avslöjanden om 9/11.
   Vänsterfolk ignorerar det ovannämnda om Ellsberg mfl och vill ha renhjärtade hjältar att hylla. Det gör att de blir utnyttjade av sina naturliga meningsmotståndare.
   Min ‘tagg’ om du kallar den så är avsedd att stärka dem som låter sig varnas.
   Det avspeglar en konstruktivt motiverad otålighet. Okunniga revolutionärer finns det för många av. I ‘franska’ revolutionen mördades på britternas uppdrag medlemmar av den franska vetenskapsakademin med stridsropet ‘revolutionen behöver ingen vetenskap!’
   Vänsterfolk vill inte veta utan behålla den naiva romantiska bilden om folkets stormning av bastiljen. Och sen att’ revolutionen äter sina barn’. Men allt var manipulerat utifrån från början till slut.

   • @peterg.

    Du måste väl ändå tillstå att Chomsky pga sin position inte kan uttala sig annat än försiktigt om tex 9/11 och givetvis om konspirationerna mot WTC och de nämnda ledarna.. Så fritt är alltså inte staterna att vem som helst utan risk kan säga vad som helst. Murarna står där fastän osynliga. Mord har varit den osmakliga ultimata lösningen som hotet sedan urminnet klockades som en del av utvecklingen..

    Efter morden på JFK, MLK, Malcom X och RFK som ju med biblisk kraft drabbade, ett tillstånd i staterna, som lika strategiskt beskrivs i skriften. “Slå en stark ledare och du tämjer ett folk”. Vi fick senare samma behandling här med morden på Bernt Carlsson och främst Palme.

    Att dessa personers karisma och genuina samlande mänskliga kraft hotade ett etablissemang med en allt annat än hälsosam agenda står utan tvivel. Efterdyningarna av detta trauma, den skräck som genomsyrar verkligheten, den medial, den politiska, se vi ju själva facit av i vårt eget samhälle. Den nya tiden är inte alls ny, demokratin får en gammal kostym, en avlagd trång dress.. Där folkets skräck och rädsla för hot blir en sjukdom man bara med samma medicin hela tiden underhåller och gör kronisk. Att terrorn kryper in i vår verklighet är inte den enskilde individens fel eller ens orsak. Huvudsaken är ju att vi tror på den..

    Att få behålla sitt liv, sin existens, sin försörjning och position tror jag Chomsky värnar om precis som vi andra. För Ellsbergs räkning, vilket ju Chomsky alls inte anmärker på så är ju regimens militära, politiska inblandning synd och skam i Vietnamkriget en sak. Medan det amerikanska näringslivets blir en helt annan.. Där kanske både Chomsky och Ellsberg kände ett större hot och risker med att avslöja.

    Det stå ju dock klart att JFK började ett arbete med att dra tillbaka stödet från Vietnams allt smutsigare diktator kostade mer än vad vad hederligt arbete räknar med.. Medan LBJ gjorde allt för att rätta till misstagen, begränsningarna JFK åsamkat de rullande hjulen..

    • castoropollux
     Jo vi har nog samsyn om det du säger. Men frågan är varför Chomsky har gått ut så starkt.
     Han har ofta kritiserat Israel men vill inte instämma i att de har mkt makt över Usa. Jag har trott på honom tidigare. Men det blir allt svårare och det verkar troligt att han ingår i ett nätverk som prioriterar beskyddet av den maktställningen.
     Konsekvenserna om stödet till Israel upphör tros av många innebära emigration av Israeler till väst (och öst). Det kan vara en svår balansgång för honom.

  • castoropollux
   I följande länk finns mer info om Pentagon papers och etablissemangets slutsatser.
   Olika versioner har tydligen publicerats och de flesta Vietnam-historiker har enligt artikeln ansett att Kennedy inte ämnade lämna Vietnam trots att så var fallet.
   http://bostonreview.net/us/galbraith-exit-strategy-vietnam
   Kritiker av Ellsberg säger att hans ‘doctored’ documents omedelbart publicerades av hela msm och menar att det aldrig sker mot eliternas vilja.
   Det var antagligen inte Ellsberg som själv editerade, men jag känner inte till att han kommenterat det heller.
   Jag påstod att Chomsky inte trodde på konspiration bakom mordet. Men en som träffade honom påstod att han visade viss tilltro till det inledningsvis men sen hävdade han utåt ändå att det inte var viktigt.
   Ibland har det föresvävat mig att det handlar om hotbilder som gjort att han spelar dum för att allt annat var för farligt. Det dog många vittnen efter jfk-mordet.
   Det kanske är analogt med ändringarna i Ellsberg’s dokument.
   @Sture B
   Tit for tat – Hård mot dom hårda. Har du känt av det har du nog själv gjort en ‘tat’ 🙂

 • @peterg. Är dina källor vad gäller Chomsky – Ellsberg grumliga?

  1. Forty years ago, Noam and Howard Zinn helped government whistleblower Daniel Ellsberg edit and release the Pentagon Papers that top-secret internal U.S. history of the Vietnam War.”

  2. “NOAM CHOMSKY: Dan and I were friends.”

  3. “NOAM CHOMSKY: I think that is outlandish. We should understand — and the Pentagon Papers is another case in point — that one of the major reasons for government secrecy is to protect the government from its own population. In the Pentagon Papers, for example, there was one volume — the negotiations volume — which might have had a bearing on ongoing activities and Daniel Ellsberg withheld that. That came out a little bit later. ”

  Kan läsas på https://chomsky.info/20101130/

  Som referens grävdes i https://en.wikipedia.org/wiki/1963_South_Vietnamese_coup

  Pentagon Papers https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV-B-4.pdf Ladda hellre hem denna fil eftersom den är stor.

  Ur vilka enkelt konkluderas att John Fitzgerald Kennedy onekligen ville dra tillbaka stöd till Vietnams diktator pga dennes brott mot folk i landet.. Att diktatorn i fråga dessutom gav stöd åt gamla katolska intressen såg heller inte bra ut totalt sett… Så Kennedy var trogen något betydligt mer generellt som demokrati.

  Ett militärt stöd som McNamara och LBJ istället eskalerade efter mordet på Kennedy.

  peterg ditt påstående har ingen grund i Pentagon Papers! “Det som sägs om att han tänkte trappa ner Vietnamkriget bekräftas inte av Daniel Ellsbergs Pentagon papers som alla vänsterfolk vurmar för.”

  Så varför sprida rena lögner? För att få öppna blåslampan på “vänstern” ? Tvärs igenom de politiska leden var man ense om att krig inte var rätt modell i Vietnam heller. Det har säkert fler personligheter än Chomsky hävdat.. Din beröringsskräck ter sig pinsam..

  Om du vill svärta ner någon, skriv om LBJ…. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson

  Har “vänstern” sådana fiender som du blir kampen enkel…

  • castropollux
   Du hör inte hemma i ett normalt tankeutbyte med din aggressiva debattstil.
   Om du åtminstone hade rätt vore det lite mer tolerabelt men även då hade det varit onödigt med fientligheter. Skärp dig!
   Chomsky avfärdar ju jfk varje gång ämnet kommer upp och säger att han inte gjorde skillnad. Det var inte Ellsberg Chomsky kritiserade så ditt citat saknar helt intresse. Och det jag syftade på var konkreta direktiv för tillbakadragande av trupp. Några hundra. Det direktivet fanns inte med i Pentagon papers.
   Gissa varför?

 • @peterg. Är dina källor vad gäller Chomsky – Ellsberg grumliga?

  1. Forty years ago, Noam and Howard Zinn helped government whistleblower Daniel Ellsberg edit and release the Pentagon Papers that top-secret internal U.S. history of the Vietnam War.”

  2. “NOAM CHOMSKY: Dan and I were friends.”

  3. “NOAM CHOMSKY: I think that is outlandish. We should understand — and the Pentagon Papers is another case in point — that one of the major reasons for government secrecy is to protect the government from its own population. In the Pentagon Papers, for example, there was one volume — the negotiations volume — which might have had a bearing on ongoing activities and Daniel Ellsberg withheld that. That came out a little bit later. ”

  Kan läsas på https://chomsky.info/20101130/

  Som referens grävdes i https://en.wikipedia.org/wiki/1963_South_Vietnamese_coup

  Pentagon Papers https://nara-media-001.s3.amazonaws.com/arcmedia/research/pentagon-papers/Pentagon-Papers-Part-IV-B-4.pdf Ladda hellre hem denna fil eftersom den är stor.

  Ur vilka enkelt konkluderas att John Fitzgerald Kennedy onekligen ville dra tillbaka stöd till Vietnams diktator pga dennes brott mot folk i landet.. Att diktatorn i fråga dessutom gav stöd åt gamla katolska intressen såg heller inte bra ut totalt sett… Så Kennedy var trogen något betydligt mer generellt som demokrati.

  Ett militärt stöd som McNamara och LBJ istället eskalerade efter mordet på Kennedy.

  peterg ditt påstående har ingen grund i Pentagon Papers! “Det som sägs om att han tänkte trappa ner Vietnamkriget bekräftas inte av Daniel Ellsbergs Pentagon papers som alla vänsterfolk vurmar för.”

  Så varför sprida rena lögner? För att få öppna blåslampan på “vänstern” ? Tvärs igenom de politiska leden var man ense om att krig inte var rätt modell i Vietnam heller. Det har säkert fler personligheter än Chomsky hävdat.. Din beröringsskräck ter sig pinsam..

  Om du vill svärta ner någon, skriv om LBJ…. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lyndon_B._Johnson

  Har “vänstern” sådana fiender som du blir kampen enkel…

  • castropollux
   Du hör inte hemma i ett normalt tankeutbyte med din aggressiva debattstil.
   Om du åtminstone hade rätt vore det lite mer tolerabelt men även då hade det varit onödigt med fientligheter. Skärp dig!
   Chomsky avfärdar ju jfk varje gång ämnet kommer upp och säger att han inte gjorde skillnad. Det var inte Ellsberg Chomsky kritiserade så ditt citat saknar helt intresse. Och det jag syftade på var konkreta direktiv för tillbakadragande av trupp. Några hundra. Det direktivet fanns inte med i Pentagon papers.
   Gissa varför?

 • Tack för bra bloggpost (inte enbart ett postat youtubeklipp, men även lite svensk text som klargör vad det handlar om).

  Parallellen mellan novemberrevolutionen, palmemordet och economic hitmen är slående i sammanhanget:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/12/09/en-ekonomisk-hitman-bekanner-hur-sverige-forslavats-och-hur-sverige-kan-befrias/

  Är terrorismen false-flag också? Det får i alla fall mer uppmärksamhet i mainstream-media än hjärtinfarkter och trafikolyckor som är flera hundra gånger farligare.
  http://www.boilingfrogspost.com/2015/12/17/a-culture-of-fear-the-epigenetics-of-terror/

  God Jul alla nyvakna och helvakna människor!

 • Tack för bra bloggpost (inte enbart ett postat youtubeklipp, men även lite svensk text som klargör vad det handlar om).

  Parallellen mellan novemberrevolutionen, palmemordet och economic hitmen är slående i sammanhanget:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/12/09/en-ekonomisk-hitman-bekanner-hur-sverige-forslavats-och-hur-sverige-kan-befrias/

  Är terrorismen false-flag också? Det får i alla fall mer uppmärksamhet i mainstream-media än hjärtinfarkter och trafikolyckor som är flera hundra gånger farligare.
  http://www.boilingfrogspost.com/2015/12/17/a-culture-of-fear-the-epigenetics-of-terror/

  God Jul alla nyvakna och helvakna människor!

 • Instämmer om avståndstagandet till NATO. Helt vansinnigt att upplåta luftrummet.
  Britternas uppmuntrande tillrop med anledn av detta bör ses som en dödskyss.
  Detaljer map artikeln.
  Enligt E J Griffin är det ett missförstånd att Kennedy avsåg att trycka konkurrerande pengar som citeras i artikeln.
  http://www.freedomforceinternational.org/freedomcontent.cfm?fuseaction=jfkmyth

  Det som sägs om att han tänkte trappa ner Vietnamkriget bekräftas inte av Daniel Ellsbergs Pentagon papers som alla vänsterfolk vurmar för. Och som gör att Noam Chomsky avfärdar jfk. Men Ellsberg var medhjälpare till Cia och hans papper var ‘tvättade’ så att Kennedy’s faktiska direktiv för att börja ta hem folk från Vietnam doldes.
  En annan sak som nämns beträffande jfk är att han kraftigt motsatte sig ett israeliskt kärnvapen. http://www.sott.net/article/269311-JFK-told-Israel-If-you-want-US-aid-shut-down-your-nuclear-bomb-factory
  Den artikeln tror att mordet inte hade med Israel att göra och nämner att gangsters var inblandade. Men gangstervärldens nätverk var sedan tidigare sammanvävda med oligarkin.

 • Instämmer om avståndstagandet till NATO. Helt vansinnigt att upplåta luftrummet.
  Britternas uppmuntrande tillrop med anledn av detta bör ses som en dödskyss.
  Detaljer map artikeln.
  Enligt E J Griffin är det ett missförstånd att Kennedy avsåg att trycka konkurrerande pengar som citeras i artikeln.
  http://www.freedomforceinternational.org/freedomcontent.cfm?fuseaction=jfkmyth

  Det som sägs om att han tänkte trappa ner Vietnamkriget bekräftas inte av Daniel Ellsbergs Pentagon papers som alla vänsterfolk vurmar för. Och som gör att Noam Chomsky avfärdar jfk. Men Ellsberg var medhjälpare till Cia och hans papper var ‘tvättade’ så att Kennedy’s faktiska direktiv för att börja ta hem folk från Vietnam doldes.
  En annan sak som nämns beträffande jfk är att han kraftigt motsatte sig ett israeliskt kärnvapen. http://www.sott.net/article/269311-JFK-told-Israel-If-you-want-US-aid-shut-down-your-nuclear-bomb-factory
  Den artikeln tror att mordet inte hade med Israel att göra och nämner att gangsters var inblandade. Men gangstervärldens nätverk var sedan tidigare sammanvävda med oligarkin.

 • Jens skriver “deras efterföljare som idag fortfarande styr världen med USA:s mäktiga bankväsende och militär som sina huvudsakliga maktmedel”. Kriget mot mänskligheten förs på många olika fronter – vissa är för närvarande mer avlägsna medan andra är mer närliggande.

  Makter i USA vill nästla sig in än mer i Sverige. Hur länge dröjer det innan de förbjuder kristna symboler, julgran, julfirande och kyrkliga sånger i Sverige? Det här med fred, harmoni och härlig gemenskap kan naturligtvis inte tolereras då det sticker i deras ögon och deras tvärsom-värderingar och amoraliska livsstil. Våra traditionella helger blir allt mer kommersialiserade. Snart har vi kanske allhelgonahelgens demoner och hornförsedda djävlar som dekorationer året runt?

  http://davidduke.com/christian-symbols-banned-giant-jewish-menorah/

 • Vad beträffar konspirationsteorier så verkar Kina gå en annan väg. Dataprogram betygsätter medborgare.

  In China, Your Credit Score Is Now Affected By Your Political Opinions – And Your Friends’ Political Opinions

  https://www.privateinternetaccess.com/blog/2015/10/in-china-your-credit-score-is-now-affected-by-your-political-opinions-and-your-friends-political-opinions/

  Istället för att vara en foliehatt som i Sverige, kommer man i Kina eftersträva den högsta Score.

 • Jens skriver “deras efterföljare som idag fortfarande styr världen med USA:s mäktiga bankväsende och militär som sina huvudsakliga maktmedel”. Kriget mot mänskligheten förs på många olika fronter – vissa är för närvarande mer avlägsna medan andra är mer närliggande.

  Makter i USA vill nästla sig in än mer i Sverige. Hur länge dröjer det innan de förbjuder kristna symboler, julgran, julfirande och kyrkliga sånger i Sverige? Det här med fred, harmoni och härlig gemenskap kan naturligtvis inte tolereras då det sticker i deras ögon och deras tvärsom-värderingar och amoraliska livsstil. Våra traditionella helger blir allt mer kommersialiserade. Snart har vi kanske allhelgonahelgens demoner och hornförsedda djävlar som dekorationer året runt?

  http://davidduke.com/christian-symbols-banned-giant-jewish-menorah/

 • @Jens, en utmärkt inlägg som beskriver situationen på punkt. God Jul.
  @ marmait det du beskriver är inte fel, men vad väntar när man inte protestera? Enligt min åsikt samma sak, man blir förslavat eller dödat som ” unesserary eaters”. Det hela sker ju redan genom GMO; mediciner och vacciner.
  När detta system vältrar, och det kommer det att göra, för mer och mer vaknar och då är det många mot få, skall det då vara som i Nuerenbergs process att man säger att man gjorde allt detta på uppdrag och har därmed inget ansvar?
  Vi har alltid ett ansvar för vår agerande ! Därför måste vi vara vaksam och protestera mot agerande som inte gagnar människor, natur och djur.
  För övrigt är det så att Psykopater är väldig störda och rädda människor som har lärt sig att det bästa är att hotar först, för det har tidigare fungerat, men om man hotar tillbaka och stå på sig blir de väldig rädda, då de sällan har utvecklat sig ur barnstadiet. Därför känner de sig bara stark i grupp. Deras liv är en byggnad av lögner, svek och bedrägerier, men till skillnad från normala människor känner de ingen anger då fullständig oempatisk.
  Det värsta är egentligen de som inte är psykopater, men som av rädsla utför alla deras dåd i tron att få en personlig fördel,sålänge de kan blir utnyttjat av psykopater, blir de använd, sedan struntar psykopaterna i dom likaväl. Både Lenin och Stalin skickade alla sina trogna medhjälpare till Sibirien! Hitler hämtade alla som inte följde honom till förhör och tystade med repressalier eller KZ. CIA dödade alla som vitnade något annat än den officiella linjen vid Kennedy mordet inte bara Oswald och Ruby. I Sydamerika har man under tiden man förföljde regimkritiker bygg de förhörscentraler mitt i stan, så att befolkningen kunde höra skriken av tortyroffren. Rädsla är väldig stark motiverande, därför översvämmas vi dagligen av katastrofrapporter. Om man säger : So, och?och börjar leva i nuet, vilket betyder :hur har jag det just nu? då har man tagit första steget ur rädslan.

 • Tack Jens för din artikel. Det bådar inget gott för Sveriges invånare att regeringen verkar vilja fördjupa samarbetet med det kriminella Nato. Självklart ska vi ta avstånd från all kriminell verksamhet och som är USA varumärke.

  Håller också med marmait. Det sjuka systemet har dessvärre tentaklat sig in i statliga organisationer på olika nivåer och tillintetgör, som en cancersvulst, organisationens friska vävnader.

 • Alla som hotar den rådande makteliten förintas på något sätt. I större mäktigare sammanhang, som här, dödas man. I mindre sammanhang mobbas man bort från organisationen och med hjälp av falska rykten därefter från arbetslivet. Ett system som används frekvent i kommunala och statliga organisationer. Psykopater finns tydligen i ledningen överallt numera.

 • Vad beträffar konspirationsteorier så verkar Kina gå en annan väg. Dataprogram betygsätter medborgare.

  In China, Your Credit Score Is Now Affected By Your Political Opinions – And Your Friends’ Political Opinions

  https://www.privateinternetaccess.com/blog/2015/10/in-china-your-credit-score-is-now-affected-by-your-political-opinions-and-your-friends-political-opinions/

  Istället för att vara en foliehatt som i Sverige, kommer man i Kina eftersträva den högsta Score.

 • @Jens, en utmärkt inlägg som beskriver situationen på punkt. God Jul.
  @ marmait det du beskriver är inte fel, men vad väntar när man inte protestera? Enligt min åsikt samma sak, man blir förslavat eller dödat som ” unesserary eaters”. Det hela sker ju redan genom GMO; mediciner och vacciner.
  När detta system vältrar, och det kommer det att göra, för mer och mer vaknar och då är det många mot få, skall det då vara som i Nuerenbergs process att man säger att man gjorde allt detta på uppdrag och har därmed inget ansvar?
  Vi har alltid ett ansvar för vår agerande ! Därför måste vi vara vaksam och protestera mot agerande som inte gagnar människor, natur och djur.
  För övrigt är det så att Psykopater är väldig störda och rädda människor som har lärt sig att det bästa är att hotar först, för det har tidigare fungerat, men om man hotar tillbaka och stå på sig blir de väldig rädda, då de sällan har utvecklat sig ur barnstadiet. Därför känner de sig bara stark i grupp. Deras liv är en byggnad av lögner, svek och bedrägerier, men till skillnad från normala människor känner de ingen anger då fullständig oempatisk.
  Det värsta är egentligen de som inte är psykopater, men som av rädsla utför alla deras dåd i tron att få en personlig fördel,sålänge de kan blir utnyttjat av psykopater, blir de använd, sedan struntar psykopaterna i dom likaväl. Både Lenin och Stalin skickade alla sina trogna medhjälpare till Sibirien! Hitler hämtade alla som inte följde honom till förhör och tystade med repressalier eller KZ. CIA dödade alla som vitnade något annat än den officiella linjen vid Kennedy mordet inte bara Oswald och Ruby. I Sydamerika har man under tiden man förföljde regimkritiker bygg de förhörscentraler mitt i stan, så att befolkningen kunde höra skriken av tortyroffren. Rädsla är väldig stark motiverande, därför översvämmas vi dagligen av katastrofrapporter. Om man säger : So, och?och börjar leva i nuet, vilket betyder :hur har jag det just nu? då har man tagit första steget ur rädslan.

 • Tack Jens för din artikel. Det bådar inget gott för Sveriges invånare att regeringen verkar vilja fördjupa samarbetet med det kriminella Nato. Självklart ska vi ta avstånd från all kriminell verksamhet och som är USA varumärke.

  Håller också med marmait. Det sjuka systemet har dessvärre tentaklat sig in i statliga organisationer på olika nivåer och tillintetgör, som en cancersvulst, organisationens friska vävnader.

 • Alla som hotar den rådande makteliten förintas på något sätt. I större mäktigare sammanhang, som här, dödas man. I mindre sammanhang mobbas man bort från organisationen och med hjälp av falska rykten därefter från arbetslivet. Ett system som används frekvent i kommunala och statliga organisationer. Psykopater finns tydligen i ledningen överallt numera.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *