Konspirationsteorier och realpolitik – Jens Jerndal reder ut

publicerad 23 december 2015
- av Jens Jerndal
John F. Kennedy - Foto: JFK Library
John F. Kennedy - Foto: JFK Library
John F. Kennedy - Foto: JFK Library

DEBATT. Vad beträffar det nu så populära tillmälet konspirationsteoretiker, så var det CIA som populariserade termen "conspiracy theory" mot dem som kritiserade Warren-kommissionens officiella konklusion att John F. Kennedy sköts av en ensam kommunistisk fanatiker vid namn Lee Harvey Oswald.

Text: Jens Jerndal

Med tiden har det blivit klarlagt genom många vittnesmål och oberoende forskning, att Kennedy mördades av CIA:s eget folk, och att han sköts från minst två olika håll samtidigt. Som bekant sköts Oswald därpå snabbt ihjäl i fängelset av en man vid namn Jack Ruby innan han kunde förhöras eller avge vittnesmål, och även Ruby dog strax därefter. Alltså kunde ingen av dem förklara sitt handlande eller protestera mot den officiella versionen av vad som hände.

Detta är kännetecknet – the hallmark – på en ”false flag event”, dvs ett terror- eller våldsdåd eller en krigshandling som utförs av en part och skylls på motparten eller någon annan än förövaren. Jämför hur förövarna av så gott som alla aktuella terroristdåd omedelbart dödats av polisen och aldrig kunnat förhöras eller utsättas för en rättegång.

Det är också helt uppenbart varför Kennedy mördades den 22 november 1963. En kort tid innan sin död höll han ett tal, där han tillkännagav sin avsikt att utmana Federal Reserve och börja låta den amerikanska staten trycka egna pengar. Det kunde det privatägda Federal Reserve inte svälja.

Vidare uttalade han sig på ett sätt som kunde uppfattas som en personlig krigsförklaring mot det militärindustriella komplexet, det som Eisenhower i sin tur varnade för i sitt avskedstal som president. Och som om detta inte var nog, hade Kennedy beslutat avsluta kriget i Vietnam, något krigsindustrin inte kunde tillåta.

Bland annat sade Kennedy två år innan han mördades:

"The very word "secrecy" is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions."

Och längre fram i samma tal "The President and the Press", The American Newspaper Publishers Association, April 27, 1961 (källa: jfklibrary.org):

"It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions--by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence--on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations."

Det var samma konspiration som Ike Eisenhower varnat för några år tidigare i sitt avskedstal som president (17 jan 1961). Den kallar sig själv för: "The New World Order" (NWO).

Eisenhower och Kennedy var med andra ord de ursprungliga ”konspirationsteoretikerna”

Det vara bara det att konspirationen var så mycket realitet att den kostade Kennedy livet. Och det kanske kan vara bra att veta att det är dessa verkliga konspiratörer och deras efterföljare som idag fortfarande styr världen med USA:s mäktiga bankväsende och militär som sina huvudsakliga maktmedel.

Som bekant fixade man året efter Kennedys död en s.k. "false flag incident" i Tonkin-bukten, där Vietnam anklagades för att ha angripit ett amerikanskt örlogsfartyg på internationellt vatten, vilket man använde som förevändning att trappa upp kriget i Vietnam och sända mer trupper och spraya Monsantos ohyggliga gift "Agent Orange" över civilbefolkningen i djungelbyarna.

Jag råkade vara tillförordnad chargé d´affaires och chef för svenska ambassaden i Pakistan när detta hände år 1964. Därför var det till mig som amerikanska ambassaden i Pakistan framförde meddelandet om incidenten i Tonkin-bukten för vidare befordran till svenska regeringen. Det föll givetvis inte någon in då, men det visade sig sedan att incidenten var fritt påhittad och i själva verket aldrig ägt rum. Men den tjänade som ursäkt för att mångfaldiga de amerikanska krigsansträngningarna i Vietnam.

Al Qaeda

Enligt den brittiske utrikesministern Robin Cook som bl.a. svarade för MI6, den brittiska motsvarigheten till CIA, var Al Qaeda inget annat än en av CIA skapad databas av legoterrorister, ursprungligen med uppgift att sabotera den sovjetiska ockupationen av Afghanistan.

Läs mer: What is the origin of the name al-Qaida?

Robin Cook dog under oklara omständigheter kort därefter på semester i Skottland. Al Qaeda var namnet på ett värdshus eller hotell i Peshawar i Pakistan, nära gränsen till Afghanistan, där dessa CIA-sponsrade våldsmän brukade träffas. Al Qaeda betyder "the base” eller ”databasen”.

Agenten Obama och ISIS

Enligt en källa som brukar vara trovärdig skall hela Barack Obamas familj ha varit CIA-agenter, även morföräldrarna och hans indonesiske styvfar, och hans biologiske fars studier i Hawaii finansierades av CIA i ett program som avsåg att säkerställa att de nya självständiga länderna i Afrika fick ledare som var vänligt inställda till USA.

Vad beträffar ISIS, så är det samma historia som med Al Qaeda. Dvs denna nya organisation som dykt upp från en dag till en annan, fullt organiserad och försedd med moderna vapen och massor av pengar, har organiserats av CIA med hjälp av bl.a. Saudiarabien för att skapa kaos i Mellanöstern, särskilt i Syrien, och föra ett ”proxy-krig” för USA:s och Israels räkning och ge dem en förevändning att träda in och bomba sönder Syrien för att kontrollera dess territorium och tillgångar som man gjort tidigare med Afghanistan, Irak och Libyen.

Det senaste (december 2015) är att både Obama och Frankrikes president Hollande bett Sverige om hjälp för att bomba sönder Syrien! Lögner, falskhet och bedrägeri med miljoner döda, lemlästade eller hemlösa är det tydliga namnet på supermaktens realpolitik.

Låt oss bara för Guds skull som svenskar med en tradition av fred, neutralitet och kamp för mänskliga rättigheter, ta avstånd från detta vansinne och hålla oss så långt borta som möjligt från alla USA:s krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten! Och det innebär givetvis även att vi omedelbart bör avbryta allt samarbete med NATO, som för Sveriges del inget annat är än en av Pentagon kontrollerad dödsfälla.

Text: Jens Jerndal