Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Ledarskap som bygger varumärket – Del 1: Ord och handling måste hänga ihop

publicerad 9 december 2015
- Extern skribent
Bankrupt - Foto: Crestock.com

Bankrupt - Foto: Crestock.comHar du reflekterat o?ver hur vissa verksamheter lyckas med att fa? ihop strategi, kundlo?fte och va?rderingar med ledares och medarbetares handlingar. Och vilken positiv image det ger varuma?rket? Bakom varje framga?ngsrik verksamhet finns det vanligtvis en eller flera ma?nniskor som tror pa? det dom go?r och menar vad dom sa?ger. Ord och handling o?verenssta?mmer.

Text: Sture Johansson

Bakom varje misslyckande finns det alltid flera ledande befattningshavare som inte varit o?vertygade och som da?rfo?r kommunicerat en sak och gjort na?got helt annat. Ord och handling har divergerat, vilket bidragit till att intressenter fa?tt en negativ syn pa? varuma?rket och verksamheten.

Den viktigaste faktorn fo?r att bli framga?ngsrik a?r att organisationens medlemmar ka?nner att ledande befattningshavare lever som dom la?r. En fo?rutsa?ttning fo?r att detta ska vara mo?jligt a?r att ledarna tror pa? det de go?r och har ett a?kta engagemang i arbetet med att sta?rka verksamheten.

Egen vinning finns sja?lvfallet som en drivkraft, men lo?nen och i synnerhet bonusen ma?ste da? vara va?lfo?rtja?nt ur ett fo?r verksamheten la?ngsiktigt ha?llbart perspektiv.

Pa? banken efter kontorstid

Det finns ma?nga verksamheter som lyckats fa? ihop ord och handling, men ocksa? det motsatta. Orsaken beror ofta pa? att ledningen inte fo?rsta?r de signaler de sja?lva skickar ut till verksamheten och vilken stor betydelse det kan komma att fa?.

Fo?r na?gra a?r sedan blev en konsultbyra? inbjuden till en av va?ra svenska storbanker som beho?vde hja?lp med att implementera ledstja?rnor som var ta?nkta att va?gleda o?nskva?rda beteenden inom banken. Det handlade om utla?ningspolicy, la?nevillkor, inla?ning, kapitalra?dgivning och en rad andra arbetsomra?den, men ocksa? mjukare etiska fra?gor och sta?llningstaganden.

Konsultens fo?rsta kontrollfra?ga till VD var hur trova?rdig bankens egen ledning var i fra?ga om att utgo?ra fo?redo?me. Bankens da?varande VD och koncernchef ville inte besvara fra?gan och ansa?g att fra?gan om ledstja?rnor inte var en koncernledningsfra?ga, utan borde delegeras ut i linjen. Sa? skedde ocksa? varpa? arbetet med ledstja?rnor delegerades till informationsavdelningen.

Läs resten av artikeln på Forandringsledning.com

Text: Sture Johansson, Hamrin & Partner

[NewsVoice får inte betalt för detta innehåll – Inlägget är inte sponsrat av Hamrin & Partners]


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq