Ledarskap som bygger varumärket – Del 2 – Exekutiv förmåga och sunda värderingar

publicerad 17 december 2015
- Extern skribent
Bankrupt - Foto: Crestock.com

Bankrupt - Foto: Crestock.comDet var fascinerande att fo?lja nyhetsflo?det kring Postens da?varande VD Lars G Nordstro?m som kritiserades ha?rt fo?r sin ma?nadslo?n pa? 900 000 kronor. I en tv-intervju i november 2008 klargjordes, ”jag gillar inte att det antyds att jag a?r girig, da?rfo?r avsta?r jag fra?n den lo?n jag fa?tt och min lo?n under resten av min tid som VD fo?r Posten.”

Text: Sture Johansson

Na?stan samtidigt rullades en annan historia upp i media. Den handlade om LO-chefen Wanja Lundby Wedin och hennes arbete i styrelsen fo?r AMF Pension. Styrelsen hade under tre a?r beviljat den da?varande VD:n skyho?g lo?n och en va?l tilltagen pension. Wanja Lundby Wedin ansa?g sig inte ha gjort na?got fel utan uppgav ”sig vara grundlurad”. Ett sta?llningstagande och uttryck som va?ckte starka reaktioner o?ver hela det politiska fa?ltet i Sverige, fra?n ho?ger till va?nster.

A?sa Linderborg, journalist pa? Aftonbladet, skrev bland annat:

”…Jag minns ett panelsamtal jag deltog i. Jag ville prata om de ho?ga lo?nerna inom arbetarro?relsen, att de a?r en fo?rklaring till…”

Wanja Lundby-Wedin fo?rstod inte alls vad jag var ute efter. Det a?r inte beklagligt, menade hon att en fackfo?reningsledare tja?nar flera ga?nger mer a?n genomsnittsmedlemmen i LO.

Hon upprepade ord som ”ansvar” och ”kompetens” och na?r jag gick fra?n ABF-huset ka?ndes det som jag la?mnade lokalerna pa? Svenskt Na?ringsliv.”

En kort period efter ha?ndelserna med AMF och ersa?ttningsfra?gor till VD:n kom det fram att Wanja Lundby Wedin under flera a?r tillsammans med sin man bott gratis pa? lyxhotellet Riva Del Sol i Italien. Den ha?r ga?ngen uppgav Wanja Lundby Wedin att hon inte visste att fo?rma?nen var skattepliktig och da?rfo?r gjorde en ra?ttelse i efterhand.

Det a?r va?l ganska klart att Posten tja?nade pa? VD Lars G Nordstro?ms sta?llningstaganden och att LO och AMF fo?rlorade pa? Wanja Lundby Wedins, men vad var det som styrde deras beslut och varfo?r blev det som det blev?

Läs resten av artikeln på Forandringsledning.com

Text: Sture Johansson, Hamrin & Partners

[NewsVoice får inte betalt för detta innehåll – Inlägget är inte sponsrat av Hamrin & Partners]


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: ledarskap