När allt är under upplösning återstår humanismen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 31 december 2015
- Torbjörn Sassersson

Humanism och Kunskap text8
När vi nu går in i 2016 kan jag inte annat än släpa med mig minnen från 2015. Det känns som inte bara Europa är under upplösning utan även svensk kultur och själva hjärteroten i min känsla för den svenska folksjälen.

När flyktingar nu ”invaderar” Sverige så brinner anläggningar där de ska bo. 40 flyktinganläggningar har satts i brand under 2015! I Sverige! Det är alarmerande på flera sätt och inte utan oro för att främlingsfientligheten blir allt farligare. Samtidigt finns det en oro för element tillhörande radikal islamism med hot om terrordåd som i Paris. Utifrån denna hotbild har den politiska makten i Sverige drabbats av sådan förvirring att man är beredd att upplåta svensk mark till NATO och utplacering av kärnvapenmissiler. Men snälla rara hoten kommer inte från Ryssland. Hoten kommer från radikaliserade element med rötter i Mellanöstern men kanske födda och uppväxta i Sverige. Ormar uppfödda och närda vid moder Sveas barm.
Samtidigt med detta pågår inom Sverige en sönderslitning av grundläggande folkrätt genom undergrävande av mänskliga rättigheter. På ytan tycks det vara Vetenskap och Folkbildning och (anti)humanisterna som går i spetsen. Men rör man om lite så har dessa predatorer stöd av den Naturvetenskapliga Akademin, Public Service, Expressen (Hexprocessen på Facebook) och flera andra dagstidningar, läkemedelsindustrin och ett antal medvetna eller omedvetna medlöpare.
Denna hydra utnyttjar internet och media och man använder sig av ansiktslösa troll för att placera ut lögner och förstöra kritikers rykten. När jag upptäckte deras agerande insåg jag att det krävdes en särskild strategi och taktik om jag skulle ta mig an att journalistiskt beskriva problematiken. Jag försökte också bringa klarhet i om det fanns ett samlat motstånd. Fanns det bland politiker en insikt om detta ondskefulla spel.
Vad jag fann var att fienden hade kapat i stort sett alla platser och pjäser i detta elaka spel. Man har tillförskansat sig möjligheter att sprida sina budskap och sin makt inom snart sagt alla centrala samhällsområden. Och när det kom nya tog man över dem också. Man till och med tog över Wikipedia genom näthuliganism, nättroll, guerilla och åsiktspolis.
Jag har i Sverige försökte avslöja psykologin och motiven bakom organiserade troll och även startat en grupp på Facebook ”Wikipedia under attack”. Wikipedia gerillan är baserad på en antihumanistisk, nyateistisk, materialistisk ideologi. De accepterar ingen annan tro än sin egen. 2011 skrev jag en artikel om detta publicerad i SVD mars 2012: Fullt möjligt förena tro och vetenskap.
Det är för denna infernaliska makt viktigt att kontrollera människors kunskapssökande och tänkande.
Man kan ju tycka att avslöjande om vilka det är som kontrollerar Wikipedia är patetiskt, om det bakom detta finns en mycket värre fara.
Att kontrollera informationen är historiskt ett sätt att hålla den fria tanken instängd. Förr var det en religiös makt idag är det en materialistisk. Företag som finansierar det materialistiska synsättet betraktar livet och människan som en produkt och man vet mycket väl vilka institutioner man ska kontrollera. Syftet är att använda den här produkten, kontrollera den och göra en vinst på den. Krafterna som finansierar denna degenerering av människan finns bland annat inom Big Pharma.
I maj 2015 presenterades för mig historien om en läkare som utövar praktik genom att kombinera skolmedicin med naturmedicin. Detta ansågs hotfullt från inkvisitionen inom naturvetenskap. Ledaren för skeptikerna i Sverige (Dan Larhammar) startade ett media drev baserat på lögner. Vi beslöt att göra en dokumentär ”Läkaren som vägrade ge upp” som kom att bli 100 minuter och kommer att ha sin release 2016. TRAILER. Gilla på Facebook
När samhället är under upplösning återstår humanismen. Den är inkluderande, den är förstående, den tillerkänner alla kulturer, trosuppfattningar och levnadssätt så länge man inte attackerar andra eller avsiktligt förstör för andra. Humanismen är eller bör vara grunden för politik och demokrati, företagsamhet, vetenskap, hälsa och sjukvård, ja all mänsklig verksamhet.
Börje Peratt
Välkommen till min mediala värld


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq