politik


Det politiska systemet bör baseras på empati

utkastSimon Baron-Cohen, psykologiprofessor vid Cambridgeuniversitet, ställer frågan om dagens politiska system bör baseras på ett omfattande lagsystem eller på mänsklig empati. Frågeställningen låter märklig, eller


Mänskliga rättigheter är inte gratis

utkastVad historien berättar är att privilegierade och de som betraktar sig som ägare till makten försvarar sina ”rättigheter” in i döden medan de som anser
När makten korrumperar

utkastJag vill inte sparka på en som ligger men använda ett exempel som underlag för diskussion. Att kritisera Gotlands landshövding Marianne Samuelsson som lät en