Det politiska systemet bör baseras på empati

publicerad 27 november 2013
- av Christer Nylander

Simon Baron-Cohen, psykologiprofessor vid Cambridgeuniversitet, ställer frågan om dagens politiska system bör baseras på ett omfattande lagsystem eller på mänsklig empati. Frågeställningen låter märklig, eller rent av naiv. Men är den det?

Vårt nuvarande svenska lagsystem är så oerhört omfattande och komplicerat att det krävs ett åttiotal juridiska expertområden och nära 30 000 jurister, samtidigt som ytterst få privatpersoner har tid och ork att lära sig bråkdelar därav.

Tyvärr är lagarna till föga hjälp mot de som vill luras och systemet är enormt dyrt. Vilken skillnad skulle det då bli med politisk empati. Då skulle politiker bli goda lyssnare istället för skickliga övertalare, och Sveriges riksdag skulle inte längre likna en cirkus för ordjonglörer. Långsiktiga frågor skulle bli viktigare än kortsiktiga vallöften och dialoger viktigare än monologer.

Allas väl skulle bli angelägnare än minoriteters, och vår planets överlevnad skulle prioriteras framför svenskarnas lyxkonsumtion. Empatiska politiker skulle bli förebilder för vanliga medborgare och girighet, avundsjuka, frosseri, likgiltighet och högmod skulle inte längre vara ”comme il faut”. Det låter riktigt inbjudande, eller hur?

Hur kommer vi dit?

Googla empatiskt samhällssystem!

Christer Nylander