Christer Nylander


Det politiska systemet bör baseras på empati

utkastSimon Baron-Cohen, psykologiprofessor vid Cambridgeuniversitet, ställer frågan om dagens politiska system bör baseras på ett omfattande lagsystem eller på mänsklig empati. Frågeställningen låter märklig, eller


Samhällssystemet dör

SVERIGEDen franska författaren Chateaubriands ord från 1800-talet ekar igen ”vårt föråldrade samhällssystem är döende”. Allt följer en rytm liksom vår, sommar, höst och vinter, och
Vetenskap eller dårskap

VETENSKAPÄven om miljoner forskare och experter världen över skulle bli väldigt irriterade över en sådan jämförelse så menar jag att uttalandet är relevant. Man skulle


Vardagsmat eller granat

KULTUROhälsa och sjukdom kostar Sverige över 800 miljarder per år enligt Ramsberg och Ekelund i Ekonomisk Debatt nr 5 2011. Om vi inkluderar kostnaderna för