empati


Det politiska systemet bör baseras på empati

utkastSimon Baron-Cohen, psykologiprofessor vid Cambridgeuniversitet, ställer frågan om dagens politiska system bör baseras på ett omfattande lagsystem eller på mänsklig empati. Frågeställningen låter märklig, eller