Peratt: ”Cancerfondens misslyckande en kassako”

publicerad 5 december 2015
- Börje Peratt
Börje Peratt

Börje PerattDEBATT. ”Cancerfonden har misslyckats när det gäller målsättningen att få ned antalet cancersjuka. Å andra sidan har man lyckats storartat när det gäller välgörenhetsgalor och insamling av pengar. Allt fler ställer dock frågan: Vart går pengarna?”. Det skriver Börje Peratt. 

Enligt socialstyrelsens statistik från 2013 insjuknade 61 297 nya fall av cancer i Sverige.

Korta fakta: Dödsorsaker

Eftersom Socialstyrelsen tycks missa eller feltolka en del siffror har jag lagt in WHO:s uppgifter också.

  • Det dör omkring 90 000 personer per år i Sverige. År 2014 dog det 89 062 personer vilket [påstås vara] det lägsta antalet döda sedan år 1977. [Ta del av Göran Olssons genomgång som ifrågasätter detta]
  • WHO: Cancerfallen ökar i alarmerande takt
  • Sjukdomar i cirkulationsorganen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige följt av tumörsjukdomar. År 2014 stod dessa för 37 respektive 26 procent av dödsfallen.

Det innebär om man får tro på Socialstyrelsen att lågt räknat kring 34 000/år dör i sjukdomar i cirkulationsorganen och kring 24 000/år dör av cancerrelaterad sjukdom.

Se länkar och läs mer i Börje Peratts artikel


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Cancerfonden