Peter Gøtzsches bok – En medicinsk bomb för sjukvård och forskning

4
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson – Foto: Johan Arvidsson

RECENSION. Christer Nilsson som är medicinhistoriker och författare har läst och recenserat boken “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” av forskaren Peter Gøtzsches från danska Cochrane-institutet. Boken har omskrivits tidigare i NewsVoice, men det finns anledning att påminna om den igen eftersom den är ignorerad av Vårdsverige. Peter Gøtzsche borde bjudas in till alla TV-soffor, men inget händer i vårt smalspåriga långa land. Gøtzsche har däremot fått mycket uppmärksamhet i utlandet.

Text: Christer Nilsson

Det härär en bok som angår alla. Alla har någon gång uppsökt sjukvården och alla har fått medicin förskriven. Dansken Peter Gøtzsche har skrivit en viktig bok som avslöjande utmanar hela den mäktiga läkemedelsindustrins arrogans, maktmissbruk och girighet.

En gång arbetade han som försäljare och konsult åt läkemedelsföretag. Senare utbildade han sig till läkare och är nu professor i internmedicin vid Köpenhamns universitet och medgrundare av Conchrane-samarbetet – ett oberoende globalt nätverk för att ta fram evidensbaserad läkemedelsinformation.

Peter-Gøtzsche-2013

Författaren har en unik forskningskapacitet och integritet och har skrivit fler än 50 avhandlingar i de mest välrenommerade vetenskapliga tidningarna.

Hans avslo?janden, sanningslidelse och alltmer kritiska insta?llning till la?kemedelsindustrins maffialiknande fo?rsa?ljningsmetoder ledde inte ova?ntat till intensiva attacker fra?n denna tillsammans med svartlistning och utfrysning – vilket visade att hans kritik var va?lgrundad och det no?dva?ndiga i att skriva denna bok om alla grava missfo?rha?llanden.

Fo?rfattaren anva?nder tungt artilleri na?r han i va?l underbyggda studier med ett otal exempel skjuter in sig pa? att ”Big Pharma” har ko?pt la?kare, forskare, tidskrifter, fackorganisationer, patientfo?reningar, universitetsinstitutioner, journalister, myndigheter och politiker.

Hundratusentals ma?nniskor do?r varje a?r av receptbelagda mediciner ofta pa? grund av allvarliga fo?rvra?ngningar av evidensen bakom la?kemedlet, brott som man ga?ng pa? ga?ng gjort sig skyldig till. Samtidigt som man tvingats betala stora skadesta?nd till drabbade i fo?rlikningar och sedan lo?gnaktigt pa?sta?tt att man inte bega?tt na?got brott, eftersom man inte blivit do?md.

Gøtzsche noterar att i USA och Europa a?r la?kemedel den tredje vanligaste do?dsorsaken, na?st hja?rt- ka?rlsjukdomar och cancer. Men betonar att: boken inte handlar om va?lka?nda, positiva effekter av la?kemedel som framga?ngsrikt kurerar infektioner, hja?rtsjukdomar, viss cancer eller diabetes 1. I sta?llet handlar det om korruption, do?dligt va?rdelo?sa mediciner, brister i systemet fo?r att uppta?cka falska, snedvridna, ovetenskapliga studier, olagliga metoder och kriminell marknadsfo?ring.

Ma?nga i la?karka?ren sta?r i beroendefo?rha?llande till la?kemedelsindustrin och kan fa? sexsiffriga belopp, sa?rskilt i USA, fo?r att vara ra?dgivare, fo?rela?sare och ”marknadsfo?rare” pa? deras villkor. Patienter har vilseletts att delta i pa?sta?dda kliniska fo?rso?k va?ntande sig att deras uppoffringar skulle vara till nytta fo?r ma?nskligheten men da?r det enda cyniska syftet har varit att tja?na pengar.

Behandlande la?kare som uppmanats pro?va den nya medicinen har fa?tt stora belopp fo?r varje patient som introducerats. Ma?nga har blivit skadade, obehagliga resultat har smusslats undan, manipulerats eller blivit fo?retagshemligheter.

Samtidigt ra?der den groteska situationen att FDA, det amerikanska la?kemedelsverket, fa?r betalt av industrin fo?r att utva?rdera dessa studier. En myndighet sna?rjd av samma bransch som den har till uppgift att uto?va tillsyn o?ver.

Det ha?r a?r en djupt oroande text som bo?r sta?mma till eftertanke hos alla storfo?rskrivare av la?kemedel – internmedicinare, allma?nla?kare, infektionsla?kare, psykiatriker med flera. De som ha?ller i receptblocket (innan dessa fo?rsvann in i datorerna). Sa?rskilt oroande ocksa? fo?r medlemmar i landets la?kemedelskommitte?er. Oroande inte minst fo?r oss vanliga konsumenter. Ska vi, eller va?gar vi, ha?danefter lita pa? bipacksedeln till va?r medicin?

Text: Christer Nilsson medicinhistoriker, fo?rfattare

“Do?dliga mediciner och organiserad brottslighet. Hur la?kemedelsindustrin har korrumperat sjuk-och ha?lsova?rden”
Författare: Peter Gøtzsche
O?versa?ttning Ulrika Junker Miranda
Karneval fo?rlag 2015

Relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

4 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Ulf Bittner
Gäst
8 januari 2016 kl 07:34

Hur korrumperat är Vård Sverige? Det är alltså inte fråga om Vård Sverige är korrumperat, utan mer fråga om hur illa det är med makt- och myndighetskorruptionen inom Sverige och som synes är det riktigt illa på detta område inom Vård Sverige.

EU-rättigheten till fri rörlighet och därmed bättre/effektivare vård ägs av alla svenska medborgare, men som synes aktivt förhindras av Försäkringskassan, landsting och regioner och förvaltningsdomstolarna, och det blir då som synes en EU-olaglig kartell, och det är riktigt illa, för då konstateras att makt- och myndighetskorruptionen är fast etablerat inom Vård Sverige.

Det är synnerligen stora pengar som omsätts, skattepengar, inom Vård Sverige, så följ pengarna, varför finns inte alternativ bättre/effektivare vård inom svenska vårdsystemet?

Varför tvingas vi vårdkonsumenter/skattebetalar och patienter välja på endast den dominerande skolmedicinen i Vård Sverige, alltså det svenska vårdsystemet, som går hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin, enligt boken “Dödliga Mediciner”?

Följ pengarna, se makt- och myndighetskorruptionen i Sverige och fråga dig varför detta inte har granskat av Sveriges Radio och Sveriges Television och övriga granskande redaktioner i Sverige.

Bl.a. Assar Fager har “granskat” och det har delgetts i pressmeddelande, följande av Assar Fager, som borde fått alla granskningsredaktioner att komma på “tå”, men inte ännu, läs vad Assar Fager delgett redan 2015 i maj genom dessa länkar

Är SVERIGE en trovärdig avtalspartner?
http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2015/05/%C3%84r-SVERIGE-en-trov%C3%A4rdig-avtalspartner-av-Assar-Fager-20150522-5-sidor.pdf

Pressmeddelande och Nyhetsmeddelande genom denna länk

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2015/05/Om-v%C3%A5rdkonsumenternas-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-i-Sverige.pdf

Hälsar vänligen

Ulf Bittner
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

Ulf Bittner
Gäst
8 januari 2016 kl 07:11

NewsVoice har fått del av marknadsundersökning som gått till alla landsting och regioner i Sverige av datum 2015-01-07, som Torbjörn Sassersson kan publicera om han så önskar, därtill följa upp, då det bör vara i NewsVoice läsarnas intresse.

Marknadsundersökningen till alla landsting och regioner går helt sonika ut på att kontrollera om sjuksköterskor och läkare anmodats av arbetsgivaren att läsa denna bok “Dödliga Mediciner” och dessutom på att få vetskap om politikerna inom landsting och regioner läst densamma.

HSL(hälso och sjukvårdslag) ger nämligen vid handen om skyldighet till kompetensutveckling inom landsting och regioner, som uppenbart eftersatts ordentligt i Sverige, bättre/effektivare vård finns nämligen utanför Sverige men inom EU, mer om detta i nästa kommentar.

Det bör som bekant vara av allmänt intresse att landstings och regionpolitiker läser boken om de skall vara trovärdiga folkvalda politiker, eller hur?

Det kanske blir så att NewsVoice och Torbjörn Sassersson gör en marknadsundersökning gentemot Socialdepartementet, Läkemedelsverket och Sveriges Regering och Sveriges Riksdag, för att få vetskap om de som där är verksamma om de läst boken “Dödliga Mediciner”. Det återstår att se om det kan vara aktuellt att NewsVoice bidrager till en demokratisk utveckling och värnar folkhälsan.

Annat som delgavs landstingen och regionerna i denna marknadsundersökning var bl.a. om amalgam och det multipotenta nervgiftet kvicksilver och det som bl.a. neurologen Patrick Störtebecker delgett i flera böcker, som uppenbart inget landsting eller region brytt sig om att tillföra denna kunskap i kunskapsutvecklingen inom landsting eller regioner. Vilket är en skam för hela Vård Sverige.

NewsVoice har tidigare fått ett förslag på debatt artikel om det ämnet, men hittills inte publicerat denna debatt artikel, det återstår att se om NewsVoice har alls för avsikt att publicera debatt artikeln, som alla landsting och regioner fick del av under gårdagen;

“Är det svenska folket förgiftat – kvicksilver ett multipotent nervgift”

Hälsar med all vänlighet

Ulf Bittner
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se

redhawk
redhawk
Gäst
7 januari 2016 kl 15:39

Tack för en ny påminnelse om denna viktiga bok. Vid mitt besök i Sverige över Jul/nyår och samtal med kollegor har jag med förskräckelse sett den rådande okunnighet, även om dessa kollegor inte varit på betallista av läkemedelsindustrin.
När jag rekommenderade boken mötes jag av uppgivenhet, då belastningar på jobbet med dess kaos tydligen inte gav tid för att läsa en sådan viktig bok. Detta är ytterst sorgligt då läkare borde känna mer ansvar för patienten ( Hypogartes – ed) än för arbetsgivaren ( Landstinget)