Peter Gøtzsches bok – En medicinsk bomb för sjukvård och forskning

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonChrister Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.
publicerad 7 januari 2016
- Christer Nilsson
Christer Nilsson - Foto: Johan Arvidsson
Christer Nilsson – Foto: Johan Arvidsson

RECENSION. Christer Nilsson som är medicinhistoriker och författare har läst och recenserat boken “Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” av forskaren Peter Gøtzsches från danska Cochrane-institutet. Boken har omskrivits tidigare i NewsVoice, men det finns anledning att påminna om den igen eftersom den är ignorerad av Vårdsverige. Peter Gøtzsche borde bjudas in till alla TV-soffor, men inget händer i vårt smalspåriga långa land. Gøtzsche har däremot fått mycket uppmärksamhet i utlandet.

Text: Christer Nilsson

Det härär en bok som angår alla. Alla har någon gång uppsökt sjukvården och alla har fått medicin förskriven. Dansken Peter Gøtzsche har skrivit en viktig bok som avslöjande utmanar hela den mäktiga läkemedelsindustrins arrogans, maktmissbruk och girighet.

En gång arbetade han som försäljare och konsult åt läkemedelsföretag. Senare utbildade han sig till läkare och är nu professor i internmedicin vid Köpenhamns universitet och medgrundare av Conchrane-samarbetet – ett oberoende globalt nätverk för att ta fram evidensbaserad läkemedelsinformation.

Peter-Gøtzsche-2013

Författaren har en unik forskningskapacitet och integritet och har skrivit fler än 50 avhandlingar i de mest välrenommerade vetenskapliga tidningarna.

Hans avslo?janden, sanningslidelse och alltmer kritiska insta?llning till la?kemedelsindustrins maffialiknande fo?rsa?ljningsmetoder ledde inte ova?ntat till intensiva attacker fra?n denna tillsammans med svartlistning och utfrysning – vilket visade att hans kritik var va?lgrundad och det no?dva?ndiga i att skriva denna bok om alla grava missfo?rha?llanden.

Fo?rfattaren anva?nder tungt artilleri na?r han i va?l underbyggda studier med ett otal exempel skjuter in sig pa? att ”Big Pharma” har ko?pt la?kare, forskare, tidskrifter, fackorganisationer, patientfo?reningar, universitetsinstitutioner, journalister, myndigheter och politiker.

Hundratusentals ma?nniskor do?r varje a?r av receptbelagda mediciner ofta pa? grund av allvarliga fo?rvra?ngningar av evidensen bakom la?kemedlet, brott som man ga?ng pa? ga?ng gjort sig skyldig till. Samtidigt som man tvingats betala stora skadesta?nd till drabbade i fo?rlikningar och sedan lo?gnaktigt pa?sta?tt att man inte bega?tt na?got brott, eftersom man inte blivit do?md.

Gøtzsche noterar att i USA och Europa a?r la?kemedel den tredje vanligaste do?dsorsaken, na?st hja?rt- ka?rlsjukdomar och cancer. Men betonar att: boken inte handlar om va?lka?nda, positiva effekter av la?kemedel som framga?ngsrikt kurerar infektioner, hja?rtsjukdomar, viss cancer eller diabetes 1. I sta?llet handlar det om korruption, do?dligt va?rdelo?sa mediciner, brister i systemet fo?r att uppta?cka falska, snedvridna, ovetenskapliga studier, olagliga metoder och kriminell marknadsfo?ring.

Ma?nga i la?karka?ren sta?r i beroendefo?rha?llande till la?kemedelsindustrin och kan fa? sexsiffriga belopp, sa?rskilt i USA, fo?r att vara ra?dgivare, fo?rela?sare och ”marknadsfo?rare” pa? deras villkor. Patienter har vilseletts att delta i pa?sta?dda kliniska fo?rso?k va?ntande sig att deras uppoffringar skulle vara till nytta fo?r ma?nskligheten men da?r det enda cyniska syftet har varit att tja?na pengar.

Behandlande la?kare som uppmanats pro?va den nya medicinen har fa?tt stora belopp fo?r varje patient som introducerats. Ma?nga har blivit skadade, obehagliga resultat har smusslats undan, manipulerats eller blivit fo?retagshemligheter.

Samtidigt ra?der den groteska situationen att FDA, det amerikanska la?kemedelsverket, fa?r betalt av industrin fo?r att utva?rdera dessa studier. En myndighet sna?rjd av samma bransch som den har till uppgift att uto?va tillsyn o?ver.

Det ha?r a?r en djupt oroande text som bo?r sta?mma till eftertanke hos alla storfo?rskrivare av la?kemedel – internmedicinare, allma?nla?kare, infektionsla?kare, psykiatriker med flera. De som ha?ller i receptblocket (innan dessa fo?rsvann in i datorerna). Sa?rskilt oroande ocksa? fo?r medlemmar i landets la?kemedelskommitte?er. Oroande inte minst fo?r oss vanliga konsumenter. Ska vi, eller va?gar vi, ha?danefter lita pa? bipacksedeln till va?r medicin?

Text: Christer Nilsson medicinhistoriker, fo?rfattare

“Do?dliga mediciner och organiserad brottslighet. Hur la?kemedelsindustrin har korrumperat sjuk-och ha?lsova?rden”
Författare: Peter Gøtzsche
O?versa?ttning Ulrika Junker Miranda
Karneval fo?rlag 2015

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice