Analys av PR-kuppen mot Årets Förvillare 2015 – Wolodarski kan nu ansöka om benådning

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 januari 2016
- Torbjörn Sassersson
Wolodarski - Vetenskap och folkbildning

Wolodarski - Vetenskap och folkbildning

ANALYS & DEBATT. Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) och DN:s chefredaktör utsattes för en Public Relations-kupp den 4 jan 2016 av de två bloggarna Årets Förvillare och Vetenskap & Folkbildning. NewsVoice har inside-information om hur, vad och varför.

Text och analys: Torbjörn Sassersson | Foto ovan på Wolodarski: Rikard Westman, Wikimedia Commons

Resumé om Årets Förvillare 2015
Resumé om Årets Förvillare 2015

Ytterst handlar det om att ge ett unikt prov på direktdemokrati till glädje för allmänheten samt ge produktutvecklande kritik till etablerade stormedier och besserwisserklubben VoF som stulit ett tolkningsföreträde om vad som är “evidensbaserat” och vem som ska betraktas som en idiot i samhällsdebatten.

Reaktionerna hos de mest påverkade parterna: VoF, DN med chefredaktör Peter Wolodarski samt chefredaktören på Journalisten avslöjar, efter kuppens fullbordan: “ställningstaganden”, överdriven allvarsamhet, utanförskapsrädslor och rigiditet istället för humor och aha-upplevelser kring vad de själva ställt till med.

Genom att ge industrifrontorganisationen VoF överdriven mediauppmärksamhet under flera år, inte minst när det gäller VoF:s version av Årets Förvillare, har föreningen och fulpriset framställts som “viktiga”. Det är en allmän uppfattning hos en lång rad ofrivilliga mottagare av priset, vilka NewsVoice talat med. De påpekar även att VoF endast arbetar med opinionsbildning och då använder ett vetenskapligt viktigpetterspråk som lata journalister inte orkar genomskåda. Journalister noterar inte ens att VoF aldrig kritiserar myndigheter eller storindustri för fuskforsning och ovetenskaplighet.

Priset till Wolodarski var ingen bluff

Dagens Media om Årets Förvillare 2015
Dagens Media om Årets Förvillare 2015

Budskapet som vissa medier försöker sprida är att utdelandet av “Årets Förvillare 2015” till Peter Wolodarski bara var en bluff, men det är osant. Bloggen Årets Förvillare genomförde i själva verket en seriös folkomröstning och folket fick både nominera och rösta fram vinnaren.

När 2000 röster inkommit genom direktdemokrati avslutades röstningen och riskmedierna med DN och Wolodarski hade fått 43,4% av alla röster, vilket ger en fingervisning om att allmänheten är irriterade på hur dåligt riksmedierna uppfyller sina publika uppdrag, att sanningsenligt och opartiskt rapportera om världen och samhället.

Motiveringarna som redovisades både av bloggen Årets Förvillare och bloggen Vetenskap och Folkbildning för att ge priset till Wolodarski sammanfattas bäst av den senare bloggen med orden:

“DN och chefredaktör Peter Wolodarski får priset Årets Förvillare 2015 för att ej ha säkrat evidensbaserad journalistik på tidningen. DN har inte tagit till sig den kunskapsutveckling som varit trenden de senaste åren för hur svenska medier utvecklas.

Trots initiativ som Viralgranskaren och 404-bloggen har inte alla tidningar evidensbaserat sitt arbete. Det syns tex tydligt i DN:s tendentiösa ”PR-rapportering” gällande utrikespolitik.

Wolodarski kritiseras även för att ha reducerat DN:s skara av erfarna journalister genom personalprojektet ”frysboxen” och ersatt dessa med yngre och därför ofta oerfarna journalister på frilansbasis. Detta har rimligen sänkt den vetenskapliga kompetensen på DN.”

Regeringen nominerades

VoF har sedan 1987 genom utdelandet av fulpriset “Årets Förvillare”, som luktar finnig KTH-student lång väg, avsiktligt hållit folk i rädsla, men för varje år som går avklingar den toxiska effekten för de som redan fått priset eller för de som kan få det i framtiden. De två bloggarna har tydligt visat att “Vem von Helst” kan dela ut det.

Guy Fawkes“Du kan dela ut det vilken dag som helst på året till vilken maktfullkomlig myndighet eller beslutsfattare som helst”, säger en anonym administratör på bloggen “Vetenskap och Folkbildning”, vars främsta syfte är att bevaka VoF:s opinionsbildningsmetoder.

I år nominerades till och med Regeringen till Årets Förvillare, men den nomineringen godkändes inte eftersom motiveringen inte var “evidenbaserad”.

“Ingen kan äga begreppet “årets förvillare”, inte ens varumärkesmässigt, lika lite som de två orden vetenskap och folkbildning. Dessa ord ägs av folket och så ska det förbli”, berättar det operativa snillet bakom bloggarna.

Men inte alla gillade kuppen. Ett pikant klagomål inkom från en man i Malmö till bloggen “Vetenskap och Folkbildning” med rubriken “Generalarsle”.

”Är ni fullständigt från vettet, människa. Snyltar och förvillar runt Vof varumärke. Idiotdjävel. Far så långt åt helvete det bara går. Djävla arsle.”

Pressmeddelande Årets Förvillare 2015

Smart pressmeddelande

Mannen syftar bla på det pressmeddelande som skickades ut till några 100-journalister. NewsVoice har analyserat det och det är helt klart vagt sammanställt, men ingenstans står att själva föreningen VoF har utsett Peter Wolodarski till Årets Förvillare.

Däremot står det att VoF inom kort ska utse Årets Folkbildare. Pressmeddelandet består av två delar med en tydlig avdelare bestående av några asterisker. Den första delen avhandlar bloggen Vetenskap och Folkbildning och den andra delen handlar om föreningen med samma namn.

Det var chefredaktören på tidningen Journalisten som läste slarvigt och det gjorde att PR-kuppen gick i hamn. Rubriken blev: “DN blev årets förvillare”, vilken snabbt dementerades med artikeln: “Årets förvillare inte utsedd“. Dagens Media, Dagens Opinion och Resumé hakade på och skrev om missen. Det är förvisso mänskligt att läsa slarvigt även om tidningen Journalisten beskrivs som “Sveriges äldsta och största medietidning”. Den ges ut av ingen mindre än Svenska Journalistförbundet sedan 1904.

Wolodarski kan ansöka om benådning

Bloggen Årets Förvillare vill vara bättre än VoF genom att erbjuda möjligheten till benådning. Enligt VoF är fulpriset evigt och det understryker föreningens rigiditet och besserwisser-mentalitet. Däremot kan benådningen på bloggen kräva en ny folkomröstning eftersom Wolodarskis ohotade position som DN:s chefredaktör och även frysbox-chef kan anses vara omstridd.

Text och analys: Torbjörn Sassersson, för sanningsenlig undersökande journalistik och orädd debatt

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Inte för att Helena Hjerta står för någon pöbelmentalitet utan hur VoF lever högt på att den dväljs i folkhavet, har VoF kunnat fortsätta sin kräftgång, att nypa en olydig verklighet med sina groteska krabbklor.

  “Folkbildning” i form av häxjakt har gett medeltiden ett synnerligen modernt ansikte.. Genetiken har onekligen en del hemläxor att begrunda..

 • Instämmer till fullo med vad Siv Wernborg skrivit. Har själv erfarenhet vilken oerhörd hjälp dr Erik Enby och tillika Siv Wernborg med sina engagemang åstadkommit vad det gäller prostatacancersjuka Gillis Häägg. Han fick övertid med Livet efter att vistats 4 gånger på Palliativa. Kom hem för att gå bort i februari 2013. Dock med Naturmedel och dr Erik Enbys hjälp fick min kära Sambo Gillis Häägg 2 år, 5 månader och 3 dagar till av Livet. Det var vi evigt Tacksamma för och intygar härmed att dr Erik Enby ska omedelbart upprättas och legitimation åter. På förhand Tack!

  Maj-Britt Wretling
  Sambo till Gillis Häägg 1991-2015.

 • Håller med Kerstin.

  Ytterligare ett bra exempel på hur det går till när man publicerar nyheter på tidningarna är fallet dr Erik Enby, som 2006 utsattes för en häxjakt utan dess like.

  Att dr Enby slutligen förlorade sin legitimation anser jag till stor del beror på att rättsskipningen tidigt låste sig vid föreställningen att han var skyldig, detta ivrigt framhetsat av ett massmediedrev utan motstycke, bland annat i 58 svenska tidningar kring midsommar 2006, där han framställdes som en cynisk ogärningsman, charlatan/kvacksalvare med god förmåga att manipulera/vilseföra och lura sina patienter för vinnings skull. Tidningarna verkade ha gaddat ihop sig och kopierat varandras artiklar.

  Patientsäkerheten har aldrig varit i fara och dr Enby har bara arbetat med patienter som upplevt att de inte har fått någon hjälp från den etablerade sjukvården och som har kommit till hans mottagning av fri vilja. Patientuppgifter och yttranden föreligger att han har behandlat sina patienter väl.

  Läkaren Erik Enby är fälld enbart på tyckanden och inte fakta. Eftersom det är journalisterna
  i Sverige som startade mediedrevet, är det deras f-e skyldighet att se till att han nu får upprättelse och sin legitimation åter. Civilkurage?

  Siv Wernborg,
  som arbetade i dr Enbys mottagning 2004-2008

 • Hoppsan Kerstin! Såg nu att jag refererade detta till fel person. Det är Kerstin som skrivit detta ovan. Blev nog fel för att jag hastigt blickade i mobilen när jag läste.

 • @Birgitta

  “Troligtvis sväljer man allt som kommer in från det som man anser är ”trovärdiga källor” utan att dubbelkolla eller ta in uppgifter från andra håll.”

  Bra poäng Birgitta!

  VOF verkar agera lobbygrupp och propaganda-apparat för bemedlade intressen inom näringlivet. Dvs. En PR-firma / reklambyrå.

  Det kanske även är en PR-firma skapad för att förmedla det vi kallar “politisk korrekthet” ?Politisk korrekthet – PK – är ju bara ett annat ord för censur.

  VOF verkar ju genom att stigmatisera ‘ämnet’ och människor med avvikande åsikter.

 • Alternativmedia gör ett bra jobb när de skriver utifrån ett lite annat perspektiv än gammelmedias.

  Vi borde fungera något över den underliggande socialdarwinistiska människosyn som färgar medias rapportering. Jag tycker att den blir väldigt tydlig när DN angriper konspirationsteorier då de samtidigt hoppar på människor och grupper som inte håller med maktens världsbild.

  Studier av dagspressens rapportering om samer visar att dessa stereotypiseras som underlägsna, annorlunda och mindre normala än övriga, vilket betecknas som nyrasism av forskare. Denna typ av polariserade karaktärsomdömen blir väldigt tydliga i samband med konflikter av olika slag när storsamhället vill exploatera sameland.

  Negativa omdömen som görs i media om konspirationsanalytiker kan också ses som en form av ”nyrasism” där utpekade Andra betraktas som kulturellt annorlunda/underlägsna med brister av olika slag. Demoniseringskort är alltid intressant att studera då dessa ofta dras fram ur kortärmen när stora ekonomiska/politiska värden står på spel. Ett exempel på detta är när Hanne Kjöllér i DN fällde omdömet att elallergiker skulle ha ”tomtar på loftet”. Saken blir då biff. Med hjälp av kränkande kommentarer raderas legitimiteten av upplevda besvär. Det finns således ingen elallergi utan bara tecken på sinnesförvirring. Digitaliseringen av samhället är alltför värdefullt för att några jultomtar ska få stoppa grus i maskineriet.

  Vi borde sätta DN ytterligare under lupp för att se hur de systematiskt ägnar sig åt strukturell nyrasism för att förklena olika uppfattningar hos allmänheten. Detta är allvarligt då DN har skattefinansiering. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och det är då allvarligt att vi inte samtidigt erkänns rätten att ha alternativa uppfattningar om världen.

  För att kunna föra ett effektivt gerillakrig, som Mats talar om ovan, behöver vi liera oss med minoritetsgrupper och ta hjälp av den kunskap som de byggt upp i deras kamp och motstrategier för överlevnad mot kolonialmakter. Det är samma maktstrukturer som styr oss alla.

 • En helt fantastiskt underhållande och positiv historia.

  En bukett blommor till “journalisten”.

  Och Torbjörn, du missade väl inte kommentaren till artikeln på dagens opinion,

  “Torbjörn Sassersson, “mediekonsult”? Som om Clark Olofsson skulle kalla sig jurist.”
  Ha, ha. Du blev intervjuad i en helt vanlig och icke-fördömande anda vilket uppenbarligen gör folk galna!

  Fler sådana här förvillande artiklar/pressemeddelanden kring Årets förvillare och ingen journalist eller någon annan kommer till sist att veta vem eller vad som skrivit vad. Upp och ner vända loggor, “vem som helst kan skriva och ingen vet vem” är rena gerillakrigföringen och som en Monty Python sketch. Så ska VoF eller “finniga KTH-studenter” bemötas.

  Mats Sederholm
  På Klar Sikt

 • Redaktören: Ja, att ändra till ”frysbox-chef” var en helt onödig pudel. Vi är ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet och kan därför inte vika oss för att någon extremt ordkänslig person “känner av en ärta under flera lager madrasser”. Alla ord är förknippade med olika associationer. Vem ska få rätten att domptera alla andra med hjälp av något subtilt tolkningsföreträde?

  Enligt Wikipedia är det känsligt att använda order führer som ensamt ord – åtminstone i politiska sammanhang. Däremot är det helt korrekt att använda det “i sammansatta ord och är då mera neutralt, då det användes även innan Hitler gjorde det till sin titel.”. Med tanke på den ledarstil och roll som DN:s redaktör har är det naturligt att benämna honom som ”frysbox-füh***” som är ett sammansatt ord. Eftersom führer även betyder vägvisare så kan detta ord användas som en beskrivning av Wolodarskis centrala roll för spridningen av kulturmarxistisk propaganda i Sverige.

  DN med Wolodarski vid rodret vill “vägleda” oss i riktning mot ett upp-och-ned-samhälle där Allt ställs på huvudet för att störa homogeniteten. En sökning på “Bonnier up-side-down” ger 102 000 träffar. Här dyker flera av Bonniers affärsdrivande företag upp som t ex “Allt om mat” som lär hur man ska baka en upp-och-ned-kaka, “Bonnier digital” som ordnar en fototävling med up-side-down som tema eller Bonnier Carlsen som ger ut en bok om en flicka som kan-gå-upp-och ned på taket.

  Spito. Den här typen av up-side-down; verklighetsförvanskande agenda är värt en kommenter. Har du någon åsikt eller är detta också alldeles för magstarkt?

  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer

  https://www.google.se/search?q=bonnier+up-side-down&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=mB-NVvjbKuSqywPks6PIDA

 • Min son reagerade på AB-löpsedeln NU DRAR PUTINKYLAN IN
  och postade fotot på fb.
  Kommentar 1: Det är inte mycket den mannen inte har kontroll över. Fascinerande.
  2: Ja du ser ju hur han puttar kylan mot Sverige!
  Jag kunde bara säga: Wow! Vilken golfare!

 • Jag tycker att det här är jättekul! Motiveringen till utmärkelsen är Wolodarskis bristande källkritik. Detta basoneras ut av Journalisten utan att kontrollera uppgifterna närmare och sedan anser man sig blåsta eftersom utmärkelsen kommer från “fel” avsändare. Haha, källkritik var det ja. Att man anser att föreningen VOF skulle vara bättre på att besluta om denna utmärkelse än någon annan är också intressant.

  Det här är väl ett bra exempel på hur det går till när man publicerar nyheter på tidningarna. Ingen som helst kontroll av de uppgifter man får in. Troligtvis sväljer man allt som kommer in från det som man anser är “trovärdiga källor” utan att dubbelkolla eller ta in uppgifter från andra håll. Medias bristande objektivitet avslöjad med byxorna nere.

 • Voffaren Spito hycklar. VoFs kampanj mot elöverkänsligga slutade med att hemsidan för elöverkänsligga kapades.Att säga att VoF var oskyldiga till det är lika rimligt som att säga att tobaks industrin inte någon del av ansvareti att rökare får lungcancer .

 • Jag skulle vilja höra svart på vitt, vem förföljer och förtrycker vilka… här i världen? Hur är man rasist? Är det bara vita som är rasister? Hur är man främlingsfientlig? Är det bara vita som är det? Hur är man antisemit? Hur är man antisionist? Kan man vara rasistisk mot vita? Kan man vara främlingsfientlig mot kvinnor? Definiera.
  Ni som är goda och förstår hur man skall vara.

 • Frågan är hur man någonsin ska kunna benådas för att placera journalister i en “frysbox” på ett trovärdigt vis? Ursäkten bör rimligen innehålla orden “psykopati”, “yttrandefrihet”, “demokrati” och “plåster på såren”.

  Det positiva med DN är ändå att gratisprenumerationen räcker länge, det stora formatet är användbart för diverse saker och att sugförmågan i pappret är relativt god. Hade innehållet inte utgjorts av extremkapitalistisk hjärntvätt hade man tom. vågat läsa den.

 • Uppföljande artikel:

  Dagens Opinion: Därför blåstes Journalistens chefredaktör

  MEDIER. Mediekonsulten Torbjörn Sassersson äger domänen från vilken tidningen Journalistens chefredaktör Helena Giertta blev lurad att skriva om att Dagens Nyheter och chefredaktören Peter Wolodarski var “Årets förvillare”.

  Men det betyder inte att jag skrev pressmeddelandet. Jag har i mitt företag en tjänst som heter anonymiserat domänägande vilket innebär att jag äger domänen, men någon annan sköter bloggen… Bloggen i fråga har ingen ansvarig utgivare precis som i princip ingen annan blogg av alla bloggar i landet (runt 400 000 st).

 • @NewsVoice

  Men bara för att Spito, som vanligt, inte kan sin historia där nazism och sionism endast är och alltid har varit olika fingrar på samma hand, ska han inte börja vifta med snyft-kortet.

  P.W. är verkligen en av årets många förvillare och det kommer han fortsätta att vara så länge han har sin samhällsförstörande position.

  @Mona

  Vill bara än en gång påpeka att du gör ett strålande arbete. 🙂

 • Spitos anmärkning om förföljelse kan ju vara relevant men inte från en mun som dagligen utsätter oskyldiga för förföljelse i rollen som VoF-Sturmbannführer.

 • Tack för era kommentarer, men låt oss hålla oss till ämnet. Jag vill inte ha en diskussion om folkgrupper [och 40-talets Tyskland] efter min artikel. Det spårar lätt ur. Jag pudlade om frysbox-chefsbenämningen, vilken var olämplig. Spito påpekade ovan Wolodarskis släktbakgrund.

 • Spito, det kunde Peter Wolodarski gott ha. Varför ska han ges skydd genom historia och gamla släktingar? Att sätta nazistämpel, eller dra det kortet är just vad sådana som DN och eliten hela tiden gör för att spärra av information och förvränga och ljuga om allt. Första steget genom historien har varit att först MAXIMALT demonisera Adolf Hitler och samtidigt mörka Västs större krigsförbrytelser, och sanningen om WW2. Till sist har man så demoniserat Hitler och vänt allt bak och fram, så det räcker att lite vifta med Nazikortet framför personer som kan störa, så tystas de eller gör pudlar.

  Det pågår en demonisering av Putin. Jag såg för några dagar sedan Aftonhorans förstasida. Allt var en stor artikel med bild på Putin med rubriken Putin-kylan kommer. Man kan tro att media, kanske med Wolodarski är sinnessjuka i sin barnslighet. Fattar de inte att folk genom dereas perversa överdrifter åtminstone omedvetet anar att något står inte rätt till.

  Till sommaren får vi se: Merkel-värmen kommer, eller Obama-torkan fortsätter…,. nejdå, det får vi inte se. Förr räckte det med att skriva “Ryss-kylan”. På vintern kommer kall luft därifrån naturligt. Att då sätta dit en bild på Putin och skriva Putin-kyla, det måste då om man använder medians egna verktyg skrivas som att Nazi-Helin är i farten?

 • Att kalla Peter Wolodarski, som har släktingar som förföljdes av nazisterna, för führer är en smaklöshet som jag inte ens trodde om dig Sasser. Exakt hur lågt tänker du sjunka egentligen?

 • Kan inte tänka mig en enda skribent jag respekterar på DN. Zarembas artiklar om sjukvården var upplysande och djupgående, men han är väl frilans.
  Mona, det är många som står bakom dig och bredvid dig. Tack för att du belyser oegentligheterna många sysslar med.

 • Kul att de bryr sig nu om vad folk tycker, de som representerar det “rätta” och det “goda” med sitt oberoende ställningstagande. Det kanske inte står “oberoende liberal” längre på deras tidning, läser den så sällan just för att de så sällan ger en objektiv eller balanserad bild av verkligheten så vad vet jag. SvD som öppet länge tagit ställning skriver mer oberoende och faktabaserade artiklar. Men folk tror fortfarande det, de som egentligen inget vet.

 • Det är i själva verket föreningen Vetenskap och Folkbildning som är en bluff. Som mycket riktigt påstås i denna artikel är föreningen en frontorganisation för industrin. Alla kännetecken finns i stort sett på plats. Föreningen har inget med vetenskap att göra, de intresserar sig inte ens för det vilket en journalist som anstränger sig det minsta med att bara skumma på ytan inser.
  Strålskyddsstiftelsen som lanserades 2012 har varit framgångsrik med att på ett seriöst sätt presentera det vetenskapliga forskningsläget om hälsorisker med strålning från främst trådlös teknik. Det stör förstås den trådlösa industrin.
  År 2013 gav denna industrifrontorganisation Strålskyddsstiftelsen priset “årets förvillare”. Den tramsiga och förvillande motiveringen kan läsas här.
  Märk att förvillarföreningen inte ens klarar av att skriva korrekt att Strålskyddsstiftelsen är en ideell insamlingsstiftelse, utan påstår förvillande att det är en lobbygrupp.

  Till skillnad från i stort sett alla andra år sändes aldrig något pressmeddelande ut, sannolikt för att man inte ville att vi skulle få möjlighet att kommentera det och därmed inte få möjlighet att få ge vår synvinkel i media. Jag såg fram emot att få kommentera tramset!

  I stället har media och industrins internettroll använt stämpeln lite här och lite där när Strålskyddsstiftelsens för industrins farliga namn nämnts. Exempelvis när Strålskyddsstiftelsen fick möjlighet att informera intresserade riksdagsledamöter våren 2015. Expressen skrev lydigt: “Årets förvillare bjuds in till riksdagen”. Jag fick inte någon möjlighet att kommentera den rubriken heller.

  Jag har upprepat sökt Expressens ansvarige utgivare Thomas Mattsson för att be honom förklara och motivera rubriken och innehållet i övrigt i artikeln och hur han ser på demokrati men utan att få någon respons. Så Thomas Mattsson om du läser det här kan du förklara hur du ser på demokrati och om du anser att vissa organisationer ska bannlysas från att informera folkvalda enbart på den grunden att den tydliga industrifrontorganisationen Vetenskap och Folkbildning smugit ut en förvillande stämpel? Bland annat insisterade Expressen på att påstå att stiftelsen är en “lobbygrupp” trots att journalisten ställde frågan vad stiftelsen var och fick svaret att det var en ideell insamlingsstiftelse som arbetar med utgångspunkt från Europarådets rekommendationer.

  http://www.stralskyddsstiftelsen.se

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *