KI:s mörkläggning av bedrägeriet mot Osher Centrum bör också få extern utredning

publicerad 5 februari 2016
- Börje Peratt
Börje Peratt

Börje PerattKarolinska institutet har nu tvingats till omprövning av beslutet om internutredning av egna missförhållanden i samband med  forskningsfusk, men det finns fler upprörande fall på brister i utredning av KI.

Text: Börje Peratt

Torbjörn Sassersson genomförde (2011-2013) en omfattande journalistisk granskning av Karolinska Institutets förskingring av Osher-donationen på 43 miljoner kr. Sassersson visade på hur illa det blev då KI gjorde en ”internutredning” på en uppenbar kriminalitet begången av egna anställde.

Sasserssons granskning kan mycket väl ligga till grund för att ta upp en extern utredning: Osher Centrum: KI vill inte besvara fler frågor – Lokaler låsta och skylten är borta.

”Efter att ha rådfrågat en jurist om hur avslaget från Förvaltningsrätten kan överklagas blev bedömningen att det inte går att komma längre. Så här långt kan en journalist maximalt komma.”

Läs mer

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq