Lars Bern: Drömmen om världsherravälde

publicerad 18 februari 2016
- av Lars Bern
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern skriver djuplodande och insiktsfullt om Västvärldens maktstrukturer och hur makteliten spelar schack med länder, valutor och populationer där krig är en metod. Vi hoppar här rakt in i del fem i artikelserien “Drömmen om världsherravälde”. Resterande delar finns på Berns blogg Antropocene som senaste månaden haft 200, 000 visningar.

Text: Lars Bern | Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn SasserssonJag har tidigare pekat på hur globalisternas strävan efter världsherravälde gett upphov till två block som allt mer står mot varandra – ett antal suveräna nationalstater med BRICS-gruppen i spetsen mot den angloamerikanska oligarki som försöker hålla kvar sitt inflytande i världen med hjälp av inrättandet av en nya världsordning (NWO). Under senare år har därför nationalstater och deras självständiga institutioner blivit viktiga måltavlor i den här maktkampen.

En av de viktigaste nationella institutionerna är valutan. En egen nationell valuta ger nationalstaten ett kraftfullt instrument för att reglera sin konkurrenskraft visavi andra länder med andra valutor. Om man är framgångsrik med utvecklingen av ladets produktivitet i jämförelse med konkurrenter kan man reglera upp värdet på sin valuta och vice versa.

Svenska socialdemokrater har på detta sätt vid upprepade tillfällen tidigare kunnat devalvera kronan för att sopa igen spåren efter sin misslyckade ekonomiska politik. Mot denna bakgrund är nationella valutor en av de främsta måltavlorna för NWO-globalisternas strävan att rasera den nationella suveräniteten.

Vi minns alla hur den hänsynslöse oligarken och globalisten George Soros attackerade den svenska kronan, liran och pundet år 1992 och avväpnade länderna möjlighet att med demokratiska medel styra sina valutors växelkurser. Sannolikt var han uppbackad i tysthet av övriga oligarker i NWO-ligan.

Läs vidare artikeln på Antropocene