Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

Livsmedelsverket: ”Vanlig mat är bäst” – Men vanlig mat är ofta näringsfattig – Bertil Wosk

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 februari 2016
- NewsVoice redaktion
Bertil Wosk - Pressfoto: Holistic

Holistic,   Bertil WoskDEBATT. Livsmedelsverket har återigen gått ut och sagt att vi äter kosttillskott i onödan. Vi får ofta höra hur farligt det är med kosttillskott, till och med att det är onödigt.

Livsmedelsverket säger: ”Vanlig mat är bäst”.

Vad är ”vanlig mat”? Äter vi ”vanlig mat”?

Industriell djurhållning och växtförädling har sedan länge avlägsnat vanlig mat från att vara just vanlig. Den processade maten som de flesta äter berövas mycket, om inte all, sin näring och tillförs onödiga och skadliga tillsatser. Marken idag är försurad och förgiftad, de grödor som växer innehåller inte längre lika mycket näring som de grödor som odlades för 100 år sedan.

Man bör också ställa sig frågan: ”Varför blir vi människor allt mer sjuka?”

Det står klart att en av de främsta orsakerna till sjukdom idag är näringsbrister som uppstår bland annat på grund av att maten vi äter inte räcker till för att försörja oss med näringsämnen. Om det vore som Livsmedelsverket säger så borde varierad kost med ”vanlig mat” räcka till för att hålla oss friska, men sanningen är att det gör den inte.

Motsägelsefullt som det må vara, så trots sina egna rekommendationer så berikas livsmedel med extra näringsämnen; Mjölk berikas med A- och D-vitamin, vetemjöl berikas med B-vitaminer. Syftet säger de är: ”Att undvika näringsbrister”. Livsmedelsverket vill nu även börja berika fler produkter med D-vitamin. Näringen i maten räcker alltså inte till. Livsmedelsverket rekommenderar också kosttillskott av D-vitamin till barn under två år och till äldre, samt folsyra till gravida kvinnor och B12 och D-vitamin till veganer. Livsmedelsverkets rekommendationer är för att förhindra bristsjukdom, inte för att uppnå optimal hälsa och befrielse från sjukdom.

En sak håller jag med Livsmedelsverket om: Bra mat är bäst. Men om kosten ska räcka till så måste du äta betydligt bättre än den kost Livsmedelsverket rekommenderar.

Kosttillskott är effektivt och sparar samhället pengar

Det finns många bra studier som visar att vi mår bättre av kosttillskott.

Dessa studier visar att användande av kosttillskott inom äldrevården och i samhället i stort kan spara pengar, mycket pengar. Det säger de forskare som gått igenom dessa 19 studier. Forskarna säger att de kliniska fördelarna med att använda kosttillskott i samhället och inom äldrevården är väl dokumenterad, men de ekonomiska fördelarna för den allmänna sjukvårdspolitiken har hittills varit oklar.

Av den genomgång av 19 internationella studier som man tittade på, visade de flesta att kosttillskott var kostnadseffektivt. Dessa studier inkluderade näringsmässig behandling av alla typer av problemsituationer där patienterna inte var inlagda på sjukhus. Dessa randomiserade kontrollerade kliniska studier visade att användningen av vanliga kosttillskott gav en nettobesparing.

Enligt en rapport uppskattades kostnaden för sjukdomsrelaterad undernäring i UK under 2007 till 18,65 miljarder Euro (cirka 186 miljarder SEK).

  • Kosttillskott visade sig enligt studier att förbättra livskvaliteten, minska infektioner och minska antalet post-operativa komplikationer.
  • Risken för intagning på sjukhus minskade signifikant med cirka 16,5 %.

I UK är mer än tre miljoner personer undernärda eller har risk för undernäring. Av dessa är de flesta (93 %) människor i samhället, cirka 5 % befinner sig på vårdhem och bara 2 % på sjukhus. Det finns alltså stora vinster både hälsomässigt och ekonomiskt med kosttillskott.

Här är ytterligare en studie som visar att de nya snabbväxande grönsakssorter som finns i våra butiker idag inte är lika nyttiga som de var förr. De innehåller allt mindre av de ämnen som skyddar mot livshotande sjukdomar.

Dessa studier med flera, är mycket bra underlag för politiker och myndigheter för att säkert kunna rekommendera kosttillskott till befolkningen för att förbättra folkhälsan.

Text: Bertil Wosk, näringsterapeut och grundare av Holistic


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq