Livsmedelsverket: ”Vanlig mat är bäst” – Men vanlig mat är ofta näringsfattig – Bertil Wosk

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 12 februari 2016
- NewsVoice redaktion
Bertil Wosk - Pressfoto: Holistic

Holistic,  Bertil WoskDEBATT. Livsmedelsverket har återigen gått ut och sagt att vi äter kosttillskott i onödan. Vi får ofta höra hur farligt det är med kosttillskott, till och med att det är onödigt.

Livsmedelsverket säger: ”Vanlig mat är bäst”.

Vad är ”vanlig mat”? Äter vi ”vanlig mat”?

Industriell djurhållning och växtförädling har sedan länge avlägsnat vanlig mat från att vara just vanlig. Den processade maten som de flesta äter berövas mycket, om inte all, sin näring och tillförs onödiga och skadliga tillsatser. Marken idag är försurad och förgiftad, de grödor som växer innehåller inte längre lika mycket näring som de grödor som odlades för 100 år sedan.

Man bör också ställa sig frågan: ”Varför blir vi människor allt mer sjuka?”

Det står klart att en av de främsta orsakerna till sjukdom idag är näringsbrister som uppstår bland annat på grund av att maten vi äter inte räcker till för att försörja oss med näringsämnen. Om det vore som Livsmedelsverket säger så borde varierad kost med ”vanlig mat” räcka till för att hålla oss friska, men sanningen är att det gör den inte.

Motsägelsefullt som det må vara, så trots sina egna rekommendationer så berikas livsmedel med extra näringsämnen; Mjölk berikas med A- och D-vitamin, vetemjöl berikas med B-vitaminer. Syftet säger de är: ”Att undvika näringsbrister”. Livsmedelsverket vill nu även börja berika fler produkter med D-vitamin. Näringen i maten räcker alltså inte till. Livsmedelsverket rekommenderar också kosttillskott av D-vitamin till barn under två år och till äldre, samt folsyra till gravida kvinnor och B12 och D-vitamin till veganer. Livsmedelsverkets rekommendationer är för att förhindra bristsjukdom, inte för att uppnå optimal hälsa och befrielse från sjukdom.

En sak håller jag med Livsmedelsverket om: Bra mat är bäst. Men om kosten ska räcka till så måste du äta betydligt bättre än den kost Livsmedelsverket rekommenderar.

Kosttillskott är effektivt och sparar samhället pengar

Det finns många bra studier som visar att vi mår bättre av kosttillskott.

Dessa studier visar att användande av kosttillskott inom äldrevården och i samhället i stort kan spara pengar, mycket pengar. Det säger de forskare som gått igenom dessa 19 studier. Forskarna säger att de kliniska fördelarna med att använda kosttillskott i samhället och inom äldrevården är väl dokumenterad, men de ekonomiska fördelarna för den allmänna sjukvårdspolitiken har hittills varit oklar.

Av den genomgång av 19 internationella studier som man tittade på, visade de flesta att kosttillskott var kostnadseffektivt. Dessa studier inkluderade näringsmässig behandling av alla typer av problemsituationer där patienterna inte var inlagda på sjukhus. Dessa randomiserade kontrollerade kliniska studier visade att användningen av vanliga kosttillskott gav en nettobesparing.

Enligt en rapport uppskattades kostnaden för sjukdomsrelaterad undernäring i UK under 2007 till 18,65 miljarder Euro (cirka 186 miljarder SEK).

 • Kosttillskott visade sig enligt studier att förbättra livskvaliteten, minska infektioner och minska antalet post-operativa komplikationer.
 • Risken för intagning på sjukhus minskade signifikant med cirka 16,5 %.

I UK är mer än tre miljoner personer undernärda eller har risk för undernäring. Av dessa är de flesta (93 %) människor i samhället, cirka 5 % befinner sig på vårdhem och bara 2 % på sjukhus. Det finns alltså stora vinster både hälsomässigt och ekonomiskt med kosttillskott.

Här är ytterligare en studie som visar att de nya snabbväxande grönsakssorter som finns i våra butiker idag inte är lika nyttiga som de var förr. De innehåller allt mindre av de ämnen som skyddar mot livshotande sjukdomar.

Dessa studier med flera, är mycket bra underlag för politiker och myndigheter för att säkert kunna rekommendera kosttillskott till befolkningen för att förbättra folkhälsan.

Text: Bertil Wosk, näringsterapeut och grundare av Holistic

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Men. Varför ska jag lita på ett vinstdrivande företag som på konstgjord väg tar fram en massa “vitaminer”? Och i övrigt var väl artikeln rätt intetsägande. Självklart är det bättre att äta kosttillskott än att vara undernärd.
  Har man brist av nåt så är det väl klart man ska ta kosttillskott?
  Tyvärr är det ju så att rika grabbar på rika företag har lyckats intala halva blekfeta Sverige att de är undernärda och måste äta kosttillskott…jisses…

 • Detta är vad livsmedelsverket skulle föreskriva om de var pålästa och objektiva och inte påverkade av företag och politik.

  http://www.therawadvantage.com/frequently-asked-questions/
  http://www.therawadvantage.com/

  Hälsosam kost och den sanna källan till ett friskt liv utan för tidigt åldrande (dagens “normal åldrande” och död är egentligen årtionden snabbare än vad som är normalt med low fat vegan raw food med frukt som bas som på länkad sida.

  Statistiken i det här videoklippet stödjer att kött och animalier är upphov till alla våra vanligaste folksjukdomar/dödsorsaker: https://www.youtube.com/watch?v=30gEiweaAVQ

  Och det gäller skillnaden mot lagad skräpveganmat. Skillnaden mot low fat raw vegan-mat skulle vara ännu mer påtaglig.

 • Det intensiva sprutandet av bla aluminium från flygplan orsakar att växterna inte kan ta upp vatten, samt att Al orsakar alshaimer då det lägger sig på hjärnan, 2015 åre skott på genar blev bruna, liksom att det inte blev några hallon, där det året innan var överflöd!!!

 • När medborgare påtalar rådande brister hos våra svenska myndigheter tycks varken våra ledande politiker eller medier ens reagera!

  När det går att påvisa att myndigheter bryter mot regelverk, svensk lagstiftning eller t o m allt vad EU-domstolens domar fastställt skall gälla – händer praktiskt taget ingenting alls!

  – Allt tycks vara helt i sin ordning!!! Trots påvisad uppenbar korruption, som brott mot lagar och etiska regelverk tycks inte samhällets företrädare vara beredda på att se till att ändring till det bättre snarast blir följden .

  Att en generaldirektör låter sina tjänstemän bryta mot EU-domstolens domar – vilket t ex skett vid många upprepade tillfällen på Försäkringskassan – tycks inte detta ens väcka den minsta lilla reaktion någonstans i maktens korridorer – särskilt inte som i det aktuella fallet denne upphöjdes till ännu högre status – genom att få bli Rikspolischef.

  Att korruptionen avslöjats i aktuell myndighets styrelse medförde alls ingen reaktion någonstans än att i tidningen Expressen, vid ett enda tillfälle (!) en minimalt utformad text publicerats om inträffad händelse – varefter det ämnet tycktes ha fått nog med publicitet! – Märkligt nog!!!

  Vem såg till att lägga locket på den gången?

  Sverige är allt bra “fantastiskt”! – Här sker brott inte bara mot svensk lagstiftning, utan även mot en lång rad av EU-domstolens domar gällande medborgarnas rättigheter till gränsöverskridande vård inom EU/EESområdet, – något Sveriges regering skriftligen garanterat till EU-domstolen att landet skulle följa till “punkt och pricka” gällande medborgarnas EU-rättigheter!
  Men några konsekvenser av att sådana brott skedde gång på gång – tycks ännu varken ha fått någon prioritet eller publicitet alls!

  Tvärtom! Denne generaldirektör blev nyligen utnämnd till Rikspolischef – men redan har en lång rad av protester hörts inom poliskåren – beroende på hur denne redan “skött den nya sysslan” i ett av landets viktigaste ämbeten! …

  Är det så här det skall få ske i det bästa bland länder?

  Är det inte snarare att det är så här man förväntar sig – att det skulle ha skett t ex i Berlusconis Italien????

 • Jag tycker verkligen inte att någon ska äta ‘vanlig mat’. Nutidens mat är inte värdig ordet. Dagens ‘vanliga mat’ härrör från förgiftade djur och växter och inte minst en hel del syntetiska ämnen. Fy 17!!

  — RIKTIG MAT däremot, DET SKA VI ÄTA!! —

  Det som kallades ‘vanlig mat’ när jag växte upp, på 50- och 60- talen, var husmanskost – gjord på naturliga råvaror. Idag kallas den kosten ekologisk – och är det enda som duger ..både för människa och djur!

  Instämmer med dem som vill lägga ner Livsmedels- och Läkemedels- verken. Har sett dem benämnas ‘Livsfarlighetsverket’ och ‘Läkefarlighetsverket’ på bl a fb — passande namn på dessa usla myndigheter!!

 • Bra artikel!
  Ja man kan nästan tro att man inte vill att människor ska bli friskare! Människor dör inte av näringstillskott så varför vill man så starkt skydda oss från att inta dem och säga att det inte behövs. Man förstår hur starka marknadskrafter det finns som verkligen tjänar på att vi “håller oss”sjuka. Och även om vi äter så bra mat vi kan så har vår tarm olika förmåga att tillgodogöra sig innehållet eftersom stress och andra faktorer påverkar oss. Folk blir ju inte friskare trots allt. Nej,lyft blicken , ta reda på mer och gör inte Livsmdelsverket till den enda sanningen. Välj ett Kosttillskott med NTC för snabbt upptag, vattenlösligt och målfokuserat i förebyggande syfte och ta hjälp av oss näringsrådgivare och andra experter på området för att jämföra sedan vilken sanning du vill leva efter. ☺

 • När skall vi börja i att rensa i dessa leder ( Livs/Läkemedelsverket)? Upplysningen av befolkningen räcker inte, då dessa verk kostar skattebetalarnas pengar till ingen nytta. Men man kan omskola de anställda till att arbeta på såväl sjukhem som ålderdomshem som blir överfulla av alla skadade och sjuka människor.
  Problemet är att människan har gått på den sköna lögn att industrialisering gör livet lättare utan att inser att alla sådana fördelar har också en baksida.
  Vi får inte glömma Eugeniker som på djup allvar jublar åt de dödliga trender, då deras religion är att de finns för många människor och att de måste spela Gud för att reglera. Eugeniker finns i alla leder + de som naivt och godtrogen följer dem utan att ens reflektera. Det har ju gått så långt att dessa idag kan offentlig medger att de arbeta för att minska befolkningen utan att någon reagera, se Bill Gates.
  Redan på 80 talet var naturlig kost inte tillräckligt mera, med kosttillskott blommade människor upp som rosor som hade fått vatten.

 • “Eating organic isn´t a trend.
  It´s a return to tradition.”
  Och att återvända till en tid då maten var vanlig, i motsats till idag då mycket av den är konstgjord och full av tillsatser.
  Livsmedelsverket är köpt av Big Food
  och Läkemedelsverket är köpt av Big Pharma.

 • Sanera Livsmedelsverket – ut med ledarskapet, odugliga chefer och inkompetenta “experter”!! Annars kommer verket fortsätta göra Sverige sjukare.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *