Någon på Mittuniversitetet startade idag en post på Wikipedia om NewsVoice – Syfte ryktesdestruktion

publicerad 22 februari 2016
- av Torbjörn Sassersson red.
Vetenskap och Folkbildning, VoF

Torbjörn SasserssonWikipedia-den-ofria-encyklopedinNågon på Mittuniversitetet startade idag kl 15:55 en post på Wikipedia om NewsVoice. Det visar en IP-nummerspårning. Syftet är uppenbart, ryktesdestruktion av NewsVoice. Texten som postats är negativt och tendentiöst vinklad. Länkarna från posten pekar till bla föreningen VoF och associerade till föreningen.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice (uppd. kl 22:30, 22 feb 2016)

I den första texten på Wikipedia om NewsVoice står det ordagrant:

"Newsvoice är en svensk alternativ nättidning. Torbjörn Sassersson är redaktör och Börje Peratt bidrar som skribent. Tidningens artiklar får ofta spridning på sociala medier. Tidningen finaniseras genom reklam för bland annat alternativmedicin. Tidningen har uppmärksammats för att framgångsrikt sprida antivaccinationspropaganda, och för att kritisera etablerad vetenskap, skeptikerrörelsen. Tidningen kritiserar av skeptikerrörelsen för att vara den största svenska spridaren av pesudovetenskap, faktoider, konspirationsteorier och selektiva källhänvisningar."

De mycket selektiva källorna som uppges i Wikipediaposten är texter i Metro, på VoF:s hemsida (replik till VoF), på voffaren Peter Olaussons blogg som heter Faktoider (se Vetapedia) och en artikel i Aftonbladet. Texten på Wikipedia länkar även till en replik: "Vi slarvar inte med källhänvisningar", skriven av NewsVoice.

Korrigeringar av posten om NewsVoice på Wikipedia

Att försöka korrigera falska uppgifter på en sida på Wikipedia som är punktmarkerad av VoF-aktivister är i regel helt lönlöst. Alla korrigeringar på Wikipedia brukar raderas inom 30 minuter, även mitt i natten av VoF-aktivisterna. NewsVoice korrigerar därför enligt nedan.

  1. Att namnge enbart Börje Peratt (se Vetapedia) som "NewsVoice-skribent" är inte relevant eftersom det finns kanske 100 skribenter som publicerats mer eller mindre regelbundet. NewsVoice har i skrivande stund publicerat över 5100 artiklar och notiser. Skribenterna utgörs av professionella journalister, medborgarjournalister, docenter, doktorer, professorer och ämnesexperter från Sverige och utlandet. Syftet med att nämna just Peratt handlar sannolikt om att försöka skada dennes namn.
  2. NewsVoice finansieras av annonsintäkter, men framför allt av frivilliga donationer från läsare inom alla kategorier i samhället.
  3. NewsVoice "sprider" inte "antivaccinationspropaganda" utan publicerar relevant och vetenskapligt grundad samt erfarenhetsbaserad kritik riktad mot läkemedelsindustrin (och tex produktgruppen vaccin).
  4. NewsVoice står för god vetenskap och vänder sig mot pseudovetenskap tex fuskforskning inom den etablerade forskningsindustrin. NewsVoice är ofta tidigt ute och avslöjar diverse pseudovetenskap (se tex Macchiarini-skandalen).

Notera att Vetapedia.se startades pga av att många poster av politisk, ekonomisk och ideologisk natur på Wikipedia är vilseledande.

Aktivister från Vetenskap och Folkbildning (VoF) hämnas

Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en svensk sk "skeptikerförening", men desto mer en frontorganisation för industrin med medlemmar och associerade aktivister som sedan starten av NewsVoice 2011 intensivt försöker förstöra ryktet för NewsVoice. Det sker framförallt genom falsk ryktesspridning i sociala medier och tendentiösa artiklar i medierna samt nu även i Wikipedia.

Varför kommer attacken mot NewsVoice just idag? Allt tyder på att det handlar om en hämndaktion från VoF:s webbaktivister eftersom föreningen Humanism & Kunskap (som bla undertecknad och Börje Peratt startade) för två dagar sedan publicerade artikeln: "Befria Wikipedia från sabotörer". VoF nämns i artikeln som en särskilt negativ faktor på svenska Wikipedia. NewsVoice puffade idag kl 14:37 för denna artikel och drygt en timme senare postar någon sidan om NewsVoice på Wikipedia.

Jag uppmanar lärare på journalist- och mediautbildningar att använda posten om NewsVoice på Wikipedia som ett exempel på hur Wikipedia används av intressen för att förstöra ryktet för en alternativ nättidning.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice