Hamrin & Partners: Få medarbetarna att ”ticka”

publicerad 29 mars 2016
- Extern skribent
Sture Johansson - Hamrin-& Partners - pressfoto

Sture Johansson - Hamrin-& Partners - pressfotoAvgörande förutsättningar för ett gott ledarskap är att vara sig själv, kunna stå kvar när det ”blåser” och ha en passion för verksamhetens bästa och fortsatta framgång. Det här kanske inte är hela sanningen för framgång, men misslyckande är ofta att försöka göra alla nöjda.

En organisation med medarbetare som inte förmår eller vill göra allt det kan för att infria kundlöftet eller aktivt bidra till en bättre arbetsplats är resursslöseri. En arbetsgivare som inte fullt ut inser detta kommer att förlora pengar och initiativförmåga.

Så av ren självbevarelsedrift borde ledningsgruppers möten därför alltid börja med månadens uppföljning av organisations kundfokus och motivation!

Det är därför glädjande att Sverige för första gången på nära två decennier tagit marknadsandelar på den internationella marknaden. Den totala exporten ökade med 5 procent vilket är ett trendbrott. Inte minst i perspektivet att Sverige tappat positioner på en växande världsmarknad allt sedan 60-talet. Inget kommer ur ingenting och något måste därför ha hänt på många svenska verksamheter. Förutom bra produkter, gynnsam valuta och en kostnadseffektiv produktion, kan ytterligare en förklaring vara ett ökat kundfokus.

Läs hela artikeln

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: medarbetarna