Kerstin Unger-Salén: Så här förebygger du cancer

publicerad 8 mars 2016
- Kerstin Unger-Salén
Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-SalénMed förebyggande åtgärder kan man minska risken för all cancer och speciellt bröstcancer. Trots detta visar Cancerfonden, medicinska institut, rosa band organisationer samt sjukvården föga intresse för att verkligen vilja minska risken genom prevention. Man kan fråga sig varför? Det skriver Kerstin Unger-Salén som blivit känd i Hälsosverige som en person som botade sin egen cancer med alternativa metoder. Hon driver sitt eget friskvårdscenter på Mallorca. Hennes råd finns längst ned i denna artikel. 

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Läs även: ”Hur gjorde Kerstin för att bota sin cancer?”

Många som arbetar med hälsa och cancer, inklusive mig själv, försöker få fram ett budskap om vikten av förebyggande cancervård men, utan framgång hittills.

En ny studie från the Harvard School of Medicine har funnit att kvinnor exponeras för minst 102 cancerframkallande gifter, inklusive xenoöstrogener i plaster.

“Tråkigt nog har länken mellan giftiga kemikalier och bröstcancer till största delen ignorerats”, skriver författaren till artikeln Dr. Julia Brody, PhD.

“Genom att reducera exponering av kemikalier skulle man kunna skydda många kvinnors liv.”

En av världens främsta experter på miljögifter och cancer, Samuel Epstein, MD, Professor of Occupational and Environmental Medicine vid University of Illinois School of Public Health har vid upprepade tillfällen kritiserat cancer etablissemanget och säger:

“Under de senaste decennierna har cancerincidensen eskalerat till epidemiska proportioner. Samtidigt förblir vår kapacitet att behandla och bota cancer nästan densamma som förr.”

Dr. Epstein noterar att:

amuel Epstein - Foto: Wolfgang Schmidt”Bortsett från tobaksrökningens viktiga roll i att framkalla cancer, finns det substantiella och långvariga bevis som relaterar denna epidemi till något som faktiskt skulle kunna undvikas.

Det gör också att människor ofrivilligt och ovetandes exponeras för industriella cancerframkallande ämnen i luften, vattnet, på arbetsplatsen och i konsumentprodukter såsom mat, hygien- och skönhetsprodukter. De bär ett stort ansvar för den epidemiska utvecklingen av framför allt bröstcancer.

Trots detta är the National Cancer Institute och the American Cancer Society begränsade i sin syn och ägnar sig mest åt att stödja skadekontroll, d.v.s. att göra något först när skadan redan är skedd och människor drabbats av cancer samtidigt som de visar likgiltighet eller negligéns inför förebyggande åtgärder.”

Foto: Wolfgang Schmidt, Wolfgang-schmidt-foto.de

Epstein fortsätter:

“Det finns anledning att känna oro över denna obalans vilket ytterligare understryks av allvarliga frågeställningar om intressekonflikter, speciellt vad gäller cancermediciner på multimiljon nivå.”

I Sverige är det likadant. Upp till 80 % av alla bröstcancerfall anses framdrivna av den kost vi äter och den miljö vi lever med.

Ändrar man sin kost förändras även ens risktagande. Rena kroppen från cancerframkallande gifter i din närliggande miljö och återigen påverkas dina förutsättningar i positiv riktning för att minska risken för cancer.

I preventivt syfte skulle sjukvården kunna kalla människor och testa deras nivå av gifter och xeno-östrogenämnen.

Precis som man kallas till mammografi skulle man erbjudas dessa undersökningar regelbundet. Höga nivåer av främmande ämnen samt gifter är en indikation om hur stor risken är för nedsatt hälsotillstånd, bröstcancer och andra cancerformer.

Vad allmänheten antagligen inte känner till är att östrogena nivåer hos kvinnor i Nordamerika och Nordeuropa har fördubblats under de senaste 75 åren. Det har bidragit till bröstcancer utvecklingen har skenat iväg vilket skulle ha kunnat undvikas.

Med fokus på att få bort gifter som orsakar framför allt bröst, men även testikel- och prostata cancer kan man minska antalet incidenser.

Cancerfonden saknar vilja att förebygga cancer

Tyvärr tycks denna vilja inte finnas hos Cancerfonden. Bland de anledningar de tar upp om varför cancer ökar nämns inte miljö och främmande gifter/kemikalier som något nämnvärt problem.

Trots att utredning på utredning, WHO, National Cancer Institute samt en tillsatt Cancerpanel i USA bland många andra, klart och tydligt konstaterar att cancer kan undvikas som man vidtar åtgärder för att minska antalet gifter i miljön och i människokroppen.

Bild från video om Cancerfonden

Enligt The Journal of the National Cancer Institute är hela 90 % av bröstcancer framkallad av främmande kemikalier, en tyst förgiftning som smyger sig på kvinnor och utsätter dem onödigt lidande. Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen och hör till de sjukdomar som står för de flesta dödsfallen hos kvinnor.

Men, inte bara kvinnor. Män är också utsatta och får testikel och prostatacancer av samma skäl. Diet, miljö, livsstil, hormonella och genetiska omständigheter spelar roll i denna utveckling.

Allmänheten missleds att tro att just bröstcancer speciellt ofta orsakas av bröstcancergener och genetiskt arv i familjen.

Stora mängder pengar satsas på genforskning trots att det faktiskt inte är mer än 5-6 % av bröstcancer som framkallas av det genetiska arvet. Dessutom kan vi påverka dessa gener, visar genforskningen.

Gener slår på och av och har olika uttryck beroende på den miljö som omger den och vilken kost vi äter. Inget är statiskt och enligt den senaste genforskningen, s.k. epigenetics och nutrigenetics kan vi förändra genernas uttryck, så även de fruktade bröstcancergenen. Det är inte vad vi hör och läser i pressen eller informeras av vår onkolog men det kan vara bra att veta.

Läs även: ”Inget förebyggande av cancer i Sverige”, ”Cancerfondens misslyckande en kassako”, ”Cancerfonden betalade 30 miljoner till konsult åt kemikalieindustrin”, ”Lars Bern: Cancerfonden ger sjuka kostråd”

Kvinnor som opererar bort brösten ”just in case”

Angelina-Jolie-NewsVoiceAtt som Angelina Jolie operera bort bröst och äggstockarna i förebyggande syfte är ett drastiskt initiativ som för det mesta inte är nödvändigt.

Först och främst:

 • Mindre än 1 av 10 bröstcancerpatienter har en familjehistoria med denna sjukdom
 • Mindre än 1 % bär Angelina Jolies genmutation.

Läs mer om Angelina Jolie: ”Angelina Jolie tog först bort brösten och sedan äggstockarna” och  ”Ännu en kvinna som gått på bröstcancerhysterin?”

Naturligt östrogen är viktigt för kvinnor eftersom det hjälper sätta igång kvinnans sexualitet, reglerar menscykeln och påverkar hela hennes reproduktiva system. Naturligt östrogen är en sak men främmande onaturliga östrogenämnen, s.k. xenoöstrogener, en kategori av endokrin (hormonstörande) störande ämnen som i detta fall har specifikt östrogenliknande effekter.

Vad är problemen med främmande, syntetiska hormoner?

 • Kroppen kan inte bryta ner xenoöstrogener på rätt sätt och de förvaras därför i vårt kroppsfett. Man har numera funnit att gifter och kemikalier även ökar fettproduktion för att kroppen ska kunna gömma undan dessa främmande ämnen. Ett sådant fett är exempelvis bröstfett.
 • Gifterna binds med protein och förstör hälsosamma DNA.
 • Kemikalier som liknar som östrogener stör hälsosam cellväxt och delning.
 • Ytterligare problem är att xenoöstrogener förstärker den strålning vi utsätts för genom röntgenstrålning och deras cancerframkallande effekter. Exempelvis mammografi.
 • När xenoöstrogener kommer in i kroppen blir de dominanta och slår ut naturliga östrogener.
 • Ackumulerade främmande östrogener anses medverka till bröst, prostata och testikelcancer, fetma, infertilitet, missfall, för tidig pubertet och diabetes.

Var finns dessa främmande hormoner?

BPA-freeDe finns i plaster, konserveringsmedel, konservburkar, brandsäkra tyger, mat och läkemedel. De ”ockuperar” riktiga hormoners receptorer och omöjliggör därmed deras funktion och arbete.

De finns också i pesticider och herbicider. Ett av dessa organokloriner. De finns även i rengöringsmedel, blekta pappersvaror (toapapper, hushållspapper) och plastprodukter, klorat stadsvatten och i mens bindor, tampax, lubrikanter samt rengöringsmedel och petrokemikalier.

Listan tycks ändlös och ändå introduceras mer och mer av dessa kemikalier i vår vardag.

När klorinerade produkter grävs ner som sopor hamnar kemikalierna i både vattendrag och i jorden, så småningom i levande organismer och till slut den mat vi äter.

År 2002 kom en avslöjande forskningsrapport från WHI (Womens Health Initiative) som fann att syntetiska och främmande xenohormoner ökade bröstcancerincidens med 26 %! Från 1950 till 1989 ökade bröstcancer fallen med hela 53 %. Dödsfallen har i princip inte minskat med åren.

Jag vill återigen påminna: Idag är bröstcancer en av det vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor och är den huvudsakliga dödsorsaken hos kvinnor i åldrarna 40 till 55.

Forskning visar allt tydligare att närvaron av syntetiskt östrogen i vår närliggande miljö också börjat undergräva mäns hälsa.

Nyligen publicerades i den välrenommerade journalen Physiological Reviews en artikel om en långtgående fertilitetsstudie i USA, Danmark och Finland, att BPA (finns framför allt i plaster, och konservburkar) och andra hormonstörande ämnen är ansvariga för den kraftiga ökningen av testikel cancer. Den har fördubblats i USA under de sista årtionden och så även infertilitet i västvärlden.

Xenoöstrogener har invaderat vår miljö och det började ungefär för 50 år sedan. De förstör den delikata balansen mellan östrogen, testosteron och andra hormoner, omprogrammerar celler att bli mer feminina, varpå vissa män får bröst, blir feta och mjuka, deprimerade och kan inte få erektion.

Jämför man antalet spermier idag hos unga män med antalet spermier i sädesvätskan för 50 år sedan har antalet ungefär halverats.

Män, vi behöver er på barrikaderna, det är inte bara vi kvinnor som får cancer i relaterade könsorgan!

Med tanke på all den negativa information om främmande kemikalier och vad de åstadkommer av lidande för dem som får cancer vore det rimligt att anta att prevention av bröstcancer och andra vanliga cancerformer skulle ha största prioritet hos Cancer och Barncancerfonden samt rosabandkampanjer. Så är inte fallet. Det enda man verkligen förespråkar som förebyggande åtgärd är mammografi.

Sanningen om mammografi

mammografiForskningsstudier, närmare bestämt: Canadian National Breast Screening Study:

Randomised screening trial som pågick under 25 år säger:

“Studien visar att mammografi bidrar till över- eller feldiagnosticering i så mycket som 22 % av fallen. Mammografi som utfördes en gång om året upptäckte ett signifikant nummer av små obetydliga bröstcancertumörer, men hälften var överdiagnosticerade av dessa exempel.”

Bild från artikeln: ”Mammografi ifrågasätts i studie men rekommendationer kvarstår” (Cancerfonden.se)

Överdiagnosticering betyder att man sätter igång en hel rad åtgärder när de facto tumören kanske skulle försvunnit av sig själv eller överhuvudtaget inte var en cancer.

Vad detta skapar av lidande, onödiga operationer och bröststympning, oro och stress, onödiga cellgifts och strålningsbehandlingar med ökad risk för cancer i framtiden och bortkastade pengar kan inte längre ignoreras.

Det har omtalats förut av respektabla Cochrane Institute och många andra självständiga läkare. En av dem är den tidigare omnämnde Dr. Epstein som säger:

”Bröst hos kvinnor som ännu inte nått klimakteriet är ytterst känsligt för strålning, varje 1 rad exponering ökar risken för bröstcancer med ungefär 1 %, en ackumulerad tioprocentig ökning för varje bröst efter 10 års screening.”

Den ackumulerade strålning som mammografier ger kvinnor är inte så negligerbar som man påstår. Den är högre än vanliga röntgen strålar och lägre än CT och Petscan som har mycket hög strålning.

Den är 25 gånger högre än det som the Environmental Protection Agency’s rekommenderar för hel kropps strålning från kärnkraftverk (0.02 rad).

Dessutom är bröst det mest känsliga organet vad gäller röntgenstrålar.

Det finns ingen säker dos för röntgenstrålning

Man konstaterar också att trycket från mammografiundersökningen på bröstet kan i sig vara skadligt eftersom det kan medverka till att sprida redan befintliga cancerceller. Ju äldre kvinnor är ju mindre risk med röntgen men kvinnor kallas I Sverige vartannat år redan från 40-års ålder.

Läs gärna mer på Breastcancerfund.org

Två kritiska studier till mammografi. JAMA Internal Medicine, en studie som färdigställdes i juli 2015 och the Journal of the Royal Society of Medicine som deklarerar: ”Mammography screening is harmful and should be abandoned” dvs mammografi gör skada och bör överges.

Ytterligare en forskningsstudie konstaterar att årlig mammografi inte visar sig ha någon effekt på cancerdödlighet som inte skulle kunna åstadkommas genom fysiska bröstundersökningar som utförs av utbildad personal.

Det är verkligen ironiskt och sorgligt att mammografi som skulle ha till uppgift att minska dödsrisken från bröstcancer de facto visar sig kunna öka risken för cancer och tycks inte heller kan inte kunna sänka risken för dödsfall.

Vilka stödjer: ”Månaden för ökad medvetenhet om bröstcancer”?

AstraZeneca precis som Cancerfonden i Sverige stöder på ett avgörande sätt ekonomiskt världsomfattande kampanjer som ”Månaden för ökad medvetenhet om bröstcancer” (MÖMB), som grundades av AstraZeneca år 1985.

AstraZeneca är ett multinationellt läkemedelsföretag och tillverkare av tre olika bröstcancerrelaterade läkemedel: Nolvadex (tamoxifen), Arimidex (anastrozole), och Faslodex (fulvestrant). MÖMB har från början främjat mammografi som det mest effektiva vapnet i bekämpningen mot bröstcancer.

Samtidigt och det kan kanske vara intressant att veta, är Astra Zeneca en av världens ledande agro-kemikalie producenter av bl.a. pesticider och herbicider. Deras industrier släpper dagligen ut potentiellt cancerframkallande och miljöförstörande produkter som bidrar till att bl.a. öka incidensen av bröstcancer.

En industri som bidrar till den epidemiska ökningen av cancer står således bakom kampanjer vars syfte är att motverka det som industrin bidrar till?

Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 515 miljoner kronor till cancerforskning.

Cancerfonden har under samma tid (redovisning till och med 2014) sammanlagt delat ut drygt 574 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forskning. Pengarna som samlas in under kampanjen utgör en betydande del av de drygt 400 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut varje år till svensk cancerforskning. Under 2014 samlade Rosa Bandet-kampanjen in 65,3 miljoner kronor.

Det är inga dåliga mängder pengar. Folkviljan är stor att försöka råda bot på cancer och minska risken att få cancer, något som skrämmer oss alla.

Tror du att några av dessa pengar går till kampanjer som upplyser om hur man kan förebygga cancer annat än genom mammografi? Eller som kräver en minskning av gifter och xenoöstrogener i miljön, i vår mat och i drycker? Går pengarna till forskning av komplementärmedicinska behandlingar som visat sig effektiva?

Nej.

Istället insisterar man på att fortsätta ge pengar till forskning som vill ta reda på vad man ska göra när man redan fått cancer.

Har dödsfall pga. cancer/bröstcancer minskat?

Nej, inte nämnvärt och istället ökar cancerfallen med hisnande fart.

Kanske är det dags att tänka om vilka strategier som är verkligen kan minska människors lidande och sänka cancerrisken?

Personligen skulle jag hellre ge pengar till Cancerhjälpen och Fonden för CancerFriskvård. De är mer neutrala och stöder både komplementärmedicinsk och skolmedicinens behandlingar.

Vad kan du göra?

 • Konfrontera den mäktiga kemiska industrin på deras årsmöten och på miljökongresser.
 • Ställ krav på myndigheter och cancerorganisationer att skydda mänskligheten och djurvärlden från cancerframkallande gifter i naturen, i maten och i industriframställda produkter.
 • Kräv av dem att aktivt förebygga cancer.

På det personliga planet: Främmande och hormonstörande ämnen finns överallt i miljön men för att minimera dem i din omedelbara närmiljö är dessa några hållbara regler:

1. Undvik mat som är industriframställd och ät helst ekologiskt för att undvika pesticider och herbicider samt svampmedel i maten.

 • Skala oekologiska frukter och grönsaker.
 • Undvik läsk och Nestlé te och liknande produkter samt färdiggjorda juicer.
 • Köp ekologiskt kött och vild fisk.

2. Plaster. Undvik att köpa inplastad mat och lägg dem inte I kylskåpet i plastbehållare utan i glas, keramik eller porslin. Använd inte plastbestick, tallrikar eller glas.

 • Undvik att värma upp mat i plastbehållare i mikrovågsugnen.
 • Undvik att använda plastfilm för att täcka över maten.
 • Använd inte aluminiumfolie heller utan ta en djup tallrik att täcka över.
 • Drick helst inte kaffe, te eller vatten ur plastbehållare och undvik att lägga vattenflaskor av plast i solen.
 • Använd helst inte plast för att göra iskuber.

3. Hushållsprodukter

 • Köp helst ekologiska tvättmedel och rengöringsprodukter
 • Använd oblekt klorfritt toapapper och hushållspapper, tamponger, mensbindor, kaffefilter etc.

4. Hälsa och skönhetsmedel

 • Undvik krämer och kosmetika som har giftiga ämnen och östrogenliknande ingredienser såsom parabener.
 • Undvik helst nagellack och aceton.
 • Använd naturliga essentiella oljor som parfym.
 • Använd kemikaliefria tandkrämer, tvålar och deodoranter.
 • Läs innehållsförteckning av kondomer och lubricerande krämer.

5) Låt göra ett blodprovs eller hårmineraltest för att ta reda på antalet gifter i kroppen. Insistera hos din husläkare och se vad som händer.

6) Lär dig hur du kan göra regelbunden detox

7) Lär dig om EDTA, oral kelering som avlägsnar tungmetaller från blodet

8) Ät D3 och K2 vitamin under hela vinterhalvåret, ät kosttillägg i form av Omega 3, undvik icke fermenterade soja produkter och drick hemgjord grönsaks och frukt juice

9) Lär dig och läs på innehållsförteckning av receptbelagda läkemedel

Mediciner och vacciner innehåller giftiga ämnen. Hormonersättningspiller som så frikostigt och övertygande delades ut av gynekologer till kvinnor i klimakteriet visar sig ha haft ett stort ansvar för ökad bröstcancer. Det var inte bara bröstcancer som ökade utan också livmoder och äggstockscancer, hjärtinfarkt samt blodpropp.

Jag var en av dem som fick livmodercancer efter att ha blivit övertalad att ta hormonersättning för att, som man påstod, förebygga hjärtinfarkt, rynkig hy och torra slemhinnor. Säkerligen bidrog det till att jag fick cancer men hur skulle jag kunna bevisa det då?

Ett annat läkemedel är P-piller som ju också innehåller syntetiska hormoner. Enligt annan forskning kan de också bidra till ökad cancerrisk (och nedsatt cancerrisk i andra fall).

Tamoxifen, (Novaldex) är ett läkemedel som ges till vissa bröstcancerpatienter under ett antal år efter avslutad behandling. Forskningsstudier visar att tamoxifen kan öka äggstockscancer och har inte sänkt dödligheten.

Överhuvud taget kan cellgifts- och strålbehandling både minska tumören och öka chansen för återfall. Detta är ingen hemlighet utan har visat sig vara sant enligt åtskilliga utredningar. Exempelvis att cellgiftbehandling av bröstcancer ökar risken för äggstockscancer. Egentligen finns ingen acceptabel förklaring varför skolmedicinen använder kemikalier som kan leda till cancer för att behandla cancer som förorsakats av kemikalier.

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Läs även: ”Hur gjorde Kerstin för att bota sin cancer?”

Referenser

 • “Estrogen action and prostate cancer” Jason L Nelles, Wen-Yang Hu and Gail S Prins ”Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial”
 • BMJ 2014; 348 doi: dx.doi.org/10.1136/bmj.g366 (Published 11 February 2014) Cite this as: BMJ 2014;348:g366 Ovarian cancer risk in premenopausal and perimenopausal women treated with Tamoxifen: a case–control study”
 • A J Swerdlow and M E Jones Cheryl S. Watson, Yow-Jiun Jeng, Jutatip Guptarak. “Endocrine disruption via estrogen receptors that participate in nongenomic signaling pathways. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Volume 127, Issues 1–2, October 2011, Pages 450,ISSN 0960-0760, 10.1016/j.jsbmb.2011.01.015. (Sciencedirect.com/science/article/pii/S 0076011000288)
 • Sam De Coster, Nicolas van Larebeke. Endocrine-Disrupting Chemicals:  Associated Disorders and Mechanisms of Action. Journal of Environmental and Public Health, Published online 2012 September 6. Doi: 10.1155/2012/713696.
 • “Xenoestrogens and How to Minimize Your Exposure.”  Accessed October 15, 2012.
 • Breastcancer.org

”In 2005, the National Toxicology Program classified X-radiation and gamma radiation as known human carcinogens. Although some scientists challenge this premise (e.g., Habron, 2012), most agree that there is no such thing as a safe dose of radiation (Brenner, 2003; NRPB, 1995). A 2005 National Research Council report confirms this finding, stating that “the risk of cancer proceeds in a linear fashion at lower doses [of ionizing radiation] without a threshold and … the smallest dose has the potential to cause a small increase in risk to humans” (NRC, 2005). Radiation damage to genes is cumulative over a lifetime (Boice, 2001). Repeated low-dose exposures over time may have the same harmful effects as a single high-dose exposure.”

Executive director of Breast Cancer Action, in a Huffington Post article published last year:

”Few people realize that Breast Cancer Awareness Month (BCAM) was launched by Astra Zeneca, a pharmaceutical company that sells cancer treatments on the one hand and carcinogenic pesticides on the other.

So BCAM has all along been one big marketing campaign — arguably the most successful marketing campaign of the 20th century.

This is why at Breast Cancer Action, we call October ’Breast Cancer Industry Month,’ the month when corporations make money professing how much they care about breast cancer by selling pink ribbon products…

How many of the ingredients contained in a random selection of pink products are toxic and bad for our health? No-one knows because of weak chemical regulation in the United States that’s outdated…

We can’t waste another October watching corporations make money off pink ribbon products that contain toxins linked to breast cancer. If you are outraged, take a stand to protect all of us from toxic chemicals that are making us sick because the manufacturers of pink ribbon products certainly won’t.”

Var finns xenoöstrogener?

De finns i:

 • Hudvård:
  • 4-Methylbenzylidene camphor (4-MBC) I solskyddskrämer(sunscreen lotions)
  • Parabener, methylparaben, ethylparaben, propylparaben and butylparaben används vanligen som konserveringsmedel.
  • Benzophenone (sunscreen lotions)
 • Industriprodukter och plaster:
  • Bisphenol A
  • Phthalates (plaster)
  • DEHP (för PVC plaster)

Polybrominated biphenyl ethers (PBDEs) (brandsäkra material, plaster, skum, byggmaterial, elektronik,och motorer).

 • Polychlorinated biphenyls (PCBs)
 • Mat:
 • Erythrosine / FD&C Red No. 3
 • Phenosulfothiazine (a red dye)
 • Butylated hydroxyanisole / BHA (food preservative)
 • Building supplies:
  • Pentachlorophenol (konserveringsmedel i trävaror)
  • Polychlorinated biphenyls / PCBs (I oljor, lubrikanter, målarfärger)
 • Insecticider:
  • Roundup (mot ogräs)och i glyfosat
  • Dieldrin (insecticid)
  • Endosulfan (insekticid)
  • Heptachlor (insecticid)
  • Lindane / hexachlorocyclohexane (insecticide, används i lössmedel, speciella shampoo och andra apoteksprodukter mot skabb och löss) Methoxychlor (insecticide)
  • Fenthion
  • Nonylphenol industriella tvättmedel och pesticider)
  • Other:
   • Propyl gallate
  • Klor och klorprodukter
  • Ethinylestradiol (P-piller)
  • Metalloöstrogener (a class of inorganic xenoestrogens)
  • Alkylphenol (används i rengöringsmedel)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq