Kerstin Unger-Salén: Så här förebygger du cancer

publicerad 8 mars 2016
- Kerstin Unger-Salén
Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-SalénMed förebyggande åtgärder kan man minska risken för all cancer och speciellt bröstcancer. Trots detta visar Cancerfonden, medicinska institut, rosa band organisationer samt sjukvården föga intresse för att verkligen vilja minska risken genom prevention. Man kan fråga sig varför? Det skriver Kerstin Unger-Salén som blivit känd i Hälsosverige som en person som botade sin egen cancer med alternativa metoder. Hon driver sitt eget friskvårdscenter på Mallorca. Hennes råd finns längst ned i denna artikel. 

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Läs även: ”Hur gjorde Kerstin för att bota sin cancer?”

Många som arbetar med hälsa och cancer, inklusive mig själv, försöker få fram ett budskap om vikten av förebyggande cancervård men, utan framgång hittills.

En ny studie från the Harvard School of Medicine har funnit att kvinnor exponeras för minst 102 cancerframkallande gifter, inklusive xenoöstrogener i plaster.

“Tråkigt nog har länken mellan giftiga kemikalier och bröstcancer till största delen ignorerats”, skriver författaren till artikeln Dr. Julia Brody, PhD.

“Genom att reducera exponering av kemikalier skulle man kunna skydda många kvinnors liv.”

En av världens främsta experter på miljögifter och cancer, Samuel Epstein, MD, Professor of Occupational and Environmental Medicine vid University of Illinois School of Public Health har vid upprepade tillfällen kritiserat cancer etablissemanget och säger:

“Under de senaste decennierna har cancerincidensen eskalerat till epidemiska proportioner. Samtidigt förblir vår kapacitet att behandla och bota cancer nästan densamma som förr.”

Dr. Epstein noterar att:

amuel Epstein - Foto: Wolfgang Schmidt”Bortsett från tobaksrökningens viktiga roll i att framkalla cancer, finns det substantiella och långvariga bevis som relaterar denna epidemi till något som faktiskt skulle kunna undvikas.

Det gör också att människor ofrivilligt och ovetandes exponeras för industriella cancerframkallande ämnen i luften, vattnet, på arbetsplatsen och i konsumentprodukter såsom mat, hygien- och skönhetsprodukter. De bär ett stort ansvar för den epidemiska utvecklingen av framför allt bröstcancer.

Trots detta är the National Cancer Institute och the American Cancer Society begränsade i sin syn och ägnar sig mest åt att stödja skadekontroll, d.v.s. att göra något först när skadan redan är skedd och människor drabbats av cancer samtidigt som de visar likgiltighet eller negligéns inför förebyggande åtgärder.”

Foto: Wolfgang Schmidt, Wolfgang-schmidt-foto.de

Epstein fortsätter:

“Det finns anledning att känna oro över denna obalans vilket ytterligare understryks av allvarliga frågeställningar om intressekonflikter, speciellt vad gäller cancermediciner på multimiljon nivå.”

I Sverige är det likadant. Upp till 80 % av alla bröstcancerfall anses framdrivna av den kost vi äter och den miljö vi lever med.

Ändrar man sin kost förändras även ens risktagande. Rena kroppen från cancerframkallande gifter i din närliggande miljö och återigen påverkas dina förutsättningar i positiv riktning för att minska risken för cancer.

I preventivt syfte skulle sjukvården kunna kalla människor och testa deras nivå av gifter och xeno-östrogenämnen.

Precis som man kallas till mammografi skulle man erbjudas dessa undersökningar regelbundet. Höga nivåer av främmande ämnen samt gifter är en indikation om hur stor risken är för nedsatt hälsotillstånd, bröstcancer och andra cancerformer.

Vad allmänheten antagligen inte känner till är att östrogena nivåer hos kvinnor i Nordamerika och Nordeuropa har fördubblats under de senaste 75 åren. Det har bidragit till bröstcancer utvecklingen har skenat iväg vilket skulle ha kunnat undvikas.

Med fokus på att få bort gifter som orsakar framför allt bröst, men även testikel- och prostata cancer kan man minska antalet incidenser.

Cancerfonden saknar vilja att förebygga cancer

Tyvärr tycks denna vilja inte finnas hos Cancerfonden. Bland de anledningar de tar upp om varför cancer ökar nämns inte miljö och främmande gifter/kemikalier som något nämnvärt problem.

Trots att utredning på utredning, WHO, National Cancer Institute samt en tillsatt Cancerpanel i USA bland många andra, klart och tydligt konstaterar att cancer kan undvikas som man vidtar åtgärder för att minska antalet gifter i miljön och i människokroppen.

Bild från video om Cancerfonden

Enligt The Journal of the National Cancer Institute är hela 90 % av bröstcancer framkallad av främmande kemikalier, en tyst förgiftning som smyger sig på kvinnor och utsätter dem onödigt lidande. Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen och hör till de sjukdomar som står för de flesta dödsfallen hos kvinnor.

Men, inte bara kvinnor. Män är också utsatta och får testikel och prostatacancer av samma skäl. Diet, miljö, livsstil, hormonella och genetiska omständigheter spelar roll i denna utveckling.

Allmänheten missleds att tro att just bröstcancer speciellt ofta orsakas av bröstcancergener och genetiskt arv i familjen.

Stora mängder pengar satsas på genforskning trots att det faktiskt inte är mer än 5-6 % av bröstcancer som framkallas av det genetiska arvet. Dessutom kan vi påverka dessa gener, visar genforskningen.

Gener slår på och av och har olika uttryck beroende på den miljö som omger den och vilken kost vi äter. Inget är statiskt och enligt den senaste genforskningen, s.k. epigenetics och nutrigenetics kan vi förändra genernas uttryck, så även de fruktade bröstcancergenen. Det är inte vad vi hör och läser i pressen eller informeras av vår onkolog men det kan vara bra att veta.

Läs även: ”Inget förebyggande av cancer i Sverige”, ”Cancerfondens misslyckande en kassako”, “Cancerfonden betalade 30 miljoner till konsult åt kemikalieindustrin”, “Lars Bern: Cancerfonden ger sjuka kostråd”

Kvinnor som opererar bort brösten “just in case”

Angelina-Jolie-NewsVoiceAtt som Angelina Jolie operera bort bröst och äggstockarna i förebyggande syfte är ett drastiskt initiativ som för det mesta inte är nödvändigt.

Först och främst:

 • Mindre än 1 av 10 bröstcancerpatienter har en familjehistoria med denna sjukdom
 • Mindre än 1 % bär Angelina Jolies genmutation.

Läs mer om Angelina Jolie: “Angelina Jolie tog först bort brösten och sedan äggstockarna” och  “Ännu en kvinna som gått på bröstcancerhysterin?”

Naturligt östrogen är viktigt för kvinnor eftersom det hjälper sätta igång kvinnans sexualitet, reglerar menscykeln och påverkar hela hennes reproduktiva system. Naturligt östrogen är en sak men främmande onaturliga östrogenämnen, s.k. xenoöstrogener, en kategori av endokrin (hormonstörande) störande ämnen som i detta fall har specifikt östrogenliknande effekter.

Vad är problemen med främmande, syntetiska hormoner?

 • Kroppen kan inte bryta ner xenoöstrogener på rätt sätt och de förvaras därför i vårt kroppsfett. Man har numera funnit att gifter och kemikalier även ökar fettproduktion för att kroppen ska kunna gömma undan dessa främmande ämnen. Ett sådant fett är exempelvis bröstfett.
 • Gifterna binds med protein och förstör hälsosamma DNA.
 • Kemikalier som liknar som östrogener stör hälsosam cellväxt och delning.
 • Ytterligare problem är att xenoöstrogener förstärker den strålning vi utsätts för genom röntgenstrålning och deras cancerframkallande effekter. Exempelvis mammografi.
 • När xenoöstrogener kommer in i kroppen blir de dominanta och slår ut naturliga östrogener.
 • Ackumulerade främmande östrogener anses medverka till bröst, prostata och testikelcancer, fetma, infertilitet, missfall, för tidig pubertet och diabetes.

Var finns dessa främmande hormoner?

BPA-freeDe finns i plaster, konserveringsmedel, konservburkar, brandsäkra tyger, mat och läkemedel. De ”ockuperar” riktiga hormoners receptorer och omöjliggör därmed deras funktion och arbete.

De finns också i pesticider och herbicider. Ett av dessa organokloriner. De finns även i rengöringsmedel, blekta pappersvaror (toapapper, hushållspapper) och plastprodukter, klorat stadsvatten och i mens bindor, tampax, lubrikanter samt rengöringsmedel och petrokemikalier.

Listan tycks ändlös och ändå introduceras mer och mer av dessa kemikalier i vår vardag.

När klorinerade produkter grävs ner som sopor hamnar kemikalierna i både vattendrag och i jorden, så småningom i levande organismer och till slut den mat vi äter.

År 2002 kom en avslöjande forskningsrapport från WHI (Womens Health Initiative) som fann att syntetiska och främmande xenohormoner ökade bröstcancerincidens med 26 %! Från 1950 till 1989 ökade bröstcancer fallen med hela 53 %. Dödsfallen har i princip inte minskat med åren.

Jag vill återigen påminna: Idag är bröstcancer en av det vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor och är den huvudsakliga dödsorsaken hos kvinnor i åldrarna 40 till 55.

Forskning visar allt tydligare att närvaron av syntetiskt östrogen i vår närliggande miljö också börjat undergräva mäns hälsa.

Nyligen publicerades i den välrenommerade journalen Physiological Reviews en artikel om en långtgående fertilitetsstudie i USA, Danmark och Finland, att BPA (finns framför allt i plaster, och konservburkar) och andra hormonstörande ämnen är ansvariga för den kraftiga ökningen av testikel cancer. Den har fördubblats i USA under de sista årtionden och så även infertilitet i västvärlden.

Xenoöstrogener har invaderat vår miljö och det började ungefär för 50 år sedan. De förstör den delikata balansen mellan östrogen, testosteron och andra hormoner, omprogrammerar celler att bli mer feminina, varpå vissa män får bröst, blir feta och mjuka, deprimerade och kan inte få erektion.

Jämför man antalet spermier idag hos unga män med antalet spermier i sädesvätskan för 50 år sedan har antalet ungefär halverats.

Män, vi behöver er på barrikaderna, det är inte bara vi kvinnor som får cancer i relaterade könsorgan!

Med tanke på all den negativa information om främmande kemikalier och vad de åstadkommer av lidande för dem som får cancer vore det rimligt att anta att prevention av bröstcancer och andra vanliga cancerformer skulle ha största prioritet hos Cancer och Barncancerfonden samt rosabandkampanjer. Så är inte fallet. Det enda man verkligen förespråkar som förebyggande åtgärd är mammografi.

Sanningen om mammografi

mammografiForskningsstudier, närmare bestämt: Canadian National Breast Screening Study:

Randomised screening trial som pågick under 25 år säger:

“Studien visar att mammografi bidrar till över- eller feldiagnosticering i så mycket som 22 % av fallen. Mammografi som utfördes en gång om året upptäckte ett signifikant nummer av små obetydliga bröstcancertumörer, men hälften var överdiagnosticerade av dessa exempel.”

Bild från artikeln: “Mammografi ifrågasätts i studie men rekommendationer kvarstår” (Cancerfonden.se)

Överdiagnosticering betyder att man sätter igång en hel rad åtgärder när de facto tumören kanske skulle försvunnit av sig själv eller överhuvudtaget inte var en cancer.

Vad detta skapar av lidande, onödiga operationer och bröststympning, oro och stress, onödiga cellgifts och strålningsbehandlingar med ökad risk för cancer i framtiden och bortkastade pengar kan inte längre ignoreras.

Det har omtalats förut av respektabla Cochrane Institute och många andra självständiga läkare. En av dem är den tidigare omnämnde Dr. Epstein som säger:

“Bröst hos kvinnor som ännu inte nått klimakteriet är ytterst känsligt för strålning, varje 1 rad exponering ökar risken för bröstcancer med ungefär 1 %, en ackumulerad tioprocentig ökning för varje bröst efter 10 års screening.”

Den ackumulerade strålning som mammografier ger kvinnor är inte så negligerbar som man påstår. Den är högre än vanliga röntgen strålar och lägre än CT och Petscan som har mycket hög strålning.

Den är 25 gånger högre än det som the Environmental Protection Agency’s rekommenderar för hel kropps strålning från kärnkraftverk (0.02 rad).

Dessutom är bröst det mest känsliga organet vad gäller röntgenstrålar.

Det finns ingen säker dos för röntgenstrålning

Man konstaterar också att trycket från mammografiundersökningen på bröstet kan i sig vara skadligt eftersom det kan medverka till att sprida redan befintliga cancerceller. Ju äldre kvinnor är ju mindre risk med röntgen men kvinnor kallas I Sverige vartannat år redan från 40-års ålder.

Läs gärna mer på Breastcancerfund.org

Två kritiska studier till mammografi. JAMA Internal Medicine, en studie som färdigställdes i juli 2015 och the Journal of the Royal Society of Medicine som deklarerar: “Mammography screening is harmful and should be abandoned” dvs mammografi gör skada och bör överges.

Ytterligare en forskningsstudie konstaterar att årlig mammografi inte visar sig ha någon effekt på cancerdödlighet som inte skulle kunna åstadkommas genom fysiska bröstundersökningar som utförs av utbildad personal.

Det är verkligen ironiskt och sorgligt att mammografi som skulle ha till uppgift att minska dödsrisken från bröstcancer de facto visar sig kunna öka risken för cancer och tycks inte heller kan inte kunna sänka risken för dödsfall.

Vilka stödjer: ”Månaden för ökad medvetenhet om bröstcancer”?

AstraZeneca precis som Cancerfonden i Sverige stöder på ett avgörande sätt ekonomiskt världsomfattande kampanjer som “Månaden för ökad medvetenhet om bröstcancer” (MÖMB), som grundades av AstraZeneca år 1985.

AstraZeneca är ett multinationellt läkemedelsföretag och tillverkare av tre olika bröstcancerrelaterade läkemedel: Nolvadex (tamoxifen), Arimidex (anastrozole), och Faslodex (fulvestrant). MÖMB har från början främjat mammografi som det mest effektiva vapnet i bekämpningen mot bröstcancer.

Samtidigt och det kan kanske vara intressant att veta, är Astra Zeneca en av världens ledande agro-kemikalie producenter av bl.a. pesticider och herbicider. Deras industrier släpper dagligen ut potentiellt cancerframkallande och miljöförstörande produkter som bidrar till att bl.a. öka incidensen av bröstcancer.

En industri som bidrar till den epidemiska ökningen av cancer står således bakom kampanjer vars syfte är att motverka det som industrin bidrar till?

Sedan starten 2003 har Rosa Bandet-kampanjen samlat in drygt 515 miljoner kronor till cancerforskning.

Cancerfonden har under samma tid (redovisning till och med 2014) sammanlagt delat ut drygt 574 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forskning. Pengarna som samlas in under kampanjen utgör en betydande del av de drygt 400 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut varje år till svensk cancerforskning. Under 2014 samlade Rosa Bandet-kampanjen in 65,3 miljoner kronor.

Det är inga dåliga mängder pengar. Folkviljan är stor att försöka råda bot på cancer och minska risken att få cancer, något som skrämmer oss alla.

Tror du att några av dessa pengar går till kampanjer som upplyser om hur man kan förebygga cancer annat än genom mammografi? Eller som kräver en minskning av gifter och xenoöstrogener i miljön, i vår mat och i drycker? Går pengarna till forskning av komplementärmedicinska behandlingar som visat sig effektiva?

Nej.

Istället insisterar man på att fortsätta ge pengar till forskning som vill ta reda på vad man ska göra när man redan fått cancer.

Har dödsfall pga. cancer/bröstcancer minskat?

Nej, inte nämnvärt och istället ökar cancerfallen med hisnande fart.

Kanske är det dags att tänka om vilka strategier som är verkligen kan minska människors lidande och sänka cancerrisken?

Personligen skulle jag hellre ge pengar till Cancerhjälpen och Fonden för CancerFriskvård. De är mer neutrala och stöder både komplementärmedicinsk och skolmedicinens behandlingar.

Vad kan du göra?

 • Konfrontera den mäktiga kemiska industrin på deras årsmöten och på miljökongresser.
 • Ställ krav på myndigheter och cancerorganisationer att skydda mänskligheten och djurvärlden från cancerframkallande gifter i naturen, i maten och i industriframställda produkter.
 • Kräv av dem att aktivt förebygga cancer.

På det personliga planet: Främmande och hormonstörande ämnen finns överallt i miljön men för att minimera dem i din omedelbara närmiljö är dessa några hållbara regler:

1. Undvik mat som är industriframställd och ät helst ekologiskt för att undvika pesticider och herbicider samt svampmedel i maten.

 • Skala oekologiska frukter och grönsaker.
 • Undvik läsk och Nestlé te och liknande produkter samt färdiggjorda juicer.
 • Köp ekologiskt kött och vild fisk.

2. Plaster. Undvik att köpa inplastad mat och lägg dem inte I kylskåpet i plastbehållare utan i glas, keramik eller porslin. Använd inte plastbestick, tallrikar eller glas.

 • Undvik att värma upp mat i plastbehållare i mikrovågsugnen.
 • Undvik att använda plastfilm för att täcka över maten.
 • Använd inte aluminiumfolie heller utan ta en djup tallrik att täcka över.
 • Drick helst inte kaffe, te eller vatten ur plastbehållare och undvik att lägga vattenflaskor av plast i solen.
 • Använd helst inte plast för att göra iskuber.

3. Hushållsprodukter

 • Köp helst ekologiska tvättmedel och rengöringsprodukter
 • Använd oblekt klorfritt toapapper och hushållspapper, tamponger, mensbindor, kaffefilter etc.

4. Hälsa och skönhetsmedel

 • Undvik krämer och kosmetika som har giftiga ämnen och östrogenliknande ingredienser såsom parabener.
 • Undvik helst nagellack och aceton.
 • Använd naturliga essentiella oljor som parfym.
 • Använd kemikaliefria tandkrämer, tvålar och deodoranter.
 • Läs innehållsförteckning av kondomer och lubricerande krämer.

5) Låt göra ett blodprovs eller hårmineraltest för att ta reda på antalet gifter i kroppen. Insistera hos din husläkare och se vad som händer.

6) Lär dig hur du kan göra regelbunden detox

7) Lär dig om EDTA, oral kelering som avlägsnar tungmetaller från blodet

8) Ät D3 och K2 vitamin under hela vinterhalvåret, ät kosttillägg i form av Omega 3, undvik icke fermenterade soja produkter och drick hemgjord grönsaks och frukt juice

9) Lär dig och läs på innehållsförteckning av receptbelagda läkemedel

Mediciner och vacciner innehåller giftiga ämnen. Hormonersättningspiller som så frikostigt och övertygande delades ut av gynekologer till kvinnor i klimakteriet visar sig ha haft ett stort ansvar för ökad bröstcancer. Det var inte bara bröstcancer som ökade utan också livmoder och äggstockscancer, hjärtinfarkt samt blodpropp.

Jag var en av dem som fick livmodercancer efter att ha blivit övertalad att ta hormonersättning för att, som man påstod, förebygga hjärtinfarkt, rynkig hy och torra slemhinnor. Säkerligen bidrog det till att jag fick cancer men hur skulle jag kunna bevisa det då?

Ett annat läkemedel är P-piller som ju också innehåller syntetiska hormoner. Enligt annan forskning kan de också bidra till ökad cancerrisk (och nedsatt cancerrisk i andra fall).

Tamoxifen, (Novaldex) är ett läkemedel som ges till vissa bröstcancerpatienter under ett antal år efter avslutad behandling. Forskningsstudier visar att tamoxifen kan öka äggstockscancer och har inte sänkt dödligheten.

Överhuvud taget kan cellgifts- och strålbehandling både minska tumören och öka chansen för återfall. Detta är ingen hemlighet utan har visat sig vara sant enligt åtskilliga utredningar. Exempelvis att cellgiftbehandling av bröstcancer ökar risken för äggstockscancer. Egentligen finns ingen acceptabel förklaring varför skolmedicinen använder kemikalier som kan leda till cancer för att behandla cancer som förorsakats av kemikalier.

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Läs även: ”Hur gjorde Kerstin för att bota sin cancer?”

Referenser

 • “Estrogen action and prostate cancer” Jason L Nelles, Wen-Yang Hu and Gail S Prins ”Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial”
 • BMJ 2014; 348 doi: dx.doi.org/10.1136/bmj.g366 (Published 11 February 2014) Cite this as: BMJ 2014;348:g366 Ovarian cancer risk in premenopausal and perimenopausal women treated with Tamoxifen: a case–control study”
 • A J Swerdlow and M E Jones Cheryl S. Watson, Yow-Jiun Jeng, Jutatip Guptarak. “Endocrine disruption via estrogen receptors that participate in nongenomic signaling pathways. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Volume 127, Issues 1–2, October 2011, Pages 450,ISSN 0960-0760, 10.1016/j.jsbmb.2011.01.015. (Sciencedirect.com/science/article/pii/S 0076011000288)
 • Sam De Coster, Nicolas van Larebeke. Endocrine-Disrupting Chemicals:  Associated Disorders and Mechanisms of Action. Journal of Environmental and Public Health, Published online 2012 September 6. Doi: 10.1155/2012/713696.
 • “Xenoestrogens and How to Minimize Your Exposure.”  Accessed October 15, 2012.
 • Breastcancer.org

“In 2005, the National Toxicology Program classified X-radiation and gamma radiation as known human carcinogens. Although some scientists challenge this premise (e.g., Habron, 2012), most agree that there is no such thing as a safe dose of radiation (Brenner, 2003; NRPB, 1995). A 2005 National Research Council report confirms this finding, stating that “the risk of cancer proceeds in a linear fashion at lower doses [of ionizing radiation] without a threshold and … the smallest dose has the potential to cause a small increase in risk to humans” (NRC, 2005). Radiation damage to genes is cumulative over a lifetime (Boice, 2001). Repeated low-dose exposures over time may have the same harmful effects as a single high-dose exposure.”

Executive director of Breast Cancer Action, in a Huffington Post article published last year:

“Few people realize that Breast Cancer Awareness Month (BCAM) was launched by Astra Zeneca, a pharmaceutical company that sells cancer treatments on the one hand and carcinogenic pesticides on the other.

So BCAM has all along been one big marketing campaign — arguably the most successful marketing campaign of the 20th century.

This is why at Breast Cancer Action, we call October ‘Breast Cancer Industry Month,’ the month when corporations make money professing how much they care about breast cancer by selling pink ribbon products…

How many of the ingredients contained in a random selection of pink products are toxic and bad for our health? No-one knows because of weak chemical regulation in the United States that’s outdated…

We can’t waste another October watching corporations make money off pink ribbon products that contain toxins linked to breast cancer. If you are outraged, take a stand to protect all of us from toxic chemicals that are making us sick because the manufacturers of pink ribbon products certainly won’t.”

Var finns xenoöstrogener?

De finns i:

 • Hudvård:
  • 4-Methylbenzylidene camphor (4-MBC) I solskyddskrämer(sunscreen lotions)
  • Parabener, methylparaben, ethylparaben, propylparaben and butylparaben används vanligen som konserveringsmedel.
  • Benzophenone (sunscreen lotions)
 • Industriprodukter och plaster:
  • Bisphenol A
  • Phthalates (plaster)
  • DEHP (för PVC plaster)

Polybrominated biphenyl ethers (PBDEs) (brandsäkra material, plaster, skum, byggmaterial, elektronik,och motorer).

 • Polychlorinated biphenyls (PCBs)
 • Mat:
 • Erythrosine / FD&C Red No. 3
 • Phenosulfothiazine (a red dye)
 • Butylated hydroxyanisole / BHA (food preservative)
 • Building supplies:
  • Pentachlorophenol (konserveringsmedel i trävaror)
  • Polychlorinated biphenyls / PCBs (I oljor, lubrikanter, målarfärger)
 • Insecticider:
  • Roundup (mot ogräs)och i glyfosat
  • Dieldrin (insecticid)
  • Endosulfan (insekticid)
  • Heptachlor (insecticid)
  • Lindane / hexachlorocyclohexane (insecticide, används i lössmedel, speciella shampoo och andra apoteksprodukter mot skabb och löss) Methoxychlor (insecticide)
  • Fenthion
  • Nonylphenol industriella tvättmedel och pesticider)
  • Other:
   • Propyl gallate
  • Klor och klorprodukter
  • Ethinylestradiol (P-piller)
  • Metalloöstrogener (a class of inorganic xenoestrogens)
  • Alkylphenol (används i rengöringsmedel)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det stämmer att man inte skall blötlägga aprikoskärnorna, så förlorar de B17.

  Jag läste igenom avsnittet på 13 sidor om laetrile i Överlista din cancer av Tanya Harter Pierce.

  B17 består på molekylär nivå av fyra enheter: Två enheter av glukos, en enhet av bensaldehyd och en enhet cyanid. Cyanid-enheten är hårt sammankopplad med de övriga tre enheterna så att dess toxiska egenskaper under de flesta förhållanden är helt inaktiva.

  Dr Ernst T. Krebs, sr och hans son upptäckte att det bara finns en situation i den mänskliga kroppen, vilken kan medföra att cyaniden i B17-vitaminet kopplas loss och frisätts som ett toxiskt ämne. Denna situation uppstår när B17-molekylen kommer i kontakt med ett enzym som kallas beta-glukosidas. Om detta händer frisätts cyanid-enheten och blir toxisk, och även bensaldehyd-enheten i B17-vitaminet frisätts och blir toxisk. Dessa två ämnen är dessutom cirka hundra gånger mer toxiska när de arbetar tillsammans än de är var för sig.

  Otroligt nog råkar det vara så att det enzym, beta-glukosidas, som kopplar loss cyaniden, endast förekommer i någon större mängd på ett ställe i kroppen, nämligen i cancercellen. Den toxiska cyaniden och bensaldehyden från B17-vitaminet frisätts alltså i kroppen endast när vitaminet kommer i kontakt med cancerceller. Uppenbarligen har naturen försett oss med ett genialt försvar mot cancer – och det är ett vanligt näringsämne i födan.

  Men det är inte allt. Naturen har även i reserv försett normala celler med ett skyddande enzym som kallas rhodanes. Detta har vid kontakt förmågan att neutralisera cyanid. I själva verket omvandlar rhodanes faktiskt cyanid till andra komponenter som är bra för kroppen. Vid det här laget borde det inte komma som någon överraskning att få veta att enzymet rhodanes förekommer i stora mängder i hela kroppen, utom där det finns cancer. Om någon mängd cyanid från B17-vitaminet kopplas loss nära normala celler kommer därför enzymet rhodanes omedelbart att detoxifiera cyaniden och omvandla det till icke toxiska ämnen.

  Frukt, grönsaker, spannmål, nötter och frön, men även kött från gräsbetande djur, innehåller B17-vitaminet. Man kan dock ha i åtanke att spannmål, i den form och tillredning som de förekommer i framför allt västvärlden idag, har en störande inverkan på kroppen i olika avseenden, bland annat mineralupptaget i tarmen.

  För övrigt kan man läsa att zink måste finnas i tillräcklig mängd i kroppen för att man skall kunna utnyttja B17, eftersom det utgör en viktig transportmekanisk för B17 in i kroppens vävnader.

  Överlista din cancer är en mycket intressant bok.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/10/18/laetrile-cancer-research-cover-up.aspx

 • Det stämmer att man inte skall blötlägga aprikoskärnorna, så förlorar de B17.

  Jag läste igenom avsnittet på 13 sidor om laetrile i Överlista din cancer av Tanya Harter Pierce.

  B17 består på molekylär nivå av fyra enheter: Två enheter av glukos, en enhet av bensaldehyd och en enhet cyanid. Cyanid-enheten är hårt sammankopplad med de övriga tre enheterna så att dess toxiska egenskaper under de flesta förhållanden är helt inaktiva.

  Dr Ernst T. Krebs, sr och hans son upptäckte att det bara finns en situation i den mänskliga kroppen, vilken kan medföra att cyaniden i B17-vitaminet kopplas loss och frisätts som ett toxiskt ämne. Denna situation uppstår när B17-molekylen kommer i kontakt med ett enzym som kallas beta-glukosidas. Om detta händer frisätts cyanid-enheten och blir toxisk, och även bensaldehyd-enheten i B17-vitaminet frisätts och blir toxisk. Dessa två ämnen är dessutom cirka hundra gånger mer toxiska när de arbetar tillsammans än de är var för sig.

  Otroligt nog råkar det vara så att det enzym, beta-glukosidas, som kopplar loss cyaniden, endast förekommer i någon större mängd på ett ställe i kroppen, nämligen i cancercellen. Den toxiska cyaniden och bensaldehyden från B17-vitaminet frisätts alltså i kroppen endast när vitaminet kommer i kontakt med cancerceller. Uppenbarligen har naturen försett oss med ett genialt försvar mot cancer – och det är ett vanligt näringsämne i födan.

  Men det är inte allt. Naturen har även i reserv försett normala celler med ett skyddande enzym som kallas rhodanes. Detta har vid kontakt förmågan att neutralisera cyanid. I själva verket omvandlar rhodanes faktiskt cyanid till andra komponenter som är bra för kroppen. Vid det här laget borde det inte komma som någon överraskning att få veta att enzymet rhodanes förekommer i stora mängder i hela kroppen, utom där det finns cancer. Om någon mängd cyanid från B17-vitaminet kopplas loss nära normala celler kommer därför enzymet rhodanes omedelbart att detoxifiera cyaniden och omvandla det till icke toxiska ämnen.

  Frukt, grönsaker, spannmål, nötter och frön, men även kött från gräsbetande djur, innehåller B17-vitaminet. Man kan dock ha i åtanke att spannmål, i den form och tillredning som de förekommer i framför allt västvärlden idag, har en störande inverkan på kroppen i olika avseenden, bland annat mineralupptaget i tarmen.

  För övrigt kan man läsa att zink måste finnas i tillräcklig mängd i kroppen för att man skall kunna utnyttja B17, eftersom det utgör en viktig transportmekanisk för B17 in i kroppens vävnader.

  Överlista din cancer är en mycket intressant bok.

  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/10/18/laetrile-cancer-research-cover-up.aspx

 • Hej! Har du kontaktuppgifter till Dr Lippeki som du skrivit om på andra sidor?bJag har googlat men hittar ingenting…
  mvh
  Fredrik

  • Hej Fredrik, tyvarr vet jag inte var han tog vagen for i Sverige fick han inte fortsatta sitt viktiga arbete pga av myndigheterna.Om du googlar pa kelenering [kelering] (chelation pa engelska) kan du hitta kliniker i Schweiz och Tyskland.MVH Kerstin

 • Hej! Har du kontaktuppgifter till Dr Lippeki som du skrivit om på andra sidor?bJag har googlat men hittar ingenting…
  mvh
  Fredrik

  • Hej Fredrik, tyvarr vet jag inte var han tog vagen for i Sverige fick han inte fortsatta sitt viktiga arbete pga av myndigheterna.Om du googlar pa kelenering [kelering] (chelation pa engelska) kan du hitta kliniker i Schweiz och Tyskland.MVH Kerstin

  • Hej Kim Barbro,
   Aprikoskärnor är kända för att innehålla ett vitamin som är B17 Man vet genom studier av folk som bor i olika delar av världen och som nästan aldrig får cancer att speciellt aprikoskärnor eller deras extrakt (Laetrile) kan hjälpa att skala av den skyddande hinnan som cancerceller har.det hjälper immunförsvaret att upptäcka cancerceller i tid och göra det som är deras jobb nämligen avlägsna dem.
   Du kan ta från 10 -15 om dagen. Det sägs att om man blötlägger dem blir de mindre bittra.Vet dock inte helt bestämt om något B vitamin går förlorat så kanske gör man bäst i att dricka det vatten man upplöst dem i också.
   Lycka till, aprikoskärnor ar en bra metod att förebygga cancer och även att hjälpa läka kroppen.
   MVHKerstin

  • Hej Kim Barbro,
   Aprikoskärnor är kända för att innehålla ett vitamin som är B17 Man vet genom studier av folk som bor i olika delar av världen och som nästan aldrig får cancer att speciellt aprikoskärnor eller deras extrakt (Laetrile) kan hjälpa att skala av den skyddande hinnan som cancerceller har.det hjälper immunförsvaret att upptäcka cancerceller i tid och göra det som är deras jobb nämligen avlägsna dem.
   Du kan ta från 10 -15 om dagen. Det sägs att om man blötlägger dem blir de mindre bittra.Vet dock inte helt bestämt om något B vitamin går förlorat så kanske gör man bäst i att dricka det vatten man upplöst dem i också.
   Lycka till, aprikoskärnor ar en bra metod att förebygga cancer och även att hjälpa läka kroppen.
   MVHKerstin

 • Tack för svar. Det säger mycket och det är för långt tillbaks i tiden för att göra en jämförelse förstås. Men det kanske är ett bra facit för de som vill forska? Om nu dessa gamla data finns kvar.

 • Vad jag vet Ruben att Argentina är ett av de stora GMO odlarna i världen och dar registreras en klar ökning av cancer och missbildade barn.Läs gärna:
  After 18 years of systematic sprayings, health teams in fumigated towns detect a change in the pattern of diseases in their populations: respiratory problems are much more common and are linked to the application of agricultural poisons, as is chronic dermatitis. Similarly, during fumigation, epileptic patients convulse much more frequently, and depression, immune and endocrine disorders are more frequent.

  High rates of miscarriages are recorded (up to 23 % of women of reproductive age had at least one abortion in the past 5 years) and consultations for infertility in men and women have significantly increased. Herds of goats belonging to farmers and indigenous people in some areas record up to 100 % of abortions or premature deaths due to malformations linked to pesticide exposure. Increased thyroid disorders and diabetes are also detected in local people.

  More and more children are born with defects in these areas, especially if the first months of pregnancy coincide with the time of spraying. Down’s syndrome, spina bifida, myelomeningocele (neural tube defect), congenital heart disease, etc. are diagnosed more frequently in those areas; in some towns and during some years, at triple the normal rates, and directly linked to increased pesticide applications around the towns [3, 4] (see Figure 1). Neural tube defects are among the most common developmental birth defects observed, which is consistent with lab studies and farm observations see [5] A Roundup of Roundup® Reveals Converging Pattern of Toxicity from Farm to Clinic to Laboratory Studies, SiS 65].

  Det säger allt

 • Tack för svar. Det säger mycket och det är för långt tillbaks i tiden för att göra en jämförelse förstås. Men det kanske är ett bra facit för de som vill forska? Om nu dessa gamla data finns kvar.

 • Vad jag vet Ruben att Argentina är ett av de stora GMO odlarna i världen och dar registreras en klar ökning av cancer och missbildade barn.Läs gärna:
  After 18 years of systematic sprayings, health teams in fumigated towns detect a change in the pattern of diseases in their populations: respiratory problems are much more common and are linked to the application of agricultural poisons, as is chronic dermatitis. Similarly, during fumigation, epileptic patients convulse much more frequently, and depression, immune and endocrine disorders are more frequent.

  High rates of miscarriages are recorded (up to 23 % of women of reproductive age had at least one abortion in the past 5 years) and consultations for infertility in men and women have significantly increased. Herds of goats belonging to farmers and indigenous people in some areas record up to 100 % of abortions or premature deaths due to malformations linked to pesticide exposure. Increased thyroid disorders and diabetes are also detected in local people.

  More and more children are born with defects in these areas, especially if the first months of pregnancy coincide with the time of spraying. Down’s syndrome, spina bifida, myelomeningocele (neural tube defect), congenital heart disease, etc. are diagnosed more frequently in those areas; in some towns and during some years, at triple the normal rates, and directly linked to increased pesticide applications around the towns [3, 4] (see Figure 1). Neural tube defects are among the most common developmental birth defects observed, which is consistent with lab studies and farm observations see [5] A Roundup of Roundup® Reveals Converging Pattern of Toxicity from Farm to Clinic to Laboratory Studies, SiS 65].

  Det säger allt

 • Det skulle vara intressant höra om Argentinas cancer-statistik idag. Har för mej att jag läst för 20-30 år sedan om att Argentina har flest rökare och är de mesta köttätarna men har jämförelsevis minst andel cancerfall. Jag minns att jag läste i samma veva att deras hjärt/kärl sjukdomar var en bråkdel av våra i Europa. Vet inte hur det är nu. Finns det kanske ett samband med artikeln och livsstilen i Argentina? Svår fråga förstås, men högintressant just för just den statistik jag läst för ca: 30 år sedan.

 • Det skulle vara intressant höra om Argentinas cancer-statistik idag. Har för mej att jag läst för 20-30 år sedan om att Argentina har flest rökare och är de mesta köttätarna men har jämförelsevis minst andel cancerfall. Jag minns att jag läste i samma veva att deras hjärt/kärl sjukdomar var en bråkdel av våra i Europa. Vet inte hur det är nu. Finns det kanske ett samband med artikeln och livsstilen i Argentina? Svår fråga förstås, men högintressant just för just den statistik jag läst för ca: 30 år sedan.

 • Tack för värdefull information. Långsamt tar vi bort alla dessa störningar av metaller, gifter, strålning och dålig mat och vi blir friskare och mindre sjuka. MVH Kerstin

 • Tack för värdefull information. Långsamt tar vi bort alla dessa störningar av metaller, gifter, strålning och dålig mat och vi blir friskare och mindre sjuka. MVH Kerstin

 • Kombinationen bygel-bh med metall tråd, mobilstrålning och deodorant med bl a aluminumoxid. Lär ge konstant exponering av magnetfält på bröstens körtlar, eftersom metallen lagrar uppladdningen av magnetfälten. Aluminum medverkar till extrem god ledningsförmåga och ökar effekten av exponeringen. Det lär bli ungefär som daglig mammografi med strålning……..

 • Kombinationen bygel-bh med metall tråd, mobilstrålning och deodorant med bl a aluminumoxid. Lär ge konstant exponering av magnetfält på bröstens körtlar, eftersom metallen lagrar uppladdningen av magnetfälten. Aluminum medverkar till extrem god ledningsförmåga och ökar effekten av exponeringen. Det lär bli ungefär som daglig mammografi med strålning……..

 • hej Josef, jag tycker inte du särskilt väl informerad om kött och cancer eller mejeriprodukter och cancer. Jag håller med om vita kolhydrater och socker men , det finns mycket mer att säga…MVH Kerstin

 • Hej Anita tack för dina uppmuntrande ord.For att skicka till riksdagsledamoter vet jag inte men du kan skicka till Statens <medicinsk-etiska rad och deras Rådsmedlemmar..Det ar latt att googla dem.MVH Kerstin

 • Tack!

  Skickade min fru att kolla alla hennes krämer och mycket riktigt fanns Paraben i “NIVEA Q10 PLUS ANTI-WRINKLE MOISTURIZING DAY CREAM”.handkräm.
  Usch, och hon som har tagit på mig 🙂

 • hej Josef, jag tycker inte du särskilt väl informerad om kött och cancer eller mejeriprodukter och cancer. Jag håller med om vita kolhydrater och socker men , det finns mycket mer att säga…MVH Kerstin

 • Hej Anita tack för dina uppmuntrande ord.For att skicka till riksdagsledamoter vet jag inte men du kan skicka till Statens <medicinsk-etiska rad och deras Rådsmedlemmar..Det ar latt att googla dem.MVH Kerstin

 • Till alla som läser denna artikel vill jag uppmana – DELA, DELA, DELA! Gärna offentligt för detta är så läsvärt, så upplysande…tror att människor kommer till ett uppvaknande som de inte upplevt tidigare.

  Många skummar förbi artiklar om cancer…de vill inte veta, om de inte har någon när och kär person som drabbats. Men börjar man läsa det här blir man fängslad och måste läsa färdigt. Tack Kerstin Unger-Salèn för all denna information!

  Kan någon tala om hur man skickar grupp-mail till alla riksdagsmän/kvinnor?

 • OM UPPHOV TILL OCH BOT FÖR CANCER MM

  Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på proteiner (”fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett, smör, vispgrädde osv och ekologiskt vegetabiliskt fett av typ kokosolja och olivolja. Det ger en naturlig jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en ”perfekt” funktion.

  Denna kost är kort och gott rena hälsokosten för Kroppen.


  För att få en än jämnare naturlig normalt låg blodsockernivå – så kan en rågad tesked ekologiskt potatismjöl – utrört i ca 0.5 dl kallt vatten (kommunalt kranvatten är ej alltid ett tjänligt livsmedel) – som intas före varje måltid – vara ett gott tips. Därtill så lär det kunna bidra till att de goda bakterierna i tjocktarmen får vad de behöver för att trivas.

  Som nödfoder kan Kroppen även överleva på socker och kolhydrater under en viss tid – ifall hen ej har cancer.


  Sedan ca 50 år tillbaka så har Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – av etablissemanget lurats till att tro att socker och kolhydrater är en nödvändig ingrediens i kosten. Livsfarliga verket = Livsmedelsverket förordar en kost som innehåller 60-70 % socker och kolhydrater – och som därtill skall vara fettsnål – annars blir Wi överviktiga, får hjärt- och kärlproblem, cancer, psykiska bekymmer osv.

  Men det är lögn och förbannad dikt – därför att det Wi blir överviktiga av, får hjärt- och kärlproblem, cancer, psykiska bekymmer osv av – ÄR för mycket av socker och kolhydrater i kosten. Thats it – eller ?

  [OBS MAX 300 ORD. KOMMENTAREN KAPAD EFTER CA 300 ORD – MODERATOR]

 • Hej Inga Britt, ja myndigheter och media undanhåller oss information.Dessutom när man redogör för ökningen av cancer incidens har man redan tagit hänsyn till att befolkningen lever längre.Så det argumentet är inte giltigt.Dessutom kryper cancerfallen ner i åldrarna på ett hårresande sätt. Så många får det redan i 45 års åldern. Varför skriver ingen om detta. det är ju statistiska fakta.
  Vad jag konstaterar att etablerad media inte tar upp dessa saker, de är som en osynlig mur där uppsökande journalistik som är obekväm helt enkelt inte finns längre. jag tror de är styrda av annonsörerna eller är journalister uppköpta.Vad vet jag? En saker är säker mycket förtigs om cancer som borde vara allmängiltig kunskap.MVH Kerstin

 • Tack Per, Conny, och Inger, det är alltid uppmuntrande att ni hör av er för jag sitter i min stuga och vill naturligtvis nå ut och veta vad artikeln väcker för slags funderingar. Tack igen och jag återkommer MVH Kerstin

 • Hej Sigridur och Johnny, det gäller att inte bli nedslagen och ge upp utan koncentrera sig på vad man sjalv kan göra i sin närmaste omgivning. Än så länge är vi kanske få som börjar bli medvetna men skaran växer och tack vare Newsvoice.se som tillåter det fria ordet kan jag och andra få sprida ocensurerad och ekonomiskt oavhängig information.

  Många ringer till mig och jag uppmuntrar dem att söka egen kunskap och vara självständiga i sin beslut om behandlingar och annat som vården vill göra med dem.

  Sen vill jag fortsätta att göra mina egna efterforskningar eftersom jag skriver på min bok om cancer som jag hoppas ska komma ut snart..Där blir det en hel del avslöjanden och jag vill också vara konstruktiv och ge redskap så allmänheten får kontroll över det som är möjligt.

  Är också förbluffad över hur myndigheter och politiker har kunnat bli så lierade med ekonomiska intressen och hur okunniga de är i sin tur. Jag uppmanar alla att skriva till dem, ställ obehagliga frågor och be dem göra något. Att man inte har en plan för att förebygga cancer är oförlåtligt. MVH Kerstin

 • Tack!

  Skickade min fru att kolla alla hennes krämer och mycket riktigt fanns Paraben i “NIVEA Q10 PLUS ANTI-WRINKLE MOISTURIZING DAY CREAM”.handkräm.
  Usch, och hon som har tagit på mig 🙂

 • En fantastiskt bra artikel. TACK <3 Blir alltid lika bedrövad (konstant!) över det faktum att människor styrs av dessa företag och myndigheter som gemensamt slår sönder allmänhetens hälsa och liv. Tack vare internet kan alla få del av den information, som förr endast var till för en elit i samhället.

 • Till alla som läser denna artikel vill jag uppmana – DELA, DELA, DELA! Gärna offentligt för detta är så läsvärt, så upplysande…tror att människor kommer till ett uppvaknande som de inte upplevt tidigare.

  Många skummar förbi artiklar om cancer…de vill inte veta, om de inte har någon när och kär person som drabbats. Men börjar man läsa det här blir man fängslad och måste läsa färdigt. Tack Kerstin Unger-Salèn för all denna information!

  Kan någon tala om hur man skickar grupp-mail till alla riksdagsmän/kvinnor?

 • OM UPPHOV TILL OCH BOT FÖR CANCER MM

  Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på proteiner (“fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett, smör, vispgrädde osv och ekologiskt vegetabiliskt fett av typ kokosolja och olivolja. Det ger en naturlig jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en “perfekt” funktion.

  Denna kost är kort och gott rena hälsokosten för Kroppen.


  För att få en än jämnare naturlig normalt låg blodsockernivå – så kan en rågad tesked ekologiskt potatismjöl – utrört i ca 0.5 dl kallt vatten (kommunalt kranvatten är ej alltid ett tjänligt livsmedel) – som intas före varje måltid – vara ett gott tips. Därtill så lär det kunna bidra till att de goda bakterierna i tjocktarmen får vad de behöver för att trivas.

  Som nödfoder kan Kroppen även överleva på socker och kolhydrater under en viss tid – ifall hen ej har cancer.


  Sedan ca 50 år tillbaka så har Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – av etablissemanget lurats till att tro att socker och kolhydrater är en nödvändig ingrediens i kosten. Livsfarliga verket = Livsmedelsverket förordar en kost som innehåller 60-70 % socker och kolhydrater – och som därtill skall vara fettsnål – annars blir Wi överviktiga, får hjärt- och kärlproblem, cancer, psykiska bekymmer osv.

  Men det är lögn och förbannad dikt – därför att det Wi blir överviktiga av, får hjärt- och kärlproblem, cancer, psykiska bekymmer osv av – ÄR för mycket av socker och kolhydrater i kosten. Thats it – eller ?

  [OBS MAX 300 ORD. KOMMENTAREN KAPAD EFTER CA 300 ORD – MODERATOR]

 • Hej Inga Britt, ja myndigheter och media undanhåller oss information.Dessutom när man redogör för ökningen av cancer incidens har man redan tagit hänsyn till att befolkningen lever längre.Så det argumentet är inte giltigt.Dessutom kryper cancerfallen ner i åldrarna på ett hårresande sätt. Så många får det redan i 45 års åldern. Varför skriver ingen om detta. det är ju statistiska fakta.
  Vad jag konstaterar att etablerad media inte tar upp dessa saker, de är som en osynlig mur där uppsökande journalistik som är obekväm helt enkelt inte finns längre. jag tror de är styrda av annonsörerna eller är journalister uppköpta.Vad vet jag? En saker är säker mycket förtigs om cancer som borde vara allmängiltig kunskap.MVH Kerstin

 • Tack Per, Conny, och Inger, det är alltid uppmuntrande att ni hör av er för jag sitter i min stuga och vill naturligtvis nå ut och veta vad artikeln väcker för slags funderingar. Tack igen och jag återkommer MVH Kerstin

 • Hej Sigridur och Johnny, det gäller att inte bli nedslagen och ge upp utan koncentrera sig på vad man sjalv kan göra i sin närmaste omgivning. Än så länge är vi kanske få som börjar bli medvetna men skaran växer och tack vare Newsvoice.se som tillåter det fria ordet kan jag och andra få sprida ocensurerad och ekonomiskt oavhängig information.

  Många ringer till mig och jag uppmuntrar dem att söka egen kunskap och vara självständiga i sin beslut om behandlingar och annat som vården vill göra med dem.

  Sen vill jag fortsätta att göra mina egna efterforskningar eftersom jag skriver på min bok om cancer som jag hoppas ska komma ut snart..Där blir det en hel del avslöjanden och jag vill också vara konstruktiv och ge redskap så allmänheten får kontroll över det som är möjligt.

  Är också förbluffad över hur myndigheter och politiker har kunnat bli så lierade med ekonomiska intressen och hur okunniga de är i sin tur. Jag uppmanar alla att skriva till dem, ställ obehagliga frågor och be dem göra något. Att man inte har en plan för att förebygga cancer är oförlåtligt. MVH Kerstin

 • En fantastiskt bra artikel. TACK <3 Blir alltid lika bedrövad (konstant!) över det faktum att människor styrs av dessa företag och myndigheter som gemensamt slår sönder allmänhetens hälsa och liv. Tack vare internet kan alla få del av den information, som förr endast var till för en elit i samhället.

 • Cancervävnad är svamp som närs av socker. Cancerns “gåta” löstes av Otto Warburg för snart 100 år sedan, men ändå har vi låtit läkemedelsindustrin och andra profitörer lura oss. Man blir så uppgiven att man snart inte orkar reagera på vansinnet och på folks ointresse att ta reda på fakta. Men, det är klart, vi blir ju på sikt färre människor på jorden då endast de starka kommer att överleva och kunna reproducera sig, och det kanske är tanken bakom detta bedrägeri…

 • Cancervävnad är svamp som närs av socker. Cancerns “gåta” löstes av Otto Warburg för snart 100 år sedan, men ändå har vi låtit läkemedelsindustrin och andra profitörer lura oss. Man blir så uppgiven att man snart inte orkar reagera på vansinnet och på folks ointresse att ta reda på fakta. Men, det är klart, vi blir ju på sikt färre människor på jorden då endast de starka kommer att överleva och kunna reproducera sig, och det kanske är tanken bakom detta bedrägeri…

 • Tack Kerstin, för en fantastiskt bra artikel! Ska spara – och dela med mig av informationen.

  @ Pelle: Eftersom myndigheter sällen (eller aldrig) gör något ‘i positiv riktning’ när det gäller hälsa – är det verkligen upp till var och en av oss att fortsätta att läsa, lära och informera vidare om allt som rör vår hälsa.

  För en frisk planet behövs det att ‘var och en av oss’ fortsätter att kämpa (på barrikaderna!) för våra barnbarn och kommande generationers skull. Det går inte längre att blunda och hoppas på det bästa…

 • Mycket skulle vara vunnet om bara 2 saker kunde åstadkommas:
  – bort med alla mobilsystem (se föredrag 10 mars om detta)
  – odling i fullgoda jordar
  Dessa två, enbart, skulle räcka för att vi skulle återfå vår hälsa.
  Sedan tarmrening som rensar ut de giftiga bakterier du går och bär på. Jag har provat
  och det var det bästa hälsorecept jag någonsin fått.

  Betr Cancerfonden: – jag förslog dem att titta närmare på en s.k. Zapper som jag byggt och som med röntgen på Södersjukhuset bevisats kunna stoppa cancer. De vägrade. SVT vägrade ta upp detta som en nyhet.

  Du måste som privatperson se till att vi blir av med politiker och maktfolk, för de har en egen agenda att förstöra för oss andra.
  Om du tror att detta är konspirationsteori – tänk en vända till. Se dig om i världen och fråga dig varför inget görs i positiv riktning.

 • Bra artikel! När media rapporterar om ökad cancerfrekvens så hänvisar man detta till, bättre diagnosmetoder och att befolkningen blir äldre !!?? Inte ett ord om miljögifter eller annat som vi utsätts för. Det märkligaste är ändå att människor går på sådana påståenden, verkar som om de flesta tappat sunt förnuft idag. Eller så stoppar man huvudet i sanden och förväntar sig att någon annan ska lösa problemen när de uppstår….ingen ska behöva ta personligt ansvar, varken för hälsa eller miljö.

 • Tack Kerstin, för en fantastiskt bra artikel! Ska spara – och dela med mig av informationen.

  @ Pelle: Eftersom myndigheter sällen (eller aldrig) gör något ‘i positiv riktning’ när det gäller hälsa – är det verkligen upp till var och en av oss att fortsätta att läsa, lära och informera vidare om allt som rör vår hälsa.

  För en frisk planet behövs det att ‘var och en av oss’ fortsätter att kämpa (på barrikaderna!) för våra barnbarn och kommande generationers skull. Det går inte längre att blunda och hoppas på det bästa…

 • Väldigt bra och informativ artikel, jag är mer än övertygad om att det flesta cancersjukdomar idag kan hänvisas till de vi utsätts för. Den här informationen skulle behöva komma ut till den stora massan. Det är förvånansvärt många som tror att cancer är relaterat till våra gener och ärftlighet. Bara det är ganska intressant hur man kan tro det helt blint. Frågan är om man inte vill se sambandet eller så är det ren okunskap.

 • Imponerande redogörelse. Tack. Och största respekt, särskilt så här på internationella kvinnodagen.

 • Mycket bra artikel om cancer. Ni som inte var medvetna om den här informationen tidigare, använd Kerstin Unger-Saléns artikel för att nyorientera er beträffande cancer, den information hon lägger fram här är helt sann och en bra grundplåt för vidare faktainhämtning i ämnet.

 • Mycket skulle vara vunnet om bara 2 saker kunde åstadkommas:
  – bort med alla mobilsystem (se föredrag 10 mars om detta)
  – odling i fullgoda jordar
  Dessa två, enbart, skulle räcka för att vi skulle återfå vår hälsa.
  Sedan tarmrening som rensar ut de giftiga bakterier du går och bär på. Jag har provat
  och det var det bästa hälsorecept jag någonsin fått.

  Betr Cancerfonden: – jag förslog dem att titta närmare på en s.k. Zapper som jag byggt och som med röntgen på Södersjukhuset bevisats kunna stoppa cancer. De vägrade. SVT vägrade ta upp detta som en nyhet.

  Du måste som privatperson se till att vi blir av med politiker och maktfolk, för de har en egen agenda att förstöra för oss andra.
  Om du tror att detta är konspirationsteori – tänk en vända till. Se dig om i världen och fråga dig varför inget görs i positiv riktning.

 • Bra artikel! När media rapporterar om ökad cancerfrekvens så hänvisar man detta till, bättre diagnosmetoder och att befolkningen blir äldre !!?? Inte ett ord om miljögifter eller annat som vi utsätts för. Det märkligaste är ändå att människor går på sådana påståenden, verkar som om de flesta tappat sunt förnuft idag. Eller så stoppar man huvudet i sanden och förväntar sig att någon annan ska lösa problemen när de uppstår….ingen ska behöva ta personligt ansvar, varken för hälsa eller miljö.

 • Väldigt bra och informativ artikel, jag är mer än övertygad om att det flesta cancersjukdomar idag kan hänvisas till de vi utsätts för. Den här informationen skulle behöva komma ut till den stora massan. Det är förvånansvärt många som tror att cancer är relaterat till våra gener och ärftlighet. Bara det är ganska intressant hur man kan tro det helt blint. Frågan är om man inte vill se sambandet eller så är det ren okunskap.

 • Imponerande redogörelse. Tack. Och största respekt, särskilt så här på internationella kvinnodagen.

 • Mycket bra artikel om cancer. Ni som inte var medvetna om den här informationen tidigare, använd Kerstin Unger-Saléns artikel för att nyorientera er beträffande cancer, den information hon lägger fram här är helt sann och en bra grundplåt för vidare faktainhämtning i ämnet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *