Stockholms Universitet stoppar föredrag med professor om hälsorisker med trådlös teknik

publicerad 4 mars 2016
- av Mona Nilsson
Stockholms Universitet_, ogo

Stockholms Universitet_, ogoTio dagar före ett planerat föredrag på Stockholms Universitet med den amerikanske professorn Martin Pall säger universitetet upp avtalet med arrangören föreningen Vågbrytaren. Universitetet har plötsligt upptäckt att man internt gjort fel när man hyr ut till externa organisationer.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen

Bokningen av lokalen bekräftades av universitetets lokalservice den 8 december, men den 29 februari, får föreningens styrelseledamot Gunilla Ladberg följande meddelande:

Hej!

Vi har upptäckt att vi genomfört felaktiga bokningar för externa parter i våra undervisningslokaler. Bokningar som inte får göras enligt de riktlinjer som finns för uthyrning av undervisningslokalerna. Med anledning av detta måste vi tyvärr avboka alla externa uthyrningar från och med nu.
Detta innebär att den bokning som är gjord för Föreningen Vågbrytaren i Hörsal 2 den 10 mars kl 17.30 – 20.30 avbokas. Vi ber så mycket om ursäkt för detta.

Med vänlig hälsning
Ann-Marie Larsson, Avd. chef för Tekniska avdelningen

”Alla” externa uthyrningar var bara två stycken

Det visar sig vid närmare förfrågning hos Ann-Marie Larsson [länk] att man i slutet av sista veckan i februari plötsligt kom på att man skulle gå igenom alla bokningar varvid man upptäckte att man internt gjort fel. ”Alla externa uthyrningar” som man då kom fram till måste avbokas var två till antalet. Förutom Vågbrytaren med Martin Pall den 10 mars gällde det en trädgårdsförening den 25 april.

Stockholms Universitets förvaltningschef, Joakim Malmström, skickar också ett meddelande till Gunilla Ladberg:

"Stockholms universitet har en ytterst strikt hållning till uthyrning av universitetets lokaler till externa arrangörer. Undantag medges endast om tydlig studentnytta föreligger och beslut därom fattas av förvaltningschefen. Avbokningen av er lokal sker efter att det uppdagats att Tekniska avdelningen begått ett fel vid bokningen, vilket Ann-Marie Larsson varit tydlig med i kontakten med er. Vi beklagar djupt de eventuella olägenheter det innebär för er."

Det förvaltningschefen här säger stämmer dock inte. I universitetets regelbok finns en uppräkning av vilka kategorier som man normalt kan hyra ut till. Därefter står följande:

”Förvaltningschefen får också besluta om uthyrning av universitetets lokaler till annan än de ovan angivna.”

Vetenskap och Folkbildning motarbetar föredrag

Frågan inställer sig då om universitetets tekniska avdelning fått hjälp med att upptäcka ”felet” man anser att man själv begått när man ingick en överenskommelse med föreningen Vågbrytaren? Ann-Marie Larsson förnekar att universitetet skulle utsatts för externa påtryckningar.

En organisation som under många år motarbetat och försökt stoppa föredrag om risker med elektromagnetisk strålning är industrifrontorganisationen Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Den 17 februari skriver föreningens medlem Mattias Lantz följande på VoF:s facebooksida:

"Vågbrytaren och Strålskyddsstiftelsen har ett par "intressanta" evenemang i Stockholm i mars, ett av dem på Stockholms universitet. Jag gissar att de hyrt lokal där, men frågan är om SU vet vilka de hyr ut till."

Mattias Lantz ogillar föredrag om elektrosmog

Mattias Lantz är anställd vid Uppsala Universitet som forskare i tillämpad kärnfysik och är medlem i Analysgruppen Svensk Energi - Swedenergy, som är knuten till svensk kraftindustri. Han är även en av grundarna bakom Nuclear Power? Yes Please. Lantz gjorde sitt bästa för att försöka stoppa ett föredrag om elektromagnetisk strålning i Orust kommun för ett par år sedan.

Mattias Lantz skickade den 14 september 2013 ett mail från sin e-postadress och position vid Uppsala Universitet till Orust Waldorfförskola och Orust kommun, i vilket han uttryckte sin kritik mot föredragshållaren Olle Johansson. Lantz var oroad över att föredraget ”i onödan skulle spä på den oro många människor bär på”.

"Är det i Orust kommuns och Studieförbundet Vuxenskolans intresse att arrangera ett evenemang som osakligt skrämmer kommuninnevånarna?"

Mattias Lantz rekommenderade arrangören att se till att:

”...balansera programmet med saklig information, exempelvis genom att bjuda in någon från Strålsäkerhetsmyndigheten. Om inte detta är möjligt bör ni i mitt tycke överväga att ändra på programpunkten, alternativt ställa in den”.

Ett tredje förslag är att föredraget ska ses som en konstnärlig installation utan vetenskapligt eller informativt värde. Mattias Lantz hoppas då att arrangören:

”...klart och tydligt informerar besökarna om att det enbart är frågan om en slags underhållning.”

Mattias Lantz undertecknar med att ange att han är forskare i experimentell fysik, men inte att han är knuten till svensk kraftindustri.

Vad ska man tro om universitetets agerande? Vågbrytaren lyckades dock, trots den knappa tiden, hitta en ny lokal på GIH så att föredraget med professor Martin Pall om hälsorisker med trådlös teknik kan genomföras som planerat den 10 mars.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen

Relaterat