Stockholms Universitet stoppar föredrag med professor om hälsorisker med trådlös teknik

publicerad 4 mars 2016
- Mona Nilsson
Stockholms Universitet_, ogo

Stockholms Universitet_, ogoTio dagar före ett planerat föredrag på Stockholms Universitet med den amerikanske professorn Martin Pall säger universitetet upp avtalet med arrangören föreningen Vågbrytaren. Universitetet har plötsligt upptäckt att man internt gjort fel när man hyr ut till externa organisationer.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen

Bokningen av lokalen bekräftades av universitetets lokalservice den 8 december, men den 29 februari, får föreningens styrelseledamot Gunilla Ladberg följande meddelande:

Hej!

Vi har upptäckt att vi genomfört felaktiga bokningar för externa parter i våra undervisningslokaler. Bokningar som inte får göras enligt de riktlinjer som finns för uthyrning av undervisningslokalerna. Med anledning av detta måste vi tyvärr avboka alla externa uthyrningar från och med nu.
Detta innebär att den bokning som är gjord för Föreningen Vågbrytaren i Hörsal 2 den 10 mars kl 17.30 – 20.30 avbokas. Vi ber så mycket om ursäkt för detta.

Med vänlig hälsning
Ann-Marie Larsson, Avd. chef för Tekniska avdelningen

”Alla” externa uthyrningar var bara två stycken

Det visar sig vid närmare förfrågning hos Ann-Marie Larsson [länk] att man i slutet av sista veckan i februari plötsligt kom på att man skulle gå igenom alla bokningar varvid man upptäckte att man internt gjort fel. ”Alla externa uthyrningar” som man då kom fram till måste avbokas var två till antalet. Förutom Vågbrytaren med Martin Pall den 10 mars gällde det en trädgårdsförening den 25 april.

Stockholms Universitets förvaltningschef, Joakim Malmström, skickar också ett meddelande till Gunilla Ladberg:

“Stockholms universitet har en ytterst strikt hållning till uthyrning av universitetets lokaler till externa arrangörer. Undantag medges endast om tydlig studentnytta föreligger och beslut därom fattas av förvaltningschefen. Avbokningen av er lokal sker efter att det uppdagats att Tekniska avdelningen begått ett fel vid bokningen, vilket Ann-Marie Larsson varit tydlig med i kontakten med er. Vi beklagar djupt de eventuella olägenheter det innebär för er.”

Det förvaltningschefen här säger stämmer dock inte. I universitetets regelbok finns en uppräkning av vilka kategorier som man normalt kan hyra ut till. Därefter står följande:

”Förvaltningschefen får också besluta om uthyrning av universitetets lokaler till annan än de ovan angivna.”

Vetenskap och Folkbildning motarbetar föredrag

Frågan inställer sig då om universitetets tekniska avdelning fått hjälp med att upptäcka ”felet” man anser att man själv begått när man ingick en överenskommelse med föreningen Vågbrytaren? Ann-Marie Larsson förnekar att universitetet skulle utsatts för externa påtryckningar.

En organisation som under många år motarbetat och försökt stoppa föredrag om risker med elektromagnetisk strålning är industrifrontorganisationen Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Den 17 februari skriver föreningens medlem Mattias Lantz följande på VoF:s facebooksida:

“Vågbrytaren och Strålskyddsstiftelsen har ett par “intressanta” evenemang i Stockholm i mars, ett av dem på Stockholms universitet. Jag gissar att de hyrt lokal där, men frågan är om SU vet vilka de hyr ut till.”

Mattias Lantz ogillar föredrag om elektrosmog

Mattias Lantz är anställd vid Uppsala Universitet som forskare i tillämpad kärnfysik och är medlem i Analysgruppen Svensk Energi – Swedenergy, som är knuten till svensk kraftindustri. Han är även en av grundarna bakom Nuclear Power? Yes Please. Lantz gjorde sitt bästa för att försöka stoppa ett föredrag om elektromagnetisk strålning i Orust kommun för ett par år sedan.

Mattias Lantz skickade den 14 september 2013 ett mail från sin e-postadress och position vid Uppsala Universitet till Orust Waldorfförskola och Orust kommun, i vilket han uttryckte sin kritik mot föredragshållaren Olle Johansson. Lantz var oroad över att föredraget ”i onödan skulle spä på den oro många människor bär på”.

“Är det i Orust kommuns och Studieförbundet Vuxenskolans intresse att arrangera ett evenemang som osakligt skrämmer kommuninnevånarna?”

Mattias Lantz rekommenderade arrangören att se till att:

”…balansera programmet med saklig information, exempelvis genom att bjuda in någon från Strålsäkerhetsmyndigheten. Om inte detta är möjligt bör ni i mitt tycke överväga att ändra på programpunkten, alternativt ställa in den”.

Ett tredje förslag är att föredraget ska ses som en konstnärlig installation utan vetenskapligt eller informativt värde. Mattias Lantz hoppas då att arrangören:

”…klart och tydligt informerar besökarna om att det enbart är frågan om en slags underhållning.”

Mattias Lantz undertecknar med att ange att han är forskare i experimentell fysik, men inte att han är knuten till svensk kraftindustri.

Vad ska man tro om universitetets agerande? Vågbrytaren lyckades dock, trots den knappa tiden, hitta en ny lokal på GIH så att föredraget med professor Martin Pall om hälsorisker med trådlös teknik kan genomföras som planerat den 10 mars.

Text: Mona Nilsson, ordf. Strålskyddsstiftelsen

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Denna diskussion går parallellt i flera kommentarstrådar och jag skrev i annan att mitt engagemang i denna fråga upphör här. Jag kommer efter detta inlägg inte att besvara fler inlägg eller påhopp i kommentarerna om Pall.
  Andra kommer att över och gräva fram de faktorer som orsakat denna situation. Först måste det klarläggas vilket företag (ProHealth?) det är som har drivet på allt detta, alltså vem som är finansiellt och verksamhetsansvarig för pillertillverkningen, marknadsföringen, deras “white paper” och deras affärsplan. Här kan Vågbrytaren vara till stor hjälp med att öppet berätta om hur de kontaktades, vilka företagets krav var och vilka löften de utlovade. Detta kommer att jämföras med företagets affärsmetoder och hur de har agerat i andra länder.
  Nästa steg i utvecklingen kommer att ske i ett annat forum än detta och kommer att skada de verkligt drabbade, även alternativmedicinen får sig en känga men förhoppningsvis försvinner det också några bedragare och kvacksalvare. Men att hålla skojarna borta och agera grindvakt är en uppgift för de drabbades organisationer, den uppgiften har de inte klarat av utan tvärtom har de hjälpt in räven i hönshuset.
  De avslöjanden som kommer i efterdyningarna av detta går dessvärre ut över de drabbade och deras organisationer. Det återstår att se hur de kommer att klara det mediedrevet.

 • Per, du är bara oförskämd och svamlar brett. Du kallar Pall för “krämare”. Då får du göra likadant med resten av univerisitstsvärlden. Det mesta av vad vi eventuellt kan läsa i media om fina uppfinningar och annat man tar fram på svenska universitet hamnar utomlands för att universitetsanställda ska tjäna en hacka, men vi skingrar det vi själva via skattepengar tagit fram.

  Det är väl upp till var och en om man tar fram en produkt och sälj den – vad har det med “krämare” att göra? Dina vilda teorier kan du kanske sälja som snake oil på VoF.

 • Rubriken på denna artikel handlar om att Pall vill marknadsföra sina piller i universitetets lokaler, här kommer en länk till hans produktutbud: https://www.prohealth.com/shop/product.cfm/product__code/PHK23

  En krämare är en krämare, comers är comers, oavsett titlar och vilken vilken forskning man helgar. Om det är så att han hade ett ärligt uppsåt att marknadsföra sina produkter så är det andra som framställt hans gig i Stockholm på ett felaktigt sätt.
  Varför har inte Peter Grafström och Mona Nilsson jublat över dessa mediciner som löser hela denna problematik? Martin Pall står ju bakom dessa mediciner eller kosttillskott som det skulle heta i Sverige, åter samma fråga tror Peter Grafström och Mona Nilsson på Pall och hans piller?
  Det finns ett litet tillägg på sidan med Palls medikamenter det går så här: These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. “This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Individual results may vary.” eller fritt översatt: Verkningslöst!
  Tror Peter Grafström och Mona Nilsson bara på Pall men inte på hans piller? Ni måste reda ut dessa frågor eller göra en pudel, det sistnämnda alternativet passar bäst!

  • Per Larsen
   Mona har lagt fram annat material som inte Pall tog upp.
   Du har förringat även hennes delar.
   Jag vet inget om Pall’s piller. Jag skulle kunna läsa det men han är för mig bara en budbärare som gjorde mig uppmärksam på viss etablerad vetenskaplig litteratur. Jag hade kunnat citera den direkt utan att dra in Pall men eftersom han var på tapeten och det gav möjlighet att även ställa kritiska frågor tyckte jag det var synd att han inte fick hålla sitt föredrag. Men som sagt jag håller med dig om att det hade varit klokare av honom att vara lite försiktigare med att göra ett jippo av det om det nu är så vilket jag inte vet.
   Det kanske är ngt bra han har men jag lämnar det till de berörda att bedöma. EHS-drabbade med höga uppmätta gifthalter i kroppen borde efter att ha informerat sig om vad dom rekommenderar testa varför inte? Men det är inte min sak tycker jag. Mitt fokus är på att det skall bli allmänt känt att emf-sinnet existerar objektivt men inte medvetet vilket förklarar att mycken tidigare forskning misslyckades med att bevisa det. Om det dessutom finns medvetet får andra redogöra för för jag vet inte det isf.

  • Det har ingenting med Pall eller hans piller att göra. Det enda viktiga är den forskning som visar på emf-påverkan. Inget förändras faktamässigt av att helt andra än forskarna säljer piller.
   Eftersom eventuellt verksamma motmedel har en kommersiell aspekt håller jag med Per om att det vore bättre om det hade separerats från det akademiska. Men det har ingen bäring på vad jag tagit upp så Per hämnas med att returnera mitt påpekande om svammel hos honom. Emellertid var det berättigat att beteckna Pers utsagor som svammel. Avsiktligt svammel för att förstöra debatten.

   För er som undrar varför det är så viktigt för Per att rikta bort uppmärksamheten från forskningen så handlar det om PENGAR. Folk som får erkänt det som rör emf-skador kan tänkas få SKADESTÅND. Jag anser att det viktiga är fakta som ger människor ERKÄNSLA inte skadestånd. Det sistnämnda berör ARBETSTILLFÄLLEN och Sveriges EKONOMI såväl som en global mobilindustri. Jag kan inte överblicka dom konsekvenserna och föredrar att inte ha något med det att göra. Jag inser att jag blir en del av hotbilden för dom som fruktar skadeståndsaspekten eftersom jag till skillnad från Per är intresserad av fakta och har läst på. Och jag fattar varför det är så viktigt för dom som fruktar skadestånd att försöka rikta bort uppmärksamhet från det vetenskapliga.
   Allt Per säger om Pall saknar helt betydelse för bedömningen av den erkända forskning som han bara i viss mån läst inte utfört. Den forskning som jag mest pekat på ingick inte ens i den som Pall nämnde.
   Monas info som Per också förringar utan att han begriper något av det, har heller inget med Pall att göra.

 • Peter
  Det är bra att du nu inser det orimliga i att man utpekar de drabbade som inbillningssjuka bara för att resultatet av ett forskningsprojekt inte bekräftar elöverkänslighet. Ett forskningsresultat kan däremot missbrukas, de vetenskapliga metoderna kan vara menade just för att skapa tvivel om människor med elöverkänslighet. Dubbelt blindtest är till för att avslöja osanningar, anser jag, resultatet skulle aldrig ha publicerats och hela undersökningen skulle ha utpekats som misslyckad .
  Dina påstående om den vetenskapliga processen, förstärker just denna falska vetenskapliga hållning. Jag citerar dina ord “har inte utfört mätningarna på bästa vis och därför inte förmått bringa klarhet”. Vad vet du om sambandet med vad som eventuellt mäts och faktorer som utlöser besvären? Du har samma Scientistiska hållning som en del personer har och använder som grund för förtala de elöverkänsliga.
  Anslag till forskning och resurser i vården är begränsade, de som konkurerar om anslagen är strikta naturvetare, Scientister, både läkare, forskare och politiker. De kommer att använda den misslyckade/falska forskningen som ett vapen för att få igenom sin krav på den begränsade budgeten. VoF är typiskt en förening där medlemmarna har en sådan hållning.
  Staten har genom Folkhälsomyndigheten erkänt de elöverkänsliga och deras besvär, ingen erkänner bluffvetenskap och charlataner som med sina överdrifter och falsarier ställer till med mer skada än nytta.
  Utgå ifrån att besvären inte är objektivt mätbara, som gäller för drabbade av Tinnitus.

  • Det är DU Per som insinuerar att dom är inbillningssjuka genom att ignorera bevisningen!
   Du försöker manipulera dom läsare som inte räknar med att få stöd av vetenskapen.
   MEN i det föreliggande fallet GER VETENSKAPEN NU STÖD åt dom som säger sig känna verkan av emf. Väldigt fult av dig att försöka sabotera uppmärksammandet.
   Jag tror inte på att du har så svårt att fatta det centrala i vad jag förklarat ovan.
   Det är DU som insinuerar att de är inbillningssjuka genom att helt i strid med vad du kunnat läsa ovan insistera på att det skall ses som icke objektivt. Som psykiatriker kan säga: -Nej du inbillar dig inte, du har vanföreställningar.. 🙂
   Jag har i ett tidigare skede ärligt och i vänlig ton här tagit upp kbt och nocebo som brainstorming för att se vart diskussionen leder och först senare fått reda på de objektiva mätningarna. Därefter har jag försökt uppmärksamma folk på att det sen några få år finns riktiga bevis som tidigare gäckat forskarna. Till skillnad från dig ser jag inget problem i att uppdatera mina kunskaper. Och även dom som tidigare känt till den forskningen har nog nytta av att få den upp till mer diskussion här.
   Det jag berättade för dig var att det nu är bevisat objektivt mätbart. I flera studier som samtliga gav hög signifikans typ p<0.05. Och ingen som inte gav signifikans. Och samtidigt bevisades också att den tidigare mätmetoden INTE ger signifikans i de studerade fallen. Så detta rentvår samtidigt många tidigare negativa studier från misstankar om att avsiktligt ha gjort fel.
   Ditt prat om scharlataner syftar antagligen på Martin Pall, som i sin tur utgår från enbart etablerad forskningslitteratur. Inget som universitetet har anledning att klassa ner.

 • Peter
  Jag förstår inte särskild mycket av ditt resonemang, vad hjälper det människor med de besvär vi talar om? Vad är kopplingen mellan hjärnforskning och elöverkänslighet?
  Jag påstår att det skadar de elöverkänsligas sak!
  Jag läser inte länkar eller text som har skrivits med ett tillgjord och förvirrande språkbruk. Ett föredöme här är Folkhälsomyndigheten och VoF’s texter och språkbruk även om jag inte håller med om vad de skriver.

  • Per
   Värdet är för de drabbade att det nu baske mig är bevisat att människors nervsystem reagerar på svag emf alltså inte bara på termisk verkan. Det gör det pausibelt att långvarig exponering kan ge men.
   Att ist fortsätta hävda att människor inbillar sig sambandet med emf är oförskämt.
   Även om kommuner ger stöd som ju samtidigt kritiseras av okunniga journalister som 2014 i en artikel i nyheter24 pläderade för indraget stöd till de drabbade. Kommentarssektionen där innehåller informativa inslag skrivna av Susanna Råberg.
   http://nyheter24.se/debatt/783856-eloverkanslighet-ar-en-bluff-stoppa-statens-miljonbidrag
   Ekonomiskt stöd är givetvis en prioriteringsfråga och där vill jag inte lägga mig i. Men erkännande är betydelsefullt.
   De experter som myndigheterna hittills har måst lita till har inte utfört mätningarna på bästa vis och därför inte förmått bringa klarhet.
   Ok så du är lekman vad det vetenskapliga beträffar och får förlita dig på ansvariga myndigheter.
   Jag visste inte vad du hade för bakgrund. Marinos förklaringar är begripliga för den som har sakkunskap. Det är att begära att forskare inom detta område tar till sig de nya rönen och omvärderar tidigare slutsatser. Med en förbättrad mätmetod finns det uppenbarligen nya möjligheter. Både att fördjupa förståelsen för EHS och därur deducera eventuella botemedel utöver de nu kända.

 • Kontentan är att Folkhälsomyndigheten säger “Samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning.” och “Trots att forskning om elöverkänslighet har pågått under många år har inga resultat kommit fram som kan förklara sambanden mellan elektromagnetiska fält och elöverkänslighet.”
  Forskningen har inte åstadkommit något alls vad gäller elöverkänslighet, elöverkänslighet är inte objektivt mätbar.
  Det gäller också för tinnitus att denna åkomma och dess symptom inte är mätbara. Roten till det onda, vad gäller tinnitus, har inte hittats. Sjukdomen är känd och omskriven redan på tiden för det gamla Egypten. Att tinnitus skulle bero på elöverkänslighet är ur det perspektivet tveksamt.
  I jämförande studier av befolkningsgrupper hävdar man att Autism och andra åkommor bara är hälften så vanligt förekommande hos Amish-folket, som skyr allt elektriskt, än resten av USA. I verkligheten säger denna statistik inget om just elöverkänslighet.
  Detta är orsaken till att jag påstår att referenser till vetenskap och forskning är negativt i dagsläget för de som är drabbad av elöverkänslighet, den inte särskild framgångsrika forskningen används som grund för att misstänkliggöra de drabbade.
  Eftersom forskningen har misslyckats på detta område kan inget objektivt göras för de drabbade, alla åtgärder som elsanering och annat framstår lika motsägelsefullt och kontraproduktivt som forskningen.
  Men återigen så ” …råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider…”, objektivt mätbar eller inte.

  • Per
   Läs de källor jag angav så inser du att Folkhälsomyndigheten har fel. Kanske därför att dom läst något tidigare resultat så att dom inte är uppdaterade. Marinos et als artiklar från 2011 och senare bör man kolla. 2007 publicerade Webber et al en förbättrad matematisk metod för olinjära samband som Marino utnyttjar. De som inte använder sk recurrence plots för EEG analysen och i st medelvärdesbildar på konventionellt vis får för låg signifikans. Det berörda forskningsfältet har inte tagit till sig av rönen från kaosteorin i tillräcklig utsträckning. Det är känt sen länge att hjärnans elektromagnetiska egenskaper lyder olinjära samband och kaosteorin är därför tillämplig. Marino har pantenterat en liknande metod. När etablissemanget vaknar finns det flera lovande kliniska tillämpningar. EEG används ju enormt mycket. Nu finns möjligheten att bredda användningen till mer precisa tillämpningar.
   Marinos förklaringar är väldigt tydliga för mig men jag vet inte vad du har för bakgrund.
   Hjärnans respons är kaotisk. Det är inte samma som slumpmässig, men recurrence plots upptäcker den underliggande deterministiska karaktären vilket inte är fallet med den konventionella metodiken.
   Den forskning Folkhälsomyndigheten förlitar sig på har hela tiden begått metodfel därför att dom är överspecialiserade och inte håller sig informerade om andra områden.

 • Nu är det 2 April och jag vill för säkerhets skull inskjuta att inget av det jag skrev igår var Aprilskämt.
  Jag frågade Andrew Marino om någon annan tagit upp hans metoder men så var inte fallet. Det vore bra om svensk forskning gjorde det och lärde sig. Metoden har även potential för förbättrad objektiv diagnostik för mentala tillstånd eftersom man får säkrare mätresultat än med konventionell EEG.

 • Om man läser vad Folkhälsomyndigheten och VoF skriver så är det konstaterad att vissa individer får svåra besvär av närhet till elektrisk utrustning. VoF räknar några vetenskapliga metoder som misslyckades med att fastställa orsaken till besvären, den misslyckade forskningen gör att man vänder sig mot den som har besvären och lägger till prefixet “påstådda” elöverkänslighet.
  Kort: det finns ingen forskning som visar orsaken till elöverkänslighet!

  • Per
   Jo sen några år tillbaka finns just sån forskning som klart bevisar att människor, alla, registrerar objektiva fysiska sk evoked potentials i respons till svag emf. Jag redovisade den i etablerade vetenskapliga tidskrifter publicerade bevisningen, men du ignorerade det. Om du hade läst hade du upptäckt varför den tidigare forskningen misslyckades. De utgick från att medelvärdesbildning skulle ge mer signifikans men det kan vara tvärtom när det rör sig om olinjära fenomen, vilket Marino et al också speciellt testade. Så det råder överensstämmelse mellan Marino och de andra när man använder metoder anpassade till linjära processer. Men det är känt sen länge att hjärnans fysik är bättre representerad av olinjäriteter och kaosteori. För det ändamålet har matematiker som Webber och Zbilut sen 2007 vidareutvecklat en del passande matematiska kriterier som används i kaosteori.
   Man kan förklara det så att till skillnad från linjära processer så förekommer korrellationer till synes mer sporadiskt. Detta kan man kvantifiera genom att jämföra en serie tidsförskjutna uppsättningar av samma EEG spektrum och därur räkna fram flera parametrar. Bland annat en parameter som mäter determinism. Det innebär att mer avancerad tillämpad matematik löste gåtan.
   Vidare framkom att responsen i ungefär lika andelar av gruppen försökspersoner var en signifikant ökning respektive signifikant minskning av de karakteristiska måtten jmf med kontrollen(=perioder utan emf)
   Så kan det inte bli om det vore linjärt. Och redan på individnivå var resultatet alltså signifikant.(=bevisat)
   Men om man felaktigt tror att det är linjärt och medelvärdesbildar med den utgångspunkten raderas eeffekten delvis ut.
   Det är så dom gjort som du litar på. Det är alltså inte som många tror att dom nödvändigtvis medvetet förvanskar utan det är verkligen svårt att göra rätt. Naturen tycks inte vilja lämna ifrån sig sina hemligheter. EEG är redan i utgångsläget väldigt brusigt och mycket av den önskade signalen dränks av annan hjärnaktivitet. Överspecialisering och brist på samspel över de akademiska ämnesgränserna hindrar utvecklingen. Men givetvis spelar pressen från mäktiga intressenter en roll för vilken uppmärksamhet bra forskning får. Tack och lov finns det alltså sån.
   Undrar hur mkt vetenskapsrådet har satt sig in i den här refererade forskningen av Marino mfl.
   Det rör sig om ett betydande genombrott som ger stöd åt lekmännens berättelser och därför är till gagn för mänskligheten. Alltså ngt i Nobels anda.

 • Tolkningar i massor, ingen fakta. Samla ihop en summa till ett forskningsanslag till en intresserad forskare sen kan diskussionen fortsätta.

  • Per
   Du är verkligen stressad märker jag. Bevisningen är EMPIRISK och uppfyller vedertagna vetenskapliga kriterier. Den är publicerad i etablerad vetenskaplig litteratur. Utöver det diskuterade vi teoretiska modeller som mer i detalj ger svar på frågan VARFÖR. Det kan du kalla tolkningar om du vill men det har ingen betydelse eftersom bevisningen inte är baserad på den detaljerade mekanismen. Du verkar inte ha ngn adekvat förståelse av vad vetenskap innebär.
   Det hjälper inte med mer forskningspengar om man inte läser in sig på redan fasställda fakta. Speciellt det som rör olinjär respons har varit förbisett fram till för tio år sen verkar det. Och det förbiseendet har resulterat i falska negativa resultat. Läs artikeln Recognizing that the Brain Response is Nonlinear Was Key på länken featured articles ovan.

 • Om medier, myndigheter, ledande industriföretag undanhåller eller förvränger information, blir ofta resultatet just att rådande kunskap inte får eller kan nå ut till oss alla utan specialkunskap – då finns inte dessa saker med i debatten på rätt sätt.
  Om Du Per lyssnade på vad professor Pall skulle ha fått presenterat på Stockholms Universitet, så hade nog även Du fått Dig en tankeställare om vad som vanliga studenter kanske också borde ha fått ta del av, d v s behövt få veta.- Det finns ju utlagt på NewsVoice.

  Torbjörn Sassersson kan säkert se till att det föredraget blir lättare att hitta bland all annan intressant information – just här på NewsVoice

  Med vänlig hälsning.

 • Peter Grafström
  Då kanske du kan redogöra för skälen till att det inte har slagit igenom med EHS och/eller EMF? Varför har inte horder av drabbade flyttat ut i kolonier utan el? Hur ser det ut om dessa fenomen jämförs med all annan strålning vi utsätts för? Är det en partikelstrålning eller en vågrörelse? Är det Schröders katt vi letar efter?

  • Det jag fokuserar på här är att referera vetenskapliga rön om att människokroppen faktiskt uppfattar svag emf vilket ju många kommentarer på nätet visar att man utöver uppvärmning inte tror. Tex kommentarer berörande dubbelblindtester som man tror inte har givit ngt. Hur denna objektivt existerande känslighet sen resulterar i ohälsa är en annan sak. Det viktiga är att humbugstämpeln plockas bort. Det innebär ett viktigt fall framåt för vetenskapen att uppmärksamma det.
   Om du läser Andrew Marino’s artikel från 2014 som jag länkade till ser du hur han föreslår att det uppkommer. Det sättet du ställer frågan på får mig att undra om du är lite disträ eller helt enkelt inte kan tänka dig att läsa en vetenskaplig artikel. Här finns en översikt som lämpligen läses nerifrån i kronologisk ordning: http://andrewamarino.com/featuredarticles.html
   Transduktion är en allmän term för hur sinnena konverterar fysiska stimuli till evoked potentials som resulterar i bidrag till EEG.
   Han säger i samband med EHS mätningen 2011 med nätfrekvens att det främst är i huvudet som känsligheten för emf finns.Han har visat att signaler inom 10khz, vari pulsfrekvensen tex 217Hz i mobiler inryms, uppfattas som jag beskrev ovan i EEG och föreslår förklaringen att det sker via jonkanalers duty cycle dvs hur länge dom är öppna i medel. Signaler omkring 1GHz dvs själva rf-signalen föreslår han kan uppfattas genom de mkt små temperaturändringar som uppkommer ytligt. Mobiler kan lätt åstadkomma 0,1 C och kroppens respons märker 0,01C. I det fallet är det inte uppvärmningen i sig som är intressant utan den respons med evoked potentials som uppkommer och kanaliseras till centrala nervsystemet.

 • Lite mer läsande i ämnet ger intressanta data. Människokroppen har förutsättningar att reagera på elfältstyrkor ner till 1 mikrovolt/meter. Den av Andrew Marino föreslagna förklaringen är att elektriskt laddade stora molekyler är kopplade som grindvakter till en del cellers jonkanaler och emf påverkar genom den laddade molekylen hur stor andel av tiden som jonkanalen öppnas.
  Han redovisar sin förklaring i Neuroscience 258 (2014) 184–191
  http://andrewamarino.com/PDFs/184-Neuroscience2014.pdf
  Pall ville redogöra för liknande saker
  Det är vetenskapligt bevisat att människan också har ett sinne som uppfattar svag magnetism. Detta upptäcks inte vid en linjär analys av vanlig EEG. För att bevisa det krävdes att data formerades i ett femdimensionellt fasrum (dessa detaljer nämns för att skeptiker skall inse att det inte är trivialt att vaska fram infon). I det fasrummet kan man sen utläsa korrelationer som försvinner vid en konventionell dvs linjär analys. De olinjära fenomenen yttrar sig bla så att tecknet på responsen kan vara en minskning ist för som väntat en proportionell verkan som i det linjära fallet. Vid medelvärdesbildning raderas därför resultatet ut om man gör en linjär analys. Det förklarar varför forskningen tidigare misslyckades med att bevisa dessa mycket pregnanta samband.
  Neuroscience Research 60 (2008) 95–105
  http://andrewamarino.com/PDFs/156-NeurosciRes2008.pdf

 • Argumentet att man är drabbad alltså vet man, är osannolikt mot det faktum att det inte finns en sådan diagnos.
  Att vara sjuk utan diagnos kan vara ett problem, problematiken med bristande trovärdighet och frånvaron av omgivningens stöd är kännbar.
  Att själv ställa sin diagnos utan stöd av rådande praxis gör inte saken lättare, det är rimligt att ifrågasätta dessa påståenden.

  • Per Larsen det finns redan vetenskapliga bevis för EHS med dubbelblindtest i erkända tidskrifter.
   http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/00207454.2011.608139
   Jag driver ingen agenda utan vill ha en seriös debatt om detta. I stället för munkavle. Om ni släpper fram debatten får ni chansen att peka ut vad som är fel i Pall’s hypotes till förklaring av dessa redan bevisade verkningar. Pall citerar ju också idel etablerad forskning.
   Ni är uppenbarligen så osäkra på er förmåga att komma med intelligent kritik att ni finner det bäst att passa. Inte snyggt! Det vore självklart väldigt effektfullt om ni vore kunniga att tillintetgöra Pall.
   Om sen en del som kommenterar här använder pseudovetenskapliga argument ändrar det ju ingenting i sakfrågan.
   Det intressanta är att den redan bevisade EHS bekräftar även det som många kritiker framfört: att försökspersonerna inte känner av fältet direkt. Men med en längre tidskonstant känner deras kroppar av det på ett mätbart sätt. Bevisat med dubbelblindkriterier uppfyllda.
   Kritikerna väntade sig väl ungefär samma tidskonstant som för reflexer tex 0,2 sekunder och när den uteblev trodde de att saken var klar.
   Kanske har dom som har större giftinnehåll i kroppen sänkt tröskel och kortare tidskonstant.
   Det finns forskning som tyder på att förhöjd halt av bromerade flamskyddsmedel och andra onaturliga ämnen korrellerade med kraftigare EHS besvär.
   Pall tar ju upp forskning som tyder på att EHS och viss kemisk förgiftning ingår i ett sammanhang.
   Klart intressant och stimulerande för studenter att få det belyst.

  • När man är drabbad av EMF vet man att man är det. Det går inte att ta fel på sina symtom som upprepar sig alltid på samma sätt vid varje tillfälle med EMF, år efter år. Dessutom går det mycket bra att mäta med Electrosmog meter efteråt vilket ger ytterligare bevis. Jag håller med om att det är besynnerligt problem att diagnos förnekas trots ständig ny lagstiftning om att patienter skall ha inflytande i vården och skyldighet att vårddokumentera patienters sjukhistoria. Det är rimligt att ifrågasätta ansvariga som inte lyssnar till alla som drabbats. Om du är intresserad så ta gärna kontakt med mig. Du har ju min mail och jag vet också vad jag pratar om. Har varit sjuksköterska sedan1968 och vårdutvecklare 1990-2007.

 • Peter Grafström
  Jag framhärdar med bestämdhet att universitetet är fel forum och den pseudovetenskapliga terminologin skadar opinionsbildningen ni vill åstadkomma.
  Det finns andra mycket bättre vägar att gå för att vinna gehör och åstadkomma förändring om det finns substans i det man vill skapa en opinion för.
  Min egen erfarenhet gäller flytspackelskadade bostäder, där kunde man med hjälp av statistik och intervjuer konstatera tillräckligt med fakta för att göra en sanering för mångmiljonbelopp på berörda bostäder. Den kvasivetenskapliga debatten som inkluderade amoniak och djurkadaver gav inget resultat.
  Det var en statlig institution i Örebro som ledde undersökning, vi boende blev noggrant utfrågade, informerades om resultatet av undersökningen och själva saneringsprocessen förklarades.

 • Peter Grafström
  Den etablerade forskning och vetenskapsvärlden styrs inte av opinionsbildande grupper. Politikerna gör vad de kan för att glänsa i fåfänga Nobeldrömmar och egocentrerad samhällsnytta.
  Det är den enskilda forskarens engagemang, talang och förmåga som ger förutsättningarna för ett lyckat forskningsprojekt.
  Kunskapen om mikrovågsugnarnas farlighet finns redan och ingen kommer att forska i detta ämne igen!
  Hoppas att man kastar ut politikerna från lärosätena, när man ändå rensar upp så bör man kasta ut näringslivet och andra intressegrupp som inte har där att göra.
  Sist av allt vill man inte ha vidskepliga, pseudovetenskapliga, grupper som vill skapa trovärdighet åt sina projekt och använda universitetet som plattform.

  • Per Larsen
   Din kommentar är märklig. Det är inte mikrovågsugnar saken gäller utan vanligt förekommande emf på alla frekvenser som tränger in i kroppen. Pall hänvisar ju till litteraturstudier i ETABLERAD forskning som han säger har funnits länge och som tycks ge en förklaring till icke-termisk verkan.
   Den forskningen mäter hur emf påverkar cellväggarnas kemiska genomsläpplighet genom att ändra jonkoncentrationen. Och från andra forskare finns objektiva mätningar på EEG som samvarierar med försökspersoners upplevda symptom. I det fallet kunde försökspersonerna inte avgöra om emf-fälten var på eller av men med en tidskonstant av >100 sekunder fanns en objektiv korrellation med EEG. Så det är vetenskapligt bevisat att svag emf har en objektivt påvisbar verkan. Verkan var kraftigare i proportion mot frekvensen av antal till och frånslag av emf. Men tycktes inte bero av fältets konstanta närvaro. Pulsat var alltså värre.
   Jag vet inte om Pall har tagit upp just den forskningen, men den mekanism han läst in sig på verkar intressant och att ställa kritiska frågor till honom vore mycket bättre än att lägga locket på.

   • Bra kommentarer av dig Per Larsen. Jag var med på båda seminarierna med Professor Martin Pall. Hans föredrag var på mycket hög nivå och jag önskar att jag varit mer kunnig i engelska och f f a i kemi. Jag önskar också att hela läkarsällskapet varit där. Eftersom jag är drabbad vet jag att det Martin Pall beskriver är tydlig och sakkunnig beskrivning över var som händer i kroppen vid exponering av EMF. Annat kan vara pseudokunskap men inte detta. Jag förstår dock att om man inte ännu uppfattat att man är drabbad, att man kan komma att drabbas eller att man inte vare sig förstår, vill förstå att EMF påverkar människorna negativt så är denna kunskap svår att förstå. Därför bör ingen börja med förnekande utan läraktigt studera och sätta sig in i vad som händer. Därför är också din slutkommentar så bra Per G.

 • Per Larsen
  “Ämnet har ingen studentnytta”
  Pall säger sig basera sig bla på litteraturstudier i redan etablerad forskning som påvisar fysisk verkan av icketermiska EMF-stimuli. Han säger att resultaten länge funnits mitt för ögonen på forskare med annan specialitet (än EMF-patologi)
  Studenter skulle kunna ställa kritiska frågor typ vilka kvantitativa data hänvisar Pall till?

 • Hoppas att Lindholm får stöd mot dessa journalisthuliganer. Antingen förstod denne Kriss inte eller så förvränger han medvetet.

 • Mona: “Han [Lars Kriss] besökte seminariet med Martin Pall som talade om hälsorisker med strålning från trådlös teknik och verkar ha svårt att förstå vad Pall talade om. Han tror att det handlade om mikrovågsugnar i likhet med Carl-Johan Bohlin (m) som också farit ut i media med felaktiga anklagelser mot Jan Lindholm (mp).”

  Otroligt. Folk (här politiska beslutsfattare) är inte så dumma som man tror; de är dummare.

 • Lars Kriss som skrivit artikeln i länken från signaturen “Lotta” arbetar för Liberala Nyhetsbyrån i riksdagen. Han besökte seminariet med Martin Pall som talade om hälsorisker med strålning från trådlös teknik och verkar ha svårt att förstå vad Pall talade om. Han tror att det handlade om mikrovågsugnar i likhet med Carl-Johan Bohlin (m) som också farit ut i media med felaktiga anklagelser mot Jan Lindholm (mp).(se tidigare artikel i NewsVoice)

  Vi har en replik till Kriss förtalande och felaktiga artikel i Gävle Dagblad. Alla Dalatidningar (DT, DD, Ludvika Tidning) har däremot refuserat en korrigering av de felaktiga påståendena från Kriss och de nu totalt 5 felaktiga artiklarna om Jan Lindholm som har triggats av Jan Lindholms seminarium i riksdagen med Martin Pall.

  Det verkar finnas en mycket stor oro över att frågan om hälsorisker med mobiler, master och WiFi lyfts i riksdagen. Vad är de så rädda för? Att fler politiker ska förstå att riskerna är väldokumenterade och bättre skydd behövs? Ja det är bara att gå till Ericssons årsredovisning så är sådana otrevligheter upptagna bland riskfaktorer.

  http://www.gd.se/opinion/debatt/mobilstralning-skadar-halsan-1

 • Var det inte tänkt en gång att en viktig roll för universiteten är just att där kan tankar uttryckas som till och med kan vara förbjudna utanför universitetet? Nu ser det ut som att Stockholms universitet försöker förhindra att tankar uttrycks som diskuteras ute i samhället….

 • Vad är problemet? Ämnet har ingen studentnytta och Stockholm har mängder med lokaler för ändamålet.
  Det var min kommentar, läs reaktionerna!
  Utan att vara engagerad i studentkåren, universitetet, VoF, Vågbrytaren , “Strålskyddsstiftelsen” eller något annat, helt utan agenda, så är reaktionerna här väldigt irrelevanta.
  Ingen som vill svara på den ursprungliga frågan?

 • varje gång företrädare för industriella intressen/maktelit försöker blockera yttrandefrihet leder ju till att fler människor uppmärksammas på översittarmentaliteten gentemot vanligt folk.vi har hört argumenten förut (-finns säkert i trollmanualerna) vi får inte “oroa ” människor i onödan-hmm nej speciellt inte då det finns kommersiella intressen bakom.
  jag måste personligen säga att ni håller siten ganska fri från troll etc .en eloge till sasserson är på sin plats.
  tack vare per larsons vof liknande inlägg såg jag åtmindstone till att på youtube se Prof Palls föredrag -tack newsvoice

 • För dom som finner Baal Deer’s utläggning om kinesisk religion oklar:
  Confusianism: respekt, struktur => ger förutsättningar för vetenskaplig utveckling samhällsorganisation.
  Taoism: introspektion, upplevelser av att gå upp i naturen
  Med den typen av imperium som dominerar idag blir ett samhälle som bygger på Taoism lätt att underkuva för imperiet medan det Confusianska har förutsättningar att stå emot.
  Confucianismen är patriarkalisk men har säkert anpassats i det avseendet nu efter det att Kina gått igenom en socialistisk ytterlighet och sen börjat finna vägen tillbaka till sina kulturella rötter.

 • Per, att han spärrades ut från universitetet är en följd av att Science är en pajasföreteelse, och har så mycket att dölja – och använder ordet “universitet” som en slags potemkinkuliss. Egentligen ska en sådan plats vara det ordet säger, hel, allt, whole, entire. Men det är istället en plats för de som blivit godkända med “betyg” som visar att de inkorporetat det som andra matat dom med. Värdegrundad… i allt möjligt – inte för att det är sant, utan för att det inom propagandaproduktlinjen av strunt.

  Har du någon länk till någon slags lista på de bästa “kunskaperna”.

  Om inte den moderna vetenskapen funnits så hade livet tagit en annan inriktning – bättre och mänsklig – men nu var det så att det skulle fjärmas från insikt, verklig kunskap och förståelse. Alla sådana bibliotek brändes, kanske, vilka kunde ha saker på pränt som återgav sanning och sanna principer – från en tid då det bara fanns EN vetenskap. Du har blivit så bildad att du har svårt att förstå saker. Kunskap, eller vad man nu ska kalla det, kommer inte utifrån in till hjärnan – för det är illusioner. Därför heter det kun — skap – kun är bara – och skap är skapade saker, konstruktioner, via sinnen och yttre fenomen, såsom “tänk”. Det är ett skämt att kalla dagens “kunskap” för kunskap.

  Ett uttryck för att Science bara är ren och skär ondska är en annan artikel på Newsvoice om alla försökshundar. Alla involverade “människor” är vettvillingar förklädda till människor, och de förtjänar inte att få ha sina liv i behåll, för de ska inte ha något som de berövar andra kännande varelser. När jag blir rikskansler ska jag ringa in alla indragna ansvariga – och det blir automatiskt dödsstraff. Det kommer att bli enorm lättnad om det kunde bli så, längs hela jordens plan.

  Ett exempel:
  http://nalanda.bih.nic.in/nalandaHeritage.htm

  Humanism kom som förstegsraket i den stora raketen för att förstöra sanning i namn av kunskap och annat.

  Inom oss, hjärtat – du får googla på sådana ord, för det finns nog inget på universitetens “faktadatabas” om sådant reellt. Vår härkomst, det andliga – där finns redan allt. Att det som de sa bli “upplyst” var att återfå det man förlorat. Du kan inte erhålla det på universitet – för det är till för att stänga av det – utan då måste man gå till det som var ursprungliga religioner och andliga vägars enda mening. Tao/Gud, eller vår/kosmos sanna natur, på ett sätt.

  As for those who long for the Tao, how can they return their true selves? The answer Lao Zi gave was “human beings follow the Earth. The Earth follows the Heavens. The Heavens follow the Tao. The Tao follows nature.” (Chapter 25 of Tao De Jing)

  So what is the Tao of Confucius? In the “Wei Ling Gong Chapter,” there is another dialog concerning “Yi Yi Guan Zhi.”

  Confucius said, “Siye, do you think that my knowledge comes from experience and learning?”

  Siye answered, “Does it not?”

  Confucius said, “No! It’s from One Law (that penetrates all levels).”

  Here we learn that Confucius’ Tao is not [obtained] from learning. Therefore, Confucius is not talking about learning or knowledge; the real Tao has no relationship with study. In actuality, it would be difficult to know the Tao of Confucius without reading his explanations in the Book of Changes.

 • @Baal Der says; Antar att du är nöjd med att en vetenskapsman inte fick komma till tals på ett universitet?
  Det måste vara kontentan av ditt påstående “Modern vetenskap levererar ingenting av värde. Det som kallas ”kunskap” leder bara till mer illusion och att vi kommer allt längre bort från verkligheten”.
  Vad har ditt påstående med det uteblivna föredraget på Universitetet att göra?
  Utan den moderna vetenskapen hade inte detta forum eller den digitala revolutionen inträffat och vad är det då för “sanning i hjärtat” du hänvisar till?

 • Skall inte säga att det är bara bra, men det har sin betydelse eller sina poänger att vi har denna typ av organisationer, som t ex VoF. Det är sådana företeelser i samhället eller personer som agerar på detta sätt som vi lär oss massor av. Det är naturligtvis inte deras avsikt att vi skall lära oss just det vi gör, de är inte ens medvetna om den roll de spelar: Av dessa lär vi oss nämligen att ifrågasätta i allmänhet, att vara kritiska och skeptiska i synnerhet mot de som påstår saker som inte är förankrade i verkligheten. Vi lär oss att genomskåda sådant som saknar trovärdighet. De förstår inte att de sågar av den gren de sitter på. Men har man förbrukat förtroendet är det kört. Ingen tar dem på allvar längre eller bryr sig om vad de säger. Men de stövlar på och är helt aningslösa och inser inte att detta har i själva verket redan hänt. VoF framstår ju som ett skämt. Det kommer att ske med den ena institutionen efter den andra, dvs den som inte håller måttet. De rasar ihop som ett korthus.

 • VoF är en riktigt otäck organisation som bara låtsas vara vetenskaplig. Den har ett vakthundsuppdrag från makteliten att nästan likt en stormtrupp stoppa och rensa ut obehagliga sanningar.

 • Du är inte värd att kommenteras mera från min sida eftersom du inte vet vad du talar om. Dina kommentarer gör mig som EMF-känsligt drabbad mycket illa. Jag hoppas dock att du slipper uppleva det som jag och alltför många utsatts för, det är inget jag vill rekommendera någon människa.

 • Tråkigt att behöva säga att du är fel ute Per:

  “Det är den moderna vetenskapen och dess metoder som levererar kunskap i form av de mest användbara förklaringsmodellerna.”

  Modern vetenskap levererar ingenting av värde. Det som kallas “kunskap” leder bara till mer illusion och att vi kommer allt längre bort från verkligheten.

  Något är inte bra bara för att det kallas “modern”.

  Det blev utförsbacke från de tider olika “tänk” kom till stånd, där man hade avskärmat sig mer från det man förstod tidigare, i vår glansålder. Då kom humanism och annat, där sinnen och hjärna stängde in våra hjärtan, där sanningen finns – och det har lett fram till den katastrof vi befinner oss idag i – med 1000 vetenskapsgrenar och annat som bara är för att via “leveranser” trygga den illusion man byggt upp.

 • Varför inte granska Dr Martin Pall? Vad är eller var hans forskning? Varför inte granska detaljerna i bokningen? Och detaljerna i inbjudan? Vem är inbjudna? Vad är syftet med att bjuda in till detta föredrag?
  Om medlemmarna och styrelsen i föreningen Vågbrytaren önskar bekräfta sin trosföreställning om EMF-känslighet och höja sin status så låter det sig knappast göras genom att predika i fel kyrka.
  Det vetenskapliga bygget som påbörjades på 1700-talet och upplysningstiden kommer att fortleva länge än.
  Det är den moderna vetenskapen och dess metoder som levererar kunskap i form av de mest användbara förklaringsmodellerna, det går bra att skapa egna förklaringar om vad det än skulle kunna vara men det har inget med vetenskap att göra.
  Det är fåfängt att bedriva en pseudovetenskaplig argumentation för att få uppmärksamhet, det är till nackdel för de drabbade.

 • Om studentnyttan beslutar universitetet, Ingrid “misstänkt”, varför hålls inte föredraget i någon annan lokal?

  • Jag känner inte till alla detaljer v g bokningen men en organisation bokar en lokal den 8 december. Man erbjuder samhället en föreläsning av en mycket seriös forskare som skall föreläsa om ett för många, känsligt ämne. Eftersom jag själv drabbats av EMF-känslighet vet jag hur väl hans information behövs för hela vårt samhälle! Martin Pall är stor om jag milt får uttrycka det jag vet och kan. Organisationen skickar ut denna inbjudan och 10 dagar före hans föreläsning dras bokningen undan. Förstår du vad det innebär för de som så fantastiskt humanistiskt arbetar inom organisationen utsätts för? Naturligtvis undrar man varför detta? Man gör inte så här emot någon/några!! Verkligheten kommer dock att komma i kapp och nu blir det också troligen universitet som måste granskas liksom KI
   Det första som uppstår är att man misstänker att någon/några vill förhindra budskapet i föreläsningen.

 • Hur vet Per Larsen att ämnet inte har någon studentnytta? Du Per Larsen har väl inte varit på föredraget ännu kan jag tro. Det verkar misstänkt.

 • Vad är problemet? Ämnet har ingen student nytta och Stockholm har mängder med lokaler för ändamålet.

 • @xmaverickx

  Tack för att ha uppmärksammat mig på Thomas Thorild och ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Finns många deviser inom vetenskapen som nonchaleras som därmed förminskar vetenskapens integritet. VoF och så kallade extremrationella skeptiker är enligt alla definitioner inte vetenskapliga.

 • När har någonsin riktigt nya tankar tänkts! Redan innan vi föds fram har världen runt mamman redan startat uppbyggnaden av det som senare blir ett “referensbibliotek” för resten av livet. …

  Forskning innebär att man försöker finna nya detaljer vilka kan förklara vissa problem. De vilka studerat vad tidigare kulturer lämnat efter sig kan konstatera att under homo sapiens (den “tänkande” människan) tid har vårt sätt att tänka nog byggt på vissa hörnstenar för att “tillvaron” inte skall raseras alltför lätt.

  Forskning kan innebära att vissa detaljer till viss del kan förklaras, men behöver inte innebära att man ägnar sig åt “organiserat ruffel och båg”.

  Många politiker har nog inte från begynnelsen haft tankar på en karriär i “sus och dus” utan endast velat korrigera detaljer i det rådande systemet. – Väl inne i systemet försöker de anpassa sig till rådande förhållanden, varefter det primära målet ersätts av det sekundära – att kunna nå ut med det som låg den politiske “nybörjaren” varmt om hjärtat.

  För att bli accepterad anpassar denne sig successivt och kan i slutändan knappast urskiljas från alla övriga vilka också från början kanske hade samma eller likartade mål …

  Risk finns att man hamnar i en grupp som blandar ihop fakta av skilda slag… Men åsiktsförtryck leder nästan aldrig till att världen blir bättre eller att forskning leder till verklig framgång

  Att skjuta bort en diktator innebär nog endast att nästa diktator dyker upp istället …

  Att forska innebär endast att man försöker granska ett ämnesområde för att hitta någon väsentlig detalj – som skulle kunna innebära att ETT specifikt problem skulle kunna förklaras eller lösas …

  Forskning kommer alltid behövas, vad och hur som kommer ut av det hela går aldrig att förutse.

  Professor Palls forskning kan innebära att tidigare okända förhållanden kan avslöjas – vilket i sin tur troligen innebär att den industri som orsakar vissa allvarliga problem tvingas att tänka om – men sådant kostar pengar! Enklare tycks då vara att utöva påtryckningar – så att sanning senareläggs för att just aktuell industri skall slippa “onödiga kostnader”.

  Att man i ett “upplyst” samhälle, som Sverige fungerar som skett i aktuellt fall har förmodligen det goda med sig att “makten” går på ännu en rejäl “nit”! – Folk börjar inse att “åsiktsdikatur” föreligger och reagerar därefter … Ta händelserna på Karolinska som förebild … Storstädning startar NU på många ställen och nivåer i vårt samhälle … vilket i slutändan kan ge många goda effekter framöver …

 • Bara för att man titulerar sig forskare ger det ingen legitimitet att uttrycka sig utanförjust det specifika området man forskar på. Inte sällan handlar forskning om att sammanställa vad andra kommit på. Inte sällan är dessa dokument förfalskningar eller tillrättalagda analyser av “verkliga” fakta.

  Min mattelärare menade att man med en hjärna av ärtas storlek kan ljuga sig in i vilken matematisk eller teoretisk diskussion som helst genom tre enkla frågor. Kanske går det även med en kärnhjärna.
  Men det är nog inte särskilt omdömesgillt att uttrycka tre påståenden för att försöka nå effekt och påverkan inom okända områden.

  Finns det någon som forskar i hur man sopar bort alla dessa köpta omoraliska oetiska grindvakter i politiken och forskarbranschen?

  En gammal gubbe jag pratade med för en del år sedan sa;”tacka vet jag en riktig gammaldags diktatur. “Det är bara att skjuta bort den djäveln. Men hur kan man skjuta bort de mentalt och socialt förruttnande och kräkluktande politikerna i en demokrati. Dom bara väller fram som nån sorts självförökande ävja ur tomma intet”

 • Stockholms Universitet tycks motarbeta yttrandefrihet på ett primitivt sätt. Ganska genant att en av våra utbildningsinstitutioner skall agera politiskt filter för vilka forskningsresultat, som skall få lyftas fram. De verkar inte villkorslöst gilla bildning och nyfikenhet.

 • Det känns som om det börjar gå så långt att sånt här beteende borde polisanmälas. Det är olagligt att hindra andra från att uttrycka sig, samlas och använda sin grundlagsskyddade rätt till yttrandefrihet. Det är inget små individer ska förmå gemensamma intressen som kommuner att talla på.

 • Herregud. Att stoppa detta är att gå för långt. Att ett intressant föredrag är så hotfullt. Bra att detta sprids, de ska inte komma undan med vad de gör.
  Lågt!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *