Kurt Ståhl: Vilken är Sveriges mest kända felrekrytering?

publicerad 8 mars 2016
- av Extern skribent

Jag påstår att den mest kända felrekryteringen är Socialdemokraternas rekrytering av Håkan Juholt som valdes till partiledare i mars 2011. Detta inlägg är inte på något sätt ett politiskt ställningstagande – bara att detta fall är så belysande på hur fel en rekryteringsprocess faktiskt kan gå. Det skriver rekryteringskonsult Kurt Ståhl.

Text: Kurt Ståhl, VD, Karisma Rekrytering AB, Karisma.se | Bild: Juholtaffären, okt 2011 (ABF-huset, Sundbyberg, Stockholm) – Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons

Sedan vill jag med eftertryck också säga att det förmodligen inte alls är något fel på Håkan Juholt som person – kan tänka mig att han har många företräden – men som ”frontfigur” för Sveriges genom tidernas mest inflytelserika politiska parti så passade CV:et helt enkelt inte ihop med arbetsuppgifterna – för att säga det milt.

Hur kände sig trotjänarna och de som troget röstat på Socialdemokraterna i många år under denna ”fars” som sedan utspelade sig inför öppen ridå? Måste ha orsakat allvarliga påfrestningar på alla medarbetare och sympatisörer internt i gruppen!

Förtroendet för Håkan Juholt skadades allvarligt i oktober 2011 efter en publicering i Aftonbladet under rubriken: ”Juholt bluffade med bostadsbidraget” (se Juholtaffären). Enligt an SIFO mätning publicerad i slutet av oktober hade partiet förlorat ca 10 % av väljarstödet och tunga Socialdemokrater som t ex Kjell-Olof Feldt och Marita Ulvskog kritiserade offentligt partiledaren.

Slutsatser: De största fallgroparna som man bör undvika vid en rekrytering

 • Det första att inse, när det gäller rekrytering, är att den enligt ovan har potentialen att kraftigt påverka det politiska landskapet i Sverige och även att få ett företag att blomstra eller gå under, men bli inte för allvarlig angående detta – börja med att tillsätta en rekryteringsgrupp som skall ha ansvar för rekryteringen.Inom politiken så finns det ofta olika grupper och falanger som kommer överens om olika handlingsinriktningar utanför den beslutande församlingen, i detta fall valberedningen som är satt att sköta ärendet med att ta fram lämpliga kandidater. Med stor sannolikhet så var det helt enkelt, ”för många kockar som kokade ihop den ovanstående soppan?” Vad tror du?
 • När du har en rekryteringsgrupp som är ansvarig för rekryteringen så gör ni givetvis en kravspecifikation. Då tittar ni vilka uppgifter som personen kommer att utföra och ställer sedan upp kraven i förhållande till vad ni förväntar er att personen ska producera (leverera, i form av färdigt arbete). Jobba sedan bakåt från vad personen förväntas åstadkomma och fastställ på så sätt profilen.
 • Sedan kommer du så småningom till intervjustadiet och det är här som den största fallgropen ofta kan finnas. Inse detta – att varje person som du intervjuar egentligen är två personer! Jag skall förklara: En person består av en ”yttre fasad” som är ”ett intränat mönster av socialt beteende”. Sedan det viktigaste och det är ”personen själv” som finns bakom fasaden och som kan vara helt annorlunda än vad du först ser vid en ytlig konversation.När du väl inlett intervjun på ett socialt acceptabelt sätt så skall du därför ställa en del raka, spontana frågor som inte ligger ”färdigserverade” hos kandidatens ”sociala maskineri” utan är personliga och direkta frågor som uppmanar till personliga svar från den du intervjuar tillbaka till dig. Detta är speciellt viktigt då du intervjuar säljare då dessa ofta kan klara en intervjusituation galant – för att sedan möjligtvis inte alls leva upp till förhoppningarna.
 • Referenstagning är också mycket viktigt för att så att säga ”slå hål på fasaden” och när det gäller säljare så frågar du frågor om antal kundbesök, täckningsbidrag, försäljningsvolym osv.Sedan accepterar du inte efter någon ”fikarumskamrat” som referens utan frågar efter vem som säljaren rapporterade till (den som var beroende av säljarens resultat) och verifierar sedan resultaten som du har fått under intervjun med just den personen.

Text: Kurt Ståhl, VD, Karisma Rekrytering AB, Karisma.se


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Feministbuffeln och pensionstjuven Persson som inte tålde kvinnor eller kommunister rekryterades från gud vet vad, av inte ens gud vet vem.. Om denne ändå varit ett Jehovas Vittne och vägrat transfusioner från näringslivet?

   • De gode och de ädle
    av Gustaf Fröding

    Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god,
    de goda och de ädla de ställa upp sin stod
    i skönaste belysning på högsta piedestal
    med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal.

    Sen stå de och betrakta sin älskliga bild,
    hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild,
    de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott!
    — men bakom står Hin onde och hostar så smått.

    • Jo jag har faktiskt mer ont av de förra än de senare..

     Jag vet inte varför kodningen för å,ä,ö, inte fungerar på vissa utskick?

     De gode och de ädle
     av Gustaf Fröding

     Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god,
     de goda och de ädla de ställa upp sin stod
     i skönaste belysning på högsta piedestal
     med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal.

     Sen stå de och betrakta sin älskliga bild,
     hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild,
     de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott!
     — men bakom står Hin onde och hostar så smått.

 • Mordet på Dag Hammarskjöld, Mordet på B Carlsson, Mordet på Palme, hoten mot I Carlsson, mordet på Lind är alla semaforer för hur hotfull tillvaron kan bli för den som inte följer minsta motståndets lag. Att den innebär hot, kallt och överhettat krig gör inte saken mindre delikat.

  Just nu ha vi ett näringsliv som gör all arbetsmarknadspolitik snart sagt omöjlig. I kulisserna och från sufflösen viskas nästa replik, lägsta löner”, som en garanti för bestående fattigdom och rättslöshet.. En vanvettig politik kan få vem som helst att framstå som mindre begåvad.. Det har ju EU bjudit sina medlemsländer under de fyra friheterna som inte innebar annat än tumskruvar på politik, produktion, arbetsliv, arbetsrätt och välfärd.. Apokalypsen kan inte bli mer blekgrå eller sjukligt färgad..

 • Jag får nog allt hålla med Newsvoice/Torbjörn om att t.o.m. Juholt hade varit bättre statsminister än den sittande. Även vår rikspolischef är ett skapligt exempel på “felrekrytering”. I regeringen finns förstås ännu fler exempel…Romsson, Fridolin och Kaplan…ojojoj. Kan det överhuvudtaget bli sämre. Jag tvivlar. Då får dom verkligen anstränga sig…..

 • Vilka av alla vd’ar som körde statliga företag i botten är de värsta felrekryteringarna, till en kostnad vida överstigande de Juholt anklagades för? Skräckexemplet SJ är bara ett i raden av skandaldrift och monstruösa sätt att förstöra och förmörka en utveckling. Där sedan uppdelningen av SJ blev lönsam för alla andra utom staten och folket.. Inte var det en i grunden politisk idé….

 • @Johanna Nilsson
  Jag tror som Mr.NewsVoice att Juholt hade varit bättre för Sverige än vapenmånglaren, men man vet inte. Det är svårt att avgöra. Det beror på hur han hade hanterat ESM och migrationskatastrofen.

  ESM (Europeiska stabilitetsmekanismen) eller andra liknade överenskommelser är givetvis förödande för varje demokratisk socialist inom vilken extremkapitalistisk union som helst.

  Varje socialdemokrat som är för EU-medlemskapet är faktiskt varken “socialist” eller “demokrat”. Där har du trojan-problemet. Ett riktigt socialdemokratiskt parti kan inte innehålla EU-vurmare så som EU ser ut.

  EU är ett extremkapitalistiskt projekt i sin konstruktion och det är givetvis djupt olyckligt att Sverige någonsin gick med. En stor del av detta är Ingvar Carlsson ansvarig för som satt tillsammans med Carl Bildt i TV och slog blå dunster i det sovande folket inför folkomröstningen.

  Varje rekrytering till Socialdemokraternas partiledarpost, om sossarna ämnar föra en traditionell protektionistisk, demokratisk och socialistisk politik, a la Olof Palme, innebär att personen och hans parti måste vara införstådda med EU-problemet och verka för ett utträde ur EU.

  Hela partiet måste vara införstådda med att utrensningar av de värsta EU-medlöparna måste ske. Detta är nämligen ett slags förräderi mot partiets historiska grund. Kanske måste lösningen vara att starta om socialdemokraterna under nytt namn om inte alla väljare ska gå över till Vänsterpartiet.

  De politiker som följt de kriminella bankirernas direktiv och de utlandsägda mediehusen måste helt enkelt bort. Till detta kan det krävas en rekrytering utifrån eller en rekrytering bland f.d. medlemmar som lämnat det sjunkande skeppet.

  När man kritiserar Israel och när affärer dyker upp måste ledaren vara beredd på detta och belysa varifrån problemet kommer, såsom Olof Palme ofta gjorde. Han kunde inte mästras. Man kan vara tuff och t.o.m. nästan vulgärt frispråkig, men man kan inte vara undergiven eller ha förrädare inom sitt parti när det hettar till och drevet kastar bajs.

  Att kritisera korruptionen eller avskaffa den behöver inte sluta som för Juholt eller ens som för Olof Palme eller Anna Lindh, men man måste vara införstådd med att sanningen och fredens män och kvinnor givetvis har fiender och att ingen människa är perfekt.

  Men kom ihåg att sanningens män och kvinnor har också vänner! 😉

 • @Kurt Ståhl
  Jag tror inte att rekryteringskonsulter eller valberedningar skulle förbättra processen, tvärtom, öppna processen för korruption och minska demokratin.

  Det är min uppfattning att de metoder som nämns heller inte skulle diskvalificerat Juholt. Det är givetvis drevet från de presstituerade som ägs av utländska massmediemoguler och förrädarna inom partiet som är diskvalificerade. Inte Juholt.

 • Tack för alla kommentarer! Artikeln som jag skrivit för forumet NewsVoice Företagande är inte ett politiskt inlägg på något sätt, men det är en händelse av historiska proportioner som vi förmodligen skulle kunna lära oss något av för framtiden?

  Från min sida sett så handlar artikeln bara om vad vi inom näringslivet kan lära oss från politikens misslyckande i detta fall. Tror inte att någon inom politiken kommer att vara speciellt öppen för synpunkter från en rekryteringskonsults perspektiv och historien kommer därför med all sannolikhet att fortsätta att upprepa sig själv.

 • Med tanke på hur en val(s)beredning förde Mona till partiledarposten till att agera matta åt Reinfeldt och Juholt fick agera ridå medan Sverige skrev under digra bankåtaganden åt EU slapp media skriva en enda rad om den saken. Det är inte utan att man undrar om värvningen var medveten.. Ge drakarna något att sätta fyr på så att bålet riktar intresset åt ett annat håll. Valboskapen fick känna på hur det är att följa medeltidshjärnans simpla konklusioner. Sedan visade sig ju partiet blytunga företrädare vara skjutklara och inte backa för att sätta kniven i sin egen partiledares rygg..

  Sveriges deltagande i krigskonflikterna är skamlig men det är så partipolitik över partigränserna fungerar.. Ett knapptryckarkompani förfaller alltid åt krigshetsarnas drömmar, agenda och intentioner. Vilket ingen kan föreställa sig bankernas förtjusning i.

  Ronny Eriksson sa det med skärpa och utan annat än galghumor. Det är inte fråga om vilken politik vi vill ha, rösta på, utan vem som ska föra den.

  I annat fall ska vi tro att rekryteringsindustrin inte kan sitt jobb och möjligtvis vill lägga sig i andras jobb och försöker skaffa en fjäder i hatten..

 • Som någon påpekade: Olof Palme gick med i demonstrationerna mot krig, men Stefan Löven åker runt i världen och representerar svensk vapenindustri.

  Håkan Juholt hade i sammanhanget varit ett bättre val än Löven.

 • Juholt verkade att vara en riktig människa – inte köpt av försvarsindustrin, som den nuvarande S-ledaren. Det var media som avsatte Juholt. Han utsattes för en mediakampanj och försvarades inte av partikamraterna. Makten satte i halsen när Håkan Juholt uttalade sej – lite som med Jeremy Corbyn. Om han blir premiärminister, kanske Sverige kan följa efter och välja en sosseledare som inte har betong i huvudet.

 • Stan

  “Rekryteringsexperten kan väl hålla sig till sitt område. Att välja en partiledare är väl inte samma sak som att anställa någon till ett jobb”.

  HEDERLIGHET och moralisk ryggrad borde vara lika viktiga kriterier som kompetens för alla jobb. Och för politiska poster i synnerhet.

 • Ja fast du har tydligen inte koll på att grunden till att han åkte var hans engagemang mot ESM. Följer man inte bankirernas direktiv förstår du så kommer alltid deras polare ägarna till mediahusen till undsättning med någon lämplig skandal. Precis som en klocka kunde detta spelet ses senast med Wallström som tydligen inte lärt sig att man inte får kritisera Israel. Som en klocka dök lägenhetsaffären upp. Samma med Juholt fast där var det värre där försökte Juholt stoppa Goldman Sachs planer för mer centraliserade banksystem i Europa genom ESM.
  Kritisera en zionist och det blir en ordentlig käftsmäll. Försök stoppa en zionist och se din karriär eller för den delen ditt liv sluta som för Juholt.
  Hade inget med rekryteringen att göra min vän.

 • I princip så 2anställs” en partiledare(minister) att leda ett land. Så CV gäller här också om än i långt vidare dimension. Juholt stupade på en undermålig retorisk förmåga. Och han kunde inte hantera trojaner. Dessutom hade han en vädjande personlig stil som mer tecknar en svaghet istället för en ledande.
  Ser man till Löfve´n så gäller i stort samma där. Ett löftesbrott mot demokratin har ju även skåpat ut Löfve´n. Dessutom så är bildningsnivån på dagens politiker monumentalt undermålig.
  Första kammaren bör återinföras för att styra upp alla yrskallar som idag för-“leder” landet

 • Är detta ett skämt?
  Rekryteringsexperten kan väl hålla sig till sitt område. Att välja en partiledare är väl inte samma sak som att anställa någon till ett jobb.
  Juholt mobbades bort därför att han inte var tillräckligt lydig inför den dolda finansiella överheten. Han uttalade sig mot Sveriges deltagande i militärinsatsen i Libyen. Sossarna under hans ledning ville inte att Sverige skulle vara deltagare i den nya europeiska bankräddningsöverenskommelsen.
  En vecka efter att han jagats bort av media-hundarna och förrädarna inom s, hade partiet ändrat sig och ställde upp på avtalet.

 • Är det inte dags att Rikspolisen Dan Eliasson blir avsatt med det snaraste? Inte minst med tanke på allt som skedde på Försäkringskassan under hans tid som generaldirektör där – men även hur han som ny rikspolischef redan har gjort bort sig ….

  Eller är det meningen att generaldirektörer och andra på de nivåerna i vårt samhälle får bryta mot de lagar alla vanliga medborgarna har skyldighet att följa …

 • Jag anser att vänstersossen Håkan Juholt förmodligen var en felrekrytering eftersom han vid tidpunkten helt tydligt inte kunde hantera det drev som kontrolleras av ägarna JP Morgan, Goldmann-Sachs och Bonnier, samt att han förmodligen inte kände till problemet med just dessa ägares agenda.

  Hade han och hans parti haft den kompetensen och hade varit beredda på följderna hade drevet sannolikt inte lyckats. Nu vek de sig istället för massmedias drev vilket gjorde att sossarna förlorade dubbelt. Hade de stått pall och attackerat massmedias ägarförhållanden och de presstituerade som sålt sig till denna agenda hade saken förmodligen varit en annan.

  Nu fick vi istället den naive högersossen Stefan vid rodret som genomför agendan, vilket givetvis varit riktigt riktigt skadligt för Sverige.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *