Bo Sonnsjö: Vilka myndigheter talar sanning idag?

publicerad 10 april 2016
- av NewsVoice
Bo Sonnsjö

Bo SonnsjöVilka myndigheter talar någonsin sanning? Deras uppgifter tycks vara att förhindra att sanning alls får spridas – därför att då blir all pågående korruption helt påtaglig!

Text: Bo Sonnsjö

Vi kan ta det senaste exempletNordea och Panama-verksamheten. Det som kommer att komma ut kommer i fortsättningen att förnekas, minimaliseras – oavsett vilka ledande personer som har deltagit i smyg oavsett om de heter Cameron eller något annat.

Banker säger sig följa lagar och förordningar, men den som nyligen upplevt myndighetspersoners försägelser gällande vad som skedde på Skatteverket, när Janne Josefsson råkade ställa rätt typ av fråga – inser vad som gäller numera.

Den som påtalat jäv till kontrollmyndigheter som JO och JK inser raskt att deras uppgift är att i tysthet lägga ner ärenden som borde ha lett till åtal och avskedanden av höga tjänstemän.

Hur politiker fungerar vet vi sedan länge. De målar upp fantastiska bilder av hur framtiden kommer att bli, fast det som regel blir sämre och mer krångel oavsett vilket ämnesområde det än råkar gälla.

För att ta något så enkelt som vaccinationsskandalerna som avslöjats jorden runt så kommer det förslag om ”tvångsvaccinationer” – helt enligt önskan från läkemedelsbranschen. Man kan förmoda att det sammanhänger med att Vetenskapliga Råd eller ansvariga personer som förre Folkhälsomyndighetens chef förmodligen erhöll delar av sin lön från vaccinationsproducenter oavsett vad bolaget än råkade heta.

När man vet att bestickning pågått tom uppe i den internationellt ledande verksamheten i USA så varför skulle det inte det se ut på exakt samma sätt även inom EU?

Vad delar av vinsterna från forskningsfusk och bedrägerier går till kan den misstänksamme raskt begripa sedan rapporterna om vad Nordea har ägnat sig åt i Panama, när fler än Islands ledande politiker (i alla fall tills nu) eller brittiske premiärministern Camerons finansiella affärer alldeles nyss blivit avslöjade. Fler kommer att skylla på att de ingenting visste – utan bara följde förordningar och gällande lagar, vilka normalt sett brukar tolkas efter gottfinnande precis som antagligen skett hos JO och JK eller i de flesta fall i svenska förvaltningsrätter där Försäkringskassan som regel brukar vinna mot svårt nackskadade trots uppenbara brott mot gällande EU-domar.

Vad som framöver kommer att ske i ”förhandlingarna” vilka går under beteckningen TTIP kan man lätt föreställa sig när inte ens de EU-delegater som skall rösta fram vilket alternativ som skall gälla utan att de inte ens får veta vad de olika alternativen egentligen står för när de i slutändan har fastställts. En som medverkar i det sammanhanget är den svenska EU-kommissionären.

Text: Bo Sonnsjö


Så här kan du stötta Newsvoice

 • @castropollux
  “arbeit macht frei” skulle kunna ge associationen om hur våra myndigheter INTE fungerar – dvs inte gör det de skulle ha gjort….. helt enligt vad lagar och förordningar egentligen fastställt …
  Men omtolkningar av paragrafers innehåll gäller väl endast för dem – vilka är kunniga i juridik?

  Juridik är ju ett område där allting kan tolkas “tvärt om” ….

  “KEIN arbeit macht frei” leder väl till att myndigheterna gör precis vad de själva vill … eller inte vill …

  precis som hände när Försäkringskassans förre generaldirektör bröt mot EU-domstolens alla domar gällande utlovade ersättningar för vård drabbade skulle ha fått inom EU/EES-området…

  Dan Eliasson blev nog befordrad till Rikspolischef för att Försäkringskassan sparade in på sina utbetalningar till svårt skadedrabbade – vilka tvingades söka den vård inom EU/EES-området svensk sjukvård inte klarade av att ge dem …

  Borde inte även de vilka såg till att Dan blev Rikspolischet – bli av med sina jobb …?

  Dan Eliasson borde i alla fall bli avsatt – till följd av hur han agerat som Försäkringskassans generaldirektör även med tanke på den korruption som skedde vid tillsättning av ledande nya chefstjänstemän – vilka till följd av bristande behov av arbete – tvingades bli kompenserade med miljontals kr – Pengar som nog istället borde ha gått till sjuka och skadade …

  Vore inte detta något att gräva vidare i för JO eller JK ???

  – Men är de verksamheterna egentligen något att lita på?

  Rakt besked: Inte i alla fall när det gäller “JÄV” bland myndighetspersoner!

  – Då läggs ärenden ner helt i tysthet – utan någon som helst kommentar!

  Är inte det något, som brukar kallas för “korruption”, eller vad annars?

  • @Bo S. Du har så många rätt i vad skriver att fullbordat faktum av nonchalans och rättsvidrighev aldrig skuĺle kunna gå så lpngt som det gjort. EU fick vi som den kvarnsten om halsen den egentligen utgör. Krångligheten i att få rätt kan bara få tiĺlgodoräkna sig och särskilt de med stora resurser. Att vårt eget rättssystem för resningsprocesser redan var trögt och enkelriktat har hopat många skräckexempel på en dyster rad. Sedan har rättsapparaten i skattesänkningarnas namn effektviserats till den grad att de länge i nya ögon måtte sett överflödiga ut.

   Finns där något kvar att göra, verka för i rättsligt hänseende, som högre instans?

 • Finansinspektionen har under åren de funnits inte utverkat särskilt mycket och allra minst imponerat. Radion undrade väl i en intervju vad de egentligen hade åstadkommit och några tidningar skrev säkert om saken.

  Efter skandalen med Nordea som alltså först påstod att de aktivt inte längre hjälpte kunder skatteplanera. Har Finansinspektionen gett de övriga bankerna förtroendet att själva utreda sin verksamhet angående brevlådeföretagen.. Allt för att undvika fler skandaler inte förhindra brott..

  Det var nog aldrig bra att ge Försäkringsbolagen lösa tyglar.. Likadant har det varit och blivit värre med arbetsskadeförsäkringarna..

  Sjukförsäkringen blev i händerna på Alliansen ett spö att piska sjukförsäkrade med.. Det fungerar ju så när “arbeit macht frei” får råda..

 • Bryr sig ens domare och höga jurister om att tolka lagstiftningen på ett korrekt sätt? Jäv skulle ju bekämpas med alla medel – om man som medborgare tolkar vad som står i paragraferna! Men det tycks inte stämma alls.
  Flagranta brott tycks ske även i toppen på pyramiden! Ett anmärkningsvärt tillfälle skall i korthet beskrivas!

  År 2007 skulle ett prejudikat gällande svårt nackskadade genomföras. Det har länge varit väl känt att svensk domarkår saknar nödvändig medicinsk kunskap för att kunna döma i sådana ärenden. Det hade Nackskadeförbundet kunnat konstatera sedan lång tid tillbaka genom den mängd med ärenden som gått svårt skadedrabbade emot!
  De hade i process efter process förlorat mot det egna bolaget gällande rätten att få ut ersättningar från sina försäkringsbolag, sedan professorer och docenter vid ledande universitetskliniker påstått att några skador inte förelegat, utan att deras besvär berodde på åldersförändringar, psykiska besvär och många andra orsaker. Därmed hade drabbade inte till minst 50% bevisat sambanden mellan deras skador och de besvär de drabbats av – mer eller mindre momentant samband med den trafikkrock där allt startade.
  Alla domstolar avkrävdes besked om deras domare besatt sådan medicinsk kunskap att de kunde skilja mellan vad försäkringsläkare, som ombud försäkringsbolagen, eller internationella experter inom EU/EESområdet, som ombud för de skadedrabbade hävdade. Förutom beskedet om vilken medicinsk kunskap avkrävdes alla domarna diarienummer, varför s g s 100% besvarade frågorna.
  Ingen enda domare hävdade att de besatt sådan kunskap, men att de litade mest på de docenter och professorer vilka brukade tjäna stora extrainkomster, anställda som försäkringsläkare hos alla de olika försäkringsbolagen, samt Trafikskadenämnden.
  Att de skadedrabbade hade utretts med senaste internationellt teknologi, ännu inte introducerad ens vid ledande svenska universitetskliniker hjälpte föga. Inte heller att skadedrabbade fått sina skador fastställda av varandra oberoende experter inom EU/EES-området hjälpte inte heller!
  Det räckte med att samma lilla grupp svenska professorer och docenter hävdade att drabbdes besvär inte hade med inträffad bilkrock i mycket höga farter. T ex varit stillastående när någon i full fart krockat den skadades bil. – Förlust ändå, varefter den svårt skadade tvingades betala sitt eget försäkringsbolags alla rättegångskostnader – med resultat att de tvingats bort från hus och hem.

  “JÄV” skall betraktas som ett svårt brott och medföra stränga straff – som att hamna i fängelse, bli tvingad betala stora skadestånd, samt bli av med sin läkarlegitimation. Men när har detta skett när försäkringsläkare manipulerat medicinska fakta – varefter den skadedrabbade förlorat sin process?

  I Länsrätten i Göteborg 2007 dömde en domare, vilken även råkade fungera som Socialstyrelsens Rättsliga Råds Ordförande. Där skulle han avgöra om rättsprocesser mellan skadedrabbade och deras försäkringsbolag fungerat enligt de juridiska regelverken i svenska domstolar! Av utbegärt dokument gällande den process där aktuell domare dömt framgår att allt skulle ha gått rätt till – trots allt! – Trots att han själv både dömt i processen och avgjort att allt gått rätt till – torde innebära att “JÄV” förelegat! Att den professor i ortopedi, som fungerade som rådgivare åt Rättsliga Rådet i samma typ av processer fungerat som försäkringsläkare både åt olika försäkringsbolag, liksom åt Trafikskadenämnden (en verksamhet som enligt EU-domstolens domar är att betrakta som kartell, där alla de svenska försäkringsbolagen kan göra upp skadeärenden bakom stängda dörrar (både för skadade och deras ombud). Kartellbildningar är enligt EU-domstolen en typ av kriminalitet, men har genom åren ändå skyddats av svensk regering och riksdag!

  Motivering: alla skadedrabbade ska behandlas på exakt lika sätt! Vilket också skett genom att s g s alla svårt trafikskadade har förlorat mot sina försäkringsbolag med hjälp av samma manipulerade påståenden att samband saknas mellan skador och besvär – trots all internationell forsknings bevis på motsatsen!

  Ovan har ett flertal brott mot gällande lagstiftning (både svensk och vad EU-domstolen olika domar fastställt) blivit påtalade, men ändock tycks samma allvarliga brott fortsätta år ut och år in – utan att någon i svenskt rättsväsende i stort sett ens har reagerat!

  Kan man under sådana omständigheter anses att Sverige är ett rättssäkert samhälle?

  Att försäkringsläkare även bryter mot Sveriges Läkarförbunds och Hippokrates etiska regelverk borde leda till att Läkarförbundet kraftfullt agerar oavsett vilka titulär eller hur länge dessa aktuella professorer och docenter än har varit medlemmar i förbundet.

  Nyligen ville inte Läkartidningen ens ta upp dessa grundläggande etiska frågor till diskussion!

  Måste verkligen skadedrabbade av försäkringsläkar-skråets medlemmar illa hanterade och svårt skadedrabbade behöva börja dra dessa förbundets medlemmar först till grupptalan till svenska domstolar och/eller senare vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter?
  För att i slutändan få sina skador erkända och rätt ersatta enligt försäkringsbranschens löften i genom åren betalda trafikförsäkringar?

  Vid besök hos Finansinspektionen för några år sedan fick Nackskadeförbundet beskedet att betalda försäkringspremier var allt som skulle behövas för att få ut ersättningar!

  Idag vet vi att Finansinspektionen inte bara är kontrollmyndighet för Trafikskadenämnden, en verksamhet som enligt EU-domstolen är att betrakta som en kartellbildning, utan även den myndighet som skulle kontrollera även de svenska bankerna!

  Har Finansinspektionen verkligen fungerat på ett adekvat sätt när man ser spåren av Nordeas korruptiva verksamheter, samtidigt som nackskadadee ständigt förlorar mot sina försäkringsbolag genom hur försäkringsläkarskrået manipulativt och bedrägligt agerar i svenska domstolsprocesser.

  Är det inte dags att Finansinspektionen verkligen börjar göra skäl för sitt namn?

 • @Linda: Vad menar du? Skall var och en agera försäkringskassa, socialtjänst, polis, domstol och kriminalvård efter eget huvud?

 • Inga. Alltså är de helt överflödiga och kostar pengar. De gör inte det arbetet de inbillat folket att de gör men får betalt för det via världens högsta skatter. Alltså måste de läggas ner så får folk göra sin egen research. Vi gör det bättre själva, tillsammans med andra som har samma intressen.

 • @ castropollux

  Du nämner de “folkvalda”! Hur “folkvalda” är dessa egentligen???

  Enligt budskapet från statsvetaren AnneMarie Pålsson finns inga “folkvalda” alls!

  På de färdigtryckta standard-valsedlar folk stoppar i valurnan återfinns endast den redan utvalda skaran personer, vilka sanktionerats få finnas med på respektive partiers valsedlar!

  – Lika för alla partier!

  – Ännu ett illusions-trick från den “själv-valda maktens” representanter! ELLER ….???

  Är inte Sverige då i själva verket bara en “sken-demokrati”? Finns därmed någon anledning alls – att egentligen gå och rösta i några riksdagsval!

  Lyssna på denna inspelning: https://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ)

  Läs sedan gärna hennes mycket tänkvärda bok “Knapptryckarkompaniet”!

 • @ erika
  Tänk tanken att någon utbildar sig till läkare, där man skulle ha levt upp till Hippokrates och Sveriges Läkarförbunds etiska regler – men så hittar man en inkomstkälla som rikligt belönar dem vilka bryter mot dessa regelverk gång på gång utan att bry sig om konsekvenserna!

  Att svårt skadade blir förlorare mot sina försäkringsbolag – vilka utlovat ekonomisk kompensation om och när en skada väl inträffar! Konsekvensen blir att den drabbade förlorar mot sitt försäkringsbolag! Får därför inte utlovad ersättning, samt tvingas dessutom betala sitt försäkringsbolags rättegångskostnader – något som kan passera en miljon kronor.

  Redan till följd av skadorna vilka uppstod i samband av olyckan har den drabbade med familj upplevt att ekonomin kraschlandat, samtidigt som försäkringsbolaget skall ha sina rättegångs-kostnader ersatta fullt ut – eftersom lagstiftningen är så skriven!
  Att dömande domar saknar all medicinsk kunskap, samt mer litar på vad försäkringsläkarna – ofta med titulär professor eller docent påstått! Sedan allt de ljugit ihop under sin sanningsförsäkran (ed) – trots att detta är en klar kriminell handling – helt i enlighet med gällande lagstiftning!

  Tycker Du fortfarande att man inte skall “missunna” dem vilka tillskansar sig “money, money” – på ovan beskrivet sätt – som så ofta skett i svenska domstolar?

  – Nu är Du medvetandegjord och borde ha vaknat upp – att så här ser det ut för tusentals familjer i vårt land!
  Varje år skadas tiotusentals människor av svåra skador i trafiken, med allt vad det innebär!

  Varför skulle inte dessa “Kejsares Nya Kläder” rivas av dessa skurkar – så att de står där Nakna, helt avklädda … och förtjänar att som straff för sina onda gärningar drabbas av att bli av med både sin legitimation, tvingas betala skadestånd och slutligen hamna bakom lås och bom?
  – Precis vad lagstiftningen fastställt att läkare vilka i sin roll som försäkringsläkare borde drabbas av!!!!
  – Hur ofta tror Du att svenskt rättsväsende har levt upp till vad lagstiftningen faktiskt har fastställt skulle gälla i den här typen av processer?

  – Ingen sådan rapport har jag funnit så här långt … trots idogt letande

 • Det står oss fritt att när som helst påminna de folkvalda att valdagens festande har en bestående baksmälla. Annars kommer de leva i sitt bestående rus och fördröja sammanhållningen, enigheten så länge de kan…. Blir folk medvetna om sin makt kan vad som helst hända…

 • Man kan skänka det en tanke, vad det säger om oss människor: att vi har den regering vi förtjänar! Om man är riktigt sanningsenlig och rannsakar sitt innersta, säger det, att misstanken finns att man, om man levde under dessa omständigheter och förutsättningar, skulle kunna bete sig likadant. Det är klart att det finns undantag – människor med högre moral – men trots allt gäller det mänskligheten i stort. Och – med handen på hjärtat – varför missunna dem som lyckats tillskansa sig mycket makt, inflytande och money, money, vilket vi själva gärna skulle vilja ha. Nå, vad skall man göra då? Det finns ett sätt man kan förhålla sig till detta: Inse att detta är det stoff, de redskap, genom vilka vi blir medvetandegjorda, vaknar upp, lär oss att tänka självständigt. Kort sagt – utvecklas. Och medan vi utvecklas har tiden sprungit ifrån dem. Och vi blir ständig fler och fler som ser och pekar, likt gossen i sagan om Kejsarens nya kläder: Men han är ju naken!

 • Är det inte dags att “översåtarna” får börja löpa “gatlopp”, så att de till sist förstår att det är oss, “folket” de skall lyssna på! Inte Wolodarski och massmediabranschens alla övriga företrädare – riskkapitalisterna …. – de med stora dolda resurser via Nordea nere i Panama eller liknande miljöer!!!

  • När en sådan resurs som Sara vilken ju fick folk att göra gemensam sak, måste sättas i skola, så får Svensken gott finna sig att andra länders folk,som tex Reykjavik, tydligen bättre förstår att ena sig för att stoppa vansinnet. Äggen och youghurt är ju bara grädden pReykjavik Den behöver man nödvändigtvis inte unna de missanpassade.

 • Avslöjandena får allt mer hundutställningslika attribut som välklippta pudlar.. De vet ju att de knappast kommer lagföras utan nöjer sig med att tona ner brotten så mycket som möjligt..

  Cameron gick ju med i en klubb som krävde att han i invigningsriten stoppade sin ädlaste del i dött gristrynes gap.. Redan där borde han anat vilka han hade med att göra.. Eller var det redan för sent.. “Lundsbergsanden” och liknande spöken ter sig lite blekt.. De manövrerbara är tidigt utsedda och satta i en resursbank….

  Visst berättade Tage G Petterson hur det går till i det gatlopp beslutsprocesserna av nödvändiga skäl likna… Visst måste en utredning på ett par tusen sidor och uppåt, svingad mot medvetandet förbli oläst medan utdraget/sammanställningen ser fördelaktigt praktisk ut.. “Vad som framöver kommer att ske i ”förhandlingarna” vilka går under beteckningen TTIP kan man lätt föreställa sig när inte ens de EU-delegater som skall rösta fram vilket alternativ som skall gälla utan att de inte ens får veta vad de olika alternativen egentligen står för när de i slutändan har fastställts.”

  Själva kan vi i Byhåla få höra att det enda alternativ som finns till en station åt höghastighetsbanan i en minimal stad (?), är norr om den befintliga. Helst nergrävd står ju på byggherrarnas önskelista. Beslutet ska dock fattas utan att någon fått se hur det ska se ut att klämma in projektet i närmiljön..
  Medan Linköping nöjer sig med ett stickspår ska vi själva dra in hela helvetet i stadsmiljön.. X2000 har i nuläget bara råd att stanna 4 gånger per dygn för en enkel resa till den huvudlösa storstaden, i dubbla hastigheten och mer kan inte någon se hur konceptet skulle kunna öka resandet från byhåla.

  Lönsamhetsmonstret kräver i sitt stockholmssyndromska tillstånd en rejäl skara medlöpare för att gå ihop..

 • Gör dig själv en björntjänst och läs böckerna “The creature from Jekyll Island” och “The most dangerous superstition” så är du snabbt på banan i hur det egentligen ligger till här i världen, inklusive heliga Sverige som ju alltid “är korrekt och exemplarisk”!

 • Problemet är självförvållat. De flesta är aningslösa nog att rösta fram ledare vikas verkliga avsikter de inte har en aning om.

 • @ ove
  Vilka förser mainstreammedia med deras överlevnadspengar? Annonsörerna förståss! Dessa vill ha ut sina budskap – ingenting annat!

  Utan de pengarna skulle varken ägarna till SvD, DN, eller vad de än heter klara av att överleva – oavsett om de heter Bonnier, Shibstedt,.. eller ….

  Med tanke på vilka övervinster t ex läkemedelsindustrin får genom att styra genomsnittspolitiker dit de vill , Dessa vilka sällan tycks använda de delar av centrala nervsystemet som i stort styr munlädret,- för att fortsatt klättra mot maktens höjder – så att man i slutet av sin politiska karriär skall kunna få gengåvor för tidigare tjänster i form av t ex ledande positioner hos världsledande amerikanska banker – såsom nyligen skedde för Reinfeldt och Borg ….

  Hur det ser ut i sådana branscher kan man lätt enkelt just nu inse – efter allt som skett i Panama – där förmodligen inte bara Nordea blivit avslöjat – utan många liknande verksamheter finns säkert jorden runt …

  Kan vi ens lita på våra svenska EU-politiker … som t ex vår nuvarande EU-kommissionär – som tycks vara inblandad i att förhindra att sanningen om hur TTIP kommer att styra världen framöver ….

  Var annars skulle “Svensson kunna muttra ….”??? Vilka vågar presentera den nakna sanningen rakt av – om hur det ser ut i ett land där tjänstemanna-ansvaret togs bort på 1970-talet … Varefter det blev fritt fram att bryta mot lagar och förordningar utan att behöva riskera något alls …

  Se bara hur enkelt det blev att kunna få bli ny rikspolischefen – trots allt som skett på mäktiga Försäkringskassan …. mot vad som skulle ha gällt enligt EU-domstolens domar och svensk lagstiftning ….

  Vem,vilka vågar bry sig då eller därefter att börja gräva …..

  Kanske Islands-skandalens fortsättning med Nordeas och Panama-verksamheternas fortsättning kan leda till någon liten förändring ….

  Vilka vågar eller får gräva vidare ….

 • Jag hade väl oturen att själv bli ett av offren för “Big Pharma” och på den vägen börja göra efterforskningar. Men inget förvånar längre.
  Jo kanske, att mainstreammedia följer taktpinnen så väl.

  Min besvikelse är oöverskådlig, jag var så naiv inför “Svensk Präktighet”.

  Det här är inget vi kan hindra eller stoppa, det går från kommunpolitiker till FN och EU. Man följer nån slags outtalad regel som strider mot all rim och reson. Och “Svensson”, han bara muttrar därhemma i ensamhet.

  DET, är i alla fall riktigt svenskt!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *