Föreställningen om ”the perfect match” betraktar människan som statisk

publicerad 26 april 2016
- Extern skribent

Kvinna-intervju-arbetsplats-Crestock

Förändringsledningsexperten Sture Johansson studerar föreställningen att det finns en perfekt matchning mellan jobbkandidat och arbetsplats, mellan man och kvinna, mellan spelare och lag, men är det realistiskt att tro på att det går att matcha perfekt? Hur många möjligheter går förlorade när människor betraktas som statiska pusselbitar som ska passa in i ett pussel?

Utdrag från Sture Johanssons artikel ”The perfect match” | Foto: Crestock.com

”Profileringsinitiativ i form av exempelvis appar skapas på löpande band i ambitionen att hitta ”the perfect match” mellan verksamheter, människor och behov. Företeelsen är idag vanlig oavsett om det handlar om LoU, Human Resources eller kärlekstörstande människor på jakt efter en livspartner. Följaktigt har det personliga varumärket blivit viktigare än någonsin. För att underlätta analysen kategoriseras verksamheter och människor i termer av position, kunskap och beteende-profil.”

”…hur kan den upphandlade parten veta vad som skapar innovation just den här gången och än mindre vilka leverantörer eller människor som är kapabla utan att först träffa dom? Svaret är att det inte går. Det är faktisk helt omöjligt. För att kunna lösa ett behov, vare sig det handlar om innovation, fusion eller fission, så måste det till en väsentlig mängd attityd, vilja och kreativt tänkande. Variabler som inte så lätt låter sig beskrivas och vidimeras i en på förhand utarbetad sökprofil.”

”I rekryteringsprocessen av en verksamhets högsta chefer är det vedertaget att de först, tillsammans med ett exklusivt antal medsökande, pressas och testas genom ett antal på förhand uppställa önskemål och profiler. Problemlösningsförmåga, beteendeprofil, utbildning, erfarenhet, intelligens, ålder, kön och etnicitet matchas mot önskad profil. Individerna med bäst ”match” får jobbet. Lyckas de sedan bra med uppdraget kommer ofta olika former av belöningar för väl utfört jobb. Lyckas de mindre bra blir de på ett eller annat vis entledigade. Inte ovanligt kan det då heta att ”VD och styrelse har olika syn om kommande strategi för verksamheten” eller att ”verksamheten är nu inne i en annan fas och vi behöver därför en chef med en annan profil”.”

Läs hela artikeln


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: matchning