Lars Bern: “Människor upptäcker plötsligt hur man blivit förd bakom ljuset”

publicerad 22 april 2016
- Lars Bern
"Nuit Debout", Paris 2016 - Foto: Olivier Ortelpa, Wikimedia Commons

"Nuit Debout",  Paris 2016 - Foto: Olivier Ortelpa,  Wikimedia Commons

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.seInternet har gett massan “view and voice”. Plötsligt kan alla människor kommunicera med och se och höra hela världen. Det här tillståndet håller på att kraftigt rubba själva fundamentet för maktutövningen och då i första hand i västvärlden. Det skriver Lars Bern som tycks ha förutsett “Nuit Debout”.

Text: Lars Bern | Från Berns blogg Antropocene, januari 2016, återpublicerad med tillstånd | Bild: “Nuit Debout”, Paris 2016 – Foto: Olivier Ortelpa, Wikimedia Commons

Jag har i tre tidigare inlägg beskrivit den matrisstruktur som kan skönjas bakom maktutövningen i dagens värld. Det nationella folkliga styret via demokratiska val har steg för steg inskränkts genom att makt och inflytande i en lång rad små steg flyttats över till organisationer, företag och institutioner. Allt mer makt har på detta sätt gått från folket via val till det som idag oftast beskrivs som etablissemanget.

Jag har visat hur det internationella etablissemanget domineras av de rikaste av de rika i den angloamerikanska oligarkin, som är den starka kraften bakom globaliseringssträvandena. Men även på det nationella planet finns ett etablissemang som skaffat sig en allt starkare kontroll över samhället, ofta i symbios med de globala krafterna. Vanliga enkla medborgare har upplevt denna utveckling genom en känsla av maktlöshet som steg för steg infunnit sig, när man märkt att man inte längre kan påverka.

Politikerkåren som en gång var vanliga människor valda av folket för att representera dem har utvecklats till ett yrkesskrå med starka gemensamma intressen som allt mer kommit att dominera maktutövningen. I fråga efter fråga har detta skrå låst sig i ståndpunkter som man inte ifrågasätter och som därmed inte kan påverkas av vanligt folk i val – vi har fått en politiskt korrekt åsiktskorridor.

Åsiktskorridoren har blivit en fästning som frenetiskt försvaras genom etablissemangets kontroll över alla etablerade medier, kulturinstitutioner, offentliga myndigheter och rader av företag och organisationer där de styr ohotade. Många av de senare är visserligen på pappret demokratiska, men det är bara en kuliss. I realiteten har etablissemanget hela makten. Inom t.ex. LO vars medlemmar till största delen sympatiserar med antietablissemangspartiet SD, tillåts ingen från det partiet att få något inflytande. De som kommer ut som aktiva SD:are utesluts.

På det här sättet har vårt samhälle utvecklats till en demokratur som beskrivits av dissidenten Wilhelm Moberg med att där:

“…råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

Moberg tillägger att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att:

…”majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

Man har kunnat se dem som ett sovande folk, ett tillstånd som passar etablissemanget perfekt. Men som så ofta i samhällets utveckling så har något hänt som ändrar på spelplanen – ett tekniskt genombrott som Internet har gett vanliga människor fri tillgång till en ocensurerad verklighet och vad värre är fri tillgång till möjlighet att kommunicera med hela världen.

“Nuit Debout”

Frankrike, Nuit Debout 2016, SVTMänniskor upptäcker plötsligt hur man blivit förd bakom ljuset och hur viktiga sanningar som inte passar in i åsiktskorridoren förtigs eller förvrängs. De upptäcker att de politiker som valts följer en agenda som mest gynnar dem själva istället för dem de skulle representera, eller att de viktigaste besluten fattas på möten med oligarkernas slutna sällskap. Varför tror ni att nästan alla allianspolitiker förordar att Sverige skall med i oligarkernas vapenbutik NATO trots att en solid majoritet av folket är emot? Vi upptäcker hela tiden hur mycket av det som framställts som fakta bara är tillrättalagd propaganda och ofta rena falsarier som inom klimat- och livsmedelspolitiken.

Resultatet av att vanliga människor får tillgång till information som tidigare bara fanns tillgänglig för etablissemangets elit, är att de senares trovärdighet har punkterats. Folk inser att politiker, journalister, företagsledare, fackföreningspampar, skådis m.fl. som utövat makten i samhället inte är att lita på. Människor börjar skapa sig egna bilder av hur saker och ting förhåller sig och hänger samman.

Etablissemangets medier kämpar allt mer förtvivlat för att svartmåla de nya mediekanalerna som växer som svampar i etern, bristande journalistik kvalitet och konspirationsteorier är favoritargument eller så är de som motsäger etablissemanget bara troll. Översitteri och förminskade av människors fattningsförmåga är en röd tråd.

Etablissemangets försvarare som gamla papperstidningar som DN skriver allt fler artiklar om konspirationsteorier, det är enkelt att förstå varför. För vanligt folk är det ju idag enkelt att konstatera att de verkliga konspiratörerna i vårt samhälle är politikeradeln, chefredaktörerna i de gamla tidningarna, cheferna inom Public Service och en politiserad polischef som systematiskt förtigit och ljugit om allt som inte legat inom åsiktskorridoren.

Den folkliga informationsrevolutionen drar fram som en präriebrand över hela världen och överallt utmanas etablissemanget. Rader av nya politiska partier och ledare som utmanar makten och står på massornas sida, har sett dagens ljus på senare år. Namn som Le Pen, Jimmie Åkesson och nu Donald Trump är typiska exponenter.

Inom några år har dessa krafter tagit över den parlamentariska makten på många håll och kommer då att vrida klockan tillbaka som nu senast i Polen och tidigare i Ungern. Jag är inte säker på att detta alltid kommer att vara bra, men för etablissemanget är det en katastrof. Det ser vi redan idag i Sverige där t.ex. DN:s chefredaktör nu får löpa gatlopp jagad av ”trollen”.

Det ursinniga folkliga missnöjet har vaknat och det somnar nog inte om i första taget. Vi får väl hoppas att det inte går så långt så att man släpar ut de värsta översittarna på gator och torg och hugger huvudena av dem. Det gjorde man under franska revolutionen och det gör man i arabvärlden idag. Det är inte så långt borta, så etablissemanget får nog passa sig.

Läs mer av Lars Bern

Text: Lars Bern

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag gillar hela artikeln, sånär som på den föga konstruktiva slutklämmen.
  Föga konstruktiv, därför att världen alltid har och alltid kommer att vara en exakt spegelbild av vårt kollektiva tänk, såväl som agerande… och om vi tänker oss att våldsamheter och hämnd ska anses legitimt, så kommer vi ALDRIG att kunna förändra världen det minsta lilla… iaf inte till det bättre…

 • Angloamerikansa är kapabla till mycket styggt. Men det finns en maktfaktor till i leken, synnerligen involverad men alltför kontroversiell för att ens nämnas.

 • Lars Bern says: Det nationella folkliga styret via demokratiska val har steg för steg inskränkts genom att makt och inflytande i en lång rad små steg flyttats över till organisationer, företag och institutioner. Allt mer makt har på detta sätt gått från folket via val till det som idag oftast beskrivs som etablissemanget.

  OM jag tolkar LB rätt så menar han att politiker har låtit sig korrumperas så till den grad att de numera enbart är marionetter och det spelar då eg ingen roll vilka de är som har politkerna i sitt grepp.

  Det är just symbiosen som gör att folkets makt via traditionella val av politiker och politiska partier har spelat ut sin roll.

  Historiskt har väljarnas alienation vid liknande tillfällen tidigare utlöst olika missnöjesyttringar som i sin tur banat väg för “starka ledare” vilka eg kommit till makten pga folkets missnöje med korrupta politiker, exemplen är många över tid överallt runtom i världen.

  Så diskussionen om vänster och höger har till stora delar mist sin relevans i det politiska landskapet, åtminstone i Sverige.

  Tar man SD så är dessa både vänster och höger utan en tydlig ideologisk förankring, även om de själva säger sig vara värdekonservativa så finns det ganska lite substans i detta.

  SD har dessutom valt att försöka förändra inom ramen för dagens demokratiska formella ramar, något som utlöst ett feberaktigt motstånd från de andra sju redan etablerade partierna vilka ser sina positioner hotade från en uppstickare.

  Hur demokratiskt det är att gm taktiska manipulationer försöka sätta demokratin ur spel endast för att stoppa SD:s framfart visar just på att sjuklövern tillsammans med etablissemanget verkligen inte vill låta demokratin ha sin gång i det parlamentariska förfarandet där vi väljare tillåts rösta på de partier vi vill.

  Därmed sluts cirkeln och alltfler väljare proteströstar på SD, inte för att de till 100% anser att SD är det optimala valet utan för att de andra partierna styrs av etablissemanget och själva vill styra och läxa upp väljarna och inte representera deras uppfattningar i viktiga frågor.

  I Frankrike har alienationen kommit ett steg längre och medborgarna har redan insett att det politiska etablissemanget inte längre lyssnar på medborgarnas frustration.

  Det är en farlig väg som anträtts och ropen på starka ledare är en trend som vi nu ser jorden runt såsom tex Donald Trump, Le Pen, Nigel Farage, mfl.

  När dessutom en extrem religion som islam omfamnas villkorslöst i västvärlden med hänvisning till religionsfrihet så behöver man inte vara Einstein för att inse att historien sannolikt kommer att upprepa sig, dvs ett krig närmar sig ganska snabbt och denna gång blir det ett religiöst drivet krig med förödande konskevenser för civilisationen.

  Försöken att stoppa och stänga ned yttrandefriheten såsom den kommer till uttryck i alternativa mediakanaler är bara ytterligare bevis på att vi som är kritiska är rätt ute och att vi bör bevaka klåfingriga politikers försök att ytterligare inskränka yttranderfiheten och därmed ta kontroll över tex Internet.

  Newsvoice är ju ett utmärkt expemple på att alternativa mediakanaler är här för att stanna, låt oss bevaka så att inte etablissemanget lyckas begränsa vår yttrandefrihet i dessa kanaler.

 • @Morgan Larsson
  “Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
  / Che Guevara

  Min bedömning är att befolkningen fortfarande inte är redo för evolution på den punkt du tar upp. De röstar i vart fall inte för evolution i någon större utsträckning vare sig det handlar om nationell balans genom SD eller välfärdsbalans genom V.

 • Läs Ian Wachtmeisters bok “Krokodilerna” från 1992. Där får man raskt ett bra grepp om vad det är som pågått i riksdagens partier. Nu har det gått ett antal decennier, men bilden av vad som sker när “svenska folkets representanter” avslöjar sig själva på alla tänkbara sätt och vis. På sidorna 100-101 görs en avklädning av dåtidens ledande politiker!
  Förmodligen skulle en ny version av den politiska överklassens ageranden inte skilja sig särskilt mycket från hur det såg ut då. Det är nog namnen som är nya, men principerna desamma.
  Nyligen avslöjades att pamparna för arbetarklassen hade kalas och söp upp medlemmarnas avgifter under angenäma former, men så har det kanske alltid sett ut när folkets representanter får chansen?
  På sidan 144 redogörs för det erbjudande Bengt Westerberg fick av IAN!
  När man läser rubrikerna på Aftonbladet senaste tiden förstår man att det nog är så här som det verkligen såg ut då och ser ut NU idag …

  Krokodiler har stora gap och gapar ofta rätt mycket gör ju även våra politiker på gator och torg – men stunden med Krokodilerna får nog många att känna igen dagens Sverige!

  Där folkviljan fastställs bakom stängda dörrar – över medborgarnas huvuden ….

  Läs Ian Wachtmeisters “Krokodilerna” så förstår Du som väljare hur lurad till skratt Du kan bli över vad som hände då!

  Tror Du att det är helt annorlunda idag????

 • När tar vi gemensam sak och släpar ut eliten på gatan för att genomföra en folkdomstol och exutera rättvisan innan de slinker iväg igen. Banker borde åtalas då de de facto inte lagligt får trycka egna nya kronor då riksbanken har det mandatet. Tyvärr ändrade Åsling, Kjell Olof på detta, varför vi nu betalar ränta på pengar som inte finns

 • Eftersom stödet från våra politiker om anslutning till NATO synes var så stort, men inte från resten av befolkningen, borde det definitivt bli en folkomröstning om detta.
  Att våra politiker är så enögda att de accepterar vad som helst som kommer från väst, utan att egentligen veta vad det innebär – precis som ITTP, GMO, m m, torde detta vara ett krav från oss medborgare som det kommer att beröra.
  Kan NewsVoice starta en namninsamling för detta viktiga beslut?

 • Se här vad som skrevs för 1,5 år sedan- Här visste man redan om att MP-ministern var islamist.Och att islamismen har sin ideologiska plattform i muslimska brödraskapet, som mottog finansiellt och ideologiskt stöd från nazi-Tyskland i slutet av 1930-talet. Inga tidningar som var kritiska för 1,5 år sedan?
  http://hagenbo.blogspot.se/2014/10/om-ismer-och-den-rodgrona-regeringen.html
  Dessutom:
  “Den oheliga alliansen mellan extremvänstern och islamismen”.
  http://monskrabbe.wordpress.com/2014/02/06/den-oheliga-alliansen-mellan-extremvanstern-och-islamismen-2/

  • Så de i US som sponsrade Shitler är än idag skyldiga. De tyckte säkert nationalsocialimen var ett godtagbart regemente när samtidigt socialistiska partier för andra gången i Tysklands historia förbjöds. Allt som bekämpade arbetarklass tilläts, betaldes och organiserades, muslimska brödraskapet inget undantag. Idag betalar man IS, Al-qaida och gud vet vad för att återbörda förtrycket, återinföra den bristande bildningen och klyftorna…

 • Tittar man i historien inte allt för långt tillbaka så hittar man att precis det samma har hänt tidigare. När i princip all ekonomisk makt och all media kontrolleras av en och samma grupp, så blir det den gruppens intressen som stöttas och den lilla minoritetsgruppens agenda som förs fram på bekostnad av resten av mänskligheten. Man säger alltid att det är viktigt att lära av historien, men eftersom människan alltid är blind för sin egen samtid så upprepas misstagen. Men jag tror aldrig att mänskligheten har haft större möjligheter att ta makten över sina egna liv än nu, med de möjligheter som medborgarjournalistiken på nätet medför. Det gäller bara att man ska orka och våga utmana invanda tankemönster och de tabun som inpräntats av utbildningssystem och media.

 • Jag kan inte solidarisera mej med varken jude-hatare eller terrorister. Jag vill inte ha några av dem i närheten och de har inte rätt att blanda in vårt land i deras konflikter.
  Undrar hur långt naiviteten kan gå? Röster börjar vakna och undra hur det egentligen är ställt med regeringspartierna. Huvudsaken man gör saker så rättssäkert som möjligt, vilket man inte gjorde med gränsbevakningen. Hur sannolika är migrationsplanerna? Man börjar redan ställa frågor som dessa:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22685523.ab
  Vore bra att komma till rätta med de frågorna innan det är för sent ( om det inte redan är det? ). Snart är gränserna vidöppna igen och öppnar för mer hot om fattigdom och terror mot Sverige och dess invånare.

 • Det finns dumma, aningslösa väljare, se bara på SD. Som glatt befriar kapitalet, finansen från skattebördor med löften om arbete o sysselsättning. Exemplet “controled opposition” kan inte bli tydligare samtidigt som man fördärvar solidariteten. Annars är det mest osäkerhet som rått och styrt. Vartill Alliansregeringen utvecklat syndromet att skrämma de sämst rustade väljarna för verkligheten, inskränka välfärden, utarma arbetsrätten, trygghetsavtalen och kasta smågodis (skattesänkningar) till de benägna att tro bedrägeriet. Medan de som vunnit på konceptet givetvis höstar in lejonparten av reformernas verkningar.

 • @LegeNet

  Bristen på kompetens inom tänkandets vetenskaper såsom ex. psykologi och filosofi, samt kunskapen om ad hominem-argument är förmodligen orsaken till att lurendrejeriet kunnat fortgå såpass länge. Det gäller även oligarkernas monopolisering av massmedierna, men som Anna Lindh sade…

  ”… globaliseringen av information gör människor medvetna om vad de har – och inte har. Problem och förtryck är omöjliga att dölja, och de nya kraftfulla verktygen för information ger oss fler möjligheter än någonsin att reagera och agera.”
  / Anna Lindh Citat om Demokrati

  …var det därför hon fimpades? Inte alls omöjligt. Hade hon börjat hamra in hur massmedia vilseleder oss precis såsom Olof Palme gjorde hade Sverige inte varit så förstört av de senaste regeringarna som det är idag.

 • Med anledning av Che Guevara citatet:  Kan faktiskt vara så att svensken överlag kan anses ha den makt den förtjänar.  För liksom det är svårt att veta om politikerna är dumma i huvudet på riktigt — vilket i så fall är ännu farligare då detta innebär att där inte ens finns fungerande självbevarelsedrift — eller om de är dumma på låtsas, så ligger även svensken överlag väldigt lågt med vad han/hon, eller hen för vissa, verkligen tänker.  Det är svårt att veta om den politiska korrektheten är spelad, vilket i och för sig visar på bristande förståelse för helheten, eller om den beror på riktigt djupliggande dumhet, vilket förstås är ännu farligare.  (Jmf. min kommentar i annan tråd 31 mars 2016 12:06 om hur de politiska strukturerna selekterar på lojalitet och konformitet och hur detta gör att risken är mycket överhängande att det är på riktigt de inget fattar, osv.)

  • Svenska folket har köpts upp för pengar och annat!
   Ingenstans i Världshistorien har det gått så fort att förstöra ett land som byggts med blod svett och tårar!
   Göran Persson är den värsta landsförrädaren som skott sig så in i Helvete!
   Men det är inte över än!
   Gud ske lov!

 • castro, vad fan snackar du om… Vilken opposition? SD är den enda oppositionen i dagsläget. Alla de andra sju partierna röstar för samma budget i praktiken. De lägger ned sina röster i motioner de egentligen håller med SD om för att inte ge dem rätt. Sverige passar på pricken in Willhelm Mobergs beskrivning av en demokratur och du passar in i beskrivningen av denna gruppen:

  ”majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”

  Vakna, hela vänsterblocket har långsamt hjärntvättats och är enormt naiva medans högerblocket målmedvetet tagit steg för att montera ned välfärden. Reinfeldt fulländaded konsten att utnyttja de blåögda, han såg och tog möjigheten att skapa en signalpolitik för att locka hit diverse flyktingar samt ekonomiska migranter och sätta sista spiken i kistan för ett redan ansträngt system.

  Söndra och härska, det är vad “multikultur” enligt högerns definition handlar om egentligen. Vad är troligast, att Reinfeldt eller hans klon/puppet Batra plötsligt fick ett samvete och började brinna för flyktingars situation i världen eller att de såg ett verktyg de kunde använda för att krossa välfärden? Nu när vindarna börjar vända försöker de plocka poäng på en situation de själva skapat, fy fan.

 • ”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
  / Che Guevara

 • Gud bevara oss från att SD och Jimmy Å får komma till makten i Sverige för då det blir kört.SD följer vad Israeliska makthavarna dikterar för de och det blir inte till vårt fördel, det ska alla vara medvetna om.

 • Står Jimmy Åkesson på massornas sida? Stå på masspsykosens sida snarare… Åkesson och SD gör inget annat än blandar bort korten för den opposition som kunde varit både stark och enig mot de våldsamma förändringarna och kriget mot välfärden. Nu har etablissemanget splittring istället och “massorna” får en otäck björntjänst av SD.

 • Bra sammanfattande beskrivning av etablissemangets allt starkare maktutövning över befolkningen.
  Skulle vara intressant att veta hur kontaktnätet och kommunikationslinjerna ser ut mellan vår “elit”
  och den globala “eliten”. Det finns av allt att döma en stark symbios mellan vårt etablissemang och de globala krafterna. Vi vet ju redan att flera svenska “företagstoppar” och ledande politiker brukar närvara under Bilderberg-möten, att vår riksbankschef är ledamot i Bank of international Settlements
  och att vår regering kämpar för att komma med i FNs säkerhetsråd.

 • De upptäcker att de politiker som valts följer en agenda som mest gynnar dem själva istället för dem de skulle representera, eller att de viktigaste besluten fattas på möten med oligarkernas slutna sällskap = LANDSFÖRREDARE vad de är hela bunten oavsett om det är vänster eller höger.De säljer ut vårt land och fördriver den svenska folket i slaveri.
  Jag är mycket tveksam att den svenska folket kommer vakna upp ur sin Törnrosa sömn i tid.I Sverige folk går med knutna nävar i ficka och det är allt.Hur många folkrörelse har vi sett hittills på våra gator som protesterar mot dessa landsföredare ??? Inte många och jag tror inte heller att det blir många eftersom de flesta svenskar är rädda av konflikt och att stämplas som politisk okorrekta och den värsta som antisemit.Sverige kommer att förvandlas till ett U land inom 10 år eftersom ingen vågar kräva politikerna på ansvar och revoltera,gå ut på gator och slåss för fosterlandet.

 • Utengemärkt bra skriv, Lars! Klockren ur den (o)verkliga processen om den självkokta grodan.

  Två för vilket fungerande samhälle som helst ABSOLUT nödvändiga fundamenta är:
  – en Författningsdomstol, görligast opolitisk med absolut makt,
  – ämbetsmannaansvar, personligt sådant. Ansvar SKA kunna utkrävas 2-ways, punto e Basta!

  Inget av dessa två finns i det pseudo-föregångsland eliten tror sig kunna få populasen att tro Sverige är. Utomlands skrattar (at best!) kompetenta personer i ledande positioner allt mer/oftare åt vad som sker i Sverige, vad ledande/styrande(hah!) politiker rapar ur sig o/e ‘gör’. Att lyssna på en riksdagsdebatt är en veritabel pina, med några ytterst få undantag. När man berättar vad som sker i Sverige för vänner i utlandet, primärt i Tyskland, tror de att man ljuger o/e skojar…

  Arma Land & dess Medborgare. 🙁

 • Camilla
  Utveckla gärna hur du tänker dig kvinnors situation i Sverige när denna kontrasterande kultur ökar i relativ andel och makt. Är du helt främmande för tanken att sharia delvis eller helt påtvingas ofrivilligt när dess förespråkare växer i numerär och politiskt inflytande?
  Tror du att dom blir mer toleranta när dom får ökat inflytande?

 • Rätt, men faran är att de som söker “fakta” bara håller sig till siter som som stärker deras egna åsikter.
  Jag vill också påpeka skillnaden i att gilla och dela en åsikt. Att gilla är som att dunka en vän i ryggen. Om du tycker att andra skall få del av ett inlägg måste du dela inlägget också!

 • Jag har i alla tider trott på demokratin såsom vi lärt känna den, dvs gm folkets val av politiker att representera dem mht olika ideologier som utgångspunkt för folkets val.

  Efter att ha läst Lars Berns mycket initierade analyser under lång tid så är det nog dags att ompröva tron på demokratin i dess nuvarande form.

  När alla politiker eg står för i stort sett samma grundsyn på hur de skall representera sina väljare samt att alla politiska partier anser sig berättigade att styra och bestämma över de folkvalda så är demokratin så urholkad att det är dags för något nytt.

  Som alltid när demokratin stagnerar så uppstår motreaktioner, Donald Trump, Len Pen, Nigel Farage, Sverigedemokraterna, mfl fångar upp folks frustration.

  Något som följer en lite märklig logik men som är förståelig, det är som att ta ett steg bakåt för att senare kunna ta två steg framåt.

  Dvs det är vad som kommer efter dessa av proteströster framröstade representanter som blir intressant att se om några år.

  Frankrikes väljare har ju växelvis röstat fram regeringar och presidenter av olika kulörer utan att någon egentlig förändring skett, åtminstone som de franska väljarna kan se i sin vardag.

  Det är dags att slänga alla traditionella politiker överbord och låta engagerade medborgare utses genom direktdemokrati via val med hjälp av ett Internetbaserat röstningsförfarande.
  Politiker som helt adikerat och mer än någonsin ägnar sig åt att berika sig själva och i samförstånd med traditionella maktutövare försöka styra och läxa upp sina väljare är inte representanter för en riktig demokrati.

  Sverige har mer än 500 olika myndigheter vilka ser som sin uppgift att hålla befolkningens rättigheter på en minimal nivå, allt för att vara sina huvudmän (politikerna) till lags.

 • Bra skrivet!

  På sätt och vis kanske Fredrik Reinfeldt hade rätt i sin bok ”Det sovande folket” att vi Svenskar har blivit förvandlade till någon slags sovhjärnor och behöver vakna upp.

  Speciellt tydligt tyckar jag det blir i debatten om EU. Igår visade SVT programmet ”Delat Europa” med det krisande EU-samarbetet. Aldrig någonsin blir någon genuint EU kritisk person inbjuden till sådana program utan man bjuder in EU-kramare som Carl Bilt som ondgör sig om riskerna med ett eventuellt Brittiskt utträde från EU. Om man talar om EU kritik så är det altid i termer av ett hot. Olika EU-kramare bjuder över varandra i hur mycket ett Brexit skulle kosta. Eventuelle fördelar med ett utträde tas aldrig upp. Vi tittare ska vaggas in i en slags outtalad övertygelse att EU-kritiker är något obskyrt och farligt och om man till äventyrs skulle få för sig att kritisera EU så kommer man genast att bli förlöjligad.

 • Lars Bern skriver bra!

  angående hoberga ovan: att hälsa olika på män och kvinnor har inte med jämlikhet eller inte, att göra. Du blandar i hop korten. Huvudsaken är att man hälsar med respekt, sedan kan man få hälsa hur man vill. Man kan ju inte tvinga människor till något kroppsspråk de inte vill, det vore ju förskräckligt! Jag tycker inte om de här islamofoba, inskränkta människorna, som inte kan se saker för vad de är. De verkar vilja “känna sig kränkta”. Patetiskt.

 • Lars Bern du har helt rätt.

  Att det är så förstår vi vanliga dödliga om vi ansöker om en förmån på en myndighet. Man avslår med falska
  underlag och om man överklagar eller anmäler till JO eller någon annan tillsynsmyndighet får man veta att besluten är rätt. Helt horribelt.

  En riksdagsman i samråd med en förening har nu anmält Försäkringskassan till JO eftersom dem tagit beslut på felaktiga grunder Det är snart ett år sedan men det har ännu inte kommit något beslut från JO. Skall bli spännande att se hur de skall ta sig ur detta utan att tvingas medge fel.

  Aftonbladet presenterade för någon vecka sedan hur AFA behandlar sina försäkringstagare som inte har en chans att få rätt mot kolossen om de ej har juridiska kunskaper eller ork att börja strida mot dem också efter att i många år stångat sig blodiga för att få rätt mot FK. Det är svårt sjuka människor som har rätt till sina försäkringspengar men de stjäls utan att någon straffas och skickas tillbaka till arbetsgivaren i stället för att delas ut till arbetstagarna som avstått lön för att ha en försäkring om olyckan är framme.

  Vi såg nu hur miljöpartiets språkrör säger sig inte förstå att kvinnor kränks när de särbehandlas av män som vägrar ta i hand. Byt ut alla politiker som är så omedvetna om verkligheten. Våra mammor slog sig blodiga för kvinnors lika rätt och så väljer man in personer i politiska partier som har medeltidavärderingar i ryggraden utan att förstå att dem kommer att ta jämlikheten tillbaka till denna tid.
  Om ni vill veta hur det ser uti vårt samhälle kan ni läsa
  Bertil Lindqvists Haveristerna, Bödlarna och Förrädarna. Böckerna är lättlästa då de är skrivna som deckare.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *