Lars Bern: Snart är vårt självbestämmande och vår nationella identitet borta

publicerad 4 maj 2016
- Lars Bern
Swedish Hunger Games, retusche

Swedish Hunger Games - retusch

"Lars“Jag har vid upprepade tillfällen skrivit om hur vår folkstyrda demokrati är på väg att omvandlas till det författaren Vilhelm Moberg en gång kallade en demokratur.” Det skriver Lars Bern som kraftfull kritiserar det etablissemang som blivit allt mer egennyttigt och isolerat från folket. Mycket snart har en överväldigande maktkoncentration långt bortom allt folkstyre nått ett “point of no return”, så tolkar NewsVoice, Berns artikel. 

Text: Lars Bern, Antropocene, porträttfoto: Torbjörn Sassersson | Bild (ovan): Hunger Games: Mockingjay Part 1, retuscherad

Det intressanta är att allt fler av oss människor i detta samhälle och andra västliga samhällen nu blir allt mer medvetna om att vi lever i en demokratur. Överallt i Västeuropa och i USA jäser det i de djupa leden. Vi inser att vi blir svikna av de som är valda för att föra vår talan och försvara våra intressen.

Politikeradeln ser sig inte längre som folkets företrädare, utan som en yrkesklass med rätt att utöva makt efter den egna klassens intressen. Den västliga demokratin befinner sig i en djup förtroendekris.

Etablissemanget av politiker, journalister och kulturpersoner har utformat sitt eget program för maktutövning, kallat den politiskt korrekta värdegrunden. Ett program som för var dag avviker allt mer från folkviljan.

Vår politiska klass har lojaliserat sig med en västerländsk elit som domineras av den hyperrika angloamerikanska oligarkin som har den reella makten i det plutokratiska USA och inom den odemokratiska EU byråkratin.

Obamaregimen är helt finansierad av de hyperrika oligarkerna med George Soros i spetsen, på samma sätt som han nu finansierar Hillary Clintons presidentkandidatur.

Det började med migrationspolitiken där det politiska etablissemanget drivit en politik stick i stäv mot folkviljan. Vår förre statsminister reste före sitt tillträde till oligarkernas Bilderbergmöte och fick instruktioner hur han kunde tjäna deras New World Order [NWO] med helt öppna gränser utan suveräna nationalstater. Han öppnade fördämningarna vilket ledde till det massinflöde av migranter som nu destabiliserar Sverige och kostar oss hundratals miljarder.

Politikeradeln vet att om de sköter sig i oligarkernas ögon så hägrar guld och gröna skogar.

Fredrik Reinfeldt kan nu kassera in sin belöning för en destabiliserad nation från oligarkernas Bank of America ovanpå sin feta statsrådspension och han struntar blankt i vad som händer med det enligt honom kulturlösa Sverige.

Vi ser dagligen exempel på hur den linje politikeradeln driver går rakt emot viljan hos svenska folket. Just nu bedriver man en intensiv kampanj för att underordna landet oligarkernas militärallians NATO. I etablissemangets mediekanaler körs en pinsamt ensidig hatkampanj för att demonisera Ryssland och dess president.

Public Service

SvD och DN har minst en helsida rysshat varannan dag och Public Service ligger inte långt efter. Denna elitens kampanj körs emot folkviljan där 50% säger nej medan eliten bara lyckats få med sig 34%. Trots att nästan samtliga västmedier likt papegojor kör sin nedsvärtningen av Putin blir han bara populärare såväl i Ryssland som i väst.

Bakgrunden till denna organiserade propaganda är att Ryssland ställt sig i vägen för oligarkernas nygamla New World Order. Samtidigt sjunker förtroendet för etablerade västliga politiker som en sten.

Förhållandet till det odemokratiska EU-styret uppvisar de tydligaste tecknen på hur den politiska eliten släppt lojaliteten till svenska folket. Häromdagen kom en undersökning som visade att 2 av 3 svenskar vill ha förbud mot tiggande EU-migranter, ett fenomen som är en direkt konsekvens av EU:s politik.

Vår politiska adel försöker krampaktigt sopa problemet under mattan istället för att följa viljan hos folket. På liknande sätt kommer det numer dagliga avslöjanden om hur islamistiska aktivister som är emot demokrati, jämställdhet, tolerans mot HBTQ-personer m.m. har lyckats infiltrera nästan samtliga av den politiska adelns partiföreningar, allt givetvis helt emot den opinion som finns bland väljarna och i konflikt med partiernas officiella värderingar. Hyckleriet slår dagligen nya rekord.

Handelsavtalen

Det riktigt allvarliga åsidosättandet av det folkliga inflytandet är det handelsavtal med USA som EU i smyg försöker driva igenom, med vår politiska adels goda minne. Avtalet förhandlas från EU av den svenska kommissionären Cecilia Malmström. Texten i det hemliga avtalet kallat TTIP, har i dagarna läckt ut.

Precis som många misstänkt så är detta ett avtal som måste ha varit skrivet av de amerikanska oligarkerna, eftersom det innebär en kraftig maktförskjutning från de ingående nationalstaterna till oligarkernas globala företag. Avtalet innehåller klausuler som t.ex. ger skurkföretag som Monsanto och CocaCola rätt att stämma vårt land och få ut skadestånd om vi väljer att stifta lagar som inte ligger i deras intresse. En lag mot t.ex. Monsantos GMO-grödor och giftiga bekämpningsmedel kan stoppas p.s.s. som en lag om att införa en sockerskatt av hälsoskäl som skulle skada CocaColas intressen.

Runt Stilla Havet pågår en liknande kamp om det s.k. TPP-avtalet som oligarkernas president Obama beskrivit som:

“…a trade deal that puts American workers first and makes sure we write the rules of the road for trade in the 21st century. I en maning att snabbt ratificera avtalet har Obama nyligen deklarerat att ett Stillahavsavtal måste vara skrivet av USA, inte av Kina. Han skrev attAmerica should write the rules. America should call the shots. Other countries should play by the rules that America and our partners set, and not the other way around.”

Prata om diktat?

Kina har föreslagit ett alternativt avtal kallat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) som involverar USA:s närmaste allierade som Australien, Sydkorea och Japan. RCEP följer inte USA:s storföretags intressen som TPP gör. I en varning för Kina fortsatte Obama med att

“…as we speak, China is negotiating a trade deal that would carve up some of the fastest-growing markets in the world at our expense, putting American jobs, businesses and goods at risk.”

Dessa av USA:s oligarki dikterade avtal är till för att skydda deras globala företagsintressen på bekostnad av nationer och deras medborgare. Avtalen är en del av hela NWO-politiken som går ut på att destabilisera och försvaga andra nationer med förödande krigsinsatser och iscensatta flyktingströmmar.

Så fort avtalen är på plats kommer de att leda till en bred avreglering som sätter nationella lagar och regler ur spel. Däribland lagar som skyddar människors hälsa och mänskliga rättigheter, som t.ex. Big Pharmas kemiska preparat och digitala copyright-regler samt skydd för arbetsrätt och miljö.

Om vi vill ha kvar något av vårt självbestämmande och vår nationella identitet måste vi vara på vår vakt mot den politiska adelns lojaliteter. Orientera er om var olika politiker som ni brukat rösta på står i dessa frågor. Tjänar de folkets vilja eller tjänar de andra intressen? Ni kan direkt sortera bort alla politiker som deltar i oligarkernas Bilderbergmöten och som likt vår försvarsminister springer som barn i huset i Pentagon.

Ni politiker som sätter landets intressen först får gärna komma in med kommentarer där ni förklarar på vilket sätt ni tänker agera framgent.

Text: Lars Bern, Antropocene


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ulf Lagerström 2016-05-04 18:54:  “Anti-ryss och anti-Putin kampanjen i SVD tycks nu ha nått patetiska och hysteriska dimensioner.

  Fenomenet tyder på desperation.  Putin har ju avslöjat världens största organiserade brottsyndikat.  Köpta medlöpare i kontrollerad mainstrem media (Controlled Major Mass Media (CMMM)) försöker väl köpa tid, men detta beteende säkerställer endast den totala demaskeringen av dem själva.  Deras rådgivare har uppenbart lett dem till detta, då dessa medlöpare från början var “expendable”.  Uppenbarligen är det dags för “nästa akt i pjäsen” nu.  Håll koll på de nya aktörer som träder in på scenen.  Köpte du inte programblad, när du kom in?  A och O är hursomhelst att behålla sin mänsklighet.  Det är vad pjäsen handlar om.  Och hur säga nej till erbjudanden från dem som redan förlorat sin.

 • Peter 2016-05-04 16:09, bullseye:  “Jag tror vi lever i en idiokrati faktiskt.

  Håller med dig i allt du skrev.  Oavsett vem som tillsatt knapptryckarna som skapar åsikter backade med pistol (“lagar”), ta en demokrati bestående av Stina, Olle, Klas och Nils.  Nils är sjuk och skulle behöva en läkeört som vi kan kalla för “örten”.  Men Stina, Olle och Klas beslutar demokratiskt att ingen får ta “örten”.  Däremot måste alla ta ett ämne som vi kan kalla för “gift”.  Den som inte tar “gift” eller som tar “örten” blir inlåst i en mörk källare i ett år.

  När man tar ned det på den här skalan så är det ju ingen större skillnad på detta och på galningar som låser in folk i årtionden…  Är det inte Stina, Olle och Klas som är brottslingarna här?

  Och zoomar man då ut igen, hur ställer vi knapptryckarna till svars för de onödiga skador deras tryckande åsamkar?  Varför ska just de av alla stå över lagen?!

 • Bengt säger sig ha korrekt info om framtiden ! Är NWO anhängare och vill bara ha “positiva saker” i tryckta texter och åsikter. Bengt tillför inget i debatten, vill enbart svartmåla kritiska röster till plutokratin. Anti-ryss och anti-Putin.

 • Det är förvisso bra att identifiera vad man tycker är fel i samhället och uttrycka det på olika sätt men i övrigt är denna artikel än enda sörja av rent jibber jabber och som på intet sätt vill medverkar till att finna positiva lösningar till det artikel författaren anser vara fel i både världen och Sverige.

  Lars Bern använder sig av en speciell argument taktik kallad “flooding” i sin artikeln där han medvetet vill utmåla en skrämmande kall framtidsvärld genom att lista alla tänkbara “hot” mot demokratin och folkets “egen vilja”. Genom det vill han få rädda och osäkra läsare att oroa sig än mer för framtiden än vad dom redan gör och på så sätt försöka påverka dessa i förlängningen att göra “uppror” mot etablerade partier och folkvalda politiker. En artikel som skulle kunna varit beställd direkt av självaste SD och Jimmy Åkesson när man granskar innehållet närmare.

  Tyvärr Lars Bern, du har inte tillgång just nu till korrekt info om framtiden, vi som däremot har det kan lugna alla att inget om NWO du nämner någonsin kommer inträffa, likväl som att allas lika värde och rättigheter samt demokrati aldrig någonsin är hotat. Vare sig nu eller i framtiden. Alla de “avslöjanden” vi ser dagligen nu mera i media är endast början, “toppen av isberget” och som till slut kommer rensa bort alla “dark ones” dolda avsikter så bara MER – inte mindre – av demokrati, fred, frihet, kärlek och sammanhållning mellan alla världens människor kommer råda inom en snar framtid.

  Istället för att skriva meningslösa “domedags artiklar” som innehåller noll sanning om hur världen kommer vara inom en snar framtid så uppmanar vi dig att istället börja skriva om positiva saker som du vill ha och se i framtiden – på så sätt utövar du direkt den bästa demokrati som du alltid har fri tillgång till – att påverka framtida händelser med/genom positiva intentioner, visioner, tro tankar och handlingar så den exakt formas till det du vill att den ska vara och innehålla.

 • Så länge vanligt folk inte orkar engagera sig mer än för sportresultat, tv serier och deras barns hobbies fortsätter vi mot en diktatur. Helt enkelt för att de besuttna 1% av befolkningen vill säkerställa sin makt trots internet.

  Redan idag är det ” fult” att tycka fel men i en sann demokrati ska alla frågor ventileras med en debatt på mer fakta än känslor. Greklands f.d finansminister ( hoj åkare) ser tydligt EUs förfall då IMF och centralbanken vill tvinga alla att bara låna allt mer. Vi har ingenting lärt oss av varken Moberg eller Orwells, var är alla människor som ( kan) tänka självständigt? Inom en snar framtid riskerar vi att famla in i en sämre dokumentär av typ Matrix istället för delad rikedom och bli mer som Star Treak.

  Vilken väg väljer du?

 • Det är numera väl känt att de riksdagskandidater som “tar beslut” i riksdagen inte är utvalda av dem som röstar med hjälp av färdigtryckta valsedlar!

  Förra moderaten AnneMarie Pålsson avslöjade i sin bok “Knapptryckarkompaniet” att selektionen på valsedlarna hade genomförts av partiledningarna i respektive parti – oavsett om partiet brukaar gruppera sig som antingen borgerliga eller tillhörande vänstern….

  Svenska folket har endast i stort godkänt de val partiledningarna gjort! – Inte att undra på att Reinfeldt hade rubriken på en bok han skrivit – som var någonting i stil med …”det sovande folket”.

  Vad han gjort annars som f d statsminister kan nog diskuteras – sedan han hamnat högt upp på en av jordens mäktigaste banker? Vad hans trogne finansminister har gjort för att hitta liknande fina position hos en av de övriga stora amerikanska bankerna finns det anledning att granska – men knappast att låta riksdagens ledamöter göra det – de var ju inte ursprungligen utvalda av gemene man … utan av respektive partiledningar …

  Detta borde nog artikelförfattaren Lars Bern ha tänkt på – innan han hävdade att riksdagsmännen var utvalda av väljarkåren …

  Annars tillhör han dem vars artiklar jag helst läser på NewsVoice …. vid sidan av Admin och några få andra ….

 • Ännu en bra och tankvärd artikel av Lars Bern. Apropå “ryssnojan” var jag inne och tittade på SVDs hemsida idag. Där fanns två artiklar med rubrikerna: “Tre scenarier när Putins system fallit” och “Putin kan störtas genom statskupp”. Som om inte det var nog så fortsatte antiryss-propagandan av två gästskribenter på ledarespalten. Den ene var Hain Rebas som började sitt inlägg med “Hitler och Putin är av samma skrot och korn”. Den andre skribenten, Robert Hård började sin artikel med “Nu tystas de sista fria rösterna i Ryssland”.
  Anti-ryss och anti-Putin kampanjen i SVD tycks nu ha nått patetiska och hysteriska dimensioner.

 • Hej Lars! Jag är politiker och partiledare i Vetenskapliga partiet så jag ska svara dig så gott jag kan. Du kommer förmodligen inte få svar av de politiker som spelar med i galenskaperna.

  Du bör, som jag ser att du redan noterat, rösta på ett parti som är för ett utträde ur EU och som kan och vill återupprätta den nationella demokrati vi hade innan Olof Palme och Anna Lindh mördades och då hela det politiska spektrat tog stormkliv mot nykonservatism, vilket givetvis är illojalt mot det svenska folket vilket du helt riktigt påpekar.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/06/17/hur-forandrades-politiken-i-socialdemokraterna-efter-palmemordet/

  Att infiltrationen av partierna är möjlig beror dels på föreningsformen där alla kan ansöka om medlemskap och deltaga direktdemokratiskt, men även på att många medlemmar som medverkar i partierna är naiva eller lättkorrumperade oavsett om det handlar om vänskapskorruption eller annan korruption.

  Naturligtvis beror det även på att vissa politiker ofta är mästare på att manipulera med olika psykologiska trix, ex. NLP, skrämsel, grupppsykologi, förtal, ad hominem-argument etc. Människor är helt enkelt naivt omedvetna om den arsenal av trix de utsätts för i spelet om att nå köttgrytorna.

  Partier som är mer toppstyrda och genomför uteslutningar ibland eller ombildas har ofta bättre förmåga att både hålla linjen och att rensa ut motståndare till landets/partiets grundvärderingar.

  Intern demokrati inom ett parti måste ligga på en viss nivå precis som att demokratin i Sverige ligger på en viss nivå.

  Eftersom ”demokraturen” kan avskaffas demokratiskt är det således en självvald ”demokratur” som kan avskaffas vart fjärde år om tillräckligt många vill det. Även partier väljer sin nivå av “demokratur” och det finns mycket goda skäl till det.

  USAs folk, främst USAs yngre generationer, ser exakt det vi ser. Plutokratin har gått för långt. Därför har de röstat för den demokratiska socialisten Bernie Sanders. Det är början på en ny kurs för den skuta som heter USA.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/04/21/bernie-sanders-sannolikt-ett-viktigt-val-for-varldsfred-aven-for-republikaner/

  När man tittar på deltagarna i den plutokratiska klubben Bilderberggruppen, deras ägande och kontroll, samt deras bakgrund förstår man varifrån politiken kommer och vart den är på väg.

  Det är inte riktigt sant att migrationspolitiken går stick i stäv mot folkviljan. Folkopinionen är till ca 75%-85% för denna politik genom att de fortfarande stödjer de partier som är för den. Tills folket stödjer andra partier är det som sker således “demokratiskt”.

  Notera att folket genom massmedia endast getts två alternativ. Borgerlig massinvandringspolitik (S, MP, Allians) eller borgerlig massutvandringspolitik. (SD)

  Den nationella demokratiska balanserade socialism som sänkte arbetstid, skapade låg arbetslöshet och skyddade Sverige och skapade välstånd finns alltså inte som ett alternativ eftersom Vänsterpartiet precis som de andra partierna verkar vara för den vettlösa invandringen som kommer skapa arbetslöshet, rasism och konflikt istället för att kunna ena folket för en balanserad förändring.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/01/1a-majtal-och-uppmuntran-till-amineh-kakabaveh-som-attackeras-av-vansterpartiet-expo-och-sketmedlemmar/

  Närmandet till nato skedde efter palmemordet.

  Ägarförhållandena till svensk massmedia styr givetvis dess ovetenskapliga och icke-objektiva positioner gentemot Ryssland, men det fungerar relativt dåligt. Många förstår att något är fel med massmedia nu.

  Tanken på att länder skulle kunna ha ett fruktsamt handelsutbyte i relativ handelsbalans med varann inkl. tullmur gentemot inte i storkapitalets intresse från någon sida, men givetvis i varje lands medborgares bästa intresse.

  Frihandeln (ex. TTIP men även andra liknande avtal såsom EU:s olika frihandelsavtal) och den fria rörligheten av människor och kapital är det stora problemet med den handel som pågår idag. Den trycker ner välfärden och välståndet i varje deltagande land.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/03/28/vad-betyder-frihandel-en-enkel-utbildning-om-begreppet/

  Men samtidigt behöver inte medverkan på Bilderberggruppens möten betyda att politikern alltid kommer medverka till det som sagts där. Politikern kan också försöka få kapitalisterna där inne att inse andra saker genom sina frågeställningar, vilket jag tror att ex. Olof Palme gjorde med ordföranden som var USAs utrikesminister Henry Kissinger. Palme lyckades dock inte. Novemberrevolutionen kom ändå i Sverige efter palmemordet

  http://www.josefsson.net/dokumentaerer/78-novemberrevolutionen-2004.html jfr.
  https://www.youtube.com/watch?v=m-dsiufhMu0
  https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio#Sweden

 • Demokrati eller demokratur, vad fan spelar det för roll egentligen! All politik på nationell nivå är ett brott mot mänskligheten och inget annat. Det ramlar in alla möjliga idioter i regeringen som sätter prägel på sina jävla åsikter och backar upp dem med hot om våld (lagar). Lagar är inget annat än en åsikt med en pistol! Och det värsta av allt är att det fanimej inte löser något alls, bara skapar mer problem. Senast nu läste jag ett förslag om att förbjuda tiggeri….. och vad i helsike ska det lösa egentligen? Att man inte behöver oroa sig över att det sitter folk överallt och tigger? Så lösningen är att göra det olagligt?? Vad är konsekvenserna av det, böter? Dom har ju för tusan inga pengar, det är ju därför dom tigger! Ska man låsa in dom istället? Kostar inte det samhället en massa onödiga pengar istället med mat och personal som ska se efter dom?

  Jag tror vi lever i en idiokrati faktiskt. Det finns inte en enda begåvad människa i regeringen som kan se problemen för vad de är. Alla problem som samhället har, har skapats p.g.a. politiker. Ta exemplet på det offerlösa brottet att röka marijuana. Att göra det förbjudet har lett till substanser som spice, vilket istället är livsfarligt. Våra ungdomar dör av det. Men skulden läggs på de som skapar det istället för att se att lösningen ligger i att låta människor själva få bestämma vad de vill göra med sina kroppar och liv.
  Det är också långt mer komplicerat än så, men på ett idiotiskt sätt. Den propaganda som vi blivit matade med har fått oss att tro att marijuana är farligt och en inkörsport till tyngre droger. Det är bara skitsnack, leta reda på riktig information om det så inser ni att bortsett från att man kan använda det av nöje så har det medicinska egenskaper som överträffar det som sjukvården har att erbjuda idag!

  Läs istället boken “The most dangerous superstition” av Larken Rose så får ni grepp om vad som är fel i samhället.

 • Bra! Det finns inte mycket mer att tillägga förutom om “The Donald” vinner presidentvalet i höst så kan det komma upp helt andra kort på bordet…… Då kan det bli jobbigt för den svenska politiska och militära eliten…..Trump har sagt att han kan vara intresserad av att göra en “deal” med Putin om en antiterrorallians mot IS/Daesh mfl jihadister…..vilket kan innebära att vi får se gemensamma flottmanövrar av Ryssland och USA nästa år……rövslickareliten i den politiska klassen i Sverige kommer givetvis att i sedvanlig opportunistisk nit hänga på och skicka med våra rostiga korvetter att paradera i sammanhanget oavsett den nytta det hava kan! Intressant bara att få se hur de kommer att ordna anletsdragen och manipulera retoriken!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *