Öppet brev till Regeringen – Gör inte Sverige till krigszon för ännu ett av USA:s proxy-krig

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 24 maj 2016
- Jens Jerndal
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

Enhets styrelseordförande Jens Jerndal skickade detta brev den 22 maj till de politiska partierna angående Värdlandsavtalet med NATO. NewsVoice publicerar det som ett öppet brev till Sveriges Regering och Riksdag. Brevet har inte som avsändare partiet Enhet som sådant, utan det är skickat av Jerndal privat. Det finns ingenting i detta brev som strider mot Enhets officiella freds- och avrustningspolitik, meddelar Jens Jerndal.

Text: Jens Jerndal, styrelseordförande, Enhet.se

Ärade folkvalda representanter för svenska folket!

Ett neutralt Sverige utan närvaro av NATO och USA har ingenting att frukta från Ryssland, som då ingen anledning har att anfalla oss. Alla verkliga Rysslandskännare och objektiva analytiker är överens om det.

Med amerikansk NATO-närvaro i Sverige inbjuder vi däremot till att göra Sverige till krigsskådeplats för ytterligare ett av USA:s proxy-krig långt från det egna landet.

Är det krig vi vill ha i Sverige? – Då är bästa sättet att låta NATO komma hit.

Den aggressiva provocerande och krigshetsande parten som vill regera hela världen, och som tjänar på krig, är USA, inte Ryssland. Och det är USA som är NATO:s huvudman och pådrivare, inte Europa.

Jag ber Er: Tänk om, innan det är för sent! Svenska folket står inte bakom ett värdlandsavtal med NATO!

Finian Cunningham

Den kunnige och klarsynte irländske journalisten och utrikespolitiske analytikern Finian Cunningham är i detta sammanhang värd att citeras. I en artikel daterad 16 maj 2016 skriver han bl.a.:

”Installationen för någon vecka sedan av ett amerikanskt missilsystem i Östeuropa är en klar provokation mot Ryssland och ytterligare ett steg mot ett totalt världskrig. Trots den ryssfientliga propagandan i västerländska media, är sanningen att det är den ryska militärmakten som f.n. förhindrar en sådan katastrof.

USA och dess allierade i NATO är redan i krig med Ryssland. Detta är ett faktum. USA och dess allierade är i färd med att bygga upp massor av vapen och trupper utmed Rysslands gränser, och de genomför kontinuerliga simulerade angrepp från olika håll.

Orwellianskt tal om ”krigslekar” (”war games”) i västerländska media tjänar som kamouflage för det skrämmande faktum att de förbereder en militär offensiv mot Ryssland.

Krigsmaskineriet är igång på båda sidor. Incidenter mellan amerikanska krigsfartyg i Östersjön och ryska jaktplan inträffar flera gånger i månaden. Visserligen har inga vapen avfyrats än, men vapenmaskineriet är i högsta beredskap. Alltmedan västerländska media försöker tona ned vad som är en extremt hotfull situation.

USA och NATO förnekar att Aegis-systemet har Ryssland som mål, och gör det absurda påståendet att det är där för att försvara Europa mot missiler från Iran eller någon annan ”rogue state”. Vilket genomskinligt bedrägligt nonsens!

Med all rätt avfärdar Ryssland Washingtons och NATO:s cyniska försäkringar. Kreml förklarade i förra veckan att installationen av det amerikanska missilsystemet utgör ett direkt hot mot Rysslands säkerhet.

På begäran av Washington blockerar västerns länder Ryssland på falska grunder med ekonomiska sanktioner. Detta är bara ännu en provokativ krigshandling.

Och låt oss erkänna det: Det är USA som är krigshetsaren. Som den amerikanske politiske analytikern Randy Martin påpekar, är USA:s utrikespolitik grundad i den s.k. Wolfowitz-doktrinen som går ut på att USA skall vara världens enda supermakt, som inte tolererar konkurrens från något annat land på något område.

Det är detta som motiverar Washingtons aggressiva politik mot Ryssland. Randy Martin tillägger:

”USA är programmerat att gå till angreppskrig mot varje land som uppfattas som en rival eller ett hot mot USA:s ambition att ha total global kontroll.”

Även om vi inte förstår det på grund av västerländska medias sinnesbedövande desinformation, så står världen inför ett katastrofalt kärnvapenkrig. Det är f.n. bara Rysslands militära makt som förhindrar det.

Kanske det är de europeiska folken som behöver sätta stopp för detta. Ett ökande missnöje med europeiska ledare som går USA:s ärenden och stöder aggression och sanktioner mot Ryssland kanske skulle kunna bryta den krigsfront som USA byggt upp i Europa med stöd av NATO och EU.

Vad folk måste snabbt inse är att Washington och dess europeiska lydstater redan befinner sig i krig med Ryssland. Det finns absolut ingen godtagbar anledning tilll denna destruktiva dynamik, utom USA:s insisterande på total global kontroll, ekonomisk, militär och politisk.

Detta är inte en demokratisk rättsstats politik. Det är en fascistisk politik av samma slag som Nazi-Tysklands.

Kriget mot Ryssland drivs på grundval av lögnaktig propaganda, åter precis som Nazi-Tyskland.

Den avgörande frågan är: Kan Ryssland stå emot en USA-ledd aggression till dess att världens folk mobiliserar sig och får slut på Washingtons kriminella regim.”

Kanske Cunninghams insikter är värda att beaktas?

Jens Jerndal, styrelseordförande, Enhet.se

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq